Vous êtes sur la page 1sur 2

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami! 20 III 2012 ====================================================================================== ========================================================================================== sza odpowied, e na to nie ma pienidzy.

tygodnia Poowy Rosn ceny benzyny, Coraz trudniej uzyska zapat za sprzePoowy prdu, gazu i wody dane towary i usugi, coraz duej trzeba cze- tygodnia
co nowego na blogach - tygodniowy serwis blogerw i komentatorw

Pamitaj, e ten rzd ugina si tylko pod naporem zorganizowanych obywateli! trzymanie mieszkania i energia pochaniaj ju 21,3 proc. wydatkw przecitnej rodziny. Przed rokiem byo to 20,7 proc. w 2009 r. 19,4. Ceny benzyny dochodz do 6 zotych, a moe by jeszcze wicej. Od 1 kwietnia od 7,2 do 10,6 proc. ronie cena gazu, ju w przyszym roku rachunki za prd poszybuj o 8, a w kolejnych latach o kilkanacie procent. Najwysza podwyka ma dotyczyc wody, bo o co najmniej 100 proc! Niestety, podwyki i tak nas czekaj, bo nie zdymy wypeni zapisw traktatu akcesyjnego do UE i nie zmodernizujemy na czas naszej kanalizacji i oczyszczalni ciekw. Unia naoy za to na nas kar - nawet 4 mln euro dziennie. Efekt - podwyki cen wody nawet o 400 proc. Prawdopodobnie ju w przyszym roku wejdzie w ycie ustawa o tzw. korytarzach przesyowych. Na jej podstawie osoby, na ktrych dziakach stoj supy energetyczne lub nad ktrymi biegn linie, bd mogy upomnie si o odszkodowanie. To samo dotyczy rur zakadw ciepowniczych. Efekt? Znaczny wzrost cen prdu i ogrzewania. Tusk powiedzia, e projekt reformy emerytalnej jest waciwie gotowy. Podkreli, e rzd nie odstpi od podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet i mczyzn do 67 lat. Referendum w sprawie emerytur jest zbdne, bo z gry znany jest jego wynik. Rostowski za mwi: eby emerytura bya godziwa, no to niestety przejcie na emerytur musi by na tyle pne, eby oczekiwana przecitna dugo ycia nie bya bardzo duga. Buzek, Boni i Tusk byli gwarantami obietnic, e OFE zapewni wakacje pod palmami, ale po 12 latach funkcjonowania tzw. II filara, zanosi si raczej na II filar ale pod Mostem Poniatowskiego. Jest tylko jeden jedyny skuteczny sposb naprawy systemu emerytalnego i zatrzymania niekorzystnych tendencji demograficznych. Rozwj. Gospodarka. Wolno gospodarowania. Wolno sowa. Patriotyczne elity. I nowe miejsca pracy dla kadego Polaka. Tylko pastwo, ktre stawia na rozwj i prac: przemys (wasny), banki (polskie), budownictwo mieszkaniowe (rodziny), rolnictwo, handel, rzemioso, daje szans swoim obywatelom na godziwe ycie. Tak jak to robi od wielu lat Niemcy. Pod koniec stycznia komitet protestacyjny budetwki zada odmroenia wzrostu pac oraz wyrwnania wynagrodze pracownikw o wskanik inflacji z poprzednich lat. Z MF przy-

ka na pienidze. 61 proc. maych przedsibiorstw walczy o przetrwanie. W czasie wicze sub porzdkowych przed Euro uwzgldniono moliwo niepokojw spoecznych. wiczenia pokazay, e suby s przygotowane na tak moliwo . Mwic o zapowiadanych protestach sub mundurowych przeciwko zmianom w systemie emerytalnym, minister podkreli, e ich funkcjonariusze bd mogli uczestniczy w protestach tylko w czasie wolnym od suby. Lekarze i wiadczeniodawcy usug zdrowotnych zo na rce prezesa NFZ wnioski o

