Vous êtes sur la page 1sur 4

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

17 IV 2012 ========================================================================================== ========================================================================================== tygodnia Kto podniesie rk mog ubiega si gospodarstwa, w ktrych stra- Poowy ty wyniosy rednio powyej 30 proc. lub poPoowy na wadz tuskow... wyej 1050 z - np. w drzewkach owocowych u tygodnia
co nowego na blogach tygodniowy serwis blogerw

Kto podniesie rk na wadz ludow, niech wie, e wadza ludowa mu t rk odrbie! mwi w 1956 r. w Poznaniu Jzef Cyrankiewicz. Podobn pogrk usyszeli Polacy od Donalda Tuska z mwnicy sejmowej. ie chcesz pracowa do 67 roku ycia? Chcesz godziwej emerytury, dostpu do bezpatnej suby zdrowia, edukacji na wysokim poziomie, pracy zgodnej z wyksztaceniem i kwalifikacjami? Do tego dasz prawdziwego ledztwa w sprawie katastrofy smoleskiej z kwietnia 2010 roku i wolnych, niezalenych od wadzy mediw? A moe marzy ci si niezalena od wadzy prokuratura, sdownictwo i policja? Jeste zatem wrogiem wadzy i zasugujesz na kar najwysz! 25 dni trwa protest godowy w obronie polskiej szkoy. Po Krakowie, Warszawie sztafet 10 kwietnia przejy Siedlce. Do protestu wczaj si kolejne gimnazja. Minister Szumilas rozmawia z mediami, nie z protestujcymi. Prezydenta niepokoi polityczny charakter tego sporu. Twrczo, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski takie sobie dwugodzinne spotkanko zaplanowa. To ma rozwiza wszystkie problemy. Rzd w kocu pokaza, ile stracisz na reformie emerytalnej. Czciowa emerytura podlegaaby waloryzacji, ale nie byaby podwyszana do kwoty najniszej emerytury. W wieku 67 lat wiadczenie zasadnicze nisze od 1,2 do 16,4 proc. Jak nas zaduy Tusk z Rostowskim? Licznik dugu publicznego wskazuje , e zaduenie na 1 mieszkaca ronie z 21 473 z na koniec grudnia 2011 r. do 22 633 z na koniec grudnia 2012 r. Armia nierzetelnych dunikw to ju 2 miliony 158 tysicy osb.Zalege zaduenie Polakw, w cigu trzech lat zwikszyo si blisko o 150 procent. Samorzdy do zada zleconych im przez rzd dokadaj 8 mld z rocznie. Rzd samorzdom dooy ok. 60 maych i powanych obowizkw, a w lad za tym nie byy przekazywane pienidze na ich sfinansowanie. Na trwajcym do 14.04 konwencie sudecko-lskim samorzdowcy rozwaali pomys marszu na Warszaw. To marsz na oglnopolskie media, ktre czsto opacznie przedstawiaj nasze postulaty. Uprawy wymarzy na powierzchni ok. 1,4 mln ha; najwiksze straty wystpiy w szeciu wojewdztwach. W kujawsko-pomorskim straty wystpiy w 46 tys. 284 gospodarstwach, na powierzchni 36 tys. 304 hektarw. O pomoc

sadownikw. Pomoc bdzie pomniejszona o poow, jeli rolnik nie ubezpieczy upraw. Poczone sejmowe komisje: infrastruktury, samorzdu terytorialnego oraz ochrony rodowiska opowiedziay si za rzdow Koncepcj Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Posowie PiS, ktrzy krytykowali KPZK 2030, zoyli wniosek o jego odrzucenie, jednak przepad w gosowaniu. Zarzucali Koncepcji szereg brakw, m.in. dotyczcych gospodarki wodnej, obszarw produkcji rolnej czy kwestii rozwoju lotnisk. W tym dokumencie mamy gwnie do czynienia z dokumentacj stanu rzeczy, brakuje w nim prognoz i wizji na przyszoci - to jest nasz gwny zarzut.

