Vous êtes sur la page 1sur 64

5i aim

61.. Dlr;

,Adatok, tarcdasa
'L"-,'---c-'-I'--"k,I
l

els :m!odolsitasa p:r(Jgramokban


',

,r,\ommllJJnll_ JlellO! fiJjF,all\,U;r~.,II1CO,I\, '., i, a

-'" t, L---ctr"Iii'i;"II"",

"I''''k''' '-II

ID ol1tes hozes: fe!ltBtelek v~zs!galativ,aI Ma'veh!tek ,is',me'tlese cJlk~UrsDkk;lt

··· k t-t',- ...'~~- e.,.·'.S'~-, at i·,a':- r·o,··.·, ,' Ad g' ia·_ '·"··0-· rrot - ;- ..,--' k b P
I.

la·. : .
.

I.

'0,'· ••••
.

1·,.,.,.· .. , __',

I.

_.~

la-·'15,········la_. _ ..

1.

..

__

m'

>, d10,'·:8:·.'-,1 a,···.···5!,',1'sit "-1

0,

".

1-

",

," __

..

...".

..)

IO·-··

r'

m··

'~I

,/

'-

a·" ' .., . "

".'''''!' ",-- .. , .. .1' 'l···· ~~" ;',1·-"·' k oaucao: ''[;7' 'e,g,y ~.,~~JI'··', 1-· ..,- - , . ,,"'l:!~ ,.......',..':f ~Z, .. ' KU,~'O.n eges A·2 le "k:""'ben, e so' ,,prolgranillln" k f", .... , .~"'" ~;.. ece:, -' ·,·1 ,> ~msa.~Oll ar nasznanunk m t,;r; ''ro-I',O'~.~ elv l! ~,~melvet 13"~ .... ~m;ig, etten ". '!!, r:fi"l"iila"I.r·iio~,'·"~ r-'~l" tervezrek ,., A·: . '. v;} leo·1o,o'!'_.','\, '1'"~,'!i,:!!,.. ~ I ;;0··"· .. rta b ill"ll"'ll1' '.... p 'I!."' .~, . Ii, 'h ....., ..1' "i;,~ll""'J"""""""""'L'Ii.""" " l' 'n- .1 :~~ ~"",~., !l,;r:I!;.,,[·,i""i.'l.:(1 cu' y, ~1J..:Ji". 'Il.~=v ..... >'ll.b, L , "iIL_~, "?' '; lit,
o";Ii :Jl.1i. ...... ,}' "",,"'C'Ii ;!;l!: ~"II"'iI"'" ~"l!:, j' ~,~ ~ ,~!Ii't

azt a, nevuk is mutat] a, barmlkor


,~,C', -: ,'0,

Jnegv~U'to,zta,~11at6a, program futasa kozben,


,r'11 ~ j' ' .. a,

' .:11(', : • .,.. : 'II. b' ,,~I " .. ~l.~. t·'.;' .. E~tso pfogl.anlUn.l~r. an a gre'e-, -,,- 1,ng nevu(11' V,ll,II:..'OZ.o, e,gy ,~{~U, ,-~,a nOQ,!J., a rot ~,., ,.:', ~' a ~11"'iIf . ~ --: --- - t · - - .:: ,- --:' :' ~~'-'~ .." axten '".. A·· ~.!ca,l ~\I~erk ·.··~c 1&:' ,', ·1":(1'~'Q""·t;I-:o - .",: '.'" .' 'Ic~' ".' ,':.' 1- a valt ,',:....'·"'·'k'." ..' .' ~~ ,1UO If" ., '- xarasrere tf', tanc csax ,egy mrormacro ipus a so k",~{,OZU.~;a va ozoe ezen... ~"'~vtill] "It namakl,·' ]' .\.::', _a.,--:k::-tt·. c lebeg .J!E:p·'o·>n·;.j,~",~ '11.... ~,e~ ezveb J6,]·t-~'kel-reill'l ~;IC' k·t' egesz szamokat 1.,,,,-".' ·'lUc ." ··ifr'nco c,.." ..1Ina- ,I.\.!E~,"', .... ......a,j·!!.;;'
~.#", ,: .. \. ,':,.0 l':'\;",

~''''",

'II".. ··.,'!.;;o;.lllt..

"j,~,

,J.~.".

~'~!l.I,,"'j

w...

II

!!J.,Iv,,j!

....

"'iII.~

..

' ' -"

'.:~":

