Vous êtes sur la page 1sur 56

12.

Promcis m fajok kapcsoldsa


Az el z fejezetekben hrom marketingkommunikcis eszkz elemzse sorn annak a lehet sgeit vizsgltuk, hogy milyen mdon rtelmezhet a szvegszer sg, a szvegtpus s a m faj fogalma virtulis trben, internetes kommuniktumok esetben. Az internet egyik lnyegi sajtossgai a hipertextualits s a hipermedialits ennek tkrben a jelen fejezet arra vilgt r, hogy milyen kapcsoldsok lteznek, illetve ltezhetnek a hrom online promcis eszkz kztt.

12.1. Online reklmok s rkezsi oldalak kapcsolata


Online reklmok vizsglatakor elengedhetetlen, hogy ne csak nmagukban elemezzk ket, hanem a hozzjuk szorosan kapcsold rkezsi weboldallal val viszonyukat is feltrjuk. Ezek a reklmok ugyanis amellett, hogy felkeltik az internetez k figyelmt, s rveszik ket a kattintsra, hiperlinkknt, azaz a hiperszveg bizonyos egysgeit (csompontjait) sszekt kapocsknt is funkcionlnak. A linkek a reklmozott termkr l vagy szolgltatsrl b vebb informcival szolgl webhely egyik oldalra vezetnek. Ez a weboldal (rkezsi oldal) lehet a webhely cmlapja, honlapja (f oldala), vagy kifejezetten az adott termk vagy szolgltats promcijra kialaktott oldal, amely legtbbszr a webhely rszt kpezi. 68. bra: Online reklmok s rkezsi oldalak cmoldal (cmlap) online reklm honlap tovbbi online reklmok egyb weboldal tovbbi online reklmok A webes reklm s az rkezsi oldal kapcsolata a hiperszveg kt egysge (kommuniktuma) kzt intertextulis, illetve intermedilis jelleg . Br a hiperszvegeknek ltalban nem-lineris szerkezetk, kt egysg (pl. oldal, bekezds) kzti olvassi folyamat lineris lesz. Ez azt jelenti, hogy az olvas a loklis koherencia valamely tpust vrja kt egysg kztt, amelyek linkkel kapcsoldnak ssze. gy a link a klcsns relevancia osztenzv (manifeszt) jeleknt funkcionl (Engebretsen 2001). A honlap maga reklmhordozi funkcit is betlt: olyan online reklmoknak biztosthat megjelensi felletet, amelyek tovbbi weboldalakra mutatnak. A hiperszveg s a lineris szveg kzs clja, hogy koherens formban kzvettsk az informcit az olvasnak. A hiperszvegek olvassa, feldolgozsa viszont egy szveghlzatban trtn n-navigci. Rouet s Levonen (1996) tanulmnyukban kifejtik, hogy a lineris szvegekhez kpest a hiperszveg nagyobb kognitv megterhelst jelent az olvasnak, akinek folyamatosan tudatostania kell, hol tartzkodik a hlzatban, s

12. PROMCIS M FAJOK KAPCSOLDSA

195

dntenie kell arrl, hogy merre haladjon tovbb. A szveg egyes egysgei kzti szemantikai kapcsolatok nem mindig explicitek, ami tovbb nehezti a feldolgozsukat. Ehhez azonban hozz kell tenni, hogy az internetez ket folyamatosan segtik navigcis-orientcis eszkzk a hiperszvegben, pl. az eszkztr navigcis gombjai, kedvencek listja, weboldalak navigcis linkjei stb. Az intertextulis kapcsolds a vizsglt online promcis m fajok kztt megvalsulhat: a szveg teljes tvtelvel, kohzis eszkzkkel, m faji kapcsoldssal. El fordulhat, hogy az online reklm teljes egszben ismtelten megjelenik a hozz kapcsolt rkezsi oldalon. Ilyenkor az a furcsa helyzet ll el , hogy az rkezsi oldal rszeknt mr nem mutat jabb oldalra: rkattintva tovbbra is az adott weboldalon maradunk. Az albbi plda ezt szemllteti. A kiindulpont egy szponzorlt szveges link: Patakpart Vendghz
Falusi turizmus a Dunakanyarban. Elbvs nyugalom bartsgos ron! patakpart.5mp.eu

Az rkezsi oldalon (lsd 69. bra) a hirdets megismtl dik: 69. bra: A Patakpart vendghz honlapja

196

12. PROMCIS M FAJOK KAPCSOLDSA

A kohzi szemantikai szint viszony, amely nyelvi jelek s jelentsk kapcsolatban fejez dik ki (Szikszain 2004, 59). Kohzirl, kohzis eszkzk m kdsr l intertextulis vonatkozsban is beszlhetnk, jelen esetben mint szvegek kztti utalsknt (Szikszain 2004, 339), amelynek technikai lehet sgt a linkfunkci adja. Varga (2005, 43) szerint a hipertext formba szervezett szveg abban klnbzik a lineris szvegt l, hogy tartalmilag hozztartoznak a kapcsolatok, a linkek is, amelyek egyrszt a lineris kohzit jelentik, msrszt pedig amennyiben klnbz szvegek kapcsolsrl van sz az intertextualits megvalsulst biztostjk. A webes reklmok s a cloldal kzti, linkek rvn ltrehozott viszony szoros volta lehet v teszi, hogy a lineris kohzi eszkzeinek jelenltt vizsgljuk. Az online reklmok s a cloldalak kzti kapcsolatot mint ahogy azt a 7. s a 8. fejezetekben lthattuk els sorban szemantikai jelleg utalsok teremtik meg. Janoschka (2004, 183) webreklmok nyelvi elemzse kapcsn megllaptja, hogy hiperszvegekben a lexiklis kohzin kvl csak ritkn tallkozhatunk egyb kohzis eszkzkkel, pl. grammatikai kohzival. Az ismtls nemcsak verblis szinten valsulhat meg, hanem a verblis s a vizulis elemek intermedilis kapcsolatban is. Promcis m fajok szoros kapcsolata, egyttm kdse alakulhat ki az online reklmok s a honlapok kztt abban az esetben, ha a honlap az adott reklmhoz megadott rkezsi cloldalknt funkcionl. Mehler (2001, 137) hiperszvegek elemzsvel foglalkoz tanulmnyban a m faji intertextulis kapcsolatok alapvet en kt tpust klnbzteti meg: 1. hasonlsgon alapul: m faji s/vagy tematikai hasonlsg; 2. fgg sg: m faji fgg sg kt szveg m faji integrlsa ugyanazon trsadalmi folyamatba, procedurlis koherencia. A szponzorlt szveges link, a szalaghirdets s a honlap klnll m fajok, az online promcis m fajcsald tagjai, amelyek retorikai szerkezetk rvn is kapcsoldnak egymshoz. A szveges keres hirdets s a szalaghirdets f retorikai funkcija a felhvs, az internetez k figyelmnek felkeltse, ami mindkt esetben ktelez mozzanatnak bizonyult. Mindkt reklmtpus termszetnl fogva magban hordozza az elrsi tvonalat az rkezsi oldalhoz, az tlps lehet sgt egy msik online m fajhoz. A honlapon folytatdik a figyelem felkeltse (fenntartsa), s kiegszl olyan retorikai mozzanatokkal, amelyek mindegyike a meggy zst s a tjkoztatst szolglja (lsd 70. bra). 70. bra Szveges link Figyelemfelkelts Meggy zs Tjkoztats Szalaghirdets Figyelemfelkelts Meggy zs Tjkoztats Honlap Figyelemfelkelts s fenntarts Meggy zs Tjkoztats A Mehler ltal definilt intertextulis kapcsolds az online reklmok s a honlap kztt egyirny m faji fgg sg formjban valsul meg. A szveges linkhirdets s a

12. PROMCIS M FAJOK KAPCSOLDSA

197

bannerreklm csak akkor tlti be funkcijt, ha elvezet az rkezsi oldalknt megadott honlaphoz. A reklmozs ktlpcs s folyamat keretben zajlik a procedurlis koherencia jegyben. sszekti a kt kommuniktumot a kzs tma: a reklmozott termk/szolgltats, valamint a reklmoz szemlye/intzmnye. Logikailag az rkezsi oldal a webreklm jelentsbeli expanzija, hiszen rszletesebb, tartalmasabb informcival vrja az ide rkez ket. Azltal, hogy az internetez rkattint a webreklmra, kifejezi informcikr szndkt, amivel egyben orientlja magt az informcit nyjt webhelyre. A kt kommuniktum kztt kapcsolds van retorikai szerkezet s a m fajok rintkezse formjban is: a reklm els dleges szerepe a figyelemfelkelts, mg a honlap a meggy zs. A webes hirdets magra irnytja a figyelmet, majd mint link, gretet tesz arra, hogy egy olyan weboldalra juttat el, amely tovbbi informcival szolgl a reklmozott termkr l vagy szolgltatsrl. A meggy zs folyamatt csak elkezdi, az rkezsi oldal feladata ennek folytatsa, illetve befejezse. Az zleti honlap mozzanatszerkezeti elemzsnl lthattuk, hogy az online reklmok szerepeltetse kln retorikai mozzanatot kpezhet ezeken a weblapokon. nll m fajok bekelsr l van sz, amelyek linkknt funkcionlva elvezetik az rdekl d ket tovbbi promcis oldalakra. A honlap m fajba kel d hirdetsek rvn teht elindul egy jabb, procedurlis koherencira pl meggy zsi folyamat.

12.2. sszegzs
Az online reklmok s az zleti honlapok kztt intertextulis kapcsolat mutathat ki, mely megvalsulhat a kommuniktumok teljes tvtelvel, kohzis eszkzk alkalmazsval, illetve m faji kapcsoldssal. Bebizonyosodott, hogy a marketingkommunikci hasznostani tudja a virtulis tr hipertextulis jellegt azltal, hogy a figyelemfelkelts s a meggy zs folyamatt ktlpcs ss teszi. M fajok kztti munkamegosztsrl s egyttm kdsr l beszlhetnk, amely a Mehler-fle (2001) procedurlis koherencia megvalsulst segti el .

13. Befejezs
Ez a fejezet a kutatsi eredmnyeket s az ezekb l levonhat kvetkeztetseket tekinti t, majd ajnlsokat fogalmaz meg tovbbi kutatsok szmra.

13.1. A kutatsi eredmnyek sszefoglalsa


Az rtekezs jonnan kialakult marketingkommunikcis eszkzk szvegszer sgnek vizsglatt, valamint szvegtipolgiai s m fajtani besorolst t zte ki clul. Magyar nyelvszek krben eddig kevsb kutatott krdsek vizsglatra kerlt sor azzal a szndkkal, hogy bebizonytsam, az internetes reklmok s az zleti honlapok nyelvi elemzsre alkalmasak, szvegtipolgiai s m fajtani kategorizlsuk megvalsthat. A vizsglatok alapjt a szvegtpus s a m faj m fajelmletben hasznlatos meghatrozsai, valamint a de Beaugrande s Dressler (2000) ltal kidolgozott szvegszer sgi ismrvek szolgltattk. A kutats tgabb elmleti rtelmezsi kerete az alkalmazott nyelvszeten bell a szociolingvisztika s a szmtgpes nyelvszet hatrterletn napjainkban kialakul netnyelvszet, mely az internet s a nyelvhasznlat sszefggseivel foglalkozik. A disszertci interdiszciplinris megkzelts , mivel a nyelvszeti elemzs a marketingkommunikcis s informatikai kutatsok eredmnyeivel is kiegszl. A kutats sorn azt vizsgltam, hogy rtelmezhet k-e, s ha igen, milyen mdon a szvegszer sg kritriumai ezen multimedilis s hipertextulis sajtossgokkal rendelkez kommuniktumok esetben. Arra kerestem a vlaszt, hogy a kohzi, a koherencia, a szndkoltsg, az elfogadhatsg, a hrrtk, a helyzetszer sg s az intertextualits milyen formban jelenik meg online reklmok s honlapok esetben. Az elemzskor figyelembe kellett vennem a verblis elemeket ksr , velk szoros kapcsolatot alkot vizulis s audilis eszkzket is. A szvegtpus fogalmt Werlich (1975, 1976), Reiss (1976), Balzs (1985), Hatim s Mason (1990), B. Fejes (1992), Trosborg (1997a), de Beaugrande s Dressler (2000) s Kroly (2007) nyomn a retorikai cl, illetve a kzls mdjra jellemz retorikai stratgia alapjn ltrejtt szvegek kategrijaknt hasznltam, kiegsztve Hoey (2001) strukturlis szvegmintzataival. M fajnak pedig a szvegek konkrt megvalsulsi formjt tekintettem (v. Kroly 2007), mely sajtos kommunikcis cl(ok)kal, illetve retorikai mozzanatszerkezettel jellemezhet (Swales 1990). Az albbiakban a bevezetsben megadott hipotzisek s a kutatsi eredmnyek sszevetse kvetkezik. I. Mdszertani hipotzisek 1. Mivel a de Beaugrande s Dressler (2000) ltal definilt szvegszer sg nem zrja ki multimedilis (de Beaugrande&Dressler 2000) s hipertextulis (Koltay 1995) szvegek vizsglatnak lehet sgt, a hrom online marketingkommunikcis eszkz esetben relevns a szvegszer sgi ismrvek elemzsi szempontokknt trtn alkalmazsa.