91

komentatorw

Prywatyzacja daa Tuszkowi w cztery lata prawie 44 mld zotych Tuskowi. Rada Ministrw przyja informacj o realizacji Planu prywatyzacji na lata 2008-2011 r. W caym okresie obowizywania planu prywatyzacji 2008-11 zrealizowano 1331 projektw prywatyzacyjnych dla 763 spek, czyli ponad 95 proc. spek wskazanych w dokumencie. Sukcesem zakoczono procesy prywatyzacyjne dla 562 spek, co stanowi 74 proc. wszystkich podmiotw objtych przeksztaceniami. czna wysoko przychodw z prywatyzacji wyniosa 43,926 mld z, czyli 32 proc. przychodw uzyskanych w caym okresie polskiej transformacji. CIR poinformowao rwnie, e przychody z prywatyzacji giedowej przekroczyy 31,1 mld z. Dochody z dywidend od spek nadzorowanych przez ministra skarbu pastwa wyniosy mniej wicej 20 mld z. Biskup diecezji kieleckiej Kazimierz Ryczan: Nauczyciel suy uczniom, przeoony - podwadnym, prezydent, premier - obywatelom, biskup - kapanom i wiernym, ojciec dzieciom. Wiedzc to, bdziecie bogosawieni, gdy wedug tego bdziecie postpowa. Posuchajcie. Oyje dialog w rodzinie, dialog w narodzie, dialog midzy partiami. Polityk polityka nie bdzie nazywa chystkiem, ciot i jeszcze gorzej. Maryla, 14/04/2012 http://blogmedia24.pl/node/57118

araz po witach rozpoczy si manifestacje. Jedna, maa pod ambasad sowieck i nastpnego dnia wiele wielkich, w rocznic katastrofy pod Smoleskiem. Wzio w nich udzia kilkadziesit tysicy ludzi co byo zaskoczeniem i dla tych co przyszli i dla tych co nie przyszli. Wadze na wszelki wypadek zeszy z pola widzenia. Moe i susznie. Jeden Komorowski, eby si w oczy nie rzuca, noc i nieosobicie, zoy wieniec pod tablic, ktr dwa lata temu ukradkiem i nieosobicie zamontowa... Postpowi publicyci mieli wadzy to jej zniknicie za ze. Oficjalnie, e niby oddaj pola, ale nieoficjalnie poczuli si zagubieni. Jak tak mona zostawi ich samych na pastw czarnych sotni i wielkiej dziczy? Gdzie moralne wsparcie aparatu? I biedni pracownicy wydziau prasy stracili kompas. Tylko stare wygi o twardych krgosupach daway odpr faktom. Reszta zupenie si pogubia i rzeczy jeszcze rok temu oczywiste przestay by dla nich oczywiste... Rozpad morale pracownikw aparatu propagandy zosta zauwaony przez najwysze gremia. I wtedy w Sejmie wystpi sam Tusk. Przemwienie mia przygotowane wedug starych gomukowskich wzorw. To byo przemwienie ku pokrzepieniu serc. Pracownikw wydziau prasy. Ju nastpnego dnia, czujc wsparcie swojego przewodniczcego pracownicy aparatu wyszli z ukrycia. I znw poczuli si jak dawniej, tyle tylko, e nie jest ju jak dawniej... W tle przemkn niezauwaony kolejny sukces drogowy. Jedyna majca szanse autostrada te nie zostanie ukoczona. Nowak zajty aktualnie likwidacj kolejnictwa nawet si nie zajkn, temat autostrad zosta wszak zamnknity. Ustaw o przejezdnoci... Dwch generaw (jeden z BOR drugi z MON) po wyrzuceniu za niedocignicia ws. Smoleska (eufemizm) znalazo prac. Jeden u wojewody Millera, a drugi z powrotem w MON jako dyrektor. To efekty dziaania rzdowego programu praca po pidziesitce... Niepowodzeniem skoczyy si obrady komisji trjstronnej ws. ustawy o emeryturach. Minister z PSL wytumaczy radiosuchaczom dlaczego nie maj sensu konsultacje spoeczne. Ot dlatego, e ta ustawa jest wynikiem wanie konsultacji spoecznych, a prowadzili je Tusk z Pawlakiem. Alienacja zupena. tu.rybak, 14/04/2012 http://blogmedia24.pl/node/57113

