Vous êtes sur la page 1sur 27

Vocabulaire Progressif du Franais des Affaires

Chapter 23 A. quest-ce que vous faites dans la vie ? Franaise


Quest-ce que vous faites dans la vie? Quelle est votre faites dans la vie ? Quelle est votre profession ? Vous faites quoi comme mtier ? Je suis tudiante Vous exercez Je suis caissier htesse de lair Ingnieur Rceptionniste Comptable Analyste financier Audit Juriste dentreprise Attach commercial Employ de bureau Webmestre Contrleur de gestion Garon de caf

Nederlands
Wat doe je in het leven? Wat doet u in het leven ? Wat is uw peroep ? Wat doet u voor de kost ? Ik ben student U oefent Ik ben stewardess Technicus Receptionist Boekhouding Financieel analyst Controle Advocatenkantoor Commercile bijlage Uitzend bureau Webmaster Besturing beheer Ober

B.
Francaise Agent immobilier Je dois Ce nest pas moi qui Un intermdiaire, je joue le rle de Je conseille Charge de clientle Mon rle consiste Je moccupe des Affaire des chefs dentreprise Un portefeuille de clients Prospecter le march La concurrence Nederlands Makelaar Het is niet ik die Een tussenpersoon, ik speel de rol van Ik adviseer Account manager Mijn rol is Ik zorg mijzelf voor B2B leiders Een portfolio van klanten Marktonderzoek concurrentie

Exercices : 1. Associez 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. / Mon rle consiste informer les visiteurs. Je moccupe des relations avec les fournisseurs. Nous avons affaire une clientle internationale. Je dois atteindre des objectifs. Cest moi qui suis responsable de lorganisation. Je joue le rle dinterprte.

3. Vrai ou faux Un Un Un Un Un garon de caf est en contact avec le public ingnieur exerce un mtier artistique comptable travaille avec les chiffres juriste dentreprise exerce une activit sportive employ de bureau fait de la recherche

CHAPTER 24 A. Carrire professionnelle


Francaise La carrire professionnelle Parcours professionnel Faire carrire Une carririste est une personne qui cherche faire carrire Ingnieur Au noir Travailleurs immigrs Darrache-pied Mal pay Dclare Stable Je suis mont Dans la hirarchie Je dirige Dur Gagner ma vie Retraite Travailleuse bnvole Dans les affaires Porte a porte Jai pris ma retraite Cess Active Bnvolement Nederlands Professionele Carrire Professionele cursus Carrire maken Een carriremaker is een persoon die op zoek is naar een carriere Technicus In zwart Allochtone werknemers Op de vast Slecht betaald declareren stabiel Ik stapte In de hirarchie Ik richt Hard/ moeilijk Verdien mijn brood Gepensioneerd Vrijwilligerswerker In zaken Van deur tot deur Ik ben met pensioen Gestaakt Actief vrijwillger

B. Comment trouvez-vous votre travail ?


Francaise Dur, ardu, pnible Le travail est difficile. puisant, harassant le travail est tres fatigant. Ennuyeux, fastidieux Le travail nest pas intressant, vous vous ennuyez Routinier, rptitif Il faut toujours faire, rpter la mme chose Enrichissant Le travail vous apporte de nouvelles connaissances. Passionnant Le travail vous intresse beaucoup, il vous passionne Prenant Nederlands Hard, moeilijk, pijnlijk Het werk is moeilijk Vermoeiend, uitputtend Het werk is heel vermoeiend Saai, vervelend Het werk is niet interessant, je verveelt jezelf Routine, zich herhalen U hebt altijd om hetzelfde te herhalen Belonen Het werk brengt u nieuwe kennis Gepassioneerd, spannend Als werk u interesseert, dan ben je gepassioneerd Kosten, neemt

Le travail prend du temps et vous occupe beaucoup lesprit

Het werk kost tijd en vereist veel verstand

C. Mots familiers : autour du boulot


Francaise Jadore mon boulot = Jadore mon travail Jai trouv un bon job = Jai trouv un bon travail Jai du pain sur la planche = Jai beaucoup de travail Il bosse dur. Cest un bosseur = Il travaille beaucoup Nederlands Ik hou van mijn werk Ik hou van mijn werk Ik heb een goede baan gevonden Ik heb een goede baan gevonden Ik breng brood op het bord Ik heb een hoop werk Hij werkt hard. Het is een harde werker. Hij werkt veel.

