Vous êtes sur la page 1sur 8

Niveau et cot du protectionnisme europen (Patrick A.

Messerlin / conomie

midzynarodowa 89-90 (2002), p. 19-38. 21) Artyku zaczyna od oceny poziomu i kosztw ochrony w Europie. Poziom redni ochrony (opaty celna i gwne bariery pozataryfowe) wynosi okoo 12 % (wobec a 14 % w 1997) wysokimi dla produktw rolniczych i pewnych dbr przemysowych. Koszt tej ochrony dla konsumentw europejskich jest szacunek {ceni} do 7 % PNB europejskiego, jest {bd} rwnowany PNB hiszpaskiego. Artyku obecna nastpnie gwne widoki {aspekty} politycznej handlowej Communaut w tym pocztku Doha Round. On proponuje recommendations -przechodzi do politycznej rolniczej odrnionej podug wielkich i maych twardych {mocnych}, zestawia libralisations intra- i dodatkowy-EC w usugi {subach} cignc lekcje niepowodzenia March jedynego w tym dobra, wprowadza pojcie "wzajemnoci ograniczanej" w stosunkach {relacjach} handlowych z krajami ACP, rzuca ukady na zakazie z karteli do eksportu, etc. Wszystko te recommendations zmierzaj do recentrer polityczna handlowa Communaut na dostpie do rynku, punkt {wcale} centralny jeeli {tak} Europa, jak ona go twierdzi, chce robi Doha Round Round dla rozwoju.
Tekst:

Ministrielle Organisation Mondiale Commerce (=wiatowej Organizacji Handlu) (OMC) ktry zebra si w Doha w listopadzie 2001 umwi si rzuca nowo Round ukady aeby obnia bariery do wymian midzynarodowych dbr i z usugi {sub}. To postanowienie moe ukazywa si {wydawa si} zadziwiajc: Poziom ochrony krajw uprzemysowionych w naszych czasach nie jest on czsto uwaanego za bardzo saby, istotnie maoznaczny? Ten artyku obecna krtko pewne z wynikw wychudzonych nauki wicej szczegowej (Messerlin, 2001) pozwalajcy odpowiada do tego pytania. Artyku proponuje najpierw miara {rodek} poziomu teraniejszego ochrony globalnej Communaut europejskiej (idealnie, to samo praca musiaaby by prowadzona dla innych Gwne kraje czonki OMC). To praca zasadnicze informacji pozwala by karmi jedna Oszacowanie, podawan {przedstawian} nastpnie, kosztw tej ochrony dla konsumentw europejskich i dla gospodarki europejskiej w jego razem. Dana gospodarcze bdca to co one s, te prace quantifications zasuguj by by przeduane przez przestrzegania wicej jakociowe i generalne na politycznej handlowej Communaut europejskiej. Konkluzja zapisze te rne widoki {aspekty} w perspektywie Round Doha. Ta sekcja proponuje oszacowanie systematyczne poziomu z ochrony "globalnej" przyznany do produkcji europejskiej wszyscy dobra rolnicze i przemysowe. Ochrona w usugi {subach} relaksujcy na instrumentach majca czsto mao sprawozdania {stosunku} z barrieres handlowymi ktrym s ulegy dobra jest badana tylko przez cig dalsza i w sposb czciowa (dla jakich {kilka} wycinkw usugi {sub} albo w sposb jakociowa, widzie infra). Przez ochron "globaln," syszy si ochron przyznany przez opaty celna w stosunku do wartoci , opaty celna swoiste, miary {rodki} antidumping i barrieres nie tarifaires (BNT) w mierze {rodku} gdzie on istnieje oszacowania dostatecznie fiables ekwiwalentw tarifaires w stosunku do wartoci z tych BNT. W optyce rzucenie nowoci Round Doha, on by sdzonego zasadniczego dawa ide przemiany tej ochrony globalnej z 1990 do 2000. Przyjmowa do grona wszystko te miary {rodki} nie jest rzecz prosta i prosi liczne hipotezy pracy ktra narzucaj liczne granice. Tak, ograniczenia ilociowe brane w obliczeniu {liczy} dotycz gwnie tylko te istniejce w roductions rolniczych, sidrurgique, samochd i z ubieranie. Kiedy kilka oszacowania istniej, rednia tych ostatnich {ubiegych} albo oszacowania wicej niska (kiedy rednia opiera si na oszacowania za duo {zbyt} rozbiene) byo wybrane. Subwencje byy brane w obliczeniu {liczy} tylko w pewnych wypadkach dobrze dokadnych, jak wgiel. Reglamentacje techniczne (normy i wzorce) okazay z kosztw discriminatoires ku producentom obcym byy wprowadzane tylko w wypadkach

dobrze dowiedziony, jak samochd, i na baza {podstawie} oszacowa minimalnych discriminatoires ku producentom obcym. Miary {rodki} antidumping bior w rachub opaty celna jak rwnie ekwiwalenty tarifaires w stosunku do wartoci zobowizania (ceny i z iloci) na baza {podstawie} obfitej informacji rozporzdzalny (miary {rodki} byy brane w obliczeniu {liczy} na baza {podstawie} linii tarifaires ma sze cyfry).
(Kiedy kilka oszacowania istniej, ?....