13. BEFEJEZS

199

A fenti hipotzis bizonytsa nem a szoksos, f knt kvantitatv adatokra tmaszkod elemzs formjban trtnt, hanem olyan kvalitatv megkzeltsre plt, amelynek kzppontjban a vizsglt kritriumok kimutatsnak lehet sge llt. A szvegszer sgi ismrveket ugyanis eddig mg nem vizsgltk multimedilis s hipertextulis jegyeket egyarnt hordoz online promcis szvegek esetben. Bebizonyosodott, hogy amennyiben az egyes kritriumokat a lehet legtgabb, kognitv-funkcionlis rtelmezsi keretbe helyezzk, illetve megengedjk a nem-verblis elemek bevonst az elemzsbe, a szveges link, a szalaghirdets s az zleti honlap szvegszer sge is lerhat. De Beaugrande s Dressler (2000) az ismrveiket els sorban lineris szerkezet s verblis elemekb l felpl szvegek lersra dolgoztk ki. Ha azonban az egyes ismrvek rtelmezst a kognitv-nyelvszet (Tolcsvai Nagy 2001) a vizulis retorika (Kress&van Leeuwen 2006), valamint a webergonmia (Nielsen&Tahir 2002) szemszgb l is megtesszk, hipertextulis s multimedilis szvegek szvegszer sge is lerhat lesz. Az egyes ismrvek kimutatsakor alkalmazhat szempontokat az albbi tblzat foglalja ssze. 54. tblzat: A szvegszer sg ismrveinek elemzshez javasolt megkzeltsek A szvegszer sg ismrvei Kohzi Az elemzs trgya s f szempontjai - a vizsglt online promcis eszkz egsze, illetve szksg esetn klaszterekre bontsa - nem lthat metaszvegek s kulcsszavak - a linkek rvn kapcsold weblapok - szvegvilg: virtulis tr- s id kijellsek eszkzei, deiktikus elemek, nz pont nyelvi jelltsge, dizjn szerepe - beszdaktusok - reklmcsapdk - linkek - a hrrtk mint mdiakommunikcis fogalom jellemz i - vizulis elrendezs - tma/rma viszonyok - a hirdet promcis szndknak meglte - webergonmiai szempontok rvnyeslse - reklmok s rkezsi oldalak kapcsolata Javasolt megkzelts - hagyomnyos kohzis eszkzk mentn trtn elemzs, mely kiterjed a non-verblis s hipertextulis elemek, valamint a metaszvegek bevonsra (Schiller 2008, Knox 2007, Baldry&Thibault 2006) - a koherencia kognitv-nyelvszeti rtelmezse (Tolcsvai Nagy 2001), Storrer (2002) Austin (1962), Grice (1997), Sas (2007), Searle (1969, 1997), Brown&Levinson (2008) Kress&van Leeuwen (2006) Lutz (1989) Nielsen (1997, 2000b, 2000a, 2002, 2006, 2007), Nielsen&Tahir (2002) Engebretsen (2001), Mehler (2001), Janoschka (2004)

Koherencia

Szndkoltsg s elfogadhatsg Hrrtk

Helyzetszer sg

Intertextualits

200

13. BEFEJEZS

2. Mivel a hagyomnyos mozzanatszerkezeti modellek esetben az egyes mozzanatok meghatrozsa az ltaluk betlttt retorikai funkci mentn trtnik, a hipertextulis s multimedilis jegyek retorikai funkcijnak meghatrozsval lehet v vlik online promcis m fajok szerkezetnek lersa. Swales (1990) s Bhatia (1993, 2004) mozzanatszerkezeti modelljeiben az egyes mozzanatok, illetve lpsek az adott m fajt jellemz szocio-kognitv mintzat rszeknt funkcionlis egysget alkotnak. Lthattuk, hogy a hrom online promcis m faj mozzanatszerkezetnek elemzsekor megvalsthat volt a hipertextulis s multimedilis jegyek retorikai funkcijnak meghatrozsa, s ezltal beptsk a mozzanatszerkezeti modellekbe abban az esetben ha az elemek egymstl elklnthet ek, s gy az ltaluk megvalstott mozzanatok definilhatak; ha a mozzanatok sorrendje nem kttt; ha elfogadjuk annak lehet sgt, hogy egy stratgia tbb mozzanat felptsben is rszt vehet. A kizrlag verblis elemekb l felpl szponzorlt szveges linkeknl hipertextulis jegyek besorolsra kerlt sor. A linkfunkcival rendelkez cmsor a figyelemfelkelts s a vlaszads szorgalmazsnak mozzanatt valstja meg, az utols sorban szerepl URL-cm pedig a hirdet hz vezet tvonal megltnek hitell szolglt. Szalaghirdetseknl a verblis s a nem-verblis elemek szoros sszefondsa rvn valsultak meg a mozzanatokat felpt egyes retorikai funkcik, amelyek meghatrozsa s elklntse nem mindig volt egyrtelm . Az zleti honlap retorikai mozzanatszerkezeti modelljben a mozzanatok rszt kpez stratgik meghatrozsakor figyelembe kellett venni a multimedilis elemeket, ilyenek voltak tbbek kztt a zene s a hangeffektusok, a favikon, a log, a sznes fejlc, az animcis elemek, a telefonos elrhet sghez megadott kis ikonok, clkznsgre utal kpek stb. A stratgik listjnak megadsval lehet v vlt a mozzanatok szerkezetnek lersa. A hipertextulis funkcit megvalst linkek verblis s kpi elemekb l, illetve verblis+kpi elemekb l felpl mozzanatokat is jellemezhettek. II. Elmleti hipotzisek 3. A szvegkzpont ismrvek mindhrom vizsglt online promcis eszkzt jellemzik, gy azok kommunikatv szvegekknt definilhatak. Amennyiben a szvegszer sgi kritriumok valamelyike nem mutathat ki, az adott szveg nem lesz kommunikatv, nem lesz alkalmas kzlsre (de Beaugrande&Dressler 2000, 23). SZVEGES LINKHIRDETSEKnl a kohzit megvalst f jelentskapcsol elemek a cmsor, a korreferencia s az ellipszis. Az alhzssal jellt, s egyben linkfunkcit is betlt cmsor az esetek tbbsgben (92%) szintaktikailag is elklnl a hirdets tbbi rszt l, tpust tekintve pedig rendszerint (83,6%) tmamegjell jelleg . Figyelemfelkelt szerepe mellett metatextulis funkcival br: f knt lexiklis ismtlsek rvn megvalsul kataforikus utalsokat tartalmaz a hirdets szvegre vonatkozan (a hirdetsek 67,2%-ban), az URL-cmmel val kapcsolatban (35,2%), illetve az rkezsi oldalra utalva (84%). Anaforikus utalsok mutathatk ki a szveges link s a keres kifeje-

13. BEFEJEZS

201

zsek kapcsolatban. A szveges linkhirdetseket rendszerint egyszer lexiklis ismtlsek kohzija szvi t (az esetek 76,7%-ban). Br a szvegek rvidsge miatt gyakoriak a feliratszer verblis elemek s a hinyos szerkezet mondatok, az egy hirdetsre jut tlagos mondatszm (2,1) nagyobbnak bizonyult az egy hirdetsre jut feliratok szmnl (0,98). A koherencia megvalstsakor tr- s id kijells f eszkzei az URL-cmen kvl az online, az itt s a most hatrozszk, amelyek meger stik a kibertrre jellemz trbeli kzelsg s a folyamatos jelen rzett. A beszl mindssze a hirdetsek 12%-ban volt nyelvileg jellt, a megszltott a hirdetsek tbb mint felben (58%) nem volt jellt. A kommunikcis szituci alaphelyzete a hirdet -vev kapcsolatra pl, amelynek nyelvi jellemz je a vev megszltsa esetn tbbnyire a magzs. A hirdet szndka a szveg befogadinak cselekvsre brsa, az elfogadhatsg pedig a link aktivlsa. Ennek rdekben manipulatv jelleggel a tnyleges promcis szndk elfedsre kerl sor, mivel a szveges linkhirdetsek szerkezetket tekintve hasonltanak a keres oldalakon megjelen organikus tallatokhoz. A szveges link egsze olyan kzvetett beszdaktusknt rtelmezhet , amelyben a f illokci a kattintsra val kzvetlen felszlts aktusa, de ezt ms illokcis aktusok alkalmazsval fejezik ki. A leggyakrabban el fordul illokcis aktusok (az sszes beszdaktus 40,6%-a) felhv jelleg felszltsok voltak. A hrrtk meglte egyrszt annak a folyamatnak ksznhet , amelynek els lpse egy adott kulcsszra/kulcsszavakra trtn keress elindtsa. A kapott organikus tallatokkal egytt a szveges linkek is hrrtkkel brnak, hiszen informcikeressre adott vlaszknt is rtelmezhet k. Msrszt ezen szvegek hrrtke a tartalmi s szerkezeti jegyekben is megnyilvnul: a bennk szerepl promcis hvszavak s tma-rma szerkezetk rvn. A szveges linkhirdetsek hasonlsga az organikus tallatokkal a helyzetkvets ltszatt kelti, de valjban a hirdet k sajt cljainak az rvnyestsr l van sz, azaz manipulatv clzat helyzetkezelsr l. Az intertextualits a hirdets s a keres oldal, valamint a hirdets s az rkezsi oldal viszonyban mutathat ki. Az elemzs sorn a cmsor s az rkezsi oldalak intertextulis kohzis kapcsolatval szemlltettem ennek az ismrvnek a megvalsulst: a cmsor az rkezsi oldalak 84%-n teljes vagy rszleges ismtls formjban megjelenik. Minden esetben kimutathat intertextulis kapcsolat a keres oldal s a megjelen szponzorlt szveges linkek kztt. SZALAGHIRDETSEK kohzija a hirdets felletnek egszn rtelmezend , alapjt a verblis s a non-verblis elemek jelentstartalmnak kapcsolata mellett a tipogrfia, az elemek elrendezse, valamint a sznek kivlasztsa, azaz a dizjn adja. A verblis elemek ismtlse (a hirdetsek 53%-ban), mez sszefggse (a hirdetsek 79%-ban), elliptikus szerkesztse rvn megvalsul kohzit meger stik a vizulis elemek (a hirdetsek 88%-ban). Az elliptikus szerkesztsi md f formi a feliratszer verblis elemek, illetve a hinyos szerkezet mondatok. Az egy egysgre jut tlagos feliratszm (1,5) magasabb volt, mint ez egy egysgre jut mondatszm (0,9). Kpi s verblis elemek rotcija esetn a krkrs ismtls folyamatban is kohzis kapcsoldsok mutathatk ki. A szalaghirdetsek szvegvilga tbb ponton (id - s trkijells, deiktikus centrum, beszdszitucis alaphelyzet) is hasonlsgot mutat a szponzorlt szveges linkekvel. A trbeli deixis hatrozszi (itt, ide) viszont a trkijells mellett, direkt vagy indirekt felszltsok rszeknt, l-hiperlink funkciban is megjelenhetnek, illetve navigcis tveszt els llomsai is lehetnek. A beszl a hirdetsek tbbsgben (74%) nyelvileg nem volt jellt, a megszltottra trtn nyelvi utalsok viszont a szalaghirdetsek 63%-