CHAPTER 25 Lieu de travail A. la ville


Francaise Dmnager Le quartier des affaires La climatisation Les installations Linsonorisation Insonoris Paysager Cloisons mobiles Dispose de Espace de travail La disposition Le dmnagement Donnaient sur Serrs comme des sardines Je partageais Minuscule Un quartier commerant Faite les magasins Nederlands Verplaatsen/ verhuizen Het zakelijke district Airconditioning Voorzieningen/ faciliteiten Geluidsisolatie Geluidsdicht Landschaparchitect Verplaatsbare scheidingswanden Beschikken over Werkplek Beschikbaar Verhuizing Over het hoofd zien Verpakt als sardines Ik deelde Piepklein Een winkelgebied Gemaakte winkels

B. la campagne
Francaise Une usine Ateliers Les bureaux Spacieux Btiment Un parking domicile Le travail domicile Tltravail Efficaces Nederlands Een fabriek Werkplaats Kantoren Ruim Gebouw Parkeerplaats Naar huis Werken vanuit huis Telewerken effectief

Exercices : 1/ 2/ 3. vrai ou faux ? Dans un bureau paysager, il y a toujours beaucoup de plantes

Dans un atelier, il peut y avoir plusiers usines Les usines sont souvent situes dans le quartier commerant de la ville Les employs du service administratif travaillent gnralement dans un atelier. En principe, les tltravailleurs domicile

CHAPTER 28 Recherche demploi A. Mthode de recherche


Francaise Consulter les offres demploi Une demande demploi Un cabinet de recrutement Un chasseur de tte Nederlands Raadpleeg de werkaanbiedingen Een vacature Een aanwervingsonderneming Headhunter

B. CV et lettre de motivation
Francaise Une petite annonce Direction des ressources humaines Le service du personnel Curriculum vitae Une lettre de motivation Etat civil Formation A fait Exprience professionnelle Activits extra-professionnelles Postule Pose sa candidature Son profit Comptences Nederlands Een kleine advertentie Human recources Directeur Personeelsdienst Solicitatiebrief Burgerlijke staat Opleiding In feite Werkervaring Extra activiteiten Stellingen Verzoekt zijn/haar functie om Winst Vaardigheden

C. Entretien dembauche
Francaise Un entretien dembauche Le candidat Lemployeur Le DRH (directeur des ressources humaines) La procdure de recrutement Recruter Convoquons Un entretien de group Une slection Entretiens individuels Obtient le poste Est embauche Recrute Engage lembauche Nederlands Een solicitatiegesprek De kandidaat Werkgever De wervingsproces Werven bijeenroepen Onderhouds groep Een selectief Individuele interviews Krijgt het werk Wordt ingehuurd Aangeworven Toegewijd huren

Exercices :
1. Qui est-il ? le candidat ou lemployeur ? 1.
Candidat Kandidaat

1. Il faut paraitre un offre demploi. 2. il consulte les demandes demploi 3. Il actualise son CV 4. il rdige une lettre de motivation 6. il est convoqu un entretien. 8. il a le profit recherch 10. il obtient le poste Employeur 5. il reoit les CV et fait un premire slection. 7. il pose la plupart des questions 9. il embauche un nouveau salari

Het moet lijken een jobaanbieding hij overlegd de vragen met de verkgever Hij maakt zijn CV Hij schrijft een motivatiebrief Hij wordt uitgenodigd op gesprek Hij heeft naar winst gezocht Het wordt de baan Werkgever Hij ontving de CV en maakt een eerste selectie Hij vraagt de meeste vragen Hij huurt een nieuwe medewerker