=============================
co nowego na blogach

jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.

Da! da! da!


Mj dowcip sprzed dwch lat o tym jak to Rosjanie oddaj nam dwie czarne skrzynki, tyle e nowe, gdy oryginay byy do zniszczone okaza si by proroczy. Ot czytam dzi, e Rosjanie umyli wrak tupolewa. Jak nie nowy, to przynajmniej wyczyszczony nam oddadz?

O strajkach i prawie do nich


Zaczn od zagadki: Kto napisa te sowa? - Na przykad pracownicy w duej mierze utracili - a raczej sami si wyzbyli najpotniejszej broni, jaka dysponuj - strajku, cznie ze strajkiem generalnym. Zwizki zawodowe s sabe i podzielone. Nie pamitam, kiedy ostatnio w Polsce by skuteczny strajk. W Niemczech i innych krajach europejskich odbywaj si one regularnie i s niezbdn czci systemu spoecznego i gospodarczego.

o ostatnich sukcesach w normowaniu stosunkw polsko-rosyjskich (rakiety pokojowe wycelowane w nieistniejc agresywn tarcz obronn, zapowied odmowy wydania reszty akt katyskich, bo zawieraj dane osobowe i ustpstwo Polski ws. maego ruchu granicznego Rosja - Niemcy w okolicach Krlewca) doszy nastpne. Rosjanie przy okazji wizyty ministra Zdrojewskiego w Katyniu podmienili szefa swojej delegacji na koleg Putina ze sub, znanego przyjaciela Polski, a potem zaprezentowali umyte resztki tupolewa. Co wicej zdezawuow ali buczuczne zapowiedzi naszego ministra o terminie i miejscu budowy pomnika upamitniajcego katastrof. A Zdrojewski ju symbolicznie czu si wmurowany... Wyczyszczenie resztek samolotu zostao zrobione specjalnie. Ot, taka zwyka bezczelno, umylimy i co nam zrobicie? Oczywicie nic, skoro do tej pory Tusk udawa, e to deszcz pada, to i teraz zapewne podzikuje za przedwiteczne porzdki, wszak zblia si prawosawna Wielkanoc... Co gorsza hucpa Rosjan wietnie si wpisuje w dziaalno rzdowych mediw. Co prawda coraz wiksza liczba dziennikarzy z tzw. gwnego nurtu nie broni ju raportu Anodiny - Millera i ma wyranie widoczne kopoty ze stanowiskiem, ale stary beton jest cigle prezentowany. Zarwno ws. samej katastrofy jak i aktualnych manifestacji. Znowu byo na ulicach gra kilkaset osb, a i to tylko ci co mieli przepustki z psychiatryka... Na dodatek rzd znikn. Komorowski i Tusk bknli jakie yczenia w Internecie przed witami i tylemy ich widzieli. Tusk zaproponowa debat o emeryturach na facebooku... A Sikorski w sprawie ewidentnych sukcesw na linii Polska - Rosja nic nie napisa na twitterze... Nie ma nic do dodania? Nawet stu znakw? adnego: Da! da! da!? tu.rybak, 11/04/2012 http://blogmedia24.pl/node/57031