',:'ii.,

Iii.

~~~

.' v:'ltoz'ok: hasznalata matematika i ,k:ifejezesekben. ,. 'V'2l.itoz,o ,e:lt~kene,k m-aslk valt~o'z.6ba, b,elY'ezt&s~ • Valtozo er~'ek,e'nek novelese Ie'S csokkentese

U:- ~'IS'_:i'I"I-~S~ID",.,lk-I,,'.,_•_• e":s>:, k'liII"-le'~!J·e',,-,!/le"'s--;e::·'k-l) Lal _''__


,
B"

- I,

_ ,_

11_

'

,_I _

I' _'

&i. _ __ _

parancsok so"'kl""!llCJi P':::I'b-:$.:~1 "~·l-'~In- ,,' ezek 0'-,"'0' "F'iti'd'-~~~k-:' 0--1;t;:i"O'~" V,W, ,j:iII..,W, a:k " ''''-',0' ,:t.. "" k1 - ." _ _., ,,,",,~~, E-' -, k' - --,- --"" k -, ,- -,.., k -_ _-'" , -_,a sza muogepnek, ,n,o,g,y mi't csmai Jon., sze ket a para ncsos at utasttasnai '. nevezzu l{. J' ,..' et '. ' _,";;' ~'A '-l .• _kovet" k ezo ) ava ,pIogr:a,mr!esz; - 1- IS e,gy utasitas.
'~?;;'lfl'~I'[O~,(J~p--:"'(.l,S--','1"'-0: ,'g" III a, "" 'I_k-:' ,I,;"" '10' ~;r,;.,,,,!!, ~j~,_-, '.0"""" _ ...... p _' :_::----: ~
-,~ ,il- '''_,II"\,,;,-, '~"' __ '_ ' ", _', ,Qii.;!i~_t,,jt;)I~, _'

tram
,",

Inlf'i'C''''~, ","""",02£..";;.;

"'-'L'!;;.;,
_

','.

'j~' I, ' "-;

,1111" '~Ia,

I"

,iI'

'~I '

"'I'

'_.,

,#;'

.-,-,:--

-"I~'"

I'-

"-

...

,~

.·~··I

I'"

",-,",-

•..•

<"

"'1

'1'-

'.~

int HighScore ~ 400000;


,Az utasitasokat a Ja:va,programokban lea-pesos z3,r6je-:~,ekkei csoportosfthatjuk,

a CSO'pO'f~iOk~I'[ pedlg -u~ta'sitdsb.lokk'(),knak' nevezzu k,. Sze!lnle.~.ju,k fne,g a kovetk,ez6 programreszletet:


1~ publ ic

ezeket

:2 :;

Lnt; ,a, ~, 3;

st at ic void, rna,n. (String' [] argument:s,)' i

3 ~:

int b _, 4::-

4: int c - 8 • 5; 5: '}

A pelda 2-4 ..sora egy ueasftasblokk, A'z L sorban a nyi~6 za~'6je',1jelzi a blokk e'~,ejet~, az

5.,

SQ rb(3,n
1

levo :za.r6 za,f~je',~, ,pedwg a blokk v,e;get..

Valto.z6k ti'pusanak megha,tar0z8sa

.. a va ~t6z,6:~nta ti.rola,nd,6 h1fo,r.ma,cio tiP;llS~l't 1

I.

a 'Va~,[,o.z,6never, es

'J!L og}; ~t'",;e~'IIIJr' a, 'iiJ\;rl'!I'[- ,.£JU..s: k . ,;{:cu'_"lo'··nboz 6!. tfp L!I'-- '\1 ~.,lS.:J''II,l.'L v ,~J '0'--'"7 ~O I ~-I 't'U -'

suk :] _' .. -::,.~ ,.,.,1"'" - ._-' tn'c:I'~~-w~, e~ ·a, s:z:eh{,lesz,!.'o-' b,S, programunkat, amelyet a, programok ~rlsahozhasznslunk, es nyissunk Ineg: e,gy- (1.1 fa jl t" Egy V,atriable neva programot fogunk letrehozni, Nevezzuk el a f~ljlt V'a"ri·a,ble,., java··'U'i!""'lII.'~''!'''-:

.~~,h. res '-[b't' 1"e-l10"'"71' ,"1 '1',~'ii.Gll_" ,\;; ",,_ ~a,s!..~\r.. I'

","

nak, es ke:zd,juk. el beg~:pelni az alabbi sorokati


c Lass Var iabl'9

I
{,

:publlC

statlc vodd 'ma,in (String- []I ar'gume'l1,ts:) I I ha;ma.r08,a n koV"et 'k;,e:'zl1:e'k_ a va.l t.(yZ ok

}
I'G'-".':-. -

.. '. -' a ~o·,1e.sz. 1:__cttr,~t ma.JI'·· ill"" tsuk ane~ l' · r"t ' ,"!·' .. '.' ,epe eli JU~'llk-:.' b" e--,c, ~I-",,ed,' .-.,.-,~'-"-"'.'e,!i.,....,~~ ,~. '-',' id ," .51.,0n!.5U . , :,,',-,'l,{,U ':~II~,lO,gy·::'~I'i·'-·h, 'I~' I~'" ak -c-,:"I' ra--,_ Vi1 bO Z,.,3,,.,[la,n ~,
I', ','

~.t,

~d···.; a d,; ,~(1


JL,_ ~,
.s, .-

V'a'~, ~b-,Ie I" _ v e,!!I. ~ .'r"'l"j proaramnak _, eg:-,,',:y,' mai.n - If~ ~ blokkja, ,_ van amely ben I!i".... ~g-'.y'.-, etlen 'If''1iI'~:'''L't~~,~ az ......_: . ...... .. __ _, - - __ 1 __ _ t.. " .1L. . .. ·~Il... a l I hamalrO san kovet k eznexk e v,a 1tozo·.,k megjegyzes, ()rO~lU~,a megjegyzest, es srr. '., ' '.
1!;iJ!" _ ;!;i"", _ __

= _.~ .'

'!;,.,.

'1;;."

~I ',,"

1!J,.,;Cj~,.:J!, . 1'1,.:J!
.... ""

T"

"-,, •• ,

,'"+ ] , ,..

-e

..

~I '. "i"," ;I"ifIo!' JU!t{ a, ~.. m::.... neryere ezr az utasitas 't'-~ ",
't" .. ' ,

:. , 't. .l.n,

t; .-,- i .. ,-. . ,ops. ~

''C'"7 ",-, Jb.,~,

iIi'>;;' zza -' k' '.. natar"O"Z''7'''''' 11:1 ,:g eeps enexer, ]BY ebb e ,-,' ", -··1-' ranau . an, ". 'j-.", "'1[-' as ··l·';t:,_··· l· -.:-","": • . kulc et .. n a ,pI 11, ,· ...,I~'b·"-'1'1, az ,e,g,) ures ii';/'i"'l'~']"'" ,1-·-' ,;2, urast ..< ....etejen 'ievo an t ,{U"CSS\ZO'.s; "1'1'· 1~,aJ one 11., Ao 0 <!ruC..J8 o1e,g:,bogy' a to:D'S, egy va It026" amely ,eg}! egesz szamot fog tarolnl, .Az in t. npusu valtozokban 'taro~,~llknem tlzes szamrendszerbeli szamok to'bbsege:t, amelyre a ,s.z~nll,i't6a,
"..e!;'!1:11r,: az 1111't., if';;1"~;;,.. e'gy t··· ~ a0i.2h"a.S_:_,',cp,s·nevu
11-

'u..'\'i:'l·~·~.I!I.'.(.;;_-',

~o· "']i'o' 't-'

]-l-'O'--'i:~ !'!7-' ..

[-I''!''_'I', ietre

-N':"

'~",

~,.11']

'1.--. -

,~']l''''-

'¢'~

'I~ -..

.;1' ••

:ti-.~'

··iii·

oI!

,,;-1

Iliff.

.7,

..

8~'.pesprogramokban szO ksegun k lehet, Ba rmelY'; -:2)'~ mill ru:a.:rcl, es 2,~] mi~ rd, ~~o':zO;td 4 4 l:ia eg'~ szam til r{),~:a:sara hasznalharo, :esz
I ••• 1

float

'gi'radePoint.Ave,rag'e: nevtf valtozot hozunk letre, A f Loat; (- ~e'-. .. ., . ,. , ., . ~ ., .'-.

;~l", ·I:,.'t' ·:ml,--..-··-·' ego ou csszo ~I..._W :':--'~I-: :'.ent, .,'.1,e, oegop .,:",~,--.:,.',-valtoz I"',-·,~Il,",,,, -_ 01..,,\.. , :.'0'''-'''b.,/-"'7i):,.' '1:'II-l'-:.~,,~,,·,:~, .w,e ,Je,go.pon,t..os SZ-3,111,O Je,w ~~ A--,"·, bee "",,',.,.ontos va tozo ~i!U ..... ~yan sza mo ..]-,,c. t~,r-oHis:~l.raasznalju k, amelyek tizedesvesszcr (ponrosabba n a programokban tru zed esh
1'1'--.""", ,~:,_f'I'

Ezzel az .-,., 'utasnassa,l~-eev nrra,dePo,i.n'tAvie-:raoe . .. ---, ,oJ


~I, .,." , ,.. .. _.

,_ ~

I~ '-

,pIOn[O~)artal mazhatnak, t

ILe·,I.!..'Qn,~'pA .' 'W1I!!:ii~ . a 'i!'l; 5' '·",t ~ ,L,~.·"'OI


!;;!il,
II!.;!! 2--=:

1"'i"""7~,""'~1i1jj Ill-h' *IL!. ' n k , rn IIL!I, UII~ le"g'-jU ..... ull'-,_I_I .."I-n'-'v' ~itl _''l_ 91-ot ne""lld~ uI ·t 'u __ ~J. 11\, ': '1 en m~~,u"-U I tr"':- ,'. . k' - .. ., Ilg;azan SlelP szamot lem~I~~SUnrrl.,- - az 181_-J;!!_,",e, 81_. ,a~ar - .. I~"fi;''..' Il" Pi . -rt' " k I h - t -I.., CS:81, h ,OQY eg,v .,"" IsrSll 10 is, 81mlii a~n a k a v,ahl sZliolu,s8 Qlet feJe1zi' ~iiszalallelkb;an.~, hog'V egy irrven mnuil mlarruvii
nt"IAI~ ;u~ . lUI riOiII'!II!'~"
1,lII1!OiII1111

1i1"O' !!l;.iI1~·

i6

·--21·" ".

II"ii 11j,;!!11
-"",-

I~

i!i;iI_

''_''

':'"1'

Vc~
i'!

'!I;i;I ..::...

i'

_.

...

ii'

leredm1ennyet; i'IIl~e:tve e~gv'ji6 ciFaelletraljlual


@IQIY jobb legVetem:re.,

as a jav~t6inrtelzlet aj'anlla!savall

belk'9,rDllunk.

- ", ,ki,1L1e . r, " - r(": .....,, :13, .l: nco . KHI-ra-kt - reo . k es Ikara Ikl- rl'~a,', k',
,j

I :-'-~

f,

Mivel eddlg csak szamadatos vahozokkal


~f~J
IIJ.. . I~,""!I! ],,1 .. "ii. '-

foglalkoznmk, arra a, lc'ovetkez:tet,e'sf,e jurha""

rk
",P',

]'1'0.'"g:~'y" .'_, ...


,;:},t;.,..

;"~I ,,~,

V:,; W (it hozokat


:o;.

I!I., . £,;V,hA,!!i.~"

C' sak h.
,l..W,~.

,~"7,~I,m' '£:1,f'O, •••I~~I,cii Ira 'l!i . iok V'" '"


ijJI,t;., ''!;; ~

1,.,,,;:!,S.,:.....~laJ11a:t~'tlk., ,iii"'" ,~~ ~ _" p , ~ _, NI


,~"L_
_,u,'!!;,_,~"

os __

" ~1- , ~ ....

ern'. ""0. U' va n •, A-·· v;~l... "W,~,} ,,, _,~


,I~ ~i~ 'I;;,..,;;;,J

zhatnak, megped .m_.,", l·.. "'g )..~~W~],....., .,,;;.~fr)5,mi? formaban. karakterkent (·..-h I'.' r)•. . ~I , ~ C-' ,ar. . "!. " r"ru,(!L.1e ianc ,'k" "".., \.~ t. r ,1ng.:)'", ~w1 '... it' ".dl.':, · , .' A-l~n Vl<Joiff~,~J ,eg,ye ,·t' I···,," b -'m'" i S,t,;.a111~ .,t,", lel v ;t~"gymas " , '. '.,--'"b,', ' ' '. ,.c-, -:li " ' .' x ·ca ~ sent ",f"!' en oenr, '~'7;-" l1.clSJ~,_ S.ZU11,"O'" lu '1.11, mely 't~ru.la] ka· ],~ t, ... ': ek to bbseg···'€' ~, ,__ __ hato a S2:,3.ln'~t'6g,~'e,p.· b,run e nty':u zeten, ,A, ka~1~ak,terla1':u:: ' .. '._.' meg ,.,,," ,1 .. , ,.," __ ra kte rek sorozaeat jelenti
,~!I"
l;,~ _~, _ . "[ ..

iII"O~,Oii':J~ ~•. t."UiL"-'II, , lJ,!i:<. Z, ,iIr'!;;. ,.c"'?,O·:~'V'I~'g·.,~1IJ' tartalrna ,~_!!;;";'!Il. rus


iii'

a.

..,..-j,L.;'.t:ii,'1'"

-,

,.. ,

'''-''''''-1'

,'=~_"

=_~_'.:

'

__

'

",

""'

__

-s

·
I

Folvtassuk a V',ariable' prog nUl10[ ezv char es eg y,C-' Strill.'g.···· v~.1[o:z6 lerrebozasdval. J. ~I _. ---",' - .--" ''''. k ue "·o" ... ' k ',"' cer I'.·........ f-' iI " ..... p" 1 ,. 11'" G'epeJ.)U b a 'kcovetxezo" '1 .....urasnasr ~L 'troat" gra,uELOll1.' . t ~.v,erage' sor aia: c
"I I -_ . l.
-_j •

.:

- - -~~

-I,'

,.,~

'~-'-

--

----

i~","~

IF

:If"

"I·..<o!"

........

To

'7;; - -

"..

.."

char

key

'~

Sit ring'

produ

C ~,~ C' t N'a:m!e -

III

La, ve t s r

1=1 ;

'I"" '1-. 'efe'r t\:, .'I' . -,;t ·-it·I a .'(,an ....,,-~ A-,,,.~'~'"-. egy, progi .. ,. bs.a n iea~~_{~ tel cexet. Iit"~'u asznai I""ru{" m- ru t a "en ,J pe C:It"b'" ." ts, a V a I~ 111W . . - .' "'. -~ ~,Ol arm u --1'-' .' '".nf ,'. ', ... .... rendeh kar 'Ir ·-.'~',.·I·'!.'l-cet ,f ys,zer-€;s ~:1"-:-"""" lekkel "(:'1)" fociuk.: xozre, ,'~,to(ilraJ.{..,er,..~ . ~ [OZlOwl0Z - renoen caraxrer er .. e ~"O6 ]:( ,ez'oje,w,e ,{ ,e,·· , ,OSJ1J k ~"...: A' i~,,,,"11- ••,. ~I..{' .. ~. ""'r' "','!·:-e'!·:-,··-··t '; ,'I....-:.'.-,' ,'I - k kel ' C' ", 'I'ti Ii!";O' ",,1, E'. zek 'li"iI""'li''''' "'Ii"n' ,,~'i'~I' t1]' : ~-'-, w~lnc,er,e}~_,3:e.[C_.ezoJe=e~~L{.: ", Hli)::" kell w nn.. ']-,--.,.." ,. J !IJ.aS,~I,t,;,,t,;h.~J" azert t ,"~' .:: SZ.lh{S~e~' x V",Ul ..-,,-:--'~ :-'~a
1.,,~' iii'
r

--"1,°,

"

=,

,I""'.,·',·~·',~:,

:'ii,_ ..

"

,W lI,tiU.CIL~, .. "

~l"flo'''i

.c'~·

"\!""j

,~,~-"i;;;,II,

ho " ne ], ,.., ,~IU,ossze '. a '1·' .. ·'l·e~~." t es ]' 'l·t·· ncot lo'gl .. kevei k "' .. " {2 [a.. ter """",, <: "e:[("w:a .eara ,-."' .. mas reszerve ],', vessun {: -.. .--,olllantast • "1'"e'gy I)h,antas ", k'u retke las ~•.. " .~- -~ r a. ,"ovel~~:,'ezo
L-

·I~ .,

.~I

~'.,-

·'1' ~
,;g"

va

. If'il'I" .'" w

""' '{ _ J:. '.', toz'6'.-[' ,neveve',1' vagy "


~

.''C'

a z u rasi
.' ,

'I' :I?v-,.,

...

"i

.~,,~

Ut.~lS.I,I!J.~lSf:a::

"I· ....... r',t/'··

t· S,~r,ln'g

(1=L ' ,'t' pro~·.uc tN' :-~,.aoo,e,;;;;;,-a rV"r2,=:6;

...'., [[J n Wl'et~ ' .f . "'I' . ,.,. U gy .-.''";''', rul'O,g,y ez az utasttas' 1" .,.~. '.' e'gy "k'~'~.. k '_.-, "'..- "',,,Ji;] tozot pr'ocduc t,Name ,ne ... en 'eJ.1OZ '.' ~1~, .Jia nc va .' aktei ,"" ", ~&ii;'fJ!i'e.'I' 'J~, '~1re ,~~~e,n",1'-..,., " .' t; ,-·]·[1'" ven, '''', ',"-". ,~I .. el.. ," '-L' ,", "···,t,,, szoveg adia ertekkent_,....-1&i1; ,.. L"e.rve.cs szor nern Jil,a!.arO~}a,_~ amerynex a ,a,rve ,8
~I,. ,. [, ,",_ " " ~ .... c:,

",$,.

= '.

.~"'jr.~~'

L ,;t;l'i.. .~".,

,t;l ,-

jj

"'~';:"iII"
d'

.-'

" --,

1,-1····'1''''; ,.,.

']ce:zo']e ..J e '1{~, :""n' . 'l ...··'- .~," ~ ·, It>Y


I~I. _. .~.

~, . ,'- ." --

iru,

''''1 ,~~. !~y

~'·~1i"',v,··o't-' '!i}Al"'o'"'z""O'~:'b'" tA[~~O··:~"t ·S' ;~l ",",),. .... ..Iln' :!t'l-t'~k" ,Ill ~ Iij....-.:i;, ~ .... : ,w. ~.
I ," .. ~~,~,~ .~~.,.", Ie:.'

"'t.r, szan-lwogep'

F.

c:

-'0;-'1-" .' :::.., -iii'

u,gy

..:;llll.e~.1n"e,Zl a"z
". . .,-,
,"ii.~,
W

.. :,....,,;; ..... \ill1~l:lsru,l.a.sIIJ.~, ]'. .logy ~l pro, '-l!,,;Q,"l'~1 oi~I'lF]'I'\;o"::;li'n' 11''''i ,~l;o.,,

-Ii ~[ ,- "'I·.j"j ,,..:11'

He

1'-'

'ii\'f t,~~ame ---

lll.e ,{,~ el'1t"']'-''&C'

al. ,[

lIjlt;lIii

H;a is merellielil Ilanne ;a fent e!m!lftett: Larvets k'iwejle~e:s~,h3 f1urhaJtjiulk hogy @Igy g;naclke
J

S~e~Uflinom'salglr61~1 van ,SlO, 81m i ehetol 'fie r1gekblH


i,

t,IiJs~u I~,Az aliapanvaglcit: e~6 m 13!gol ik. bb es kiisz,adtj,alk Ima,id cS~pID's ~'aS2eFle!kjke!11 izesmtlilk,! IHanJm,M e [zberl kSlpha,to'::Ibt!llrbeCIU 9:, ,sa jt
"',~, ,,',,:,', le,~ ',m'1118::<:11\01
:8" .'.
I.

'·1·"'.·.·'· ,1:'#',:-1--"-= - "',::-: H-Ia "IiGi;,lk"'g;lt',iO,Mc=ii ~ -d'',:-~~II'ldl'~'~U"'-l1lm~It:ii," P~'S'''!O'~ UIII ·I"I!i!" m-.. !:!. rel__ .g,llbi~tJ·U"'I~I~, ; IllISl,9rs.s., _I,' II~,~' [I~,ILI~)~ ~I~,O le~ II It\~IL,, .U"~UI~J Oil't-lfjIlrril iOol' II -='g"-"-""- 'n"d- ~d lei . ~F f'~'~n~lm-- ·H-·nt· 'l"v~rill"tll_"p,~ ," ., I',' ,MilW' ..,h:".'.··,'t ..I-.l.X ,.,,co,m, -1 ,arve. '.' ,t"s ," 'h'iF"'l ,g",1-A !iI h· 't·t. '. '. ,u,!I~~1 ,lui ,1'Ii"Il.,u '.. /"'" ",', , a ~1 ~ '. "_,""",,m,
C'·

,~~'!UI

'7

:.:,

'

.,'

internetc[lmsn
=,

v;a,iQY ;8l '11=800-,EAT~WO RM t e!I,E;!fonsz8'mon ..


l :'Ii.,~ ~, ~,I ..... 'ill

'-I,'", .' C~'1ar"t:..,f" "·8·• t" -',- - :' ~"'i'~'''''I' ..."'i:Ii.''O··~'''~~ ,~.JI' 'Ib~g' .Q'p·"e'I'I'['" 1.'-[.I" ~~I 1 'iii' :_,H'l, '-11' 1 a' ""I' ;;;; l' p... ,W "11 ...., "o"S-'" "I'1'"ii' "a 1', :\g':r J'Iii"'O'g"~ ~:ild·" '"~J.lll "l, a ",.-1!Ib.:Ji ,r Lng t.ll~.clSW,t~,.:Jj, ,1Ii'!;;.cu iii' °jc ~:= ....., _t. . L.. j. ,,1,,1." ~o'· '1,'" .., ".,- 1""1'.,. . ,. 'l-~ ]1 IIJ..;;) '1<: v'e,g ,[110,;.. "''1 '-''''Ii''nlk'';Ci'~Ol'.e!;,c- Ill.....~La.1L.1;g . .1!tt\.!~,IIJ.~, 1 I, '~.'. 'k' ", 1:"$1:'~1'1" ,,,-~;t;'l 'pc"~,1'v,d,w ~d"ii"fI, 'v'~~llro"7'I'~~.";;'li!'o··~I"I"'iIiM'::"e ~Q'n' "f"'u"~' ·n;Ol'ii,....~' J.lIi, 1".l5011 ~!.~_ll1.l.,,' m:a ' U ' ",;: ... .ttl S~'l.,~·, JC,O,...... . .JI' C,j! ,.. aJ Wt..., 'E~'''7''li .. nero j'ie'~,e:~1ft flle,g sen11nH" de etden1es I,efo,td'~t~.nu :a Java -fOr(~lt6program,11nl:a.[:~ho BY n.k
~~o['" j

'".t.:i;

,i ",,",

.:j .. ,

.II, ~, ......

'0'Ji

rrlegD:i:Z!onyosod,jJunk: 3.rn·ol, hogy h:ibladantd h,oztu:k l~tre.,

:2 ,:
.A .,
~,'II-

1~ class Variable {
public

Lnt,
5:. 6·' ~
'7 ':
'}
~ "__:~"

:$,t.,a,tic V'oid main (.~,tring []I ,a,:rgum~;nts) top.s, f'


grad@P,oin.'tA.ve:ra,g:e;,
~ .....JJ.
= 1_ ~~','"I~ '.'

f Lcat;
St
,lL' ingi'

en.~ kev r

,r-

pr,od'uc tNa:me' ::::

i~ [H~l.rv~:t

iii' ;

8:

A ..a···· ~ . "b"l ~', , - V,···,'·r,l,SL, S_ proeram


:1!;,~iIi,g,
i .....

detl,[ erteket A"'-, ". e e,1J .e,~ __ LC ~'1i, mecoldast aho'o,i '~b-' u." ,w, Otil"
~ ,~" I"
'Ii;.

""]~'o''':il'J~'~':-~I'n'''''~I'-l}'' ··'ii;.C l ...... I' " ... t.::5,,1W\,Ol... = ,·-,~II~I ..."I~- <: ·~Ilcr."::_,-,, azok letrehozasa ~II - Jene~ aC,!I!.un if'ii.,,€,Zi-:-.·:-" .. ,'I .. '1,'1, ,,_:c-:-, _ javs a ,progra mo,~, -'a.n 'b.,.~~ .. ]-,."'~I"\ir"i:I'-l't···"·"6'-·".. , . ,!·oI!.b- n .a~~a~ a a: -.,-" ---, - .. -~I":b"··--, l./~"-_,-,,.· flTI,e.y~~{,v~" ..c',Z'e ,ese~e.:".... -, alkalrr e n1a.Z~l.au I,"ezt tJ ,{ .-"

urolso
',~ ._'. ,,",

11}"1~,t- _ '" ,h.,,,;; , '·V'·

"!I.-~V~~',

~ .. "Ii.

·c

,~-, . ,,"_,',

",,j,j;

j!

" ·]~C~I",jQ, ovab.bi ,,,,,,",. t -: ~~,,:! JL1!L,...... '!I..,


,q

reszeben .. 'C.J!LJ!i;: """

'11... . ,~,,,Il.

'ii1tn···;;J!,i_,~~ '" ik ;;~,CO'·· ,(l'~'1i,~"",


,~WQ!

A, Ie'gto,bb 'valrtoz6ti!pUS Ine~'vet'velgigl kiisbetiivle I ~'F k, a k,:ar,akteFI:i3nco kat: ja 1100 ~ U I se ring IB"seteben azonbsn m,eghs sz{j,ks"lges: a nagy ~e'zdobetu'iA, ,Jlviba n a kara k.t!~llaFroclo!k ~e m:iik,'IP'p e!lrtl'!Fnelk a t,ijb bm V\a'lto(Zloba n taro Ihatc! adattl pust6t IBovl8bbe n e!FNj;11a 6!, liec:k!8:Den fOlgu nt tamJu Int.

_,'DY'-'b- --"---'''·~''k·-·-·-t·~---··II'--"'I\I.-,"'·k.,_ E'--:-. SZame.Le_~e .tem 0 VB,JwlO_ :1

C·,

:-'1'· ' oemuta rru " a iegr b "-,- '< -~II' " vvb ec:1c rg-. b :' :'- -I" tatt II '1<: ",~. le ,..-, 0 nrosao b va 1'[rozoupusosat, t ,,'_.','" '. .- .l« e bb en a ]- ,'.'., . '.'... oe arne 'w.yeet '. ',-," eon.yv eft" ill V3,16\S,?1~'t9iI(:ruleg~ _ _ . ~ ,'.' _ _ _ _ program __ jig n· _ ,_._ , is;;;},- ~11~01'g<\i'a,'krabban fogunk hasznal ,ru!, ]-,e,ll.'k ovabbi J':ava .:-" _ ,_ m.-:m,l' kban a oI!.r,;Gi,_ _ __ _ ~ u,___ .• ' t"'. .. I ( . );.1 !!.'it ", h. ",,~szna, - i' zik azonban nehany 111~as. altozetipus Is, a, lciUon:~;e,g~.sie'bb;esetekhez fla rom ln~.si.l( v.a v
,t'''-''I' 1If"-''''~ :.','I ,it ,'I
:If:'"', " . "., -"~""-'
t.! "

w ..... ~_

,V_II!.!I"

:t,· , ,,,.if\- ,wl:as;zn~ru,1a.llj.,un egesz "" 1'1' iII-'" ~! -""." .o,z';O'!J., ~. ". " ..: K,
jQ;~

" :"" . '11.,,'1 $.,zamO'i\.l{a, .• A-' , .. ,Z ',,


QJO

·'1

veh ,W~, A- k ';~v;Q;ik.· z .. '?U'Irf.'''':!ilsf ,,[-,t:i ~ ~~·1 eo _ ~I, c'-l-'''' ""1ce :2 7 :~ oerte
~IL
i' ,',

.y

_" ~~_.,~"1

._ -

.l.af!i)!.

,~ou rfW.10iJ" ~~, ~~

""'C!!' 6··,

.1 _.~,~

~I"I"'.... . ._ .'". ~.",. '.~I le'wso; a, b ry t,~':~, 1-",,,o:t:... '1"7..... 1-_<OZiottl ertekeke k .-,. -, ........=.$ ,-,~ 0' t n'~K", 'e,"i,l' n·":"II: v::i ho ""'i!'o""'1' '10·' "'Z' ~1,"tll1"~' "'il, 11-I;,~,~I,y" ek n~ 1 .-L· ~lIJ~, 4-~, l;l;!,~W,: n keze_ '1,4 "

~,=

·~-Y-!b.w

", l~l,W

"_

1-

.. ""_

,~~,

~l

-~

..

dikat ,A- -n;:-;,e-·o'" ,,,I,,, ~ ,n" 1",0 _'U.l


,i, -...
'!;;..;::"~'02£';, ,,£,;~,, ,-

~""J",q

,._,t;.. ",

,-.I'll k···lse' ';...I'-'ii'·- . ,.."i,- bs an IS. t;b·,,--if' - "l~i "- ,t'·0,: ," A·'.'. 8,J[,10r _ ~,rll.'~(e '1<:- =~.. _::: 8': ~s~ Je '76':""-" bb ~,i#l[I!l.Om'~I'.ny .. ,. rt ~-;1I'~'13-~'2:-" ~ 22' :' na ", .,nlz.o,[w.1a '·'" k , '7"6"-"' eg ,i!!.c'?! szam'0'-1-"" lehet nek ahosvan.., " al ~,b" :·'b-:Ii IJ·~]-cil..:(·b-I"lii'nl ~;Ie_, ~lllI'··'I,I.'1i,,"'lt·o""'·, w, ..... ,~"h ','C,}.t) !Ii~, .' ~,,,,.l!l W,(,_!.J ~,,:;: I!.' .• ' ..
1

,7'' ' n' ..... s"hi' ····t. --, 0' :·'l"!'!;I,,:11 ,' egesz "lor
,!, "'1i1'" ,~,L.,

~,~.J\~

I 11 -'Th'"iIIO' _',.- 1It''''-:· '1-' "" ,3",-,,1.111,,111,- .:"0',", ~]- ]-1... 1 .... .,. .. f' ~I"- 'iilk- -:- "'-1',nl'II;.,.,=y~~{ ,clZ ,In '-t dPU.$Ie,~S4nlilw][l-~,~,~:" ,.- elv e' k "'-".' a
'1J... ..

c'-z'"

1, ,"", ."i,

__ ,' J,{'OZOU.1

.....

"l!!;;";.

, , ...... ,,,,,

")11. ,~,

__C

~';,,'

~.;;:!'

d ]'! k rnva ,w, hozotip .:;U',~a I o ioi'''l~ e ''7'~ 0'··,. ~Ivan ,eO'e'~,,?'~,'7'1 mok tr-:'i ro ;~I,;f';:111 'l..... ha szn,.c.~l~iu k-..I:ii: on ~ A 1'''i1I'·7~I.r·_'n·.1,(1 ,C1'~:; I &.i!J. ,W",oLlI~,~" ~l W'). amelyek nem fernek bele egy- Lnt; tlpusu vahozioba,. A lcnlQ valtozok ert,eke !8'gy ~9 223, 372, 0,36 854 77'5 808 es '9 2.23 ,372 03!6 85-4 775 S07 k:ozotU szam lehe '"
W,"1J..
!!iiil, "o::!Il~ii<~" (;

-&

I!J.

_. D'

__

~,.

w,]' _ ~ ~

_ ,~, _ o;;",r.;.

;;;;(I

&.i;_ ~,

. ~\., 1!J,;!i,';I"

ill.

",",,;t;.,

1"

A:z olyan esetek ~,{:iv-et,e'~,evell ikor a, taro,~ kl"va nr ,e,ges,zertek nagyobb, mint 2" 14 am ni
nines sz.iiks)~'g,~ v;~il'i',o_,'"lI",o"'~p·.·;I'~IPo-l .." h .. aszndla=_ _ _ . ezen _ !1J.1 "t ta ra, Ha a z e']J1I tipusok mea zavartak - volna a v.iU tozok hasz n:~H:a na k 'mne(J€ rtesehen ~tet~ t1 ,!t:JI-.~ -osszponrositsunk inl(abb, az Lnt es f Loat tlpusokra, (lgy:iS azokra lesz a, leggyakrsbban milllarc ~-v~l,g".,y:!-' kisebb
=~, "

W(iU •.

_ J'

- '~,_

c' .'

"ii. -~

'~"

mint
~"i!i i!i ,!!J,. -

=?,]I. ,4 ~) _

milliard

~= =_= _ = __= _ ~

III"..

_~

'"

.,~

..

'1",l!I i;)i

''1;,

~\

ii!:..;"

~,

-------

,--

--

]"

~,,---

-=,-

"=

---=--,..,.-

---- ..

i:i_,~.

,",=

-,~,.,

...

,.

"

''""'jV~~I~II,,"-'~','''' szuxsegu n ~I. ~~.,

,Ii Java na It van egy k.u ~,o:n,~,eges lrozonpusa is ~a, booI ean, amely csa k a t, ru e (jga z), :"1- '~I" ",cve f' a Ls e '('L - ~s) 1-O~l-,_a.l .6.---[- exexe L, i=' 1 1--la, it,l'I'---O! m, EI .. £ 1-';:;;IIIi"'!''''-~1 a b....·-1.... - ~1f'l:t .. ,-- "_;""'" .. p,'k- -:", ,I, er '::::':!,..l'i' ""'-:-1 ~'~ 1.. w'f' _ ,-, _'s _,s -. .. narrusi "J..ID,e tarot - .:"' ,-iso acasra ' ,'.00 ,e an' anozo k

va
.

nem tu,minek kO~o:n05ebbe'fl hasznosnak, hacsak nern szaln~t6igepesigaz ... hamis rejrvenvek ~', "::~I-"O"'~'l:..sznaliuk ,;t;,'JJI'"Qi~ ,II;;;: 1<J!'i! ,;0]1 bee '1san v~ ~ltr,O·~O"": S':"'7~"": -~.. "" egis ,~, '. 00, kat ru-· elvzetben ~",-:." ( ' ..,', "1 I 1 1 ,'" ,1.rasawl_·:Z .1~,~--" ,,-~. . J 0 ,K!ii:iIl."",~unos ,wl;e 'I ~~1l!!'O,g,Jll ; alka lma zni programia lnkba n. Alabb peldakent felsorol unk nehany kerdest, a melyek - .... - .' ,,:; ,m.'egv m .. - .' - ···'-l$;, sa noz -b···· 1" n V~] I~OZO;,~.a.I~ nas:z" ..... ]~~mu k'e '"iaszo .~...l! t.. " 00' .ea ,j 1:11-·:--'" ~IL,", . iii" ~!l_..,., .na ]1·· ... m "
"iI..
,'LII;..,~+,

M··········

'I'

"iIl!!J.-£.,

..

'-'0'

"-",-:'

r.

L.

L_

iii- . -.


,.

Megnyomott a, felhasznalo
v···.··:i~,rIe. , va
. ~ ~. €;.I., _ _

valamil yen 'bilillentytft?

n-'

AI

"'' 11

~j.g,~~~.

~'~t~j'ii"'~m ..

n,

~-:i ~\,.., J"II,It~!Il

.'
.' .'

Ez az elsa alkalom, hogy a felhasznalc cslnalr v:a~;a,mit'?'


Van fedezet a, ba,nkszan]~:a~? ,M,e,gJe~,ent mind, :8. kep a. k"e'pe,rny6'n?

nz

.'

,M:,e,g,e,h,et[a nyul Trlxet?


'-'oi'
.£,

l~· etke .~., "~'tj', . ,.', ..,',-::'.-. - ,-","1 b -'0 A k,over cezo u msnassa 1 egy gam,e·," var - nevu '.'-100"1" 'ea,n va l~:OZOt he -, n nlx letre: 10',ZU re tre:
-=-'1-'-

-;"'~:F-

.. _"',-.

kezdoerteke fal se, Hascolo lllasit3,sol(~rt j:at,ek,pro!gl':a.m,o[~lbQ 11 basznalhaI •1. ·:t.'k-;> ~ ~ I! "" s: tun 1 anna, '[ je,w:z:esene','nogy a ~~l,[d ,:' lrrue,g nem e(l[,veget, 'K '" "b'b'::~'na va 1 -.miatt veget er ( C - '~I ~.. ,~I~'Sd'.' ami
g,~meOV'e,r

a ru€lt,e'k~ mondjuk, elfogy az osszes elettlnl(" a, .ga,m€Ove:r: v:~il~,oz6 'e'lte':ke t.rue-ra modosul,

Annak ellenere, hogy a, ket lehetseges bool ean ette',k - a true es a fal::H3 ..... arakterk l.., _-Ll .-' ~Ik' .. ~ ]"u n b_.;8.,!l;,., Il~'iI!k.!-ID"", -..,.,ltii..'';..o,W hs t-·f;ii rolnl o;h"k"~it- b .-:_'€'a-,- va 1'[0""7"'" _{liD' I b o,v'e ,1", ..kel A'''' ,_·00 - n .",_,~ 'I· . ' -} . /'"" IIJ-' , ~lncn~lJ.{ 't:"'"',n W_~,:!' n!..... s,(,.;~~ - if"] h ••l~IA:'7,Oe:'~~'l,~~I ,w, ,~l .'u y . ,II~, 1 <_. I,~O
]~~ -' _. iF

.:<0"7""

-'"'l;..,,

..

-:_

ben 7. leckeben lesz szo,

·j-'I"- ,q!,. n~'ve '.;)JI!30,rg'E;:O(]i'9' '-, . ~ .. " ..•. "t..-.---,tb-r"II,-oI' -- ... vall~DZJJii\ - \. I~ "'- . B'''-'I-'' ,anglo~m;a~ema,,)IIIi\US neve_I;, 01 smWm;ElZII "k [B'- II __• ~:oo,e 1815-toll 18:6,4\..,'1!9 8~lt'~ ism'9trete:it 16k- ent 10nkeplliss1e'l sz,ereZllJe,. IMlegallkotta a IBoo Is-fel:e' ia[!gebrat~ amii :21 :szamililio ge!p ..pr1ogr,a moms;, cu, e:l,ek:~rotn'ilkalis iEi1mate Mltilkalii I:ogiital :-!k' -·1,,·:'-':'·":' e _._. i-' a "1-,.,;,1/. eill·" ~' .' .. grvermel\_.:Dfal._,an ' mlhlyB,n ~o ·::;··'l.lk'I-:"b~:--.. - :"'~t. ~~',-,::-.....'. '8IgYII_c a ,apJa 11,'- I., 1M·: I'Ulld ale.·k····',':1,apJ8rn e'l\epze II'.h,+""i[~-'" h:' D,gy.' (.:-- .. el~~Ut\, ,oredm'9rny'!elket eMhret~ttel 8(z 'iskolla,i igalZ-ham'is t'Bszielken
,11\ 11, b· - -I" ,IGi;an __DOl ..
I ~ ·c-:

ft-"

·,·

~,'-C-C';c

I,

~ ;t!k~'" ·"~I szeketa ,'.' 'b"'~I" akat ,~gye',w,'emee: e axarmnyen -'v' .. ,.'" szozozoket,,,' E-' ,.' "k- .. '--' szaoaryoka fl"I' . '-~I' _. b veve alcu ·"~I· - - never.'.. aoll"tatunk a V~~I". vano.... '····l-·,· "k-' ~ de aia lett .,' ...~II-··'-··""·'··..... ekkel ·o,ve~~e,le,~,esen 1031nn.l A , s - t.. b···· ,- , ,..'~..,.-, ·'-b'·· Z,';.J'ln{na, ,". ,_e :alan..o ~z ellJneve,zese ····e kovetkezete .,... '~ ,'~.. E''.Iib'.!,' en.... a reS,l,!!en'. w.e~.v ,lm ...
I~

..·I-'''''',,1]····,··-'-···,·,k·· A' .'. ·-:'v tobbi resz€ b arrm yen benf vaagy szam ~ ···1-·····-.oe ne m .iaszna ..ia [umk · . -'. . ".,-:,./'.~ szndlhat noo ..ietnek. .'. nes 0 _~, , ...... ~ ...·, ..··'·1··,'··:,,·· u ~ell w.fLl€ [.j' ......,., n
.c:." ], .. :.,.

·A }avaba n a valtozok nevei benfvel, :aJahliza.s ka rakterrel

U~vagy
-

d.olhl.:rjle':~~ ($) kezel


,.

~.'~,.;f

-0 ~", 'II .. az ~ :Z;"',W.~!!.~.ih'ii.. ''7'


.f']!

~'l~~I:l n'.o,C"'liln "'liIJ" Ilw:l ili'"t n ,I~:>~ I··,~_S m' 0ems zereket ~ '.,'ojd, ,Ii. aia ~I ' /5V~lda c'l' I,' ...iszereaei. ~n 0· a,I!l.',W.~I:
i

me,gkiJllon bozte,ti a k~s;- es In algy bet.iWk.1et", I9V' a pn)IQlr,EI,m", em' ... 0'" , ... 'v': ~~.. l'b!Oll:'!iiU'~n'liln'uli"iIyan"a"zt'az '~I:'l:"a" lui ·_ul. 1:\"111 alll"'a'im' I '~ZlnuII'!IIL. I-P'~-!d"~ililim ha a 9,a.m.'E!ver 'tJ'ai"l!fn Iblllll¥!!Oiiii~ '~,,~ ,I>,. ~ 11·.i!JI Ad' ot .1"a·' ···.11\1, Idllll\,. '.aul~ I', ..' 7~t-vtQ!'jQh'l lui-! Q 1',I'I:::J,lall baln I~amel-:vero pro nll:"Olm .g . ~ 'Oillall.. ba n '1IrtUI~-" tOi1t.. r az tOl p re g..am' I'fifli I:"d'f!~,~k -ko a ""'lU'l an ciJ,~:' ' .. Qt\,:'l,"· Q ••. u.QI:OQ,_JJI~·
A ,Java
.'Q

211'Va~)to'liJ nevekben
tQj

Q,

!I!iO!i

111\[1'

!UI.II~··

I~II:

-Ii'

_.I,DtI,l_ I~~.... 0·.I~U··I·· ',:' h'I'll..·'"t g' . kozn I~

"n

~.~..... -" ,-....~"" .. . :~I." a. .,1!.1- .4. -,- .~,..-. ']'"1 ~. .~:., .' -'.,. ~'". .. .,.. " egrt-, v I~OZ,Q' , szereper,"'ill" 1"·- oneosa bU'~ !!L10:gy ,(#1nev, a me.w:lell1, v a tozona~T.11-· ,aLI U- ,11k je.'1-ezze . . a ,.j' a Ito ..,-;..... ha V· " :tto:·~ i~l] _ _}v .. ~ __ ._,J~[.. A"?' elsd b ;Si~:u;;to ~1C-iJ;g:-yen 11!"'1' sb ··~·t"l1jes ,W.,~l .... ~-:']':1\"0"·7$... n ~.V·~ I~·..~...b..ib szo bol__'~lW~ , ;I!'n····t'·nc:IG>11 t ovabbi szo e-~so' e'tujet i'rjitl.k:. nagybenfvel, l)e·.~.,chl:111 ha minden id,IOk leg,]:ob'b ,en!d,lnen,Y'e'nek (allb time high score) '[ar'ola,sara szeretnenk egy egesz szam valtozot ~,e~re'h-oz,ni" a, kovetezt '·~ "-1'1·$1 lI!"i"iieg' '" 1{·eL.,OuT ~"'i !",aSS~L iJi,''I"._. _ !~sm ;- 1 tehetiu k .l..
1Il':"it.'.... . iii' .'
c., .. '- '..
I .'
~ I~,

ijI- . .)

_.I_.!~~._

~I~,:,

..

::,"1 .. _,1

__

~_~:jl_'

~._

~1Il ~

.._'., -

~l

111

'!

··:~_l.,fli.I··_.·~UI

,I,

;i'!:lll~i'....::a

_1.-

~,~-.~.,

I~_I~,==

:..I.... :.'·.~

__

::_.:.~

'''7.~

;-;r;

'Io.;,.."Il,.JcJli, •. ,'

l,1;

.'. ',i

int; In _ a.1-11-.. 1.men.dLg,fl- "co.r,~';, _ T" ...- m:'Ii'," - ,'iI,..S"-"- ,.- ..-

int, B,ll ~TimeHigh


int all

score:

Tinlt-e' H.igh S:cQ,re;'

Ha megprobaljuk haszndlni ezeket a neveket 'a programunkban, a Jav.a-fordit6, :h~'ba:t


fog, jelezn i
i

~ 0rm'a"cilll'~ t"a'ro'IS"sl'va'lto'7io'kb'an "." .- "_'_-,', -, II::[&J - .•......•.•.....•..... ~Inf~~ .·I_I,~:UDII_


1: .'

"j

1'- . ., -' . ' . )'. -~-, . ,,'.,. . <' " ... qt··· 00' · xoan a,- ' .. tozonax .' .. "1- ~"t· ~"k"" renozasaxor, A 111'ava- .pro '..gram 0',ikba .......va 1-r ·A, .... k a,d-~na 't'uIIn ;{'~1 e' oe'tm.'a va w, 'OZ.·_1"· ' ·t' ~'t·_. t ...· # ~ ~I.. .,~- oe - progra -- _ .... ~ a. .- ,-- '-.m 1 ub''~l • reszeinen ..~., . A" vanozo '-l~'" ....'. .!t.. '1-'cor a 'k'l' .. " ]-&'11.. ,.:11..]- b ~~].. ~l- - az eesooet -.:11..... . '"ill,.. .. " rug,"... ~"~I"" ietrenozasa " .xezc ,o!~·.rtc,{ oea ~."~-."': =1 tasa noz -. ml·-'»_' ~ :-," 1· .,. '("" t·., ,""",. /' '. r-b" b'1 :f1,.·-t·d· bs .' ..' '11 b . t' ,,,-1Ii ' 'I. e·gyen.w,osegjle_c-t ... .,).....nasznaiju~ 'IIk-" A" 2;, ara -"~ P~"·' ,-aoan .. ,e,gy, tenegopontos va 11"-' . "' ..,', l: ..... tozot nozunk ~I "'" .. -" ~- - '. -, _. • k'... :~I '''~k ' ,pe. ~.::..,w'etre', a.ll1'f':.:yn.e',[tt( ~I""" n",ev,e lO'.l.~ ,.._eZCmUl':'rtC;·_, ...e... d ]',g 3" 1 A i' _'
..~I
a ,i~'

.f1..

.;;0'

iii

--

'''C'

'i

(j.;(i(', .. , ' ... ,..

'.,'

.'

C".-'

,!

,i, - -~:

~ . 3. f-1 __oa.t Pi ;;;; 1'4'',f ,_


• t •. ' ._.' _. ,

'_

"."I!

,i

__ '

int,

mi, l,ea,'g'e ~; :300,~

lnt totalNileage

mileage;

kezdoerteke 3. 0 0,. A maso(~rukl, sorban ho zzarendeltu Wii", .... ' mek a 7: ~,w, ~"'"' "'"", ";I.;.,,?' 'u(',J"nn·"I:"Iij.'li'n·:· letrehozott t o t. ~.1'!&A'~ l,~,.5,g ~ 'V:'; t, ~! en ": ..... ,Irii.".,~ erreket ~~ . "'. r " .. !61'_ ,lJ.iIl,~,W tozohoz"--')foy~:,~ indket valtozo kezdoerteke :300 lett, l(.esiobb t11:'~J~(1 is megtanuljuk, ~, azt - - -" " '-b ... m ' J . -, hogya n va lrozrathat]u k riles: e,gy 'Va ~tozo ri pusa t.
EloiSZ'Of egy Hti 1 e'a'g e
,, __ ,I;,;JI

never vit ~.tIOl6thOZ[M nk


" ,,_ = - -. _.. -- .. ., -

~:etf"€';amelynek
'Y'
Jl,g .....

,=

_,= . _,.t:..~

_ =="

J...

,£.;VI.llj.

V _g,

,1"'J.,JI.,

~~,

.~

_ ,,[

=-

..~,.

- -"

"

....

'~"",,,

(:"

,,-

.,

,_..

H a nlerm adunk kezda,'~r(j'lkle,t le~gy'v:a ItDn,nslk" '8 k~'olr iis erteket telil~;8 dinllIrn'k, In e ki ,BZ e~I'so ha:szfil(~Uat i~ott,.Ha ezt is:I'mUlI!asaJuk" ,8:plrOIQram' fo rdfUl:sa lko!b en a :javao fordfe bOp!FIClg ram elQiV ehhez nas'D rd6 hiibaluiene't,e:t ad:
1

W\ar.C:a.llj~ " j ,a"v,a,.~1:

'~J'ars ips h 1 s'rror

Var i a,'b 1 € 'w,s"r's'h s may 110 t have baen ip ~' wa.rs,hip:s, + 10 ,:

in i. t ,i.S! 1i Z ied ~

in t, TOUCH DOWN' -

6 ,;

.int; l~'I LDGIa.A'L ,_ 3, ~

int

PA,T

1,;'

Isko ~'<WIc, 't- "'0.,': uunkb :,:"~ a mikor eg',!;l-~QV ,~, I , nt I-J.':':,~]·l-""",lu, }i~I:~n'. 1.mateun atlL,~,al ,~~.'. :,,:b-']- ,'!;;;;l., ~P'~Ik i:!i'~I,m /1' n_ erne k p.'III"\O:, ~''''ViII~1i 1. t I,,, ~, Ol roppa v ,~« .. , lett megkuzdenunk, talan fel[ett~1k ~l. kerdest ranarainknalc 'llgy:an mar, mtnek kel] ez Ilyen feladatokka ~a, v.td6 eletben SOI~l1.'a nem kel ~ n13 jicl szembenezn iln k!, Pedig a, tal :na,l',~~ ~
,;J');. ,'Ii; ''Ii;,

;r:;\.~!

__l!i ~ ~ -'1;,_,1

.....

!!LUI,

"ii.~

I~W,'i;.;,

.1'

III.'" '\

",'i;.; W

inknak volt 1.,83. a sZ~Jnrut6,gepesprogra mok 'iras~ll{origenls hasznalnunk zuk: tematika rusnlenetek:et
ru

kell ~ru, ma-

"1 ,~~.;,_~(t,,~, J! ,,-.·t~ ""iI; .

mk ,.

n C' C'O' "1- r- k 'l:'ilt'Q.mez~ elr ]1' evezzu k 'G" 'a ~I... n fo·.·eJlllI.~~Jll\' sekn k kJt'eje,zeseket hasznalni a programjainkban. ,A"kovetkezd ,peldak, eppen llyen helyzeteket szemlel tetne k:
,,;,l'lkl··.·_·'.:_-',W,· II, "'.

m r1(l""veleteket ta r'ta :-1i!;.!"--r.:lI:'-.'~:~ I~"

]-1"·1"....''"11 ;.lJ}"',~"'-~'

'~'6'" p

;. ('"11 :i:Vlj "LJll~,·

, .... rajr·.· .. F<'l : ~"~

,~": ..ii~~j'-_

.~'-r.'';'~:''~''

'--"~

~'¥,~~~I~

~~!

':')";

y- ~_~iIl4"-LI! ili""':1'

Jl'"

,!]i'~1 ril"'ii :Ii

• V:a ~,cioz6, e',F\tek:ene,k megvaltoztatasa


• Annak oss"zesza.11',olasa,,~, hogy egy bizonyos esemeny hanyszor megy vegbe

a progra mban
• Ma,c,e~,na,ti.ka]_ kepler hasznalata egy programban

Szamltogepes programok 'ir~tsakozben azon kaphatink magunkat, hogy a klfejezesek haszr ff"III""'t···· ~II... ·'JI:-,b····,·- eszun ikbe jutnark'. a mate 'l(Of a,c. A'," kifei zesel ugyanls osszeaoasr, 'looF ""1" ··'-1./'· ...,·> ' ,. tasznarata xozoen..' ..· coe :31, orejezesex vo fill;S; ,c't - szo _"'r''''1'Q''!oszta ~i~ m I!.'ira .'d..,~, kep zest tarta1~'!I"W:li,,: zn 'I~J'" st, ~ '" ek ,,,,,",', 'IImll'lll'"'lli
a,~'''7''··
·_'IJI-·· ..

·~···,·':fi'-

..

1·'(·'(,··

..

'~"

'.. '.....

~,

..

,'. ,L ,~",!,;Q! "

,",,{!.i

;r.;..,,;,;},

':,

" ~.-G. '"

_~,t" V~""";,:i.I'·

"ii!:;;"y,""

g,

,W~ it.o, , :":111 ,,~,,~\;;,.,

'if_~-: j[ ,]LO

BY

~l"<'·l'I,.-,l<: ~,aSS[ ..

a k·1~'-"-,··),~··--'k-~ mu '.1 10· .es '~I",,"..i·)bl···' jorejezese €IIJ., ..1 ''"~k",'··.'"cl·'~, xozee n,

'i""'··~'·'i'·lk· ~SSZ~l 'L~·'V'ifJl"'''''' .. l!l.erJ~J1 V~',:JI , 97:0..e,o,s.ze rk...,-:'I •.ij~]:,ru: "",,a I teszronknoz,
,I ,. --.'II:"i~- ~]. -_.