202

13. BEFEJEZS

ban kimutathat voltak. A tegezs s a magzs arnya hasonl volt ezekben az esetekben. El fordultak olyan szalaghirdetsek is, amelyek a szvegvilgra a nz pontok vltakozsa volt jellemz . Szalaghirdetsek esetben a szvegek ltrehozinak szndka a szponzorlt szveges linkekhez hasonlan az, hogy kattintsra sztnzzk a befogadkat. A szveges linkhirdetsekhez hasonlan ennl a reklmfajtnl is a kzvetett beszdaktus jelensgvel tallkozhatunk: a kattintsra trtn felszltst ms illokcis aktusok helyettestik, tbbnyire ms cselekvsekre trtn felszltsok (a beszdaktusok 38,3%-a). A szndk titkolsnak esetei az n. reklmcsapdk (a hirdetsek 17%-ban), amikor a szalaghirdetsek figyelmeztet vagy hibazenet formjban jelennek meg, illetve amikor az interaktivits lehet sgnek a ltszatt keltik. Ilyenkor az elfogadhatsg mrtke is srl. Szalaghirdetseknl is felbukkannak a promcis hvszavak, amelyek a szveges linkhirdetsekkel ellenttben tipogrfiai megjelenskben is hangslyt kapnak. A hirdetsek vizulis elrendezse, a jobb- s baloldal hrrtknek megklnbztetse is relevns lehet a szalaghirdetsek bizonyos tpusai esetben. A vizsglt hirdetsekben a jellemz tendencia a verblis elemek jobbra, azaz az informatv oldalra trtn helyezse volt. Helyzetkezelssel rhat le a szalaghirdetsekre jellemz kommunikcis helyzet is, amelynek elfedst szolglja pldul az l-interaktv formtumban trtn megjelens. Az intertextualits mint szvegek kztti kapcsolat szalaghirdetsek vonatkozsban a kiindulsi reklmzenet (reklm+szvegkrnyezet), a hirdets mint link, valamint az rkezsi oldal mint kapcsolt reklmzenet sszefggseiben vizsglhat. A leggyakrabban a hirdets egyes verblis elemeinek ismtlse trtnik az rkezsi oldalon (a hirdetsek 75%-nl), illetve a hirdets verblis elemeihez kapcsold tematikai mez sszefggs mutathat ki (a hirdetsek 80%-nl). rdemes azonban a kapcsoldsokat nemverblis elemekre kiterjesztve, intermedilis viszonylatokban vizsglni, hiszen a korpuszban a hirdetsek 72,5%-a esetben az rkezsi oldalon non-verblis eszkzk er stettk meg a hirdets tartalmi jegyeit. ZLETI HONLAPOKon a verblis s non-verblis elemek kapcsoldsa szorosan sszefgg a kohzi fogalmval. Amennyiben tartalmi-funkcionlis alapon megklnbztetett retorikai klaszterekre bontjuk az zleti webhelyek f oldalnak fellett, a kohzi loklis (klasztereken belli) s globlis (klaszterek kztti) szint vizsglata is lehetsgess vlik. Loklis szinten az elemek sszetartozst els sorban a trbeli kzelsg, a keretbe foglals, a lexiklis ismtlsek klnbz formi, a sznek kivlasztsa, a verblis s a vizulis elemek jelentstartalmnak azonossga, illetve hasonlsga, a szemantikus mez sszefggsek, valamint az egysges tipogrfia biztostja. A globlis kohzi f eszkzei az egyszer lexiklis ismtlsek, a kohiponimk, a hiperonimk, a hiponimk, a szinonimk, a tematikus mez sszefggsek, a szemlyi igeragok, valamint az elliptikus szerkezetek. A vizulis egysget az egy kperny felleten trtn megjelens, a sznek harmnija, a tipogrfia, a kpek kivlasztsa, valamint a szerkezet egysge adja. Kohzi mutathat ki tovbb a metaszvegek s az zleti honlapok verblis elemei kztt. Honlapokon a koherencia megvalsulst megnehezti, hogy nem lineris a szvegs az informcibefogads sorrendje. Ha azonban a befogadnak sikerl olyan szvegvilgot felptenie magban a befogads sorn, amely rtelmi folytonossggal rendelkezik, honlapok esetben is beszlhetnk koherencirl. Ennek kialakulst segtik a trkijells f eszkzei: a cmsor, az URL-cm, a virtulis trre utal nyelvi eszkzk, a deixis, valamint a vals vilgra utal nyelvi eszkzk. A deiktikus centrum legtbbszr tbbes szm els szemly (a honlapok 80%-nl), de el fordult a nz pont vltakozsa egy oldalon bell az egyes szm els szemly exoforikus kivettse formjban az inter-

13. BEFEJEZS

203

aktivits szorgalmazsa cljbl (a honlapok 12,8%-a esetben). A diskurzus rsztvev i kzti viszonyokat kifejez szocilis deixis els sorban a magz formk tlslyval rhat le (a honlapok 75,7%-n), de a szvegrk bizonytalansgt, illetve vlaszts nehzsgt tkrzte a vegyes (tegez s magz) formk meglte (a honlapok 10%-nl). Az id kijells rendszerint a mindenkori jelen kifejezst clozta meg. zleti honlapok ltrehozsa mgtt is alapvet en promcis szndk ll. A honlapokon tallhat beszdaktusok mindegyike kzvetve vagy kzvetlenl azt a clt szolglja, hogy az rdekl d ket vsrlsra brja. A vizsglt online reklmokkal szemben viszont a beszdaktusok tekintetben a leggyakrabban el fordul a tjkoztat jelleg kzls volt (33,1%-a a beszdaktusoknak). A kszntsek, a kapcsolatfelvtelre trtn biztats, a ksznetmonds, a cselekvsre val felszlts, az invitls, az nnepi jkvnsgok kifejezse, a megszlts, az gret stb. arra irnyulnak, hogy az zemeltet k a potencilis vev vel olyan kapcsolatot alaktsanak ki, amely nyeresget hoz a vllalkozsnak. Ha a honlap tartalma vagy formja, felptse, illetve nyelvhasznlata nem felel meg az elvrsoknak, srl az elfogadhatsg. A hrrtk a weboldal tjkoztatsi funkcijban ragadhat meg, bizonyos f oldalakon pedig elvileg rtelmezhet a szalaghirdetseknl trgyalt jobb- s baloldali feloszts szerepe, ami ellentmond a webergonmia elveinek. Honlapoknl a helyzetszer sget a webergonmia elvrsainak val megfelels, valamint a promcis szndkhoz szorosan kapcsold helyzetkezels jellemzi, amely kiegszlhet helyzetkvetsi megnyilvnulsokkal (pl. tjkoztats). Intermedilis, illetve intertextulis kapcsoldsok mutathatk ki a honlap s a honlapon szerepl sajt/fizetett hirdetsek kztt, a honlap s a webhely tbbi oldal, tovbb a honlap s a vilghln elhelyezett, az adott honlapra mutat reklmok s hivatkozsok kztt. Mivel a vizsglt ismrvek mindegyike rtelmezhet nek bizonyult, a vizsglt marketingkommunikcis eszkzk kommunikatvnak, azaz kzlsre alkalmasnak tekinthet k. 4. A hrom promcis eszkz mindegyike kln szvegtpust alkot a kzls mdjra jellemz retorikai stratgia szerint. A vizsglt szvegek a kzlemny trgyt tekintve az zleti szvegfajtk kz sorolhatk, mivel mindegyikk az zleti marketingkommunikci eszkze. A szvegtipolgiai besorolsnl a szvegtpus fogalmt a kzls retorikai funkcija mentn rtelmeztem, valamint vizsgltam az adott szvegtpus szerkezeti jellemz it. A szveges szponzorlt link s a szalaghirdets is a felhvskzpont (Reiss 1976) szvegek kategrijba illeszthet . Ezt indokolja a ltrehozsuk htterben ll szndk, amely a figyelemfelkeltsre s a cselekvsre ksztetsre irnyul, valamint a verblis (felszlt, felkilt s krd mondatok) s non-verblis elemek (sznek, kpek stb.) alkalmazsa. Mindkt esetben beszlhetnk azonban a hipertextualits rvn implicit mdon meglv meggy zsi szndkrl, amelyet az rvel szvegekre jellemz problmamegold szerkezet bizonyos elemeinek meglte is bizonyt. A szponzorlt szveges linkek eleve rendszerint valamilyen keressi szndkhoz kthet , problmra adott vlaszknt jelennek meg, de a problma explicit mdon megfogalmazdhat a cmsorban is. A megoldst rendszerint a linkfunkci aktivlsa rvn megjelen honlap jelenti. A szalaghirdets a Hoey-fle (2001) strukturlis mintzatok kzl a problmamegolds, a clmegvalsts, a vgykelts-beteljests, a lehet sg-megragads, illetve a tudshiny-betlts szerkezeti modelljeivel is jellemezhet abban az esetben, ha a hipertextulis jellegb l fakad linkfunkcit is a szerkezet rsznek

204

13. BEFEJEZS

tekintjk. A linkfunkci ugyanis legyen sz brmely mintzatrl a megvalstshoz vezet t els , implicit mdon kdolt lpsnek tekinthet . Az zleti honlap viszont nem bizonyult alkalmasnak arra, hogy nll szvegtpusknt meghatrozzuk, illetve hogy teljes egszt sajtos retorikai mintzattal jellemezzk: gy jt , orientl jelleg promcis kommuniktum, amely tbb szvegtpust is tartalmazhat. F retorikai funkcii a tjkoztats, a meggy zs, az rvels valamint a figyelem fenntartsa. A kzlemny kzege szerint mindhrom kommuniktum az rott szvegek csoportjba sorolhat, de kimutathatk bennk a szbelisgre emlkeztet jegyek is (lsd 55. tblzat). 55. tblzat: Az rott-beszlt nyelvre jellemz jegyek Szponzorlt szveges link Szalaghirdets zleti honlap helyesrsi hibk, rvidtsek, lezratlan szerkesztsi md, figyelemfelkelt tipogrfiai megoldsok, hipertextulis jelleg, pillanatnyisg hinyos szerkeszts mondatok, vizualits szerepe, hipertextulis jelleg multimedilis jelleg, hipertextulis jelleg

5. A hrom promcis eszkz mindegyike nll m fajt alkot Swales (1990) s Bhatia(1993) m fajrl adott meghatrozsai rtelmben, mozzanatszerkezetk lerhat. A m faj fogalmnak Swales (1990,58) ltal megadott defincijt alapul vve a vizsglt promcis eszkzk mindegyike jellemezhet olyan kommunikatv esemnyek sszessgeknt, amely kzs kommunikatv clokkal rhat le. Bebizonyosodott, hogy mozzanatszerkezeti modelljk megadhat. A SZVEGES LINK kt ktelez s ngy opcionlis mozzanattal jellemezhet nll promcis m faj. Javasolt mozzanatszerkezeti modellje a kvetkez : 1. A figyelem felkeltse ktelez mozzanat 2. A termk vagy szolgltats egyes jellemz inek bemutatsa, rvid jellemzse 3. sztnz k felajnlsa 4. Nyomsgyakorls 5. A termk vagy szolgltats irnti igny megfogalmazsa 6. Vlaszads szorgalmazsa ktelez (explicit+implicit) mozzanat 7. tvonal/elrhet sg megadsa (hitelteremts) ktelez mozzanat A SZALAGHIRDETS mozzanatszerkezete sokkal kevsb tlthat, mint a szponzorlt szveges linkk, mert a verblis s a non-verblis elemek kis helyre koncentrldsa s sszefondsa miatt nehezebben bonthat mozzanatokk. Javasolt mozzanatszerkezeti modellje hasonl a szveges keres hirdetsekhez, a f klnbsgek a kvetkez k: csak egyetlen ktelez mozzanat van, a figyelem felkeltse; megjelenik kt tovbbi mozzanat: a piac megclzsa s a hressg/tipikus felhasznl jvhagysa; a mozzanatok megvalstsnak sorrendje tetsz leges;

13. BEFEJEZS

205

a mozzanatok megvalstsban multimedilis elemek is rszt vesznek.