dz, i nikt nie zgadnie, e nie s to gorzkie ale sfrustrowanego dziaacza zwizkw zawodowych, lecz fragment artykuu Konfederacja trwa pira prof. Zdzisawa Krasnodbskiego. Z tym wanym tekstem mona sie zapozna w ostatnim /nr 15/2012/ numerze tygodnika Uwaam Rze. Trzeba stwierdzi, ze profesor ma tu zupena racj. wiadczy o tym historia strajku w chorzowskiej Hucie Batory, ktra rozegraa sie w dniach 1-10 kwietnia. Zostaa ona opisana w portalu Insilesia.pl. Czytamy w nim: Strajk w Hucie Batory rozpocz si 2 kwietnia na porannej zmianie. Bezporedni przyczyn strajku byo wrczenie wypowiedze z pracy kilkudziesiciu pracownikom zakadu. Do protestu przystpio okoo 350 osb. Przekazali pracodawcy postulaty, w ktrych zadali si m.in. odstpienia od zwolnie grupowych, wycofania wypowiedze wrczonych w poprzednim tygodniu kilkudziesiciu pracownikom, przywrcenia do pracy w hucie osb, ktre zostay w ostatnich miesicach przekazane do agencji pracy tymczasowej, przywrcenia zakadowego ukadu zbiorowego oraz wypaty z funduszu socjalnego zapomg witecznych. (...) w rod pojawiy si informacje, e pracodawca zamierza uy firmy ochroniarskiej, aby si wyprowadzi protestujcych z zakadu. Ostatecznie do tego nie doszo. W Wielki

Pitek odbyo si spotkanie miejskiego sztabu kryzysowego, zwoanego przez prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotal. Uczestniczyli w nim przedstawiciele protestujcych i zarzdu huty. Jak relacjonowa jeden z uczestnikw spotkania, prezes huty ogosi, e stalownia zostanie zlikwidowana, a 150 pracownikw tego wydziau otrzyma dyscyplinarne zwolnienia z pracy. (...) Po spotkaniu protestujcy podjli decyzj, e opuszcz teren zakadu na wita, bo wadze firmy zawiadomiy organy cigania o popenieniu przestpstwa, co oznaczaoby, e do huty moe wej policja, aby usun uczestnikw strajku. - Chcielimy tego unikn. Nie chcemy konfliktu z policj. Wiemy, e oni nas rozumiej. Dlatego zapada decyzja o opuszczeniu zakadu - mwi jeden ze strajkujcych. W efekcie Wydzia Walcowni Rur chorzowskiej Huty Batory pracowa we wtorek normalnie. Natomiast pracownicy Wydziau Stalowni nie zostali dopuszczeni do swoich stanowisk pracy. Na tablicach informacyjnych byy wywieszane listy do zwolnie. NSZZ Solidarno twierdzi, e popara strajk, ale wyranie nie wie co robi. Mwi co o tym, e 13 kwietnia sytuacj pracownikw Huty Batory zajmie si prezydium Wojewdzkiej Komisji Dialogu Spoecznego w Katowicach. Warto wspomnie, i wacicielem Huty Batory jest Grupa Kapitaowa Alchemia naleca do Romana Karkosika, jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. Mamy tu do czynienia z klasycznym lockoutem w dziewitnastowiecznym stylu, a zwizki s na co takiego kompletnie nieprzygotowane. Day si uwika w rne Komisje Dialogu i zapomniay, ze rdem ich siy jest solidarno przez mae s. 27 marca napisaam notk Sd podwaa prawo do strajku, w ktrej skomentowaam fakt zmuszenia przez sd do przerwania strajku w LOT, gdy przynosi straty spce. Pisaam: Jest to co zdumiewajcego. Przecie KADY strajk przynosi komu straty. Tylko wtedy moe by on skuteczny. Postanowienie sdu oznacza w praktyce zakwestionowanie prawa do strajku w ogle. Co wicej na podobnej zasadzie mona przy pomocy sdu zakwestionowa dowolne prawo obywatelskie, na przykad wolno zgromadze. Wystarczy, e miasto wytoczy organizatorom demonstracji powdztwo, wskazujc, e ponosi straty n.p. z powodu korkw ulicznych. Mielimy ju sdy wprowadzajce cenzur (sprawa synnego filmu o Amway), a teraz zakazuj one strajku i zaganiaj pracownikw do roboty. Jest co paradoksalnego w tym, e za komuny, w czasach PRL, gdy wszystkie strajki byy nielegalne, a podjcie akcji strajkowej grozio surowymi represjami ze strony wadz, mogy wybucha ogromne strajki zmieniajce oblicze Polski, w 1976, 1980, czy 1988. Teraz za, gdy mamy niby demokratyczne swobody - pracownicy s zatomizowani, a zwizki zawodowe ugrzzy w puapce dialogu i legalizmu. elig, 12/04/2012 http://blogmedia24.pl/node/57058