2. / 3. Compltez les mentions manquantes. 1. Dans votre CV, donnez quelques dtails sur votre tat-civil (ge, nationalit, etc.), dcrivez votre exprience professionnelle, expliquez votre formation, dites un mot sur vos activits extraprofessionnelles. In uw CV, enkele details over uw vitale statistieken (leeftijd, nationaliteit, enz.), beschrijf uw ervaring, les je training, vertel iets over uw extra activiteiten. 2. Envoyez votre CV et votre lettre de motivation soit un cabinet de recrutement, soit directement au service du personnel de lentreprise (ou la direction des ressources humaines). Stuur je CV en motivatiebrief aan een wervings-en selectiebureau of rechtstreeks aan de afdeling personeelszaken van het bedrijf(of de afdeling personeelszaken). 3. Pendant lentretien dembauche, mettez en avant vos qualites et vos comptences, essayez de convaincre lemployeur que votre profil correspond bien au poste propos. Tijdens het interview, markeer je kwaliteiten en je vaardigheden, probeer dan aan de werkgever die bij uw profiel de aangeboden functie pastovertuigen. CHAPTER 31 Personnel et encadrement A. Types de salaris
Francaise Pour le compte Sous la subordination Emploie Ateliers de lusine Un contrematre les cadres Dirigeants Managers, occupent des postes de direction Encadrent Lencadrement La Mangement La direction Nederlands Voor de rekening Onder de ondergeschrikte werken Werkplekken van de fabriek Ploegbaas Kader Leiderschap Managers, in leidinggevende functies Lijst Toezichthouder Management Directie

B. Types de cadres
Francaise Cadres techniques = ingnieurs Cadres commercial Cadres administratifs Niveaux hirarchiques Les cadres suprieurs Les cadres moyens Nederlands Technisch personeel Bedrijfleiders Administratieve kaders Hirarchische niveaus Het hogere management Middel management

Sous la direction Sous la responsabilit de Le service de la comptabilit Le service du personnel Le service des ventes Le service des achats Le service aprs-vente Chefs de service sont responsables de Supervisent Lorganigramme DRH = Directeur des ressources humaines

Onder de directie Onder verantwoordelijkheid van De financile administratie Personeelsdienst De afdeling verkoop De afdeling inkoop De afdeling aftersales Leidinggevenden zijn verandwoordelijk voor Toezicht houden Organigram

TELLIER : Directeur Gnral Techniques Suprieur & moyens Commerciaux Suprieur & moyens administratifs Suprieur & moyens (+ DRH)

Services Services Services

C. Direction Gnrale
Francaise Le directeur gneral Responsable de la gestion Une socit anonyme Actionnaires Un conseil dadministration Administrateurs Prsident Le prsident-directeur gnral (le P-DG) Prside gre Nederlands De hoogste baas Verantwoordelijk voor het beheer Een naamloze vennootschap Aandeelhouders Een raad van bestuur Beheerders President De CEO Voorzitters beheert

Exercices 1. Compltez les phrases avec les verbes suivants 1. Le P-DG, prside le conseil dadministration 2. Fanny gre seule sa petite entreprise 3. Julien, contrematre, Encadre une quipe de dix ouvriers 4. Emille occupe un poste de direction dans une grande entreprise 5. Emille dit que paul, employ de bureau, fait bien son travail. 2. Compltez les mentions manquantes La socit Tellier emploie prs de 200 salaris. Lencadrement regroupe une vingtaine de cadres. Comme Tellier est une entreprise industrielle, les cadres techniques sont les plus nombreux. Mais bien sr il y a aussi des cadres administratifs et des cadres commerciaux. Marius Guillemot est directeur de la production. Cest un ingnieur de formation. Il supervise les cinq ateliers de usine. Les chefs datelier travaillent sous sa responsabilit. Les commerciaux sont rpartis dans deux services : le service des ventes et le service des achats. Les chefs de ces deux services sont placs sous la direction dun directeur commercial. Le directeur administratif sappelle Sbastien goujon. Il contrle le service de la comptabilit, le service du personnel et le service juridique. 3.vrai ou faux ? Le directeur commercial est un suprieur. Un contrematre travaille sous la responsabilit dun directeur commercial.

