Vous êtes sur la page 1sur 2

Rady Gospodarczej

Pitek 23.03.2012

W 2011 R. WYNIKI POLSKICH FIRM POPRAWIY SI W 2011 r. polskie firmy wypracoway 121 mld zotych zysku netto, czyli ponad 17% wicej ni w 2010 r. kiedy byy to 103 mld, wynika z danych GUS zebranych w 17,3 tys. przedsibiorstw zatrudniajcych co najmniej 50 osb. Tradycyjnie szczeglnie dobrze radzili sobie eksporterzy, ktrym dodatkowo w ubiegym roku sprzyja sabszy zoty. Jednoczenie GUS poda, e w marcu koniunktura w przemyle, budownictwie i handlu nieznacznie si poprawia, ale jak wynika z danych bya to poprawa gwnie wynikajca z czynnikw sezonowych. Dane odsezonowane pokazay, e w porwnaniu z analogicznym okresem 2011 i 2010 r. koniunktura bya oceniana przez firmy gorzej. Wpisuje si to w oglnoeuropejski obraz trudnoci sektora przemysowego. WIKSZE ZATRUDNIENIE NIE PRZEKADA SI NA SPADEK BEZROBOCIA Wedug raportu Narodowego Banku Polskiego w IV kwartale 2011 r. jednoczenie wzroso i zatrudnienie i bezrobocie. Wynika to z tego, e z jednej strony coraz wicej osb pracuje, a z drugiej coraz wicej osb, ktre poprzednio pozostaway poza rynkiem pracy i nie byy klasyfikowane, ani jako pracujcy ani jako bezrobotni, decyduje si na poszukiwanie pracy. Wrd tych ostatnich przewaay osoby w wieku przedemerytalnym, co NBP wie z ograniczeniami w odpywie na wczeniejsze emerytury i renty.

WYKRES DNIA: SI- syntetyczny wskanik koniunktury gospodarczej GUS (w %)

RYNKI 22.03.2012 zmiana tygodniowa poziom


WIG20 DAX S&P500 Nikkei225* 2261,86 6981,26 1392,78 10011,47 -3,5% -2,3% -0,7% -1,2%

GIEDY EUROPY TRAC CZWARTY DZIE Z RZDU W czwartek europejskie indeksy giedowe znikoway czwarty dzie z rzdu oddalajc si od kilkumiesicznych szczytw osignitych w ostatnich tygodniach. Nastroje EUR/PLN 4,17 1,1% pogorszyy si w wyniku publikacji niekorzystnych danych z europejskiego sektora USD/PLN 3,16 0,3% przemysowego. Wedug wstpnych szacunkw, indeks PMI dla strefy euro spad w CHF/PLN 3,46 1,4% marcu do 47,7 pkt. z 49,0 pkt. w lutym, co oznacza pogbienie si tendencji EUR/USD 1,32 0,9% * recesyjnych, na ktre wskazuje kady odczyt poniej 50 pkt. Jednoczenie Eurostat 23.03.2012 poda, e zamwienia w przemyle spady o 3% rok do roku. Co prawda z USA nadeszy dobre dane z rynku pracy gdzie liczba nowych bezrobotnych okazaa si najnisza od lutego 2008, ale nie przywrcio to optymizmu na giedach. Straciy akcje JESZCZE DZI: w Europie, USA oraz Azji, a rentownoci obligacji wielu krajw europejskich, w tym Polska: Koniunktura konsumencka w Polski, wzrosy. marcu, Wochy: Inflacja konsumencka w lutym PRZEMYS ODZIEOWY POWRACA W KIERUNKU EUROPY USA: Sprzeda nowych domw w lutym, Poniewa w cigu ostatnich piciu lat pace w Chinach rosy w tempie ok. 15% rocznie wystpienie publiczne szefa FED koszty produkcji znacznie wzrosy i cz firm odzieowych wraca obecnie z powrotem w kierunku Europy, podaa Agencja Reutera. Zyskuj na tym takie kraje jak Maroko, Tunezja, czy Modowa, gdzie miesiczne koszty pracy ksztatuj si na poziomie 150-200 euro. W niektrych regionach Chin jest to ju 400 euro, cho przecitnie zarobki w Pastwie rodka s nadal konkurencyjne.

GOS Z RADY:
Firmy rednie i due potwierdzaj swoj zdolno do konkurowania na rynkach poza Polsk liczba eksporterw bya co prawda w 2011 r. nieznacznie mniejsza ni w 2010 r., ale warto zrealizowanego przez nie eksportu istotnie wzrosa (o 18,6 proc.). Zwikszy si rwnie udzia przychodw ze sprzeday na eksport w ich przychodach ogem. Eksporterzy maj take lepsze wyniki finansowe ni firmy sprzedajce wycznie na rynek polski. Na pewno w 2011 r. pomaga im w tym sabszy zoty. Badania pokazuj jednak, e zdolno do konkurowania na rynkach zewntrznych nie jest ju budowania przez eksporterw na cenie, a na jakoci i, coraz czciej, na innowacyjnoci. To dobrze rokuje na 2012 r.

Magorzata Starczewska-Krzysztoszek, czonek Rady Gospodarczej Biuro Rady Gospodarczej, wsppraca Departament Analiz Strategicznych KPRM

4,50 4,45
4,40 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15

EUR/PLN

2 450 2 400 2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100

WIG20

4,10
15 mar
22 mar

15 mar 15 mar 15 mar


15 mar 22 mar

3,55 3,50

USD/PLN

7 100

DAX

3,45
3,40 3,35

6 900
6 700

3,30
3,25 3,20

6 500
6 300 6 100
22 mar

3,15 3,10
15 mar
3,05

3,70 3,65 3,60

CHF/PLN

1 420

S&P500

1 400
1 380

1 360
1 340 1 320 1 300 1 280

3,55 3,50 3,45


3,40

1 260
15 mar 22 mar
1 240
22 mar

3,35

1 mar

8 mar

1 mar

19 sty

26 sty

19 sty

26 sty

1,35

EUR/USD

10 300 10 100

NIKKEI225

1,34
1,33

9 900
9 700 9 500

1,32
1,31 1,30 1,29 1,28

9 300
9 100 8 900

8 700 8 500
15 mar
22 mar

1,27
1,26
1 mar 19 sty 26 sty 8 mar 16 lut 23 lut 2 lut 9 lut

8 300
1 mar 19 sty 26 sty 8 mar 16 lut 23 lut 2 lut
9 lut

Biuro Rady Gospodarczej, wsppraca Departament Analiz Strategicznych KPRM

8 mar

16 lut

23 lut

16 lut

23 lut

2 lut

9 lut

2 lut

9 lut

22 mar

1 mar

8 mar

1 mar

19 sty

26 sty

19 sty

26 sty

8 mar

16 lut

23 lut

16 lut

23 lut

2 lut

9 lut

2 lut

9 lut

22 mar

4,05
1 mar 8 mar 19 sty 26 sty 16 lut 23 lut 2 lut 9 lut

1 mar

19 sty

26 sty

8 mar

16 lut

23 lut

2 lut

9 lut