87

natoku spraw pewnie nikt nie zauway, e odezwa si Komorowski. Spytany w wywiadzie radiowym o Palikota odpowiedzia z charakterystyczn dla siebie prostot: uwaam, e kademu, kto zdradza postawy propastwowe i jest skonny podejmowa ryzyko z tytuu przeprowadzenia reform koniecznych dla Polski, naley si szacunek. Cay tydzie Tusk z towarzyszami pracowali jak kierowca nieumiejcy wyj z polizgu. Sondae pokazuj, e PO traci na rzecz lewactwa, to skrcaj w lewo, jak sondae pokazuj, e przeciwnie, odbijaj kierownic w prawo. I tak w ramach jake dobrej i szlachetnej rywalizacji z Palikotem Tusk postanowi postawi przed Trybunaem Stanu Kaczyskiego i Ziobr, zabra Kocioowi pienidze i usun religi ze szk. I to wszystko w kilka dni. W ramach odbicia Tusk postanowi nie stawia chwilowo Kaczyskiego i Ziobry przed Trybunaem, rozpocz rozmowy o pienidzach dla Kocioa i nie usuwa religii ze szk. Rwnie szybko, tak e ze wszystkim uwin si w niecay tydzie. To nie znaczy, e skoczy. Bo walka z Kocioem jest celem prawdziwym. Przy okazji wrg w sutannie zastpuje Kaczyskiego z nadziej, e moe go uaktywni... Ostatni pomys ministra cyfryzacji(!), czyli finansowanie Kociow z odpisu podatkowego, jest sprytnym zabiegiem majcym drastycznie zmniejszy finansowanie (najwicej strac Kocioy majce wiernych na wsi, gdzie nie stwierdzono pitw) oraz przedstawi pozytywn legend: macie tyle pienidzy ile wam dadz wasi wierni... eby pomys ten przeszed, lewactwo bdzie musiao pogodzi si z ujawnianiem wraliwych dla samych siebie danych osobowych o tym, jaki finansuj zwizek wyznaniowy... Natomiast media rzdowe prowadz profesjonalnie. Zbirka w sumie niewielu nieszczliwych kobiet z Palikotem i Blumsztajnem (ten ostatni z transparentem Pier..., nie rodz) bya naganiana jako gigantyczna manifestacja, natomiast protesty przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego i likwidacji sdownictwa w Polsce oraz gigantyczna manifestacja na Wgrzech zostay waciwie pominite i przedstawione jako zbirki maych grupek oszoomw. Tak pracuj zawodowcy, z tym e niektrzy z naszych podatkw.. tu.rybak, 17/03/2012 http://blogmedia24.pl/node/56482

zmian warunkw umw tak, aby w nowych nie byo kar za le wypisane recepty - zdecydowao w Poznaniu Porozumienie Organizacji Lekarskich. 750 mln z zarabia pastwo na osobach, ktre maj prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Mimo publicznej i teoretycznie bezpatnej suby zdrowia blisko poowa Polakw do niej dopaca. S do tego zmuszeni niewydolnoci systemu. Kolejki do specjalistw togwna przyczyna, dla ktrej pacjenci sigaj po usugi prywatne (a 78 proc. jest niezadowolonych z opieki zdrowotnej). Komorowski powiedzia, e do wyborw zostay trzy lata i dlatego jest to dobry moment by przeprowadzi reform emerytaln. Podkreli rwnie, e trzeba Polakom tumaczy dlaczego przeprowadzenie reformy jest konieczne. Reforma unijnej Wsplnej Polityki Rolnej jest daleko niewaciwa i niewystarczajca - twierdzi Polska. Na Brukseli nie robi to jednak wraenia. Unijny komisarz rolnictwa Dacian Ciolos - proces wyrwnywania proporcji midzy Wschodem a zachodem dopiero si zacz. WPR stanowi obecnie blisko 43 proc. budetu UE, a z dotacji korzysta nie tylko 13,7 mln gospodarstw rolnych, ale take obszary wiejskie, ktre stanowi 47 proc. obszaru Unii. Obecnie dopaty dla rolnikw wahaj si od ok. 500 euro w Grecji i na Malcie do ok. 100 euro na otwie. Unijna redni wynosi ok. 250 euro, w Polsce jest to ok. 200 euro. Maryla, 18/03/2012 http://blogmedia24.pl/node/56491