Le chef du travaille gnralement sous la responsabilit dun DRH. Le nom des actionnaires napparat pas dans lorganigramme de lentreprise. Dans une socit anonyme, un administrateur est un cadre administratif. Les administrateurs ont choisis par les salaris de lentreprise. Les actionnaires sont les propritaires de lentreprise

CHAPTER 32 Conflits du travail A. Syndicalisme


Francaise Adhr un syndicat Un syndicaliste Revaloriss Rclamons Revendiquons Une revalorisation Une augmentation Nous nous mettrons en grve. Nederlands Lid worden van een vakbond Vakbondsman Upgraded Oproepen Beweren Herwaardering Toename We zullen staken

B. Droit de grve
Francaise Le droit de grve La constitution Piquers de grve Grvistes Suivie Les non-grvistes Avec occupation des locaux Tolre Horaires de travail Un arrt de travail La grve perle Illgale Nederlands Het recht om te staken De grondwet Pluggers staking Stakers Gevolgd Niet-stakers Met bezetting Getolereerd Werktijden Een werkonderbreking Vertraagd worden illigaal

C. Types de grves
Francaise Pravis Font grve Soutenir occupent Nederlands Opmerken Zijn gestaakt Ondersteunen Bezetten

D. Jours de grve
Francaise Repris le travail Un accord Mettre fin Responsable syndical Nederlands Weer aan het werk een overeenkomst Einde Officiele vakbond

Exercices 1. Compltez le mentions manquantes de cet extrait dinterview 1. - En France, les salaris ont-ils le droit de faire grve ?

- Oui, cest mme un droit reconnu par la constitution 2. Les travailleurs doivent-ils prvenir lemployeur quils vont se mettre en grve. - Non, ils nont pas besoin de dposer un pravis. En France, la grve solidarit est parfaitement lgale. 3. - A-t-on le droit de faire grve pour nimporte quel motif ? - Non, la grve doit sappuyer sur des revendications dordre professionnel, et pas politique. Par example, on peut faire grve pour demander une revalorisation des salaires mais pas pour demander un changement de gouvernement. 4. Les grvistes ont-ils le droit doccuper les locaux de travail pendant la grve ? - Loccupation des locaux est tolre pendant les horaires de travail, cest ce quon appelle un grve sut le tas. En tout casw, les piquets de grve, qui empchent les non-grvistes de travailler, sont interdits. 5. en quoi consiste la libert syndicale? - Cest le droit pour chacun dadhre un syndicat de son choix alors de ne pas adhrer 2. Dites de quel type de grve il sagit 1. Je propose quon se mette en grve tout de suite. Grve surprise 2. les gars de latelier 1 sont prts soutenir leurs camarades de latelier 5. Grve de solidarit 3. Moi, je propose quon fasse grve sans laccord du syndicat . Grve sauvage 4. On pourrait travailler plus lentement. Comme a, on ne perdrait pas notre salaire et le patron serait bien embarrass. Grve perle

Franais.com Intermdiaire Units 7 & 8


Unit 7 Travail
1.A.1 Ventes Achats Entrept Comptabilit Personnel Accueil-standard Aprs-vente Ateliers Marketing 1.A.2 Vend les produits de lentreprise pass les commandes aux fournisseurs Stocke et envoie les marchandises tablit les factures, effectue et encaisse les rglements soccupe de la formation et de lembauche des salaris Oriente les visiteurs et rpond au tlphone Soccupe des rclamations des clients Fabrique les vtements analyse le march et conoit de nouveaux produits