Ha meg mindig rryitva van a 'V'a.ria,'bl@,,, j av'a ,fa.j~"izal'IDuk be. Hozzunk ~,e~te' (will fa]iJl, egy ,t:..,., nevezzuk e'~E''ill E1'1 ". p"-l'b ,~~ULl: ~t:.:Ii" -\Ii:!;]-l'OZ eay' "J" ~s :1.I'", \~ ~':£.,~ .~ , ;.~, ,.- .w.,V',lS ]I a v a -,I,nak .~, A: .'..i:., ,Co., ,V,JIL. S ,_ "'oar"1lIir"ii'l" U:I!J.t'~,,....•.,:- '., &.. VllL IIJ,!Ua IS sz,e n1.e= yll!.,~ ,t.. '" ' ..k II, . , - .. _. . 'I -e , ..-,'. ... a, nne k a, f"" gyasat es sU,Lyg.ya,ra,p()(_.~IS~l rna ,',.. matik }~u,~{ ·e~e',Z!ese.{{,e~,.,'O·~., ','''.'' nyomo n ~ ". . ,0 r tema t~.: ,. '~l ;'iC' ,~ . ,t:, 1-]-' m k '·~'V , et]Jll[{ ..' .'; - ""I-~I-'l'" a , 1 : All ]-, "[ii" ~ gy ," .. ' "iii" I~"~S,,~, ,·a,l!l,ne .ye. w.10 ' az U "'l't'-~1'I"-lkl, iif, egye n 'k.'e"n ·t-_.' ac nan {,~ progi" a mnoz, gepe Jl~-'~k be az, )".2'c:" , a so', w ~ll { .' ~~ ...,..... -' ... c,-······I (1·-" k·... '[.1 peinaprogram te Jes ,,'o··,·JI,-,: ,'·-·'·-v,·-·..·-,-~'·'" a programot...,-- ·k'' ' if:~b-,'-b '1'.1 resz... ]-. " ..... 1--'·' Ierne zuk".'. oszov eget, ""'-.,-',,.'-,---.' " . " cesot lna,jicl, ...~", .etesen (l,eJ.!'UleZZ,U
i

,r.

.'

"7'

:II-

i...

,i"

',",,',-,

i!'...

.~'

m-

ru w

'!l,j

,,,!'

".,.

"",,,-

..

: ..

"",

-",

I"·

,!

....

1'~'cLas s :Elvis

(
rh.,t,
.' ,. _:

2~
iJ1j::

~ J'"

public static void main(String[]


'__

l'

n
.. "

argum~nts) (
II' ...

tl"

..~

'·:~i.e;1'·'g' lA!' ~ - -,;

=,
_I

~'E;',.A! V
~ ~

'I

B~ 9 ,i,
v.!. 1"1'"

'.'

w,~,igllt); system,., out ~:println (:lI'E,lvis 'we'ig:h:s, S(ystem", out ~'};H7'in,'tln(!UE:lv.is v'is.i't,s, ,al1'='you=·c.an=,e'ia,t rib :j oint ~") , System~out~println(HElvis t'h:row',s Thanks'gliv'i,l'lg 1uau ~~,) ;' w'e.igh't weight -lIf' 1 f) ;' ,sys t~m ~out; ~pr i n.. In. ,(Ai Elv'i,s, now w',~.igh.s t 'o!i" weigJlt);' Sy's t ,em~au t ~ i:n.t In" E1v' i :$, dis C over S eM!~'ob,i, s '.' ,f p:r C'
:ii:;
Iii

III

~II )

'weight

11, t

~ w,eight lS~' .sy',s;,te'm,. out p:ri,:nt l:n Elv,i.s


=
Ii'

I( Iii

now 'w,e ighs

j]

of,

wei'glht:);

12;
1.3 ~
1,4J: :

SY',$,te,m,out '.'p.r Lnc In ( HI vi,s ~ .s, i! hri 'IJ9j·k, ~'li ~ -11 ~ """V'Fo J j.
'I~
IT ,e; ~ ,11.!b ,_'_JUL'I',
-!~

fall

is

mt.o wa,sh.i,ng machine'

during

I~

!~ '\

il

15~
'11: .. D£

11~

18~ 19:
' ' io (iiI .6V
'.' I!I

I System ,i, ou t. ~:pr,int.ln Syst~m,., out ~:print.ln weight ~ wei~ht +

weight ~ weight

( El.vi s no,w' we ig':hs, w',aight,); (.lIiOOpS, ,! :Elvis cl.Qn~'s him,se:l'f' 1:2 tilllu!s ~~I:)
~il !II ...

3;

(weight * 12);
IIi

Sy stem '.' u t ~ i n t 1 ( The 1.3 E lv,i, i no'W' a :P11C' n


}
'Ii, I

W',~ ,i:g

1:1

iii

+- w,e ,i_.g'll t ) ;

70 ~ 1IIIil nisz • ,A prog:ramozls alap,Ja'i


Ha keszen vagyunk, menrsuk, maid fordftsuk le a, programot, AJDI<' hasznalata eseten bb ""b .h 1 ,. ,.. .·'·'k d'" ~I-"' ki llgya,na,,-, :an a, k'''' konyvtarban, anova az ::8''11,8 ~:J,aV'let-'[ mentettux, ;ao,]lll~ ,_1 a. k ,,~, 'ktezo }Qvet
q'

p:3 ra ncsot: J a vac


III

'-1-!li' S ,., av,a, ,g,__ Vi J


II'

He? a. J'D'~""',·t-. haszn A,ll·'~j''II,k·~·· Jl.'\. ... ~.


,"I,~· '_
,",..J';l,;;, ,,,,,"

_.'IY

__~' ~"i' '"

kovetkezc earanccsa] futtatharjuk a oroaramon r-- ,Ir"" ._.,c-- =._=-,~1i;"

~1LL1t\,_...."V

-.y--~

=-

--

-=-

-,

--

"7' Li...

~ltl;;l,r.

('2

t..·~W,I

nek la prog tra m az 'TI'll'l::r1'· ~v.:,


.. '~\',~~·ti Vi, _.
t:I ~\~ " :':. ("_:

.CiI

OJ 9.

pro 'Ig-' 'I""'l m I kim enetet


l:-!I~! ..

",,"';.1.;

~-~,~~.

~'\:~

!!.~~:~;

."'---". ~IIJ.

'..';~

Im-'~"ll't"'1llili'-]':~'i - '_-~L'Il,~ _l~-',.

'~;}'Vis, wei.gh;s, 2,50

Elvis visits al1-you~can-@at rib joint~


ElVIS

ElvIs Elv1S discovers aerobics~


Elvis now ~le-ighs .2415 E:l v i.s f.&.ll s in.t a 'w,a.;s,hi:ng raachd ne duri ngr shrink
eye Le ..

thr'ow's, Thanksg'iv'i.ng now 'w'le,ighs 26:10

luau '.'

:~l s now' wei.ghs vi

81

Oop,s, ~ Elv'i s c'l.cnes hi.m,S,lel, 12 t im,e s .' f The, 1 J l!:lvi i now' weig]l 1.05,3

ru., ,Arnl0gy

' progl,tUllJalUl, az '. ",.'!~ WS,- ,:=. .. -. _•. , '.' . artal ~ rnaz, a k ~I'b':b--··'~ _,_. ~.~ -':::·· k "'1-- 'El' VI.S ~., egyet't'l·en,,' -," .-ma.l.,n I C\ ,'U""Sb" ~..ascb·-· l-Ik-:-,~L. ~·,tttar.. _-,(., ".OIIlJ~,-,lrn, :".,-" . !ta· 0" nso a :pro,g,ram ll.tasit~lsa 1. mm,n-din kapnak helyet. Ez, az utasltas:b~o-l<k a. k:ovetkezo at. reszre oszthato:
'-' ~-:-l'~'·j

."<

,e r a,

1 3,-4:., SOi[:' Ig~.vi:skezdd 2,. 5i~g,.,50',r: Blvis hlzik.


,i

su ly-erte,k€;t 2:50"'r,e ;~ll k~ Ut~t1

3,. 9b.ll ~sor. Elvis, lefogy, 4- 12;-'}:;,. son :HI is: meg ~ob'b s,u ~yt veszft, v ;1., 1ill-,tS,. son Elvis ,meg:[ob;'bs:ZQI,W'"(J"z,6'di,k"
, .. ,'"':"'I'·t,· - , , : if-. ""·1,,' ,1,"-.-~"·'l~'·" nogy . A 3· ,,,,": __,'~;.~ ~'-b:~"" 1-t:;.'t-',-,re!10 ,ZZ,lJ.,a, W'91Q" -ht; val ,O',Z'OI~:,es_,. az ,in.c'-t kcu csszovai ]Ie ezzux, ~- ."."-.. " egesz soroan _e' .. t .':_. -.ik - - ,- .,_ :f1..'[-'!C' J,; ... k k d' b b 'I'.,.... .. erteket ,w;o.garta '[ mazni, ,A va 1[C(ZQ' e:rt,e,'€kezoetben 2S,IOJ. 21 programean peorg vegtg t
i
.'--:-C: ".' ~ '~"" Ie -,,"'. ,

I:

;t!_

J'

...

El vis, 3,ktt:.~:~1 S(ID ~.'Y'alesz, is

It'!' ~'yS

. '" ~em ..au. t '"prln,·····t,)l),n. l -ai V:l.S we' dL '11:... _ " __.~'. .. .-... -' g.lIJ.l,S,
1" . . 'iiI -

iii

.. .- • .- 'h ·t +W'fl3·.1g. --. =- ~ ,; i

"" - ." '" .. k 1" .. -'" - ...... va ]l'OZiO erte...-ekovet, . A', pr,ogn;aftl SZ:iunos By stem. .~ - ".'pr i.n eIn ().-. 'U tasnast - 'La . mtmaz.. ... .... aut rta
":1'''
-'1 ", :'.. ".-' ~ . ',' : .. '

paranee kifria a. zaroielek kOlcmt levokarakterldncot. A fen= U sorra] az •• 1 vi s 'we: gfh:s!! (Elv~s 561ya) szoveget j-elen'ft]iii,k;,meg ~amelyet a w',ei.Q'h t E 1.
Sy··, at em,out ".·p,-rilllt,ln,
.•••• ..1,1 'Ill I I

I\
\; ,,.

..

~._

1_-.

1_.

,_-.

__

__

.111

II

I.

__

l_

__

l~.~

._

_.l,

••••

,I

I,

I~a .. _., mindlg nem vasvunk tisztaban azzal hozvan mnkodnek ezek az utasirasok. az " meg '-. _ --0/--.---. ------=." ';:;;1--==.- _ - ._=--_.e: i"'Ji pew.'caJ.prog,rn.m, son,ldU: ]~son ··I ts sk '.',:._._'~.::,..- ~ :>.,-3"':' ~ pe~oa.p~,o,grarm-ll11.eg, .e~o SOr~Uv.aL -.,. ·,~II-..l, ···':t·l'···:" ms.u_, OS5z;,e a.z. ~ . .. _.. ,o\'!·~II·I,:" '-","'" ;..,'I~':'l,..·,~lln: '.,.:.-: ··• -.1 e
;·j·..
-'-'1" ,. ' •. ~l .•

. "" .'. ., tf'·,. O*-~' sszeacas

, ····k-l_lien ' a -11- e.we t ~ .- ']:. -.. .,-' muvetetex b ... .,- ."*,". ~.JI· t .l1,aS,zn".jWl1-"e, a.1o'gyan
,..r",,'. "
r, '[-'"

't<,

I"

,,' -. '

;,;]-

,i,

.. _-. ,.. . .-__,;;....-. ', ~ oan ", a p.lO'gJ..an1 '7r" " sora ·-b·.-" -' ,.ts

'I'

I,.eu,u_,·,,;

'1'~~:~11

k·,

,._ , _ - '.:. ,. "h- t.. ._"j welg,,_:'he t :;;;;;we:!g.I"",,"

1- 1;) + .. 11"\ j..

Ez az ·utasn~is.lQ-..et ad a w,eight va~~()z,6illanatnyi ertekehez ..,MiV'e~ a. weight p :2 .s. to -ben hataroztuk meg, a 7,. .50,[ ezt 2: 6 0 -ra valtoZ[a·~IDa, '.

erteket

'!:.,a'1. ~. '~~ _!_

crh t __ ~

'!·.• r,=,~ '""'" ~ ..iI. ~.

crht;
. ~

11 .lIb;;;J
~I

..

fejezes A-ki 11;....


. .'ii..

1I,....,L!1;:.JI

1- 15 -te~.W..J..C:' sokk ~I
_

en t't'
!!;;... .

"'l A,

~,,::J'~ YlII' ~

~i'..- '.t. g" .....,._ h ..

'V''''';I'I·t-:o-...~T"jfr.@,lk·. .~tr._ ,~,,£.' eredm env ~1' .zo: I!J.,-,. "-I!J., ~ ..... ..... ...... _ T_:,:
_~ '.
,&;... !!;;.. ...

.Ii;;;.

'gy"_"

"'.

'_:

2-I~I.15 ~esz. '::t:

~."'-"J,l;.;;m

'we i,r:rht
! I~ I.

~:

'W'it9
•••

i,f"l'ht
~ I..

I 3, ~
,.

m.' 6" t:;. A . .Vi<h~'OZ' - ek ~ erteket


;io"

'-c

OSZ'[Juk' ..r
-", .-_., .

- .~ '. .~. !:. -. meny ,. egesz szam

3':: .-'. '.s-ma '1' .ma.~_.a kapott erteker '~I - f"~ e k _ ekit ~~, ~.l-ogy . ere d _ , ,,'id , k - - .-'',,'-' "! ket sere-"1'''''' .... kerekttjuk,k ~..-'"-' :~"Z __ III'" ..- A'-1*" . ,,"": ;'"- k '. . , .~.eg,ye.ni~. .'. we.lg.h:"It ,.vauozo ertes ,e .~.,gy,0; '1 1-iesz, 0.
;i".-' i1"
'-c '"

if! . .

·-.tIf, ... ak .. -···'k..,,--:··~-:I"":II'"t·"'", radekot · , A>···--··-·~k-I, c·h-·it-c~"'~~-""~ ,~·""'l,··'-:··t m ...~I 'oszJ~asa ' ,otn":.cepzoc ,(),~, mar:~ _e ·.·()~,...~m~Ol..·...•,. a 14·'" sorbar _ sor I_:~i.n. we.1Q'1 .. . V2ll1ll.0Z,o,e,[I~e (Ie " 3 ...._naw a-, -,.-_.,," _ osztottuk, :3, maradekul kapott 2~[ eldobtuk, hogy a. we'i.,g·ht, egesz e,r['el( maradjon, A, %
..c·- ...

IDly-an ,kwfe]iezes wsvan, arnelyet arra hasznalhatank,


-.c_'"

hogy megkapjuk a ket egesz szam

mtfveleri mel haszndlataval hatdrozharok meg az osztasbol k'ep,z6dott maradekok, A kovetkezo utasitassal megkapjuk a, 245 s-mal valo osztasanak nla~'2ldel{a,t~
int remainder ~ 245 I 3~

-V'-A.II"r;A''7lD'~ ._a_w~._

k .

r.'.".,

In-_."O!!!!'V" _'. e' -~ ~

lie's.e"' e'.' '.~'~s..'""...~. c ..S" JD!liijj"I~:l,;ec."-n~s"s:..e·:::· <~_.' ..~ '.:'~ p.J\t... ""' ·'.: i~.. .
I

I~

~~ ..

L '~ ..

'1_ I

"<"'~.'

..'[ s: .' ,.. , ':Ii.. .... ,••, A va '[02.0 eggye 1- torteno nove 1-,:(_ ,,; t a eset
__ . '_"

'>t'.;p".

...... en m ~ ' '" ·,..,k muve 1'·" jene1 erjux

I!'

L'

ei,
-

~ ammt- ez a kovet 'tcezo . I'~·· -

"E'-"_'

.. _2:

~ -az

'-'

... "'7"";1' U t~lSW ., ']1_ .. ' - ..-, ·-'1 :ClZ X V t;l~ tas ac
,C', .,.. /"~""

-ec

,,,"' ian [3 ro t ""·,·t:.t 11 . tozo·b·iO"-, ,··-./(·-:·1··, er teknez.,

Az u t~rusft~l UZ "" s ,..I'


~ r..'!!!!!_ ~ I I .. ~. I -

erte ket egQ1ve[ csokk.en:ti


.- - - [ -. . -: __ -~'1

--

- __ - __ .

I!!!!

A v,a,~t.o',z6nevek ele is ~eheq;i(ll(a nOIV'(~Joes csokkento mave~,etijeleket, (I,gy" mint

],{IO'"

vetkezo

l~ tasrt~tsba,n::

' .. Az eso .',kent """l-~-I'i ""","·:ll ,~. '1- ·:-t···· ~· ... "·I·II~lor"',. ,~,su-bJ\i' ' A··c' .·l~t a,,ll{t:nlu. szerep 0' lTIUVe, e tl 1 ~ee,{ nasoruoa '-to<: '''I'' szavaknat ~I ~""'i"" ,a ","",,--m_, ..... nasz,~~~'t"'l-M::f',,:-o"'l;-'~""-""" ..... 'l-'~"'~'" serur l'~" A··....,. ',~ ... ag cent ...,.·~I·,.if.~,'''' ·'rr' 'eleti ,; natu marac nan e O'!i-tIo[O_{W.10Z,i, az eiotag k""-"-'~II etore, ,z, U!!J..O taakent szoigajc rnuve eu je 'I' ]'·.,"':'1;,·1 ,-~~ "~'-:I ..

'''-tra :uex ra-, va.,gy


::C'..,C;,',--

,3.

,."

:--.-J .. , ..

r,

Feleslegesnek nlnhet a, lehetoseg, hogy a, nluveled, [elet elo- es utotagkent is hasznalha,l';ild't - a, k~l~ onbse'o azonban 'rlo:O[on, J'·[elent.o55 e, va,Uk ~ ha a novei6; v:aoy" csokken ~,o ffi'U-' -..11---.c! 10.' ... _. , -- _"_ 0.;:"' ... , veleti jelet illldBe'~ez,es!e,n belul hasznaliuk 'P'igyeljUl{ meg az alabbl u[as;ntasokat:
'J
,J ••• , " •• I,J ._, ,

1_

l.r

....

._..

,j

•••

"

••.

".

._.

~..,

..

int x ~: 3; int answer

x++ *10;

iVl ill[esz, z an $:w'[@:r· vahozo eredmenye a fenti uta sfuis ~,lat.asa NyH va 11. azt 'Varj u k, h D,g,}" a fa'?' ~O., Ez akkor lenne Igaz, ha, a J,=a[l~,gy,el novelnenk, ami 4=et eredmenyezne, rnajd ezt rnegszoroznank rn-zel. Az a,n,ewer ert,eke azonban ].0 ~,esz.,Hogy mierti' Az,ert~mert a, mtfveleti jelet utotagkenr haszna ~,[uk"nern pedig elotaJ"g:k~'nL
ru ,

'k'l . PII!iI':!<~~1'je.CIii?
,Ill .._ ~I~ltbr..

~'f·'·, ~'..,. k b';jQ;n· '1' ~i:~~,II~t:!iI,f'' c.__' ', ,'Ll' ' . " .....-., "',1't_~a. '~]"li'
~.._ ... . ¥~ -11 ~I. l~~ l&

__,. .. . n·· ,~

·'-lil':"

~I'i~!',~')11 T',t;;J.nlll' IIjdIL . ~-}~~lQ ~~, I~

O· ...

:11" "" - -, :~ 'va.-:] [[0: "'7',0[k~ ..:...·, 'l'Y'r;uve].... m~ "1-'~ ..-[. , ... .... ' /" ,,', '10 Z·_' . ,.""'" e~-]
__ _ __~ _ . ~~,
J • •

oil. JI _

_.

l!!!

_'! Iii.

~. ]I~j

F~iIi'.-~~I~:,

:'!iljNj[f:J.. :",:.1;

. , ~o( k ,
·',i

":,

s'I':I"~, ,;:~ ~ .. fIir. -\.~,

,#

e' ·,~'l

x ....~ * lOu t~1J.sft~lsugyanazt ,haj'tj'a vegre ugyanabban a sorrendben, mint az alabbl ket uta.si'ta,s:: csa k a kifejezesek kierrekelese
'U ta,n,

fog megvaltozni. ,At. int erns:w'e:r

;=:

in't an:s'w'er ,

-"'"

.'"

'iiiji'

'X '
,

'10 ~
..

"

i:nt x :~ :1;
Lnt; a:n:s:w,er. ;;;: -+ -!!i-'X
iiIr:'

10 ;

Ennek eredmenyekeppen az ans we:r 'vilto;,z6 e:ft,e:ke 4 0 lesz, Az elo'ta.g'kent. bas'zna ~l 11luV',e'~,e[i. az x V'~H jel tOZCI erteket m e,gva 1 tatja," m w.e~otta. kifejezes k ~,e'rtekeed ne, toz l ,Az l,nt answer ~' ++x * :10 ugyanazt csinalja mlnt a kovetkezd utasitasok.
X+,+;

int answer ~ x

* 10;

Bnnel a pontnal ta.la,n mar elegunk van az elo- es utotagokbol, a n.'ovelesbo~ es csok"",c,b',M]",. If ;.:i"ir" n·T ..... elk..eseredhetu nl'" .,a.",,!L, es ""', ,~ .. _. ,,-,W, IiInu'~ elektol, '1""1 ~ ~''?'~'n'" .{:-" 'c;' "":111" A_ ezel h ":] V ,-."!i;.v "-'b ' . 1JtIi;..~" . ~~~_ ~
'~i"'..i:1!;'~I'j· :rij.,o;...,W .HIIC.J_
Ci,j· .."i

iii",

'IIjJ.~ ,L,iIi, ..... , i"'IIl

"r;.,...JIi\..r

iii,

I!J"IIU,_, •.
''''1i;'''li''

"'Ii

VI~:~I,~f"~ ~ ",-,ILJI, ~.

......,'I!.IIJ.,..

",iii iII..:J';l;,;II".,.· ".

_"'_',

.:

~ _,C~.;:!I\o!1.iII, J,'"

m .. ·n·--· lva 1 ~"'L'" iIi"l'I'e··· o····,i3,n ;ieJ;g' "u&r·-h~.!iln·..10.... .....


,1II:a,[·~" ,_"JI~, .. !!.... , I,.

"

'1"'''iI[''':}' t I,J,n,.

'l'I,~

ebb·"~'n···
.•
"')-.",-.,1

~I

""~

Ik"'o:":n'l""]'"""~n' !"-,Ul'.~.,y'~Irl .• ifl'o':"b:"b,;, n,.J,11l.1VIl;....,,"'=!l.e. 0'" "(\~',·-.t.:fI;'I.a'!· ~.. "utV,J. .... ~] «:'(,;0',· '[liI"'d':
I ..

'IIJ,,'.--~

'14,
r. . 'I' '1·', :,~i ·,·,,"'CII' I"C' ez.. A:',: '11 1IEU::,e !I'b,~" <8\L1e, manu ltU\.' IhIllQlya u -+, ,-+, progr,amo,ZEJISI "Ve, v,: "'. ': ':,'- :VllcceSjue,1., """,~' , z .' sck elm ~ I1l@Ve ,~".",,'".,', :8 'viiccet csek krisljbb e:rttjluk. m:ajd mlelg~ Most, h,citl~ymalF "s:me!rjiuk a '*+' nilve:l!o; mlu\J'lelletii ]ellet;r Iminden iitlf!o!Fm,ac:i'6 adott ahhez, hO'91V' m!egflejrtsluk~, mii e!11 v,aln :a C+, + '''''''''11'' ",tlb'" ". k' :.11,;011"'" r,' .11, ~1*,·····tL "'lk'~k·'·IIIi.,.'I;t,,]~t" a ~ nye, v nev€! lel11,e!,itt'· 101 JIEh, as Ine,m Cs.all1\,e'QY~ A: IC"'+,' + WlJ slID~ga,~ia,as,D,,~al_ ulQlVl1 J ,,:: (;"i!o + ,1',;, " 'In":r~!ljjl'~!,,. "1-lg\I'8 IC': '+- "+" 'f,t(;;l_Wu~ til," ,Ia I"'" In n'uel~s,~Il..~ nil. "1n nen s ,.,,6 rmJI_!t)~l': l:'__),:, C"+'1 + 1fiI1~~; \/~ I!u~t I:,' .. '£!Ii I'~,nlh,~to'~' l.!i' uilli' ,lu',~I1ii.I~!ut. "'!:ii' I'k ~'II "III~~v"
"-I" ....

Ik··

II'"

''''1

'(,:.i"

1 ....

'0'

.'

I'·

,I

'.'

I'

H a aU8lgtlU:k 'rna glllJlnkat :8 k"o,nyv' mii no ,81 2,4, I:eelk',~' n~ ml~ is mon dlhatruJrn.k, m,aljid o~yan vice e!ket'~ almlel~VI k :8 IfeUd] ~ak(JiS5:ag'anak tobb miint '99%1'"8 :s,zalmlara tl'rllhI8'tetlenek.,

I,

IIIII~

I'\;&,.DI'I_

'I\!li '!!;iI,

,ArID} lkor egy krut:eje~ll~sobb In,uvelet:i jeler Is tartalmaz, [udnu,nk kelt, hogy a szamitogep t 1nru~yensorrendben hajtja 'vegre a mtfveleteket, Fi,Q.y.eljOl{meg az alabbi utasieisokan
Lnt; Y'
x'}I'
=,

10,;

* .J. ... 5,:

Ha nem tudjuk, hogy :C( sz;~,nli'tI6,glep milyen sorrendben oklja 111'eg: ezeket a, matematlkal feladaeokat, nern tudhaquk milyen erteket kap veglll az x valeozo, A'u61 flm,gg6'en, lesz
~~Z, enechne'ny
.... 11 ~~,
.::.

.3 5

va"gy 8 0, hogy melyik rmlvelet el1e.l{elodik kl elobb: az 'y

* ]. vagy

'3:

+
'[

1-5'
,!!,

csokken ~~·s' 'I~t'~ 'lit'm ;03g'. elds 'r' n 1 A-,n 0'" veles ''11 U'''' ' d ,"" ~~-'- k ,.... .- 1 z. .,Itanu1\: a szorzas, osztas es maraoessepzes~- muve 1ele k..... k covetkezne kr, ..•
a. ",'
It .. _ ..

'JI!"~,

~~

I~'C' ·~Oi

~~rV
,i"

", ~~

'" IIL.,~:>.
..i"

,Ii"'O',...~i' ..:'~~~ I~····=


,i" -

'1'

~ll

I~.:-:

~,

'7'IO'~"" ", ..Q.:~ .. ", ~,

,:if"

i,.

. 3.' ~2' wt,a'Il' k.e··l-·~ill~O,·· 'a' o~'·,'(:"p?eadas es kivonas 4~ Ezt koveti az osszehasonliras. 5~V'egO.1 a z eg.yen.156egje,~nel 'v~i.l6;ert'elc'ad;as :z'arJa a, sort.
_ lJ:r!tilil

'II ~,_, _._~

l¥_;J.

. IlII'"iII"':"'lIl, ,~,JIl~.

'"7' "Iii-.

!IJI!iJI~

__

._ _ _ _

_ _.

~_=

__ JIl,Ii __

~'I!

.int y
X
-

* 3 "* 15

10 ..
I

.'" ~:' ", ul,PJ ldmU~}Sa ·.(·d-' _ltlS '- Ii 5 ~ GF,a .' A' ,..iI ift.,k: " ,"- ~nl~ "'~: ~S mlu, ,D,S f~" II ,pro'll ramo klJ,;" ;:--- ~ ',.',: .' .luan ~ ~75'
I,
-I' ," -

.'.'.'. A," 'I'" e el <: ',",:,"'-',: .. ,c,····J!i;t" ~ . :."""".--. "111-:''''}'::' ,A'·",·o·'~· J,~",~c:":-:l-F't.eI~'o··'I···~,AI·' a 7' J!i'e C ','ew..Jenesz S~,{J ~ ~ ,'.:c muve '·1·'tIl..e nagy ,r'li;;;S\Zl~ lueglslnellll.LW J~ z. ssz~ wl~lS0n ,~..as __ or ,~ leckebe ',' 1II",""7;{, (:1
,ru

.' -, ,. 1- ckeb J ~tenat ,-:;,a.: :-uc:Ju~rr .....·-'1 11 kovetl '. i .. -",'" ~ .. ~II"S-,~:.;,~~,. e bb en a. .ecxeoe.. on· teh .. meg r idiuk rnonoa'··..0'·'· ,~ xovet ce:·z''''\·ta ·::l"·iIi".r,,:·,~I.,. "ve,gerecwn1'~,nyt:II1., ,Q utas rasox
-'!'I' ,~'i

int x

iiiiii,5;

int nu~ber - x++ • 6 + 4 • 10 I 2:

,Az utasitasok a, number valtozo ,ert.e':ket. S,I)-re :~UH~~~U(,. mikent jou. k:~, , szam:ttft6,gf,p~' Hogy a ~ .,. p' II 1 '[ ne k . ez a" vegosszeg, ? !C,~oszor . nove 1...... ,,,,", ~ a OJ muvesetet najtotta vegre, V:a"gY1S az X'io'+' az .x,vattOZOI e',rteke[ 6-.r~~, a~U[OUa'i ,w,gyel],(U<. meg, bogy a ++ In,uv,eleti jel az ,X, utan all a kj~e']ie-, P zesben. Hz azt jelentl, hogy a, kifejezes az x: eredeti e:n:ekelt :haszn:aljia ~
qo
<:Jl
~+.

II"

I'

1'1If,

"','

'" ~

M,~ve~ az

eredeti ,erte',ket hasznaltuk a valtoze .1-,oyie~.v:a.~,6ovelese eldtt, a kifejezes n ~.


~.

a, kov,e~k:'~',z,alcep'cpen.ala kul.
iot number ~ 5 * 6 + 4 • 10 I 2;
I" I . ~W,!b~~dJ ... .~, ~ 11 ,"-.ul :," .. -.~':.... ''''1'"7
l!I;t!ti.

':(',e- osztas m--·'-·~l;¥]'-v'~.fiii'~'al~,a'k-:-,a,'t U~-~, ", 1lob bra 1-'1~.t.jl.-.. nlk-:- ':v'--~'g'-re 1J:I;1;i:c'''7'oi~'r' balro mtJ·-l' 0·'· t meg 'C""7·O'["'O·' "7 _.:.~~,,_~~ . V:~~'" A szo m".,.\~,e e~ ... 'k. e: . ." ,1 .. --" .. -1 t:.,., ' " .-. "-' .. ,",'.. " -. - ,", " .:6, '~I \~, . ,ZU,-'.... "'. '-l .n1aJ 'I ,s, 4'~ -,e't" "111eg;sZOf\oZZUuk ,,; 1- 0''', , :' ~,ze , es en ..ne1-";::erec1 rnenyet ""t os:zt) u.k "lI1 -vew I ill * ~,-t'a,.; , .• 'Cl c .:c _ . ,,-.: '~:" . 'm .. ~ c' ~. . t:;. . .. k,'' ." ~I.,". .fit']-. .. . -, 10 l ,2}" 19.y' a ,~l~;ej'ez:cs ",,()vet~,e',~o a iesz,
~~I":_ I,II!,~~~~I
J'-

,.1

, ..1...

.,1

,I) ".t;Il]

•.

'~'!

Ie:

;..}-.:_.

,I, ~~:' .:~~

....,

. ~I~ ._.:

~, ,1n t I:_:

" u,m,e.r 'b .n .,. ' .,.

:=

'....'V

Jl

;fiji

' 1"'

"i! ,.:;; iQ'"

-" -- ,,,,,t' a SOffc: ---- ,', e , k 1 'e'gy:kif eJe'.zes m'~_s.~- . e'-n db''-" sze:lietn'~'n_ _=-1.3 1 en
';.;11'--.,
cl ' _

I .•

_c

~~'=

mJ',"

e--~te~l... nl, ,1_ 'Jr.\,e,w


co

m --'

.' a.

~ .. ,~l." ",

~,E,w ,effie;~~'s e, sokent


~ .

els ""'~ .. ,
.,0'.

-- '"

,-,,.-"

1,-· '. ve,gre,(l3._J""'


-, --

tando mtlveletet zaroj-elel{ k'ole tehetjuk, P'e~,c~a:ul 've-gytlk az x ;;;;5 * 3 + :2:;, k.mt~e~e-' zest, Ez az x ,erte·:k.et :l7-f~,eallitjia~ mert ~ szorzas muveletre eldbb k!e,rfj~ sort; mint :~,Z osszeadasra. N'e~z,zu.k: ,meg 3j, kifeje:z,es modositon ~1 toza 't at:;
,x:

,5 * (.3 ... :2);'

A. sza mok csa k. a valtozokba n

adatok e,g,y-,wfa.jta jiat [elentik. ,A va ~to.z,6kban ul-, k rolhatu nk karakrereket, karakterl ancoka t, vala m j nt a. booI e·,a,n v.a J tozokban logika j true es fat 1 ertekeket Is, A kovetkezo leckeben a s'tring valtozokrol es haszna Iase

ta rolhato

tukrol tanu hink bo-'vebben ,.

'It:dlasz:' Nem, Biar az ebben a konyvben szereplo prograrnok mindegyikeben 'egy sorban --~ - -- - ......... . J.' . . , []~ ,",- ,'.- . 1 " -"", ..- . .", '". ,egy urasnas~ szerepe . ", "ez nem k ore ....zo ervenyu, csa 1 a.program megerreset segm e ,'0. e "7'.,. <:
-. ,F '"

a-s

-~

"",

.", -,'

".

.'

.. ".

_'"

,.

'.:1'

.'

-~

-:.._

,-'

<

\.

<--

...",

dO

.•

';" ,..", • "

•.

.1

.,

A l'ava ~~or(~U~;6 a fordltaskor nem veszi fi-ol' zvelernbe a soroka t - a Z fro res helye ker es m ~IS formazasokat sem, A. fordftoprogram csak :3.Z u:tasft€l.sOik vie'geit jelz6' pontosvesszdket ,! ne'.zl."" Tobb lltas·ita.s~ ~sw~·ha[u e.g.y sorba, de :i'gy a programozo sza.ln€ir~_~. ~ nk nehezebb
.~" - if;. .. - .. - . '-i. . =" .,. --- . = -- -. - .~, --. -.' .~! "

~esz a fOl"r'.sI{od ertehnezese, Ez az oka annak, hogy nem ajanlott tobb '1·vo .. " _. .. ., '. '.: , .. tl,g,y;tlI.1,\ bb.:~l"--1 50J,a b
c';!~

·Ut:::.ls]i'tast

Jmi

'I'd/a's?'; Az elsd nel'ffia ny... . leckeben szereplo egyszenl prograrnoknal n incs. Gva_ kran er,iC. '. . - , J. _ ~i_,- .... azonba kesobbl ··.... ... ."'.. tekeket ;;om.":- vauoz d:na, c. )!b.ll....JIOpet',~·-~·~ . ··'1' cernes azonoan.. a program xesoooi H~SZ-=ue't"'ii' e.n;'e~) ... ad a. -,,,""~lto·:·z··6·'J·--· 'C""~'o'iiI; · "'~' .- .... ',~I :'_'" da lehet egy grafik:,lls fe~Ole[u s.zanlo1o,gepp,:rogran1. Az eredmenyt tarolo, valtozora addig nines sZlwkseg anafg a. felhasznale nem h-as..zna~.~a, s.:Z-8.111{)16ge:p gombjait .. :3,
•. • •• ~.. • I • •• l , _ ~~ I, ,_.

!..

,..

•-

CJ

_.

I.

.'

'"

-.-~,

~l_

oF

-c ......

·.-:._·.---_.

".

-,l,~,

l,

[(;el~ctr};s;·, 1VliiJ1~t ,eJ~,lem,eS'lei

vtiltoz6~7;ei)tjket

kisbe:t

ttvel "2tezde',I1.:l~, m iru

a:/I'oJ1j,).a:n

a IJClmeiO,/)I(!f'-ben?

'''' " ,",,' ,..-'b-tl-' oks iii" ~\ve'b - nevezesr -",szaba yOII, ~:al~ ~I...O~'·--, ".':[xeze
_~ .:" ,W~. ~,I_.~.
,~isJ.I'.~ ~l~~~ll ,,'._·l~l

~ldlCJ;'Sz'" IPY"konnyebb - eszrevennl - -"-, ,," e' '"," -- ,"

a--,- --hozokat ~.-program " tob,bru,,', , ,-, kozotr Ha a z elva --, , ,~, a eleme ,,' ,,_.,.!Il " " ,,' ,[,esen ~1,ca~ ,-, zzuik','~< k~m...,·~, - '·'·b"'·m'~"·,~1 'RZ() ,;~,U ~ 'b<'!k' a r, 11-"- ~II - ,~' -. _ '" ,-, IDa ~,uszo~0,[jiuc izoks - ~w wl11U
,iii, .€i,,, I, ,,"
;r

amelyek akkor fordulhatnak el6'" ha egy va~co,z6t to'bbs2(j,r is hasznalunk ~1,programban. ,.111vok "'._ z ;;:""~i bb ..... alan cstszolo .... K m;;a ~IA.,..elnevez ~,c~ szab .".!.: .W\ ~"JI""vI,.']I programo ,"".-6:''-'1'" rn""Q'Z::'~I· k o'··,' ""0' ~~, le n le,g:ru forma jukra ,.
~l,,:i~.·· ·:"l~·,".:~ ~,~._._Ib,_,
"l.'~·,·

-,VLIIk

'I'O!'!' ~"_"l

1.1)

~,'n ~lf

~.WiiGl,L!b ~Q~Q.:,,-',,·:~v~W~(; ll'I'o:'Ii..

~1~I~J

'lialasz;·

Minden 1{(Honbo"z,6i{ep'pe',n, Irt nev


a.

In~,S~·,!naS v~1'toz,6t jC',~,'ol" ~,e'h'€lt ilyen

medon le-

hetseges ugyanazt ~1never ketszer hasznalnl, de ez nagy' va,~,6sz,~n'ase,ggle'~ avart okozna z b .,. _" ']~,." k +'k ....~l .,. "" ... 'II'" • _-enn un 'm~'C es In! n'draZ,Ocoa n a I··:rua progran1 mukoc 'Ieser szeretnek.. 'I ~..e ]-,CweT~l'[en,t). tova"'bb ,~~, ,: '-,= ,-, megnd a, v:al6szl.l1'useg,e annak, hogy nem a megfelelo never hasznaljuk valahol, es ez a program for(l'itasa,kor ~,liba't e'n~d,rne:n,ye:z, Azokat 'a 'h,iba,k:at.~amelyek bekerulnek ~1be-'-~:"II-:t . l'~'b.... .tA -v.... et 0- - ]gye, ,'- , ' pI - - -- mozona ~{ .rn 1. ejeze vauoza ~p;b--" l~qgzNa,t ,.'1~ oanas: nevezzu". m.. ~-, -I ce eo"!.l t:i:. J;' hmes.. ,-., ogra,-- , - ,"", - ,~I, :k,"Ii _,~l) ,.. "'1.,. it\"., zze kell , S,t;:.;IIbU ""'1 ~,t;!Io .... p,iif'.A,or-;;;'i n'-"lesztelese ko~ ?:F ..v~ .'" t zben"', ,!;;;W ."
j; W,

~:'

,..

-"'If'

bilL

e-, ."

I~

,t iliJJ'!.;.

,11 ,"~,

= iii

,,1 ~,'!i;;,;.~,,t;;.,,

,~.

~o:lI~

"'\.,.

,.-.;.

~.,.,

--, ~ francia A , .,. '-E~"I .l.Ii;;~ .....


IC'

,II:~,

~iri.'I~':itt·'iir1i"'I'1i,'l't;;;' E·"'~f,t"ll~.i'iil'il~\F.)"I"".:i:"ln .1" III..,;.V,~.yV,i!' 1.L_,~II;.iO--'~"'I),n ..~yc'~:,r,c:,"!l(;;:

·O·"'v'·d->"'t,:/!.,rt!'ejelentese: az europai sza-b .r, ··~·l,J, e~.;:;:~ , ,,=.,'1;;;;,, !£!'t~ ,e' .1. v _,aL ","--" Ivanynd,~t
I!,;;;,~, ,""--:c__ e ~

megfelelo. Mlnclen forgalomba hozando termeknek meg kell felelnie bizonyos egeszsegl~b,ru ztonsagi es komyezetvedehnl kovetelmenyeknek. Ha a termek ezeknek megfe'I] ~e ,) e l'l" ~ .., t;l. C' :~ jelzesset,~I ,alwJato' •.. "E ,. 'l'"
~A1';.- d en, "-~I' 1. ~ n r',,,,"'" k rue Ii u '~1'~~,,7:P1w, "' 11);: ,"",' C~::'-,-: "li'~" . :q~1 . ·e·O'·'"'" [l '-E' !Vl!!.lO" ,,' ar'TIi,'·'t' !;".S~I_\.'1" dni ,"~11i.,~1~ '~I· .],,' a .... ;'I jlelizesror :,'In, gra '1 'I, ~L,lla,II!,'O 'V··J ~ ... '11~1.....'.,.. a v Lag= ' ;< ] on
,;I ~ ,,," '--

1;..."

~ :a,~ t:p: II' ~ ~ ~:,~t : ...•.. oe-:mar,''k ~com cnlilen ..

·smenes. -- "ti.'1 ," I

1., Hogyan nevezzu k az urasftasok szon zafo6je,~ fog kozre?

csop ortI~i:t,amelyeket egy ny1't.o, es egy ,la,rO

'a~'Utasftas'blo',kk
b. Csoportalkalmazas
~!I!I

F"

_-

Z':' .~II ..:. :;'i"\o''':'J'i@~;@;ii:J' '~'IItt-1 ~,c'~'II["~'!t",o,-;··t.,. 1~11~lGl~,~,ItbQ~ ._ K .."


~\~~O~

2. ~l·Aboo Lean v-a.lto,z6 t.ru e

Isa .:_,a~ 'b. Ha mis,


'''''1 I~IIJI "7 ~'1Ii1
I~.

es 'f'al
I~~_

s e' 'e~te',k:e'ke;t

ta rol,

'I'

if"

-K-o·'~e zon_' :" ,..,..Otw,. ...." n"" m·"'":'-.,r- eb . edeltem . ]·' ·. ... 'a'" ..:_:_.r.::",L,.1
. ..

I,

~l'-'

~i"__~.

'CC

,!!

3~ ,Milyie'n. karakterrel nem kezdedhet va i'to,.z,on,ev?' a" Dollarjellel, . b, l{'et perjel lel (.Ii).,
c Bettfvel.

'Viilaszo!k,
1, a",Az, e,gy csoportba tartoze 'utasmt~b,ok'~,l,i~tas{tt1sb.-lo.h11ak v:agy blokkrtak

nevezzuk. 2,. 3", A boe'Lean 'ValtQz6 csak 't. 'l":"U'S: es f aLs e ertekeket tarolhar. 3,. b, A valtozonevek bewvel" d,oill~~a,rj,eU~l V3,GY' al1fflhuzas karakterrel U kezdodhet($)~ nek Ha ,k,etperiellel kezdnik a valtozonevet, akkor a sor tobbi reszet a fordlroprogram flgyelmen ,k~vfil hagyja, mivel ezt a ]ielzes~ meglegyzesek el,ott, haszn:aljuk,. a

..~ " ~ ~'J "a '" kov ....,:-~, ...... feladatok I, egold ismI ..... '..... ,111...,1 _, ., ... ..~ ?i'.'" A- lecl ·.Ill!L","", 'anyagat '"' ~ rii.,".' ,,;!'iIiitml.,",~iz;-:"o~~' ~"',I!!'V .. m "'-"_.. . . "'a""!li1'''~'''I[''~l· ~·t-~l'~I'!j,~tJ':u~'·'k'·' , ,,,,-" ,_: !!l, ......,... "H
lit"
II;".,_~,.
._,,;.:;!!~,

'!!!' """,

~',

.. :S6vitsij,k az I81vis, programer oly' modon, hogy a S:UlYl1"Qvel(ed.'es naponta po,n-, tosan egy font (O:j45 kg) legyen harom napon keresztull .' Hozzunk letre e,gy rovid Ja,va, programot, a mely e,8Y x es egy' v egesz szam v~ltozot haszna l, es megjeleniti ,~1 :x: :n,e,g,yz,ete',nelc es az v n"e,gy.ze~ielle'k, az oss"z,e,g:e"'t~ Z
l(eS'z peldaprogramok a fenU feladatekhoz megtalalbatok web·", ··~,c. 'alaru h';""", 'tp.·' ." ·1·····I··· 'Ii··:J"C~:n:~:r . J" ,-:::iI'V:~"'~ hou ..... ' ;-;',0· ··'m· t ,~,.. ~ ~. . w. l " .". J.'i
.0·· W
-e.
I .

a, l{'on,yv' :rnar emti'te:t[.

tW W W ~ "

.. QJ'~'

~"

Y.

- . ..JJ..- ~

'.-J

!\-r.. -.,'

, .•

A ZOtlllOtalecke (The Plano) c,~ fnmbe',n Holly Hunter a lal<ltj a, Ada szerep et, e,gy skot m'll '--,,," ",' ,'" ,---,:,"',", m.,"" ' :1- ::3;--'" """,l",,''-- '- .. -,-- -' 'I '~,,- - ~--," ..,~] asszonyet, axme ek " 31_"zassaga - .rO~iS\ZU1-"a k--, lit- "~I'Z asszony '1-nateves'--: 1-" a cu A':',.' ",', , ' '- '---'" ",,"' ,"',--,-:: (ora ota neman ", er, csa k egyeden szenvedelyevel, 31zon,gora,~i[,eka,va.l tudja tl~,mjese'nkifelezn] lnaga[,. Aho",'rr, ..... <,,---,-~''-' '",-, I",:"'), kJa,IL~ gya,n A," d a, a $\z~lmll~og,e'pes p,r.olgramox"'~II,,.. ,.',,: k -,"", ,::'" '---ok,,csen d; __en- v,S",,' ,",,' IS, !i:Opese" ', :'," -"' b : =- -,,' ',- egezru ,3, Inu,n.~{~J(_~', es
I~"
::",,-,1''

,-cr, ,

':-

,- '--,-",~:

..

"1,:,-"',

...

"(1",

-, ,,~,

'

,,-

-',-'

'1,_

-',

,',

,,,

',-

,I,

if"";':'

'0'

SO~.1ae m ,:"'''~il'~-",,,_,_,~II_..,e ,,'''7 n ,au na it\" 1,'-'az


"~I "~.. -,-

valamlre rn ~'_!!J.!i3"',iIl= .. !.!I!.,,' akkor a "7 az 'l~g-t~,'nJito-:-t~ _g " .,n,w. ,~ ._'-

ibe -''~"~"k'--&li:~I]"""gy ldss b ·es "'<!':AI]'--"-"~t:." ,,',e : '~z'ergetesr erne erex ,,'i
Q':

,',~)Jj

,a,"-' ,,'

,.,,'' ' '--'-1,'~'iii' mln - ,,- ~~'p-:'""lit',e\,_,,·; 'I k seg! e1." -- ,",-,-,"t-' a. ·.!J:a ,I!!.~, .
'I-:--'....

o"i ~,

v'1'z·~ vag,}, ~, b ,-"''0 0' .. ![::::_ -:.c,,- q .ll~\on5a~"


'''11

.Q_)

,w,= . '.

ho gyc(,,,

.<:ml ~,

·kio·.·.mm'm'ry, iIIit:'li.;~,'I;;.o 'U'_,t#'j ''''', " olya In'.ala pvetd 1,'nl~~ .• ~,ro:l·'O'~' 'I ,i~~'n, 'W', "-,,, ~,", ....
,_,

,,-:\', ,'-,,' vagy

-- ", ,'"',--'-,- -'-,": ' zongor aes Il.I e,. "H~' ,.. --' a ia
",,:1"~""

f:;-'[- ,'-_' .,1.-"1-

,~",!,'~],'ILo-~' 0&'- . .l"ii..,

7''''',-,-,, -:,"/"

'-i'--"~'" m rudi '~l , '~' .. Aj.rava programox nem ruonax.. zongorazru. Al'-''-'-"1 : '.' "'11·,,;§t:'k-,-' '-"'''''''I',-·'l-t--:''i~·· '.' apvetosommurnkacros eszkozak {OZU..{ aka a xarax-, terlanc, ezeket haszn3]~ak a. felhasznaloval vale kapcsolanartasra. ,A, karaltte'Jiiltl~'tctulaj,- "k'::" -,--',' -- ,~.'-,-,,-, ,e~btJ, '-,--::: . k ~ras"e' e' ~'- - ""." 01...,·- •.a~II!,;ere g'"U'iIi'1,ltemcny"" e. cb-' bf-en, "".-' '. ,-, d Ofll'ep:p·.en " szove'(J ,- b'.' t-<"'k- SZ'a1Fll'O','."" ,"'-,.'ele k ,es In"2tS'J:\:~U l .. iIi' - .. "k'_-_._!J"~,."..•. ,J:.; J ,., .. ':_: , , eCneen " ,- ~k-'-'I'-' ~k"'I' m", 1··· -:,- .. ~ ~I' ~tt.h,., _-a I' ]-.- - k ""', ~I]fb"b" --"". "-'" k··a"W1 ~I] '11' '-",' ",-a, 1·····- ,~I.. J':b' " ,,--, a. k'..a,ra"_,~:er.IIJ:a,nQOlb\. _]as.Zflallral .[''!''i!' tan~·Jll:~.Ineg..'-- A'-""Z," a ~:a,_ ... .' l,e-Ina'k'-'_... ~I] ,f;"ogW:al{ozunr:'l.. n ,.
"-"-1--' ~-~
?O
__ .1 _ •• ~ _, I •.• -'~I _•••

."!

-'?',+'--

- --

.. ~

,-

:1

••.•

-.--~

.J

_.

_.-_

••

,,_-.

--.-

!~,

.'

r-'''~"'I·sr- ..lt:in:''.C'" ".. ', eb nl ~I ,a~,~~ .. a· " • Karakrerlsncok megjelenitese programokban .. Ku,~ onleges karakterek haszndlata karakrerlancokban
,&: ..

S '7"Q'·-~V:~ eaek ~lb~'

"

r-co: 11J.rt;IL, ._.

,'-I' ,e;t.;!il ~ 'l~{~a,

~"""1i1 ,It,lal'

'0" :, -k-

"'1 '_"'~l~'~'

'. Karakterlancok 'Qsszfduzese • 'V:'a~t(),z6kattartalmazo karakterlsncok

IQUI

!Oft

• Karakreriancok osszehasonhtasa • A karakterlancok hosszanak m,e:gh$lta,Ji(),zl1,sa '. Karakterlancok kis- '\f,agy rrua.gyb'etfisse alakttasa

, ·... k ' g,mvegek taroIasaaraktslilancokban


,-, . .'... '. I" J -'" .. -

,,r'

'..

I· _

'. --

.'

..

- ..

-,'-

....

..

1--:,

-._,--

A, Java progra mokban a. ka rakter egylke a, valtozokban [atolh:a,l'O j oformsctotipusokna k, Karakter valtozokat a c ha r ku lcsszoval hozun k letre, a ho BY a z :aJi,bb W Ida mu t"a,tjia:: ,pt§.
'. _ '_'~'CJ. _I_

ch '5r'

'll"".e.V'r'lir-oc J!\.,~'j [[;:"'. ''Go 0

0' ~''G-

cd"
.• ' ,

Ez az utasltas ,e,g,y- ka rakter ta.1"'o~,iisa kepes _, ra


n e,"vu v~] tozot hoz ru,etre~A karakterlaneoknak
-"k!;,un IdO, "
1'-"

k e:l Pr e s sed,

C, lenyomott b ru~enryu") ~

.l elret!IQ,za,,s.ul,kkor kezd 6'erlte"ket is a d ha-

char

qui.'t,Ke:y ~

I:

A ka rakter erteket egvszeres :ide~zoJelel{ k,O'Zi~'kell tenni. Ha ezt le~agyjuk, a ji avac forh

d it6:prog nun, hibdt fog [eleznl a program fordfeasakor.

Q ,~., ,. "-;';'!i"

.'" r :l,n.gl

.,j;,.,

,!I:.J'].• , ,

1 '-1.... - .. ..... ': 1' :!i'\!lam"..;,

'II

'''d·;::.; n .'91;,

'itoill'.n·,

,t~· 'St' '--;:;'"",,"L' ~~,l"C,\1IIr,a' n ,··,eW,I!;i!,,~ if" Iii

;:

Karakterlancolk megjelenitese pr,ogram,okban


,a.va A

J ---- ,plogr;a,mo"1-·'{b" ,1 ,~a.ra"·'t'·,era,n,c:'o 'k-"..'a , .ege,g;ys,z;,ea ,.(' .-:;.,. .. '. .:an '".-".", k "",:1- ....... . '1- ....... ", ' ,'. '.'