Te hipotezy pracy woaj dwa ostatnie {ubiege} uwagi. adna bariera opodatkowany w usugi {subach} wsplnicy do produkcji dbr (na przykadw , praktyczne rozdawanie doborowej) nie jest brana w obliczeniu {liczy} granica surowa jeeli {tak} przyjmuje si, e usugi {suby} s rdo szczeglnie wane ochrony. W mierze {rodku} gdzie wiczenie prowadzone przykrywa lata dziewidziesit, te hipotezy pracy nacigaj {zdaj} dawa oszacowanie coraz wicej niedocenia z ochrony globalnej w mierze {rodku} gdzie lata dziewidziesit byy wiadek przejcia miar {rodkw} ochrony raczej przezroczysty (opaty celna w stosunku do wartoci , quotas) ku miary {rodki} wicej nieprzezroczyste (subwencje porednie, reglamentacje techniczne, etc.). To kadziony {stateczny}, TABLEAU 1 robi zjawia si dwa wyniki wiksze. Po pierwsze , poziom ochrony globalnej na cao gospodarki CE jest z okoo 13-14 % z 1990 do 1997, i on znia do 12 % w 2000, wskutek aplikacja {zastosowanie} zobowiza wzitych przez Communaut w ramach z Urugwaju Round. Dla rozumw {racji} miejsca, TABLEAU 1 podaje {przedstawia} tylko lata dziewidziesit i 1999-2000 (lata 1995 i 1997 bdcy tres jednorodne do 1990). Jak mwi powyej, trzeba podkrela, e to opadanie skromne ochrony globalnej europejskiej na kocu {celu} okresu jest prawdopodobnie przeceniana w mierze {rodku} gdzie ona si towarzyszy z lizganie si znacznego instrumentw ochrony przezroczysty ku miary {rodki} mniej atwe ma ceni (to bdzie potwierdzany infra dla wycinkw uczonych si szczegowo). Drugi wynik gwny, ktry {e} oferta {ofiaruje} TABLEAU 1 jest, e ochrona CE reszta {pozostaje} bardzo cible na pewnych wycinkach: Stopy ochrony globalnej odkrywaj silne rnice midzy wycinkami, i te rnice nacigaj {zdaj} by stae w wartoci bezwzgldnej, ale rosncy w wartoci wzgldnej, na okresie rozwaanym. Wycinki pod siln ochron s rolnictwo, ale take produkty agroalimentaires (choby pchnicie norm i wzorcw w cigu okresu nie mg by bran pod uwag ), wkienniczy (wcznie ubieranie), sidrurgiques, chemiczne i samochody. Tymczasem, lista barier nie przykryty przez wiczenie (wzmiankowane w TABLEAU 1 jak nie rozporzdzalny) robi jasno widzie niewyranie wycinki, ktre {e} naleaoby bada szczegowo by wiedzie jeeli {tak} naleaoby ich dodawa do tej listy.
(1.Co miary {rodki} antidumping s pilne do cao linii tarifaire dotyczona moe dziwi kiedy wiadomo, e te ostatnie {ubiege} s opodatkowany do firm albo krajw dobrze okrelonych, nie nie do wiata w jego razem. Tymczasem, egzamin uwany i szczegowy z wypadkw antidumping zegarek {pokazuje}, ktry {e} procedury bywaj puszczone w ruchy przeciw wszyscy eksporterzy obcy ktry licz i, e one s bardzo skuteczne by ka w miejscu {umieszcza} pooe tajne porozumienia midzy producentami obcymi (i domowymi). 3. To co dzieje si w wycinku misa woowego od rodka lat dziewidziesit jest jedna ilustracji wicej silne pod oszacowanie poziomu ochrony istniejcy.)

Te wyniki przyprowadz trzy uwagi generalne. Po pierwsze, poziom wychowany ochrony globalnej CE wypywa z wcielenia systematycznego miar {rodkw} antidumping i BNT ktry nie s doczasz w oszacowaniach oficjalnych. To wcielenie robi zjawia si, e cz poywna dbr przemysowych reszta {pozostaje} jeszcze bardzo ochranian, punkt {wcale}

czsto occult przez pierwszestwo dawane ma ochron na produktach rolniczych. Tak, w 1999-2000, stopa ochrony globalnej jest na dodatek z 10 % w wycinkach przemysowych przedstawiciel wicej z wierci wartoci dodawanej przemysowej CE, wicej z 20 % dla blisko szsta cz tej wartoci dodawanej przemysowej CE, i wicej z 30 % dla wycinka wkienniczy ktrego warto dodawana jest wysza {grna} ma sum papiery wartociowe {wartoci} dodawanych w misie i cukrze (jeszcze raz , wszystko to nie trzyma obliczenia {liczy} widokw {aspektw} protekcjonistyczny barier regulaminowych ochraniajcy przemys agroalimentaire).
(2. Co miary {rodki} antidumping s pilne do cao linii tarifaire dotyczona moe dziwi kiedy wiadomo, e te ostatnie {ubiege} s opodatkowany do firm albo krajw dobrze okrelonych, nie nie do wiata w jego razem. Tymczasem, egzamin uwany i szczegowy z wypadkw antidumping zegarek {pokazuje}, ktry {e} procedury bywaj puszczone w ruchy przeciw wszyscy eksporterzy obcy ktry licz i, e one s bardzo skuteczne by ka w miejscu {umieszcza} pooe tajne porozumienia midzy producentami obcymi (i domowymi). 3. To co dzieje si w wycinku misa woowego od rodka lat dziewidziesit jest jedna ilustracji wicej silne pod oszacowanie poziomu ochrony istniejcy. )

