Vous êtes sur la page 1sur 2

RUBRIEK

uitgelezen

SPECIAL

Online kennis vergaren


De beste tips voor de beste bron
Of u een ondernemer, staffunctionaris, consultant of beleidsmaker bent, voor de uitvoering van uw werk heeft u up-to-date kennis nodig. Kennis die relevant, actueel en betrouwbaar is en die u een goede onderbouwing geeft voor het benaderen van uw praktische vragen.
Into the deep
Als u iets zoekt, zult u als eerste waarschijnlijk googelen. Daar is niets mis mee. Maar bedenk wel dat slechts circa 20% van beschikbare informatie aan de oppervlakte komt bij het zoeken via Google. Prima als u een telefoonnummer of nieuwsbericht zoekt, maar jammer als u op zoek bent naar een wetenschappelijk rapport of artikel. Deze worden namelijk overwegend beschikbaar gesteld via databases die heel beperkt door Google doorzocht kunnen worden. Dit deel van internet wordt ook wel the deep web genoemd. Het doorzoeken van dit diepe web is niet moeilijk en wel de moeite waard. Informatie die u via Google vindt is namelijk van allerlei organisaties afkomstig, dus het document kan ook een commercieel of politiek doeleinde hebben. Daardoor moet u eerst zelf bij alles dat u vindt nog beoordelen of de bron wel betrouwbaar is. In dit artikel laten we de belangrijkste vindplaatsen zien waar u kwalitatief hoogwaardige kennis kunt vergaren. lezen, dan hebt u nu wel alle gegevens ter beschikking waar u mee verder kunt zoeken. Dat verder zoeken kunt u doen in vrij toegankelijke databases (zie onder 2) of in niet-gratis databases (zie onder 3).

Vraag 1

Hoe kan ik de productiviteit in mijn teams vergroten?

Gevonden via Google Scholar:

Boyer, O. L., & others. (2011). Multiple Team Membership: A Theoretical Model of Its Effects on Productivity and Learning for Individuals and Teams (met pdf).

Open Access Journals


www.doaj.org Steeds meer onderzoekers en kennisinstituten kiezen er principieel voor om hun onderzoeksresultaten vrij - dus gratis en zonder inlogcodes - toegankelijk te maken. Deze beweging wordt open access genoemd. Via de Directory of Open Access Journals kunt u snel op zoek gaan naar interessante bronnen. Bijkomend voordeel is dat u hier ook een grote hoeveelheid artikelen vindt in andere talen dan het Engels, waaronder ook veel uit Spaanstalige tijdschriften. En alles dat u hier vindt, is peer reviewed - dus wetenschappelijk - n volledig in pdf.

Voorbeeldvragen

Met drie voorbeeldvragen gaan we op zoek naar kwalitatief hoogwaardige informatie online. De keuze van de zoekmethode per vraag is willekeurig!

Google Scholar

www.scholar.google.com Het meest eenvoudig is om te starten met Google Scholar. Via deze speciale zoekmachine vindt u een enorme collectie artikelen en papers. Het nadeel is dat u niet bij elk artikel ook daadwerkelijk het volledige document verkrijgt. Is dat wel het geval, dan ziet u rechts naast de titel een verwijzing (meestal pdf) waar u op kunt klikken. Is dat niet het geval, maar heeft u wel iets gevonden dat u graag wilt

Vraag 2

Heeft het toestaan van werken in deeltijd voordelen voor de werkgever?

Gevonden via DOAJ:

Simo, P., Sallan, J. M., & Fernandez, V. (2008). Organizational commitment, job satisfaction and intention to leave: A comparative analysis between part-time and full-time faculties (met pdf, zowel Engels- als Spaanstalige versie).

52 | Coaching 4 - 2011

UNA bibliotheek: kenniscentrum voor de hle gemeenschap


Zoals elke Caribische universiteit is ook de UNA (later University of Curaao) opgericht met als doelstelling om als kenniscentrum voor de hele gemeenschap te fungeren. Van de UNA-bibliotheek kan daarom iedereen lid worden.