Marsze w obronie mediw

Pienidz

Nawet kilka tysicy osb moe wzi udzia w kadym z Marszu w obronie mediw w Polsce, ktre w niedziel 18 bm. przejd w Gdasku, Biaymstoku i Lublinie. O szczegach napiszemy za tydzie. o bdzie protest przeciwko decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie Telewizji Trwam . Podobne Marsze odbyy si ju m.in. w Warszawie,Olsztynie, odzi, Bydgoszczy i Krakowie. Nastpne miasta zapowiadaj kolejne marsze. Kluby Gazety Polskiej i Koa Przyjaci Radia Maryja w Berlinie i Hamburgu zorganizoway 6 marca pikiety przed ambasadami i konsulatami Rzeczpospolitej, aby wystpi w obronie sowa i wyrazi protest przeciwko dyskryminacji przez KRRiTV TV Trwam. W sytuacji, gdy brak formalnych zapr dla dezinformacji w mediach ronie gwatownie znaczenie samoobrony obywateli, indywidualnego oporu przed zalewem kamstwa. W PRL nie byo miejsca dla mediw alternatywnych, byyby one bowiem zagroeniem dla systemu komunistycznego. Cho sama idea takich mediw znalaza swoj realizacj w obrbie mediw drukowanych jako pisma i ksiki drugiego obiegu. Telewizja Trwam wykazuje wszystkie cechy medium alternatywnego. Jest jedyn w Polsce telewizj tego typu. Wystarczy zwrci uwag na jej stosunek do takich zjawisk, jak poprawno polityczna, udzia obcego kapitau czy relacje do gigantw typu telewizja publiczna i telewizje komercyjne. Telewizja Trwam jest ich uzupenieniem, w warstwie wartoci i w realizowanym programie, zachowujc jednoczenie swoj tosamo. Dziki odwanie praktykowanej interaktywnoci razem ze swoimi widzami realizuje si w misji na rzecz dobra wsplnego. Jako taka staa si symptomem demokracji w Polsce. W krajach, gdzie demokracja jest kwestionowana, nie ma mediw alternatywnych. Powiedzia ks. bp Adam Lepa Kolejne marsze: WROCAW- 31 marca, godz.16.00. Wymarsz spod pomnika B. Chrobrego przy ul. widnickiej; przemarsz przez Rynek na pl. Solny; wczeniej, o 15.00 msza w. za Ojczyzn w kociele Boego Ciaa. WARSZAWA - 21 kwietnia odbdzie si II Oglnopolski Marsz w obronie Suwerennoci, Wolnoci sowa, Wolnych mediw i Telewizji Trwam.Maryla, 18/03/2012 http://blogmedia24.pl/node/56493