Po wtre, stao stopy ochrony globalnej CE a do w 1997 jest interesujca w siebie gdy ona pokazuje, e strach Europy forteca i nadzieja CE wicej otwartej po Programme March jedynego byy rwno {rwnie} nie uzasadnione. Stao ochrony CE w pocztku okresu odbicie przebieg (rodka lat osiemdziesit porodku lata dziewidziesit) communautarisation politycznych handlowych pastw czonki, w cigu ktrego Communaut zastpowaa jego wasne {czyste} bariery handlowe (jak miary {rodki} antidumping) ma te kadzione tego otwiera a do wtedy przez pastwa czonki. Strach Forteresse Europa braa w obliczeniu {liczy} to rozciganie pola ochrony communautaire, ale zaniedbywaa zmniejszanie si mc z ochrony w materii handlowej pastw czonki. Ukoczenie March jedynego (ktrego czekano ulepszenie pozycji concurrentielle producentw CE i wikszego otworu {otwarcie} granic europejskich), zburzenie murw fortecy barier handlowych midzy CE i krajami AELE w 1993 i wejciu trzech nowych pastw czonki w 1995 nie prawie miay z wpywu znacznego poredniego na barierach CE. Dobry rozum {racja} dla to jest, e program March jedynego nie ma jeszcze nie miany oddwik concurrentiel dyskontowany, jak to pokazuje infra. Wreszcie, bardzo saby schyek stopy ochrony globalnej CE 1997 ma 1999-2000 odbija bez wtpienia fakt e postanowie klucze Urugwaju Round poziom libralisation istotnej dla produktw rolniczych, spoywcze i wkienniczy nie bdzie jasno znany przed 2005 nie s jeszcze nie pilne, i co on pozostaje sam {nawet} mianowicie w ktrej mierze {mierzy} one go bd. Ale on odbija take fakt e zgody Urugwaju Round byli dobrze mniej tragarze libralisation, ktrzy {e} to co by (i jest jeszcze) mwi, szczeglnie poniewa zmniejszenia tarifaires byy skupione na cennikach ju mao wychowany to jest punkt {wcale} zasadniczy by rozumie wyniki sekcji dotyczcy koszty w dobrobycie ochrony europejskiej. Ta stao jest take wynik zdolnoci akcji antidumping i inne miary {rodki} ex post przeciwdziaa libralisation w materii opat celna umacnianych przy GATT i z OMC. To panorama generalne ochrony globalnej CE poddaje myl dwa przestrzegania kocowe. Obecno szerokich wycinkw gospodarczych uytkujcy z poziomu ochrony globalnej jeeli {tak} wychowany wmiesza istnienie kosztw ochrony bardzo wychowany. Fakt e wycinkw industrielsaient moony, po pidziesit latach i osiem Rounds ukady handlowych w ramach z GATT, pozostawa jeeli {tak} ochraniane znaczy, e ukady Round Doha bd bardzo trudne.