Workshops

De UNA-bibliotheek verzorgt op verzoek workshops aan kleine groepen over het zoeken naar online informatie, handige onderzoekstools en over het voorbereiden van een conferentiebijdrage. Heeft u interesse voor een workshop voor uzelf, of voor een maatwerk workshop voor uw afdeling of organisatie, dan kunt u dit doorgeven via library@una.an.

Lidmaatschap

Boeken en tijdschriften

Het lidmaatschap heeft als voordeel dat boeken geleend kunnen worden. Daarnaast heeft een lid recht op toegang tot de databases. Helaas laten de licenties niet toe, dat leden die gn student of docent aan de UNA zijn, zelf beschikking krijgen over de codes. Zij kunnen wel in de bibliotheek op de daarvoor bestemde pcs onbeperkt in de databases zoeken. Alle artikelen die u interessant vindt kunt u dan met een muisklik eenvoudig naar uzelf mailen.

Het lidmaatschap van de UNA-bibliotheek (2011) kost NAf 75,- voor een regulier lid per jaar. Voor 60-plussers en voor studenten en scholieren van een andere opleiding geldt een gereduceerd tarief van NAf 37,50 per jaar. Aan beide groepen wordt een borg gevraagd van NAf 50,-. Overige actuele informatie - n de catalogus van de bibliotheek - vindt u op www.una.an onder services. Daarnaast biedt de UNA-bibliotheek via haar Facebookpagina, www.facebook.com/unalibrary, vrijwel dagelijks relevante, actuele informatie en tips.

Niet-gratis databases

ADVERTENTIE

www.una.an en/of www.kb.nl Vroeger - zon tien jaar of langer geleden - moesten studenten en onderzoekers door kasten vol ingebonden wetenschappelijke tijdschriften ploeteren, op zoek naar dat ne artikel. Inmiddels zijn vrijwel alle jaargangen van belangrijke tijdschriften digitaal beschikbaar. Niet alleen voor de student, maar voor iedereen die gebruik wil maken van actuele hoogwaardige kennis, zijn de artikelen via internet toegankelijk. Dus ook voor de beleidsambtenaar die het effect van een bepaalde maatregel, of de toepasbaarheid van een nieuwe theorie in onze situatie, goed wil begrijpen en onderzoeken. De artikelen worden in databases - vergelijkbaar met zoeken in www. amazon.com - aangeboden door speciale uitgeverijen, zoals het commercile EBSCO, of bijvoorbeeld not-for-profit uitgeverij JSTOR. De databases zijn door licenties afgeschermd, wat betekent dat u voor volledig gebruik een inlogcode nodig heeft. Bent u ingelogd, dan kunt u de artikelen die onder uw abonnement vallen volledig downloaden. Van overige artikelen kunt u een korte samenvatting (abstract) lezen. Op Curaao heeft de bibliotheek van UNA enkele abonnementen. Ook andere gebruikers dan de UNA-studenten en -docenten kunnen gebruik maken van deze bronnen, maar wel onder bepaalde voorwaarden (zie kader). Op het ogenblik gaat het om EBSCO, Sage, Emerald en HeinOnline. Een andere mogelijkheid om tegen een geringe prijs over een schat aan informatie te beschikken is het abonnement op de Koninklijke Bibliotheek (KB). Voor slechts vijftien euro per jaar kunt u online lid worden. U heeft dan - gewoon via internet - toegang tot onder andere JSTOR (alle disciplines) en Kluwer Navigator (Nederlands recht).

Vraag 3

Hoe kunnen we ondernemerschap op Curaao bevorderen?

Gevonden in EBSCO via de UNA:

Baldacchino, G. (2008). Entrepreneurship in smaller jurisdictions: Appraising a local elite. Comparative Education, 44(2), 187-201.
Coaching 4 - 2011

| 53