Kogo

osabia

Smolesk? Smolesk osabia Platform, inny


Rzeczpospolita krzyczy tytuem:

portal w tym samym czasie ogasza: Powane kopoty Platformy? Nie mamy pomysu, jeszcze inny - To zdecydowanie osabia Platform. jest okazja, by dyurne pieski obsikay w komentarzach pami ofiar, zniewayy rodziny, uczestnikw marszu. Przy okazji poyteczni idioci publikuj podrzucane dezinformacje, ktre nie maj adnego znaczenia, a jedynym ich zadaniem jest znuy, podzieli, wzmocni odporny na argumenty elektorat lemingw. Cho wiadomo, e bez wraku, bez przebadania cia ofiar, bez midzynarodowej komisji niczego Polacy si ju nie dowiedz, niczego nie bd pewni. I tak ma by, i o to chodzi. Czy kto, kto nie dosta pensji, a musi spaci kredyt zacignity na kupno wyprawki szkolnej dla dzieci moe przejmowa si katastrof smolesk? Czy myli o cynicznych kamstwach Ewy Kopacz i Donalda Tuska czy zdradzie Sejmu Rzeczpospolitej oddajcego ledztwo w rce Rosjan? To oczywiste i na tym opiera si kamstwo smoleskie tak, jak niegdy kamstwo katyskie. Wielu Polakw miao t tragedi w gbokim powaaniu. Bardziej udawano niewiedz, ni to byo w rzeczywistoci, bo tak byo wygodniej, bezpieczniej. Wadza ludowa dawaa namiastk wolnoci, ersatz dobrobytu. Nie warto byo dla prawdy nadstawia karku. I kark coraz bardziej si schyla; za talon na malucha, kawaek segmentu , kuchni bez okien w betonowym blokowisku, wczasy czy sanatorium, warto byo odda prawd, bo co komu po prawdzie. I tylko rodziny pomordowanych z uporem zmuszay do pamici. Niestety, wci jeszcze nie mog tego uczyni do koca cudem ocaleli od banderowskich siekier mieszkacy Kresw. Na otarzu wyimaginowanej polityki wschodniej powicono prawd o tragicznej mierci dziesitek tysicy obywateli II Rzeczpospolitej. I tak mona przykadw mnoy w nieskoczono. Pami wybircza nie widzi nic zego w medialnym oswajaniu modego pokolenia ze miesznostkami PRL w programach telewizyjnych. Nic w tym zego. Modzi musz wiedzie, jak to byo w PRL; miesznie, gupio, biednie ale czy okrutnie? Skde by znowu! Wystarczy tylko pamita, e to, co ze, byo za Stalina, zmilcze, albo tylko napomkn o Grudniu 70, ofiarach wojny Jaruzelskiego z narodem, walk podziemia niepodlegociowego po 1945 r. sprowadzi do rnicy pogldw. Wszystko upstrzy ulubionym okreleniem kontrowersyjny, a fakty nazwa opini. Trzeba te wiedzie, jakich pyta nie zadawa, np. dlaczego spadkobierca PZPR, jakim jest w prostej linii SLD nie potpi PRL i zbrodni komunistycznych? Dla mojego pokolenia s to pytania retoryczne, ja wiem, dlaczego tak jest, doskonale znam z dowiadczenia mechanizmy wadzy komunistycznej, przewiczyam to na wasnej skrze. Czy wiedz to mode lemingi? Jeli nawet co im si obio o uszy, to wkrtce znikn z ich pamici skrawki wiedzy, a godujcych w obronie historii w szkoach skwituj wzruszeniem ramion - Ot, oszoomy! Nie wszystko jednak idzie po myli wadzy. Wielotysiczne tumy pod paacem prezydenckim wiadcz o tym, e w piarowskim pomyle na mikkie ldowanie w PRL bis co zgrzyta. Pracowicie wmawiana Polakom propaganda, e nie warto zajmowa si katastrof, nie przekonuje nie tylko zwolennikw PiS. Lata walki z tradycj i wartociami w imi wolnoci jednostki odbijaj si teraz wadzy zadyszk. pewno. S hipotezy, s teorie, s czstkowe badania. Ale nie ma adnej pewnoci, co si naprawd wydarzyo. Pewne natomiast jest tylko jedno. Sposb w jaki instytucje naszego pastwa prowadz dochodzenie jest niebywaym skandalem, jest hab, jaka nie mieci si w gowie kadego uczciwego czowieka. W Polsce rzdzonej przez Donalda Tuska powaniej traktuje si wypadek pijanego rowerzysty ni katastrof, w ktrej zgin prezydent pastwa. To nie jest bd czy niedopatrzenie. Cho i one byyby wystarczajcym powodem, by ten rzd rozgoni na cztery wiatry. To co znacznie gorszego to za wola. Dlatego nadszed czas, by powiedzie i wykrzycze do! Polska nie bdzie normalnym, uczciwym i powanym pastwem pod rzdami Tuska, jego partii i bandy klakierw. Ta ekipa musi znikn raz na zawsze z polskiego ycia publicznego. Razem ze swoimi zakamanymi elitami i stadem propagandystw zwanych z przyzwyczajenia dziennikarzami. Te dwa lata byy wystarczajc prb naszej cierpliwoci. Jacek wiat, 10/04/2012 http://blogmedia24.pl/node/56995