DIRECTION GENERALE

DIRECTION TECHNIQUE

DIRECTION ADMINISTRATIVE

DIRECTION COMMERCIALE

Entrept

Ateliers

Secrtariat

comptabilit

personnel

Accueil standad Aprs ventes

ventes

Achats

marketing

1.A.3 Les resultants dune etude de march. Une lettre de motivation accompagne dun CV. Un chque en rglement dun facture. Une commande. Un relev de compte bancaire. Marketing Personnel Comptabilit Ventes Comptabilit

Un catalogue darticles proposs par un fournisseur Achats FAIRE LE POINT A. Le 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. point de grammaire Il faudra quelle choisisse un mtier. Il Faudrait quon se mette rapidement au travail. Il vaudrait mieux que tu fasses autre chose. Il est clair que la situation est difficile. Il sont heureux que leur fils ait russi ses examens. Jespre quon pourra prendre quelques jours de vacances cette anne. Karl Marx naquit Trves (Allemagne) en 1818. Eprs des tudes de philosophie, il se tourna vers le journalisme. Cest bruxelles, en 1845, quil rdigea le clbre manifeste du parti communiste. Il mourut en 1883. 8. Je vous appellerai ce soir, moins quil ne soit pas trop tard. 9. Jarriverai lheure, moins quil y ait des embouteillages. 10.Ils ont dit que lavion partirait avec une heure de retard. 11.Jai appris que tu nassisterais pas la runion de demain. 12.Il nous a avou que ce tableau tait un faux 13.Elle na pas voulu que je vienne. 14.Il ma assur quil tait pass au bureau hier.

B. Le bon choix 5. Nous ne pouvons pas nous endetter davantage , vous dit le directeur. Financier 6. Un client passe commande Ptrolette. A quel service doit-il adresser cette commande ? Ventes 7. M. pontillon, qui travaille comme ingnieur chez ptrolette, dpend de la direction .... . Technique 8. Un fournisseur envoie la socit ptrolette son dernier catalogue. Quel est la service de ptrolette intress par ce document ? Achats 9. Florence est lassistante du directeur commercial de la socit Ptrolette. Parmi ses nombreuses tches, elle doit notamment .... . Rdiger le compte rendu des runions 10. David passe son temps crire des rapports que personne ne lit , vous Florence. Daprs elle, David ne sintresse quau travail .... . administratif.

Unit 8 Recherche demploi


2.A.1 Vous vous proposez de rendre service. Vous avez un objectif prcis: travailler au sein dune communaut et vous efforces daider les autres. Dvouement Probeert andere te helpen met diensten toewijding Vous essayez davoir de linfluence sur la vie et le comportement des autres. pouvoir Probeert invloed te hebben op andermans leven/gedrag macht Vous naimez pas limprvu. Vous avez lintention dpargner de manire pouvoir rsister aux situations difficiles. Scurit Houdt niet van het onverwachtse beveiliging Vous vitez dtre contrl ou dirig par quelquun dautre. autonomie U vermijdt gecontroleerd te worden zelfstandigheid Vous cherchez appartenir une certaine classe sociale en tchant den prendre les habitudes. Statut Op zoek naar de sociale klasse status 2.A.3 Le chefs dune petite entreprise Zelfstandigheid/ autonomie Un infirmire dvouement/ toewijding Un mdecin Autonomie, dvouement , statut Un acteur de cinma Autonomie, Statut, Pouvoir

Faire le point A. Le point de grammaire Si je comprends bien, vous cherchez un travail qui vous permette dtre libre le matin. Cest trop de boulot, tu ne ten sortiras pas tout seul. Je connais quelquun qui pourrait te donner un coup de main. Tu veux ses coordonnes Tu as eu tort, tu naurais pas d accepter ce travail, cest trop mal pay. Il nest pas venu au rendez-vous, il aurait au moins pu passer un coup de fil. Tu pourrais maider un instant ? je ny arrive pas. Jaurais aim quelle me dise la vrit. Jai lintention de prendre quelques jours de congs.