'I' =
~ ~ .. 'j'-"'.

1'··· '.' '.

'to,

Il!..lllUl'

.."Ii-'b-'···· ... ,en

' a

e-,···,

...... it; '. ,.;,.. -n ~i ~,'ys.t ,em'., u". ~pxa.n '1:1 t ~ a

utasitassal jelenfthetjuk
'l'""I' .,. :""', ,,;" 'M!" :" -"6'"1tanco,: I'[: es V;--~htOI,Z':'. {
..

meg, Ez az utas1.~'usk:iirj'a a zafi6~e-.~ek :k,Q"z,au, t~lalh~lt6,karakter'::'-' t:.t A'" "11' - ,..,m _....,,' .,,' '\ .;. '.""iV· '.' ... '-l 'C'rb:a{,e',~.t~-JZa, roi m"'6 c.. pesoau ]'-l egy egysoros szov eget.,' ~e,e........ ~ ,'rn,e-g a, t"lb: bi mt , I .. ,',
_~"7

e,

,tr.,.':

-~J.\'"

'l"'"

-;.

a rendszer
"',,-,,, ~_ .~~Ii;..:

'NI";i Jl~JIL " ,y

m eneti

~,C''7 ,I ~ ..,~ ~iIJ!'l"'lti:'fi.;:·

~\""o;-',: ,"JII "'[I'6'n '"'i.!'c"1ll,~


.~~ I 'j! 1~_t.L.."~,~

i!':ll a·

'kl5']"\I;Q'r'i!"i;'U'o"~iIi'!Il A 1: . /~, '"


Jl" ~'. ~ ~

I~

~I'!!

C'70"·V"sg- ~I{""kep ern '-y-'o';Y<n-" -V-'''1i '['.t!.. '"" 1!!i;;;'OJI en ~l'I'~~ ~i~' !Ii, !.:: 1111-: eh 1'-l"~O" l'!l.~l,till sn ~1,)- evezzu - ~I.... !!i;;;L,~",,:Il'11. zer a r"''] -~ iI1'1~ <ttl,IV me (J'ile'~1 "i L.. A ;;,.;I'&, ":::"' - ··---·--Fl-:-: l' .... pe-'·1 apr 1.n '!\". _ n ~i 'i:"'z'6':, ,"1i'Z' l'~lt~ie~'I'''~S''''b-'Mn'an ~,",,':o"~'I]-b-:·e··~I'~~l']- in .< 1. i~'&iI;"''''''''' nn. or !I."IS'!.. nl ·i . ta xm, "'!II"n';~ k 0;·'ru ,'. h,", , annyir "U sz: -y",n'ni'!'''--''',''';I 1Ir{ ~ A Sy' .. ....;j;.,~. t~ .1£" ~ '-l m .. ~ .,. ...' a sort .~.'._ t, em;;ou t ii,:pr i,:nt,1 n (:) urasnas :;1z l'~I~'.zGJeu~, ,•• , t:.. :Z~_lrt szoivege 1- es V~~"tozo l<: { ~:OZ,t: ;:: ,,"' ....'I '-.:::'.:.~:,1:: ." ...I' Ii' ... -:, 'il"::""'A~"'b·: 'l' ;;;:I''n'",1 foan -mJ!'" ",.' mesielentte ~ ,'_ nm l:'ii..LV~U1.1!. ,~l ... ~~o··t ," H_GJlII.h",,-,. A···· W,l,I,_',~J'"'": '~'" _.,,;-....... . ..-1[..-~,ne,gJlee'ru~leseh.... •.,: szolgal!l,~, ~']~10"O"Vm··""i'·.t"j~ ~d,_ 0.1 ,1".',~'!iJ~, ~,!i::SvlLJ,..' , .
'.1 .. ,,,,,,,',',.. ...,.,.:__ ";"''''''''.' 1!6,'i!;,_ __,

I, ,.

',h;;:·,

,L~,;j!l:!I.

ur'fii ,,(!II,

il!1iFii U

ji!' IIRII ,oj; "."iI. ,,,,,- ~,!!;;;Vi!;;;:':_. II!

~"ii..)

Q''7~

it" .:j':"'::_'C;:I I!(;'=

';::;',_:_J_

,CI,,'::_-. -!lia,.:;Ji,~

!l.'.....

e""J"I' f,;:.,L

~u;

'\&iii

';;i~' "~",,; ,(; .. "


".GIi ~

I"

,.,~,I!l.

-:'c~.f!.I,'

I!' ,~,

JIJ~W,II;,I_,

I·, ,~','- ~ ,{ :~"'7 '!.~'l'iIi" ~I 'a za,1'OJ'ele -I" k'-OL;.,Q "II(. ,~~~,;~
.' c· ...

m ''!;".,~~he ~llv~""-I{~I':1' ,'Ii", &10]l!i::'W eznu 1. 'l- F ,1

A szovegek k,e'pe'r,n.yo'n valal .nle.,g:jielen,ltlesere Ie',gy masfk ut~].srtast is. hasznalhatu :111{~, ez - -- .-.' l 'E:j',~, 'iIi"~ k. a. Q,YS 't em;; au!,.. ,~p,t"J.n_,,t, '~J~ ., ~\~ ,~:,:" megjelen ..... 'a zaroielek l-ro·'··,,"li'o"·' t"t" .'' ' ;1- ~'I-'-l--"ii'"liili"o''' .ak :,1,·J~/"-'co·'l{'"t']1......... ·',iIi,J.l,iJ..l: ,t.;."d". J'\-; ,L.;.". ",;:in w,,,ln- .... .til , . -] '" ~I" il b . 'I. es vaJtOZOK:a,~~, a S:yste'm ~out , print,l:n I( l utasnassai ~I€'IW,ente[en azt Is ienetove te.. ue :-,.,:" i. '.,-:,. ," '.' eglrn,~us., ,a·~etc u ··t··· ,,~'.4',·· 'Ik'" m,egJ<:tw,en,~'",en,(I,o .SZ,QI:·,ege, (e!~ ugyana bb '." .. SOl.'..·.. k"··'vit-~', aSl!o;8.S0'",. ~ -II' '~-l- -:"",1'" IJ~' szov zel« .. S,Z],~,110Igy az .".... ~ ·,~f'."·t " ...oa ,1 ' ba Hl'".., ,A·····" ~ys-··'t @m"., CU..~pr,lnnt ...J\'~I~'t '1;;..,0 ,1 iriak -' , II t '',-, ~ (. "'""'", ~O'lrr"ll"ll,~]j c 'Ill~a'" ,n; t obb C""',~,-" ~~, alkalm J, , ""'1"".!l"~i"""lII~·'!''Ii '-['!II "g'Y" ' ik 0, ,b." ' a szoveget folyamatosan egyetlen sorban jlenen~tsOk :rne,g:j hogyan ez a kovetkezo pela of' b " 1,0:> W,"" C- ,,sl, "'1 n '~c m;,;; ,[-,:I'"fII"'1iIIljO''':·'
." ;Li'-

,t;;

.,--'"

",i!"

.Ill.l ..... '

",-,.1;'1;.,

......

,II.,~~,,~, ...

"I11'~,!!i.·

"'1ii ,

,I, '-l

'!'&I;' ",1. .....

'1-

;l"

;l"

;ij'

'"

~i' .,

'"

.'.

··1··'···'

c,;t;I,

;['1

"

U,W~~,i;JI_.I1J.:

,v·,

_i;JI,l.o'v]

iIi..::il'

,,,,",,

,"~,,&..h'!ii~,IIj.~'!.._,~'!i;,~

, W - "_.

'I-

,l1li,~~,IIJ..,

,~,y~ t; am o'u ,t ..
;Eii-, - ....' ~I. '.,......
!bI
J

. '.' ,~"

'n

r' I' n' t


, ,'" ..

t- ii' ~, -

'E'llh ~
~
I

. I,";;'

n ')" ~ ,i

s.ys tiem .'out ~ 'print ('.~ nevex


~~ , n SV',~ L i~-ml- O··lI'~t~- 'p" "'I"','. 'l~ t;:, 4 Sy':st'em ~out ..print;,
s. ~. ~
c "

.~),
[I ~, .":

('

II

sa l' d,1 ,"


••. 1

,iI!

(·!another ~-m' O'U t prl'II,.nt - In '\ I m- h!'o'ii!"d !::i!lt:~,I"""~"


~- ~ iF I, ~ :,,1' - .. ': ,
'I,!!,i"i!(,,"'~

P)I
III \

,f

1;

L",

"'1 :tiJa.~.sa.~ · ....:···",:·t~I'""- ..",'7' -:'7"'-"":-"~""',a '··e-,III··-···n'·'i'..- ~.'~g., ~z,e' <: ~- ·'t' ..i' iI, .... a ."a ~1'"'·,· ~,ov'eAi~,e.~lo.."~' Si;.,ove~Jc ~Ie l~, 11
'--"iI,;g;,'-:"

I·uloneges k k+ k h K"I'IIIIIII. II '1- t :a,ra ··.··· kb8 ,ara: ...ere' .···I,asma ata k kterl •.'8nsnCOI·•. •. 1 ·•·
I'

:', va"gy J~.,:""t·"· ,', meg ~szovege '",ioezojeier'k- .coze iceu 9' ~I'''',-, e:". ,~I. koz ","','-'1-t· A-- ·,"-1·····,'.", ~,." "Lit mt ,(01 ~4ru 1 axte ,-.~,/' - .---~ 1;tozun '~IL let _-1',e .,,'.'," ,,,-,:, iele ern tun k i . ~rancor Ii" ~!(,_e I'. ~ " . .:' .,~II '; ..' -'., ,,~ .... ~',t.:li,~11".- z . '·1 .. nru, ho e w J:~.y jeiezzu k ~- .-,' . k .~ t·· ,~:'6.!~'~~ ',:~-: ",""',[- MllO''!6,W a: ,.']""'"if1C:,',g,m :'1·" nem-, jeiennea"~Il.", ,- .- , ;g;,', '1~~ annax etejet es vege ioezojere <: -:" ",-.- " a~1 :'. ",.' meg, er'~v~...alli'o·"'#(-'Il"l.l" i"$.;r-~I~'s~" W "'g',y'" [1J..]· :" teen 'c'll~ak.k;.. I~1'..i1";o'Ji z icI-'e'"O'' '!lifi:i;'I-III':i;·m...e.'t is =~JIl~b szeretnenk 1ho .... tor ' ' '· mea '~'Ial.-a'n'~ , ~UI"'0 :,._.... ',·.,~~_'..... . J"---'-~~ ~~'~ IF" .' ---- ] 1-' . ~ ",' l-'-. "1'.. [-' ~ !!;.Ie'n~",E,;.··,- - -I' ~,nego].c_~,Sd Inl, :8. '. -.a""" _ b".- v-e'zel!i.,e' 't'I'L ,e'gy I" ""1-'on, ]-,eg'~'S,,'i·ee "'1' ,a .\. II] - ,t a nfle,Y'eL, ~l ,{,,[-,·.nne' \: , .. . . 1 ~1' r: -I . ]- I'V',,[ _.·e: ,- ~. , -,' cu. " "'0""

.rfij;-,

'.

,"m,

"'.

,,",'ii'

"'"

,~]i"'.'

,'.,~

t,

''i;.

_co'

.'

"'ij!

·.'.:~,IIb.. l_>.~

'~~I

'~1i1

. \..I~·

~.

[~':._"'I~

_,I :-", __ ,:1..::':

.'

,"'ii

1~[blL

"

.'

I_I}~,

~'i W}~~1 ","~'-

jI,l.

~.:_I'·~I~

.~,~,~,.: ..

.}~

I~_ ~E...

l..

Ij",

jl

rnkterlancba frhatunk, Ezt a, relet a megjelenitett karakterlancban

~,d,ezojelfogja helyet-

tesften ~i~Nez 7i~m1".., meg alaoosan a kovetkezo J;~


. It \r ,~_
l_ ._. ~~_

.WI

Ir-.

'_',~_J.

. ~~

~_.

f~

~I~V

'p-',edd-;I;:;IJ:' =
1._

~I!J..I!

,Sy8tenl~out ~ pri.nt Ln (:i~,Ja:neCam:pion.

d,i:rec't@d

\. 'i"T'h~' Pi,ana\

!II

an 19'93,~

II)

'" A ~';" vege rec'I meny ez 1-esz.


.'.-'l3.,Ii-····~·-··-:·~·,.·" .. -~ 'I--l-:-"Ii

IJ.ane c.ampion ,dire'cted


(A,

uThe' Pi.ana~1 ill Jan.e

1.993

<!'

Zango,:ral'E!cke

cim,u filmet

ea-wpion, rend-e"zt'E!

1993-,ban ~).

~ os ·n· ''1;".,.6' ....."'''' 'k"';>JI__\;,:"""",~ ....n cba ], E"7"7.t.3l... m'ii..... ·o~:i"~1'~''7..a'1Ii"1''Cii;'1sz ~l'm 1_\\;;1' 'l{'"t"'l'lo'"' le (l';::i;,;e [-'F~ ",0"::1 -lJ"r'~'FI" beszurh'rW~ atu nk ~,,,~,II! rakterl 1,~, II',~' tl., "11; 1I;"....;;p,. ~, ' -tb ~-II .. - '-to ". "'<liI!'~ A--' " ]f .....•:II,:"'b'lt, ... oan '_z aia bb .': IIJ.:Gl _ l:lil,Z~~I~ ezeset'I' a xu '-l~"1-' - '.- xarasrereset tama'tii -1'1c, ,t~·'rnc;1··,·- ,,·'~I ... '1carakte -. [ Ion ieges nL ~,- 'il ~.. 'eket 1- ~ JU ',eg.y,w~, ' . - . - - <: :e'rt
__ "~,,,,,,,,~
lII,l,L'_ II;,.Wo,;Jl.t,;. ...... ~,
'!;;,;.~ ,,,:]0 :_-(;_ .

,I"

=:

:.".

,.

;)..~_Il=,CJ"'!i;,I!J.Il;",,JI, b

1_

W,J,>ti

b - '~"L'_:

"'JIo

v:

_.

'I

...

'M'

','

'- ..

t:o:r'd.r~ou pe-rje'~(\) elozi lneg.


IKil10 nlleg as k;all'alktlu'
\1
'\ II! ,\-. " ".:: ...

'I aezoje 1 I,
P Y"

\'1:.
\b, \r
\f \.n
'if

Vlss

~,'"11 , ;i;;!!;;;'\£"~I,I!J.

:to'''·,.]-tt.., -.. ,. ,~~,~1ck ' ' ' p.:-,"'!I...,'~.) ~ .....~ ·.1.. ,,,=S (:' b....
,-,;j!'

!, . ~II -k ''''' ieleni Ha Ujsion' 1 cara 1<left naszna"'1 Ic, a jelet 1{ove['o szoveg a, 1 un kovetkezo oF'" sor e 1ejen ~ 'al '1{ 11lCg" F'i.gye',~]il.k meg ~1 :ala,bb,~ ,peldat:: Z
= "'. Q' -,

u-

utasltas it E.,.::~~IZ"::_,
;l;.. ~~

11J..~~,;;JIl "1,odI "l '"

I~O"'V_' ....."j;,"'-'Iit.! ,h. ..

etkezo szoveg et -l~'r-J':,,~k I"~


.. Vi ._ "'"", ,~,
".l.!'"

,~.'!!;,!!;;;,o'.

,"1

kep.errry,'o'~~e':
Ii"" iii, , . ,III _ ,
_:

Mus,ic by' M i cha ®' 1 NY[TI!an


I
\.

!I"] orye-:
,~l~JJ ~.

'"
'.'

A karakterlancok ,s·y'scem '"out ,~ in t Ln () utasitissal 'va"gy mas modon tort@no haszpr na latakor fe,~ meru ihet az i.g;e',ny' ket kara kte r.~;a:nc,Ossz,efuz.esere,. Ehhez ugyan (~gya +
[~ ..w, ,_:

mtfveletl
~ ~
.....

,!,;,;;'ll;~I~ ,w, i!:'~:~


=
--";;:!i--

]'Q~~~hasznaljuk - - " ~, __ ,1,_,


,.t~'V~~ __

m lnt szarnok
I,

..;;.,t.~!!:,

,,t',,

''I;;,

I, ' ~~,"

o'":~c,cz--"';Qi,;i']j ..... ~\!,

'('I"'; ... -''or Ugyanakkor 'a -t c'''l'~IO ''1;",1


"i!::\;;.;i'(-.,ri!."
"I ~ ",~,~,

,I"",

''Ii;,

ij;:

11 I" _': ......


~ _ ,

-nlo¥lv-~~'~t-'~J,-J. w'~; ~ lel


,U::,
","""J,

..... 1it.!1!<;,..~ ..... ,

alkalmazzuk ez esetben 'U' gyan !is.-; matemaril ... __ w=''!;;,=_, ~ .... ".-, -,-, .. ,- xe .. - ~'-~I_"'I'e " -,-, :'" - - ' ' ' :",,'-, ,"", .-, ,- ,-~II ]b' ~r,-,,-,j! j:. ce ,.....1'-' .. ~II_,' " :"'" osszea-«las ne-1yett I'-,-""'-kcarax.. ' r-I'anc ossze-'fe'I,ll' zesetr 'vegzr .. er, 'natasara 1"p,t 1carasrenanc ... ,e;,gyilft jelenhet meg, va.gy- ket rovldebbdl e,gy hosszabba t kaphatunk ..
----=- ,~'!i;,
__

szerepe m Ji~ an'rikor karak terlancokkal


P ~-

_'1;;",_"",

_,,;

..... _

_ -,b'_'.!1;~

I,,~,I!J.,

'~'3~ ''ii,.;i,';U

'1''1'

A oluv.eletet dsszejtizesn,ek; nevezzu k idegen szoval k(JnkQl'enaci6nclt~ ez ker dolog


jl

"'1~1' Je.e,n ~," f!, __ ""-",,: ,: - ,-', --,-, ", nk a k··1 ejezes ..." mer -t-' b "'.-,'"--',,/-',~~--'-"'/' SZ~l.<=' - , ~ emes rsmernum asar 1, ',- ~'-'d'i-,-- ,'j . if -,~''. ~ ,-[,--,',.'., »zonyara mas,"" 'l- . nvvekb ien m,J talalkozunk meg , V·ele 'p"'f'O·'g"f'i"!iIO·--"ii·O' ',,~,J!.,.,. IS,. 'e " 'E ~-ul tsrnereteink Ih,_ e'l '-'l,el~-'I'I'''''''''e SO~U1,,=41"b'-',n: Yh.,es b en l-jI'O'" n11MJb-.' - . "")",0·-"0' ban az 'YJJ~"-.W,U,~'IC.JI' r..ce~~~1F'~~,~ szot fo ' l 1.w,'"03\oI!k., rn'l"ii;i ["""1"'1-1"""'"'[" k raltterlan cok '. W,--, ···O~'l'k' haszna ,'I, l.~ ,R,;e; sz·,-'e, 'P' C:.OI~I,.:.< oss zeftfzes ~~ n,"m ha n g" :'z,,'t:' a n U'~ r-~ szo e k n .w,;a,::l,~, Y.W, b.. ~e"7,~;~i,u'" ... "'_'O.L'~,W, ,nk _A: "'!:' ... nint a 'imin ~~w':k:-"_"'~I"I~' ,~~,\.t:,.i~ :;amrroi ;8, ear ,w,O{O,ZO,~ an nfz- .. 10,-b--,,'--b,' - t'·V'· esz..::.yes (!lJO~',d'O~{, onxatenacio "--'~'--~~l akarf ikozort ,---, es ' anass ··.,~$..'-l '''~I'~'Q,,~I--:, rus .,. coe '" -'I' - k eszun kb jutnatnak.
-"" """'" ',' 1-"··- - "',', '-, ossze eapcso
"C

"~I~

~'. .

't" ~

'I

,i'

'

:r:'

'IT'-'C",, . 'ii..on,,}

"

..... _ .. '

I,

11l,13.~,.

','

..'£",!!..I".J:\.

,..

.•' .....1'1;..;;

I!;;..;

-'

'.

,,",

,.I."

,J.""",J II,...;I!J.IIJ;.,.,U,

e.

.;;io---1'

,"'i ... -111..1,Ct

:\;.<'1"

-l!':J!;n

'" !!;..oW,J.,at.:.. '-.

"-,,

I,.

,'" ~

.1I1;t.:,., < .'

cb~I!!.."

',',

"ILIIi)

'''''iI ,J.J.'ii..U,· ,;:;~,.

-\~fiI ",;t;:u.,,·

.\;,bl._ .l, ;;:!'iIi~,_""','

'..

!!;",.I'\i.J..:JIo

_'.

_:-[!""':'!il .'ii.~,..

'C.'

.J __ .-

'!!',.-:1: 'F~~:~I

"m

.,.

t;..

!I!'. -. J..:lI\L.o .......

,-",t;..C..

03, - ..

",.

IILL,iii

..

~,

......

..'1;.,

.,

11--:,., .

iii IIIa

~I

. ~ ,t;'Q,~l1_,;t;:I".

~11,~,?'I'O""'I-:';

,!1..I"Z,

I'!! ....

'~;C

'__ "

U' A k-'o~"v~iii'II"e''''fj,g J'[-""lle'rl:'tI':'~'C' !IL,~l~


,-,.~._.II;.,.:II).K._~-V)

_-_~J;j;

~"'i

,t

,Q'~r-i;'t-';I + I-n' '1iv' ..

"lbll!.""",~,I~_W''kW,

J"~~e'~g'.rl:':fto;C'~o';::;''ij!!I'''II':a''il jelen '-"l'iIi' mea


.;j1'b',I!Uj,l';,e,!";;'VI!;",r',~I_.~I'l;...,:,_.I~ ,~,l~,

,~,_,~,'

e{J'-Y'- hosszii =Jv~-.j\,r,;:.·_lIi

'1{"1 t~"H;(!!:,'!;;"

rakterla ncot
as any
; ~I

. ,i!,; i1iJ''';'';'V~:

Sy',s,t,€'m,,o ,out,,",p:r.int,ln ( + n 'f'ilm I ve seen ~\


I

KJ' \
[I'

a,s, pecu.li.a,r and Jla,u:nting \n.\t-,-, Ra~~f'e'r E'bert ,~' \ C'hi,ca,Q() ,sun-Ti:m"es\
~i \.
~I

The

Piano\ ii,s,

'I

~I Iii')

Ahelyett, hogy az egesz karakterlaacot egyetl en sorba lman k - a nn'ito] a p rogr,a"rn S2:0-' vege nehezebben olvashstova v:a~na. '=."a forraskodban ~nkabb tlo1"de[~i1Lil<:azt a + mtlve~e[n jel segitsegevel, ,Az u't:a,si'tas ha.cas~,ra a 1<: ovetkezo szoveg je len k nle,g:
w
I~ I~

The :Piano~ is a.s :bH~c1Ul.ia,r and haunt; i.:n.g


Rog'e:r Eb~'rt.,~ ~'C'hi,c.a,go Sun-T,im,e's
I~

,a,S,

,any

:fE i Lm

:r: ve seen ..
I!I

II!

a legrktllonleg,eseb'b e',s, leg's z,onnoruibb 1a t tam ~ -, :R,'Q'g,er 'E::ber t Chi c ago sun - Time~, )
'~A, Zo:ngoral.'s'cke'
I

fi 1m,,I' ami't

yalaha

To bb kij loaleges kara ktert is - \. n, es '\ t ,- hasznaltunk a, ka r-a,k[,er~:~l ncba 11" I~Io gy megbaratkozzunk veluk, hasonlttsuk OiSsze a Sys,t,em""out ~:println () 'tru~]_srtasC al1nak
II~ 'j' '\ ! 'j' \. ,K.~II ..

~l ji ..

m· ~'n--~'t"~¥
""", .. 11.";;, '!i;;i

:r,Q.~
I.....

W,.

Az elol6 reszben bemutatott pie'~ cblba ~1 + mtfveletl jellel ket ita rakterlancot fogtunk a 06SZe. de ez a rmfveletl jle'~ sokkal gyakrabban ,szolgi~ . karakterlancok ,e'S mas v~.1toz6k, '~ "'.' ~·_'' b ·.·l~,l._ta_,., ossze k ..... :.·[,f ,.- ''', ._.' ''C',' ".--.'. 'I'''~..meg az .a.w,a.·''.':·b-·.'.;j'1·':-:' at .. ,,~lp'CSO. asara. rigye JU~ , ~'-:-'.
j.
'ci .... -. -',

·.c.·

.'- ..'

c' . -:- .....

char rating =

int, len.grth

12:1;

S'ystern.,. out ..pz System ... ut. ..:p.rintl:n (iiRat@d o

IR~; i nt.Ln ('~!Runningi'


!~

time ~ !i + le:n.g·t,h + rating');

!!

mi.:nute,;s,iU) ,t

sok kovetkezd A- ut-'''",,~''!"'i'';''l'' '"ak mesfeleloen ",:), J.!!;;..,6h ... W,"'_,· ......
"'7 iL
.. 1~I,il'.rn""

..:JiV

..... nG~

..'

.~,

~J

,!PII.

. .....

V .....I~ ,!i"..

;r;.....

C ,'? ,~L.i

'0:'· .(t!;;g">-, fos ~ ',:. V· ......: L'

m''''i....._J ...... ielenn , ~g' h_,

-e . .L.1Ii 1..

Running time: 121 minutes


Ra.t.,~d R.
'"'-t -i'k ,. _A a·I·,E!'•.a.oo i: . "k" ;0 1 Q. ~ven C- ,s,a_,_. 1 ""'".
I
'I;,'i;.J
I

'T

121 pe~rc
,~ --

I.

I=-.... -~ ,"., 1", .' ·ll.. 1,.e_ U.l!.l,el'i..neJr'!..;

I~ ~

A pekla ~ru rmfveler ego y.....~k fontos tula] d,ons;i,'Q:~,.lt:~.~,,, J":~1 fe ~1ID. flgyel ,met, A -I- :"1 viiJ.l[,oz6k ¥ ..rV' -- - _ ._. .,'," 0' --. ,. .~ .. meg~J'le'l, l ..... neck ,. ..'... .. , . enftesekor a ne rn kara kterlanc v3.lt,oz6ik:;~U is (1 ,y~:: kezel I, rnlntha ka rakte -'~:~l I "'1 .. "' ... f!..['" It ". lenneneic. ,A. l~ng th va tozo~ egesz szarn, erteket 1.2:1 -nek 1lata.ro"z;tu k,;' meg ..A Ru.nni.:n:g
. '. .. . -'" ., ,-_. . . ':.,.'." .. ~- _ _ --'. =.-

C__.".

..

", .

.,

Ii

.... ,'

,-

--

--

-.

. _.. -

~_

-..'g.,'-

'.

'

,.,

..

tt

J .'

...

;t;_

. .. [,.

i!'.

,t ,1.me·: .6,e.. s ... ..... :.J!'

"'l

'"

... erlan m.lnu -t .- ,rii.~~.hd"'ii. -.es, ~1"·""III-~>':l~IIr.''!.;o,l'


.' ...
,,til

._,"_,

cok

':"'.

lro":J; '"7'O~cl:··ttc· ~,!_~ ..

~ ..

ielenik
-'. .' .•.. ill. J,
'.

J'iiRiii3g'-' ~~,~! .....'-~.

"

A'" S' ys, ,t em QUIc. .: -. 1 n ,t '-1n. I '\ . ... ~.pr " .. , ~i


:.
'I'

ut,~sftast ,eg¥' kara kterlanc es egy egesz szam, majd ..me.g e-gy' karakterlanc megjelenftesere a~ lftottu k be ~All hoz, hogy In.aklaicl~on" lega.~:'l b az egyik l{U b rando ,ertEHlcnek kara kter~:a.nc tipusunak kell lennie .. A Java programozasi nyelvnek ezzel a.sz,o~\g~]ta'tasav.a~ ko'n nyebbe va Ilk az informaciok megjelenftese.

Elo'ford,ulhat, h,ogY' egy karakterlsnchoz egymas u.tan. tlobb masik karakte:r.t'Ul.C-ot fu~zlink hozza, 'Ezt lii.[hatj'lruJ.{ 3.Z ~lurbbip,eldaban~:
S,"", Wiig... IL·
Ji"

''Ii'''' ~

.16

011.

11..-.

'6'; a..~ '!ii"', .... ~ \:ii, G),.!b """

·'ib.1'(,"!JIV~;;jCO·
~ .1.,(\, '6;.if

."", ~ J. . _.!EiI

'fI"d-'

,;:to

~:

I~ n "
."

ss'a,rchK,e,y-word.s, se.arch Keyword.,s.

_ -

s,e,archKeyw-o,rds

sea rch.Keywo,rds
5,e,a.rchKeywo,rd.$

s6'archKey

word s -

.... Hdrama, [i; + 'I~ rO'ma nc,e n .;. ;- l!gNew Z,ealand" ,t

A'z utasn .. tssoroz"'~teredmenve kent a s"earc'hKe~;]'w'O:rds valtozo and - xama- 'ro.man,c,€t , -, ".. - -" ... . - .' .J _, .J -.. - i! . .. ", "-'. ' .. . ... .N';~'w Z~a,land.'I]1 (uj-zelandi romantikus d.nlma) szoveget rarralmazza. Az elso' SOl" letre!,'( --.. ., .. -""ll' .....'.. J"·',i,,.ot."";l,

~1''0-'

11 a ~ ~ ar .n'h- v ~"W- r'd" VI;; '!I'-[O' ~, '0 '., .~ ,·,"t.W


""
~I~'~ -';';";' ..

r ,i(\,~'i· ..

.ii;",'!!o.~

"7'0""'~

!".;;"j;

;1,(:"

u"~-Q,C' k... terla n en k r' arak


._ , ...... oj, ,.'~.

~_ ,.,,~

~,

..•...

0':11 ",'

"_qj,,,.IIl.

~I']l~'·t'J·b ~ ~11 "lc'II;,..'~

]'liAi' ~!!!.c!J!~':'II;...;J.

ive
,'!

'1,E;1-<:, k ".""".... .. .-It -t',nn k semrm'~t";,..'.maso d1. ,. sor '~,. .... h' '1fT", , . , ...::Ii' - ,plww:ana. n.yl er-1·f!..1· {e.l,ez -' --.,A" ·ffllk .' .-, a ,searc.,.1 :r\.,e,Y-WQ,r,uS ';"~I~I -. - atr toze nem..;' 'I' .... .. · - 't··· ."-. c '!c-- -"~: ~ J, l'.. .,.ztll a·.·.·["--a.ma ,{a l·cL{I~'er,w"lnCOI!l. A-" toi $'bb,~1. 'k,;.~, ',' d' .- '. ~. -'::- 1-:-'- ,~c'l-:-:Il'- JI~'"... ' .. ..~ ' " . :. <b' .'. . o~-.'~·.::",-. -'. ." '.'.'.0 CI;(Hl "" .. c LlOZZa] ~ esz OV3. .." 'I""·t·· so',r ..Ia.nu,~yane.zen a n1_;", l-..,
= -" <'!'. £.
i, . ... .

,,,,L
"1i~.

W.'.

;I'C]' ,~4'_'~'I;,;;., .. , $..""J"O,.y'~I..a

~-~ II

:ro:manC ,9'
1

~i

e's ~l

II

N'~w' 'Z ~,a.1and u

ka ra k.terla.ncoka t is ho,zzu f(f'z.zuka valto:1.6ho,z,.

UI. lUlla '-'w

~ '1P'a • Knm-'''-i mu'"" '-'Il1"I'L"",~j'" ·11'.,-r'all\..l.....r',;i!I!I~~U__\-~, I ftitludl U ~:,_lU!;t=, II.('ni~iAk- .'La-I· f


1

,~~t-I-·'Im-t'·, .. L,:~~la,Il.:U k ;
'C' .

~<,,-,,~~.,

w.1ogy

1_""',"1-1- srnunx, .ceu 4' ..... ',',; k

'n, d·I'·. e"'~"'--:",., tfbb ," ,;:,vegrenaj fth '["1'11-" emmoez r ,r ec ~g, gyszeru , oen ,IS "'.'&10 .·'I na JU
fl, '1 .. ··'.'·:,,· .. ··]-··

..' na egy v;i"~;;.~m vauozonoz tobb szoveg,e .0, ...'.' . '.~'~, ",t
',='
.··d ••

~'-l'II.·,.-··,- ilil'·"'···'~:· " ;.'.,'" ';.... v·.s" .0 ..SZ01 .ISte , 1..W.eSZI!l.Un,~(; annak1-' never iii"' tob;·-b,·,·..··... ···,···,,. ,~. m"'

ve, I' , a,.l11l ,a,z


<T,' ',', '. '" :'

;- -;-, ;:':: ,.... + sz,ere'pc- ;:::"11' 'e,g,ye'sld, ItT''''-I' -, m~{"e'.rJj41- co,.' { y, 1,,"a.ra "'[' . ,'I'..~... " n ,"'.r.t"7F~'1'~~_ '~" vala "n~t' egy i~,,;iif -, ..neglev v' 'm""'lIi''''' kterlan. .''"--, 0: A',· ,W.'Il;.,.,.. r" ,se,arc""hK'...,.-:-.',.-",.-·-d·,$ ,p~,.... ::,~-"c' ~uar n1·,,!I.'=' ,1t\..Q.1 11 fen 1!l.1 ',,', .. ' '.-," ' A'[ '!;..J~:m!!J. l,f~, lll;t,..,,-,d, ,11;;. ~" ,w.. ,d, ." €'ywor a +~ mtfveletl [ellel Ngy rovidfthetjuk lei
'=.'

:11.., t:S
w.

-,~,"'II"".

'1-

'· ' .. ~, O""I·,..t:."J!~, + muvese ·c'·~leI,segrtsegeb',··· . le',z ,a,z ·'-l . ru nl " ,- -.-, l" , ..-,-/' e.se,t,e_en- ... , ' ,,', r je,e'n~,- .'j:~wl'O,Q,y '~lO',ZZd ~
-''''[' -

,M,'I

...~'

,.'

",'"

r~

C"

,. t!

iI"'"

'"7 ,£.i.',:.

'I~

St ring S Eh3, r-chK:e~~lW{)rd.8;;::: i~ ni :; s,'t9'a.:re:hKs'ywords ,'*' ~ IU d,raJlTIJel ~I;, s~'a.'ric'h:K.e'y'word,s 'T i~ :r,CH1Illa:nce .~,f searc hKs'ywords '.;j?'= n Ne:w' Z,ealand

II ~'

,A vegeredrneny erteket ka pja,

ugya,na,z lesz:

,11

s.earch~K,ejtword.s a

dxa-a

ro:man.c€ N,e'wZealand

jll

Azon felul, hogy me't:reh.'Qzzu k, majd ,egyrna,ssa.1 es mas v~.loz6t1 pusokka ~o..55zef(f:zzt] k t a karakterlancokat, szamos In_,as, mtlveletet es vizsgalatot vegezhenink rajn'ru~~ Erre azert .. , tl["~ :::;'., "-I-'-IIi"" lI[;F- .... rvelvb .. A' ~ll;;- ,....-Ik-'.·· .1- .. -·~I-"" .... van rene o,St:'g" men a, :a,{;ara, ~I~·- - 'k'- . ooje ··k',.,,--··,il.. a ",~I~.l.V nye v .ien.- ,=-"-' ~\.iU ".,el ..]iancox {11!!en'ttlnCO' '• ·'b';· .. rmox m a ~1 kezelese sora n olyan tudasra teszunk szert, amel yet l{e.sobb, az' objektu mok haszna la takor kamatoztatharunk.
-'-,f-~'.

'-'-'·1-'-

~",,,,.

',l'o.g~anl~a.ln __ ,", gyaxran P"'-·"~"'·""C'··-'·"'·k' coan .'",' ikra .b


. -' . _. ";:!I," , .

,'_ vizsga ,.foJ:.' k a, _" hoc , I·,it'li'karal .. ,~U" '-Z'[ l'O,g,y <e,w" {lara,{I~el.~.anc"":···t·'~'·'k·"·· -",,-.' .... ..e~ 'E~·] " .. ~ <::1~_,:!e J azonos-,;.,~ .. n lCZ, mnm ndossze az e oua 1 s "\ Ulasi'ta Sf3, ES a kara kterlancokra van s,zli]l~se:~'O rn~nt a Z ebnk, 'l J .. ben a, pe:lda.ba,n Is hi~ha:e6::
"':""7'.oti_ ~~··-·,,·~I,.;.' -. •.. .. - , -_. - -, .- --" - -, , .- .-._-,. -,~ ., ~~, -,,.

S t r i O,og1' f avo ri t e

':::::i

III

pi

eno '";
jj ;

String

guess ~ "uJcelele SY',$1,tem", out ",println I:5 Ada Sys 'te:m,.out; ,', r int Ln Answer . p
I(~· I( I!I

1:9
:i:
I!I

fa'V'orite instrument. a +" gue:s,S, .;. fa.v·,gri.te ..e,gua,l s (~~lues } 8.)


III ~~

ltt ket kO IOI,nbo,:z,o' karakterlanc valtozot hasznalnmk


'J,.:;;i;'n'ha neszerenel c· h(
V!!;i;. ,,' I"

Az egyik, a. f avoz i tel; Aida kedA':' ",

Iib,,.;!!''&''!!.;,,;.':!j,~,

.. '1;;;: 'Ii.

... never~ \'I


.~

, ,",~"L'

·~'f'\o''W']I'" '. ',P],a n'o ('C1'o'-' ,n°>,Vl~"'{.. ; ~llm.-;)j·, ;. ':, '. .' L.. .'. g' ora)
. I,
• _.

fi sodlk '-m"h:;[I! ... hir'ii.,~ d, 9 u e ,$ s, 'n'~'V";l"1i ~',b':i o§ou " "'


~I "'',> .' •

!~,~:j

~'! 'J' I!!.].] ,_I

_.

pet tarol, ami arra vonatkozlk, hogy valon ml lehet Ada kedvenc hangszere ,A tipp az, hogy Ada az ukulelet _, ez egy negyluiros, hawaii grutj,r '_ kedveli a, legjobban, ....,~, -= :hd'" '" ,1. ,,~ · S.t.r '. . '. . valon" Ca I . '.' '" ]- ...~,~ ~l!I' A- '1, ,".' .'. d,J, Sial az I'S, ,,rl, a s 'f'a VQ r..' t s 1.n .... ru.m,@,n_,t a I("'~"" . A···~-I'" iced--'venc "l~nl.~,l~ln ma- lk ,,'.-' szere sz .. "'"",iC' t;.:.. ' '.~. p.' a' -v···,t.; "A,~;~!";;'l- ...t:.~ v",' nl9 'm··. ,;i tj":Il't'~ ,e···g···;" 'ISil!"i ...... pt'J·,~me~J' ~]' e'I"ii'~t 1',:1.1"6'.-_" -'. '~I,t'·O···' ... !C,~,I!l.-='i..!I.::!!J..,'- "1· ;'y ;ii"l"ofa'g: '.:> -' OUveeet ......-' ,!!.c a.' gU~i;)i;),a,~._.4! . ~. <'' ~'~,'-'v, ..... .IIJ., 'w ,eo' ··"'z' (A"· ,id" aSILo,•.' "-"'-z'.Av'·e'Qi'i:!;t ;"r' '-l,r";;'c' '["11,' ~, ,," n ~O'Y' p........ ~, .. ·'-"s'·o·· .,. A' 'n"i:i'g' ·y'.o;d;k' 0:1I1'.r'-, 3. _;:;~n SW€:r ~ ......" 'i[:f\';'<:'-l""!il'''''''5''·.')·· ,oj,'V·. e/i~, 1 J" ,1;.1 '!I;;;,;;,;"d ·t~il- ""'l~ '~,'OL '~'II.-I.o:l'J·'· ,,'.,U ,~,nc.lL., IS., ~
I..
c
1

,;;:1,,,.. ..... ',

,"1i

,jQ

.'m~

, ,)'.

I~

jl

~,"!,,1.,·,1Ii,1IJ1I.

'.•

k'

-1

'b

,I,~III -

. ,,'Ii;;;~.

~_,:II,

..'

'l!\, -.- ...

,._,-- ....

,'"

'V

"""

""..i" L..

II'

.; .... '

f ~'V'O.-"r'~
~,

. .I!!.

,t'.. e.' ~ ,~nllLl--: , r;;;i"':l_"a"

'1,"" ,~

t-,"'ul:'? ~~ iii \g ... ....''''':~ ~'

utasftasnak ez a resze tagfl~fJ8venJ!'(1tJ;etoCltlS) A t~lgftl.ggvenyel{ is k(UonbolQ feladaiii",... :Ij" I~c ... ,,-', ..:,,~, lad ..- " nogy -', !l10!b\.~ru,11i,. J]aJbana,~:..k .. An·' vegre a p'~Ogl moan. C, a Lnn"e''k' a, b(;l,g,"f-"~"'-,." ,,,",' '..- k az a. reiac ata, m_-·", meg- , ~, uggvenynei Zkarak iii'r.i;r-~IAn-r ~, ,:,'[iIj' a, f"- '~"V'''O'Y"l' t e- """".:!! g- ue',s~,- ~l·t~,'k·'e·'l-·'.""":''!;;.o'~'':''''.{;".~~'=~''. , ,-,-,~ I]C F-II'g· egyezik-e 1-1,~jlilli";;'l'O-" hog'Ju ke ,~. u...... J_,~ ,.:: 'Ii_li'.. ~- ker ,,6.'~·~k' , azonos, akl« '",-, 't·.- . - l.~, nem, a'11-"(:.:o.-_. .f'a 1.-'szoveg Je·1- erux m.eg,. k.',' r a, _ -S'El:'..,..:-=;- ..... '.; .', , ~i~lr , ',;-, " 1I ra a xer {or ,'. .rue, na a A fentt pekla klmenete a kovetkezo leszsx
1It'" "'1' ,-0'. ~ .. : ." ,~.,~ -:',C ~-._ .. -.. ,C· :·.· ..

'I·... ·~

"

, ,~~,I!i;i~~"_

'.'

;";"i'.;'i;)Ii"

'"'li'oi'"]1

,_

'.

.II.-'!;;.,

!l.

'~~!I:,

"'~.,;I!l.''bl

"W'~l,·

.IIi !!l.

"lj

:,.11.,

- ',_

~'i:"

"', !Gt

',:'

,J..... ,:,

'!i;;;,1!;

I!j,'~

.,.

iF'-,

,"-:,"'1

,....

"',

I.

""'__c -I'

,I

"C

Is, Ada,'~s fa:vorite


~n swe-r ~ EaL ,se

,i,:n,$;.trument

ali,

ukulele,?

St r i:ng

c i,nema 't og raphe r '=

III

S t ua rt; D.ry'bu rg h u ,f

Lnt; n~mn,eLeng·t'Il ~ ci,ne,m2rtographeJ:'" le'ng'1[..h I( } ~'

Ez ;;:~,Z._.1;;,,,,,.(; lU.:qSnas.. a, n_,ameLe-ngth ,., '" _.'_


. .;;l.,

egesz szam ",.€Htoz6 ,e'[I[eket


'. , .. \ __ , ,', _. .". _. ..

1 S-fe a~]rtJ"a A canema tog.''r,'-::, a ,~,


.;!;'." '" .,., . ,'" ".,::1

ph,er ..1 engt, h 1(:) ra"gf(mgg;ve.'.ny megszamolla a ci.nema tOigr:raph,er nevu kars kterla nc 'v.aJ-

tozo karaktereit ..es ezt a szamot hozzarendeli a naroeLeng-(t.·h egesz '"


' ,

SZ3L1n

va~,to,z6hoz"

A, szaurtlt6g~pel~,et .onnyti ioos:zezav~u~n.ru,) nert mindent szo szerint, k I tulajdonkeppen bent szerlm vesznek, ,A, programozo (f§s a, felhasznalo) s,ztbnara, e,gyerteln.l,u, hogy ~'lilHa 9j'~.ijjJ' . :;',etal ,;0';1'S...t.!!'fl n·lf'~·,~· .'. . \:~";dii'k-:I$..l-y· ,''''' ,d .".', ,,\.'I,.,J IJ.'. ,W !.:';,j< ~'l '[Lli ..!I.. 'R-'flrny' . rll""~'lIT' I'H'L - szovee '-,e, U'ml~~ ,III" a·· ,J'£'"".,J,III,JII!C f"," ......F:t"i:!!,~"!'e·~1 " rJl.l"\..,.,v ,J:;; Jt'\.JW " .• "'~1 '"'-II!n"!lr'~ ,~. a. -"7f ,h,,,ogepro;;...,
~\,t..V' "",'.• !IIG· oL""7&i1.-'TIi"iI -,g, ,- t11~.a. ':'-' I".

~ot

azonban ezt nern (gy' gondoljik, P'elda,u~, ha 4"~.Z equa.Ls () tagfuggv'enn yel osszehasonlft ... '. '1' ket cara ner anco zt ~l""-ilF'k\' uk .1o,gy az 'C,w.lIJ.C ,U .... em...,'.' ,. ik n ... '.' ~,~~tk·i·'k' .... e,gyezl .{m,e,g.. , ~ul ez t a xe k rakterlancot ,',az ' :3. va aszr ...apJu '; 1-'n _,
,o· ...

Bzt az ak~~,da~y[ .'f'glt'erulhe[jti..k ,2 Ja.va, k.6v,etkezQ ket L1l"gfGggvenY'ene',k, hasznalataval, m ,A t oUpp,e-:r(::,as;~'(), ragfuggvenya karakterlancokat <csu.p,a nagybenfvel 'ft'ja,k:m~ mlg a toLow'e'rCa, se I[ ,) csupa kisbettfvel ~Lassuk az eLslo.k,e',nt ernhten ['a"gfa ggvenyt :h:a,5zl1ala,1
kozberu
,str'ing' be.Lnes UHarvey

Ke:it,ell~;

String change - baines~toupperCase(),

Ha a sc r i:p t va~ tozoba n megtalal hato ez a szoveg, ~1 kor a posit ion, erli~'k.e'~~ you k have ahamed t; hose ,t runks helyet Jelo~,o 52;fl111 lesz, masktilonbe n. ~l '.
II 'Ij'
I~'

A .... l'

ndexo :'!f'~',\
.:. ~, . I: ',' \,'

'tJ~i'1~~U-~g:'-'g', u' -mQOk,'I~il,nlifilll' Ib'~~'iJi.+~1 6_s: 'l~11 _\'.. '1~~6ifi1;l'l __ 7" u.LLIWf.L~ ;~ I~'~I'~'- v..
'Vi~ljl'
IQ~

_!U

Willi

1;11

~"QI

-n-I

;'?I~ll'lt..,gtIJU"I"'D:t"wu __ ~~"J IUw ", I~.W. 11r;'$I_S,·.·'Ci~ g

s ensirtiive"'~ a Iks!F'B:S 9·tt,sKlv1eg,et t,ehat: esak a kko!F''tallar a mig g~ he ;3(Z, a Iker,; klerllarrucban azo nos 'formlaban slJe:r,epell" Ha 211k.ar,ak.te~anc terta Im;BZZ8 a keres:ett SZ{lIV 9,get", de! II kls -as na gybettlk ellt'~nB'k. ben n[ilk" alk~cr a fug'gv~ny .: .. t ad eredmenyUt e
I

Gyakorla': St6blista meg,jelenftese


"" -'-' ~ ,,- .. -- cornvezetoe 'Ij,e-I[,~esen',Ld-tegen k"i, -- , " etbe k:e'n],~ Uj-Ze,~,andnl ,nl\~gy ffit§,rjhez' ,egy v~:dl,i'd\ege'n emberhez, aki nern (§.r!lJei(e,~'i a: ,z:ong<Jlrn,-, IDatek~itTalan mi ~s,~~ylen elveszettnek en:;z~u,k.magunkat neha a lecke olvasase kozben,

7,- -,~-- ~,--, I;' :;'h'O, ~ , A--' I' ~ , ,-,',., 1 'M':" ,A ,4:,;;!o,n;goUtl~eC~~''{JI'1, ,c-d- :3L,:.,C,:"'G~' .'[1;-1 'erewanc~c--k"J'",.,il"-b6" '1,- egy , ra.n S:- t ,', ""~'S LOCIU_'
0

iii' -, m~_

Indftsuk lei ~1prograrnirashoz hasznak szovegszerkesztdnker, t;a.j~tCredits ~.ja:v.a neven. G!epelJuk be' a ~6,,1~ peldaprogram

11"[ II - -t'" , -_ '.' -', va"gyunk -~-,. ~{eszen ,,- - , -, ' ' .- ,'",

es hozzunk Ietre e,gy'uj l(odszolvege[; es mentsuk,

1: class Credits ( 2: public statie void main(String[]


:3 ;:

,4;
5~

,6 ~
'1' .. {'

,8;
9;

:f'i 1m ada it ,el i:naJc be',a11 f t.a sa S:t:ringr titl,e := r1J'T'l1,'~ Piano1~; int '¥,e1ar ;;;; 19193.; S.tring' d.i:rect:.'or :iiii ~!J",ane Campion II!':'!t- ,''''' I',': n,a 'Ii"_!~ 11 n,M·: _'.a'. .·~d', , l :St.-rin.g acto'rl ~ i~ Hally- Munt@r!~~ .s t r i:n91 :ro le:2 '= wBa"i'ne,e;, ,f

II

arguments) {

;a,

II. ;'

O;;!,

",

' ~:il

'~

"'", V

.,;'

_,

='

,ti '"

Iii

10!
11.;:' 12 ::: 13: 1-4, ~ is: 16: 1'7::' 18 '; 19 :
2:0 ~

Stri:ngr 6i.ctor2 ':::: :Keitell"~, String role3 ~: ~Stew'art:


1!IHarve,y 'b' ;

String Stri.ng' St r in.gr 1/ az

,a"ct-or3 ~
:rol,e4
':iii

Sa.In Ne,ill1i ,:;;;wFl,o'r~,u;


H

,;

a,ct.or4 n Anna Paqu,i,n adat.ok megjele':nftes,~, $ystem'i' out ,.l')ri,ntln (title +


'II

II ;

.( !I!

...

y,e,ar

,'*"

II!:) \n~!

21 :;:
22,;:
Th' Th

'I! ... dire(:t-or 1:a l,e,l ,+ !n \ t -+ lC'o,le.2 '*' \t: im * ro.le3 ,+ t '41!-, role4 + Ll, \t!~ +lilA
ill
I]

11:1 \

!!I

~' I~ film~, \.n\nU ... aet(}rl T' vn + ,ac'to:r2 + I~ \n 'olIactor3 ... n \n -+ acto'r4};
Iii III Iii III

2 3, ~

.. A.I '1", sorban a,prograrnot e'~ nevezzil k Cr'i9:d i cs-nek. .' '. A 2~sorban k,eZJd'o'(J~,ka, ma i.n (} utasr~as'bl.o:k:lf~,tt zailik a, program osszes tevei k~-'ye~o·~ en'."" '~'-"',b,'Ii;,..'., .' A 3 sor egy megiegyzes, amely arra vonatkozik ho gy a k.ov,et kezd sorokba n a. film adatalt 3,dj'uh: ~~t1eg~ '. A 4~:1:4,. orban beaHr't~ull(,a film clmet, majd a, rendezd e'g, a szereplok neveit tars
m

talmazo
It

A,
A]I __

lS,. SOt is megiegyzes, a nem ,ge'pl olvasok t'ljekoz,tatasa,l~l szolgal,


,:_, '6-:-,

va ~to"z6kat..,
~ ,_' ,1:, ~: .. .',' ~ ~".

..

~2' CO',"i'" egyetl ~ nI hosszu 'l~


,'.

l~V~!aJi~"

~,"'jl',~, ~ ~~

t.',e'IfI\jI

II .J:-~IL. , . y.I~,

,O,',~ f"'

P' r'~n it' 1~1 t


.'. I

'Ii'lil \ ~II~ I~ ,.

IU, 'Ltr£;LI.Q,~"~:,~~., M,'" . ;; nd__,~.J.J."I 1li'<i"1ii '~f:~ ~" ... "i lIJlIJ JI,~ ~n,

<1 ~l",

'1' . ,

a, ']16., sor n.yi~;6,za,ro;];elees a 21., sor ,z~3.r6 rojele kozon va n, megjelenik :3, keperZ3 "'" A' .. '. " .,.....';~1, nyon.Az ujsor k kter ( \n,' natasara az azt k .. I;'ara; i , ).. ~"" " ~,~o'V'el!O szoveg '::1 k .., ' kezo sot b ,_:~oive'~·. !1",6dil<,A, tabula tor ksra kter (\. t) ,e,gy tabu hi torrryl tires hel yet szruJ be a mega d ott r
n ,..


A, 22" so rban veget er a rnai'n () utas1tasbh:)kk,. ,A .2,,3'~sor :z;~irj~ programer. a

11) aoly' rre l!i ...!!!.' ..... ,~ ........

A"

::_,.,.::..:_

'Z-

'fI11:lj"t'rii 'C-:"'['I'.::l:;eo, b,V".' 1~1I),..i'i1,.:.1,b;C.l.:jo

tobb l~ or··;iS' ze me 0")' 01':1;,[' en '~l":Ii'.f.l!;n.' 'U: 'C"-ZO'M'Viii:'!.·g' c~lo' _.' ~~'W"'"'b.'-' ,!ILl'.'
1II,'!i;;;.~''b,
1 ·1, .....

,_II),'!!;'"

.:11\:"::",' .~

''Io..',''-c:',t.it:..

,e-v'C"'ig'"Y" ....