A szalaghirdets javasolt mozzanatszerkezeti modellje: 1. A figyelem felkeltse ktelez mozzanat 2. A termk vagy szolgltats egyes jellemz inek bemutatsa, rvid jellemzse 3. sztnz k felajnlsa 4. Nyomsgyakorls 5. A termk/szolgltats irnti igny megfogalmazsa 6. Vlaszads szorgalmazsa 7. A piac megclzsa 8. Hressg vagy tipikus felhasznl jvhagysa 9. Hitelteremts sszehasonltva a kt online hirdetstpus ltalam javasolt modelljt Bhatia (2004, 65) hirdetsekre megadott mozzanatszerkezeti modelljvel, megllapthatjuk, hogy a szalaghirdets s a szponzorlt szveges link is lerhat a Bhatia-fle modellben megadott mozzanatokkal. A promcis online m fajok kolnijhoz sorolhat reklmm fajokrl van teht sz, amelyek mindegyiknek kzppontjban a figyelem felkeltse ll. Az ZLETI HONLAP egy rendkvl komplex m faj, amely szmos multimedilis elemb l pl fel. Javasolt mozzanatszerkezetei modellje ngy ktelez s tizenkett opcionlis mozzanatbl ll: 1. A weboldal (felad) azonostsa 2. A figyelem felkeltse 3. A potencilis vsrlval val kapcsolat meger stse 4. Informci adsa a webhelyr l 5. Hitelteremts 6. A piac megclzsa (clkznsg) 7. A termk vagy szolgltats irnti igny igazolsa 8. A termk vagy szolgltats f jellemz inek bemutatsa 9. A cg filozfijnak megfogalmazsa 10. sztnz k felajnlsa 11. Kapcsolatfelvtel szorgalmazsa 12. Reklmok megjelentetse 13. Hrek kzlse 14. Navigcis metadiskurzus 15. A clkznsg informcis s szrakozsi ignyeinek kielgtse 16. Keres -optimalizlsi manipulci Lthat, hogy Bhatia (2004, 65) modelljhez kpest szmos j mozzanat jelenik az zleti honlap szerkezetben, pl. a potencilis vsrlval val kapcsolat meger stse, informciads a webhelyr l, a cg filozfijnak megfogalmazsa, reklmok megjelentetse, hrek kzlse stb. A mozzanatok multimedilis jelleg ek: verblis elemek ugyan a stratgik 91,8%-nak megvalstsban rszt vesznek, azon stratgik arnya viszont, amelyek csak verblis elemekre plnek, mindssze 28% volt. Az zleti honlap j, nll m fajnak tekinthet az online promcis m fajok kolnijn bell.

206

13. BEFEJEZS

6. Mivel az internetes hirdetsek s a honlapok funkcionlisan kapcsoldnak egymshoz, kztk intertextulis s intermedilis kapcsolat mutathat ki. A vizsglt online reklmok s az zleti honlap kztt azok hiperlinkek rvn trtn kapcsoldsa esetn intertextulis s intermedilis kapcsolatok mutathat ki, amely megvalsulhat a hirdets teljes tvtelvel, kohzis eszkzkkel, m faji kapcsoldssal. A m faji kapcsoldsok az egyirny m faji fgg sg, illetve a m faji bekel ds megltvel bizonythatk. Az online reklmok s az zleti honlap procedurlis koherencin alapul m faji fgg sgi kapcsolatban llhatnak, amennyiben az zleti honlap az online reklmok rkezsi oldalaknt funkcionl. A m faji bekel ds pedig azokat az eseteket jellemzi, amikor az zleti honlapon hirdetsek, reklmok jelennek meg.

13.2. Vgkvetkeztets s kutatsi irnyok kijellse


A dolgozatban sikerlt bizonytanom, hogy a hrom jonnan kialakult promcis eszkz a szponzorlt szveges link, a szalaghirdets s az zleti honlap alkalmas arra, hogy alkalmazott nyelvszeti kutatsok trgya legyen. Olyan kommunikatv szvegekr l van sz, amelyek alvethet k szvegszer sgi, szvegtipolgiai s m fajtani elemzseknek. Bemutattam, hogy milyen mdon rdemes megkzelteni ezeket a multimedilis s hipertextulis jelleg szvegeket ahhoz, hogy a hagyomnyos nyelvszeti fogalmak s modellek segtsgvel lerhatk legyenek. Az eredmnyeket olyan nyelvszek figyelmbe ajnlom, akik eddig mg nem foglalkoztak ilyen jelleg szvegek elemzsvel. Az eredmnyek tbb terleten is hasznosthatk. Az egyik ilyen nagy terlet a reklmnyelvi kutats, amelynek keretn bell rdemes lenne sszevetni a hagyomnyos s az online reklmnyelv hasonlsgait s klnbsgeit. Kontrasztv elemzseket lehetne vgezni a klnbz nyelv internetes reklmok s honlapok nyelvhasznlatt illet en pragmatikai s retorikai szempontbl. Honlapok lokalizcijnak problmja napjainkban rendkvl id szer , de ez is csak gy oldhat meg sikeresen, ha ismerjk a klnbz kultrk stratgiit a honlapokra felkerl szvegek megfogalmazsra s szerkesztsre vonatkozan. A szvegnyelvszetnek is jobban kellene nyitnia az internetes szvegek vilga fel. Szmos olyan kommuniktum van mg, amely lersra, kategorizlsra szorul, pldul a kretlen reklmlevelek, a hregysgek (newsbites, v. Knox 2007), az elektronikus hrlevelek, felbukkan (pop-up) hirdetsek stb. Szksges lenne tovbb a verblis elemekb l ll linkek szerkezetnek s tipolgijnak lersa. Alaposan szemgyre kellene venni a honlapokhoz megadott metaszvegeket, illetve azok kapcsolatt a honlapokon megadott szvegekvel az intertextulis viszonyok megvilgtsa cljbl. rdemes lenne elmlyedni a beszdaktusok rszletesebb, tesztelsen alapul elemzsben, a kulcsszavak s a koherencia kapcsolatban, a lexiklis egysgek s a pragmatikai jell k sszevetsben, a lexiklis mez sszefggsek, illetve a beszdaktus-tpusok rszletes vizsglatban. Mindezek bevonsa azonban tlfesztette volna a disszertci kereteit. A tematikai mez sszefggs s a kulcsszi sttusz jelensgt a koherencia kapcsn is lehetne trgyalni, hiszen a kulcsszavak tartalmi szerepe felfedhet az n. fogalmi smk szervez dse tern (Andor 1989).

13. BEFEJEZS

207

Szociolingvisztikai szempontbl rdekes lenne megvilgtani a klnbz gazdasgi szfrkhoz kapcsold honlapok (pl. banki, nkormnyzati, non-profit stb.) nyelvhasznlatban megmutatkoz klnbsgeket. Most, hogy ismertt vlt az zleti honlap mozzanatszerkezete, az eredmnyeket hasznos lenne egybevetni egyrszt egy befogadi attit dvizsglat kimutatsaival, msrszt a weboldalak olvassra s hasznlhatsgra vonatkoz ksrletekkel. A webergonmia, azaz a weboldalak hasznlhatsgnak kutatsa olyan interdiszciplinris kutatsi terletet jell ki, amely nyelvszek s informatikusok egyttm kdst teszi lehet v. A multimedialits s a hipertextualits szvegrtsi- s befogadsi szoksokra gyakorolt hatsnak vizsglata olyan eredmnyek kimutatshoz vezethet, amelyek segtik a honlapszerkeszt ket a minl knnyebben olvashat s rtelmezhet weboldalak ltrehozsban.

Mellkletek

MELLKLETEK

209

M/1. tblzat: Az zleti honlap mozzanatait felpt stratgik


1. a vllalkozs nevnek megadsa a cmsorban 2. URL-cm megadsa 3. a vllalkozs nevnek/logjnak megadsa 4. cmsor megadsa 5. elrhet sg megadsa 6. sznes fejlc 7. zene vagy specilis hangeffektusok megnyitskor 8. mozg, animcis elemek 9. szokatlan ltvnyelemek 10. dizjn 11. dvzls 12. megszlts 13. ksznetmonds 14. jkvnsgok 15. a webhely tartalmra trtn utals (men) 16. nyelvvlasztsi informcik 17. a webhely funkcijnak meghatrozsa 18. keress 19. frisstsi adatok 20. copyright 21. trtnetisg 22. tapasztalat 23. referencia, szakmai elismers 24. szemlynv 25. garancia 26. ltogatottsgi adatok 27. min sgi dizjn 28. a clkznsgre trtn utals 29. a potencilis vev k ignyeinek, problminak felvetse 30. megoldsok knlsa 31. a termk vagy szolgltats rszleteinek lersa (tulajdonsgok, rtk stb.) 32. a termk vagy szolgltats min sgre utals 33. szlogen 34. credo 35. kedvezmnyek adsa 36. akcik 37. invitls szemlyes ltogatsra 38. telefonls szorgalmazsa 39. e-mail rsnak lehet sge 40. vendgknyv/zen fal megadsa 41. felszlts rajnlat krsre 42. hrlevl kldsnek lehet sge 43. regisztrci lehet sge 44. ajnls 45. kedvencek kz helyezs lehet sge 46. szavazs 47. knlat megtekintsre felszlts 48. szalaghirdets/nyomgomb 49. szponzorlt szveges link 50. a vllalkozssal kapcsolatos hrek 51. szablyok, trvnyek 52. az oldalra ltogatk helymeghatrozsa 53. tovbblpsre vonatkoz instrukcik 54. a weboldal hasznlatra vonatkoz instrukcik 55. ra, naptr megjelentse 56. zenevlasztsi lehet sg 57. lthat kulcsszlistk 58. rejtett kulcsszlistk 59. kulcsszavak a cmsorban

210

MELLKLETEK

M/2 tblzat: Az zleti honlap mozzanatszerkezete s a stratgik Mozzanatszerkezet retorikai stratgikkal


A stratgit tartalmaz honlapok szma s arnya (n=70) A stratgik el fordulsi gyakorisga s az egy honlapra jut tlaguk

1.

weboldal (felad) azonostsa


a vllalkozs nevnek megadsa a cmsorban URL-cm megadsa a vllalkozs nevnek/logjnak megadsa a honlapon 59 70 69 84,2% 100% 98,5% 59 70 75 0,84 1 1,07

2. A figyelem felkeltse
cmsor megadsa URL-cm megadsa zene vagy specilis hangeffektusok sznes fejlc mozg/animcis elemek szokatlan ltvnyelemek dizjn 46 3 6 70 24 2 70 65,7% 4,2% 8,5% 100% 34,3% 2,8% 100% 46 3 5 70 38 2 70 0,65 0,04 0,07 1 0,54 0,02 1

3. A potencilis vsrlval val kapcsolat meger stse


dvzls megszlts ksznetmonds jkvnsgok nyelvvlaszts 32 6 2 10 12 45,7% 8,5% 2,8% 14,2% 17,1% 36 8 2 12 13 0,51 0,11 0,02 0,17 0,18

4. Informci a webhelyr l
a webhely tartalma (men) nyelvvlaszts a webhely funkcijnak meghatrozsa keress frisstsi adatok copyright 68 12 3 13 5 27 97,1% 17,1% 4,2% 18,5% 7,1% 38,5% 100 13 3 13 7 27 1,42 0,18 0,04 0,18 0,1 0,38

MELLKLETEK

211

5. Hitelteremts
trtnetisg tapasztalat referencia, szakmai elismers szemlynv garanciavllals ltogatottsgi adatok elrhet sg (pl. cm, nyitva tarts) min sgi dizjn 14 10 12 9 7 6 44 61 20% 14,2% 17,1% 12,8% 10% 8,5% 62,8% 87,1% 17 10 14 16 7 7 50 61 0,24 0,14 0,20 0,22 0,1 0,1 0,71 0,87

