Vous êtes sur la page 1sur 4

Druk nr 223

Warszawa, 29 lutego 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niej podpisani posowie wnosz projekt uchway:

- w sprawie amania praw czowieka i obywatela na Biaorusi oraz konfliktu dyplomatycznego wywoanego przez wadze Republiki Biaoru.
Do reprezentowania wnioskodawcw w pracach nad projektem uchway upowaniamy pana posa Tadeusza Woniaka. (-) Jacek Bogucki; (-) Andrzej Dbrowski; (-) Andrzej Dera; (-) Ludwik Dorn; (-) Mieczysaw Golba; (-) Patryk Jaki; (-) Mariusz Orion Jdrysek; (-) Beata Kempa; (-) Bartosz Kownacki; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Jerzy Rbek; (-) Jzef Rojek; (-) Andrzej Romanek; (-) Edward Siarka; (-) Piotr Szeliga; (-) Tadeusz Woniak; (-) Marzena Dorota Wrbel; (-) Jan Ziobro; (-) Kazimierz Ziobro; (-) Jarosaw aczek.

Projekt

UCHWAA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia .. 2012 r. w sprawie amania praw czowieka i obywatela na Biaorusi oraz konfliktu dyplomatycznego wywoanego przez wadze Republiki Biaoru.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraa dezaprobat wobec poczyna wadz Republiki Biaoru wymierzonych przeciwko demokracji wewntrznej i dobrossiedzkim stosunkom midzynarodowym. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa wadze Republiki Biaoru do natychmiastowego zaprzestania stosowania represji wobec obywateli i do podjcia dialogu ze wszystkimi siami politycznymi na Biaorusi, poczynajc od bezwarunkowego uwolnienia winiw sumienia. Wzywamy wszystkie siy wolnego wiata do solidarnoci z narodem biaoruskim pragncym wolnoci, demokracji i pokojowego wspistnienia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Rzdu Rzeczypospolitej Polskiej i instytucji midzynarodowych o wsplne przeciwstawienie si antydemokratycznym praktykom stosowanym w Republice Biaoru, ktre s zagroeniem dla wasnych obywateli i demokratycznego adu midzynarodowego.

Uzasadnienie
W dniu 28.02.2012 r. biaoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwao ambasadorw Unii Europejskiej i Polski do opuszczenia kraju. Jednoczenie Biaoru wycofaa rwnie swoich dyplomatw. Trwajcy konflikt dyplomatyczny pomidzy Biaorusi a UE i Polsk to efekt sankcji naoonych przez Uni Europejsk, w postaci zakazu wizowego oraz zamroenia aktyww wobec 21 kolejnych przedstawicieli reimu biaoruskiego. Gest ten jest przejawem wrogiej polityki wadz Republiki Biaoru nie tylko wzgldem Polski, ale take wzgldem caej Wsplnoty Europejskiej. To reakcja na zdecydowan postaw Polski i jej europejskich sprzymierzecw wobec amania przez biaoruskie wadze podstawowych praw czowieka i obywatela. W kraju tym dochodzi do notorycznego stosowania represji wzgldem politycznych przeciwnikw, tysicom ludzi odmawia si moliwoci swobodnego wyraania swojego zdania. Zachowanie takie jest we wspczesnej Europie niedopuszczalne, dlatego te Pastwo Polskie w dalszym cigu bdzie dokadao wszelkich stara, w celu demokratyzacji stosunkw panujcych w Republice Biaorusi. Obowizkiem wszystkich pastw demokratycznych jest wyraenie gonego sprzeciwu wobec takiego zachowania oraz podjcia zdecydowanych dziaa w obronie represjonowanych obywateli. Gos sprzeciwu pastw Europy powinien zosta usyszany na caym wiecie. Jest to zdecydowany brak zgody spoecznoci midzynarodowej na amanie podstawowych wolnoci i zasad demokracji przez jakikolwiek kraj na wiecie, dopuszczajcy si tego typu dziaa. Udzielenie takiego poparcia jest niezwykle istotne dla osb walczcych w imi demokracji.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa wadze Biaorusi do natychmiastowego zaprzestania antydemokratycznych dziaa oraz do poszanowania przysugujcych kadej jednostce niezbywalnych praw.