=========================================================== Dzi po dwch latach nie wiemy nic na Dwie katastrofy


Dwa lata. Trudno uwierzy, e tak wiele czasu mino od chwili, gdy ze Smoleska nadesza ta straszna wiadomo. Tyle si wydarzyo przez ten czas, a mam wraenie, jakby to byo przed paroma dniami. Z jednej strony jest czysto osobisty bl, ktry bdzie mi towarzyszy ju zawsze. Z drugiej tak jak przed dwoma laty bez odpowiedzi pozostaje pytanie: dlaczego?

zi ju wiem, e Smolesk to nie jedna, ale dwie katastrofy. Pierwsza przyniosa mier prezydentowi Lechowi Kaczyskiemu i wszystkim pasaerom samolotu 101. Druga katastrofa miaa miejsce trzy dni pniej, gdy rzd Donalda Tuska zrezygnowa z uczciwego dochodzenia przyczyn i przebiegu dramatu oddajc ca inicjatyw Rosjanom. To bya katastrofa jeszcze wiksza. katastrofa pastwa polskiego. Nie trzeba by ekspertem, by wiedzie, e dwa lata to wystarczajco duo, by wyjani przebieg wydarze. Nie trzeba eksperta, by wiedzie, jak naley bada przyczyny takiej katastrofy, jakie czynnoci naley podj.