6. A piac megclzsa (clkznsg)


a clkznsgre trtn utals 7 10% 8 0,11

7. A termk vagy szolgltats irnti igny igazolsa


a potencilis vev k ignyeinek, problminak felvetse megoldsok knlsa 24 22 34,2% 31,4% 43 41 0,61 0,58

8. A termk vagy szolgltats f jellemz inek bemutatsa


a termk vagy szolgltats rszleteinek lersa (tulajdonsgok, rtk stb.) a termk vagy szolgltats min sgre utals 55 22 78,5% 31,4% 229 27 3,27 0,38

9. A cg filozfijnak megfogalmazsa
szlogen credo 22 1 31,4% 1,4% 23 1 0,32 0,01

10. sztnz k felajnlsa


kedvezmnyek adsa akcik 9 22 12,8% 31,4% 11 26 0,15 0,37

212

MELLKLETEK

11. Kapcsolatfelvtel szorgalmazsa


invitls szemlyes ltogatsra telefonls szorgalmazsa e-mail rsnak lehet sge vendgknyv/zen fal megadsa felszlts rajnlat krsre hrlevl regisztrci ajnls kedvencek kz szavazs knlat megtekintse 11 2 4 2 4 9 12 1 1 2 11 15,7% 2,8% 5,7% 2,8% 5,7% 12,8% 17,1% 1,4% 1,4% 2,8% 15,7% 13 2 4 2 4 9 13 1 1 2 17 0,18 0,02 0,04 0,02 0,04 0,12 0,18 0,01 0,01 0,02 0,24

12. Reklmozs
szalaghirdets/nyomgomb szveges link 14 11 2% 15,7% 40 39 0,57 0,55

13. Hrek, informcik kzlse


a vllalkozssal kapcsolatos hrek szablyok, trvnyek 16 4 22,8% 5,7% 31 4 0,44 0,04

14. Navigcis metadiskurzus


az oldalra ltogatk helymeghatrozsa tovbblpsre vonatkoz instrukcik a weboldal hasznlatra vonatkoz instrukcik 29 28 9 41,4% 40% 15,7% 31 61 11 0,44 0,87 0,15

15. A clkznsg informcis s szrakozsi ignyeinek kielgtse


ra, naptr zenevlasztsi lehet sg 7 1 10% 1,4% 9 1 0,12 0,01

16. Keres -optimalizlsi manipulci


lthat kulcsszlistk rejtett kulcsszlistk kulcsszavak felsorolsa a cmsorban 2 1 19 2,8% 1,4% 27,1% 2 1 19 0,02 0,01 0,27

MELLKLETEK

213

M/3. tblzat: A retorikai stratgik megvalstsnak medialitsbeli lehet sgei


Mozzanatok 1. Azonosts vllalkozs neve cmsorban URL-cm nv/log megadsa a honlapon 2. Figyelemfelkelts cmsor URL-cm zene, hangeffektusok sznes fejlc mozg elemek szokatlan ltvnyelemek dizjn 3. Kapcsolat meger stse dvzls megszlts ksznetmonds jkvnsg nyelvvlaszts 4. Informci a webhelyr l men nyelvvlaszts webhely clja keress frissts copyright 5. Hitelteremts trtnetisg tapasztalat referencia szemlynv garancia ltogatottsg elrhet sg megadsa min sgi dizjn Verblis Kpi Audilis Verb.+ kpi Link

9 9 9 9

9 9

9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

9 9 9 9

9 9

9 9

214 6. A piac megclzsa utals a clkznsgre 7. Igny igazolsa igny felvetse megolds knlsa 8. A termk bemutatsa lers min sg 9. Filozfia szlogen credo 10. sztnz k kedvezmnyek akcik 11. Kapcsolatfelvtel szorgalmazsa invitls telefonlsra e-mail vendgknyv/zen fal rajnlat hrlevl regisztrci ajnls kedvencek kz szavazs knlat megtekintse 12. Reklmozs szalaghirdets szveges link 13. Hrek, informcik kzlse trtnsek szablyok, trvnyek 14. Navigcis metadiskurzus orientci hasznlat tovbblps

MELLKLETEK 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9

9 9

MELLKLETEK 15. Informls+szrakoztats ra, naptr zenevlaszts 16. Keres -optimalizlsi manipulci lthat kulcsszlistk rejtett kulcsszlistk kulcsszavak felsorolsa a cmsorban sszesen A stratgik sszessghez (n=61) viszonytott relatv gyakorisg Csak az adott medialits rvn megvalsul stratgik szma 9 9 9 9

215

9 9 9 56 91,8% 28 (45,9%) 13 21,3% 1 (1,6%) 1 1,6% 1 (1,6%) 27 44,2% 34 55,7% -

216

MELLKLETEK

M/1. bra. Az elfogadhatsg srlse a keres oldalon

MELLKLETEK

217

M/2. bra. Az elfogadhatsg srlse egy honlapon

218

MELLKLETEK

M/3. bra. Angol s magyar nyelv vegytse az Elcoteq honlapjn

Informatikai s marketinges kifejezsek glosszriuma


analg jel ASCII karakterek informcielmleti fogalom: folyamatos, azaz nem szaggatott digitlis jel (v. diszkrt jel) American Standard Code for Information Interchange szabvny karakterek kdolshoz. az internetez kben kialakult rezisztencia az online reklmokkal szemben internetes napl a marketinges kampny ltal megclzott potencilis vev k kre nyilvnos s anonim informcicsert lehet v tev kommunikci a honlap letlt dst megel z , azt felvezet weboldal, intro adott weboldalhoz tartoz, a bngsz fellet legfels svjban olvashat szveg egy adott internetes hirdetsre trtn kattintsok arnya a hlzat egy rszt kpez egysg, a hipertextben a linkek ltal sszekapcsolt szvegegysgek, melyek verblis, kpi s hangz informcikbl egyarnt felplhetnek informcielmleti fogalom: nem folyamatos, hanem kvantlt digitlis jel, pl. digitlis kp, mely pontokbl ll marketingkommunikcis eszkzk (pl. kretlen reklmlevelek s e-mailek kldse) alkalmazsa kzvetlen vev kapcsolat ltrehozsa cljbl egy adott internetes helyet (webhelyet) azonost egyedi nv emberi arcot forml, rzelmeket kifejez nyomtatott rsjelek egyttese az online reklmra trtn kattints utn

bannervaksg blog clkznsg, clfogyaszt chat, cseveg frum, csevegs cmlap cmsor (oldalcm) CTR (Click Through Rate) csompont (node)

diszkrt jel direkt marketing

domn (domain) nv emotikon, hangulatjel rkezsi oldal

220

GLOSSZRIUM megnyl oldal ETARGET favikon szponzorlt linkek szolgltatja (www.etarget.hu) az URL-cm el tt opcionlisan megjelenthet , az adott weboldalhoz tartoz kis ikon fjl internetez szemly ll tglalap alak szalaghirdets a keres gpek tallati oldalain adott keressre megjelen szponzorlt linkhirdets a legnpszer bb keres gpek egyike (www.google.hu) kattints-alap (PPC) hirdetsek szolgltatja (www.adwords.google.hu) Gyakran Ismtelt Krdsek listja olyan weboldal vagy webhely, amely rendszerint tematikus alapon sszegy jttt weboldalak elrhet sgnek a listjt tartalmazza olyan szveg(rendszer), amely linkek rvn sszekapcsolt csompontok interaktv, nonlineris hlzata elektronikus regisztrci utn e-mail tjn rendszeresen tovbbtott tjkoztat, illetve reklmanyag a webhely kzponti oldala, f oldal a weboldalak ltrehozshoz hasznlt jell nyelv kis (16x16 s 128x128 pixel) mret kp egy mrkrl, termkr l, cgr l vagy szemlyr l kialaktott rtktletek s benyomsok webhelyek, weboldalak hasznlhatsga

felhasznl felh karcol fizetett tallat Google Google Adwords

GYIK gy jt oldal

hipertext, hiperszveg

hrlevl

honlap HTML-formtum ikon (szmtstechnika) image internet-hasznlhatsg,

GLOSSZRIUM webergonmia keres gp (olvass, navigci, tjkozds stb.) a felhasznl szempontjbl

221

az interneten val tjkozdst, informcikeresst megknnyt webszolgltats (pl. Google) keres hirdetsek megjelentsre szakosodott vllalkozsok (pl. Google Adwords, ETRARGET) szponzorlt, els sorban verblis elemekb l felpl hirdets (szponzorlt szveges link), amely f knt a keres oldalakon jelenik meg a keres marketing egyik rszterlete, clja a weboldal helyezsnek javtsa az organikus tallatok kztt kulcsszavak ltal minden olyan tevkenysg, amely egy adott weboldal el rejutst eredmnyezi a keres oldalak organikus tallatai kztt (pl. keres -optimalizls, fizetett listzs stb.) a keres gp szmra megadott sz vagy kifejezs digitlis m faj (pl. blog, spam, honlap, e-mail stb.) az internetes kommunikci pragmatikai megkzeltseinek sszefoglal elnevezse (1) olyan sz vagy kifejezs, amelyre optimalizljuk a weboldalt, azaz a weboldal szvegben val gyakori szerepeltetsvel vagy a metaszvegben val megadsval elvileg nvelhet az adott oldal lthatsga a keres gpek szmra (2) keres hirdetsekhez megadott sz vagy kifejezs, mely nem felttlenl szerepel a hirdets szvegben; clja a hirdets megjelensi gyakorisgnak nvelse kapcsolelem, kapocs hipertextben, mely egy msik szvegrszre mutat, a vilghln rendszerint eltr sznnel vagy alhzssal jelzik multimdis animcik ksztsre s lejt-

keres hirdets-szolgltat keres hirdets

keres -optimalizls (Search Engine Optimalization, SEO) keres marketing (Search Engine Marketing, SEM) keres sz, keres kifejezs kiberm faj kiberpragmatika kulcssz (szmtstechnika)

link, hiperlink

Macromedia Flash

222

GLOSSZRIUM szsra alkalmas eszkz marketingkommunikci promotion (ang.) a marketing szerves rsze, clja egy termk, mrka, vllalat npszer stse a clcsoporthoz nem tartoz egyedek, akik az adott reklm befogadi a webhely tartalmt mutat linkek meta description (ang.) egy weboldal tartalmnak rvid, szveges sszefoglalsa (lsd metaszveg) egy weboldalhoz megadott, a felhasznl szmra tbbnyire nem lthat szvegek (pl. metalers, kulcsszavak, cmsor) tbbfle medialits alkalmazsa tjkoztats s/vagy szrakoztats cljbl egy hosszabb hr rvid sszefoglalsa, amelyr l link vezet a teljes hrt tartalmaz weboldalhoz kismret online reklm, mely kicsinytett szalaghirdetsre emlkeztet hagyomnyos, nem internetes, nem elektronikus lsd cmsor egy webhely tartalmi felptsnek szerkezete internetes, elektronikus a keres gp ltal adott keressre automatikusan megjelentett, nem fizetett tallat kppont egy weboldal megnyitsakor a bngsz ablak felett megjelen reklm a kattintsok szmn alapul elszmols szerint fizetett hirdets (1) lsd marketingkommunikci

medd szrs, holtszrs men metalers meta tag, metaszveg

multimdia newsbite (hregysg)

nyomgomb offline oldalcm oldaltrkp online organikus tallat pixel pop-up reklm PPC reklm

promci

GLOSSZRIUM (2) vsrlssztnzs regisztrcis doboz rich media spam szalaghirdets, banner szponzorlt szveges link tallati oldal URL (Uniform Resource Location) zleti honlap az elektronikus regisztrcit lehet v tev interaktv mez a weboldalon