~; );t'.!<, ,

ka ['''':1 ~1-:n-ao'i·~I':;; nc
ititll:\.ll.

.....,,I W~I,,~III;t,~,~II!,.'

'V';;,

'Ito '7'0'"

... £,;, ...~..•

] ,av~c exec ,1. t s '.' ], va ,a


, ,1.', .', :. - u '. . ". -. _ _

,~ ,

d-'

a.I'

.'l -

~I'~1i1 J!!., ,illlIi,

~ 1·" ,1 . <Qveb.{,ezo

nerr [;A:t~,ink hib..,r ,\..,\zenietet, , n. 111, ,.1.-."." "t,[ ttl.., ~IIJ.!;;;


,.,£lIIJ.'U
,Cb"

pa,ranccsa 1::

&'i;;; .

""IiI. p~.', '. or'I.,IIIJ.,I, w. 0" ~,"i 'n"'ii ~ I,

ro

fo.Fi(t"'tJ.':~;a1 ,.,,~,n].l.~.'II,t:~~ ~'''' _1 d;5!L slkert ;;;1' ~S


,1,1.

.-;i

"

'rill r ~O'".g' ~ "m,lL, ,l ... ..... L I .

no'.~t., _It'lhll th ~I..th~ ..Iu..tL . JUlIl\..


..

l!J.'~,!J.

~'i

I ~I,~

'" d' ]lava Cre·l.t.s


1It-..' , '.1<...., A p" ~] $.. ',,,".' 11' ' rd~1 '"'" ~,~ bt: I," ria .... rorcneopeogran ',~, '-n,··' ~1' .. .. mnauze n' Q,!~~"i' ~ac' 'I _ ~t' ":"'1 '~·"il."t"I'k' k '6' .',~I ,g,~~,,",,,.\':S.i .' boau, ln~~~,IJ,['ocLjUI ' 1"'" javnsus _"J A ·:'i'~ - ... 1:.1',,-- ~,~, I 'P',~,-:",C,'
;"'iji''''
11;

c'" ,'"" ,,-,

,~:(.""b,

,;<_:OI!J.,

Ii!

;''lii

Q,,',,-,

'c

'L

nl1e-g 'OJra lefordlra ni,

Th"~ _, ~~

~1'~ ,!~id,,"I;,,~ ~~:,I,O

('

l' ,n'9 ..,:;.',.

3" '\

A Jane Ca~piQn film~ Holly Hunter Baines Harv~y Keitel Ste~art Sam Neill Flora Anna Paq~in Ada

Osszefo' ails
(IDSY lTI,uk,odwk.; mint ahogy a 6,.2,. peldaprogramban ~:~lt-, h:cl~,~,6" j6,~dolgozm nk, Ennel hossza bb es bonyolu 1 tabb programokat is fogu nk irnl ~t ko,n:yv h,atfGl~eVO'reszelben, A 'val~,oz6Ikhoz hasonloan a, karakterlancok 'rus olyan eleI' ...,l:~, ",. mex, amei ye,'-,():-I~rrnno l,g.,. 'I. ~', I'szna II m 'f~".' ~I. na ,- ,,/' ~ 0gun ~>(., Ha ,rusajat Creel,its programunk
, ,. ..~. C" ,.. -, , ,', . .

·1.1

.m,.

!~ ';.),"

T'

1 . "L.,:)L. T'" A ,~,Q11,gor'h:l3C,f(;!euerl a =1:...1 m] ,y'iLl' '-. ,-.. _'" Z/" ,:-JlOW rrunter

i111i'1' :,~,L~'b.ti"li;,. ~~I e itl!l'.'''''' 0"" ','illIi:t :J! W,IL,,'

~-I
_

,,~lloc ~I,",,,,,t tta A'ioa e,lsz .k ~I.... zongorajator, amucor ,I:"'" ,:.je .. ~lw:i!;;l~ru. . -I ,0' ta szakao a - ,- -.f· /:'1' "'III -. ,,- - ik '. ret ."'NO' g"u b ~I '-n~'P,C'''7,;j1 mo isa iva~d. ~~~'" n:l!,~l;;,;.1Y~~ "'~';"'.Z-:-:'[ 11"'~'"7"'[.•. S~ ren C-~""'~l'a '~:.,_'W" 11',[1!, ~I szallhra ~'C:''''1 .1I' ze ~ ~:,;.g-..."., '[o''''''~I'['I~]' 1.."IL.'· '• ., ,.,~,i,lIi' n C''''''l;'~l o':;'iil-t .0.;r.;;.,,~, '1!0'"~, ~~,II!i!';.~ '.~,
'fF.

'.iQi,Iit"fI,

,;;:j"r.;.._,W"IIJ.,.

, I ~~,

= ... nki serno ;,-,,-,''·~'-I, .'I';i:~·j a, ']'1' ·:··l,·'t"'-",JI,:""l:' ,{'1-' ·.",,·.f"l,·ttj:'·k···'l-'~' .:f'~',.:"''.- -~ 1I'~ .• kterla cokat penem ve neu e,~ ,(,aW1'l.{ nanco e aaszna aranas enerosegee .l!.f).a.l"a.~..ei ~,,~l1CO ,'.' ,_ eat 'elig. ,<' rug.: e'·l sokfele medon a ~ m ~zh "'1i1 n"'1,0'" 'a- .l"'-..,n" 1' .sznalova ,,;LW ",w~I,o'';':.· ko 1"i'1 mu n"1·kac l"O,.... kal ~ ~va .~ -".' ",h. , C~,~1 a
~ e_ •

_.t~

__ _

."~

Iff,!, "I.~!lJ.,y '~i

-.Jil.d.I,,"''''~,

,.t=

l!I.,

, l;i!L",""

,'iI~"lII,., i!! ~~.

H a a ~e,clke~ IlkeUIB'tte vio~lrnaaz eniekl ad e,sIU nte! ,BI Z'on.g"OtoJecRle' v,s,QY'a rendezii 'fe ,J'an,e C:a.mlP,i'on egye!b f~mmlj'eli~'ra!nJt,.'vagy C5 aft:. ,5Z\9 retj uk a copfos rlle,m,e Fa 0 k.et, ~'atogas sulk 'melgJ a kovle'~ke\Zo 'i n~e!rnetes, old 811kat:: a • M;a gnus Hlje lstuen nem hi"vatah)iS, ,Zonglolrall~e~cte olldal,atf aha I a Slenap osztas~ ;8 tc,rbi net eb3'mzese e;s e QlVeb res~I'etelkis mI9:gtaiallhat6k!, A, Ic.[m,:
'k"t ,tp - I'
j"j, _ c
::: ,

1""~:n:.. W'W"
.'.

H.. f

" l.j ~ '.'U

'~'''l.J'~

.' ,. 1,0 ~.no '/",

., '" , . ''I!,;.. ',magnrus.Jl:(), '. /.: ,

'~'

,it'"

• ,. l.ano

'0

A'z: Internet Mo!vi:eDatebase- tr 'vagyi:s az: ~nte metes ~11'madatbaZlis:tr aholl, hlat;~mas: m,ennyi':Eui g~ k.eresheto i'nform:aic'j 6 ,aU rianda l'kez.es,r'8: 11'1 malkka I,; b3'VBf5iO,rUZ8J·, toklkall" stinesz1e,kkle,l, rlends'lIDlk,ke!11as: 'minden mal$:sl. Ikapc'soillatban;. am,i; I te mihal tartaz]]k. A c~m:: 'ht. tp ::: ll'~ ~i mdb '.'c OUl

11,ilasz:' Ures karakterlancor akkor kapunk, ha az id,'ezo]'elt~',k, koze nem Irunk semmit, ~ ,,,, "·I!.el "'''", t' ~II oz t ~rtek III"" .'b ,,1., .', A- ~;,ua k anc vauozo","' ",-'~ .'e.f"l- ,.1t'na t- . k a vauczo JJ.'€l!i ..renozasa k,.~ '.',' oe a. ,-.' .' ' ,.~. -" erte ·l&!t' b a '-l""' ~'~.! JU,. ··,OZ,! en, program .-.. ' :' bb ,reszeiib'e'n 1:5. ,~eZ,. asab-'''If,.,~'1- 6'd , egy a"a_-'a,Ys"', .. nevu keara'1'ctenanc. , 'va lffi-··· .... 'I"lOIZ e··I,;t '-, .. .s: ,~" .'-'. '..~ A· '" ~'' ' b -' '.,', .. d .'S' -',.', " ' ·t···ml·t ..'. . ·,t ~ tOV;;:L_l 1~'O:Z.o' .''.' .. etre, es Uresre ,~tH~,~~t:, ~
1".,-.].'" '." .', ' ,r ,! , ',y, ;' ~ F-

'- ..,,,, ,

,It" .'. ~I_.,

-- ,;,~,

"?'

"j'

St ring

,a,daS,ays,

~I '11

,
i,

Kth!:etrJs::' iVlegolclh'atd vata:iJo8.)", ho{fP' a ,pri"1~tl11.()~'1~U11 szi;Ji,lAtJa;et ,/avzvette1'ltJl fJB))' u1t:lsik kit,1 pri1'1tl~n ()=ne.l k,i{,"t szoveg ,/$ovesse?,Ne"1; akarom; hog)' a; ~1'u;lso,i:;:k tltasttassal kii1~t'szove.g' t~iorba ,kef't:"iitJn de tnegts ,(J!Z' to:rt(j'rtik.', s
J

Vdl,,';s:z:' A J ava automa tikusan ujsor karakterrel :~;atj:a,el a, By:5 t em ,~ t '", 1.nt; 1n (') uta ... au p,!:, s~taSiok klmenetet. Ez[ i'm,g,y' kerulhetjuk ,eI,.; ogy olyan u't~lsitas~ h hasznalunk, amely a. te~, [es meglelenftendd szoveget tartalmazza, vagy ~1Sy'ste'm ~out ~ print () -tel Iratjuk kw
sa ,

17,Uasz;' Amikor meghlvjuk egy String obiektum toUpperCa,se I[) tag:f[1gg,venye'~, az nem azt a karaktertancot vi.lt,oz.'t~l'tj:~, meg, a fne,~yilen!' megh ivju k ~Ita nem e,gy t1j ~ csu pa n~ru,gybetuvel rt 1{~1 I r~l{[,el,'·~,a n.co~hoz Ietre, F,mgyeljli k meg az ~llabbi u t'l.sitaso:ka t:
St]cing fi,rstName
;E!' 11:-' 'Ii'" ~ 'IA ~1~.1\;;, ..L.IJ,,~.~;

ch
~

'!!l II~,.

'ri' 1~~JL~~~r~~f:~ N~'T;;'l'

'Jflr'i;e' -

1~'N'ies:si,em
:;;

;
I.

'~1'· Q t JL~YI~IU~ 'Y',~ : 'i)i1'!0:!1 'I'111'1I,i:9.


.JL,,~

,t o!""ioqF:i;n.a """C"':·
"_ ~IUII~.i-·tf-1IW1'L.

9, ~ "'_ I~,,~~

,;9;

,"

(\

j'

"/~l,nt:"~,' '....' 'sak C :;;,;~. ~,~ {;<1"""...4.


"'1"

akko ,-" a Cfo"?'J1" ..:i]11' "-II'C'J~''~I'17' &!oa~'s''7'' szan l'Ii"'~n-: i'1' h 1 ~l'i;,'~ _'"
~,~'\,=''!;;,'.1 ~" ,itJL':",4; '" ,~"L

.~"~ '11.,;1, "io,

I..... ,,~

..... _:,~

",\~~,,_,,_

oi'jl I!J.,~,

g,'-t"" ,1,"'o"'g'"'v,;ttL ...·· .""U _" .• I . ~I"I',O·· ,?,~ _ .r


r

,~""h~l.· ~ II~ ....

~,\,'

..

et!.~, '.I"~ T-lIlo;'I, ~... iIJJ


"I,,[;t '.... .···

·,&..'C ' "'~""-"I]~ ,~rJ,'" ,··""t·· ,1 .W:..,oii':""""'~-I'. a, megreieioI';t{' u ,[,.asuassai .r't"·· ]-~7~1""""t\""'1-" ,az szarnaoana. E'"':Z'[ ", .. ,m'~t""_f,·.t· i;,"jy'tJsa,ra,;a~lfasna~1:"- nea a:,~l~,ru, .. ,·.'t " "''''I-I'I~I,:ttI' ... :" az e:~~,lrtiiilSt Ju.c zuk m,.I ,.'ert ,,,,,,. m I..l-:~r- m ;r,;!i;'g.W,I.:" \!" U ad a. '[O-:'~- ie"b'-'~ ,II ~1iI"" esetben ' m"~,,,,~,~' ~. '_" ..• ' 11., ben eev ,karal .... [,~", 1""ii·C·IO"t - ~l!'\ll' ~ 'I. ,'l)"'ill',~ r,..:JI'Iil"!";; '~'~1' '.' ,1Ii,'~ ,;0']1 ,~, "'~, ..... ":o,} ." ,~~,.I;'li..I~,~,iII ! ,I,' .. V"
Q .... . _ ~,;&.t;;.,'ru,

.... ~, . ,,I

~,,i;;,,

.;;;I'~I!i.

~J.

,I;

'.

,iii .'..

t..

~,

oi.:]'

!Ii'

.t'.. SIU

~ '!, k~'" '~' I"t b f' 1 t· a d:_atta,:~ha.' ltjaJ,. A, npusata 1 ]"';' '3.',{Uas,rtH, a,' 11' .' 1 l ..... lec~:!e; oen togu rue ta n ulni,
i

ii.

'1[';;1:

"..-"'j"~"""'" Vi!.'l; ;."-Ih';:;.c;.,"

'_:...e.g :-Y"~l]-,I~,a,n '"' ern. A"~' +,~ mtfv 'e,~1 [el,"'et '1I;.,.~.r;.", ~I Im,t'11"v,"I m et le I.xV' ':"(' '1'~'iI["~~'ei1", E':',-, , i!"I If", n,...,.. - ~'"'!... . w, ~~.:.. "'- -' ..... k ..... ,II:.W, l ,·,r v w· ,h,,~.,;::I' f:;~
v"
,1," ."

¢"'i

g,

""

!i;..,~ ,-,

Gii.

'!;...

~'-"Ii

IIL,tL~,

[AI- ,!,I' I'.... 1,""'" 1 !l.,all;'l;;. ,~l.

I:..Ia eg.Yszoveg es egy karakterlanc

,ossz~'ffi,zesekor blztosabban dOI~gozu nk a, 4' nl,'av.e~eU jellel, ragaszkodhatunk hozza, Amennyi idot es f~i.rn,dsa,g:ot megsporohmk a "fi-~ je] haszn'i,h;~,taval~egalabb annyit 'V'es:z'lUl:eti.~nk",ha emiatt h:i'bat ejUln,k a programban. l

Ke:rcles:' ,Letezi!e vala:111rijele =:= ~n1"ltJeletlielj Cl'17lJ;elJ1:fJ:t,' Q::n11.a!e' 1n.egna;td:1;v:za;s:d:na hCJ:SZ1~l:'rJ1"", hCl:&U;ftk hoev k,et" Jea rcl'/:lt&f'ld1'l"C tU11,'tJltClZt" tJ1:Z' e~·t'elle.i' ta1 taimaaaa-e ~~. U:Q'~'}'1'11/11:t , , eieJd lar .. ~.-~_. ....- ~-- _..,..-__., a.,' t, .. .. .. u! a daughter ~:~l:'Ftr:n~aII' usasitasban?
. .I},o.J. ... . . . ~~- ..
1

--

p:

~diasz:' ,A, k,(jvetk:e:Zlo leckeben


'm"'~ln!j"I~,a.il~1.;5111-',I"'\lf"Ni'I!~.Olb~"IQ~!""'tlA' ", w' ~.J."II.,U."',I" .oitiI!,_ 'I;.;;,.'Vl'!!., '·c ......1..,.,: _u"u,· ,It'\.", " _.

rnegtanu ljuk, ho gy a ~ ~
~

~nueleti v
'g'

jelet minden
:11"11:.1,,, ,H

va~to'l,6U ...
IIJ"V _ .~

pussal hasznalhatiuk, ,kwv,(!ve a, karakterlancokat, ,A, ~(ulo,",'bse,g,et az okozza, hogy a kannok. java ,II.
,<fA:, _

~~,"7.: .0',b'm~'k'l;'-u, ,_. !rii.~,I!j. '~"'r"'I;tlSI'-10-' ,:l'~:""""~Fji.kezeli Lr »,,,,-,, .. !L unokat ,U ,W ,U.I" . ru ~.c. '1,IIi:ll ,t, •. _il;.;;.,h"
,'C ..:.

'I,.,.,

mint ,",'_ ":b:',l' '!I,~'b'


~~

adattlpust, ezerr ket karakterlanc venyre van sZtikseg,tmnlc"


I' .,.'1

egyezesenek

mega] lapttasahoz e.gy bizooyos tagfi1.gg-,

d b,~~lk:" vegeztevel ~ ku '~I'o'~~·nb- o'i>~":75v:8,''''-..l;<::II szokat adn .!n!l ' , A··-:·" ~ vI-.' iak.. .m ~ko ~,~I!J..~ .~. ~v .. 'II'" '1. -I:.., d vi '.'" '" '. """, -~1... .J.. f egy tag_ugg,V'e,ny", pe'~,cwa:uaz equals () , e,gy erteket :~,F~, vissza, azt tl'SSZ6tte,;-es~ e,f-&e:m11lJii;: nevezzu k, Az ,equaIs ,[) tagftiggvenyt ugy: i:na k meg, hogy logika i ,erte:kke'~.erj en vissza t ~, mas it'ag,"fli: :venY"e'~{ kara kterlancca l, eg ")'e'SZ szammal vag 'y. '" mds v:~i toZ6'[rp-1J,S;s~.1ternek ~ vissza, esetleg ni ncs is. visszateresl e'l~t€kG.k.,
11tiil(l$'7: A············· g,. t't'i1.O'~v~nl- ek ~'1'{'ko ta v '(
~'''~~!lil''-.t
Iir..~~. _, ..
~J •• ~~ ~

_lJ

~,~_

li!~

_-

l!!!!!

••

_~.~I~_

~.-:

_lW,.

_.

1 ~L~.~

,,_,~

. -_

II

-:o·,

_"

;" nil

...;>,

= .. -~

~-- ..-."

-'. .....

-=-:'

- =-

=_.

--

-- --

_..

..."

',j

-,

.. _--

...

,,~

--"

-,

'.',:

'

-_.

---...

,-'

--~..,

.:-

._,

rnvaka t vekon ·Y':· n 1'~iii',~OI' b o--1'~J~'''''',""'-'Y' .rij~, 1I;.-~,b'J n Ik"~'!i,l]' p.' rotei n, "'lil'1~J.i1!!,~1" test",!!..~,K. :jl,.!" 1 v", 1. "'11.:, v"'g ~ J,\..o'W',l :11"0'··' bb.'~ reszet a .] otia Ezen.'.,,'~.v .._'1e rek 1-1;".'1- U,L." ta ~rJfi:'.c:f""t,~ ·!!!f·k·et d, m.r elvek .... .p. -'u·'··- ko zbe n k k 't'lll'u .' .m, 'u..,.l.l U'''''\..;'j! .. 1 .... ,jQ,' '-l "'c
If 'I
"'I~ >V-.I!,J,k.

jil'~n'''';''''''~' A··.·~··. "


•. '

C'''?o!]1 ,.J!&U.,

,I,

,iii

,'<!J,

"

. """,,,

,:II.11l. . ,,'
i

. ~IIJ.""'D'

ill""

'':c.

.W.JI

"~I'aU"'.1i1'!lii~, ,!~,,~~, "1i1 ")Ii '"'J!'~


~lil

,ill. V

~..

~,,:II.

.JI

IIJ.'./

,~~.-,j,&--C'

"II. ,,_IIJ.~!",-""i

,b;~

I"

"

·.l!!;"',:'i;.·

.~, ..

.r:..1""J""'i

-'II.

'.....

,-'1;;.,,1,"'-0

."I

-, ~.JI'

,',_I,ii!k"'!;..,,

I,

........ eio b _,'.'11 .j"- .. ·it nyujtanak. "11fel -'~l"'" -·IZ,t,QnS~lgollJ. , """['" ( .l1.1,eg.llS,

- "ti"' !g,11 ... :~S.··· k ID-·.·'··.~'''I .. ISm~I~(:k' dE .•e-·'


, 1!iiiP....
!!iij ..

1., A baratom konkatena] Je~,en~,enenl e',n.e ezt a ha t6;s~,g;okna,k'?' k a,. N'< em, ez csak t~;~,en iUeg':::il'il:e',,, b Igen, de elobb hadd meseliem el a .Jerl)' Spri~lgier.shOlV-,ba n!~
i

___

~ __

__ _

_,~

.1_ _

.l!!.;;:!.

c, Nem, A baratod mindossze ket karakterla ncot if leszt 'oss,ze ,e,gy programban,

a, <:gu.ot,€> ' b \...~


I!!!' -.:.

,~'I!

,A,konkatensciohoz a, '* 'V'a"gy a, ,+= mtfveletl jelet kell hasznalnu nk 2,~ b, ,A,Ja,vAba,nrendelkezesunkre :aU,o objektumtipusok never nagy kezddbettfvel r, ",i'Ulk'- ~' lf~' oka an n v\~II~ ~i,~:~ wi; iso k ,J tozo 't'~p~:'" never 'PQ~I-'l·g'-' klcslvel ~r"gc n ehe Y' n J : - "1 ~ ~',~ U ,~,l'i;. is ho ay" b W.J a o~·'""7...::..1"'~v..::!; "' A :Z!e.'; ~..._az'" ob je kru," .I0'..·...;' -, es :i va J~tozo k d,I!j,'~I':>SL~ cever.,iJd IIi;;;;:gyll1~,,;j~~,~,. I m" ikat :~, b --A·'· ka k ·.-,t:I@'iii"II~ncb a in"k ,r;'.t'r:a: ~. 11'rnlI,5n'leg ~s- karak tereket esv ~Q'-_-"_'r,\f"1~,"'] eerie ,'l ta'l.o~ ":'rn.·c'~o. .'tort
oii!il
I~'

1
'.

0·'·,e-e.,..!:ii ~lr... esc ;::;e . C~{n!t\.~,I~;~',iIi,~:(~ a'" ~!!.V,-,,·~,~,d,.li.I!J.'II!..' ran c osszeruzeset, A 1 0 II"'iQ'lii'~ .t""~ A ket ka ~"kterl I. c 0·",~,e"7.r:!; ~ ~6,e6", osszexatpee 0] asar 1M'
~i

lel ~ jeienu.
it'·

'-"-oM

","",

I, 1,"lI'I ....

.,j;"

,1,10."

r:Ji

',' ~,L

.. .' ~

,,-~.;j

'~i_.

,....

:,}!I;,..,v '~,~
,i ~ -

" 'll,;.."" ,_',.'


"-'",L"""i

=:c.,,-,_.j!,,~,,,I.,.;.,W

'.

,.1

':,':

..

0;;;;,

"L~-

1_,

~',l-:\;.,

~e;

'~:l':'I:, ,11/.'- ...•.. "".: .: " "

''''1i1

ill"

C'

-~ -

!I!

;\.~-,~,~,

[1":"]1

......

~"I,§3J.

"._

__

.11,1

~ ,~LI,. .. _

;~l~

~ .. _.'-"

," It.\.1~1

,:,

'-r,IJ,~,;'ii.;~,I~

·_,o.}"

,Wi

.,~

)~U~~

~ ~~,JI'

~L.

_"

~Z"

.~ ~

meg,

;,&,'.' 'l~"·'t~'I·'··'~l-··.-- I· ···,-,I·,---'....b 'i-~ . cover cezo evakorlatok -'-"'I·m'il.f~<'~,'~I.flill"'!' a eckeoen A- kov ~k~'-e: ,gy.a,(Of a,I!l.O".me,g,Ow,Cw,lSava,W, ansmetetnequx

muhakau • L~,nUj_IJ.a ,:~n,


1'...

• ' Xr.ju'nk egy FavorI te' n,evu f,ovid pro gramot, amelynek medn () ut~l,slt~is-b'!,o~,c,k,] a 'a· le.··I'i"""k-~',;p,rri!Jt~~\i'T11f1lete1fil~in·r osszehas o··.·!~tlft~s~ ]~'l~~ tr.Q:~zeb····~n. alalh ~'!ilii;',~ kodot ~~ 'I .... ..· n :'.'. rta
(; . ,,"," __,_ Ii.,;.

J:\;~~

~~Jo"

_ ,I!/;,;o

..... '.JI~1Ii."

.. ~ ~ _ ,"'~~"

I!i,I,I<

co, .,"']",~M.

,iii ..... o.:;!ll.r..Ii,;;;'

~"

t- ~~,"~

"I,'lIiILV

,~'!i.,~

r;J~_1L

!~ii:)~ t ,

IIi.!iI'JII, ..

A, gyakorlatokhoz tartozo peldaprogramok megtalalhatok a ,ko"nyv webokla ~:i,:n~, rn,]Jla r a lsmert c:~ men. h,t t:p, ~Ilrwww ~:j ,a,'v'a:2 ,4,hou r s '.' om, c

7J

ILl

'.-·1'~I.... ~ ' l~dll. .' ~l 0" ", ,- ",",-' -k "'" a - ,.~.. 1!.., - .- ". ~.~l - ,,-, - ,". ~ ",,-, ~i e. ienere aCO..,Jl:aJ,.t nax...'"t' ya.n eserei ,~S; rmxor -,ePPIe-n, "" .• r' a van szuxsegunx, hogy a sz,,11nit6ge'p valogasson H teendoi kO',Z'OtL m)e'~d"lu~, e,gy csekk-konyvet :nyjlv~n~, ha tarto programot Irunk, sz.tUtse,g lehet arra, hogy a, program fwgy,e]lne"ztet,o uzenetet ad.. .-. 't, .,..--" ,,"',- ~I:':' ,'. 1eaeze '·.!·l'k'tl- . . :,d .'.. .' ~. ~ jon, na sza nua n k ,,", ._ . ··t- . ne '. mara. dt -E-" IZ a 'f' ~gye.nl.eZJil.etes oar nl1~,le:nSZOI'\r= II. ~'- ,', u t~~S e:,g, tenet, ""ik!:c-5 ~ z- ~s' ~l·'O.'O'Y·· .. H'lallo ·d··.' 3''''7 u·· ~ ezt kon 'O':l,~-f? A·'·: ,>(:',,-,:~,""""'a, ," .... 'Z': .:~ .d-e." .n ..... l;lld: ". I&Ii;0J~,e.JI,.:.;'1If'i"i!!1' ~~ . csak ,~n, '" _ u,:!! le .....,cm,~ akkor szabad, ha nines penz H s..z-im,~,ankon, MaskU~,onbe'.n a, f,oy"" elrneztetes nem CS~~ .;t,,:{
i,···", ·d·'ezex M ,In~. . ,.. k
-1 .'

'rI!' ..

-?O

"'; ....

'.

!._

,.,

I'

....

'[

"

....

~""j'.

_-"[

",

. ,_...

~t,

!II_~

~"~,,

:'!'"''

_ ~

,.....
=

,!j._,

"'"'

. _ '"

'iIi'"~,~ ",""J

".

,~,;;;!!

IJ._

;;J!.t;.;",J"U

J,'!;..,,~.

,w ......

1,;,

,t;!!,

_,

,I!;!.

_~,

,1,

__ ,

__

__ ~

_'-_,_"

..

.l_Q,,,.

...

, .~,

~.:c

helytelen lenne, de- kifejezenen zavaro is,


~."1-'1 'A 1ea,(
I" . 1",'I'(!;:,h·'~t~,l ,- __~) ,S'$_ tJ ,,/,euxJ, e,;(3S _ c'1't""r,snl?'1""

a..,o"

teteles u[as,iitasol{

..... ,' ··r~'·,,-,·.J- .. iI\')I-J· all- "" -J ik ,- "-',' " 'J'~-l _v~~a' -17 Calc.n.gO wll'1- conC,liIJJ:ona, S!W~IIj,lli,enf1enIL IO~.c11(!ltilL, ll]eg" A" ~e '.d hatiisara a programban csak akkor t,01"~e'nik ul.;eg egy bizonyos dolog,

1'Jta

"I'I~'

lV'!iilli"·~'

' ..

".

='

ha legy adott fehete'~teljesu 1.. Ebben a, leckeben megtanu ~ju kezelnl a felteteles utasnak . .-'1' ~,:', ':-:,- Ipusa} am,ew.ye, k a, ti.!ove.. e£..U".,.~ j_ f=;''-, e .!IbJ::M3 -~ ·c C .. tk ---11l:k' .~ • . '1 -- ~ S'W,]L ... -,h·· .',' so i( narom ·t"'" .-. ' . '/-"t '. ._},
"1 ~ .. " •• , " .
i

Feltetelek ellenerzese Alapvetd fem't,e'[elek vi2sgal'a'taJ, az .if utasiL1i.ssal • lVhl,s u,[as~tasok haszna lata ,1Z i f ~~el,eg,yU tt • Al~ k vizsga lata, 110 BY ,eg}!' erte'k, kisebb V.tlgy nagyobb egy Ina.sn~ erm:,e~tnEd na ,. I{,et ert,ek egyenlosegenek ellenorzese 1 c elle . _"!] ,<it~, , ,1~\,L.: ~,S e' utas l'';i· ....: snak .uas... l ,t "., az 3.:1. '6 i!., m't~f'~n.e."lF' " nas znata"itVi 'l., ,. Felteteles vizsgalatok osszekapcsolase • A, sw it ch u tt~,sltas haszna lata, osszetett i·e',~t:e'tele's V'ru sgalatokhoz z • ()ssZ!etett fel teteles vizsga ~:ato ha,I"Oll1te'nyez,o-s mnveleuel k
• }i;, '""',

• •

'i.~ ,j(

"'!iI'7

'.

!I,.::,!J.'~:':

,'!i;;;',

"l

~ 1; _ ....

!~t, lek '~ IF"II-'8,,',I~e'"II_ ,',' ~V,'_"-'~I~slg--a~'It''-a'a': ',", a, ,,' "


J

"I

'inl ' ·l~';'" est noz, 'I'j' w, tete tes il ~ .. "'-"'W<I'-" "~I", ,'. ", Its.... ",' eesz E -'.-' ,;', .~', ,A'· In~""., egy". a v'a, p _ogr,. am'.. o on .[....~ ~...._ azt ~.'e1m- "" ii"' " ,~.. ,.. utasnasoa se 81 segevei 1 t"" ", ".t, '.''.;j'b'·:, xor . ,.: ]"'" ....I '['1" ben, ~m leckeben U5b'b feltetelt is ellenorzank programjainkban az l:f~, e'l ee, 3. $wi.t ch az es a br-eak utasitasokkal. Pogunk hasznalnl rmfveletl jeleket, olyanokat, mint az :=~"
:1Iii1,

,,~~

,'~:

~7~1 /' ...~ .... ;j;i~ .",;,;.:; '~I, :,..;.;

:6.'~ ,.....

i["

""I

4,~, ., ,,:,

·V"'.o'11'1"'~1 '.~,~,

rn.'~ ~ b;F;;F;; 1 .~;~ ,iii n 'IJ.' : VV


~'Q

''i!'rI,

~,w, v '~~Ilro' k·c!!'" ',' ",", ,,''''.!''o·~·· at


I~. ..~

i ,'. '.

I~F.a feltetel eket szeretnen k vlzsga lnl programia inkban, ennek legegyszenlbb ~n6(1~a az i f l~tasft€ishasznalara. (A:'l.. jelentese: ,;,ha'j~,.) Ma,r tudjuk, hogy a boo Lean valtoz:6i~'pus csak ket ,e-rt'el{et -. true es :fa.ls,e ~ t~.rolha't., ,AL, Lf utas~tis hasonlo elven ml.lk6dik;: ellendrzl, h,'o'g,y- egy feltetel adott-e vagy sem, azaz Igaz vagy hamls, Az utas~t3.s csak akk01" ha.jt, ve,gre feladatot ~11a, :,1 fel te[,elek oe'~esul nek, j

~!~r~

i:f

(,accoun.t ,<, 0) Sy:s t em,., t. ,',pr i nt 1 n ( r! rhea l;' t ha, t bounc i ng nof au

:$"9

'?' 1.t

S'

Y'ou r (:becks

~i )

An nak ~]'e nere ,I,~,"~,> _,!!!"~ ",£I,:'ii., Ci "'-0; '1,"'0' g' y"
'1;.,,'"

'J'

''''':iI ,l'l

I'F6·· '!;..Ji' '",t' I'....6.r so rb a #[; rtu,."!i." ....lo ' IF 'Il.


"ii..' ''ii.'''-'I~
..:;[I"_", , ..... '.'

,W

.t:ii''7;t§ "'-o~

ov&il;!Ii'm ~bl ..... ..... ,III;W:


_'

en" ·
i~'~'~

1 ') C;;'ltj<A,~ '" ,LoG,.:2 l!i.itit.::J' .. ,-:

ta

E""]'oC'Pr resz ~ .:!iY' . ~.::J,~.,_


.

LJliZ ,ifi'll,

." 'f .1_,':

IfNI,]"
_'Ii;,'~

rn ..... ,~,~"'!:;~, 11l;....:JI..:JIbV .:!!'!;;.;oJl,!.'I2I'i;;i_

11.1ru'0 nt
' ,'] ('·'1_ =:3'

u. ,Az u t~rue '" maso dlk iere a Hee r 't he t bounc i,:]l,g noi s"~? I tis your c hec ks sitas ... ... (." :I" ~il ..IO.... ezt i~IIi1";Q00 ko 0'''< ,""t'" ~.:::, veaet ·'&l.l'e·- Pili". "', ~I 'ii.,nd~l.s ." A: szarn ,_W,,ti,h~'I''''iIZ ) C''''7o·~.,_:gll;,,;.lli,. ]1"-_ n,hJ. m"e'g" ••
('1I .. Lil.
'rriI'''J"

segfrseg evel m~ av'l·~,f!!,Of:l"l;1;Q ," ho,0':) 'I m.;r "'""'0' &'1210'" ~a",~,
'I,;i, "'"", :II"

""11"'! ......... ,,,:!!-.\I:,'ifiil·t,_ ~O' "",,,~ """'" ru

ac

n li;...VU

V,;i '~ItI,D" . ~(~ "'W, .ib;U~.

rtek ',~k~ sebb-e


I!J.C r;,_;""
.JI.:1i ,_ .

"'--,.

,ii:i~,b!!.

,1L ....

.;j

.j\i..:~,

,i€i~~',.

.;,jL.,'

.I ".

a sor 'v'g e~n.!A, ,J:8\f;S pro gralmliDlkb a n [p1ontlos.v,e',ss:zu' je[I'DUi hogy r!'9Y utas;tta,s ho~Ie r u "- --t es Ib ezd A~[I... - Il..n.\iI'~II..~"J\ , A' :r e[1~'z" ~~;J a,if! 1~II_lOllli~'u:''Ii!'~: UDS :tUI 'CSilli\, a~ ban a p - MinS' S..,."t -, - [~.. 'veg'e~~r ;;.~_'0 II II~ ~II' C\~'L", Oull\ a 1f\,IU¥'~Lfr!,.~i.lD';; ,~ ':~, l:_iyIU-'!;iw1lr-: uta s'itas pr i nt 1 (),,.. n t 'tartallm 8(lO r4,,s,le I!Jtat1 tle~ttu k,i~ IH:aaiz i,:f n9!SZ utan pontesk \feSS2.0'it teslunk, -, 'pa'rdiu' 19I1'·;, i f ~ aCC,Qu'D't -c 0. 1,0'1) ~ -; a~,kDrhJgU\'a~hi/bat (1 kozu nt" am irt nehez mie gtal~ahl , 10 gyeljun k 81 P ont D'SV'!Erssz6kn3, ha .i, f- Urts!siita:s:t i hasznal ultl[k ~
Ii'

,Az if (account

<: [))I

nern mi'lrnoslul uta:sitas:lfruakr. e~er1:niimi'cs ls p'ont'DSY1BSSl'O


n

'-p-

'ji'

'A ,<:,

"1 l:' ~,,,"' 'I, -"t.,. ~ azaz a kisebb~'., .' n egyll{e'~ '~.'e:~....- l utasuasokka '[_naszna -' muve 'I!,'~'U ~I k ~" :"~ll'~nt , lele"e;s, -- ..--, 't 'I t je~:e, r.: nek, Kion,n~ye'bb lesz megerten i. a z 1. ,f 111U,ko deset, ha ku ~,o,rru,bo',Zo' .lTl,(iveleti. [elekkel ,~sklproba ~ju k.
j~'

A-

" -k,:-"I-!s-Je'b'--'b' -_". .'. :-.'_'

m--"-"I~I-n-:-II" Ie'S" 1:1,-

11_ ,_ ,,~;-.,

n'ag'y:,o"-b: bl m "insP .m -'uRv"',:'_'-' ,t-!!! _'I!!;e,lle"'lk'," 'e"""-lle~ l' ~,_, ~l, IL


" ." _.

A, '~.&", fi(' . ~v·]-, .. ·1-6:' , __ .', 1- " ,,, "l-,' ".-, , "-"·' ',,-" n,Z .. eJLOZv , ,~, ·b-'·· -,- a, -c ,-muveien ~ '" ',1," ~ reszoen ...., et nasoruo medon " naszna.l"-l"nne, mmr ~a ,'maternati 1- ea'.'_ ,"", - ,,,, A- '•. ·'1--nex - " rIa oran- ~'., ~e',l 'K' ~pa IS van, a ",nagyo'bb_';.mmr-j ,l€',W etes muveien ~ lew'; :>~ E'" ~ - . J u _'., - '~'---"t', iC·_ nl'i'·~t-' ] -- .. """ '~'. · '~I ~,\;O ,I szt naszna

re
-

,r

'-- .. ,

e.

"""

,-

--

'~51"'" ,;oj; ~I ~ ,a-t;., ~l ~~ _.-'.,I •. 1·

bb

'W] ,lli,.i!L;;j',"", "J_'- '0--:' ' c ifj'a,cill,tf. __ 'I;,.:

s kb n:
.' '~l~"

sn ],~,

"'Ii

if

fe'leph.a.ntW,e..ight >' '780) [~yste:ITiL out ~pr.intl:n " l!::lepha.nt ~


~!

too

fa,t

f'or

1t,ig'i]J,t r'ope act ~

~! )

,;

if (elephantTotal > 12) c 1 ,~,a:ni ngrExpen.se ~ c 1 'iE,a'ni ng'Bxpen,s,ie


" ~~' A-'?' el IiJU ~.f
.;r.;.~,
-L.

.... 1:50;

ellenor -,,!'t 11',0·· '0'1' ~I '! ~-1. ~Q:1ry'I~' n it~· •. Q,J We.i -h t, v;:;'-It;o-~7:I~' ~ i"4j"~k-,,~, na P~y_- "'0·.•.. 'I....b -e·'~' i11-1i'1' '·11.... . ,u",~J.,-,_ IJ.I.:" " :,,'" ,II..J.. 78(t A ma'sod,ik i:f utasftas a zt v,w zsgal]a, hogv az e.l ephan t Tot,al valtozo ette',ke na'I lb.

'1'[";G\~_,I~~li;JI~,~ ~."1···, :trJ'S

"'"'.

,ri,';~,t;.;;

~,~,Ji,,!!!~__

.g. "

.. ,'

- ,,~..

. ,;f..;,U ......,I.'

"",~c

1[1' 1II,l..,,~,L

;OJ

avobb-e. , mlnt 12. .


·',ti'

,pt" tb ron a - .. fi ,A Z, 1,~ u t.asr aso 1<:k '~I 'Ii...a.pCSOw,a;_GJJ,n. ,f,':' t',05, megen :ti"e'r .. un k ~ 1'a,w, n · cntlr ... lO'SY Bfa ~il,", n semmi • ~ sern ru,('Iezxra nek reID a programban. Ha a, fenti utas'i'ta,sQ,k;a,[ egy olyan programban hasznaljuk, ahol , -, ""-h' " -'-, .' - h'-' ...- !- ":"'···k' ·1-· -~, - ,'" -.!, --- -,..,b ' az e '-1' ,sp",a"ntW€:l.gl, t eneze ,·.. UUI,) es az ,e:, ep'uan, t"FIjl ,t a" erteke ''liIIO all. ,J!. 'f-' ueasuasos-k eo ,_ ,',.11.,0 '-'I ert "'-'k··' bi reszet a. program figyehnen kfvuill ,hagy~a".
rn 't'
ru

eoo .... --. "

jJJ.')

",,"'", •

A'z is. elo,ford,ulha~~ hogy megkell al~;a pftanu nk, hogy c'gy'ertek kisebb-e mlnt e,gy' rna,.k e ..~,"" l.Erre S,lO ,,"' 1 "'" ( k'I..,_,.~-) sik ertek, vagy egyen 1_. azzat, Erre szol ,g~ a <'~ muveteu je 1 '~isel-'bb va,gy egyenlo ~'~ o
j

~.

amelynek ,pa,rJa a. >::, '~' zaz a, l~,nagy'Ob'b v:a.gyegyenlo" In,uv,e'~,etw [el, IIn,e' eg.y pe~cla a a hasznalanrkra. if (account <~ 0)
bouncing]' no,i"s,@;'?'
,--,"', ....

Syst~m,,, ut ,~:p:rintJLn('Ki',Hear o

that
_c,

.It

s your
",-' c

checks

jj

~1Ii'---.-,[.-'! elle '-.%f:ir,l],, . A"", 1-'1-- 'l'-'-·iJ',,, -,-- , '-'- 't- VlZSga.1ilo"", -uLasl .... 'ez,en. vahi.'oza_~, '~I"~n, -- -'. ]'"lOgy'cse ([,-,.{on,yve', . ,~ , .... .... -,t - --::""F.Ji:,, ,'-',' ·_' ~s ..

va ~tO':Zi6,krnse:bb vagy egy,en16,-e O~va

~"j,

es ,ha :rugen~figye

ilZ

'

account (·,_.i!'I' ~I ).. .. ,za.1n,~:a, s


, -,' ,- -, -,
-0

Ime',zted .a felhasz:na 16t.

nB~' • I-III iI~' __

.I~ ...AOI'lJ! ~'ai3",

'. " ~. "I~.·~.tI!~q 'Iil(FO"

i!"II'FQm'''''''''~' ,_·._.l~r:~-l!I·I~ all!:ilnJII' __


I_~la~,

" IE-gu'-'n'II;U" 1;I:r8: ".01

I~,~_

e's' nemII~._:~!.· egy'en~o'''"O'!!!i!!Ss-zDh-a-·s-·O·n·rl~~(!Dk·~•." .~_:;'-,I~.; 1'_ILUio;'~1 •....


'I'" .••.. : ..
"f

!I __

if (answer =~ rightAnswer) studentGrade = studentGrade

10;
0:£:' f
iI" ._-,.

if (studentGrade ~~ 100)

Sys t,em ,', ut. ":print in ('iIi'Such, o

;3,

show

.I.

}I f
It'/"'_,--.--,0;'

It... .. . .. !.Y . ,,. -- sk .. -j'll f ~' . ,"' s: .. ·'t-' .. '-1 Ok' . .' OtfU!{Ue -.0 "I~I-I" ,ML 1E!lgylen~osi8,gIEt_,vllZsiga a.~a t- vegz,o ImIUV1B,el J;e:e.' jO't_,l-'e'Q!ven-I-}'';'"' '. ·Ib·-/~-I;a~: ,;;::-" li\,onnyu

os Slls'klevern i ,BZ ~ mluvelJe.ti ,je~l!etalma _ a vil'tozok e~rtekeiilirnelk Imeghata FOzasara, v,et haslJnidunk .., Fellrre't,e les utas'i~isolkban min di'g ketrtD~s egyen losegje~etk'9'U allkal'maznunk,

1f

{answer

,!:~

r,ightAn,s'w'er)
=

score = score

5~

,Az :~, res ~


']i ...

!~ veleti . [eleket _. _'.'. --.' ' -." .",- -" ,·:°,· ,<"iIj .. ,~ '-I a l cars '1crer'1-.anc '1overereverA
e_. ..
fI'.

megblzhatoan alka ~ ~nazh:~u:mu,k,minden VllI. ~'to',z6Up,ussa~.:, " -"--", ~,;,I' nl,· -, l'ft,!', .f·, '''' ~-: .-'-.'.. ..·..· :.: na'1-'c mega 1-,W,a.pll~!'.tS\~,ltil~ '. egy ka -- 1"1"', - ,I-: , et te.'1-(€'. .meg ... nogy kara ctenanc · ,~"~m,,. ... zv masikeval '" ·6" ] .. -JI·""b-····-I·b··--· - a 0; ..... , s . ---l'r--k-' egyezrs-e e'gy masueevm, a o, iecxe ien i iemu tatottr equa 1-'-'(" t i 'I' Of,~~H_.. tagruggvenyt j]l;aszn~I~]lu.L.,
.

IDee

An"

-',

',e-:

~'

nil

,0-

-,

"'"

t, -,"

r.. -- - "

,#.-,:--:I'i~-

.",-

Eddig minden i f utas~tas~egyetlen paranee peldiu~ a :pr.i:n t In (:) ta.gfi~ ggv,eny '_ k.OIvetert, Elo~brdu]ha[ azonban, hog 'y,.. tobb mrfveletet akarunk vegrehaitani az i f utasnas ulan .. A ('e',~elerese erdekeben { es }-jeleket, tehat kapcsos zal',6je'~'eket fogunk hasznalni, hogy utasftasblokkot hozzu nk ~ etre.
,=,

- .-

...

"

.,

,.

..

_,

".

_,

.,

, , _"

.,

._ '.. .:.' _

- - - __ -

_..

- __ -

__ '."

--

.-

,,

-- _._ -

.!ii

'lid 7 1· 'ps .' '.


I••

1: class Game {
2. ~

pub.li.c sta:tic
.:Ii- ",

3:

v,cid, mad n (String' [] arguments') in:t tot,a,1 :=: 0;'


,t ,e/C·· '0"
Q ." ..

'';In'

,JI.,~,

re,

,_
.~.

'i'

i"f
7' .
!'9"
"

(score ~=: 7 ') ,~ Syste·m, ..ou t prin.'t Ln ( '1:1 'You. scor'e


i,

a, touchdown ~!I ]1 ,t

8'~ '.
.. ~

if (score
}

~=

S.ys,t.e'm ~out, 'i,prin't.in ('11yoU 'ki.ck a

3) (

field

goa,l!

Oi}1

,j;

].O~

11:

1.2 ;
13 :
::_'

'

Syste,wL out:,.,prin'tin (~Total


)
I ,

total = total ~ score;

score:

+ 'total);'

Mentsuk a .filjlt'GaMe '..j ava neven, majd fcrditsuk le A,JDI:K, hasznalata eseten a kovet..... .. ' _'." ... .. te_ ~s; .' . t!!' k,'e·z;u pa.r.ancso ··t I'" '·11 b.·elrflun k,',.
s-

",i

Mlu,[a,n lefuttattunk ~ programer, 'a,7.2. :p~,nd:a.p[\o,g:ramh()z hasonlo ktmenetet kell

kapnunk.

'You score a t.ouchdown,~ Total scor'a ;:: 7

if'

(play,erScor@ ); :9999 ') -[ play,srLi vles++ ; SY',s,trem out; ..pr.int In ( Ext.r,a, 1 i. fe; ! di, f 'f.i cui ty'Level == 'di.f: f ieul ty'Lev'6!:l
'i,

III

II )

';'

+, 5;;

4j'

Mlegjelenik a .kep1ernyo·n az Extra li:fe' ~szoveg .. • ' 5,-te·m novekszlk a d.i f f Leu1.'t'yLlevel v:iU;to,~6e·.rtek,e,.

t , a iiif- ill' _.

-BIII.se
·c

'u, as;
.

-t'I

E . 1-'6,SOI .:, .
"I' ··t·

Elofolidu ~ har, hogy vegre szeretnenk hajtani vala mit, ha egy felte~e;:~ tie,mlesu ~~ ha pedig nem "-1"" ,'.,. k -,' . ..... .10g:y ". bk ~. . ..,~ "k"~ on= ee:l.' .. ·ll ," '-to{'.or V ararm.. mast, &Z[ u.gy te tequ~~',. ,m,e.g; 1-".'",'. az e',J1. e' .egye,. kent, 111a8 U l"~--J,esL,~ a :k··· x -]. ' _a
'! '-" ''':"".' 'Ei"e" _". " "
·C· .-, ,;"

I;

ben) ....f:,f'it~"'-'" has "-"/"~"""k ."'..'..' ,1, L. asnassaal eavutt aw.1og,yan.~" nen ' u rasnast ,1as.zna~.Jlu az "f~- 'It·.I·· ,,;f'-t-'!"I" egyutt, 'L·. ':, az
,if
],

.r.'i'~lf'1""b:~ a.W,tl,ue,W

",.i~"'lld·'b"'-an" 1'-""';["'-""'''":f pe oa at. nato:


_c

(,a,ns,'we'r

'iii:::::;

correctxns wer) {
co'

's,core +- 10 l'
System ", ut print In (' 'r'hat s right o
(II III
<l

You 'g,et

10 :poi.:nt s '., J
II

J'

,else ,{
S'Dore ,-.:~ 5 i' s_y s t em .'au t ,~:p:r tIn. i.:n }

( n So,rry " that ~ wrong'!, s

'You 1O,S e ,5p

0' i n t,:S ~ Iii:)

;.

if (grade =~ 'A~) SY',6,t,sm.,out. ~:println (:!~Y'ou got


G,l se L f

s.y st. e'm,~au 't ~ n t Ln ,( 'p',r.i


~CI)
oiP.'
Ij

(gradE!

~=~~ B ~

an

,1\,,;

Gre,~t jiob,!,II!) l
Goo d w'o,r·t_.!.
~I

II :)

~!

You

g"o t ,et

I~ )

,;'

else if (grade ~~
eLae

S¥s,tern~out, , En:.int.ln (~~you got


colle:g"'9: ,I
a.

a C"You

11 never'

get into

,a good

1'1

H' )

Sy':s,t,~m., ut , p:ri.ntIn. (lilY-au. got o

an P ~ You. 111 do w'ell

in Co:ng:r'e'S8,!

,n) ,:

Ilyen moidon .,.. tfi'.o·-~:b.' ,v .. :·,"7',o?' f;" .. kulonb o . b ,@!l~~ utasft ~~t'~' :'iii;"~,m }~J['-r.'''~, ~g.·'(],c"r~'F'-l~G. 't.I,n!b':'b' __·· f·~l~· alkal .... ~'7_'!!!1:":Ji1. : ,[[,W,~ 1 _,. ~I]] - 1 goznatunk.A A pe'~-.'~l_-.;an ""~Id ""b egyedi uzenete Icee II... - ld . ... az A:j ,1-" es C oszeatvd' .k . B t::. ..· '-l te~!ew e. is (_0 1 '[ .. ~(h.:_.bJn :)
'-IILI ,,' .. _
j

'-I 'i']j_'!~.;']17 "t~~!ht&r.

'II...

."~

l~.

1.'1

~,¢ ~~

~~

_"

g{~,

,,~.

Al

'-r: '..

r.2L-'-r,iJ .. ,~

U _"

'~I_..,

it.

zatu tanuilokna I':", ~ ';il~I~~J'I@'"]1. leen d'I;)' Ii v', J,I!;!_l\. _


,.r.."1j, .. _ "~,, .

"

w,

,Ii

W,!!o;...iI!. Y.....

I, ..... ""'"

..

fIi;.;iI

r:;",,,",

!!~;;p I!.J!...... .rvlselok .


Pi;.;!

nek
~ ........

,.,

EI6gazasok

a s'wi cch (ka pcsolo) u.'t'2is··ItassaJ is, A swi. t.ch 'elaga.z3st t,obb· kG.lon.b5z6: t'e~t,e'tel vizsga........, . ~'.. t' ",," d.... ,,.' ~ .... I~ ~I.. A 2, ~1""b'b" ~I...... '_. s: ,. 1atara es az ezeknek!i.. megre 1eo't 0 va'''I'asz adasara nasznai~jux , __'a.w:a "~'il xo d az er d,e,~nffie-, gyes program (lj'r.arurl~,sw.i.'t(::h, uta~,i.'tii.sc ha,5Z0al6 'Vihoza.m:a::
I

6'wit ch
1

{~l!(ad'e} -(
~ :A
III ~

C,a:.,EH9i

b....
""",,~ ,so.s
~,~~~ I~.! g

Sy's t,~m ~ou t


·.t::li··~~l"",i, _.:I,!,.';;:iIi;il!,W'!.'f.

,~:prnt In. ( u Y',ClU g'ot i


{'ii You

a.n A,

Ci

Grl~.a.'t: j ob t

~I )

~'

.. ~

Sy,s.tem,,, au't ;;-print.l.n 'b"r'-a 11.. " J\.].,.


I :" ! ~ ...

g'ot

,ct

:13.,.

Good

'w'ork:! III:) ;'

!~I~'IQ.I¥

PI' 9,,~

'C"

"_,

IU '.

[~

Sy';st.eoo..out ~,prrintln {~!you grot

+ bireak,
1..;iI£:!I,·t:;'!:]i'u·ll U~.1-~
1

!! ...... Fj;,

~·v

1-

1 aft,i9,
~~~'.-J