Tej wolnoci nie przewidziano dla Polakw, ta wolno miaa ich zniewoli, uczyni spragnionymi konsumentami sytej do niedawna Europy. Pech chcia, e posmakowali prawdziwej wolnoci, zobaczyli, e pastwo moe i ma obowizek troszczenia si o swoich obywateli. Na nich wadza nie liczy, ci nie nabior si ju na drug Irlandi. Co najwyej dziki skutecznej manipulacji zbojkotuj wybory, a niektrzy, dorobiwszy si, wypn si na kraj, ktry nie da im szans i zmusi do emigracji. Wadza z koniecznoci musi wci liczy na tsknicych za PRL; wszystko si naleao: praca, mieszkanie, szkoa, kolonie dla dzieci. Trzeba byo tylko ruszy gow, dobrze y z wadz, mie w rodzinie cho jednego z czerwon legitymacj, najlepiej i sekretarza POP. Oczywicie, upraszczam i przesadzam, jestem niesprawiedliwa wobec tych, ktrzy stawiali opr, ale w opisie istoty mechanizmu rzdzenia nie myl si. Dzi jest podobnie. Te pochody w rocznic tragedii smoleskiej byyby wadzy nawet na rk. Odwracaj uwag od rozmontowywania pastwa, skupiaj na sprawie, pozornie nie wicej si z korupcj przy budowie autostrad, skandalu nazwanego szumnie reform emerytaln, marginalizuj protest godowy przeciwko pozbawianiu modego pokolenia tosamoci narodowej w szkoach, zaguszaj degrengolad w wymiarze sprawiedliwoci czy subie zdrowia. Temu wanie maj suy, jak na komend wymienione na pocztku krzykliwe tytuy mediw na usugach rzdzcych i trzymajcych wadz. Zobaczcie, co si dzieje! PiS osabia PO. Pozwolicie na to?! Chcecie wci gada o katastrofie?! To wam zafunduje PiS, jeli pozwolicie, by doszo do wadzy. Te tytuy i ten wrzask maj zaguszy fakt, ktry w normalnie funkcjonujcym pastwie dla kadego obywatela jest oczywisty. Tragedia smoleska nie jest wasnoci adnej partii. Jest to tragedia Polski i wszystkich Polakw. Tumaczenie tego, wyjanianie obraa zdrowy rozsdek, a jednak trzeba wci pyta wtpicych: - Po co Tobie wadza, ktra nie jest w stanie zapewni naleytej ochrony swoim obywatelom? - Co zmusi t wadz do praworzdnoci, jeli nie chciaa zapewni bezpieczestwa jej najwaniejszym przedstawicielom? Zatroszczy si o Ciebie?! - Kto bdzie liczy si z Polsk w wiecie, jeli zapomnisz o Smolesku? I moe ostanie ale najwaniejsze pytania: - Co dalej z nami, jeli za tragedi t kryje si zamach? - Jeste pewien, e nie? - A skd to wiesz? - Czy wyjanienie tego nie jest w naszym interesie, w interesie Polski, a nie tylko jednej partii? Smolesk nie osabia PO. A nawet, gdyby tak byo, to jakie to ma dla nas znaczenie? Niewyjaniona tragedia w Smolesku osabia Polsk i to dopiero naprawd ma znaczenie. Warto o tym pamita zanim modzi spakuj ostatecznie walizki, a starzy bd po niewczasie kontestowa eutanazj za pomoc przeprowadzanych niby - reform. Warto te wreszcie uwiadomi sobie, e te dwie sprawy; ledztwo smoleskie i przyszo Polski nie dadz si dzi oddzieli od siebie. mamakatarzyna, 11/04/2012 http://blogmedia24.pl/node/57035

