Vous êtes sur la page 1sur 1

Brygady dekarzy wracaj z zagranicy. Polscy przedsibiorcy dokadaj wszelkich stara, aby zwabi ich z powrotem do kraju.

Czsto si to udaje, jednak zwykle za cen wyszych zarobkw i wikszych wiadcze socjalnych. W tym wypadku pienidze nie odgrywaj jednak najwaniejszej roli liczy si tylko solidnie i terminowo wykonany projekt. Od czasu przystpienia Polski do Unii Europejskiej emigracja staa si pewnego rodzaju mod i sposobem na ycie. Otwarcie granic wizao si z moliwoci lepszego ycia dla tysicy ludzi, pozbawionych perspektyw na lepsze jutro we wasnym kraju. Pocztkowo wyjazdy miay charakter tylko zarobkowy, jednak z czasem zaczo si to zmienia. Zagranica chona polskich wykwalifikowanych specjalistw, ktrzy pracowali za znacznie mniejsze pienidze, jednak bez uszczerbku na wykonywanej pracy. Sytuacja ta staa si tak powszechna, e w pewnym momencie okazao si, e w kraju nie pozostao ju wielu fachowcw, zwaszcza w brany budowlanej. Ostatnio spacerujc po miecie natknam si na wiele ofert pracy dla dekarzy i budowlacw, rozwieszonych na przydronych supach i przystankach autobusowych. W Internecie i prasie trudno nie zauway powtarzajcych si ogosze: zatrudni dekarzy od zaraz, specjalici pilnie poszukiwani. Firmy poszukujce pracownikw w Urzdach Pracy s czsto odsyane z kwitkiem. Powoli zaczynam dostrzega problem, ktrego ju dawno u nas nie byo praca jest i ley w zasigu rki, ale brakuje tej rki, ktra mogaby po ni sign. Paradoksem jest, e przy tak wysokim bezrobociu, jakie odnotowuje si w Polsce w ostatnich miesicach ( ponad 2,5 mln bezrobotnych ), nie mona znale wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Pracodawcy przyznaj, e odpowiedzi na oferty przesyaj czsto osoby nie posiadajce odpowiednich kwalifikacji i nie speniajce nawet podstawowych wymaga. Przeduajca si zima sprawia, e wiele brygad dekarskich z powodu braku zlece wyjechao na zachd Europy w poszukiwaniu zajcia, a niestety ta brana jest w duej mierze uzaleniona od warunkw pogodowych. Jednak dekarze przyznaj, e mog pracowa w Polsce, ale za wiksze pienidze. Trudno si dziwi. Ich zarobki za granic przewyszaj te w kraju nawet czterokrotnie, a wysokie koszty utrzymania nie odgrywaj w tej sytuacji a tak znaczcej roli. Pracodawcy, przyzwyczajeni do tego, e to oni dyktowali warunki na rynku pracy, musz zmieni swoje nastawienie. Obok wzrastajcych pac oferuj lepsze warunki socjalne, dodatkowe premie motywacyjne, a take szkolenia podnoszce kwalifikacje pracownikw. Brygady, ktre zdecydoway si jednak na powrt do kraju, nie mog narzeka na brak zaj. Po skoczeniu jednego zlecenia, czekaj na nich kolejne. Na tak sytuacj czekano w Polsce od lat. Przeciwnicy Unii Europejskiej twierdz, e kusi ona wykwalifikowanych pracownikw wyszymi zarobkami i poziomem ycia. Optymici zauwaaj jednak, e dziki Unii polscy pracodawcy w kocu zaczynaj dostrzega potrzeby zwykych pracownikw, bez ktrych trudno byoby im utrzyma si na rynku.

Bibliografia: Gazeta Wyborcza, informacje.int.pl