Vous êtes sur la page 1sur 2

Persconferentie over de hervorming van de pensioenen en de structurele maatregelen voor werk.

De bijdrage van minister Van Quickenborne over de hervorming van de vervroegde pensioenen en van minister De Conick over de structurele hervorming inzake werk vindt u in bijhorende documenten. Toespraak van eerste minister Elio Di Rupo tijdens de persconferentie: Zoals u weet hebben de regering en het parlement eind december structurele hervormingen goedgekeurd inzake pensioenen en werk. We hebben het al meermaals gezegd. Deze structurele hervormingen zijn noodzakelijk om de toekomst van onze sociale zekerheid n de betaalbaarheid van onze pensioenen te garanderen. Ze zijn ook noodzakelijk om onze economie te stimuleren en onze bedrijven competitiever te maken. Het is belangrijk dit opnieuw te benadrukken. Elk jaar stijgt de levensverwachting met twee maanden. Iedereen kent binnen zijn omgeving actieve senioren die tevreden zijn dat ze op die manier kunnen leven. De hogere levensverwachting biedt mogelijkheden, zolang we in goede gezondheid blijven!

Les chiffres parlent deux-mmes. Notre systme de pensions date des annes 1960. A cette poque, lesprance de vie tait de 62 ans pour les hommes et de 67 ans pour les femmes. Aujourdhui, lesprance de vie est en moyenne de 77,93 pour les hommes et de 83,23 ans pour les femmes. (En 2060, elle sera de 86,24 ans pour les hommes et de 88,78 ans pour les femmes.) La diffrence est norme ! Le taux demploi des personnes de plus de 50 ans est trs faible dans notre pays. La comparaison avec la moyenne des autres pays europens est clairante. Eurostat, chiffres 2010 - taux emploi 55-59 ans

UE27 60,9% Belgique 53,1% Pays-Bas 70,1% Allemagne 71,5% France 60,6% Cest une vidence et une question de bon sens : des mesures doivent imprativement tre prises pour faire en sorte que, progressivement, chaque personne qui a entre 50 et 60 ans travaille plus longtemps quaujourdhui. Chaque travailleur doit contribuer un peu plus longtemps au financement de notre scurit sociale. Sans cela, les jeunes daujourdhui vont devoir payer des sommes considrables pour pouvoir financer les pensions des pensionns. Ou alors la scurit sociale sera considrablement dgrade pour tous les citoyens.

We moeten de moed hebben om onze burgers de waarheid te zeggen. We kunnen niet aanvaarden dat ons sociale model in het gedrang wordt gebracht en daarmee het welzijn van de toekomstige generaties. Deze regering neemt haar verantwoordelijkheid. Ze neemt de maatregelen die nodig zijn om de toekomst van onze sociale zekerheid en dus de levenskwaliteit van onze burgers te garanderen. Les grandes lignes de la rforme des pensions sont claires et transparentes :

Je le dis et je le redis : lge de la pension lgale reste maintenu 65 ans. On ne touche donc pas lge lgal de la pension. On ne touche pas aux revenus des 2 millions de pensionns qui continueront bien sr bnficier dune pension adapte au cot de la vie.

Comme je viens de le dire, chaque personne de 50 60 ans qui travaille actuellement dans le secteur priv sera progressivement amene retarder de 2 ans la prise de la pension anticipe. De regering en het parlement hebben ook een belangrijke hervorming inzake arbeidsmarkt aangenomen. Het systeem van de wachtuitkering is omgevormd tot een inschakelingsuitkering; de voorwaarden voor brugpensioen worden geleidelijk opgetrokken; en het systeem van tijdskrediet wordt rationeler. La rforme de l'emploi a pour objectif de favoriser le maintien l'emploi des travailleurs plus gs et la mise l'emploi des jeunes. Un accompagnement renforc et plus frquent des jeunes sera mis en place afin de favoriser leur mise l'emploi. Cette rforme est ncessaire pour augmenter le taux d'emploi et pour l aussi garantir le financement durable de notre systme social. Zoals ik heb gezegd hebben de regering en het parlement deze twee grote hervormingen (pensioenen en arbeidsmarkt) snel goedgekeurd. De regering heeft ook daarna snel actie ondernomen. Wij hebben het sociaal overleg opnieuw opgestart en de goedgekeurde hervormingen bijgesteld, rekening houdende met de opmerkingen van de sociale partners. De regering houdt zich aan haar woord. Les Ministres et les experts ont rencontr de nombreuses reprises les organisations syndicales et patronales pour discuter des amnagements possibles du secteur priv. Les discussions sont en cours pour ce qui concerne le secteur public.