Nauka kosztw ochrony musi skoncentrowa si na oskardach ochrony poniewa te ostatnie {ubiege} gnrent koszty domowe wicej wychowany, i wic naprenia wewntrzne i midzynarodowe wicej silne. Dlatego zblienie adoptowane teraz wolne od dugw {opuszcza} rama statystyczny {Statystyka} z sekcji poprzedniej. Ona opiera si na dwadziecia dwa wycinki wybrane dla ich poziom ochrony globalnej szczeglnie wychowany, i ona przyjmuje do grona wszystko inne czynnoci gospodarcze (ulege ochrona wicej saba, istotnie adna) w samym wycinku, reszta z gospodarki. Inny rozum {racja} pociesza wybr tego nowego zblienia {przyblia}. Najwiksza cz czynnoci silnie ochranianych CE badane tu s jednorodne ma te listes przez nauk na kosztach ochrony gospodarki amerykaskiej realizowanej {pojmowanej} przez Hufbauer i Elliott (1994). Innymi sowami , to s ci sami wycinki krajw OCDE ktry udaway si opiera si do libralisation handlowej poprzedniej rdo trudnoci dodatkowych dla ukady przyszych w ramach z Round Doha. Liczba tych produktw silnie ochranianych s dobra porednie w ktrzy kraje w drodze rozwoju maj czsto korzy porwnawcz. Utrzymanie ochrony wychowany na tych produktach jest co najmniej tyle wynik uczestnictwa ograniczanego krajw w drodze z rozwoju do Rounds poprzednich, ktrych {e} odbicie diktat krajw uprzemysowionych w ramach z GATT. Koszt, dla krajw w rozwoju, z ich politycznego z krzesa prnego {prni} do GATT lat szedziesit ma osiemdziesit zasugiwaby by by pewnego dnia ceniony. On by moliwy z okrela dwadziecia dwa wycinki europejskie (pi w rolnictwie, czternacie w wycinku fabrycznym i trzy w usugi {subach}) si cechujcy przez stop wychowany (i wzgldnie stay na okresie) ochrony globalnej. (odn.4: Czytelnicy zainteresowani
przez szczeg rachunkw s zapraszani poradzi si Messerlin (2001). Dwadziecia dwa wycinki peenye rezerwy s nastpujce (cyfra w nawiasie daje poziom ochrony globalnej wycinka w 1990): Cement (22,9 %), nawz (32,7 %), polietylen sabej gstoci (12,5 %), polyvinyle chlorite (12,5 %), blaty drzewa (25 %), papier dziennik (7 %), wkna chemiczne (22,9 %), magnetofony (30,2 %), obwody integrowane (47,6 %), kserograf (33,7 %), stal (21,9 %), samochody (17,1 %), wkienniczy (21,4 %), ubieranie (31,3 %), zboe (63 %), miso woowe (95 %), nabiay (104 %), cukier {cukrzy} (117 %), banany (81,9 %), filmy francuskie (76,8 %), przewz powietrzny (71 %) i telekomunikacje baza {podstawy} (45,2 %). Nauka szacunek {ceni} take te poziomy ochrony dla 1999-2000 ktry, w prawie wszyscy wypadki, zjawiaj si bliskie z ci 1990.) Nieobecno informacji rozporzdzalny na stosunkach {relacjach} produkcji midzy tymi dobrami i usugi {subami}, i midzy ci i reszt gospodarki, zwraca {uczyni} niezbdny uytkowanie modelujesz z rwnowagi czciowej by ceni koszty ochrona. Rzeczywicie , zblienie w celu rwnowagi generalnej prosi informacj ilociow na wizach {wiziach} technologiczny i gospodarczych ktry istniej midzy wszyscy wycinki peene rezerwy. Ta informacja robi, ogem , woanie ma wycinki prefabrykowany, w szczeglnym {osobie prywatna} w ramach z rachunkowoci narodowej. Gi si do tego ramy stanowi przymus surowy gdy yczy si skoncentrowa si na ukady handlowych w mierze {rodku} albo te wycinki prefabrykowany nacigaj {zdaj} przyjmowa do grona produkty ulege do stp ochrony bardzo rne. Wwczas, stopy rednie ochrony tych wycinkw prefabrykowany odbijaj le oskardy ochrony istniejce, to co prowadzi do jedna pod oszacowanie systematyczne kosztw ochrony (ktra nacigaj {zdaj} powikszy prdzej, e poziom ochrony, na przykadu bdc funkcja czworoboku stp ochrony w wypadku funkcji oferty i z proby {zapotrzebowania} liniowe) i, przeto , do niezdolnoci przewidywa i rozumie gwatowno zatargw wwczas ukady OMC, (ktre {e} bdzie mc si od nowa przestrzega podczas Doha Round). Dlatego on by sdzonego lepszego uytkowa w tym pracy modelujesz z rwnowagi czciowe, choby ci nie mog chwyta ani rzeczy osobiste {skutki} powracane skrpowane do wariacje cen wzgldnych zapadniani przez ochron, ani rzeczy osobiste {skutki} powrotne z lepszej gratyfikacji {zasiku} zasoby zapadniany przez handel wicej otwarty, w szczeglnym {osobie prywatna} ci skrpowane do interactions dynamicznych midzy ronicie gospodarcz i handlem {prowadzi handlem}. Dwa modelujesz z rwnowagi czciowej majcej wyszczeglnie rnych byy urzdnicy (Hufbauer i Elliot, 1994; Francois i Hall, 1997).