Elle espre quil reviendra sur sa dcision. Il a prfr tout abandonner, de peur de ne pas russir. Jai commenc conomiser pour ma retraite. Jai compris quils voulaient rester seuls et je suis parti de peur de les gner. Toutes deux ont t licencies pour incomptence. Emilie, ctait la meilleure, et nous lavons embauche tout de suite. Je lui ai parl ce soir en revenant du travail, elle tait avec une amie. B. Le bon choix Vous rdigez votre CV pour un employeur franais. Noubliez pas de mentionner vos principaux diplmes. ici, au moins, je ne risque pas dtre licenci , vous dit Flix, en parlant de son travail. Cest a limportant , ajoute-t-il. Limportant, pour Felix, cest la scurit de lemploi. Daniel est au chmage. Il lit tous les jours les offres demploi dans la presse. Une offre demploi doit obligatoirement contenir les possibilits. Parmi les professions suivants, quelle est celle qui requiert la plus grande aptitude la ngociation ? VENDEUR Vous rpondez loffre demploi de la socit Ptrolette. Comment commencez-vous votre lettre ? Jai pris connaissances de votre offre demploi parue dans ..... le salaire mensuel brut alve 3200 euros, auquel sajoute une prime de 13e moins . Cette phrase est probablement extraite dun contrat de travail.

LACCORD DU PARTICIPE PASS

LEXPRESSION DU BUT

LE DISCOURS RAPPORT

VERB CONJUGAISONS
PRSENT
RGULER -er -ir (-re IRRGULER -e -is -s -es -is -s -e - it -t - ons - issons - ons - ez - issez - ez - ent - issent - ent )

Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous

Etre = zijn Suis Est Est Sommes tes Sont Avoir = hebben Ai As A Avons Avez Ont Aller = gaan Vais Vas Va Allons Allez Vont Faire = maken Fais Fais Fait Faisons Faites Font Pouvoir = kunnen Peux Peux Peut Pouvons Pouvez Peuvent Savoir = Weten Sais Sais Sait Savons Savez

Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous

Savent Venir = komen Viens Viens Vient Venons Venez Viennent Vouloir = willen Veux Veux Veut Voulons Voulez veulent Acqurir = kopen Acquiers Acqurons Acquirent Appeler = noemen/bellen/roepen Appelle Appelons Appellent Sasseoir = gaan zitten Massieds Nous asseyons Sasseyent Attendre = verwachten Attends Attendons attendent Battre = slaan/ verslaan/ klutsen Bats Battons Battent Boire = drinken Bois Buvons Boivent Conclure = beindigen Conclus Concluons concluent Connatre = kennen/weten Connais Connaissons Connaissent Conduire = leiden Conduis Conduisons

Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Il Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous

Conduisent Craindre = vrezen Crains Craignons Craignent Croire = geloven Crois Croyons Croient Devoir = moeten Dois Devons Doivent Dire = zeggen Dis Disons Disent Dormir = slapen Dors Dormons Dorment crire = schrijven cris crivons crivent Envoyer = sturen / (ver)sturen Envoie Envoyons Envoient Falloir = nodig zijn / noodzakelijk Faut Interdire = verbieden Interdis Interdisons Interdisent Jeter = gooien / werpen Jette Jetons Jettent Lire = lezen Lis Lisons Lisent Mettre = zetten/ plaatsen Mets Mettons Mettent Mourir = sterven Meurs Mourons

Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils Je Nous Ils Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles

Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles

Meurent Natre= geboren worden Nais Naissons Naissent Offrir = aanbieden/ geven Offre Offrons Offrent Partir = vertrekken Pars Partons Partent Perdre = verliezen Perds Perdons Perdent Plaire = alsjeblieft Plais Plaisons Plaisent Pleuvoir = regenen Pleut Prendre = nemen Prends Prenons Prennent Recevoir = ontvangen Reois Recevons Reoivent Rendre = teruggeven Rends Rendons Rendent Rpondre = antwoorden/reageren Rponds Rpondons Rpondent Rire = lachen Ris Rions Rient Servir = serveren Sers Servons Servent Sortir = naar buiten gaan/ komen (uit) /uitgaan

Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles LIMPRATIF
Rguler

Sors Sortons Sortent Suivre = volgen Suis Suivons Suivent Tenir = (vast) houden Tiens Tenons Tiennent Vendre = verkopen Vends Vendons Vendent Vivre = leven /wonen Vis Vivons Vivent Voir = zien Vois Voyons voient

Verbs ending with er, -ir and -re: From the present tense of the indicative mood you take these 3 forms Irrguler Etre - sois - soyons - soyez Reflexive verbs: Se reveiller = to wake up reveille-toi! = wake up! Rveillons-nous! = Lets wake up Other irrguler Aller = go - vas-y - allez-y - alions-y Go away Va-t-en Allons-nous-en Allez-vous-en Avoir - aie - ayons - ayez Vouloir - veuille - veuillons - veuillez

Voir = zien Voyons voir = eens kijken / lets see

LIMPARFAIT

RIGULIER Nous STAM-ons STAM -ais ais ait ions iez aient EXAMPLE Nous dansons Dans -ais ais ait ions iez aient IRRIGULIER Etre t---

PASS COMPOS

RIGULIER Ww met er -er + Ww met ir -ir +i Ww met re -re +u IRRIGULIER tre Avoir Faire Prendre

t eu fait pris

LE-PLUS-QUE-PARFAIT
Avais Avais Avait Avions Aviez Avaient / / / / / / tais tais tait tions tiez taient + + + + + +

PART. PART. PART. PART. PART. PART.

PASS PASS PASS PASS PASS PASS

LE PASS SIMPLE

VERB - er -er + ai +as +a +mes +tes +rent Aller= all allai / allas / alla / allmes / alltes / allrent VERB (O)IR/-RE Participant pass + conjonctions +us +us +ut +mes +tes +urent Venir / tenir -ir +s +s +t +nmes +ntes +inrent Finir: je finis, tu finis, il finit, nous finmes, vous fintes, ils finirent tre je fus, tu fus, il/elle/on fut, nous fmes, vous ftes, ils/elles furent

FUTUR PROCHE
Vais + hele ww Vas + hele ww Va + hele ww Allons + hele ww Allez + hele ww Vont + hele ww

LE FUTUR SIMPLE

RIGULIER Hele ww + -ai as a ons ez -ons -RE = -E boire boir IRRIGULIER Etre Avoir -evoir Venir / tenir Voir Aller Faire Pouvoir Savoir Vouloir Falloir / valoir Pleuvoir Mourir Sasseoir seraurevriendrverrirferpourrsaurvoudrfaudr- / vaudrpleuvrmourrsassir-

CONDITIONNEL PRSENT/LE FUTUR DU PASS


RIGULIER Hele ww + -ais ais ait ions iez aient IRRIGULIER Etre Avoir -evoir Venir / tenir Voir Aller Faire Pouvoir Savoir seraurevriendrverrirferpourrsaur-

Vouloir Falloir / valoir Pleuvoir Mourir Sasseoir

voudrfaudr- / vaudrpleuvrmourrsassir-

CONDITIONNEL PASS
De meest voorkomende conditionnel pass wordt gevormd door de voorwaardelijke wijs van een van de hulpwerkwoorden (auxiliaire) tre (zijn) of avoir (hebben) te combineren met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Deze vorm bestaat uit de stam ser- of aur- met een van de volgende uitgangen: -ais -ais -ait -ions -iez -aient

Voorbeeld: J'aurais jou - Ik zou gespeeld hebben

Do I know how to form the following tenses from the verbs on pages 143, 144, 145. Tense le prsent limpratif limparfait le pass compos le plus-que-parfait le pass rcent le future proche le future simple le conditionnel prsent /le futur du pass le conditionnel pass le subjonctif Example je travaille Attends ! Attendez ! Attendons ! je travaillais jai travaill javais travaill il vient de partir je vais travailler je travaillerai je travaillerais jaurais travaill que je travaille

