Vous êtes sur la page 1sur 4

Druk nr 285

Warszawa, 27 marca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 oraz art. 69 regulaminu Sejmu niej podpisani posowie wnosz projekt rezolucji:

wzywajcej Rzd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych (Dz.U.2012.204).

Do reprezentowania wnioskodawcw w pracach nad projektem rezolucji upowaniamy pana posa Ryszarda Terleckiego. (-) Adam Abramowicz; (-) Andrzej Adamczyk; (-) Waldemar Andzel; (-) Dorota Arciszewska-Mielewczyk; (-) Jan Krzysztof Ardanowski; (-) Iwona Ewa Arent; (-) Marek Ast; (-) Zbigniew Babalski; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartu; (-) Wodzimierz Bernacki; (-) Andrzej Btkowski; (-) Mariusz Baszczak; (-) Zbigniew Chmielowiec; (-) Witold Czarnecki; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Edward Czesak; (-) Leszek Dobrzyski; (-) Zbigniew Dolata; (-) Andrzej Duda; (-) Jan Dziedziczak;

(-) Tadeusz Dziuba; (-) Jacek Falfus; (-) Anna Fotyga; (-) Zbigniew Girzyski; (-) Szymon Giyski; (-) Kazimierz Goojuch; (-) Magorzata Gosiewska; (-) Artur Grski; (-) Tomasz Grski; (-) Czesaw Hoc; (-) Adam Hofman; (-) Jzefa Hrynkiewicz; (-) Micha Jach; (-) Wiesaw Stanisaw Janczyk; (-) Wojciech Jasiski; (-) Andrzej Jaworski; (-) Tomasz Kaczmarek; (-) Mariusz Kamiski; (-) Izabela Kloc; (-) Sawomir Kosowski; (-) Lech Koakowski; (-) Robert Koakowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kuchciski; (-) Zbigniew Kumiuk; (-) Adam Kwiatkowski; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Maciej opiski; (-) Marzena Machaek; (-) Ewa Malik; (-) Maciej Maecki; (-) Gabriela Masowska; (-) Jerzy Materna; (-) Grzegorz Matusiak; (-) Marek Matuszewski; (-) Beata Mazurek; (-) Kazimierz Moskal; (-) Piotr Naimski; (-) Maria Nowak; (-) Marek Opioa; (-) Jacek Osuch; (-) Stanisaw Og; (-) Anna Paluch; (-) Krystyna Pawowicz; (-) Bolesaw Grzegorz Piecha; (-) Stanisaw Pita; (-) Dariusz Piontkowski; (-) Stanisaw Piotrowicz; (-) Marek Polak; (-) Piotr Polak; (-) Piotr Pyzik; (-) Elbieta Rafalska; (-) Adam Rogacki; (-) Jarosaw Rusiecki; (-) Bogdan Rzoca; (-) Magorzata Sadurska; (-) Jacek Sasin; (-) Grzegorz Schreiber; (-) Jarosaw Sellin; (-) Stefan Strzakowski; (-) Marek Suski; (-) Krzysztof Szczerski; (-) Jolanta Szczypiska; (-) Andrzej Szlachta; (-) Jerzy Szmit; (-) Stanisaw Szwed; (-) Beata Szydo; (-) Janusz niadek; (-) Jacek wiat; (-) Krzysztof Tchrzewski; (-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Jan Tomaszewski; (-) Kazimierz Micha Ujazdowski; (-) Jan Warzecha; (-) Witold Waszczykowski; (-) Jadwiga Winiewska; (-) Elbieta Witek; (-) Marcin Witko; (-) Grzegorz Adam Woniak; (-) Sawomir Zawilak; (-) ukasz Zbonikowski; (-) Jarosaw Zieliski; (-) Kosma Zotowski; (-) Maria Zuba; (-) Wojciech Zubowski.

Projekt Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ................ 2012 r.


wzywajca Rzd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych (Dz.U.2012.204)

1
Sejm RP wzywa Rad Ministrw RP do zmiany rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych (Dz.U.2012.204). Od momentu przejcia wadzy przez koalicj PO-PSL, w owiacie dokonuj si cige zmiany, ktre psuj polsk szko i stanowi zagroenie dla wszechstronnego, intelektualnego rozwoju modego pokolenia. Szczeglnie niebezpieczne, zwaszcza w kontekcie wychowania patriotycznego, pielgnowania tradycji i pamici o wielkich dokonaniach Polakw w przeszoci, staje si odchodzenie od rzetelnego i gruntownego nauczania historii. Od wrzenia 2012r., zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej, do szk ponadgimnazjalnych ma wej nowa podstawa programowa z historii, ktra w radykalny sposb ogranicza nauczanie tego przedmiotu. Brak utrwalania wiedzy historycznej i powierzchowne traktowanie dziejw ojczystych, jest dziaaniem niespotykanym do tej pory w polskim systemie edukacji i bardzo niebezpiecznym dla przyszoci naszego Narodu. Obnienie poziomu nauczania, poprzez planowane zmiany w podstawie programowej, prowadzi, do nieodwracalnych w skutkach, zmian w wiadomoci narodowej Polakw i zuboenia kulturowego nastpnych pokole. Przeciwko skandalicznym dziaaniom polskiego rzdu protestuj liczne rodowiska, w tym dziaacze opozycji z czasw PRL w Krakowie, ktrzy od ponad tygodnia prowadz godwk w oratorium kocioa salezjanw w krakowskich Dbnikach. Ta

dramatyczna forma sprzeciwu, prowadzona nie we wasnej sprawie, lecz w interesie narodowym, zasuguje na najwyszy szacunek i poparcie. Historia Polski od wiekw przeplata si z dziejami innych narodw, nie tylko w Europie, ale i na wiecie. Znajomo i rozumienie przeszoci, w tym wielu wspaniaych, ale i bolesnych dowiadcze, jest podstaw bytu i trwania naszej Ojczyzny i nas samych. W najtrudniejszych dla nas chwilach przywoywalimy w pamici heroiczne postawy Polakw w czasach zaborw, niewoli, okupacji, w okresie stalinizmu czy stanu wojennego. Bylimy dumni z udziau Polakw w walkach o Wasz i Nasz wolno. Nasi poprzednicy z naraeniem ycia organizowali lekcje historii na tajnych kompletach, czytali potajemnie w domach dziea polskich wieszczw, uczyli dzieci polskiej mowy. Mieli wiadomo, e Nard moe przetrwa tylko wtedy, gdy bdzie zna swoje korzenie, histori, bdzie pielgnowa pami i tradycj. Sejm RP uwaa za gboko niewaciwe zmniejszanie wymiaru lekcji historii w szkoach ponadgimnazjalnych i domaga si zmiany przedmiotowego rozporzdzenia. Tylko ta zmiana moe przywrci nauczaniu historii waciw rang i pozwoli waciwie ksztatowa wiadomo narodow oraz postawy patriotyczne Polakw.

2
Rezolucja wchodzi w ycie z dniem podjcia.