TABLEAU 2 ktry streszcza gwne wyniki otrzymane zegarek {pokazuje}, ktry {e} te ostatnie {ubiege} s krzepkie, w tym zmyle {sensie, kierunku}, ktrym {e} oba modelujesz dostarczaj, najczciej , oszacowania bardzo bliskie. TABLEAU 2 proponuje oszacowania kosztw ochrony na baza {podstawie} trzech zastanawianie: Koszty skrpowane do samych strat suchych konsumentw i producentw; Ci wsplnicy do strat suchych powikszonych dochodw wolnych przez pewne instrumenty ochrony, jak ograniczenia ilociowe; I wreszcie koszty dwigane przez konsumentw ktry doczaj straty suche, dochody i przychody celne. Wyniki wystawiane poniej nalegaj na ten trzeci i ostatni {ubiegy} sposb pocz koszty ochrony, podczas gdy rozbir gospodarczy uprzywilejowa traditionnellement same straty suche. Kilka rozumy {racje} usprawiedliwiaj ten akcent ubrany na kosztach ochrony dla konsumentw. Opaty celna sabe maj koszt postrzegania wyszy {grny} do ich wydajnoci, to co wmiesza, e dobra cz ochrony europejskiej (szczeglnie w wycinku reszta {pozostaje} gospodarki) skada si z czystego trwonienie zasoby skarbowych. Wprowadzenie i utrzymanie ogranicze ilociowych wymagaj zasoby lobbying albo z stosunkw {relacji} oglnych {publicznych} (w szczeglnym {osobie prywatna}, w otoczeniu europejskim jeeli {tak} zoony i ruchomy) ktry mog pochania dobr cz dochodw tworzonych przez ochron, stanowicy inne rdo trwonienie. Wreszcie, Communaut europejska nie jest ani jedna kraj do zmysu {sensu, kierunku} klasycznego celu, to co zakadanie {kadzie} pytanie {kwestia} rzeczowo wzroku politycznego tradycyjnego ekonomistw (dla ktrzy przelewy midzy konsumentami i potga oglna {publiczna} s czysta sprawa {krzta si} wewntrzna {internista}). Wszystko te rozumy {racje} poddaj myl, e on nie jest nierozsdny z myle, e koszt ochrony dla konsumentw europejskich jest lepsze przyblienie prawdziwego kosztu ochrony, ktrej {e} prosta suma strat suchych. TABLEAU 2 robi zjawia si dwa wyniki gwne. Po pierwsze , koszty ochrony w wycinkach rolniczy i fabryczny dla konsumentw europejskich dosign 6 % wartoci dodawanej wytwarzanej przez te wycinki, jeeli {tak} robi si hipotez rynkw {chodzonych} doskonale concurrentiels w tych czynnociach. Tymczasem, najwiksza cz produktw przemysowych dotyczonych (12 na 14) i czci znamiennej dbr rolniczych uczonych si szczegowo w tej sekcji, s wytwarzane w ramach z konkurencji niedoskonaej. J bran w obliczeniu {liczy}z tego widoku {aspektu} prowadzi przeceni z trzeciego (przecitnie ) koszty ochrony dbr silnie ochranianych w pytaniu {kwestii}, i to wbrew hipotezy ostrone na przyrocie konkurencji na rynkach domowych, ktrych {e} libralisation handlowa mogaby cign za sob. Przeto , koszt ochrony wycinkw rolniczy i fabryczny (wcznie produkty nalecy do reszty gospodarki) dla konsumentw europejskich przedstawiaby okoo 7 % wartoci dodawanej tych wycinkw. Szacowa szczegowo koszty ochrony w trzy usugi {subach} badanych szczegowo dochodzi sam {nawet} ma cyfry wicej wychowany blisko szsta cz wartoci dodawanej odpowiedniej to co nie jest zadziwiajcy jeeli {tak} przyjmuje si oszacowania proponowane stp ochrony globalnej w tych usugi {subach}. Wprowadza konkurencja niedoskonaa podwjna {podwjna ilo} te oszacowania. Jednake, jak oszacowanie stp ochrony w usugi {subach} zderzy si do liczne trudnoci conceptuelles i empiryk, i jak te trzy usugi {suby} przedstawiaj tylko sabe oprocentowanie wszyscy usugi {suby} handlowe, te oszacowania nie byy rozcigane do cao sektora usug CE. Ale one poddaj myl, e koszt ochrony CE (wcznie w usugi {subach}) dla konsumentw europejskich mogaby wygodnie przedstawia 7 % cao PIB CE, jest {bd} rwnowany PIB Hiszpanii. Te wyniki opieraj si na hipotezie, ktrej {e} naley podkrela gdy ona ma wielk wag w materii politycznej ekonomiki. Oni przypuszczaj, e March jedyny funkcjonuje istotnie, to znaczy, e on nie jest wicej z barier nie nadgranicznych poywnych w handlu intra-CE. Ta hipoteza nie jest sprawdzana obecnie dla mnstwa dbr, dla ktrzy normy, wzorce i inne rodzaje regulowa technicznych stanowi zawsze bariery poywne do handlu intracommunautaire. I ona odpowiada jeszcze mniej ma pooenie w sektorze usug , libralisation intra CE w tych ostatnich {ubiegych} reszta bardzo zarodkowa, jak zegarek sekcja nastpujca. To zawiadomienie poddaje myl uwag nastpujc. Choby poziom ochrony CE by jednorodny z ten ktry istnieje w innych krajach Quad (Kanada, CE, Stany Zjednoczone i Japonia), on tego nie wypywaby koniecznie, e koszty ochrony byyby identyczne na onie rnych krajw Quad. Bariery intra-europejskie, czste i wychowany, tworz konkurencj wicej niedoskona w ramach z March jedynego europejskiego, ktrego {e} w wypadku rynkw jedynych innych krajw Quad. One zwracaj {uczyni} wic prawdopodobnie ochrona wicej kosztowna w CE, ktra {e} w innych krajach Quad.

