Vous êtes sur la page 1sur 11

Okrgowa Rada Adwokacka

w Krakowie

OPINIA O APLIKANCIE
Z PRZEBIEGU ZAJ W SDACH POWSZECHNYCH I PROKURATURZE

Aplikant adwokacki _____________________ grupa ______________________

Data rozpoczcia praktyk:


Data zakoczenia praktyk:

1. Zajcia teoretyczne:
Organizacja
powszechnych

funkcjonowanie

sdw

Zal.

Nie zal.

Metodyka pracy sdziego

Zal.

Nie zal.

Organizacja i funkcjonowanie prokuratury

Zal.

Nie zal.

Metodyka pracy prokuratora

Zal.

Nie zal.

Zasady sporzdzania protokow, utrwalanie


przebiegu postpowania

Zal.

Nie zal.

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie
2. Zajcia praktyczne w sdach:
a) Sdy cywilne
Udzia w rozprawie/posiedzeniu

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu orzeczenia

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu uzasadnienia

TAK

NIE

Omwienie spraw z sdzi

TAK

NIE
* waciwe zakreli

Ocena praktyki:

niedostateczny
dostateczny
dobry
bardzo dobry
wzorowy

* waciwe zakreli
Uwagi (pole nieobowizkowe):_________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Miejsce odbycia praktyki: _________________________________

Podpis sdziego _____________________

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie

b) Sdy karne
Udzia w rozprawie

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu orzeczenia

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu uzasadnienia

TAK

NIE

Omwienie spraw z sdzi

TAK

NIE
* waciwe zakreli

Ocena praktyki:

niedostateczny
dostateczny
dobry
bardzo dobry
wzorowy

* waciwe zakreli

Uwagi (pole nieobowizkowe): ________________________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie
Miejsce odbycia praktyki:_____________________________________________________

Podpis sdziego _____________________

c) Sdy gospodarcze
Udzia w rozprawie

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu orzeczenia

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu uzasadnienia

TAK

NIE

Omwienie spraw z sdzi

TAK

NIE
* waciwe zakreli

Ocena praktyki:

niedostateczny
dostateczny
dobry
bardzo dobry
wzorowy

* waciwe zakreli

Uwagi (pole nieobowizkowe): ________________________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie

Miejsce odbycia praktyki:_____________________________________________________

Podpis sdziego _____________________

d) Wydzia ksig wieczystych


Sporzdzanie projektu wpisw

TAK

NIE

TAK

NIE

Zapoznanie si z aktami ksig wieczystych

TAK

NIE

Omwienie spraw z sdzi

TAK

NIE

Zapoznanie
wieczystych

si

prac

wydziau

ksig

* waciwe zakreli

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie
Ocena praktyki:

- niedostateczny
- dostateczny
- dobry
- bardzo dobry
- wzorowy
* waciwe zakreli

Uwagi (pole nieobowizkowe): ________________________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Miejsce odbycia praktyki:_____________________________________________________

Podpis sdziego _____________________

e) Wydzia pracy
Udzia w rozprawie

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu orzeczenia

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu uzasadnienia

TAK

NIE

Omwienie spraw z sdzi

TAK

NIE
6

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie
* waciwe zakreli

Ocena praktyki:

- niedostateczny
- dostateczny
- dobry
- bardzo dobry
- wzorowy
* waciwe zakreli

Uwagi (pole nieobowizkowe): ________________________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Miejsce odbycia praktyki:_____________________________________________________

Podpis sdziego _____________________

f) Wydzia rodzinny
Udzia w rozprawie

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu orzeczenia

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu uzasadnienia

TAK

NIE

Omwienie spraw z sdzi

TAK

NIE
7

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie
* waciwe
zakreli

Ocena praktyki:

- niedostateczny
- dostateczny
- dobry
- bardzo dobry
- wzorowy
* waciwe zakreli

Uwagi (pole nieobowizkowe): ________________________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Miejsce odbycia praktyki:_____________________________________________________

Podpis sdziego _____________________

g) Wydzia KRS
Sporzdzanie projektu wpisu

TAK

NIE

Zapoznanie si z aktami rejestrowymi

TAK

NIE

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie
Zapoznanie si z prac wydziau KRS

TAK

NIE

Omwienie spraw z sdzi

TAK

NIE
* waciwe zakreli

Ocena praktyki:

- niedostateczny
- dostateczny
- dobry
- bardzo dobry
- wzorowy
* waciwe zakreli

Uwagi (pole nieobowizkowe): ________________________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Miejsce odbycia praktyki: ____________________________________________________

Podpis sdziego _____________________

3. Zajcia praktyczne w Prokuraturze Rejonowej :


Omwienie spraw z prokuratorem

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu orzeczenia

TAK

NIE
9

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie
Sporzdzanie projektu uzasadnienia

TAK

NIE

Zapoznanie si z aktami prokuratora

TAK

NIE
* waciwe

zakreli

Ocena praktyki:

- niedostateczny
- dostateczny
- dobry
- bardzo dobry
- wzorowy
* waciwe zakreli

Uwagi (pole nieobowizkowe): ________________________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Miejsce odbycia praktyki:___________________________________________________

Podpis prokuratora _____________________

4. Zajcia praktyczne w Prokuraturze Okrgowej :


Omwienie spraw z prokuratorem

TAK

NIE

10

Okrgowa Rada Adwokacka


w Krakowie
Sporzdzanie projektu orzeczenia

TAK

NIE

Sporzdzanie projektu uzasadnienia

TAK

NIE

Zapoznanie si z aktami prokuratora

TAK

NIE
* waciwe

zakreli

Ocena praktyki:

- niedostateczny
- dostateczny
- dobry
- bardzo dobry
- wzorowy
* waciwe zakreli

Uwagi (pole nieobowizkowe): ________________________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Miejsce odbycia praktyki:___________________________________________________

Podpis prokuratora _____________________

Wypenia Okrgowa Rada Adwokacka


Data wpynicia opinii:
Praktyka:

zaliczona / niezaliczona
* waciwe zakreli
Podpis kierownika szkolenia

_____________________

11