Vous êtes sur la page 1sur 2

Biuletyn Rady Gospodarczej

roda 21.03.2012
INFLACJA BAZOWA BLISKO CELU RPP Wskaniki inflacji bazowej ksztatoway si w lutym nieco wyej ni w styczniu i wyranie poniej odczytw z koca 2011 r. Najpopularniejsza miara odpowiadajca ruchom cen, na ktre RPP ma najwikszy wpyw inflacja po wyczeniu cen ywnoci i energii wyniosa 2,6% wobec 2,5% w styczniu i 3,1% w grudniu. Pozostaje wic blisko celu inflacyjnego NBP (2,5%), co wraz z pogorszeniem dynamiki produkcji przemysowej zmniejsza obawy o zaostrzenie polityki pieninej RPP. WZROST PODAY ROPY I OGRANICZENIE POPYTU OBNIAJ CENY PALIW Arabia Saudyjska zwikszya w styczniu eksport ropy i jest gotowa zwiksza wydobycie nawet o 25%, jeli pojawi si popyt. Wedug ministra ds. ropy obecne wiatowe ceny nie wynikaj z relacji popytu do poday, magazyny na wiecie s pene a gotowo zwikszenia sprzeday nie spotyka si z zainteresowaniem. Rwnie z Libii nadeszy sygnay o moliwoci zwikszenia eksportu do poziomu sprzed rewolucji. Natomiast Chiny podwyszyy ceny krajowe o 6-7% co moe ograniczy popyt. W reakcji na to ceny ropy Brent w Londynie spady wczoraj o 1,2% do poziomu 124,1 USD za baryk a ropy crude w Nowym Jorku o 1,7% do poziomu 106,4 USD. WZROST RENTOWNOCI HISZPASKICH I WOSKICH OBLIGACJI Rentownoci hiszpaskich obligacji kontynuoway wzrost po ostrzeeniu Moody's, e sytuacja finansowa Hiszpanii pozostaje wyzwaniem. Rentowno 10-letnich obligacji wzrosa z 4,88% na pocztku marca do 5,24% obecnie. Spaday rwnie ceny woskich obligacji po informacji o rozpoczciu przez premiera M. Montiego rozmw ze zwizkami zawodowymi na temat reform. WYKRES DNIA: Inflacja konsumencka (CPI) i inflacja po wyczeniu cen ywnoci i energii

RYNKI 20.03.2012
poziom WIG20 DAX S&P500 Nikkei225* EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN EUR/USD 2299,76 7054,94 1405,52 10086,49 4,12 3,10 3,41 1,33 zmiana tygodniowa 0,1% 0,8% 0,7% 0,4% 0,1% -1,0% 0,2% 1,1%

KOLEJNY BANK PODNOSI PROGNOZ WZROSTU PKB POLSKI NA 2012 Nomura International doczy do grona bankw, ktre podwyszyy prognoz polskiego PKB. Wedug banku w 2012 r. bdzie on rosn w tempie 3% wobec oczekiwanych 2,8% w zwizku z lepszymi perspektywami eksportu do strefy euro.. * 21.03.2012 Jednoczenie bank obniy prognoz na 2013 r. do 3,4% z 3,9% zmniejszajc zakadany wpyw na Euro 2012 na koniunktur. W ubiegym tygodniu prognoz JESZCZE DZI: wzrostu dla Polski w 2012 r. podniosy JP Morgan (do 3,2%) i UBS (3,0%). Polska: aukcja obligacji DS1021 Wielka Brytania: protok z posiedzenia RYNEK NIERUCHOMOCI W USA: NIEPEWNE OYWIENIE Rynek nieruchomoci USA przynis niejednoznaczne sygnay. Liczba nowych Bank of England inwestycji budowlanych w USA spada w lutym o 1,1% ale o 5,1% wzrosy pozwolenia USA: wystpienie publiczne szefa FED, sprzeda domw na rynku wtrnym w na budow, co daje nadziej na odbicie na rynku nieruchomoci. lutym, zmiana zapasw ropy w ubiegym tygodniu ZYSK PGNIG ZASKAKUJCO WYSOKI Zysk netto PGNiG za IV kw. 2011 okaza si zaskakujco wysoki wynis 302 mln z, znacznie powyej oczekiwa. W 2011 r. zysk PGNiG wynis 1,62 mld z i by o jedn trzeci niszy, ni rok wczeniej. Obecny zysk w wikszoci wynika z usug dotyczcych gazu upkowego, koncern dywersyfikuje te dostawy gazu zapowiada zmniejszenie importu z Rosji na rzecz taszego importu z Niemiec i Czech.

GOS Z RADY:
Pocztek roku przynis wyrane obnienie inflacji bazowej. Wskanik inflacji po wyczeniu cen ywnoci i energii zbliony by w styczniu i lutym do poziomu celu inflacyjnego 2,5% co pokazuje, e podwyszony wskanik inflacji konsumenta (CPI) pozostaje w znacznej mierze pod wpywem czynnikw podaowych. Mona oczekiwa, e obserwowane od pocztku roku umocnienie zotego wraz z osabieniem tempa wzrostu gospodarczego przyczyni si do dalszego spadku wszystkich wskanikw inflacji w dalszej czci roku. Dzisiejsza aukcja 10-letnich obligacji skarbowych bdzie barometrem nastrojw na polskim rynku dugu. Od pocztku roku wida na rynku due zainteresowanie, ktre doprowadzio do spadku rentownoci 10-letnich obligacji o prawie 0,5 pkt proc.

Maciej Reluga, czonek Rady Gospodarczej Biuro Rady Gospodarczej, wsppraca Departament Analiz Strategicznych KPRM

1,26

1,28

1,29

1,30

1,31

1,33

1,35

1,27

1,32

1,34

3,35

3,40

3,60

3,65

3,70

3,05

3,20

3,25

3,35

3,40

3,50

3,55

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

3,45

3,50

3,55

3,10

3,15

3,30

3,45

4,05

4,10

4,15

4,50

4,55

16 sty

16 sty 16 sty 23 sty 30 sty 6 lut 13 lut 20 lut 27 lut 5 mar 12 mar
19 mar 23 sty

16 sty

23 sty

23 sty

30 sty

30 sty 6 lut 13 lut 13 lut 6 lut

30 sty

6 lut

13 lut

EUR/USD

CHF/PLN

USD/PLN

EUR/PLN

20 lut

20 lut
27 lut 27 lut

20 lut

27 lut

5 mar

5 mar 12 mar 19 mar


1 280 1 300 1 320 1 340 1 380 1 420 6 100 6 300 6 700 7 100

5 mar

12 mar

12 mar

19 mar

19 mar
1 240

1 260

1 360

1 400

6 500

6 900

2 100

2 150

2 200

2 250

2 300

2 350

2 400

2 450

10 100

10 300

8 300

8 900

9 100

9 500

9 700

8 500

8 700

9 300

9 900

16 sty

16 sty 17 sty 24 sty 31 sty


7 lut

16 sty 23 sty 30 sty


6 lut

23 sty

23 sty

Biuro Rady Gospodarczej, wsppraca Departament Analiz Strategicznych KPRM


6 lut 13 lut 20 lut 27 lut 5 mar

30 sty

30 sty

6 lut

WIG20

DAX

13 lut

14 lut 21 lut 28 lut 6 mar 13 mar 20 mar

13 lut 20 lut 27 lut 5 mar 12 mar 19 mar

S&P500

NIKKEI225

20 lut

27 lut

5 mar

12 mar

12 mar

19 mar

19 mar