Marsze,

upamitnienia,
NIE

V Katyski Marsz Cieni 15 kwietnia 2011 r. przejdzie ulicami Warszawy V Katyski Marsz Cieni, wsporganizowany przez Instytut Pamici Narodowej i Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosaw. Marsz wyruszy o godz. 15.00 spod Muzeum Wojska Polskiego, a zakoczy si o 16.15 przy pomniku Polegych i Pomordowanych na Wschodzie. Ide marszu jest przypomnienie i uczczenie polskich onierzy, policjantw, duchownych jecw wojennych, zamordowanych w 1940 r. w Katyniu, Charkowie i Miednoje na polecenie najwyszych wadz ZSRS. IX Zlot im. Ks. Uana Zdzisawa Peszkowskiego Jasna Gra 2012 Gietrzwad. NIEDZIELA, 15 KWIETNIA 2012 godz. 10.30 uroczyste wyniesienie Matki Boej Czstochowskiej na bonia gietrzwadzkie. godz. 12.00 Msza w. Powicenie motocykli. godz. 14.00 peregrynacja powrotna Matki Boej Czstochowskiej na Jasn Gr dzie III: Gietrzwad Jasna Gra (przybycie ok. godz. 21.00-23.00). Honorowa Asysta Motocyklowa towarzyszy na motocyklach peregrynujacej z Jasnej Gry do Gietrzwadu i z powrotem kopii Cudownego Obrazu Matki Boej Czstochowskiej oraz peni wart honorow przy Cudownym Obrazie. Motocykle dekorujemy barwami narodowymi (biao-czerwone) i maryjnymi (biao-niebieskie). Stowarzyszenie Midzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyskiego Marsze w obronie wolnych mediw 15 kwietnia 2012 r. Opole. O godzinie 13:00 spod opolskiej Katedry wyruszy Marsz w obronie wolnych mediw. Marsz poprzedzi Msza w., podczas ktrej bdziemy modli si w intencj wolnoci sowa w naszej Ojczynie. Jelenia Gra. Godz. 13:00 Koci Podwyszenia Krzya w. Malbork. Godz. 12:00 Koci w. Jana Elblg. Godz. 10:00 Koci MB Krlowej Polski Wejherowo. Godz. 10:00 Koci w. Stanisawa Kostki Kocierzyna. Godz. 12:30 Koci w. Trjcy Suwaki. Manifestacja w obronie TV TRWAM godz.12.30 - koci Matki Boej Miosierdzia, po mszy w. marsz Warszawa. Odsonicie tablicy powiconej p. Prezydentowi Lechowi Kaczyskiemu i wszystkich ofiarom tragedii narodowej pod Smoleskiem. Uroczysto odbdzie si w najblisz niedziel (15 kwietnia) w kociele p.w. Matki Boskiej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie (ul. Szafirowa 58). Poprzedzi j Msza wita, ktra rozpocznie si o godz. 13:00.

===================================================== =====================================================
JESTE SAM ZNAJD SWOJE MIEJSCE !

protesty

15-21

kwietnia

II OGLNOPOLSKI MARSZ W OBRONIE WOLNOCI SOWA Warszawa. 21 kwietnia 2012 r. odbdzie si II Oglnopolski Marsz w obronie: Suwerennoci, Wolnoci sowa, Wolnych mediw i Telewizji Trwam Organizatorzy: Solidarni 2010 i Kluby Gazety Polskiej z Poznania Marsz rozpocznie si o godz. 13.00 Msz wit w Kociele p.w. Najwitszego Zbawiciela (przy Placu Zbawiciela), po ktrej ruszymy z Pl. Konstytucji, ul. Marszakowsk, ul. Krlewsk na Krakowskie Przedmiecie pod Paac Prezydencki.

14 kwietnia 2012 r. w kilku miastach zorganizowano kolejne marsze w obronie wolnych mediw. Po kilka tysicy osb przeszo ulicami Katowic, Koszalina, Rzeszowa, Piotrkowa Trybunalskiego. Sympatycy Radia Maryja i Telewizji Trwam wysyaj protesty do KRRiTV, ktrych wzr mona znale m.in. na stronie internetowej rozgoni. Wedug zawartych tam informacji do pitku zoono 2 071 076 takich protestw. Maryla, 14/04/2012 http://blogmedia24.pl/node/57119