TRZY OBSERWACJE Gwne wyniki podawane {przedstawiane} woaj trzy przestrzegania, wicej jakociowe i wicej zwarzone ku zarzdzenia politycznej handlowej. Ochrona europejska: Bezskuteczna i atwy schwyta Jak wszystko ochron, ochrona europejska odpowiada do celu zasadniczego: gnrer przeleww powracanego {dochodu} z konsumentw ku producenci europejscy. Wyniki otrzymane robi zjawia si dwa wnioski zasadnicze. Po pierwsze , i w przeciwiestwie do wierzenie jeszcze bardzo rozpowszechnione w Europie, ochrona jest instrument noe by ratowa uytki. Same jakie {kilka} uytki zaledwie 3 % liczby cakowitej uytkw ktry istniej w dwadziecia dwa wycinki uczone si mogyby by "ratowane" przez siln ochron kadzion tego otwiera w tych wycinkach. Zestawienie kosztw wychowany ochrony dla konsumentw europejskich i z sabej liczby uytkw ratowanych prowadzi do kosztu rocznego rodek przez uytek ratowany ktry przejawia si astronomiczny: Okoo 220000 euros, jest {bd} dziesi raz paca europejska rodek w wycinkach w pytaniu {kwestii}. To wynik potwierdza wynik dobrze znany rozbioru gospodarczego, podug ktrego polityczna protekcjonistyczny jest rodek bezskuteczny ratowa uytki. Jeeli {Tak} to ostatnie {ubiege} stawka jest cel istotny (i nie nie alibi) dcideurs, oni musz ucieka si do innych polityczne, ktre {e} polityczna handlowa, to znaczy polityczne ktry dziaaj bezporednio na rynku pracy. Drugi wniosek jest, e instrumenty ochrony uywane przez CE podaj {przedstawiaj} charakterystyczn krzyow, i szczeglnie niepodany, ta wykupi {uwolni} czsto silne dochody dla aktorw gospodarczych protegowani. Dochody wypywajcy z ochrony europejskiej zjawiaj si jak wicej wane ni przychody celne zbierane skadki przez wadze CE. Dla dwadziecia dwa produkty i usugi {suby} badane szczegowo , one przedstawiayby z 30 % (jeeli {tak} czowiek minimise prawdopodobiestwo istnienia takich dochodw) do wicej z 40 % (jeeli {tak} robi si hipotezy wicej wiarogodne na tym prawdopodobiestwie) kosztw ochrony globalnej dla konsumentw europejskich. Natomiast , przychody celne przedstawiayby poszczeglnie 24 % i 13 % tych kosztw. Naturalnie , istnienie takich dochodw nie jest swoisty do CE. Ale ich przestronno mogaby nadawa si do CE w mierze {rodku} albo ona odbija pooenia wicej czste konkurencji niedoskonaej na rynku wewntrznym, i wic pooenia "schwytanie" jeszcze wicej czste i/albo wicej silne z politycznej handlowej europejskiej przez beneficjant pooe nabytych, ktrzy ukadaj {rozporzdzaj}, z robi sam {nawet} z istnienia tych dochodw, z rodkw znacznych by podtrzymywa nie zmieniony ta ochrona zewntrzna, i by zwalnia wynurzenie si rynkw europejskich wicej concurrentiels. Te konkluzje id do przeciw opinie tradycyjne na ochronie i libralisation w Europie kontynentalnej albo ochrona bywa dostrzegan, i usprawiedliwian, jak wyraenie niejaki dobra ogu (jak dobra strategiczne, rnice kulturalne, stao spoeczna, etc.) i albo wolny handel jest na og widziany jak element popierajcy wskich odsetek {interesw} prywatnych {pozbawionych}. Wyniki poprzednie podaj {przedstawiaj} wzrok bardzo rny, faktycznie cakowicie przeciwna, ochrony europejskiej: Same jakie {kilka} "happy few" korzystaj z dochodw prywatnych {pozbawionych} masywnych dzikw ochronie, podczas gdy couts wane ktry tego wynikaj s ponios przez liczni konsumenci europejscy. W wypadku sporu ich pooe nabytych, te beneficjant dochodw nie maj czsto prawie le podawa {przedstawia} ochron, ktr {e} oni ycz sobie pod pewnego dnia pomylnym. Tak liczba rolnikw twierdz oni dzisiaj, e ochrona rolnicza jest niezbdna dla rozumw {racji} skrpowanych do otoczenia albo do bezpieczestwa spoywczego, podczas gdy silna ochrona gwarantowana przez polityczna rolnicza gmina popieraa klski sanitarne (krowa szalona) i environnementaux (poziom azotan w wodzie wychowany do tego stopnia eby {do punktu} zwraca {uczyni} t ostatni {ubieg} niewaciw do spoycia ludzkiego) w cigu trzydzieci ostatnich {ubiegych} lat.

Problem usug
Usugi {Suby} byy gwny cel March jedynego rzucanego w rodku lat osiemdziesit. Liczba instrukcje {wskazwek} europejskich losy do usugi {sub} budowy podtorowa (telekomunikacji ma energi, z przewozu powietrznego do usugi {sub} finansowych) nie przestawaa by rosn z 1986 ma nasze dni. Ta ronicie tekstw czsto bya dostrzegana jak dowd sam {nawet} cakowanie europejskiej, podczas gdy prawdziwe pytanie {kwestia} jest raczej nastpujca: Ten wysiek prawodawczy on mia istotny oddwik pomylny ma konkurencj na rynkach europejskich usugi {sub}? Innymi sowami , w ktrej mierze {mierzy} March jedyny jest on wzgldnie wicej otwarty do konkurencji midzynarodowej, ktrej {e} rynki pastw czonki nie byli, jest dziesi lata? TABLEAU 3 oferta {ofiaruje} odpowied porednia i jakociowa do tego pytania {kwestii} poczwszy od baza danych czone przez OCDE na budowach legalnych i regulaminowych istniejcych w kadym kraju czonek by oprawia produkcj rnych usugi {sub}. Przydzielajc {Wzruszajc} wskanik z 0 do 6 do kadej tych budw legalnych (6 sygnalizujcy reglamentacj bardzo protekcjonistyczny, i 0 reglamentacja bardzo pomylna do gry konkurencji midzynarodowej), i uytkujc rozbir factorielle by prbowa by robi zjawia