,a C ~ You 111 neve r 'g'et Int;o

a 'grood

'!!

~'~I

'~

'!'
if

t.: '.
~

1""' ...... Il.... ~.'" ,. ~ I, "'1'" b 'A z eiso ' sorban a. ,6wi t.ch meghatarozza a vizsgatrn~ 'k';"" ='tV;EU1~ va tozot, amr., ez esetoen

sb"'n'l 'c'C""1iII'!i"kar ak V"~Im1' 'e·aiic·.., SZi~, ........:I1..-·t'-£k'IIl':!;'!·haS ~ /il-'I'"iI,~'ttl'" 1-::- " .' j§.~I"';:(.W.~,b>· ~l ca.s,s' :-'zn' A" ~", "',10,' ". ,,;a,[ el ,n}~,. p I' _~Ul utas'l'tas erreke.i. az A. a B ,es a. C ka £'3 kterek Ezek mindegyiket e,g.}"vagy' ket utasi't,~, ko ,.''.·\·i Ll'_"I'" - ," ,-.' ~ ·Ik t ben -.' ".. .~I ~ tas toven, Jr:.!"a,ezen c,a"se .. 'I'(':.';;t';~asok v-a 1",,·,·· ik..·e nlegegy,ezE" ~ SW.l.,:tC .h,-,' en rnegacwQ,1l,1. u asi sok . am,e.w.y,w ' ·,··-',' .. ' ,:..,..-.'.... a valtozoval, a szam~t6gel' -ve,gl'leha,jtwa a case es a. break lU"asltasok .kO'LOtt. a~~,6t1lasitast.
l'~i""~lIS'""'''i'~' -n"JII!.~S
.;¢~ ..
I.

a ~fra.de (!e~rdelnjegy),; Ezt 1{ove1ti az utas,itasbloklcot JelzQ kapcsos zar6jel. MInden cas e .. :.~•., '. -""["'r'i';'<::' '·1 .. ~,,~"'ch-b '}"',:,..-. . -··!·'~"::·I·d·'-···tit7',:,o!!m,[ ..-: zot " [ ossze. eby megaoon el_.el'{e",'] A-'". case.'~ ' ' '-'[' ' ' ·'k' ' - " . ' '( ese·,t-)"· U .3Sh"dS 3, aw,l.t c ,,'-en, lne.g,a..0 !l. 'vanozot ve ·t·'~~,~,··,-~,,··.;(r":":~,-,-,-,.~iiFl·
-i,2,!i:;!I,.... . :'ii.iGl.P'.l,
-IIO,

if:",~'if"
.....

,L:

oo;;;,~'.L...'
j

J.J.

,'1;."

.:

.....

!I..

'1"'ii10"iJ1

,;g,! ,11:",,'

.~;W'",",

"F

'-,

,- .. -

,....

:j

!II

'm ':

,--,,_.'!'

-t.'I'

.lPjeld~jLU]ha, a gra(iJ:e va wt,OZO er1N~:k.€'B~,a kkor a, You 'go t ,a, :8 'G,aad, wo r k ~ (Erdemjegyed, ' kep ..... 4 '.,~..c'~ .• ;._, n'.kal). szoveg -.[elenlk ' In' {gII;g' ~ .1I;'i;.C, eT"'n' . Y'·OM"in·· ,.w.:..t. uta'! fl" .. b·,.....·- _.k (m,- ·O'C"z ~I...fi,t~"js) t',_lIil,~i.,j;~]· Szep mu "riii!J"i ,!.I "_ ~-b:e,~, ". I. e '~;ji;:;.~~r;.,.1I! ..:;,.;:;,1 'mi'''''l,c·...
,J' .

'.."

.' m

.'

.,

,i,

;j",.Y'!;;;;,'~,Ii,;;,l!!W.~."

1"';;,~.;Ia,

,,L,,

'Jec""l"

"11 :II.'+IL

tis kOlvletke:zik
A''I/n-''''',~:=II,lI,i'"
l~~ ~;~'l~'

figy'elm,en, kfv{U ba.,gyja a S,V~i t.ch utastta s 'tab b i reszet, ~·~'F"1-·,a..__ :fit.']'·... a stJ!\alllnl"'it",O'·"':.g·~··le'pet 11' ogy lepjen ki ~ ~'w"~t,·' c'hi '1'["'1 ~,":t;~'5'Pb,J5.l-, ~'I u,ta·:.-C' a··· ~'_l~ -~' ...-.1,- ' l _-. v.
jl ~,.IJ!fJ....
-,I . .._

es a. program

11 -,

",

'I

'Ii !I..

"t~JI.

~I~_

II!

';' ",,',;,{ kk ··O]~ __ ll , .de f.au 1t ( a,1aperte 1mezen ) utasitas aL'~.1 te 1·'~ 1 1'lao a mege '1...... « te ]",,' 'I -l egyl ce l'e,su). OI,lO e tetete (: A sem 19,3!z", , 'pe:t,d:iban ez akkor fOI:rdu~eh5~ ha a '~lradle'valt.o,z6 sern A,'i -val, SelTI n B! ~ A '
I

vel, sem pedig ~CII~ -vel nern e:g~n~n'~oi Nem ken minden s,w'i t.ch llt3,s.ftas'b],ol<k utan hasznalnun tk H"a" k Ihag umu' ~l~, 'C'~'m: '~~m' fog' 11";:;' ct'h'n' n" J"i' ,~,nll,{10J- :-"0' ,),.' ", ·..·mi '. ;&. 'u'e,J.,au', Lt; uta ;;;;!l\m l.iIi}~. W'V,<_, ne.m egyez Ik meg ~g"'y--~;Ikl-, caeeul' 1l,'['->i"lC","'l':If'a' '· sban J"@;]II7S'[:Ii'Ill, ~'rltS.l;r':k-;s;,] sem, -~~:.j~'~,' ,~"" -,~ te ,~C: ~J.l'I1.,,";',~I"- ..: . cliili
...::II-'~'I'
__IlL,

,c~,t~iC"iIi" ~;;;;Ii11J.

;t.;", 1,,«

"I"'i

,}_',

,hQ,_:<,;rJ-'-',Iti:'ii.,,:i',;;I!~

,1"lm,

.;:;I!~,

I!l.,'vf ...,;:.I ,

i"1I' ."~

0"Ji1"7
~,£,;

,~:r-e.",

[~'k:-'

lI!..!.'~1

~,,!~.:;_~,!I!

".

qj, 1L~~,':~'i,

-"ri!'!I,

ESZUrlktM~ jllllihat a swi tch, utas'itass;.rtil ta,p'cs:'oilatban", hOIQV a ease IJlItas'lt,as:lllkbaml ertekelk tsrte many'18it adjuk meig., Az ':rdelmljegy.es pn)lgrarmban IPIiId'UI~1e'9Y F"i d=-I . '~"~m'va L v,,,,y "hasz~~llrna"n-k 1f\!~IV~'II.'~'L'UI ! i:ll-flra' num b'er.\~,r.a ',IeInOfM'u'~'1 ~Ii"IAC!"'7 ~w:· I '1Ii'~lltli"lll.,.~t" !. :i'>JJII~t;i ~II~.:. ,,- a 11~~iuntk'~''''~Ii'~zc-g8IJ'IIL! ..••
,~i¥, ~I~:~i~;t.;, I '1If' ,"~J

- _,aromtenyezos ' eltets!1es muve' I I A h' et


,I ,'" -"
;/L_

A legbonyoluhabb
"~,,,~ HI

feheteles utasftas, amlt egyebkent ~€het, hogy sosem fogunk haszna~n:ia prograrnlain k ban a haromteayezos mtfvelet, Ha hasznalatat tu~, onyolultnak b ,t-"1iII""1 n k 'm"~ felte teles u ta ~;i!1"'i!'~ m .. ,~ .. ~ 1 k lV~1 ~muilk' 'n;;1 so lths :_l_,,~,~:"~rl~!,I\.:rfi.!gJ'
I] I~~,
'l·'I!i.~l I }"~

'C-

l~

,,"

,1",:.:.,

'_:~'

'-",~'~'!~[

,~al~~I'_'

;"'Ii

,A haromtenyezds muveletet akkor hasznaljuk, ha feltetelvizsgalaton alapulva szeretnenk egy e.lrteket meghataroznl V2lGY' ,e.,g:r erteket megjelenltenl. Peldaul egy v~:de6ia~ "',~li"'b:'''' ,"" szu " '~"'",,...-,'~ II,":: , ,::; ',-,', "ru' -"b'" f:-' ,~ne~m:l,e',$·. e.nse,g,e,ek szamar vauozo"".. " er t eker a,l"oW. <"': ~1It- .-" "-" ,,';", ""'k';;ifr - ttt'I"'I~1 [.ex -.,iiiln ,:'j"' 'Ieseges, ienert a numne r .,' E1' - ,",' -'-' " " ": - ,(....-11",-, ,"'I' '.-' e
._-c' " , '0'"

<t", """,

','c

-"

c'

')"1'

,: ,::"

ftiggden bea ~ litani, hogy ski 11.L,ev,el (nehezsegl fok) v:aJtoz6 erteke nagyobb-e, - ~ 1~ ~., lk '1 1 ,,;.' 'II '.,.,,~:'e'l.3,(.3 t le'15y!.:,enetseges m,ego',I(_l"" '. moe '1" egy ,1, f - ~1, e utasttas. asi 13, s
oil'

111~nt

a.

-,

i"-

""

if (skillLevel else

> numb~rOf,E:ne:mi,

5)
8:,5, -

10" ,
.': .! -

;;I'~·l_.~\.!I' rovidebb m egold.. _~,~"l_' m'.10'''',,('~I"1 " haromtenvezos m..../":v··· , ;~l(' l~i<C"' ." '_." lIJ C_, h A- n .... JIJ.~;. '} ~,LiU!i:J! ."' u. eleten ~ .~"(~,,'. alapt '1'-[ !. A~···· aro mte·"11 ." ,l,w!"t, 1 .... :.l'LC '.,', ~oia"'l',''''''," '~a', lkalmazo u ..a ...~,;,1,e-o': :._,,_:;_~ '-'~'~'~:b-~'II '~II-'Bln'''''lk-'~ kovetkezok ny"""t,..QS mtfveletet ,', ,W~)",I" I,«.;t,.o '--'I·-~,Sll~~~'I'k-'" VII;.... :r\;.;;,~ _")',~ :it;iIi. "WI, ~ .: ~ ,.....:""'~,It'i;" a ,',.1'_,' """!II. ,:' .....:""'v, ";,., J,_~I~l"",~,'~"'I;,,.r,
." .Jl~~I!iJ, .~~"

.I !,,-'

,1."'~"1

'.'. -'.

."

. ~,.':

..

1.1

"

l~J.l

!.-',

I,..

l~l

_...

"-

.•

,I,

;(:!;"?o!:!;:t!l"..-"}

'.

,A za r6~ele'k: koze

.L,a rt vizsga ~ l<:lvan,t feltetel, ahogyan nl

a,

p'e:~,da,ba,nis 1:21,d.13 nu ~{~:

(ski.! ,1:Le:'V!8:1 >, 5) '.

'.

Egy'

kerd:oie~,.
akkor hasznalunk, hat a fe'~'~'eite-~ (t :eu,a),. igaz
~ C"'-' ) 31 c 1" te tete 11narms '_.false:.,

A:'l e:riek~ amit

• ·E,g,jll<eltosponc.. ... "k ,. k k- ~ k ~, '. A z ertek amu akkor naszna"1unk, ha

~O', e ,._' veletet 11"i1,,;i']1 Ii'~I 1"'~ m eg ].!~~ ~,.~" c'l' k,,'I"':v~l,n' 't, a d a ~tok 'k::o'" .. ~ Va'i asz f'''"! hat ik enhen '70'~"ttJ _.JL _...~ A 1-1',::1' ",]1]' ten ,"y-'1:!i"70_"'~ m 'u',-, 1,~~~Qh:" A,W,lI. 'Il~ ~. .~. .,~ .~ tasr~, is, Fi,.gye,~,]ilkmleg az alabbi peldat, a!rnely a. Mr,~ va,gy Ms,'.' szoveget jemen~dmeg "', g~n d~~' (.•.. ,'f·'~lg,,-,."g,i~~~n·.··-, ·~r1~1""1~I'J·,tl"11I~I~~·u.lk.· Veg ~I m··,u:tv~l~;t,~t, ... el.se ·U' ... l'i ·f" ta , ~_, n :-__ . nem ).•.'v~I'lt-":o:'?'o~··· a, .. ~_ '~r=I·~l-,.~~,~'l ,~w
" C J,i .," .
~l~"

!iJ!

J."

_"~,

yl~\.r:,1L

10'"

",:.111.1

'" i .~ ..:...~ . ......

~.L

_,.111,1..".

r;,;;;; ,L,IC,:\.II!::IIl.U

!!..,_:_,;V~'

,•..

i!;;..;o ...

,.iIi",,",_

"W!~I"'JI __

"

,_

..... '"'

......,

_!.>!;;l!i

,~,fi'I~{lS~'~\~"'ii'!1 ~~.~ !;;:II W U .~;t;,,~ ,III'::' ~

.if

(grend .. ~'r2qu.a.l s ( n rna,lie 'it) €,r

)1
III :) ;

Syst;,e':rnl, ~out ~ print I( ~I Mr ~

else'
System '.out '.pri,nt
I( II M:s,~ H ) :

A haro ··-n·C ,,u~"'!6s, n':'l-'uve'[et hasznos ,w, I.", ten J --...&. --,iii, =-= --- -,
-s=

dolo ,0' de' eg,.'\Ji1~,I;II'ni'" a legn,iehezeb}l"!i!~n e , 1,111 ... U t-~'I'!:A,~,¢Ii,~ __ '~rt,'i'il'e'I'~ 0" ---- __ u'~ J' ", "':_:' ..... t 1,e'S utasleis. Java tanulmanya ink soran nem fogun k olyan helyzetbe t:,e'rU lni, ahol ~ill, ha= romtenyezos mtfvelet ne ~,enn,ektv,a~ tha'to! ,1 f' eI s e utasttassal
,,; ,r;"..;l;.o'-o -

Ull;.rlll.J.