223

folyamatosan frissl , j hirdetsi megoldsokat lehet v tev eszkzk trhza kretlen online reklmlevl weboldalakon megjelen multimedilis online reklm szveges keres hirdets, a PPC reklmok egyik fajtja a keres gpek adott keressre adott tallatok listjt tartalmaz weboldal internetes fjl, dokumentum webes elrsi cme egy adott vllalkozs s annak termkeit/szolgltatsait reklmoz webhely f oldala azonos domn alatt bejegyzett weboldalak sszessge a webhelyet felpt egyik oldal

webhely weblap, weboldal

Irodalom
Adamik Tams A. Jsz Anna Aczl Petra (2004) Retorika. Budapest: Osiris Kiad Andor Jzsef (1989) Strategies, tactics and realistic methods of text analysis. In: Wolfgang Heydrich, Wolfgand, Fritz Neubauer, Jnos S. Pet fi & Emel Szer (szerk.): Connexity and Coherence: Analysis of Text and Discourse. Berlin: Walter de Gruyter. 28-36. Askehave, Inger Nielsen, Anne E. (2004) Webmediated Genres A Challenge to Traditional Genre Theory. Aarhus: Aaarhus School of Business, Center for Virksomhedskommunikation. Austin, John L. (1962) How to do Things with Words. Oxford: Oxford University Press. Bakhtin, Mikhail (1986) Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press. Bak Jnos (2005) Hogyan kerljnk az els tallati oldalra a GOOGLE keres ben. Honlap-optimailzlsi segdlet, 2. rsz. Elektronikus kiadvny. http://silihost.hu/googletitkok2.html?google1 Letlts ideje: 2010. jan. 28. Balask Mria (2005) Virtulis kzssgek a cybertrben. In: Balzs Gza Bdi Zoltn (szerk.) Az internetkorszak kommunikcija. Budapest: Gondolat-Infnia, 58-88. Balzs Gza (1999) A magyar nyelvm vels llapota. Tudomnypolitikai ttekints, javaslatok. (Deme Lszl bevezet jvel). Magyar Nyelv r, 123/1, 9-27. http://epa.oszk.hu/00100/00188/00013/123102.htm Letlts ideje: 2009. nov. 2. Balzs Gza (2001a) Az informatikai forradalom s a nyelvstratgia. Elektronikus tanulmny. www.e-nyelv.hu Letlts ideje: 2008. jl. 3. Balzs Gza (2001b) Magyar nyelvstratgia. Budapest: Magyar Tudomnyos Akadmia. Balzs Gza (2005a) Az internetkorszak kommunikcija. In: Balzs Gza Bdi Zoltn (szerk.) Az internetkorszak kommunikcija. Tanulmnyok. Budapest: GondolatInfnia, 25-57. Balzs Gza (2005b) Az j mdia j m faja, az sms-hr nyelvszeti megkzeltsben. Magyar Nyelv r 129/2, 129-50. Balzs Gza Bdi Zoltn (szerk.) (2005) Az internetkorszak kommunikcija. Tanulmnyok. Budapest: Gondolat-Infnia. Balzs Gza H. Varga Gyula (2009) Ikonikus fordulat a kultrban. Magyar Szemiotikai Trsasg. Eger: Lceum Kiad. Balzs Jnos (1985) A szveg. Budapest: Gondolat. Baldry, Anthony Thibault, Paul (2006) Multimodal Transcription and Text Analysis. London: Equinox. Banczerowski Janusz (1997) A nyelvi kzls rejtett pragmatikai informciirl. Magyar Nyelv r, 121/1, 49-62. Letlts ideje: 2010. februr 3. http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/alknyelv/aktualis/Bancerovszki01.htm Banczerowski Janusz (2000) A szvegkezd metainformcis mondatok funkciirl. Magyar Nyelv r 124/4, 423-430. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1244/124403.htm Letlts ideje: 2010. februr 3. Bardini, Thierry (1997) Bridging the Gulfs: From Hypertext to Cyberspace. Journal of Computer-Mediated Communication, 3/2 September http://jcmc.indiana.edu/vol3/issue2/bardini.html Letlts ideje: 2009. december 12.

IRODALOM

225

Barthes, Roland (1964) Elements of Semiology. New York: Hill and Wang. Barthes, Roland (1974) S/Z. New York: Hill and Wang. Barron, Anne (2006) Understanding spam. A macro-textual analysis. Journal of Pragmatics. 38, 880-904. Bateman, John Delin, Judy Henschel, Renate (2002) Multimodality and empiricism: methodological issues in the study of multimodal meaning-making. GeM project report 2002/01. Elektronikus kiadvny. Letlts ideje: 2010. janur 8. www.fb10.uni-bremen.de/anglistik/.../bateman-delin-henschel-Salzburg.pdf Bateman, John Delin, Judy Henschel, Renate (2004) Multimodality and empiricism: Preparing for a corpus-based approach to the study of multimodal meaning-making. In: Ventola, E. Charles, C. Kaltenbecker, M. (eds.) Perspectives in multimodality. Amsterdam: John Benjamins. Beaugrande, Robert de (1996) The pragmatics of doing language science: The warrant of language corpus linguistics. Journal of Pragmatics, 25, 503-535. Beaugrande, Robert de (1997) New foundations for a Science of Text and Discourse: Cognition, Communication and Freedom of Access to Knowledge and Society. New Jersey: Alex Publishing Corporation. Beaugrande, Robert de Dressler, Wolfgang (1981) Introduction to Text Linguistics. London: Longman. Beaugrande, Robert de Dressler, Wolfgang (2000) Bevezets a szvegnyelvszetbe. Budapest: Corvina. Benczik Vilmos (2001) Nyelv, rs, irodalom kommunikcielmleti megkzeltsben. Budapest: Trezor Kiad. Benczik Vilmos (2005) A jelek sznevltozsai a msodlagos szbelisgben. In: Balzs Gza Bdi Zoltn (szerk.) Az internetkorszak kommunikcija. Tanulmnyok. Budapest: Gondolat-Infnia, 161-194. Benczik Vilmos (2006) Jel, hang, rs. Adalkok a nyelv medialitsnak krdshez. Budapest: Trezor Kiad. B. Fejes Katalin (1992) Egy szvegtpus szintaxisnak statisztikai vizsglatrl. In: Pet fi S. Jnos Bksi Imre. Vass Lszl (szerk.) Szemiotikai szvegtan 5. Szvegtani kutats: tmk, eredmnyek, feladatok, Szeged: JGYTF Kiad, 59-76. Benkes Rka Vass Lszl (1998) Analg feljegyzsek digitalizlt kiadvnyokrl. In: Pet fi S. Jnos Bksi Imre Vass Lszl (szerk.) Szemiotikai szvegtan 11. A szemiotikai szvegtani kutats diszciplinris krnyezethez (III). Szeged: JGYTF Kiad, 316-321. Benkes Rka Vass Lszl (1999) A hlzat paradigma. A Magyar Elektronikus Knyvtr s a Sulinet. In: Pet fi S. Jnos Bksi Imre Vass Lszl (szerk.) Szemiotikai szvegtan 12. Szvegtani kutats: tmk, eredmnyek, feladatok (II). Szeged: JGYTF Kiad, 319-323. Bernyi Konrd Klmn Tams K vri Tams (2007) Clzott online reklm. Keres marketing a gyakorlatban. Budapest: MKM Computer Network Kft. Bexten, Brigitta (2006) Hypertext and Plurilinearity: Challenging an Old-fashioned Discourse Model. Schedae, Prpublication n 14, 117-122. www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0142006.pdf Letlts ideje: 2008. oktber 10. Bhatia, Vijay K. (1993) Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London and New York: Longman Group UK Limited. Bhatia, Vijay K. (2004) Worlds of written discourse. A genre-based view. London/New

226

IRODALOM

York: Continuum International Publishing Group. Biber, Douglas (1988) Variation across speech and writing. Cambridge: CUP. Biber, Douglas Connor, Ulla Upton, Thomas A. (2007) Discourse on the move: Using corpus analysis to describe discourse structure. Amsterdam: John Benjamins. Birkerts, Sven (1994) The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in the Electronic Age. New York: Fawcett Columbine. Boardman, Mark (2004) The Language of Websites. London: Routledge. Bdi Zoltn (1998) Internetes kommunikci beszdkommunikci. In: Gsy Mria (szerk.) Beszdkutats 98. Beszd, spontn beszd, beszdkommunikci. Budapest: MTA Nyelvtudomnyi Intzet, 178-188. Bdi Zoltn (1999) Egy informcitechnolgiai kzpont nyelvstratgia krvonalai. INFINIT Hrlevl, 38-39. http://archive.infinit.hu/1209/index.html Letlts ideje: 2009. nov. 3. Bdi Zoltn (2000) Az informatika nyelvhasznlatnak hatsai s nyelvstratgiai httere. Magyar Nyelv, XCIV/2, 218-222. Bdi Zoltn (2004) A vilghl nyelve. Internetez k s internetes nyelvhasznlat a magyar trsadalomban. Budapest: Gondolat Kiad. Bdi Zoltn (2005a) Nyelvstratgiai krdsek az internetes nyelvhasznlattal kapcsolatban. In: Balzs Gza (szerk.) Jelents a magyar nyelvr l. Budapest: Akadmia Kiad, 72-80. Bdi Zoltn (2005b) Szimbolikus rsbelisg az internetes interakciban. In: Balzs Gza Bdi Zoltn (szerk.) Az internetkorszak kommunikcija. Budapest: GondolatInfnia, 195-212. Bdi Zoltn Veszelszky gnes (2006) Emotikonok rzelemkifejezs az internetes kommunikciban. Budapest: Magyar Szemitoikai Trsasg. Boehm, Gottfried (1995) (szerk.) Was ist ein Bild? Mnchen: Wilhelm Fink Verlag. Bonilla, Sebastin (2003) Book review on Yus, Francisco. 2001. Ciberpragmtica. El uso del lenguaje en Internet. Cyberpragmatics. Language Use on the Internet. Barcelona: Ariel. Journal of Pragmatics 35, 631-640. Bowcher, Wendy L. (2007) A Multimodal Analysis of Good Guys and Bad Guys in Rugby League Week. In: Royce, Terry D. Bowcher, Wendy L. (eds.) New directions in the analysis of multimodal discourse. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 239-274. Brent, Doug (1997) Rhetorics of the Web: Implications for Teachers of Literacy. Kairos. A Journal of Rehtoric, Technology and Pedagogy. 2/1. Spring http://people.ucalgary.ca/~dabrent/webliteracies/wayin.htm Letlts: 2009. nov. 3. Brown, Penelope Levinson, Stephen C. (1987) Politeness. Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. Brown, Penelope Levinson, Stephen C. (2008) Univerzlik a nyelvhasznlatban: az udvariassg jelensgei. Sklaki Istvn fordtsa. In: Sklaki Istvn (szerk.) Szbeli befolysols II. Nyelv s szituci. Budapest: Typotex, 37-115. Brgger, Niels (2001) Internet: Medium and Text. The 15th Nordic Conference on Media and Communication Research, University of Iceland, Reykjavik, August 11th-13th. Elektronikusan publiklt el ads. Letlts ideje: 2010. jan. 8. www.nordicom.gu.se/mr/iceland/papers/three/NBrugger.pdf l Burbules, Nicholas (1998) Rhetorics of the Web: Hyperreading and critical theory. In: Snyder, Ilana (ed.) Page to Screen: Taking Literacy into the Electronic Era. London: Routledge, 102-122.