si gwne skadniki tych ustrojw {reimw} prawnych, on jest moliwy z segregowa kraje czonki OCDE w stosunki otworu {otwarcie} wzgldnego. (Moe si tylko dziwi si z wagi wysikw robionych by oczyszcza oszacowania kosztu ochrony w dobra , i z wielkiej niedbaoci z ktra jest traktowany {rozprawiany} koszt ochrony w usugi {subach}, podczas gdy usugi {suby} ktry mogyby by ulegy do konkurencji midzynarodowej przedstawiaj okoo 50 % PNB europejskiego.) Co March jedyny jest {bd} rzeczywisto wmieszaaby, e wskaniki rnych pastw czonki CE s bliskie jedni innych. I co March jedyny jest {bd} wzgldnie otwarty do konkurencji midzynarodowej wmieszaby, e wskaniki rnych pastw czonki CE s bliskie z zera, albo, przynajmniej , pomidzy wicej sabymi ci przestrzeganych. TABLEAU 3 przynosi odpowied przeczca {negatywny} ma te dwa testy. To wynik pociesza oszacowania poddawane myli dla stp ochrony w trzy usugi {subach} badanych w sekcji poprzedniej, i hipoteza, ktra {e} koszty ochrony w Europie proponowane w sekcji poprzedniej s prawdopodobnie niedocenia z przez nie bran w obliczeniu {liczy} usugi {sub}. Problem umw preferencyjnych Obsesja CE dla zgd preferencyjny regionalnych (faktycznie , on byby wicej dokadny z mwi o zgodach obustronnych midzy CE i kadym krajw w pytaniu {kwestii}) jest dobrze znana. Po pauzie w 1997-98, CE na nowo zaczyna handlowa i podpisywa zgody preferencyjny, jak z Republika Poudniowej Afryki (1999), Meksyk (2000), Egipt (2001), Chile (2002). Ona przyglda si take zgody z Singapurem i Mercosur (dla tego ostatniego {ubiegego}, ukady byy formalnie rzucane w czerwcu 1999). Pytanie {Kwestia} ktre si kadzie jest nastpujca: Inicjatywy w toku albo przysze maj one szans dochodzi ma zgody obustronne wprowadzajca prawdziwy wolny handel, albo stanowi one forma nowoczesna dyplomacji klasycznej, bez wielkich opada handlowych (on jest zreszt godny uwagi, ktry {e} te zgody s coraz wicej czsto wykwalifikowane z zgd partnerstwo gospodarczego, z koordynacji i wspdziaania politycznego). On istnieje rozum {racj} gboki ktry poddaje myl drugi cel kolejne nastpstwa dwch rzeczy jak prawdopodobnie najwicej stosowny. Wszyscy zgody wielkiej przestronno gospodarczej, ktrej {e} CE moe przyglda si w przyszoci doczaj partnerw ktrego firmy licz pomidzy producentami wiatowymi wicej wywoujcy skutki. Przeto , jeeli {tak} te zgody s powany, i nie nie fasada dyplomatyczna traktujca {rozprawiajca} jako problematyki {problemy} handlowe trywialnoci, otwr {otwarcie} rynkw z CE do tych eksporterw wywoujcy skutkw musi mie za producentw europejskich ci sami wyniki gospodarcze, w stosunki uderzenia concurrentiel i z wymaga dopasowanie, e otwr {otwarcie} z rynkw europejskich do wszyscy kraje OMC. Na przykad , zgoda powana wolnego handlu z krajami Mercosur moe tylko by take przymuszajca w stosunki naciskw concurrentielles i z dopasowanie dla rolnikw europejskich (jak w cukrze albo Europejczycy bd stawia czoo producentw brazylijskich bardzo wywoujcy skutki) i dla pewnych wycinkw przemysowych CE, ktrych {e} zgoda w ramach z OMC, poniewa producenci argentyscy i brazylijskie z tych produktw rolniczych i przemysowe s pomidzy wicej wywoujcy skutkami wiata. Tak samo , zgody wolnego handlu z oszczdnoci {gospodarkami} azjatyckimi wanymi nie mog cign za sob ci sami uderzenia concurrentiels dla pewnych przemysw europejskich, ktrych {e} zgoda OMC. Zoto {Ot} wszyscy te zgody preferencyjny maj niedogodno wiksz w stosunku do ukady wieloboczny do OMC: Ten ofiarowa do CE perspektyw koncesji w materii z dostpu do rynkw extracommunautaires ktry s co wicej ograniczane, ktre {e} te ktra byyby rozporzdzalny dziki zgodom OMC. Na przykad , oszczdnoci {gospodarki} Mercosur nie mog dostarcza do eksporterw europejskich, w ramach z zgody Mercosur-CE, ci sami rynki, ktre {e} wiat cay moe ofiarowa w ramach z OMC. Innymi sowami , wszyscy przysze zgody preferencyjny envisageables (co najmniej ci wmieszajcy krajw wywoujcy skutkw) s mniej kuszce, ktre {e} ukady OMC, gdy oni narzucaj do firm europejskich to samo poziom konkurencji i z dopasowanie, ktrego {e} libralisation jednorodna w ramach z OMC, bez ofiarowa ci sami moliwoci kontrapozycja w stosunki z dostpu do rynkw obcych. Co do korzyci polityczne dla CE wszystkiego te inicjatywy, oni s trudni dostrzega (to byy powodzenia gwne zgd z krajami ACP, z Morze rdziemne albo z Europy centralnej). Oni wydaj si raczej symboliczne. Kraje Azji i z Ameryki aciskiej jasno twierdziy, e zgoda handlowa z CE nie musiaby by dostrzegany przez ta tu jak czyn {akt} nieufnoci ku Stany Zjednoczone, i jeszcze mniej jak czyn {akt} z ulenia do CE. Powodzenia polityczne tych inicjatyw obustronnych s wic ograniczane dla CE, zwaszcza e ukady takich zgd robi ryzykowa ma CE napre z Stany Zjednoczone albo Kanad, naprenia ktre nie istniayby w ramach z OMC. Wwczas, by moe hyperactivit CE w materii zgd preferencyjny jest {bd} na schyku (bez wtpienia powolny) na przyszo. Ta przemiana moe by wzmacniana przez fakt e CE ma