,11;.,.-, ,!J;.t;IIl.""-

" Gyak:orlat: Orafigyeh5

~~~.~,~~~---------~--~~~--~--'1 ,--

J
-----

". ml nn ,l,,~v.li...

if""

t ]I ~ '\1',;111 ~ U' "I". 1, ,. * "! - ,--'" ~, ~,,[Io',~

.!!"

"

..

2, : 3.:

class, ClockTa'Lk

,pub}i.e s't:at,.ic' voi.d '[lilia-in (String

11::: 12 '~' 1 1iI '.' 1 ..


""_j, ,., I.). 'I'
,~ !'

I( 1 ar'9uments ], {' II az aktua,ll-s i.dd es dat'u'm m}e9a.l1~p'.itasa C6!le'ndar now ;;;;Cale'ndJa,r ~'gretlns'tance ~:); Ln t hour ~ n01w g~t (ea Lenda r ~HOUR:=OP=D,A,Y'') ; .in t, 1lll1,nu,t"e' ~ now ~get (:C a 1endar '.MI NUT'E) ; Lnt raont h :~: now ,', ,e't~ g (Ca,l e'nda.r ..MO~TH} .... 1. ; Lnt day' now, gi'et (,Calenda:r '.'DA,Y'_JJ'FMONTH,) ; _ i nt Y'iS',a,r~ n:ow ~'ge't (Ca.,lien-dar ~YEAR,:) ;
0;

II 'udv.Qz,16 s:zQveg Hl.'e;g',j,elen.it,9se


if
(hour <: 12:)

-(

1~ ;, ";.}

Sy',s,t,en ~.out ,.,pr.intln (_ : 1I1(;ood.morning'

~vn I~) ;' .,\ n


i1

16:
'1, , I: ~
!!'j' ~

) else if (hour ) else {


)

< 11) { Sy- 1:3, t ellL '. 01U '.'ri n t 1 n (: n 'Good. a,:f' t eznoon t IP

)1 ,~

18~
19: 2:0:

System,.,out ~:pr-intln

(n'Go,od

ev'~ning ..\:n ~I)1

21~
2:2 :

il
~V' ~ rtZ'

'23~ :2,4 : 5' -~-'P.- '. :.


''j;

f~'

az uzene''t 'kezdet.e' a :ps'r'c ki 1,ras,6l.val c i'F' Q,TiIII; p,y. ~ '[Wi; l' n I ~ ili ~ ~ b 1It_.'lg;J!~l~

Ai' " 11;;;, V I~

Ii,

I'

,~.,~,.l!l..

Ii,;;

\]

lor.

~I

c. ~

l~'

if

('minute

[~:

O)

,(

S:yst~,e-m,~ U't Q

~print

,( li~

~~

minute

~~:);

104, ft, reS!


2,6~

A pmg,ramozis arlpj'ai:
Sy:s; t"sm " ou t, ,', r in t I( p
'1;1

21~ .2 g,:
:29~ 3,'0 :

'I;jI"ii

~i~~u~~~~a~;: ~IYl.

~i'tjI,' '~I ~ II ,t~

fro Ln u t,'e: rn=: l}

'?

~I

:mi:nut.es

!i

:~:

J,

,',

:31 :,
32~ 33". ," ,II,

.1 / rs

az o'ra
~
'i;,;,I_ _ .'

-k~' ,,-_.,. ,;-,:l.J.!:",a_:s.,a,

Syst@:m~, out" print


S:!{'s,t.,sm,~ t "pri,nt au
·.r .-;I'!!.,. ~_)_ S.'L7,,~ h 1E9,'m' '.' oub
,1, _:

(:
,

~II

n);
t
~',......,

-p-"r---~i -nilt~"

34H:

he:OU'''' r-': .......''iI,~'" }-,'. ') \. "_" I "h"ou'riI"" #"'.iIl. (~! '0 c1.()ck on n):
l
""

..,J.,

12 ) :; hour );

jl

3.5 :~

36~
3 :i g .•. 3~""
"'l!'",
I!!l

Il a, h6n~p :nev{b~·.u~k sw.i t eh (mon't'h ]1 {

cas e

39""

,~:C,h 41. ::'

42 :::
43 ~,

c t t \' .'':11'' _. '\ ~,y"s'em, ..ouct;' prl.D'" I ,uan'.u"aryl~, ~; .. b'L!ea,k; cas@ :J~' By's t ~m~, t. ~, i n.t ( i~ fl,~b:rua ry ou PI' b.r1e'ak. ,f
II II )

1. :::

44 :::
~,-;;},

ea,se :3 :::
.sy'st,lem,,, out, ",pri.n.t ("'March'!] ) ; :'-'s"Q""1 .. b~ -~.~
.....

A !!:...

...

46"
~i"'

..: .....

'i'

ill

7, ..
~

.....'!::!i'II!"!i,s
~'~I~'~

il. ~
1t.

sv ~t, ei;m . s'o;;;J'·, ~-·,~··


1I,...,r-~a··"I r-.. Jl\.
,[!WI ~..

U' ..... :, ..

,t nr ~ nt
~,~_4;.,~,_

l \

I!I

Ap· ....r· 1'· " l' ~":.c.,

III ~, ..

J ,~'

'so:
,5:1 ;
~:"') ~
~~ j;

case :5 ':
,s,y:s,t,,@m au t pr i n t !( n 'Ma,y~!> ,~'
'I, 'I'

break;.'
Fo .5]'1 e ~'~!Q..~

5.3 ~

It:: ~ !;.;Ii ~

S4>~'

Sy~tem~out; ..p:rint ( '


b
'it'".r=;..~kl. £. w.j~~ I:",
,0;, ~

!j'Jun"e·III)1

55: 56;
S, '~
, .0; .. 0~
1.5'

c~s,e ";

Syst.em" out ..print, (:'ilJuly :

II )

'5'9 ..

case
"'l~~

br,e,ak;
0,., Q.1lii

,60 ::

,Sy'stem".()ut.

~,print (n,AuQU,st, til', ,f


Il Iii a.'~ _ iIi-'e'm' ._J..:.U~ ~ ap'~ "!Lr" . '\!"'~r' II!', '", .1.~'

61~
6,2 ;::
~;"3 ~'

b'if"~~kl.:,,, oase :9 =
.J:.sg.,'
IQ ~

.,

64 ~,
t=1~ ,.,
C;;J. ,iii

brea
,: ...~

'~'vG !IF ~iUi~ IE!! a,iI'iI1,ii ~


'~II , .. :·~,~"t ..
'I'

lil

'VI~

..... 1 '!

,I;.
I~,

~, ~.~

""'iflo""~ ~.

n' ,e '....
" ;

case

:10: Sys te'm" out; ..:p:rint ,~ October n )


I!!

67 : 168 ~
1

,69 ;
1-0·::'"
. ,iii

'br,s,a:k; case 1.1~: Sys'te~ ..out, , .l)lr,in.t, (: f;llj'o:v,e~'iber


f.1 ,

ill}

brea
.L ~Q

iii,,,, :"' Tr\., ,

"'1 '., II :.._::.

""'ii ~
, ~I ~

!I'

case
}

,~-., _.. .-'-"I:, ii:Jioys t·:.em," au..

:12:

"P,l: 1D.. '~ :

" -,," '''1:

ln

'10 eClemue,r . ,).;: ..-- .. '[i-. ,Iii '.

9'')
,.

[.;).

~
iii

74:
'"1
,..~

e: ~
iii .. iii

76'"~
_

.II
'}

a na,p es ev' 'ki.iras,a


U (I

Sy'g,t"em'i' out.. pr.intl:n!'

,t,

,d,a.y ... ~'~,

i~

y.'ear +
';
..

~il.

",' III ')

,
~

'11 ':: 78 ~ \'

'D(~ 1-

, • " I '1!iilI

.. IU UII 1.1 !!/;I , _o. a"'.(~ ',~': ;I,lJn,glg~ l11iAn"l:t~h" LtilS;J e l.u,~lli'Iii!~' '~I~fjo~;;(II'!iI~,""rv" ~ "n:~, v",I_~t:t u:; CI, UI,~a -.!.1 1 ,.... UJ-U
1

A 6-11 ~ sor ,kwv,et,e'~evel Cl o e'JcT'&l k programban csa k olyan utasftasok fordulnak el'Q'1 a amelyekrdl eddig mar volt 5:Z.Q., M'w,U,tan nehany valtOZiOc be:ilUtunk az aktualls datum es
'~l '" _,' , "C ... _,'. t A k I' hi k,,_.. ,Klv:ant mrorrnacio megnatarozasara, A karakrertancok ~ xnrasara a, program b to' Ian. ' ..bb sv s tem au t, . p..:t int In (} es svs t em~au t, ' ori n t (,)tagfug: gveny ' szerepel, ..z ...
-.i}'

,~,ida'~aro;.hasa,rnj, szamos if vagy s;wi tch felteteles utasitast hasznalunk a n(leg~elen,ruteni


-.'! P
oF
,;ii' ,,,"

'Ii'

>

.h

I'i

-~~

--.

_.

..

.;J.'.

.-

~~

- -- - -

','

- _"- ..' .

. ..

~l

.,'

,.,

','"

Il

A,z objektumok letrehozasat ,es hasznalatukat a, 10. leckeben fogjuk megtanulnl ~Most csak arra '0'-' sszp on_II(. :_ sftsunk ~_"~ ~'10·.•.. ~~;f.' to,'ifi'I'~'n·~k-' 01J ....!.'...... Q.""&:!.I-~b" ~ ,~..!!!! .. ' !tt\,,~ .. J (,/'111 ,J. '•.) .•..~ ;G;,c; n ii'"IO:··, rl~c' ····e'n sorokban . ~ ~"il ' ..... '-1....';,;[1\""" ~, V _ to ,J,J!! e.J .,l!!, ,iii, ]ifin.k azzal hogy '~nikdJtt.,
.t'...
..-;j...:i!",l.;, "

,.;:!i_I;.-.,;Ji

w,

,!!, ,~,,",_

,I ill"

...... ,4,;II,...."ii.,

._

jl,

'iI'lI,

';,JI

......

".eJo

1,"-,

. ,lid!'

.. ]1'" k A·'C'" 1- OCl~-.a.l-a 1-11.'


~l

!iT!'

pro }..~:'~ J''O'Ji ,::I,!:' "g'-'

iIfrif1 .rt!l~~tL

;jj -'!l

kovetkezo sz aka szokb


.~}~~t,,:'I~,

~Il\.l~'····":

:~.,... "

... ,,~~,.~_

.!,~"

I,J _,:. ..

'6"1- Ii: ._>~ ,[',el. :I1..p- 'f]i l~'Jl;!I


1 __

.'

Az, 1., sorban lehetove

eesszn k a, datum es

,~,lo'nyO!lno~lkovetesehez

szukseges

• •

osztaly hasznalaeit a program S2:a.,[1l3,ra,. Ez az osztaly a :java ~ il '.' ut C'ale:nda,r. A 3-4~ sorbs n kezdodik a CIQc'kT'alk program, es til nnak main () u tasitasblokkja '. A 6+. sorban letrehozzuk ::;1 n.o-w ce 1 enda:r obiekrumot, a.1n,e'~y rendszeru nk aktualis ditum'- ,es ido(ada[~l~,t tartalmazza. A :n,QW objektum a program minden funataskor megvaltozik (hacsak nem :a~lln"e'g,az ido; megszegve a '\lila,g,egy'eXe'Wl1 f'izjka.i
~,orven.y'e"ru:t)~ A, 7=11., sorban letrehozzuk 3.Z oira .. P etc, honap, n~l.p·.··ev ta,ro,Uisa.ra szolg··'a.lo; es hour ~mi.n.ute, mont.h, diay es Y'!9'o,r valtozokar, A v;a,ho:z61.c: 3, Cal enda r objek~. , =
\!!,
1 ,,_,'.'

.'

tumbol kapjak e',n:,e.keil<e[~i mlvel ez az objektum raktarozza :~,Z Informaciokat. Ezeket a, va:~:toz61{a.t haszna ~juk a, kovetkezd szakaszokba n, ami kor a program InfO!,flDaC]6t

}e,nen~tm,eg..,

,A 14=:20~ sor harem lehetseges ndvozles egylket jielenli'U 111:e,g:. Goo,a.:morning' ~~ Good af t€r.ll.'oc~n '.'~'Golod e've:n.i:n9 ~ (J6 reggeltl, )6 naplod~;}6e'stet!O" Az 'hour
-v'-~l't'n'7'O';!' :: .... ::;Q= _;/~~.,i,~[..
!.'.

·erteke .. lapjan .... ~ "I -: ;a


~'.'.

,\.z;

".

I"

"I:J\a""'!I''"1I,e'2't'\;'~, 1-"'1' ik v: ",_ ,1}iU':;~L:. '-11"-_


s , ~, '\...

"'1 ",~,

,I

napszak ~ 'n° m····',:.1~..i~·W '·~l&.~'-,". ,I egfelelot


~',

1#11'11... '~~J.[~\u' ..

,I!Iao!;

U!~I.

A:23 ',29~ megjelenfti a plllanatnyi percerteket, nemi kfse',ro5"zQveggel" E~o'szo'r sor a 23., sorban az It 1,$ (van) jelemk meg, Ha a mi.nut.e erteke 0" a 24~ sorban ruev,o if' utasitas 01i.a-U, a pr,ogr-all1, nem veszl flgyelembe a" 25-28. sorokat, Ez azert s.ztLkseges" mert te',~,~ese.n felesleges Ienne kUrni azt, ho gy 0 perccel wn(Ht va ~:ah:a:ny ora ~A :2:5.,sorban :kmlt~ll,ka m.i nu t Q 'valt()w pilla natnyi erte':k.e.'t. ,A 21~27. sorban

mdveletet hasznalunk, hogy megjelenitsuk a mi.nute·,s va.gy a mi nu t e sz,olvle'g va ~:a melyl ket, a.t[6,~ .ITmgglei'en~ ho gy a m Lnu t e erm:,e ke egyenlo-e I -gyel, A .28~sorban a pa s t (mult) szoveget rrjuk a kepernyore, haromtenyezos

• A 32"='34., sorban 3.Z a,ra, k:]'frasa,n;~,:~:~smet haf101ntenye',zos In,u'Velet.e[ hasznalunk, A 33., sor msskeppen ]ielen.fU nleg az 6:rti.t;. ha az nagyobb, mint 1:2, ~gy 1:negelo'z~:~ ho,g,y n'] 5 o'clock" (1'5 ora), vag.y hasonlo hlbas megallapltast 'te,gyirun,:k. • A, 37-73., SO'f - SZ,Wnte a. pro gram fele ~ ,e,g,y 11'015520 s,wi t c h 'U~a,5,ruU1S,. mely a ~~ month valtozoban ~'lro~tegesz szam a.la.pjan hatarozza nle,S: a honap never,

'I ... A, '76 sor kii '. ,az a"l;\.iIttl a ~I·.'-r .'1l:rJ~ w IS
·-,,p
i

.' A 77_;_78"
iF";'l"

sorban veget
",\!!" ,'. ',-'",

er a 'ma,i,n (_ u'ta,5~ha,sbio'i(k es ')


c

-~I'" 03. tU 010' t-' .~ 1:1 10 ,-~ es- .d ~t

11,2;,

egesz Cl,Q,c'kT,al k pro,g;ra:m,~

JIll.'l,

,\I'ea piua na '-.-. '. oa t.unIDJ['O 1 es 1~1.-,!"- - . ,'" ~II 'Il) etc 1'- 1-· a programot 20 . " - '~]-'-l' tnYl 'I s: ,-- . "": ' ' '. ·d oponttot Jl- :""·'l-d aui ua '1] . - .. - - -.. .-. '0"6':",' 2"'·6'-': ~.. "" ' z I. .·:·--:a,n este V"Q,·.:·I· a kl·.ove~ke,zc'-'Io~' szoveaet ~:il'ele~"l"'[ett:e' n-II":~I,volna n meg: . ,. ~'~_kl, ,._ 11-~)~J ' .10'·-: futtattuk
1-:(\ .... ' fl--'!J",1. _ __ _ ,., 4'!J ~
;!:; _ _ __ __

,rt_,U,t,~l~lh(,\ PI,•.....• " "ru,m,ot; ,aJ, ki C.:-,en_ I~ne·'1· ,:,-, ala~~:b', ' ihoz ]-·-'''I-·~· .~I ~ 1. , -,- 0 g~ . (1111~-,et - <:. ,a.z . _~. .. = JOZ _,III,.)

l:1,_son II '~" n 'k','-]-1-'1-'{In.e~>._-,- .. r '. e,~ .1,~'Ul t a;-"'" ~0,,\ -. . e, , "'' , znle; _ tel( ...r., '-,~'-

u",.

=_

~ _ ~ __

_ _ __ _

.W

IlL. ~_.

G,c)od !Elven,i.ng It
I!IS.

ii

33 mi.nut es pa"s,t

11 '0 crock
~I

on June· .216!

2005.,

Puttassuk tobbs Z··"o·o···r- "-I pro 'g-,.if;'"-i'J]I'll-'11l""'i.~~ ,W ",0',' ..... hogy !..I..C ,.w
= ._1Ii ,Q@ ~ '!;"
".'

_.I~::__-,

~_,

'_

.' ':

~,=,

.'Ii;..;!'IIi.j;

iii.'

'~I,~,e-'C"UI ,W, ":,), W,t;ll,.:JI';)'_,.;

k ho"g' 'V"'''l

,'U, J, 11\.,1 ,

n ~"'o'!:"!'v--~el~]· ,(;",?,;. ~ 7' . ._ 11(.=

~(-'lo'~']"U'- 'l,;i,c.. 'j'· n 1 .!I' . "II ,


r .' -_

~.IIi,.;JI~_"".~

Tdi'I"'11 'o:Ii m I-11i;;;:~-' J.. .l!J.i!i~ .(::1.

eg

jle'~lelllbett id6pon:t nern azonos ,1 sza [nl't6g'ep' a.1~a~. mutaton id6vel, az a zt [elenti, hogy "," JI;< "" ,,,,,."',---[,. e"'l'-'rnezo nemc-c ,,,"'-,----... ,"~'-ll~~I.~~!CiIQ ...,O'''''"a, "w"lap... n natarozza ,-._-. az id 0 _.' r~,Z ,... rt e me- -. ~.pt,:,s, . -.,---. )i'/-I. ~"ii''''--:i'i',,<1.· "0" Z'-'"'' a _ava-er ,,,,1111egl\;....,~,W'O ioozc :'1 I,-.'~ meg 1=' .Qt-· A -- e -",1,-, --,- "11
,W,Jj,

''iFO~ ~,: '.' <~ ;".,~",""'",",,.~>


"]II

greenwi

,l"il;~ lIi:r;;."Ub ~, ,[il;jl·_,_~~,,",!itil,:ii .«:"!' ~1~'1'Zn' ,fml]-]!''''~ ,h,i.'i~, .. C, c t"ilI",~1 ,In,

~;'I-

nern

'i>-l' '-I ~.QI 1"10- O~J' b. ,I'-'jl':I!i",lbi

'm' ielvik "'1 ·Z· ,..-,)~I,q ...... l~', .lm- Q·ZS[." k ~'o"""7o"'n' perte , ,,''''''' .....1_,. ,;!':i.;." ,«W,(,,'
,1!i;..oW,i':'ii., lE_l .-j,"', -iii- ..

'''~I I,!i;:l~",

:·i'~"',,"~k··1:,,"'1, 'I .....·i·;!'t~.!f' ::':-IIII'/k,.·I'~' A_ coveueezo urasnaso '•.k_{ amen _" J_ .~.Z
- - Z .Y~, T-·, '!·lIj1I£:i;'·I"""";n· -.. ~_:t;
~l)n.~

,,31

1-"'" '-l.· 1 '~J'''_''.'·''''I-,·'('t-· .fmJ.-:""I,i,~'l--' e ·.I~~ telrr ....,~,I,:Ii'll,.,,~' xeie:,t,~ ioozona ' ~lw.lLJ~t ,<: b_ •.-, ataper.. mezemeent. e
.1
J~

-. -lL.':lm~'~-o.:;n~: =, T-··· -- Z -. ~', ""',iE!.'tm," - 'Z··, 'l'me ··,-,-n· Ti:!1nleZone ~se·tDefa.ult I( t~) ;
'(
"'?' ,~
I.

.. ~._

'~I
.'

E',£,!lm ~b'-J1._ _

lll )
--.

~ J!

"'2"

r;;. • f1.. ",,' ruggvenynex m", pa rameter 1-·/&... - atac 'I,1Uk cent ,..' '. I,

,L" ,.,;;: .SU' 6

~]-

...

J1t ~ 'lt~·~ ... ,Ftf

.-""sm

.-~~,;j;

iC;

~tr'r".r.i!'~l··O···"'7' -~ ~,el!J"I-.;;;W '-.t;;;" ii'r.)<oy ,t Z neva :_ T" ", .- 'Z"~"" c· ~'. ~b_/-"l,m.e',~one'_
3.Z EST

'O'c

'b;ol'3,m ...tu'm' tot


!~";"'~'IL,,_,-.I!L.'i>

A' '.

", '.. ,'. ('8,-"'" ",lstelc·,n

T·· .',. )...a ~If''·t,· ~k ,~nle ,~_W' 1 .Jl-

. szoveget, '~g'ya ,", .,.

T,l

d fit meZ,one -t. a 1- 1-en•.• :L-'one .ce


-

l ') 'ge . - t; T,_i, ... ,- .l,m!~:&iQ.,n.@!~ ~i"o.. \ O'. IIl-Jidl a


!..,..' ..

'.

S t r i r.i.'g' [[]I

,id 5),'f'i meZo:ne ~g e:'!:,A:v,a, i 1 a b 1 ,e:r]J s, (,) ; for (int i = 0; i < ids~length; i++) Sy:s t,em '.'Otlt 'i,:pr in.t in ('id.s [ i]1 .. 'toString' ( ).1 :) ;

,A C1.0 C kTa 1 k IPr'cIQln'lml a nlvugati viih§,gban evs:Z,HzB dok olta eUolgl ad oft' GISrg'e!li',,," n a Pi",' t:art h;aszna~j~a diltum e!s 'ildoi mlag'hatciFo,Zlsalr,a,~ A Gle:rIQleillv, ..nalpt,art X'U~~, a (~e~rlge;liV lP,a... IPa 'velett,e! be 15;B,2.'-be!FI" ;8'miilk'Q!r' a korabbil Jun~l'nr ..nalp~arhoz kep est Ikiihagyotit til napot, ~,gIV' Ikovehe '158:2" cikt6lbe!r !5, !et II]Iktolbl9r '15,-e" IEnre ;a~elr1, volt Sli1k.S:~~g~ imz mart iidoszH,mJta:s ;8 Ju Ij'an-JendSler' p ontat~ans:ag;a m i'att kezds,tt IBiliC:sus\zni ;8l I'vs:za kokho,z k.!im~st ~ Ii t'zzB!1 ~"'I'iIv~an.ne- m.. rfir1etl!ek . eln vet .. azok alkiiknek en p-'e-!1iru. il')ikt6 b er 6 ,:s '14 ko[ . Ii*- ... , . ,'. - .. -- .. tI :, . r- _ .. ''7nH' 'YU, __lt 'w, C!"'7'u"'leil-ei' ..c'f"'i,~ -I'", A'"~,_~v~ """mn",~+~'amas 'n~'p"''£iii'-f-DI1..J'~I''''DIi'e-k·' •... -h'!!lll:"'zna"m'O"t" L.u~,.., II~\i:"ii' ~i3L: ,_flll_':" slnan'II'U" "I\i~ ~ J'~!liill\~ [U~~.u;,~:" : . ;~,~ ,_ _"~_".Iu~~,~:;;;l_1 _~ ~Ig'v '~Z' :CIIiilI"_'r ~ b -u .J'dl4.~"··/h:il' '8 ,_I~o"_- ~g, ,~.gc-'~oil' 1i1I~lnt-i' r6t _g" ILJla az ez '_ 1,j'~II,l§lm'e -IIV·I"'Il..~. m n "I'd' a O""'S- k 'ViQ~,,-,!:"II'i!.,b'IL ~. az arsb ~I:, "_'._"Y'_JI!I!~Lq, . :]"8 "-'n" lila 'II~~\~' 'val!6sn6 IQisttilynt lie nne :s,zJijlksJ'~glunt, Ialtll'g,a;ssuk mleg aiZ:IInte!Fnath)nal~ Co:mprolnemlts IU'-~t· 'W't:iii"bb i':Ii,llut:IiJ+ '8 ,~,_t ''.t- p ",' .'W'\I'iM_c. "3·O' 6: ~,1, m ~c.o,m J.r' $,'0 f:,twa:r,e, h·" '.. .. - .'.- -,_,"'.' " ~"'I IIQlf_Ii1iIIUU'ClInl~~ tor J~ [~ul" ·~[II~, :r.~L'. "b:'
es I .~ . .. .. ( . .. .. I. - _. •.. I ~I I_"_. •

l(l

~_!I

t,~~[

g~"'":[~aaIIL,!, ~Iit-

g,

~iL'"

'7'C!"

~[II~~I"

I~,

"1-'1(.'0

,~'7

r!JI

;if,

'.lIi;iI~~"

iIi~

..

c'

,.,

,~

/:,

,'.

. ...

,-

.:

.'

"-

g:1oba 1 i .z"~ ,t i on I i C'U C:lmIEUiI~,

'.' .Ha novemberben

-}'ntls:ieultj:nJ)'BrI;, ICaJl,tt],da ba koltozom, ~ '. .Ha 'V'Q,nz6, ,~;~lny~, randim van, akkor el V'~sz,em a a k ru'v,el vacsorazn i ie'sy draga euei -ii3;'I(' ,it..11'·~lo"'nt... ,"" " l,~, JIl.-:'I!.4!I~" m, "'""'Ol 'ik ···· ~ ,['bID be e;!i Nl&4i\i'.·' ......U~'Il',I" ,_' Pizza ~I"itba .,. ";;Q,ovli"" un, ',., • .Ha megszegem a pt6bi~dd'ln~ akkor az egyetlen csapat, amelylkbe bekerulhetek,

at v:'H:as.ztj:i,k:, meg
g,
'~I

elnoknek, akkor kormanytag leszek en is,

!~,

a, 'Dallas Cowboys lehet."

A 6Jc- ,,"'" ~'..des:»" Z


',", ,-.! •. ' . . ','

."

'''~i{F~.

has_Aii!:r:~.~t.,;,~~ AJ: ..
~q

if"' i¥" - ~Ia'- -,~,.:.1.tun,~~a


o!. I'

I·.·~

..•

l' - }- - ... b },...'."-"'.- t'es - - - ..... '1 , L-" "r . "Ie' tegnassnosa b~"~,e_;tete," uiasitasna: Ie'.. ,-e'k' e r:s~gescsa. " ezt ., az egye:"
Ie.' _"" . ~ I." '.. . I'·' . • .', ," \', _,c'. I.' _". ","co 9·.

'<'!:

,"

--

"

..

"

',""

'':J,' :'!'..

..

.1

li']I

.,'

'7 " . "

I"

"lI";' !~ n

P'!l"'O··~.···6'''~!.''''·ti-: ·~_;;,1..,,'FJil'~)'1' ~~,' IDII":i"f1~ fa' . 'J.." _~·t:~f,3.U~(f~ Ai.""


:::.:.,.

Q""

,~IV:_::··)lJ,~ ,i!llvl',"i.o~.~.

'ii!l'~b'}'"it- ,If"n Iq

ns- D~'?
"'~',"""~I;'

II ,.e.Ls: --- .--~,-,.- "'- .h emagynato, a, 1- .' .... _.. ,.::.. -.-,-" ,'' ' ' '. ,I:'. '-l"'~ . ,~I. ..",--,"~'" S,tS: .agy a 8'W'1,'tc., '~I~" -1· - ,~' . taronitenyezos retteteies ntlUVe',~ete[ pev '- ~-::-:-,<!"!"['·-'l·'~'i,-'··' ..' ",""",,, nasznaija, nL e -S,9, es ~W,l'C ... azonoan ~,.-~'"."- c, .... ~',l-:·,,~ .1\.,,,,,, ~'l ,',,~"'- '. chs zonbar ..... ····-,~1, rug~/-"~." -" ... -...., -"'"',..''' nasznosa d~··- sox programozc ···0····, egy.aLa, a,n nem t, ·,· = .. "·-···':'i'-,"k· a program . -l··;!"··~1 nenezen ·":'-·Iff'"L,,mert segm .'.:.' ,."-,,.,,;" .. ',- megerteset . ,0·'·······,····· ,f'~u-:,r,-·-,l. "····,~"",·.J'·· ..·.oklc ~,,1, ',{OCw "-'~l",-'C' .-'ssze uzott ~·'f·- U~a.SH3S0".~h at arna-

T.!;.'ft,,---""

A" ~.·a$t;~SZ;~ .'".Z;


= ..

ri .. ·,"

..

," .. c.. ..

,.';C.'

'i'~\'~"

]!.",.Jt,..

j'

"_.. ~,... ~"'j'·k 't-O·'V'\i'".l1 V:i:Ii.. 11'· "'. ='

I'!!

.~-, ~],. k -. '. --d ,.. s: , kl (a~,egyun 1 so', __'m aasznaljuk, Az, 1:f,-·_.'onl'cst-

l' !n,'li"~'" \!' ,~'i~'.;)I·~l.

l'n

A.:
'

. .r..", -v '!ii+!il!L

"7~'I"JV]I'iii'

""!il~

Q L,;,

·O.t"'F'!i'~li~:~.

l'l··:Q·.QV """ 1, :t\.'Vz\~1a!L~ia':jl· :01 ""fIIZ" ,"

'~_;/I;!,ft- .t::.,'" ~ ......!L ~~,

"'11

1 11(),Z

,. ~l"'" - --'I", - """ ' e: ~~ de va 1-amtro Jfi:1- a ,~.o¥,etl\.e:zoUUlSl~~,S p,e'_,l,g:


l'

"

'I:;<;'.b:· '·_1 t's'Itft',~F,~,~I,,g..c''U"i't""1ii~ti"rt~c;'i' ''m' .-" ,a/~U,"t"'1iI:"'~t-" b" t ,~""',l''I!,:';;;;.'''.;: "!! e'. \',V·· ......:~......~ . ,l.~,GI!~'!k4Qit.,"" __ 'l.Q,s~~a-

dOiru:es a~apja,n ha~~~a. vegre a, feladatat, Az if ... olyan uta5na.sol[kaJ~ mint a p~t'in'tln ,[) et tagfu,ggvEiny:~ v.a,gy mas; vil[oz,ot letrehozo utasftasokkal lehet osszekapcsolnl ~

'lfdlasz+ Erre azert van s,zukseg, merta Calenda,r szokatlan modon Je~zia honapokat. Ahelyeu, hogy 1=lol 12-i,g t,erJedo sZ'moka,t haszna ~ a ja n uart t) Je.~:oU~ decembert na, a pedlg '11.,Ezen ie'ftel{,ekhez ,eg,yet hozzaadva ka pjuk meg :3 megszokott honapokat j,e'~ 2<5

,,. szamok'k-at.

VA·!?:""'·... S("" ,...1 :~'~~~'~I"~ ",J~U';":i' "'I~'" i[i,f}~..;)", ,rl lee '.:...;;'~~n'lli <1il·t'lim- - _.
.j~

h-'nC"~'1.d_j'll.tl~~ I(',~'_,,: hatxsos" : ""7'';;i"¥''011~lJjJlek'B,t ~ ~-U;l~';I~IO'~"," n""T' ';.£ ... ,t,jDiIl,l'p:I' );f·::.lW-=-.Ji~,~I. _'_ .~_~: N n ..-_ I' . __ :_~'.~ ~. :il~ ..',"_". ,'-",[""'~. ' 'tl='!~~ ~~. ~I,_J
,~~,f· ",·f ~

es .~

len; :utasit'as ktj,u(JtttJ". ,Me-gs:el11" kQteleztJ a .zd:rojel'ek na:szrltilata'?


"';:1 N ~ll]...~l .. 1- 11i:k,... lra~asz,:_,em~; oe hasznalhaquk oxet az ,if' utasnas resze k '" 1 cent, lOgy a, i'~1-.;'! ~II - ~ 1 '" l w,'eetelvlzsgalattol t fOggo' programszakaszt elkulonitsuk. 'Et,demles h,OZz3,SZQ,k.Qunk a zj,r6je',~ez,eshe:zj mete ,,",' kive '" d "' .. k ' r, ,," s: il ,.b k , 19y j]VeCJl ~Il '....IL.. a program moccsuasakor gyakran rer1-I,=PU' ,fru,~ ... " 'p "'ld'" '["1]€tJu,~, ·-.al"~a[,."e_aJ.u, ]a,.az 1f: utan beszurunk egy rnasodik utasitast, es nern hasznalunk za.r6,~ele'ke[" varn.damt hibak. [;ortenh,etnel{ a, pro gram fuuardsakor,
$.,
i'"

'l-

jl1(:

lfdlruz· Gyakran ~. =C'== nem ,. Ez a he'~y:: telen _:__,_' _=


.. L .• ' ._ :,"_' __

€.

,'=,

".'

n,'V;:i!,"".l" lliill,il!;;;;l;.:,

''~~"" 1"111'[11"

m csak •... ""lIi '-..j:j;iiJIi, ,a,


III

prog '.'ram ';r'~""


,",1",

J,

Co ~iIi}:__.r;:_l III '1IIt~IS-''''l

ko zben .... 1 'k"''''"]' arnlt ..... ···'.'b' ~,)",l ..... ]' sak m eafievelessel .... ~:::.=" ..... ,.;;..i;;.;"""·
';~"" ,1.;;.' ..... ,1,

haszna lam: nag' Y'on furcsa 10 oika i hiba t eredme'-0


..... ,,",(1,= __ ,_, --"","" '.' , ~-= == ',_' ". -=='.

Qru-:-Ir [Ib,..... ,- _ ,

~;r:::; i;j. ,~,

..

II!. "I..,.:j",

!I,;;;

~s'"

."

tesz te
J..... " ~

..........

~,esse'~, lehet felfedezni. A ~ mOVie,~,etru j,e~e[egy valtozo e'f[ekenek 'beiUftasih.'oz hasznal"' {:I b ~ '~l ]-. 11 .... ~II ]U 1 "lgy '1 a pto.g:~lln!,-,a,n va.W:3.JlI1,IOname ta In :Fer:nando nasznanmi k name ~J.

iiii:

II ._[

i~

Fe'r:na.nd,Q ti helyen, ~tida.jdo,nke'p:pen to'ro,~ju,k a name v:~Uto"Zj6 'erteket" es a :Ferna,ndo,~Z,

val helyettesitjuk. Amikor e,gy valeozo elt'e't,e varatlanul megvaltozik . ,1,:"1' ~~ ,', ru"il, ,. ~J...~< i:'1;,k zet V.,ID 1. ,~, '1']- ,,,l n ,W1II1W,),ttl:l!!!O"", ve;&.;,1l;... ,.
B~li L
"7",..

kellemetlen

es

nem hasznaljuk, a Slo'witch utas'ftasbl~:ol{lt tobbi 'UtaslI[aS~l a, vizs04] ~ . e , . '-'_ - - _.I,C-O" en -'. v'eg~te~1-a.J't6d.i k 0''':;- .... cas .... el~m:,e·k'[ol Iii ,o'ped .,., U 1 - __ -.~111L1SZa,~.,Ha
= _=1 ---, .. -, I.

~'-taasz;·Nem

J'\t. _.

:Vii1,:d(j~·,M',' ',"iq~t
iiJ.~
I ,_ ~"

,,~~n11_ ~f.! _a _

ktJn))v
_ _ ",_"_"

,eg:): J-e.g),":"i}' _.
I

..

..

'.

" •.

_"."

case :utas{t'd;s:tlban
. . . _ _ . _ ... '.

BID,'"
..

-IJs.zeres' iidez6'J~-~el ,nash'oJ Jne.~-~:'


. _ _ _ _"

__

__

__

'V:""1 vatasz: ,A

\1'-' ,.-' m .. ·'· ~ "~'k '1-' - - - - ,.,.- - - - ,.,.- "-',' ~ ,,>'t't case, utasitast - kovetoJ¥: ertek vagy k karakter, V3,gy e,ges"zszam, A- char ertek

'-',- ,,',"--,""'- __ ''','_ 11_ ~,Ztv ......!!.;..~,'~ ' __ ,egysZ,€feS "'d'£'i~]"I;I!EI;lb-'-iEII,t(l'

'v,,'''''lInde ,1,,_,111,,;,
~I

.iC:!i,? d,.t'.,o,

," , 1,

":lI1' n,t' ~rtf,i6.k,' 'nQ.--n' _, t~:ll".:i,. -:ill k~'un"o··'I"b-'~~g--:' Z,''" adato ..... ,n, ,"'_ . '~c,L
11i, ......, , 1,IH...... ,-g,lL. 0, ~ ,.1, -J!!;,..o
,

~'Ii,

- ,~

i!!-~,!J,. ',I

'iiiJ'!'ntl'fI.';"l'l",= d,,[r ,;,.;11"_

ban keresendd, A cas e 1 pelda u ~az sza m erte'kkei valo egyezest vizsgaJ]la,.
! :'
,j\li -

1 ~karakterrel, a c a SM=~ 1: pedis: a z .1 egesz

Klj,-cie'S" lVJiii'tl'- J1{vfa!e;. bttl'(i21:o w,inos ~~ -J-----aza»-. b(jl(JJl~lJSzd1~1 ak ax ismert - csi:rkeel;elt -~, -'1'U2k 'nl} 11. -- ---" -' -- -J tJJ'~--, -,10,... ;,J:;JI' --. ha £?gYSZt3j'"' CSi'1fiL~bolkes-ziil?
II:"~;
I~

1.... '.-.. .-2, -'t ,," 'lr.asZ~ E;-C; ,.a

'f/.tt"'~''''ii!''I,Q!ii''~ ~ U;;,J!itl..'r;"..iIi, ...... ;.:;!I'j!

.r""~:'! .... ,.JI;_].J.. ..

T'k,t::.:-b,:ti;l- k,.'!;;;S""l ett Aii:-,e~1 e 0) al~=~, kal ii" mt-I nerl ~-u ., ~~''7:''t"'-I!J. ~III.. -,h •..
JIj,',~,

l' _:

B;u ffa lo-b _....... m .. o··,;"'"e;n-'"Ii '1'1 -1-.<:Ii,~ =L, .... ~l~ h :t'ii".!;..""
,,1iCtl,.iU..-l
~"i

",~

donos ta ~,:aJt~ 1964~ben., Bsti csi pegetnivalekent ;[a~:~d't~, ,~d fi~ina,:k,e'S baratalnak. K:orl'['es~ k ,,",' -II~II ...es n-~~"t'-:;n-'-y-,c-'JJ'J·'['O-'t-, ~Il...1I1'n·~~II,t· :_!I;. eppen ;d.r.;;.,:~, ",~,~- _-~ I-.• , .'" ko ..... -t - '" volt k'~zn- A' ",'!.;,..,I,j,:,:smat In~g m·~illii'lil.Fll·g A .,J~',n ~e'~!!!'er!!;; n,:_~,J.~:o.':~_I'~\~,:' ~,~, ,~d., miert ..,., ....e' - [-' d _,., - -- - iIi'.-:..t- ; etel p-.rl ~0' fib 111i.;".'';;,:,m- :w_:n 'die az ~1i"~11;."] n··~,ik~',I!::06.,'!"';;':[;; "-":' "S-, '~]- III. 'C'Z-'O-' ~g;; ~J1- k s a ;;1 '-- ~,~ "'J' lil"'jigii'p. ~~ 4,' k csaiac uzemene 1Ii:. I,_~~I,~,·· ~""W:"t,-p- "0' fel napontal
'7,
,I· ..... ~'-,I~',~,i!J, .o:!il? Gl_

~~,!!'~,",'

. ~~,~';"_:",

,g:,

,;t

'1-

W':i

:~~

")I "7

'!o;;.

q,

,I,

'Ii!"c~·n

III"

oi!":Ii"

~,::__'~_"~.:'-~-!,~:-

ttl,

ojj

~.

·smetlles

· - "' ~ ·.··.e'luese ..... ISmlert--110 k ..I,i( . , . k


,Q
1

,1" ..

1., A fel tete~vizs.galatt,ok 'true va"gy fal ,se (lga Z,,-, ha mis) erteket eredmenyeznek, ~I k ""I ,. 1 ,w"yL:~ vi,-1 tozonpusra ern.tekeztet ez minket?? a. ]E,gyikr,e sern, Ne zaklass ny'en, kerdesekkell b. ,A. 1 oO'g' v~bU'toz6tt:p!usra". c~ ,A, bo()le'a-n,-ra~
~;t' ]

Me... ,

__ -I--"~I_", ,-,- .e. .. te -J esu _In~ en ~,cpp,e:n 2.- Mei y:w b;. UU1S,ru.t~S 1""- -,,'.'"1 ---...nc -1- !I_..~· .... - a
..\1'1:, ,.'

• . 5W,1 t cr-h

,fi''t1 'b-~ ' oklx -1ut:a'sl_ ~,S_'W 0 '1<:k..'0 ,', .;an,,'

a, d~fa,'Ult

b, ot'herwi se (mas:ki.U,onben) c.. ionTheOtherHa:nd (masreszt)

,3~ E,gy kis angel nyelclecke, ml a, l"con,d.iti,onal ',?


l

a .. ,Az" a ml a"po~ja. a,toredezett

hajvegeker,

e.s .a.fl1it,ol a

haj kon:n.yen, fesGJ het6ve

v€)]ik"

b. Pelreteles (utasftas): a,program !egy' resze, amely azt vi:zsgaJla~hogy ,eg.y'~'e'lte'""


tel igaz-e 'Va,g,y hamis ..
,e,.Az a, hely, ahol a papnak meggyonjuk a, bun!e'~nket~

'V'cE'~ 'k',,', ""a~8,Sm

.. lnaga,t. 2,,, a. A de fa,u,l t utasltas akkor 'te',~,~es~l~, a, tlleg,en6z,o ha

cas, e

u'tas'1'tas!olce:gyike sent

egyezik a s:wi,tc'h vaito1zQvaJ., ,3". b,,,Az I~a,'''' hajkondicionalo) angolul ,,~co,ndiUiQrier'''':~, ~!'c~' gy,ontat6fPilllke) pel.., (a a (a
a I. '. d-u t~""'.'V - l!. ssio ,n--"~:,~ _ ~ confe ~',a,
,.:JI,~,
0"

'_y80rato " k G k II .•••.


1-"'k , c ~.,.- k te TavoQ,ru:t5U,I,,'e'1"a, Cl,ockT'ei,lk ,p.rogra,m, egyl" ik break, utasitasat, :ma.Jc'1- rorcntsuk 1- 19y a programot, es :tle~zz.ti,k~ ro,e,g:)mi '[iorte',nik futtatas kozbenl :P.r!Q,ba~,IDuk::ki, (ljta meg
ii"'" ii" .' ii"

It

,-----c-'"

c10bb 'bre'a,k,-e'[ kiszedvel


'. Hozzunk letre egy olya,ft programot, amely e'gy-tetszdleges, '1 es lOO ,ko,zo~ti egesz sZ3,m,ot tawoU A valtozo neve legyen g,:r.ade'~e:s. ha,sznaljuk ezt egy feheteles utasnasban, amely }{tilo'n,'b02:iSuzeneteket jelenft meg minden A, B" ,C~0 es 'F hall,g:a.t6na:k" Elos;zor if IJtasn3S[ alkalmazzunk, majd probaljuk ld a sw.i.,tcb-c:sel is!~
A, fend feladatokhoz
3,

kesz peldaprogramok

talalhatok a. ,kilnyv weboldalan,

httj ::: ll~~

jia:va,24:hours ..com cimen, .

-- ",'. k· isrnet 1' cnousosxa I '1- k M vsletek ese


',," "',, "', ,','""',,, ''''''~'I/ .".. ,'" " -'~',",

r"',"',.",," "

""'1

'.'

-~' Iii

'k--

" ..,',~"-'-

Az, egyik legbosszantobb bflnm:et,es) amelyet kislskolasokra kisza bhatunk, ha valamit ttzszer vagy szazszor ~,e'~mrunl~, veluk ..A The Sin~pso'l1S(Simpson cs~lad) sorozatba n Ban, a le,g:i"d6 .. sebb testver rendszerint a,z,e,rt megy ld a, t\1:bht:ho,z,~,mere tele kell irn'[a azt valami ehhez ha sonlo mondattak ~E 'WU~,not obey the voices in my head ~~ ~azaz la:Nern hallgatok a hangokra a fe:ie'" be zverekeknel , dea sz~'irl1n6g·!e'p'ieknel 'b';zto~·-,-l-m_en 'I"" .. Az" ,elfele - ,- - buntetes talan mukod.ik: a ~l--"'" .,.,.~'" ''', - _. =a ,

--=

--.,'

.,'

],'

san, nem vezet eredmenyre, mlvel az :~sm,e[les szamukra ig,e-n,egyszenf

feladat.

'Ha rom ciklusu taslris va n a Iavaban - far, do es ~ihil e - amelvek ,~,.l~"= ","' felcserelheevakran Ji --, " ,'" ",-' t{5,k. e,gynla5sal~ mere mindegyiket 'be ~,eh,et,idU'tan.i :~1 In;a.s,~k!ehozhasonlo nllulcodes.re. Mgy
--_.'-,-'--' = '-.' '-,' --" ,--, -,
'"''C,''' " '-' ) ,_. ._-_. ~ --

gyakran csak az 'rZ~,esu.nk,o,n m(d ~k~melyik cildusurasitast

alkalmazzuk, de nem ~lI'tmeg-

is. mindegyiknek a m:ukodE!seV'€'ru tlsztaban lenni.

~I ",1- '::' b··· ". - k ,;, ,_·,t-·'II., J1,f't:/1..·· . A recice·'-oen a xove xezo ema..ik ·iii",t.-··~ .- .. ,.. ~", ~L._,,_ ,.}a.'!l.argya~JUW1.~

.' • •

A. fo,r- ciklus hasznalata A whi.l e c~~d.'us hasznalata A do-whd Le ciklus hasznalata

• •

A c:~ hisok id6 e':~,o'[U hagyasa k e'ID Clklusok elnevezese

java programlaink illrasa kozben gyakran adednak olyan helyzetek, amikor erdemes k Alk ~II ,C ~I d ,,.~ 'ld ci'lc1 ~I"" - naszna ,nun.",lt··a~[na.sa,:'k e·gy' acott retaoat ItIObbs usokat xoszon vegre hai '" -'" pe-'_3lh~il la._]tasan;a, -'"
ru ~]
'-1
!!'l'" ,';<' .i"

vfruske reS-Dprogramban, a mel ~r minden foaadotr elektronikus ~,evelet.meg vizsgal, .C! 0" vlrusok ul~.n kutatva Hasznalhatjuk 6k.et sznneteltetesre Is, ple,'~da:u.le-gy animalt 6,ra,~ megjelen __:,!!!I.-,_ programban am ely percenk ~.n"t-' k··'.li~iFJ·'' "i ~ pill anatn 'U';: id ~I'I'O'~ iIi... I,t ,w::--,v~,
eg:'--:"y~I ,.1.: l'!!!!i.!!!! _• L.!!!!_l l.!!!! _. .' 1 -_.-

jill

.- .

.}'

--_!!!!!_

l_

_.

1:..

[ .....

_.

:tl

1II,,_c'e'

'I;"...~~

,·~···,ib{~~,I!.'~lI,~'~_~,:l'

,~,,!

""',

.' .' ..

··II;"."'-",.,,!!C,IIi

..

"W~'

"~,

.,,.;:jIi.,.Q,I~.,

P('fr'

,A. em kluso k letrehozasahoz

k l1 ~I.. 'I 'l' II.. -.... "" ..'~I~' l i' szokanannak t~La,_n;an~" gonconunx egy bIIIkf crencet- veto mureputore: u'b,l''''l~ ",~ nv·~l1 arra pontra !~1" -',nnran el ~n'd'u'~r,. 'l 10,.. C'.:Ji vi sszater .' _JL,~,
;> ;>

l'3S ha tasa fa.


;;'oC"
_,.:It.;;:Ji'''''_~ ,,,,,,~,~

eskezelesehez ,c.iklus::utasitd:Sokat hasznalu n k. A cw sutasiklu a pir'O,g,r~un,['ob'l)szo'f vissza ter u"gya,Ba.rra, :8. helyre Ha :al l,cikl Us-I~ kifeiezest
i

1'" e'gy' te 1" k ,,_e',w[["' jes kort

Ii;;

if"ij' ...

I J, ~\~ q

,;0']1'1.

,,g,..

""" .. ~, .. '., ',' :,W,I!i."

for (int dex ~ 0; dex < 1000; dex++)


i.f
}
'fI! IJI

( -+ Y"'i;;i __ i :" ~I,~-x~ ~

(de',x

$3;
't""li-::, '.~ ;0"" !.':iI

-', .";-~I ; . - '-"i ·t~- _ (' In :_ n y ~t ~'-mll'_ 0. IIJ..t- .. -p..r]!' -n'.. 1 _, !II:~~:
'G; •. ,.. . c:.

1:2

:iii:

0)

II

- f'~ -- "'~I'1 '" ~i"'~l'"'. ""l;' A. tend peioa s-z,a,m,w:a.W!oJaJ, a dex vattozo.
..::..]"' . ~l ., ."",-narom 1"' A pc .(~a :3, :f 0 r utasuas,.... ~ . .

-k' -II m~ - :, k ke I ~i.. A. for elk lusok v.~ltoZ!6: segitsegevel ~:a,~ apitji- k meg, mikor k I'll megkez d _lodn.ru.e a. vegrehajt ~~I.iC'n· IJS~, rnlk '0'··.r-' befejezdd lnll']~'~ A'7, llyen vi. 1'I'Q''710''''' kat .i:::J,J---.iti:\~.~, s-~a1trd'/rl~,"l·o nievezzuk, ~"~~'. ,,~o;. "II. k - ~-0:.11, .... - .. !.,_,~ -'-' zvakran . I!},.\"_v_!Ii>!I,4)R L .. ,c..IL..,.,iIr-,..,,,
".-:Ii "J 1I,;;;,.~"'Ii;;;;,£..v, __ ... , ~., _~,-,--, '-~!. •

0;;;;;_.

"" :.., _. ek _ -.- .. .. reszenei b·.·el'lnuatasara


"I" ttt-:"';:
,;ii'

SiZ,O
--,

1ga ;, --"'1
dex

.' 'Elolo§szfto' szakaszi A ciklus elsd reszeben meghatarozzuk a e',ml[ek,et (0).,

va ltozo kezdo-

Felteteles szakasz: A rnasodik reszben e,gy feltetelvizsgalat koverkeztk. hasonlo.-:l:n··~ ,1'f-' '~, oG(:!'~:i c'o' :.kho z"· A" '1~~·· iI'ii!.~~k·',Q''7' o/~tF' -V::-,;;1,~i!JI,:~j~,-~,l"-k·', u)e:X:.' <: _ ,n 0-0 " 1;i""O'iL·,·,V-: ' -_ Ml: '. .': 1-1 v.... ,~l ~···1", ,,',~'~__ . '~~,~",' .. ""c'g' ~,~ ~'U..
I

,~,iit.i!

7-

1.

·u'~a~.IIll.~-~!~·:"

'i11I1t-""1I1

·.:,'_-I~ .:._:r.

_2'':':'!I

!i'

.. 1"1',6dosl'[0' szakasz, ,A harmadik resz e,8Y olyan utasitas, amely a novelo mrlveleti jellel rnegva ~ [()zr,~,[jia3, dex 'va ltozo erte"ket
i

A felteteles szakasz eg,Y' fe~xete~.v:i,zs,g~ tartalmaz, En nek v:jlaszken't t. r'ue-t ke'~ adnla latot ~ ,~.I,- 1'10··...,.: ,-mil'" ':_. " ;(}. ~"'~'.,,111 ~,!t Z ~ g" ~'" ik l.ll.US &7Qj~ly. Ov-l, .... ~ -!t, 'i,..-'t.' ."'·,t'~~',n'n·. ~a ,_ d .a ~.'-";;I·-l~'l·""'?:f-' a,_ S @ ~I,.-a." ,3, cikl US leall~, A--'i"',~I, :I~/ v SoL- -.·.l·, !Il.-.....sz,~ ....~,!~,~.. ,: ,...... pe,~(,,~il'uan a ciklus . akkor~ iU le,,- amikor, 'a dex valtozo -" nagyobb lesz, mint 1000 v:a'Mif.e'g~'y,en[,o ~lZZ1'1 " "~ .' "" -, ,. . - _. ., ..- - '. ,J'
m"I';"'\:_fY'
~,"I,U

~!

,~,,:L,

A_,_·- iIj'"i'"il"'i"'iiill'

U.'II.

l/Il"

""

r-

,-

~"'"

_.

,~,

..

''0,1

. ',_

.,

.,t..

ii." .•

A, for urasitas ln6(k)sl'~,6szakasza 'oly~~n java-utasitast tartalmaz, amely valamilyen n16!~, don megvaltoztat]a a szam hI~ viJJto,z,6,erte.l<:et Ez az utasftas a ci ldus minden egyes fu 6 tasakor vegrehajtodik. ,A. szsmlalonak mlndenkeppen nleg: kell 'Va~to"znia:,,kO[,onben 'a clklus sohasem er veget, A, peldaban a dex 'ert@ket a, ,~+, no'V',el6 rmfveleti jellel va~to"zta ttuk meg Ha a de x elt,(H~',e'mindveg ig- va_'! tozarl a nul 0 maradt - volna a fel,.. . "Ilii .. ,,_. , ~,etel-'1:10'8"),·7
i

ea ,

.".

.-

- -= -

,_..
.

--

--

,-

_.

"

" - - .-

- - '.

d.' .''.-' 1 - <: . . ,ex ,.-

ee'

iIiI,1liI Ir'Ii '11"-";·' c -d·' U Y! U ~ -: JUT 0

I,'"'.. '~O-.F'!l,"'-' rug ]_'O~'4'

&iii'

.ed.Iut:,nyl- "",!l;.. ". ;.II!. VOwluil. '.; .. -;,,~, : -...1e r '¥jI,;,~, c ",-',.,F adott '':.' ,...

-"

-- ~ -

-- - -

---,

l;.,

. .-'

if
],

,(.B':X % 12: ~;;:; O} { d

System~out~println(tll~

for (int p

Sy,s.t@uo,."a,uJ't .,println ,

0; p < 500; p++)


I~

ii

I will

not specul.et.e

on

how' 'hot t eacher used

to

beii)i;

,Acildus 500 alkalomrnal

mne.gjiele:nirw az ,!~:rwlll not speculate OlD how hot teacher 'Used, to be" szeveg ret Nem szukseees z,a'rO,]·:eleker aszndlni - 'I mert- at- ciklus egyetlen uta.sn1st " ',_' ,. ,",b ,_- _, ,__ - - - h -_, - -,_ -_" _~, - , '
'<_,
,oil;, "

tartalmaz, d e nyugodtan odalrhatjuk o:ke['~hogy

'3"

program konnyebb en errhet,Q'legyen,


~
~I

md Az,'elso prog:,,~ w~ amelyet <':III leckeb en !!,;.!J.~, ,.....


-, '1,;;,,0'.,,' ~ ,,:_,[ ""'~

II

,.II.!l~W,

\,;;~,.....<,

1~rr'IF-Jt,'i~-10"-"'IZ"-'"U'nk iI;;;;r.'lI. !!,;,.,~ "', ,J_,

ICl 7'

elsd
!!,;,., ~

','

(lv,11 7-~"l ov'3"" 7AJL:~ 'fiX' :~l ;t,A\ ..

2'"'.

)'~'IiCi

0X"lIO' 7"I"~':"Vi

;"1''C'I,;'1 1.']'_',L!~,~,'-;:,'~'

A" ~~,~

t l' sml/it~11o~Td; ":'.', '~": ..:.,., ~[~, .. emes 'f-' olr " o',u ~gyc,-:,~ rd "" ~~WI 'l~~
L!f~

'?:jf).t11 ,_/!Uu

:....~,~I

·'·:I~·I'·~""~_'

szorzatat J'j@'~'~'n~'t"l' ,"" ~\~", ~l~"..,...... meg ,w!!,;." C-;:k'~I"U" ~Jl l~l~'~.:.-:·:··:,w,. ;It'Si']:1 meg '0-'" ~Id "L'
I , , '~:_"
;;'JI' [it'"ii ;"~J.~,