bez

pokrycia... bije. Europejski Bank Central-

niedugo nas wszystkich za-

ny wprowadzi do systemu ponad 500 miliardw euro, poyczajc je wyselekcjonowanym bankom na 1%. Banki te z kolei maj wykupi obligacje pastw czonkowskich poyczajc je rzdom na 3-8 %. ryzys pozwala skupi uwag na chorych mechanizmach kreowania pienidza jakie fundowane s nam od ponad 300 lat, czyli od powoania w Anglii pierwszego banku centralnego, i oddania kontroli nad systemem finansowym kraju w rce k, ktre sfinansoway inwazj z zagranicy i przewrt znany tam jako Glorious Revolution z roku 1688. Wtedy to stworzono pierwszy narodowy dug wiata i zacza si jazda, ktra chyba zblia si ju do kresu swych moliwoci. Nam wydaje si, e bank zbiera depozyty klientw, paci im pewien procent, i na ich podstawie udziela poyczek, pobierajc od nich nieco wyszy procent. A ponadto warto udzielonych poyczek jest cile zwizana z wartoci zgromadzonych depozytw. To byby system prosty, przejrzysty i uczciwy. Kiedy wanie tak wygldaa bankowo, bo ludzie deponowali kruszce w sejfach zotnikw, otrzymujc od nich stosowne kwity na prowadzenie biznesw i ew. wymieniali je na stosowny kruszec. Ale z czasem zotnicy zaczli wydawa wicej kwitw, ni mieli na to pokrycie bo cz kruszcw leaa bezuytecznie w skarbcach. Byo to ewidentne oszustwo, ale ich bezczelno, chciwo i poczucie bezkarnoci stopniowo rosy, tak e w obiegu zaczy kry kwity nawet na przyprawiajc o zawrt gowy kwot dziesiciokrotnej rwnowartoci powierzonego zota. I tak zarabiali krocie na odsetkach od pienidzy poyczanych w postaci pokwitowa na depozyty bez pokrycia. Proceder ten nosi nazw poyczanie na rezerw frakcyjn, stanowic dzisiaj fundament nowoczesnego systemu bankowego, tyle e zosta doprowadzony do granic absurdu. Dzisiaj banki s zobowizane do posiadania aktyww odpowiadajcych wartoci trzech procent zobowiza. Oznacza to, e jeli klienci banku gremialnie przyjd po swoje pienidze, to na kad setk a 97 moe obej si smakiem, bo ich aktyww po prostu nie ma. Nie mamy pana paszcza, i co nam pan zrobi? Szumnie zapowiadana reforma wiatowego systemu bankowego, znana pod nazw Bazylea III, majca by ostatecznym remedium na t przypado bankow, wprowadza obowizkowy 4,5-proc. prg wypacalnoci, i to od roku 2015. Czyli i tak 95 osoby na sto bd mogy zosta legalnie oszukane wielka mi reforma... Osawiony pakiet 700 miliardw dolarw, ktre zostay popiesznie wydrukowane i wpompowane w amerykask gospodark, mia sw praprzyczyn w znikniciu takieje kwoty z zapisw komputerowych ichniejszego systemu bankowego w trakcie kilku krytycznych godzin pewnego wrzeniowego dnia w 2008 roku. Dzisiejszy iluzoryczny system bankowy ma rwnie swj drugi filar oprcz dawania ludziom do rki pienidza nie majcego w niczym pokrycia, potrafi te wypukiwa go z powietrza, tworzc z niczego, jednym klikniciem myszki. S to zatem pienidze bez adnego pokrycia w naturze, czy w gotwce. Stworzenie ich polega na wklepaniu w komputer okrelonej kwoty obowizujcego w danym kraju rodka patniczego w momencie przyrzeczenia oddania dugu (warto zwrci uwag, e adna z obowizujcych obecnie walut nie jest bezporednio wymienialna na zoto). Dugu ktrego przyrzeczenie spaty powstaje z chwil podpisu przez poyczkobiorc zobowizania do jego uregulowania. Bank minut przed dokonaniem transakcji nie posiada bowiem niczego (bd te posiada bardzo niewiele), co mgby poyczy interesantowi. Podpis jednak sprawia, e bank ksiguje po stronie aktyww i pasyww okrelon kwot, zwikszajc swj majtek. Ruch pirem interesanta stwarza zatem zobowizanie, ktre kreuje pienidz. Czyli mamy pienidz z niczego, a dopiero nasza praca dostarcza bankowi prawdziwych aktyww. Ponadto klient z kredytem do spacenia dobrowolnie zmienia si w niewolnika obawiajcego si gwnie utraty pracy. Jednym sowem same korzyci. Nie tylko wieo wydrukowane miliardy euro s pustym pienidzem bez pokrycia, ale praktycznie cay nasz system finansowy funkcjonuje na wariata, opierajc si na pienidzu fiducjarnym - gdzie fundamentem jest wiara w niego, a nie jakakolwiek namacalna warto, a tak wiar to mona zniszczy w oka mgnieniu. I to stanowi o cigle nam grocej niestabilnoci bankw, rynkw papierw wartociowych i gospodarek poszczeglnych krajw. Balansujemy codziennie na linie rozpitej nad przepaci, a media bdce czci tego samego systemu skutecznie odwracaj nasz uwag ale zarwno lina, jak i grocy nam upadek s niezaprzeczalnymi faktami. Jak to wszystko gruchnie, to si nie pozbieramy, a nasi potomkowie nie bd mogli si nadziwi, jak tak wielu mogo tak dugo dawa si kiwa tak nielicznym. Niedawno moglimy obserwowa w telewizorach jak dzisiejsi spadkobiercy krztaj si wok swych interesw. Zarwno Tunezja, ktra nieopatrznie wprowadzia islamskie prawo bankowe, zakazujce lichwy, jak i Libia, nie posiadajca w czasach Kaddafiego banku centralnego oraz planujca wprowadzenie nowej waluty opartej na zocie, zostay obdarzone bogosawiestwem demokracji i szybciutko skorygoway dawne bdy Tunezja zamkna swj islamski bank, a jednym z pierwszych posuni libijskich rebeliantw, kiedy naprawd byo im jeszcze bardzo daleko do obalenia Kaddafiego, byo powoanie banku centralnego. A i o planach wprowadzenia w Afryce zotego dinara te co przestano mwi... Docent zza morza, 17/03/2012 http://blogmedia24.pl/node/56485

============================= Komorowski e!!!


kampanii prezydenckiej Bronisaw Komorowski owiadczy, e nie ma potrzeby by podnosi wiek emerytalny, a Polacy powinni mie wybr - nie mona ich straszy podnoszeniem wieku. Tymczasem par dni temu usyszaem jak stwierdzi, e trzeba podnosi wiek emerytalny. Pan prezydent nie wie co mwi, czy nie chce tego pamita? Taki populizm i hipokryzja s nie do przyjcia. Piotr Duda - Fakt

=============================
co nowego na blogach
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.