czciowo wzity wiadomo, ktra {e} liczba zgd poprzednich byy wiczenie prawie niepotrzebne dla jego wasnych {czystych} odseetk {interesw} gospodarczych, ale byy targowanie si kosztowny dla jego partnerw skd ciar polityczny dla CE na wzdu cel. Ona bdzie towarzyszy take fakt, ktry {e} liczba poywna zgd istniejcych obustronnych CE bd znika podczas przebiegu largissement. Zestawienie wszystkiego te przemiany mogaby zmniejsza silnie koszt dla OMC politycznej europejskiej zgd preferencyjny w dwadziecia latach przyszych. Ta przemiana bardzo pomylna, dla CE i OMC, wymaga jednake, e CE rozszerzana do dwadziecia pi pastwa czonki jest {bd} take pomylny do libralisation wymian, ktrych {e} ta do pitnacie pastw czonki. CONCLUSION On ukazuje si {wydaje si} logiczny z zawrze przez sowo na politycznej handlowej CE, wskutek Ministrielle Doha listopada 2001 i twarz w Round Doha przysza. CE poszed do Doha z stosunki informacji {powoania si}, ktrej {e} ona adoptowaa dla Ministrielle Seattle 1999. TABLEAU 4 obecna te stosunki informacji {powoania si} sposobu bez wtpienia troch pierwotnego, ale tymczasem uyteczny: Waga kadego rozdziau ukady jest umiarkowana przez dugo tekstu ktry jemu jest powica. Lekcja wicej wana tego obrazu nie jest tyle rozchodzenie si, jednake czasem wane, ktre {e} on robi zjawia si midzy trzema gwnymi instytucjami europejskimi wmieszanymi w politycznej handlowej (Conseil, Commission i Parlement). Ona jest raczej ilustracja to czego CE nie udawaa si (dany?), Przynajmniej dla chwili, wzi z powrotem rda, jednake robione testamenty w cigu czterdzieci ostatnich {ubiegych} lat, z jego libralisation wewntrznej {internisty} jak baza {bazuje na} libralisation wiatowej. Na przykad , spory podczas ukady Trait Rzymu podnosiy problem stosunkw {relacji} midzy handlem i normami spoecznymi, Belgowie i Francuzi yczcy mc korzysta z miar {rodkw} ograniczajcy wymiany midzy dwa pastwami czonki majcy normy spoeczne za duo {zbyt} rne, Niemcy podpierajcy, ktry {e} handel by dokadnie rdo ulepszenia dobrobytu, i wic z rattrapage gospodarczego i spoecznego na onie Communaut. Traktat Rzymski w kocu nastpowa zblienie niemieckie, tego nie ustalajcy adnej wizi prostej midzy handlem intracommunautaire i normy spoeczne. Czterdzieci lata ktry wypyway od podpisu tego Trait pokazay uzasadnienie tego wyboru kiedy kraje nastpuj prawdziw polityczn libralisation i kombinacja z celami spoecznymi ktry im s wasne {czyste}. Jednake, CE chcia ka to przedmiot wizw {wizi} midzy handlem i normami spoecznymi do porzdku dnia Seattle, potem z Doha, puszczca w ruch opozycj masywn krajw w rozwoju i w przejciu. Inna ilustracja tego braku zwizku midzy przedmiotami ukady poddawane myli przez CE i jego wasne {czyste} sukcesy w jego libralisation wewntrznej {internicie} jest zblienie politycznej konkurencji. Ta ostatnia {ubiega}, w Trait Rzymu, granica {ogranicza} silnie gra procedur antidumping, i ona podporzdkowuje {poddaje} subwencje nie nie ma miary {rodki} compensatoires (jak go pozwala tekst GATT), ale ma zakazy wspomaga. Te dwa widoki {aspekty} zasugiwayby wysiki by by wprowadzane w Round Doha, ale CE nie zrobi. TABLEAU 4 pokazuje wreszcie, e tekst adoptowany przez Ministrielle Doha nie odbija prawie porzdku pierwszestw instytucji europejskich. Ta rnica moe by szeroko wyjaniana przez ciar rosncy krajw w rozwoju w ukady OMC przemiana bardzo podana dla prawowitoci OMC ale rdo trudnoci przyszych dla CE, jak dla Stany Zjednoczone i innych krajw przemysowych. To mwi, on nie jest koniecznym pogodzi do tekstu Doha wicej z wagi, ktrej {e} on tego nie ma. Chodzi o tekst otwierajcy ukady, ale nie przesdzajcy . Negocjator s wic wzgldnie wolne z powraca na ich wyborach. I oni go bd robi bardzo prawdopodobnie gdy zgoda ma OMC odbija gr si i sojuszw do chwili albo on jest adoptowany. Ot jest prawdopodobne, e siy wobec okoo 2006-07 nie bd ci sami, ktry {e} te istniejce w naszych czasach. To przesunicie midzy tekstem Ministrielle Doha i przyszego tekstu kocowego Round Doha nie byoby nowo: Jest wielkich rnic midzy tekstem Punta del Este ktry rzuca Urugwaj Round, i tekst Marrakech ktry go zamkn. Bdzie aowa si t wolno jeeli {tak} chce si uytkowa ukady OMC jak przymus ciki na kraju czonek by zobowizywa to ostatnie {ubiege} do si reformowa. Bdzie mc si, przeciwnie , si tego winszowa jeeli {tak}, ma cig dalszy z rozbioru gospodarczego, dostrzega si libralisation przede wszystkim jak rdo korzyci dla kraju ktry j robi, i jeeli {tak} ufa si ma to ostatnie {ubiege} by rozpoznawa ten widok {aspekt} rzeczy.