1 :;, clas:s, Ni.nes I "1i pub l i.c g,t,at,ic voi,d ma"in(S,tr.ing l l aJC"gument;s)
-e.
...-.:. il

-[

., ]

4;
5~
6;
:

.'

for (int dex : 1: dex <= 200; dex++)


l.~,~t __ ' ~ ,I, _
~" ~,

~~ll]~~_~l~,~9~ Sy: ~ t, 'e"nfPj u t nr" n ,t


W~,I~,
~J ' ....
l~ ~ _


I~ ~

~~V~ ~ U,~ ..-rtr..

1 , ' : il~~, ~, [0'· . I,

: '. ~

1'1' ,,-

'm!U 1 llil ,,to;" II,e' tn ", I:

" e,:

~, s ..., ..."'" ,A Nine;s 'pl'O,g,mln ..}., oranakk : for. utasitasa

~ ,,"' ... b """1""II narom reszbo a, :

'.' 'E16k.!eszit!o szakasz: int dex ;~1.'j, letneho,z dJ!~ neven e,gy egesz sza m va ltozot, es kezddertekkent az I-er adja neki. • Fe~tetelesSZal(11S,Z dex -c",,::2 0 0 ~ en nek Igaznak kelt Ienn ie a C'~klus futasa soran ~

Ha nem igaz, a, ciklus veget er .


•' ,M6dosft6 szakasz:
,1:::1..- ,-- ---,,, VI!'.. '['[0' ","z: JOI"",
t"

dex.++';;

a ciklus minden egyes futasakor eggyel noveli a dex

__',',J. ,h,,o;,. Fo ·.,r.-I""t'e;I,;I'~IJ!" Ie


'Ii,..

,'iJ..

roil "I;,,;'~

prog ,'~" ' -!!L". 1.,1:'.- '_ ramot

'HI-;~.!II -'.i'

;i']j ,'"

JDI
_

_-":K' _I

"I' ,;..... '

11'

O'lJC'''7n~~"

I"-,!!,,. II!,;; - --~, iI'§;"')"I-" '!;;;;r;r.;.,1i,;

.;:t;IIJ"'~I"1k-'

',~_ a"

"i. - ',I:

lro~cEv,'-a;"k'-;i3,z---:o"'"-_-parancso "'"","--'....' __,~,~~,,'_

;;..li. -- - --'!;;,!;<-'

kka ~II tehet


W _ ..... ~ ~'._.

11;,=

'~~-]'I" 11" 1II"'i;(~'[ ii'~g.~ '., i;"' lIJ ,[


11b:_ "-. llil

9 18 27 36 45 54 63 180 189 198 207 216 324 333 342 351 360 468 417 486 495 504

612 621 630 639 648 756 765 774 183 792 900 909 918 927 936 1035 10't4 1053 1062 1152 l1i61 11'10 1:179 1269 1279 1:287 12;'96: 1305 1314 1323 1332 1341 1350 1359 1368 1377 1386 13:9S 1,404: 1~:13 1422 1431 1440 1449 1458 1461 1476 1485 1494
0"'1
_~" 'I

72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 225 234 243 252 261 270 279 288 297 306 315 369 378 387 396 405 414 423 432 441 450 459 513 522 531 540 549 558 561 516 585 594 603 657 666 675 684 693 702 711 720 729 138 747 801 810 819 828 837 846 855 864 873 882 891 945 954 963 972 981 990 999 1008 1017 1026 1071 1080 1089 109B 1107 1116 1125 1134 1143 1188 1197 1206 1215 1224 1233 1242 1251 1260

1503 15 :1:2 15.2 1 1.530 1539 1548 1557 1566 1575 1584 1593 1602 1611
1620 1629 16,3,9 164'1' 1737 17,4,6, 1'1 55 '1164
I J _ ,

1656 1665 1674 1683 1692 1701 1710 1719 1728


1773 1782 1791 1800

A for cruk:hJS1Jt~sita,s r-end,l{:rnvU 1 hasznos .. A '[o,v~,b,bieckekben na"gy gy.a korlatra teszunk l 'i!.~,-_ ,,#0]--·'-l"' _3 _.' '.'-..'-' .,i '- .• oeld, - ramba ,. ,~.-= vakorl tban szert a naszna ,3" ·t~·''''ll- l-'-~ pcsoiati'fb-;··c n, merrt 5,ztil1D05-.' pei c ,3 progra m ·!an es g}:~l{or au ·an a.'l ~ ~ va {a ka ~I- - ... , T-' - -l<: In;a,p='-l cr lk -[ .. 'nl3:~111n,lW.Z1!J11, . - - ... ". - ,.1~SO'l{al.
c" ._,-[
iF
r.

",i'

M iV 9:1a ,Javaban ez ulta.sItaso k vie:ge:na' p,ol11tosves;s~D;t teszUnk, k,oinnyen le[ll~ijveUletJl~kart: a h~bat" hQgy' 81 :for uta,s~tasvegjre is frunk. '8:Qy,et:
1

for (int i ~ 0; i
value
},

< 100; i ••); (


.If

= val, us·

i ,~'

A ,I{: ... , .xor


I-~' --~' ..

,"' ,"h' .- - -, .'-' .' '. k 'I' '. bol au, ~"'" .'.. ,~~k fel l"i' ,-.. ;,,] - ~.'---'[~ enenremen . (1, W, 1.1,1 e egye11i.rfl']en-- . szaxaszno :;Il-'~I es CS~l". re bC ..e ,\~,ZS,~,~L~h.o'_, m,... ,'" - A-' kovetk .,~.m·'~It'I·b·i':-I-·· .'--' ,h' '!k""m ",,;,-, 1".t'I-~ "1-"" [a rta wln.a,z..,~,~.a.:et sezo p;~,~_(wa, egy w ,11 1"@ cunust .ama"-"1tu nu oan
-' . "1- .,1, . -'I '-l .'II~I· ,-rt~t,-'b'-'" CI.{~.U$;s:a" ,8;' _.

'--1

,-c.

\.

'I"~'!'-'

.]-,~

"

OJ

while
}

II a ciklus utasitjsai

(gameLives > 0) {

'C'~ JJ..;;..Z,

cikh ,-,--: (lid' tg f~-' __Orl." \...~·'_-"-' -' '.: '_ : :""0' a Cl· __US a.J·'_ ~.,,11' '_lIDI't 1"::-"'-~':-'b",GIi,1('Ofi -"""b_"e' .~ ~Ul1l0 {
f
"C ."

"'!iI

,lil.

- '---.:-: 'L " .' . - ,- va. _::to',Z'O eh,e~,'e,n,clgyO,O_ b :":~na_.".iF-] " "': ..;0. '~r"',~lh"",,-·-, "'''. -" :----~-- 0--- ga.m,€',::::-l,Ve-S ,,'c.t: ltoz

~I· ':IJ'

egvm ,6j,e ~l'


~L~I

-l'I'I·~1.n '. ~.l~""""


,_,i

int

limit

,= '5;

inteount

~' :1;
{ (J!'IPork, is

'whi.l e~ ~ count; <. limi't.)


System. '.o'U,t .println. ,
coU'nt++;

not a verb

I~ )

;'

A .-.' 11,11 - e' . .1 'Ie '_ . w 'k ' Ls cikh :ti.'~,i;J!

~O'U' """',6,}
,,,,,",,I!J.

'i~""·OU '!II' ~',o,j


.. ~J\.t!..

Iii.

ro·'·'" Ib b , ,"- C~.,J '3. - 'i'k" lusuta !!j,''''::1I':Ji.I!.~ioQ! 'Io.r_ 0 tl!J. ,m ! ''''-" ·1'1·· '~i'F\O·,l.J.VifJ., vI} iE.IIJ.'V;l;,,!W1 ,.·31 S""fld,-l ',;,,'-::b.. e'ijj,.,,,lle &:01 ''''''"'I':t .. nJJ:!!,S·"a' zon _« ~~t"'!i;....,A'[" 11"-1 "'''''J',- ...~' "E' _, -'.':, ,.,
'IWI!,J ~~"I.',

ltozot hozu _, ',', -:,,-. .'1;..,0, ~, ,11~1 ,t -et. arnelvn ,ek erteke C'., k "'~I z.. ·'n, letre ".. :mIll: .. ......,I"",,~ 1 ..... iIC .. , ..... , J, I~,i" .. cou,nL nt-ot I!." amely ·n·ek erteke ,~.. ,,,. r=,1Iiiklus negy.. v iIi, ~s "iii I ;_'.lb A- !!;"' , .. ,' ,. I megjelenftl ~ Pork is 'n··,o'I'[';o'j erb" b , h. ,-', ,. (A diszno nern lge) mondatot, Ha a count valtozo kezd,oerte·k,€!'k.,e'nt 6~ot adtunk volna ' I. '1 meg az 11 't yett, a szoveg SQ,L13.senl ]ieent VO',WI na meg, re
ben "
. Ii;"..

.-:1; u,

peld," ba a _' ~,L _,,,,U,

'R; , I

k ~r ,e:g·· szam'.'. ,;;'''-'''''


oJI,~"I".
,_' .,I.'

~:J!\~ '!i';Q.

','

,iI!k.

' I!., ,l,iIi,

'1,.;.,

'ii..II,..,.

lj

c.

~,:.

!!U!L

,.,.!t:;

~,b"..::1I"t;.;;e;,,?,~,

... .1.. I"

__:

~l

~":

"''''

A do ,.0

'·'h-·' 1- .8 cikh renee tetese ~",,-,,-.~, a. W,~,!.IJ,.ll~-l- ,'.,'.':.. !k.~~'~"';;',1.,...~,,:"',.' ' W 1,1 .". cr xrus rendelt ,,~,,-:,~nasomo.....-,.. '1:,;.,_' e .]O,Z~ a utonoseg
'.<

mashol tortenlk a ~e,kete~,vizs,g,alat.,A ko'V'€~ke~zoelda egy do p


do (:

,=

",:<~_.. csax ,,-- ".:' ~ [[lOgy annyt, ~~.. -:.:-.:. whi 1e cw klust szemlehee

II a ciklus utasit4sai ) ~hile ( gameLives > 0 ) ;

Amikor a, p.rogI:a:m. ,futasa kozben eloszor e'fn el a do cikl U5t~a, do, es a, whi 1.e kozott le'v·'···O,L~ urasnaso ok' .,-. ·liP'~k··11 sans .; ·1-'· 'I:!t- oonax, ,,e.,Z'~~"'I'· xoverxezi . -'.,'. '.' '-h·"" .... ,. ,., ,:. _., , ..,.,'._ ',., _.... automan ..u....~.... ,., 'v· ~g.re1a.J 'o''':·d· 'Ii!,,' c.. utan 'Ii~'. ·V·'.. - tkezik ...a wna -} .e; a pr'o'gra,m, megvizsgalja a f€',~.b~teh:", eklonti, hogy kell-e ismetelni a. ciklust. Ha a feltetel igaz, ,es
'II ~I,-"'ltl"," (I " ~.'.

.jE,,,

,c·

II

a ciklus tesz :m;e'g, egy kart, Ha nero, Igaz, azaz f',als;~~a ciklus v~ge~ er.. Valaminek minI· nkeocei I",,'or ,en nle .. ,.. e'-,en,{~p·pen iIi"·_"-·t····',;.:··I··· kelle~~,.a d·"· ,es "'h·'"l· .. 0 .... W,' 1. ' ,' ,c.,'!;'MI',,-t ·o·' ~I'IU' 1.n· ''''-0' ,~i"Ito - '5l",F'N.;n' lir·ll"~· ~,n: ··'Ii':!o'n·· ·a···c- t k 1,_5.'" co" "ili'1il
i .

@'

'11't'~'If"t--';;··· ·1-' U a 51 ~-,5JO.{


!!;;.,

.,'7 L,·.£.il!k.V.

j'

"'j;""

:1'·

.....

"

,'-b'

.......

. .11.

'J·.l,IIJ~,

n,;Q;'m··· .'. c.!J, ;; ..

1'[' .lI!"!.,.,.
.;

'~I,i:Ji;

A··~·· - W, ,J_ I, e "'-,w ... ius ··h - ".,..~W. k ,_.Od:·


l II •

'k O:z.OL, 'I!.~· r, "',",n,. ottali] ~.10Z" '

~- .. ,,wl.'Ogy
_ikJ

re-. toil" _1. ,-_'€ '~,['t·,t:.t, ,a,"-h··'l··I: 1e.,..,,=. e I-.

U,-[~, '~;:i~.:~1' 1- '...... I.' _, ,e;.. ," «:!ig::, .. _ "-!:,l;;;!ihaSi.'iIIJ .. ,

alabb egyszer vegrehajtodnak,

.A·Z

...il f'bb '. _.. .'._:~ ~, .. ,0 , -'i 1 :;a,I:a__ .',n,pe''''··ld..l a do - W'h'.··,dL,,-'i8:


= =

..;;;!' .....

~~'CJ~I''':C.if;.or~J'~~ ,1, J.'Io.r ...... =IIJj,1!i ',~,"'!..;,;;JI'I;i,;.e.'.,.;;; ,.,' ......

ilslafn'1l't~1'l;s;a to:·;b·b,'C?.i!'t,if;'" '] g.<;;rd, 'n' m !!;"",a II),:_"_I;;}.,..~,J!! ....· 'm '''''-'', -'T':~I

"l ~\t.;;,

'5I"t-- "S,L.!!;,J'!iI..;;._,' '.r.!!II' • 091 ........

szoveg

i:rrt limit 5; in.t count _ 1;


do {
;["'!iV"~ fi,;;, ~.g" I~,l!i...ml~

E:;m-•
I.•

il

0-·
_

u· t,
'.

'II'

hi 'Y'~ ~,dL"J6 " Flo


,~I&u

''''1n· r
j

,\

(II'r.w"n,I,o!I;; .lI!.

'1f!i,..ill:"

u-

'w-',t::'! ~
~

QIIgj.

-..Q. ~

~,~_':

.lL1~

n,10."1", IJ...

,~,t§;a·-11· n ' u~
I I

.ljJI~~

t:T

i;i"

I-

C'CHU.n it -I- -+- ;

1, whi.le

(,count < limit);·

.A,do ,_wh i 1 ,ik~:us :3, 'w'h i.l e-hoz hasonloa e

:al

clkl usutasitas elot~ b eall litott 'Vi ~to"z:Ot

vagy va~,to,z6ka't hasznal. A fenti tltasiitasOk ha'ta$~lrnnegyszer Ine'gje,~,le;:lik,:a ,,~'The urse is not dealing" (A nov.er n

nem alkuszlk) szoveg, Ha a. count, v.~'U'ta,.zi)kezdoerteke nem :1 lenne, hanem 6", a -52:0'-" ve-g legysze'f ak.ko-.r is megielenne, annale ellenere, hogy a, count ,€!'rteke sohasern kisebb a li,mit~ene'L k . eg _l3,tsslun,:, e 1-· ,:y'. szerepjatekot 1'Og.'.'U kamasz 'c ..... repet alakiriuk aki ,IIi,'!;;.;;=-.JQ.I!l.,=- .' 1:.'_.1 "!~,,nt"';;,4;; '·e· ,-I,~~I!J. ~, Qi,h.J'I!..',:'ii.~, 4_ '"" ne' vezetnl, I{eJ strategia kozul valaszehatunk.
'!'''! ._-,-,_. ;iJ!\i!..........

_.. dia -,- .llJa_~u,lK., ,~(.th.'on,_\Segeta ---'h:-: ~ '1 _-, es' a '_0c_'· -,,::....., ... d·'· W,I"I,l::_9 H'· a meg mine 18, nem 'm;'!',t"-' '~I!'"a '~I ~,.~I'·~.::-b
,o'!". . --_.
e-

.-'''''',-:if'

..

v:'

,~ W, .J.-

'-'h·- ,. 1··, ,.. C~ ,:_~USO'~, 1"··" .~~ ... iIi'-'_ .e ·c:-··'k-l" .....-~-, <:OZOI1l1)
,"",,"'L

V!..~

~\&'.

a,t;;."

"1I'p.,' '~,Ja -,

·-II-~-''''·''; [" s,("..eH~ a.U,II!!O~~L::-"7 .:. ··~·;i' ......

L Eloslor kolcsonvesszuk az a,tlt,ot,. es Apunak e:rreH kesobb szamohmk be" ,. k , .',_~, put kV _ ',~lc:-:-'~O(":"n- il·a·,.. . ad ·Z>""']Ll t'o''''' t ...... M·-,··-'·,··,er(.Jli'!b.,,,","U__ A·"'·· _c. 2 ~ _ e,g, k....Ala
'7'''7~~
.,I!l.!, .,'.

-.;p ."

_ l!el _

,~_C,

;iQi ......

;fi ;j,';-',:__-

,l.l, co'

,., .'

-·1·~i;]ln· ~'g.·"u v, .'i''t1~ ," maso dlk 1" "!ii1;e!;lAj). ~ ~ . I~.;j_ . _.l,J:\;~,. szemb ,A z, e SO' s[r:a..~egjli~, ak II::r""!iI'n·· 0;;;,,] ..... ':;;~,iiJ
j$f: _ .. ;'-: I~, 'Ii'~"
1 I_

megp ed ,16 '''';;;',6,_, ' ,0' !!!lOgy " ... - .": .. ... ".- -- -.. :t:. '., -,-,. Apu nern ,~senge-.d'·' meg~ nogy vezessu.. k.... ' autot,- ,egysz.er m.I~'Sls-megte -1· . '" ~ m, . ... . 1- -..-, , - _.. . , az .iequk.
,L~,L~;.
oiQ,i"'i;,

,,,'

,i

~:i 7' ~l,"",,~

~-, .'C", t- -

....

'

I-'} , , a.

,.. , '1-' us . .[-"-. :t ... . so cgla, 1- ,... . . 0- ,--, VeGre',na..J_.o(~ru ,'. ,~~{or A do _,wh.il,e ,Cl{ 1--._. 0, yan, rmnt az e 1--·" stra t-:!f.. .• mszen... egyszer "'~a -~~- - "[.;i'. ~I~k a k'l -is) ha a 'whi.le feltete-ill eredmenye mar az elsa alkalornmal false", A miisod'ik strntegw:ira -- W,il. ,e Cc~" am a, -c-.'-'h··'~·l-I-- ciklw,us hasonlft mert sem mlli'~ sem '[-'o"·;rt-~n'·-'l"'k:· Ig ¥::IIW'·hll~ Le £;@~"'~;t-'~l-t.rueu.~, 1~'~'"'k-·'·e·,'I' w, . w,'...... -t nem ad, ,A program'ba n minden az adott h,e,,~yz€tt.oI fij:gg~
-.-.! ..

·-'1'

I'.'

..:l!'V,

..

"

'"

'"'

II!;

;;,j!' ..... , ,

"ill.

Q'!t;.;"

..

r.,I!;;,.o,

...

,U" "~_

,~!j,

.'

"

'

~,

w,!..'l;;i ,'_

,.1,

'6~ 11j.~ " ..

A k] a,d6 nlem gilUamitall~a~, Ihogy Apu bolldog lssz, ha ~e~dezle:s e:lkOI 9:lvliSSlJuk az:aut6n

jit

in,t index ~ 0;
while (,i.ndex
<::=

JU)OO) {

i ndex ~ i ndex + 5 ,;

if (index ~~ 400,
breha,'k,;
Sy stem ," t, pl:' i n t 1n ( The' ou
,i'

I~

index. .is

ii'

Lndex) ;'

}
.

.ape-y"."' A .....' ~ n U,o,;;; szin ~,i&in~ , ' con..,t- ,1.,'-i~ ~~~, '_ 11l.!i.,._,_ ,I!.,.,i!:).' re,

l-r'~_~l-o~~"nl' esetekb ...:;;;'Pf'I' alkalrn. azan ,~-I,~ "l,t""'l,e:"'l'~;i,~,.Megszakttja ,'" ~"l\~'~ ,1Ii"..::~, , .r !.,~' ~, "'·[""1-'-'"~-~ ua rs f:"--'!,,,,<-,tr :':'1"--·"""" l: ...... Iifi'·,l··· ,-,.- dkl ,·-""['1 (+f!"··l-,···'t'" ,::..: ,-' ...... ciklus eiejeci <'.1.1,50 ..tualis rutasat, atugorja a ~l~J,~r.a,evo 1(:1.·,·, US'U asnasoiea , ,=5. visszater a. 'CL<_US eleie ax
_"I;.'~, __

!!! lI, lI;.,..,e'li.;;.~ "'-;J.I ..... I.,.... ,,.

. "'--,iii .II, ,"~,

,i~',;i!k;;'I.,

,.... v

II.. , . ..::t.;lli

!Ii.~l~

..

-",--Iio;.',i!:).;;li,,-(;.

__

ri

,I~''''''-'-

N,e'Zzt1.:k rneg ,f1gyelnl,esen az :a.la,b,bi p£dd,at::

Lndex ~~0; wh.i JL e (:index <: iiii: .

Int

index ~ index + 5;
Lf ,( index ~,;;;;;4 O()} con t i nue,
'i,

s.y s t ,em~ou t 't:):rLn tIn

( Th,e
Iii

index Ls

,...

. , d ,~A~ . ',. "iI'n,··.····I,~,y~1 ..

Az, 1L1.ta.sftasiok a megszokott medon hajt-6dna k vegre, kiveve, ha iii Z, index, erteke ,4.oo.i Ekkor ugyanis a cont Lnue hatasara 'a" C~k~,~lSvisszater a while utasftashoz, ahelyett, hogy a soron kovetkezo .sy',st.em,.,out; ~print.In. (:) ''U,tas'l'tas't haj[ana vegre" .A, continue, mla tt a clklus soha nern fogja klfrn i, a szoveget:

'Ibc.".'-'

,.'"r:"€

.-., -

~ dl ,1:,-, a k es ,~c ..c .'-"'.- ,-- 1n ue·c,·. mine narorn " " il"::I"' ",' "t-'I'-;;""'~~"'" _,_, a c on t _•. , cue usu :3,$1rassai~I '~i'.' '-;.' .. t' ]"'l-"'IIIt',~ nasznai la,~v.
,·C·. ''';1 .C

c ,·,.c

A, J~l mas u [a,s,]'tasaiho,z hason ~,[6,ln, cikl usokat is egymasba iigyazha,t~iu:k. A, kovetkezo va a

pelda ,~;oy"-',' '. ',' ciklust m 'l'it..,'t e'g:,v f' ~~,~,,,,,,Jlid, '1....'0'_ ,or ...... ~_,~J!!!~S,1l 'C-_C·' -"'.1
-1,-"-, '.

c---;'h ..

a W,' ,1,.-1·',-', -,' elseieberu -,~ "-.w,.:]! Jt:::


I .. :.

,,.

int points,
int target

0;' ~ 100;
:=

~hile (target <~ 100) { fo:r (i,n't i '~ O,t i -c ta.rg'iS't ,f

i T.'+)

if
lil'ylJl.

I( p!oin.t,s,
. ,:

>' 50 l
+ ~~ ,.

bxeak: n"~n't'~ ~ ~R~~~G ;~I


}-

,~!~I,~J.,Jl'~l~'

~'~I~f"O'""cllqrnl-l"'!il~ l.gy ,r:.\~'U~' ]j.!b.!li 1. .~,!!J.~ hoc ..', .l


a. 1- .--"~ 1- '" g xuiso

[C:U[ usnak
~
"I

uh
i
I .... ,

. k ..A''2: - e nevezesnez. lllJU_t:2 nevet. es utana egy ,~~,e~~'ospont,o~ • " "1- --- . ~- '~! 1-' . _. ,..... " , .. .1!K.... .. '" a [(,],,}LUSt
#_.,

-,-,.:·'·,·i·: dket ['61, m~ nIL-,{It: clkl


L

'qIS' .ru""'Q'" u:IIi.J.,[W.,

~I k-'"~ s·""e']j" ,'=,II!~", '~Ie;!!'p'-'n"~ .w:.,~ " ,cetn" enk ,w, .r "L Bhhez '~,.t!.,
J,.

'. ,,L_

:1"' _1'1;;; .. . ~ I., e'v''-~'t, ]-.. ]-''"-I "L!;;;:

~Ci (;t['b

iI""]',ll, - ,n!li\., '''ll'- ~I. .


't- -] Co' -"

JIij

.' -,

'~I

',

-" Ineg,e,_ OZJ._ 5 or -'b-_ tl..


" i· - .'- '",_.":--_.~. ' ~--b' .:< 0':' r' ':
i'
'i. - .'.~.

int, point s ':::0; int target ~ 100,


't:::;,"-g· e'
'. :-I~~,;.

''1'",'1-0-'...n,. ~I' V "~'

II!I

while (target <~ 100) (


for (int
i ~ 0; Lf

1. -e ta,!C'gret;

1.+,*,)

'~

h.J(),.ints :> SO:) br~at, t.arg[e't 1oop ,~' points = points + i;


}-

IDss2e[t etl, [folr c:ikllusok


l

_. .. ~ ..... ~l . -,- . ~I .. .A- f=-" " C~"mso k ['0 oosege a'. leckelx _..e··d···l'· nasznerta kho nason oan nez mr\.,~", ~~'Wl[etne'riI., 'or cikl '- ','.,'·~b-·b-o!!., tecxeoen 1,(.lg ~"'- . '-··'' 1-"-- ,,1.10,Z; '~I···--I-'J'" '.,.,':nb -__--->'- I '--1- -~I'tvrib'b-·:.·"[-' "'. '~." .0' :' . /"~'tr", ot t'i .. - "~~'I'-Ik ".' or ·"t-,,,-···':""~l'slx --. b azon oan 'ocnyouura .. ax IS) na tob.."b'·· V,h,~OZ· nasznarun :.,..ill f-'" " 1.1 asnasoan. o
r'"
1 .•..

A, .f or cmldtl s

reszeit pontosvesszovel v~lasz,tjuk !e'~egymastol, E~,okes:z'nt6 szakaszaban


pedig tOI'bb utasftast a~,ka:~-

tobb valtoz,Qit is meghatarozhatunk, modoslto szakaszaban - lc anogyan a k"~ k - pie 03..-~,n,1'';'-1tato: "'I ~I'';''b at ... maz ].1arun{, al sovetkezo _
rntt
i

iJ
(i

j;
~ O,~,

fo r
}

iii! )., ~ u ~

• 1

'7<i

"".

1('1;iliiQ J -< ',10 u-

j'

Ii-+- .,' ,JI


'iIF

+'~ 2. ~ 1
III

{.',
~,-

]1
!i'

"~
_

--

'I'i .-

l'I

* j'):

.Az egymast kBveto utasftasokat vesszovel h~rul€iro',~muk:;mlnt a, pelda,ba,n,: i .~~ j ~o. 0 A ctklus szorzatok sorozatat fogja megjelenlteni, ahol a, ke~ tag az 1. es a jl 'Va~,~,oz,6,~ A c:ru,k.~us n(lnden futasakor az i valtozot eggyel, a jl-t pedlg kettov,el noveljuk, i Amennylbena ket v:a'~to,z6 szorzata eleri az 1000-t; a, ciklus veget e'n',.

fOor ~ ; d.is,[pl,ayCount,
}

end.va,lue:; II a ciklu8 utasit4sai


<:

displa:yCount+,t-)

0(

A lecke gyakorlata bebizonyirja, hogy :3 sz;a.nti~,6.ge'pet nem lehet ugyanazzal ~1,modszerrel bunteml, mint amivel a C~'vl~.soro':Z~ltba,:11 Bart Slmpsont, Ke'.pzle~jlwk e~,~, hogy ml vagyunk az a, ti~l1ar~ akinek ,e'g¥, ,g,y,e'f,e'k, a s,za~ni't6gep ,~ toriumot lett :8,reggell ka,ve'l;;l'ba" Legyunk barmennyire szabadelvdek, ezt azert nem hagyhatjuk annyiban. Nem elfogad~I'\:';l ·o< VI' selkedes 'm eg'y:' tanart su p'ta,l·terlt'o;.r~?e:~ l~S.Z'',el'v'e'~I,ek' k ~ten n l, A- .... ""'~',i!i" "'. '.' ~'P:! ~ k ezert V ~nl:""'j·.O.··~ n." "" l_ ~ """", ....... rneg ke[~ lakolnla, Bunteteskent urura es u~:ra kllratiuk vele ugyanazt 'a mondatot.
= ~ HiU, ~_ ~'!!. _ '1;;,;_
o;l!'_. . .' '- __

__

.j§,'!¥!;_

;!:;., _;;.;II

__

,i!!. _

, ,J! _ ._. ,i!!..t=

~,

~~",,?\;]j ;;.;i!

'g,

.'

!!;;..,l;..~,

..

A , "I'\epe,a .t c
'II];, . . .....

~," ,,1

,C!! _. e ,,;!iIr,:..... .l ~A·... -,-".--'-,'.-_'.. }'-' 1'" .... ~y,s t em .. Q'UIIl.. ,', pr,ln. t 1_.'\ 11I1.a,s.1.1!i.~lSI!L, 1:_'Uf~, a, S,Za111h.ogep mr"I'.'h.JlISZiCUnlegle.ell],I~el!i,lli,e,Vtl,g,y I n~,l J '. ,"'iir/"· "itt' -sa £o'nly' mate m-..··o·-.-·n·· .. ,v'",:" ba rm elylk 1 .;. ",.." tel .JIl;..,S--w, ~"""'i' .. ,~,rlill,.II!.):~..-. 'cl- [.t~I'''.r'1It-· "~''"''l~~' WJ.,t;d 1na -"'iI'b" '" ~ '..:!i·OU' p·'..:!;'r..... ,I, m",~, ~Q,~"'J,ii"ur··-l "lu",,'-iiJ'A,.C'.Q"n k lirta ...... I~""" en 1f'iI.."l;..J. ,en W"W,~ .:.. h. 1 •. 1, .·._,~, I, ''''-'',~ 1.:8
II!o.. . • ,.
'j" , ,.
,c' _,/" .
-,,.0 -. --

(is n ··~,-t·'l," -",-,- ,- _. ',' -._'.:' _··,"·k,_m ... L:I·:'~IIi',c~·":--_: """1-;' s -"'·.:'-·-·C.' ::.-1' '. r vegrenajqa usme res.) program eg.y ci nusutasnassa 11 isme·' ":,t--, e -['"en ,..,,-,~, '.', Oil' 1 "~'it!,
J"

:11'-

rII"~i'

.. ")1-'

.!'l;...~

",-,.:j',~!'"

-,

""'Ii

!.,~,

"':iiI

g,

,'!i;.r

befejezheti a futast, es elgondolkodhat


~. "_.

azon, hogy mit is csinalt.


_"

-I
:t' ~

]: class Repeat (

pub'l, i est a t. i C' vod d, mai n I( ,s t ring' [], ,a,rgu]Uen t. s ) { s:tr lng s en it e::nc,~, ;;;' lil'Thc(ci um :2 J 0 i. 8 not a ,toy' ~ ill- ,~'
I~

.int count
C'a.l~nd,ar :9 ;
._"

st,a,rit: ,~ Cal,endar., get.:Ins'tanc,e' <), ,:

= 1o~'

"_

:;.

I'.'. .
~.'

!.'

. ., 1- 0-"- ..
,

11~
1.2':
1.3, ~

L n t s t a r't S,~cond ':;::s tart ..get (C.aJ1L enda r '.' ,:~CON]»)I ,: S s tart ~r,olI ~,C'ale':ndaJC ~'MINUTE!! tru'9:); n ,t, rt"ii.n'W',,,,~,~; 'n'i ~Itc;; ._ c"t9'1I""·t eto'e;,'t I~C-'-~l;;'3n'·..41 U-I'[I\"lm"lmmo~, .. ~;~"., ·:Ii,~~A,'--"l.11l,i.1i.I.:Ii.Y, ..·.'~ ',~ '~":..: ~.L '_: ~ ·U~,.~ ~:ri.~:~~._i'U',~,~ J ;~,
-1..
~I~ . __ \

int startMinute ~ start~get(Calendar~MINUTEJ;


!:!i;''Ii'"

~"'!E:r.

l!l

14, ;
1.5:

int next; second :: st a rt; ~ 9,e,t I[ Ca 1enda r ~, SBCOND), ,f while (count < 1000000) ( ~y s t em,.au t ,., 1'0 t In I' So en t ence) ; p.r
~''ri'"' ~,n'r. 'ri' y,~ ~ ~ ~,~""l"
1 ~ll~ll~'

_;:j,

'i"'iI,C'

:-I~l

-:::.l e' nda·


. -[ 1-.',·

11"" J&.

~.llll.

no-,~,:! W'

=:

oE!I."',:;< , .. ~'W

'n-

G,:

,~-'r- -,~,n·,.r.·1F db ~ 'n,-- ,..... Q. - - .t"l:iiit.90,1,U~1!.lL'Iii."" 'ii .:9 .. 'l.... 91 ~ lL ~.::=ii . ~~!
~.;b

I \ I~ \I

16;
,- '9' : -,t
'-1-

if (now~get(Calendar~MINUTB) >~ nextMinute) { if" nOrw' ~ ~;ret (C'a.l,e:ndar " S'EiCiOND) >=: :nextSeco:nd l' {
breaJi.;
Th,

18: 20:
2,2 :

1'9 ~
,iii

21~
2,3
~I~

~.

:1. _J~ -:- ---w=--=-rC·"0' 'U'In.t=""-~ ,.~


e.

!
'!!

$ysten~, .. ut. , . ri.:ntl:n t '~\:nl 'wrot~· t,h,e sentence o .p


.ll.,
1P

'r_\

...

eounc

"'!t, ,ill ~

[I'

t. ' 1"
_"

m-, '.

~~.

'G ~

'.'

ill',

I"

'.'

2:5:
2',6 ~
'!")ry ,', ~ I 'I'
111

~ystem""out
J

",p:ri.:ntl:n {!I~I have

le:ar:ned.

roy' Leason ~") ,i

''tt,'\
g

d .. -'-"L;c.tI.!Q' ~,~ ,1.- .....,", ~ ;c'W'--ob~~!!!.'~ m b ,,,,;, A . k'IO','~v,~Fm!",~,'"";o;,,,' ,0"'I' g,ok j'"l..( tszodna k- ,w.!!,;",. ebben ,~, p'rocr .... I,_-lli:jl •.n. " " '_ "'-!..Jli:l ......~. .....
1I;.,.-'__

v'!I",;

~"

~:iI

tas.~'tas ,e~erbeto\,.e teszi a pro gra.:rl1, s,z'anl~ira,a j a va ,',U t.i 1 OS2:,"" ~aly,k::o'nyv~,rat.,Bnnek egylk oSlzra.1yat:, a C(3, l~:l(1.d.ar-t hasznalju k az ido nyomon k'Qvet'eser'e ~ program ,~umsa. l.[,ozb-e'n. • 3" es 4. son Bevezeduk a, R~p!~:at. osztalyt; a program mao in () blokkja !e~k.ezddd.i k, .. ;" es 6,. son A aenc ence va~toz6'.nak el't'eta 1:~u::l~u,kbu ntetes szoveget, es letrea, hozzu k a count va~t(),z6~I) e'.rtekkel, .' 7,. son Letrehozzuk a sta,r't valt.a,zoe a Ca.1enda.r osztalybol, tartalma az aktualls
1., son Az, i,mpc:nr: t
U

id,Q 1esz,
'. 8" es '9., son A C,al,endar osztaly get (:}tagfuggvenyevel kikeressuk a, pillanatnyl perc- es mascdperc-adatokst, es elraktarozzuk o'ke[ a ,s·t;,artMi.:nu't,iS: illetve a
j,
Cj '--'

. ".' .I~.·.:

':'),~'-C- .. -O·,.''ij<I..-jI ·v·",W,~U~r: ..·


I~]~'U

"",;:;mii:'ir;.""o"":~IJ"b-,"JJlnc,III] a
'~~I .'

,.

10,. sot; .ACa.lendar roll () tagfuggvenye e.gy perccel eh)'reh~pteti a s.ta.rt val~'O-z o' ~~'iI~ _"'1'o ...~~ 11" " '1','0' lt ~,"':I&' b.·I·~~~,m 1.1.. es ~2", son U'jra..a g'at, 1(:) tag:ft:w,ggv,em:1YC hasznaljuk a st. art 'Va ~tozo p ere- 'es :Illilsodperc,~a,d.ata]nak lekerdezesehez, majd elraktarozzuk 'ok'et a :n,€txtMi:nu t.e es a next.sec end vt.,l!.to,'z kba n. .. o 13,. son A whi.l e utasitas a count szamlalo el'~e'ke',nek megfeleloen elin.dftJa, :8. cik'b·,L'Iij ~'~~I 1Ll.~;~", .... ,~
1II,L"~"~'ui~~~~~!

lust, Ha a, count, e'!let~az 1 000 OOO'~'t~ ciklus leall, a, 'ill 4:" son .MegJeleni'tj U k a s en'l:. ence karakterlanc valtozoban ta rolt b;(~ntet:essZJoveglet ~;". sor. A, Ca 1 enda r oszta lybol letrehozzuk a. now ,{'illO~ZQt:~ t amelynek erteke a pll ~an~l tnyi wd lesz, 6 ~~20'" SO,f!: Ket egyrnasba '€lgYtlZ,ott, . f utasftassa 1. megvizsga ~ 1 juk, hogy letel t-e egy perc. Ez a :next.M.inut.e next second valtozok ertekeinek es a,pjU.anatny~ perc- es 1:naso(_~,pen::·.adatoknak az osszehasonhtasaval . to:rm:'EJ1:i"k, Ha letelt e,g;!' petc'~ a bre a k megsza kitja a cikl u s fu ta,sa,t ?1 son A- -'.} Je~ '. 'a 'wh i lie ,':1 j(.'1us veget, ·'l "':";_;,m .....- '. 'I Zl .' 213-2,,, soc ,A s,z(im,n,Q,g,e,p ,kilifIDaazt a, szamot, ahanyszor a 'bu neetes szoveget

e5

'!!'!!!

,~ ,IIJ····:,iGJ' .. ~~lII

m ef,)"e,m en "lc~r,;fa"~''iI',,,g, Il.bbl-~~',~

2(i, es. 27.


,;;;<!,

;;,~,

~~"]l

ke gyel ~~,~ emert ·.1]·


~~ ': :' ..

IW,JIl~~

_.

~1~O~'"""'~-1""O';'v., '.'.~ '_"'l~ r!!!J,)'"' =


~i

'r,p.,'g"

SOt:

A :1 jelzl a, program
~1i

~i n ,[) bl'okkJa nak es a programnak


12' ,!!, ;'~.'~. it'Q';i'
'"i

a veget
w~
~~!!;"~

.. le mot a- ~,C ~~,,'_, "'., ~... il yen m--.;:i Y' .... : fu FOJ·~I,"]'Ch["'ll,~I,,'.' progra'''"II:' ,I.' ""'" "II. J" ,_.v -~ - vag ,:'_i V"'~]-am :,,'''"'''~, J, ,~,~ :_~l.j to' rdl l!l; I"lii"o·gl- mma,;al..l, m "'1]"11"11 w, - ,1~t<i!iI:,2J,=' 'Vi" .i~,'- ~_,·"t U.l ,:.: .•J "-I'~ - ,-/'1]- ," 'I ..",., SU~I. ][=1,· ,,- '. D" I{· t-- 1·l"IDszna.Juk. gepei ~IU.l-( ·b·.... .. ,-..... ._.- .. ,,,,7., ....:- rbs .- xoveucezo u,Ih S1 rase ~i{.,!1 ia a ,:.~ce ,~I "'~.:L .e a parancssorna a ~l ... ·'i·t..,.- !",a :""!'/'-:'.'.,
_ ,~ •.~ I"", ~ II;,;Q' -I; lli'i

"-3

,'~

iIi'.'''-il~

s.

c· ...

=.'

'I

jav,a Rep,e,a't

Fuuassuk tljbbsZio,f a programer, hogy Hi.ssuk., egy perc ahau han.yszor tudja megleleniI- A :", 'l_ ..<; te n .. a moncatot. ,;- :R'~pe,a. t program ~l;, ~'g modszert ac 'I anna .. (megai ~Ima pttasa ra, ]-10BY W ~\{ iti1.n,'u W ......"" melvil"t "~~-"" t- /'1"[l"il"']it"O·~g-i6.p·;;[!' gy. '0' .']'s·:'''lI'-b· A: n'"i1" , ,6 ;o'1jl-"'O·'I"l"'!'·'·o· [ reszte ·w,kem '-I n 'E!I'~p··~a· ~,'lt'tl~ll~b...i'~1'[1··~~ · b kor 'OU ,t an .'r--··~ ~: l~'~ilibIL" ..~,~" ,_, ""2' 11-·'1" adott ,.~ a,~a H la, ,,- '-'..,. ,~.....ounk .'''-. nel to . - szo~ ... -.~,'-'.-" 'i ".J'"0-" 0('0-"0"", ',-- "'_"~_.JliL c<ID,nilon(_,alO~ a,z a_ ,0 u::0",,: tt. '."'" ,1 .n1.l ,g,epu _~,en 1-.. 1 .... 1 tobbszor l.rJ~1, ,_·,s,zer frt""m ~
ml

"

I~"

~I"'';''''']

C_'"'7

lJI~!'

II_.

'.~.<,:.: . ,', .... " .....

,! Iii

'I:"

1.1

~ .. .., :-

r] . 1~ll

1;."AI

"-.1 -'_':'

E:-'l, .._I".;J I

.£\,'ig,

'!'6

"",._

~"!

~.

,WI~1 .' f"-_',O',

~~I

"

--I

.... -

c'

ld, ne a.llj'u nk n1,e:,g ,e,g)" n~'Sz;vetnynv:a n'ftasna.l ~ hanem v:a,8a.l~olju nk to'bbet a. szerzo kCHf~yvelbol, hogy b5vithesse ~ sz~a.~ni16ge'pe~.

A,

~e'cl{.'~b-e,", Ismerreteu anyaggal (tjra, es (~jra talalkozni fogunk, amikor programokat


1

irunl~i' A ciklusok a programozasi nyelvek [Iobbsegenel( alapelemei, ,Az egyik soron kovetkezd leckehen kepekkel fogunk dolgozni, llO'gy' :ani1na,c,ru hatasokat hozzunk leere 1IAi,£,t-kt··~lll nem isen.~, ,U menn ~ - ciklusok1"" ~ ~,!!;...,w ... -~ W, "l\J.I ..~._ ;t;;fc

os

'!i;"..,L;; ,II

,iI":!;.'''5'

!6."

,t'iI;".,!!,,..

,,,,"",.,

'Sa [iI[ Simpson minden tilbla rairos buntetesenek szovege megtalal hate a V:il:~,gh,a~,6n.,Latog ~.'C!:;lll k '1!r ,t ;t' "rr"'I, ~ ,.':' 'w.ww -n° -rn:. ,n c··a., ,m'll I:' 'g" : U ,,;,~~~, I:·' ·c· h ~ 1 'k'" 'be'"0'. a r".f,I1 ,i"iir:'''''~'n'1"' 'iJ1I,.g'.' ~, . 'h" t, rom1-, c·.'-;; 1ii"i;'ii,~'["'Ii ' 't~1~:a ..h~~~61 l w,e;boldalt~ a,hol a. tii'bhlra, 'l'rt .soro,:ko,n. :kIvtd, e'gy :az(lkat 'w',e:blapo'n'j zol,d, h:at[,e'r= "]-';" 'iT ..,. ~lsa ,·a,,rna,zas 1S'[a~a_~lalo,~ ..'· '" '. ~I"'~~ - .. re l :lnegJe.enl~lo java, ~t 'tk]
' , J~-~~~.-j!

"':Ii

d,

'l"'k"NIQg" _' ,1.~,l.Il,~

""iiI ~~,

~lLl'-'

~!Ii"',

I:.' 'i..:i'jhn •.~ - ~


III ~

,~,~!to

"1

"_·~Y'b~·:

._.

~'_'

'~_ ..".. ".. _'_

U!!I!

'iiJ~~'

I~:a:

•.

..

"

:II~,IIJ,Ill~'I,mJ

ICeraes·' A fito} ~cfkh:.ls/)a,YJ. J'u5lsz'}l'dlt', zdn!-~/aI6 vtfi'lt,';070t (I for-ban s


, •. ,. . ..•• ,. _.' . I. ._ __ ._ .._ . . _. . ~ . __ . . . ... ~ . .:_.' .. ..

J!

,vao'v
~..

a cikJu s
. .
.1 • . -

kezaete'
_. I _ _

,(glolt k,'flll l(jtre/~oZ1'li?

eel ra '1,.,. ~'1iI,C'7'n"/1'" ~W,~',WJl~_ . .....~ k,:,il.. ~Iso ~!J""l'\'ft"l' I .. ","';1,,0''', ",P' ~!etehozn j 11 a e reg. 1'3.'111 e-b" -f1'lasru k reszeb en W-Shasznalju k A:z "a,,.;'1] tozo a melyet ,e'rry~:~ r a oryo::. ,~-_---,-, g.: icik~ usban vagy egy u tasitasblokkban hoztu nk ~etre~csak abban 'a, blokkba n letezik, e'~~e'= ~l ",-.~, '-,--.-.-.: - a"';s~,e'b-,em1 -'-."",:'--~"-,:-,,,-:_.'/',-::.' .. szaba '-I ,' , ' • t ~{e[ a p.rogl..a.nl mas 1::: zeoe L nem hasznalhatiul J u ={" 'E"""o,' 1, ',1":"":':::'· 0 gl ,~:l1l1,OZ,l.S.l SZa,tiLy,', ,'me I, ".., J ~= _n taszna ~ 1~-, -Z te yes P,I ""!I;J. ,.... ]- zebb s .,.f:~I,t.""-.'_'''',,]''''''t ·"""'-"1,11·'" "-- .. .' .. "11' rue}'ne lE;''z:iS' .•. a V!;:hO!,Z;O ca . ,IO'SSZU taszna .%11,n~~nem hatarozl la ... k n]eg erteket ,3, program J.1.a aroz ~I'HII ,{ -.....-..tJt..ol';!"k-,t:;.'I',,,-' -:'"",-",,.,,--" ,u '-',-,it. ,"' .I",/1.. "e ,"'-aen, .~.. nero t u «.JL ik~ 'rna 5, 10.w. ~_. ~., l -~I - '.·'·'l '[ ~" . " "~"11'"i ~"~:" toga '-I' , - - "~'me,] .y a·1,- fIDO!'z "l- .'- ~I wl:e!.y[lew.entl ,aaszna ...I] A" iil." '. ~ om, a -',-, ,- .. Ll n,-, ' ... ' mas eszei b" - ,=5 ... .. '.' 'I" kancso lodik ~"'I;'O-,6i"~' ,'a v''':~I·lrt-o-·'?'o'!.~lF csak ~'lii oro:'g-' ('11'[-"\'" egy bizon I<.::!. C' ,Wl.:~~~ oy':' .~. ':, yo ....eszeb letezh ,Gi;~fill'liiQ,~II- e....o "c ~.I~~ ,-,,-,~~l 10, nem, :tl vawto!,z'o <: h'- ''t'''''l~·~. iej;O:e" ebb ,,'',,-' ~'1-1" le k ""-b'" n "~- 1un-"k-I",:1,'0 1',(;1~ s b ':"'V ·'en it - _ ,ee:.e' .'e till:1U, ,- - ,v'" " mas ol - - ..,:: ~I'-' ""'1' .·,a.o.~Vl ...
'IIAT ass: _ LI"t~hiJNi
, -,,'

A',

,.

,~~~< ,~~ ot. 3,'[("1r,0, _':'I'' ~n'l-;]d __ ' ~£:i"llJj.


l'~~-~ ~

kem ~I a
l __ ~ .__

fr

'0','", 'If'
_ ~I

vag "
,_ •. _ 1)1

lIi]i1II1s, i'
~,,;,~'_ ..

,~.Il~ •.i!J!.

haso',,'n'
,¢"

m lW.

0".

~~.1

'"

.I1L'~!LJ.b'l'"

-;i

~Jj,

,.W\;;~.:J.._.lIJl

,~~_"

_l_,

.. ,.,'

"~

" ,,~--=--

= -,-,

~.._"

,,,

C'

,_,,,

-""

--'-,

"""

..

,c"'"

'ru

··f··

[b-\tt~'l[-"~'~

.,_",,","_,.'~,

"'\;,~

~1

,"

~'l

1!ir.

":-.~,.' .

. l~~,

1~aJ.~

,"

,~,

~~,I I". : ...~...

'[~~l'

lJ,[I,

~.':~.<

,:"'

,",

,Lt, ,"
I,

~.i.:J.!

iii~I;':I'-'il b,W J; . !b"~~~

'_

~I~[~;I!

":_

~':Jio

'a kezdoerteker .",.l,~~ _·,:.;_f'I·1 ,~h,'JlL{ ~l ""."1I!"ji' .. '!i",.,tIi.. n ... ····-I- '1,-' ~ ,~-,~"'-""'" ~I,-.. p~lramese ._:_," e .' A:-' , .-FIll.cor 1"'"tr . ,t eket " " ",' 't, ' .'" ," e renozu In.' 'I,(:,egy 'vt>rl'I"1l.0,Z;O!!I. I~S b-'" t' ~I~..I.1!i.1U'." ~~ ~I.. - ""." 'Ioerre ,m",'" .-. -· '~I'" ,,1~"e.ZCwe 1 r,e: '_~,. -:,'-," ,",' , oe a r'~'· , k ill xezc ~,Ie r,
'TTA"~Oof"L9"'~ ""'I' ~ LOlol,lI-lcJ""'.:-.Z!;'
.'1·,· ,':.

A'"

' I... J'.,Q,]- enti


'1;.". "',

hogy valamlnek 'rn' eehataro "'"",6W""'


I
',,:¢'~, ,"~,

"'.In,

..... '",

i!.""

·,.,.tbo;l;;o',,".,h.
m

''".il''"lI''~1

,]'1 ...

"

,W,1I;,'I;;";~'IJ;,,,V''i;;;~,

'!;;;,'i;,}";;'III.,,,"

b'

,,-

- - , '. ~ ~

'till , .".' .

ill'

;;,':

·ejJ·~.eS,z'l~~O . ltt\" azt


.v:::~ j!-,(H
.,/I"~'('.

'I iV-~I",..

k" ~ ,

..' ,•• ,. ~I.. .

cihlus !!i"..n;1:"'''''''if'',.t'Ji1'''' -" aes: Ha':,,;),'~.-.- .:::J'vl-""~~n,iI" ,a'~'I'-l:Ii?' hoovan er ~J:t l~gJ",r1~dH~'
,j'O~j!
"~~",,"I;,i!',J' "'"",

;t~,;)o,t]<t" ,[,1",_1 vO,1 M~J',f'. ,n program? ~6C

P'J"'o,gra.ll1 OZ3Sih~'ba ,ko'v,etk.e'zt~:ben gyakran Jon :~,en"-e'ugynevezett v;$:gtelen; ciklus" aml soha nem aU ~ I~Iae gy para ncssorbol lndteon J:a.va. program .r~l.,gta.d meg e,g,y vegte len e. ciklusba n ~m.e,g;s,zalk]jt~lsaho"z yomju k meg a, C'n~L+'Cbille nty(U{eL n
I

Tralasz;~,A halsza.lve,k.o'J:1'Y) pokhalora emlekeztetdkarcolasokat


ben ~,evo~~.p,~"() reszecskek, peldaul vul kaniku
-".y;,,,, .. " ,
iF

:b'';'' .... ' ' ~]iI:' ab ··~I" '~l ,. -.~~~I"" .. , ... ~e . .nl"·d-'- ik muanyagooi 'I Iceszuu ' amaxo k,:,gy~llJ.'!i..r'd,n,, .. ,..... ·nl OSS:Z;,€!',mr{"llCO"w,O.·_ nsu
oF·~

50

a tlsztftas v:agy a legkorhamu okozzdk, Az ilyen, r~veg hel yett


'C"

A lea rcola sok se n11:1] ~lven b~.z~o:rnsa,g)'i r,oblenla,~ nem'-,'" jelente" nek, ,~~" z - ~ffi.b,~:;,,]" t, re ," 1) :"1 ",,,. ,"', leo, ka =_ =1 -- --- , -=,, .. ndszeres --",
, ;i:;.", ,!l;i,,,. -,e_ -

--=-

",.,-

,-

~--~=----

'~,'-lo"'' 'nlo-o·'· '7'0·'"n' , kA 1ii"'fI,'t-·. E,.,',~\.>,i-;.;;:,I ·,06',IIi,,~,

;e;;1'i·j'lVQ'-' ~. l,~-c

l~l ..J· """1' l- ~,~ t' L:I!';:_,~, \",,~,

Ir"'"ii l'C-l11~;l\l:1f'aS"'l-'i' ·110" I~'~"


1.~\_- - ......~~ : I!.~ ~.,

.1<

lsm ICiU:_: k)er:rd-'-"-e~s'ek ~6~O'~


1'1 ~'. -, -,.

1. M·ivle·.~ v~,I~wsztJu.k. el'e'gy~nas[6m a fa;r' utasitas szakaszalt?


i

a. Ve~·e'·'?'o,~V'~l.
" . _ ~YI\I(_' . ......

b. 'lP';Q:: ntosvesszov ..~J _.,r..,. _,"'. "i9:~ r» '·S·'..:-·-l"-~~: ton ~L!"'~V~··'·-[; ,'··,··:l',i¥·_···· 1 ~ c zo ga.~a ~'!' .. U., ~ .•.. orrei .1enc
~ .• ,j... " Jj., ,"
:_..

!W! ¥' ~

'_..

I!i

e.

".

I','"

'2;. Me~ym utasrntas hatasara ter vlssza a. program k

a c~klus elsa' utasftasaho.z~

ta,t~~l onna n fUla.satr'


"'~I [~,!!!,
'" .. C:

es .fb~y.. .

.on t ,. 'IJiI1'U~'
V.
r . ••

'II ~.Ill~.'

,~,

b.

:rH~:X,t

c. s,'kip

:3., Mi~t'e'gyU n k, ha kolcson szeretnenk kerni Apu aut6ja.t? ,Mi~tan uhunk eft"o1 a lee'ke'ben?
a. Hessegessuk el a kolcsonzesnek meg 'a gondoiatat is"

udvariasa 'r'ii'." ~1.r~l-·rn'I'~·']·.·ll" i~,nl .IWlv·I~I· .~J c. jobb bocsanatert, mtnt e:n,gede~,y!e:R ki5n:yor,ogni.
.• 1

re-i"g···y"·'
-.",

'.-_

','

~"o;' Y·:: bo ·.'c·,·o-'n-,_1 nag Ib- szorongatva


',' ~

~J~':_":
.

r-

....

""

..

~'h'

1.,_,-

','

••

'O.IIJ.,V~lll

!Lr

:llCliJa.w,~ ,~,~,

L~

'\.

",~,,,,, ~.'L.

autot ~, .

,I~·._.·l,i

," _

. _,'

Li'

V€illas2olk
1~ b, 'Vesszo:ve~ szakaszok reszeit v~U,~.sZltjill.k e,g,ymas'to,l, pontosvesszovel ~l el
magu ka t
:£1.

pedis.

szakaszokat. 2., "1,. A :b,rea,k uta sft~.s vegleg mea! Utja a clkl ust, a, con t i nu e vissza ugrik a ciklus elej'e,re" es az annan fut tovabb. 3". c Biar nern vagyok bizros benne, hogy apam megbocsatott azert az 1987 -es

incidensert ....

"11..... -.~, ,-' .~l;ameg nem 'k'II:J.,·,··,. '. '~.. rejunikben a ,g,'Qi,n.... O.W;a,I!l.,IO xoroznex if·' "1" coen .' ,-;.:idolatok :1'· k 0,'I,c~Ju,' meg a ~.,. ,~...""-'" d",Ia,tok' t: : :l\:ov,ebs"ez() f"esa •.. " .'ta
~I

':'l

,",',·..·~t·-'~'··'~'k a leekeb tsrne ,e\w.~u,.: .iil1r ec xeoen ..... -, iltakat es ;~I!l., ranuua ta,III,!~
'cC' ;1" .. _

• ,M6 dosftsu,k 'ugy •

hogy a '~ih.i1.e cfkl us h,(~;~y,ett or-t haszna 1f jon, majd hasonlirsuk OS5z,e a ket programot a, ,~,l;atej,k.onysa,g szempontsiboli I1itl.nk. egy rovld, ciklusos programot, amely megielenitl a 13 !elsd 400 tObbiSzo,roseU
a. 'R,lep ea t programer,