Le subjonctif Points de grammaire 1 5, page 139, Exercices A, B. Point 1 Subjonctif introduit par la conjonction que

Aprs un verbe exprimant: le sentiment tre content/triste que, avoir peur que, regretter que la volont, le souhait souhaiter que, prfrer que, vouloir que lobligation, la ncessit il faut que, il est ncessaire que le doute, la possibilit, lventualit douter que, ne pas tre sr que

&After : bien que (although) quoique (although) avant que (before that) pour que (so that) afin que (so that) sans que (without) jusqu ce que (until)

After something positive NO sub : Je crois quelle a raison. After something negative sub : Je ne crois pas quelle ait raison. After a superative : Cest le plus beau livre que jaie jamais lu.

Point 2 Verbes rguliers : Finir ils finiss ent Il faut qu(e) je finisse/ tu finisses / il finisse / nous finissions / vous finissiez / ils finissent Verbes irrgulier : Que Je Tu Etre = zijn Sois Sois

Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles

Soit Soyons Soyez Soient Avoir = hebben Aie Aies Ait Ayons Ayez Aient Aller = gaan Aille Ailles Aille Allions Alliez Aillent Faire = maken Fasse Fasses Fasse Fassions Fassiez Fassent Pouvoir = kunnen Puisse Puisses Puisse Puissions Puissiez Puissent Savoir = Weten Sache Saches Sache Sachions Sachiez Sachent Venir = komen Vienne Viennes Vienne Venions Veniez viennent

Je Tu Il/elles/on Nous Vous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous

Vouloir = willen Veuille Veuilles Veuille Voulions Vouliez Veuillent Acqurir = kopen Acquire Acqurions Acquirent Appeler = noemen/bellen/roepen Appelle Appelions Appellent Sasseoir = gaan zitten Masseye Nous asseyions Sasseyent Attendre= verwachten Attende Attendions attendent Battre = slaan/ verslaan/ klutsen Batte Battions Battent Boire = drinken Boive Buvions Boivent Conclure = beindigen Conclue Concluions Concluent Connatre = kennen/weten Connaisse Connaissions Connaissent Conduire = leiden Conduise Conduisions Conduisent Craindre = vrezen Craigne Craignions

Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Il Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous

Craignent Croire = geloven Croie Croyions Croient Devoir = moeten Doive Devions Doivent Dire = zeggen Dise Disions Disent Dormir = slapen Dorme Dormions Dorment crire = schrijven crive crivions crivent Envoyer = sturen / (ver)sturen Envoie Envoyions Envoient Falloir = nodig zijn / noodzakelijk Faille Interdire = verbieden Interdise Interdisions Interdisent Jeter = gooien / werpen Jette Jetions Jettent Lire = lezen Lise Lisions Lisent Mettre = zetten/ plaatsen Mette Mettions Mettent Mourir = sterven Meure Mourions

Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Vous Je Nous vous Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles

Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je

Meurent Natre= geboren worden Naisse Naissions Naissent Offrir = aanbieden/ geven Offre Offrions Offriez Partir = vertrekken Parte Partions Partiez Perdre = verliezen Perde Perdions Perdent Plaire = gelieven Plaise Plaisions Plaisent Pleuvoir = regenen Pleuve Prendre = nemen Prenne Prenions Prennent Recevoir = ontvangen Reoive Recevions Reoivent Rendre = teruggeven Rende Rendions Rendent Rpondre = antwoorden/reageren Rponde Rpondions Rpondent Rire = lachen Rie Riions Rient Servir = serveren Serve

Nous Ils/elles

Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles Je Nous Ils/elles

Servions Servent Sortir = naar buiten gaan/ komen (uit) /uitgaan Sorte Sortions Sortent Suivre = volgen Suive Suivions Suivent Tenir = (vast) houden Tienne Tenions Tiennent Vendre = verkopen Vende Vendions Vendent Vivre = leven /wonen Vive Vivions Vivent Voir = zien Voie Voyions Voient

pour une action termine je suis content que tu aies fini ton travail Point 3