IRODALOM

227

Burbules, Nicholas C. (2002) The Web as a Rhetorical Place. In: Snyder, Ilana (ed.) Silicon Literacies. London: Routledge, 75-84. http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/papers/rhetoric.html Letlts ideje: 2009. nov. 3. Bush, Vannevar (1945) As We May Think. The Atlantic Monthly. July. http://www.ps.uni-saarland.de/~duchier/pub/vbush/vbush.shtml Letlts ideje: 2009. jlius 10. Bhler, Karl (1934) Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena: Fischer. Caballero, Rosario (2008) Theorizing about Genre and Cybergenre. CORELL: Computer Resources for Language Learning 2, 14-27. http://www.ucam.edu/corell/issues/RCaballero.pdf Letlts ideje: 2009. mrc. 20. Castello, Erik (2002) Tourist-Information Texts. A Corpus-Based Study of Four Related Genres. Studi di Linguistica Application 15. Padova: Unipress. Chandler, Daniel (2004) Osobne web-stranice i stvaranje identiteta na webu. (Personal Home Pages and the Construction of Identities on the Web, in Croatian). In: Senjkovic, Reana Plese, Iva (eds.) Etnografije Interneta. Zagreb: Institut za Etnologiuu i Folkloristiku Ibis Grafika, 219-235. http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/webident.html Letlts ideje: 2009. mrc. 20. Charney, Davida (1994) The Impact of Hypertext on Processes of Reading and Writing. In: Hilligoss, Susan J. Selfe, Cynthia L. (eds) Literacy and Computers. New York: Modern Language Association. Letlts ideje: 2008. aug. 15. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.96.5767&rep=rep1&type=pdf. Colina, Sonia (1997) Contrastive rhetoric and text-typological conventions in translation teach. Target, 9/2, 335-353. Connor, Ulla M. (2000) Variation in rhetorical moves in grant proposals U.S. humanists and scientists. Text 20/1, 1-28. Cook, Guy (1989) Discourse. Cambridge: Cambridge University Press. Cook, Guy (1992) The Discourse of Advertising. Interface series. London&New York: Routledge. Cotkin, George (1996) Hyping the Text: Hypertext, Postmodernism, and the Historian. American Studies, 37/2. Fall, 103-116. https://journals.ku.edu/index.php/amerstud/article/view/2764 Letlts ideje: 2009. okt.10. Crowston, Kevin Williams, Mary (1997) Reproduced and emergent genres of communication on the World-Wide Web. In: Nunamaker, J.F. Sprague, R.H. (eds.) Proceedings of the Thirtieth Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS '97). Vol. 6. Maui, Hawaii: HICSS, 30-39. http://crowston.syr.edu/papers/genres-journal.html. Letlts ideje: 2008. febr. 4. Crystal, David (2006) Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. Crystal, David (2005) The scope of Internet linguistics. Paper given online to the American Association for the Advancement of Science meeting. Elektronikusan publiklt el ads. Letlts ideje: 2009. nov. 3. http://www.davidcrystal.com/DC_articles/Internet2.pdf Csala Bertalan (2005) Van olyan m faj, hogy blog? In: Balzs Gza Bdi Zoltn (szerk.) Az internetkorszak kommunikcija. Budapest: Gondolat-Infnia, 89-110. Cseh Tams (2006) A fordtsszempont szvegelemzs. In: Drth Jlia (szerk.) Szaknyelv s szakfordts. Tanulmnyok a szakfordts s a fordtkpzs aktulis

228

IRODALOM

kutatsi tmirl. 2005-2006. Gdll : Szent Istvn Egyetem, Gazdasg- s Trsadalomtudomnyi Kar, 76-87. Derrida, Jacques (1979) Living On. In: Deconstruction and Criticism. New York: Seabury Press, 75-176. Deuze, Mark (2003) A web s a webes jsgrs tpusai. Mdiakutat 2003/3, 57-80 http://mediakutato.hu/cikk/2003_03_osz/04_webes_ujsagiras/01.html?q=deuze#deuze Letlts ideje: 2010. jan. 4. Devitt, Amy J. (1993) Generalizing about genre: New conceptions of an old concept. College Composition and Communication, 44/4, 573-586. Dillon, Andrew (1992) Reading from paper versus screens: a critical review of the empirical literature. Ergonomics, 35/10, 1297-1326. http://www.ischool.utexas.edu/~adillon/Journals/Reading.htm Letlts ideje: 2008. jl.3. Dillon, Andrew (1996) Myths, Misconceptions, and an Alternative Perspective on Information Usage and the Electronic Medium. In: Rouet, Jean-Francis Levonen, Jarmo J. Dillon, Andrew Spiro, Rand J. (eds.) Hypertext and Cognition. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 25-42. Dillon, Andrew (2004) Designing Usable Electronic Text. London: CRC Press. Dillon, Andrew Gushrowski, Barbara (2000) Genres and the Web is the home page the first digital genre? Journal of the American Society for Information Science, 51/2, 202-205. Letlts ideje: 2008. jl. 3. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.13.471 Domahidi Orsolya (2005) Az rott reklm nyelvi sajtossgai. In: Kukorelli Katalin (f szerk.) Alkalmazott Nyelvszeti Konferencia Fzetei. VII. Dunajvrosi Nemzetkzi Alkalmazott Nyelvszeti, Nyelvvizsgztatsi s Medicinlis Lingvisztikai Konferencia. Dunajvros: Dunajvrosi F iskola, 76-82. Domonkosi gnes (2001) A krds alakzatai a publicisztikban. In: Szathmri Istvn (szerk.) A retorikai krds a nyelvhasznlatban. Az alakzatok vilga II. Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad, 61-88. Domonkosi gnes (2002) Megszltsok s beszdpartnerre utal elemek nyelvhasznlatunkban. In: Jakab Lszl (szerk.) Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudomnyi Intzet. Domonkosi gnes (2005) Az internet nyelvhasznlatnak empirikus kutatsi lehet sgei. In: Balzs Gza Bdi Zoltn (szerk.) Az internetkorszak kommunikcija. Budapest: Gondolat-Infnia, 143-158. Dring, Nicola (2002) Personal Home Pages on the Web: A Review of Research. Journal of Computer Mediated Communication. 7/3. http://jcmc.indiana.edu/vol7/issue3/doering.html Letlts ideje: 2008. jl. 3. berhardt Pter (2008) Tervezs s fejleszts a teljestmny nevben sklzhatsg. Elektronikusan publiklt cikk. http://eptentimes.blogspot.com/2008/04/tervezs-s-fejleszts-teljestmnynevben_1138.html Letlts ideje: 2010. febr. 10. Eliason, Emma Hedstrm, Karin (2005) Mediated values in Swedish municipality Website design. Paper presented at Ethicomp Conference, Linkping University, Sweden. Elektronikusan publiklt el ads. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/raec/ethicomp5/docs/htm_papers/18Elia son,%20Emma.htm Letlts ideje: 2009. mrc. 4. Eco, Umberto (1989) The Open Work. Cambridge: Harvard UP.

IRODALOM

229

Engebretsen, Martin (2001) Hypernews and Coherence. Journal of Digital Information, 1/7. Article No. 27.http://journals.tdl.org/jodi/article/viewArticle/26/27 Letlts ideje: 2008. aug. 15. Ery Vilma (szerk) (2006) rtelmez sztr. Budapest: Tinta Knyvkiad. Erbring, Lutz (1989) Nachrichten zwischen Professionalitt und Manipulcion. Journalistische Berufsnormen und politische kultur. In: Kaase, Max Schultz, W. (Hrsg.) Massenkommunikation. Klner Zeitschrift fr Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft. 30. Opladen: Westdt. Verlag. Eszes Istvn Bnyai Edit (2002) Online marketing. Budapest: M szaki Knyvkiad. Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. Fazekas Ildik Harsnyi Dvid (2000) Marketingkommunikci. Budapest: Szkratsz Kiad. Firth, David R. Lawrence, Cameron (2003) Genre analysis in information systems research. Journal of Information Technology and Application. 5/3, 63-77. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4008/is_200301/ai_n9241758/?tag=content;col 1 Letlts ideje: 2009. mrc. 1. Foltz, Peter W. (1996) Comprehension, Coherence, and Strategies in Hypertext and Linear Text. In: Rouet, Jean-Francis Levonen, Jarmo J. Dillon, Andrew Spiro, Rand J. (eds.) Hypertext and Cognition. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 109-136. Forgcs Erzsbet (2001) Nyelvi jtkok a reklmban. In: Salnki gnes (szerk.) A reklmrl ma Magyarorszgon. Szveggy jtemny. Budapest: Etvs Jzsef Knyvkiad, 81-110. Fortanet, Immaculada Palmer, Juan C. Posteguillo, Santiago (1998) Netvertising: Content-Based Subgenric Variations in a Digital Genre. In: Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Vol. 2, Hawaii. http://www.computer.org/portal/web/csdl/proceedings/h#5 Letlts ideje: 2009. szept. 6. Fortanet, Immaculada Palmer, Juan C. Posteguillo, Santiago (1999) The Emergene of a New Genre: Advertising on the Internet (netvertising). Hermes, Journal of Linguistics. No. 23, 93-113. Freund, Luanne Nilsen, Christina (2008) Assessing a genre-based approach to online government information. Paper presented at the Annual Conference of the Canadian Association for Information Science, Vancouver , B.C., June 2008. Elektronikusan publiklt el ads. http://www.cais-acsi.ca/proceedings/2008/freund_2008.pdf. Letlts ideje: 2009. nov. 3. Garzone, G. (2005) Pragmatic and discoursal features of annual executive letters: Observations on the rhetorical and evaluative function of concessive constructions. In: Bondi, M. and Maxwell, N.(eds.) Cross-Cultural Encounters: Linguistic Perspectives, Roma: Officina Edizioni,130143. Goldhaber, M. H. (1996) M. H. Goldhabers Principles of the new economy. Elektronikusan publiklt tanulmny. Letlts ideje: 2009. jlius 20. http://www.well.com/user/mgoldh/principles.html Goodman, Nelson (2003) Az jraalkotott valsgrl s a kpek hangjairl. In: Hornyi zsb (szerk.) A sokarc kp. Vlogatott tanulmnyok a kpek logikjrl. Budapest: Typotex, 41-102. Grice, H. Paul (1997) A trsalgs logikja. In: Plh Csaba Terestyni Tams Sklaki

230

IRODALOM

Istvn (szerk.) Nyelv-kommunikci-cselekvs. Budapest: Osiris Kiad, 213-227 Glich, Elisabeth (1986) Textsorten in der Kommunikationspraxis. In: Kallmeyer, W. (Hg.) Kommunikationstypologie. Handlungsmunster, Textsorten, Situationstypen. Dsseldorf: Schwann, 1546. Groot, Elizabeth de (2008) English annual reports in Europe: a study on the identification and reception of genre characteristics in multimodal annual reports originating in the Netherlands and in the United Kingdom. Utrecht: LOT. Hhn Judit (2009) Nyelvhasznlati klnbsgek frfiak s n k munkahelyi e-mailjeiben. In: Alkalmazott Nyelvszeti Kzlemnyek. Interdiszciplinris tanulmnyok. A Miskolci Egyetem Kzlemnyei. 3/1, Miskolc: Egyetemi Kiad, 85-96. Hhn Judit (2010) Honlap, weblap, webhely: terminusok tveszt jben. Magyar Nyelv r 134/2, 240-249. Halliday, Michael A. K. (1968) The users and uses of language. In: Fishman, J. A. (ed.) Reading in the Sociology of Language. The Hauge: Mouton, 139-169. Halliday, Michael A. K. (1978) The Functions of Language. Cambridge: Cambridge University Press. Halliday, Michael A. K. (1985) An Introduction to Functional Grammar. London, Bos ton: Edward Arnold. Halliday, Michael A. K. Hasan, R. (1976) Cohesion in English. London: Longman. Halliday, Michael A. K. Hasan, R. (1989) Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press. Harrison, Claire (2002) Hypertext Links: Whither Thou Goest, and Why. First Monday. 7/10, October 7. Letlts ideje: 2008. mj. 2. http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/993/914 Hatim, Basil Mason, Ian (1990) Discourse and the translator. London: Longman Haynes, John (1989) Introducing Stylistics. London: Routledge. Heim, Michael (1998) Virtual Reality and the Tea Ceremony. Princeton: Princeton Architectural Press. http://www.mheim.com/files/vrtea.pdf Letlts ideje: 2007. okt. 1. Hernd Istvn (1995) A Gutenberg utni galaxis. A negyedik forradalom a tuds- el llts szkzeiben. Elektronikus kiadvny. Megjelent nyomtatsban: Replika 1993/11-12. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/inftars/gutenbrg.hun Letlts ideje: 2009. dec. 2. Herring, Susan (1993) Gender and Democracy in Computer-Mediated Communication. EJC/REC 2/3. http://www.internetstudies.pe.kr/txt/Herring.txt Letlts ideje: 2008. febr. 16. Herring, Susan (2000) Gender Differences in CMC: Findings and Implications. CPSR Newsletter 18/1. http://www.cpsr.org/issues/womenintech/herring Letlts ideje: 2008. febr. 16. Herring, C. Susan Kouper, Inna Paolillo, John C. Scheidt, Lois A. Tyworth, Michael Welsch, Peter Wright, Elijah Yu, Ning (2005) Conversations in the Blogosphere: An Analysis From the Bottom Up. In: Proceedings of the ThirtyEighth Hawai'i International Conference on System Sciences (HICSS-38). Los Alamitos: IEEE Press. http://ella.slis.indiana.edu/~herring/blogconv.pdf Letlts ideje: 2008. febr. 16. Herring, C. Susan Scheidt, Lois A. Bonus, Sabrina Wright, Elijah (2004) Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs. In: Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-37). Los Alamitos: IEEE Computer

IRODALOM

231

Society Press,1-11. Letlts ideje: 2008. febr. 16. http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/HICSS.2004.1265271 Heyd, Theresa (2008) Email Hoaxes. Form, function, genre ecology. Pragmatics and Beyond New Series 174. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company Hoey, Michael (2001) Textual interaction: an introduction to written discourse analysis. London/New York: Routledge. Hofmeister-Tth gnes Tr csik Mria (1996) Fogyaszti magatarts. Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad. Hornyi zsb (1991) Megjegyzsek az ikon fogalmrl termszetesen mint szvegfogalomrl. In: Pet fi S. Jnos (szerk.) A humn kommunikci szemiotikai elmlete fel. Szeged: JGYTF, 75-85. Hornyi zsb (1997) Az informcis trsadalom koncepcijtl az informci kultrja fel. Eurpai Szemmel 1, 12-27. Letlts ideje: 2010. jan. 15. http://worldlibrary.net/eBooks/Wordtheque/hu/AAACJE.TXT Hyland, Ken (2004) Genre and Second Language Writing. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Ihlstrm, Carina kesson, Maria (2004) Genre Characteristics a Front Page Analysis of 85 Swedish Online Newspapers. In: Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences 2004. Hawaii: IEEE, 1-10. http://www.computer.org/portal/web/csdl/abs/proceedings/hicss/2004/2056/04/20564 0102abs.htm Letlts ideje: 2006. dec. 22. Janoschka, Anja (2004) Web Advertising: New Forms of Communication on the Internet. Pragmatics and Beyond Series. Amsterdam: John Benjamins. Jvorszky Ferenc Dr. Koltay Tibor Tth Erika (2008) A Web 2.0 a knyvtroskpzsben. Szolnoki Tudomnyos Kzlemnyek XII. Szolnok: MTESZ. Jobst gnes (2007) A mi mint a hatalom s a szolidarits nvmsa. Magyar Nyelv r 131/1, 29-47. Juhsz Valria (2007) Internet, nyelvhasznlat s dzsender-kutats. Alkalmazott Nyelvszeti Kzlemnyek, Miskolc, 2/1, 69-76. Juhsz Valria (2010) A blog m faji attribtumai. In: SZTE JGYPK (megjelens alatt) http://www.juhaszvaleria.hu/wp-content/uploads/2010/04/A-blog-m faji- attribtumai.doc Letlts ideje: 2010. jnius 2. Kroly Krisztina (2007) Szvegtan s fordts. Budapest: Akadmia Kiad Krpti Eszter (2006) A szveg fogalma. Budapest: Typotex . Kegyesn Szekeres Erika (2001) A farmakoreklmrl. A kockzatok s mellkhatsok tekintetben olvassa el a betegtjkoztatt vagy krdezze kezel orvost, gygyszerszt! In: Salnki gnes (szerk.) A reklmrl ma Magyarorszgon. Szveggy jtemny. Budapest: Etvs Jzsef Knyvkiad, 9-18. Kemny Gbor (1989) Milyen cmen? Cmszavakban a sajtnyelvi cmadsrl. In: Br gnes (szerk.) Szaknyelvi divatok. Budapest: Gondolat, 101-133. Kendall, Robert (1999) But I Know What I Like. ACM SIGWEB Newsletter, 8/2. June, 8-13. http://www.wordcircuits.com/comment/htlit_5.htm Letlts ideje: 2008. febr. 16. Kennedy, Alistair Shepherd, Michael (2005) Automatic Identification of Home Pages on the Web. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii: IEEE, 1-9. http://www.cs.dal.ca/~shepherd/pubs/home_pages.pdf. Letlts ideje: 2007. nov. 23. Kennedy, Alistair (2004) Automatic genre classification of home pages on the web. Elektronikusan publiklt szakdolgozat. Dalhouse University, Halifax, Nova Scotia.

232

IRODALOM

Kilian, Crawford (2001) Writing for the Web. Bellingham, WA: Self Counsel Press Kis dm (2008) Szveg a digitlis trben. Doktori (PhD) rtekezs. Nyelvtudomnyi s Nevelstudomnyi Doktori Iskola. Pannon Egyetem. Kiss Zsolt Pter (1993) A hrrtk. Valsg 1993/9, 85-97 Kjrup, Sren (2003) George Inness s a Hastingsi csata, avagy hogyan tegyk kppel. In: Hornyi zsb (szerk.) A sokarc kp: Vlogatott tanulmnyok. Budapest: Typotex, 323-342. Klaudy Kinga (1999) Fordtstudomnyi terminusok jegyzke. In: Klaudy Kinga (1999) Bevezets a fordts elmletbe. Budapest: Scholastica. (szerkesztetlen kzirat) http://www.elteftt.hu/f/File/2007_klaudy_fordelm._terminusok.rtf Letlts ideje: 2009. okt. 23. Knox, John (2007) Visual-verbal communication on online newspaper home pages. Visual Communication, 6/1, 21-53. Kocsny Piroska (2001) A retorikai krds egy lehetsges tipolgija. In: Szathmri Istvn (szerk.) A retorikai krds a nyelvhasznlatban. Az alakzatok vilga II. Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad, 7-19. Kocsny Piroska (2002) Szveg, szvegtpus, jelents: a monds mint szvegtpus. Nyelvtudomnyi rtekezsek, 151. Budapest: Akadmia Kiad. Kocsny Piroska (2005) A szvegtan lersa, filozfija s gyakorlata. Gondolatok Szikszain Nagy Irma, Pet fi S. Jnos s Benkes Zsuzsa, valamint Tolcsvai Nagy Gbor knyvr l. In: Pet fi S. Jnos (szerk.) Adalkok a magyar nyelvszet szvegtani diskurzushoz. Hrom kzelts. Officina Textologica 11. Debrecen: Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudomnyi Tanszk, 9-52. Koller, Werner (1992) Einfhrung in die bersetzungswissenschaft. Heidelberg /Wiesbaden: Quelle & Meyer. Koltay Tibor (1995) A hipertext szvegsgr l. In: Pet fi S. Jnos Bksi Imre Vass Lszl (szerk.) A verblis szvegek szemiotikai megkzeltsnek aspektusaihoz (III). Szemitoikai szvegtan 8. Szeged: JGYTF Kiad, 115-126. Koltay Tibor (1997) Elektronikus levelezs s elektronikus vitafrumok knyvtrosoknak. Budapest: Orszgos Szchnyi Knyvtr. Kopak, Richard W. (1999) Functional Link Typing in Hypertext. ACM Computing Surveys. 31/4 (December). Letlts ideje: 2008. pr. 14. http://www.cs.brown.edu/memex/ACM_HypertextTestbed/papers/41.html Kopak, Richard W. (2000) A Taxonomy of Link Types for Use in Hypertext. Ph.D. thesis, University of Toronto. Kotler, Philip (1998) Marketing Menedzsment. Budapest: M szaki Kiad. Kovalovszky Mikls (1974) A cm stilisztikja. In: Imre Samu Szathmri Istvn Sz ts Lszl (szerk.) Jelentstan s stilisztika. Nyelvtudomnyi rtekezsek 83. Budapest: Akadmia Kiad, 326-332. Krkits Jzsef (2006) Felszlt performatv beszdaktusok. Budapest: Akadmia Kiad Kress, Gunther (2003) Literacy in the New Media Age. London and New York: Routledge. Kress, Gunther Leeuwen, Theo van (2006) Reading Image. The Grammar of Visual Design. London and New York: Routledge. Krug, Steve (2008) Ne trd a fejem! Felhasznlbart webdesign. Budapest: HVG Kiad Zrt. Kugler Nra (1999) Mondattan. Magyar Nyelv r, 123/1, 88-108.

IRODALOM

233

http://nyelvor.c3.hu/period/1231/123108.htm Letlts ideje: 2009. okt. 11. Laczk Krisztina (2003) A mutat nvmsok funkcionlis vizsglata. Magyar Nyelv r, 127/3, 314-325. Landow, George P. (1992) Hypertextulis Derrida, posztstrukturalista Nelson? In: Landow, George P. Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: The John Hopkins University Press. http://www.artpool.hu/hypermedia/landow.html Letlts ideje: 2009. dec. 22. Landow, George P. (2006) Hypertext 3.0. Critical Theory and New Media in an Era of Globalization. Baltimore: The John Hopkins University Press. Lanham, Richard A. (1993) The Implications of Electronic Information for the Sociology of Knowledge. Elektronikusan publiklt tanulmny. Letlts ideje: 2009. nov. 3. http://www.eff.org/pub/Net_culture/implications_of_info.article Leech, Geoffrey N. (1983) Principles of Pragmatics. London: Longman. Leeuwen, Theo van (2005) Multimodality, genre and design. In: Norris, Sigrid Jones, Rodney H. (eds.) Discourse in Action. Introducing mediated discourse analysis. Abingdon, Oxon and New York: Routledge, 73-94. Lemke, Jay L. (2002) Travels in hypermodality. Visual Communication 1, 299-325. Lemke, Jay L. (2005) Multimedia Genres and Traversals. In: E. Ventola, P. Muntigl Gruber, H. (eds.) Approaches to Genre, Special issue of Folia Linguistica, 39/1-2, 45-56. Levinson, Stephen C. (1992) Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. Lyons, John (1989) Semantics. CambridgeNew YorkPort ChesterMelbourne Sydney:Cambridge Universty Press. Madrid, Maria Noelia Ruiz (2006) Banner ads in EFL web pages: a genre-based analysis. In: Neumann, Claus-Peter Alastru, Ramn Auria, Carmen Prez-Llantada (eds.) Proceedings of the 5th International AELFE Conference. Universidad de Zaragoza, 230-237. www.unizar.es/aelfe2006/ALEFE06/1.discourse/33..pdf Letlts ideje: 2009. jn. 30. Mannion, A. F. Sullivan, J. (1999) What are the functions of corporate home page? Insights from the innovation diffusion literature. Journal of World Business, 34/2, 193-210. Marco, Mari J. L. (2002) A Genre Analysis of Corporate Home Pages.In: LSP&Professional Communication. Vol. 2, 41-56. http://rauli.cbs.dk/index.php/LSP/article/view/1943 Letlts ideje: 2008. dec. 12. Martin, Jim R. (1992) English Text. System and Structure. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. McCarthy, Michael (1991) Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. McLuhan, Marshall (1964) Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill. McLuhan, Marshall (2001) A Gutenberg-galaxis. A tipogrfiai ember ltrejtte. Budapest: Trezor Kiad. McQuail, Denis (2003) A tmegkommunikci elmlete. Budapest: Osiris. Mehler, Alexander (1999) Aspects of Text Semantics in Hypertext. In: Tochtermann, Klaus Westbomke, Jrg Wiil, Uffe K. Leggett, John J. (eds.) In Returning to our Diverse Roots. Proceedings of the 10th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia (Hypertext '99), February 21-25, Technische Universitt Darmstadt, S. New York: ACM Press, 25-26.

234

IRODALOM

http://widit.slis.indiana.edu/irpub/HT/1999/pdf4.pdf Letlts ideje: 2009. nov. 3. Mehler, Alexander (2001) Aspects of text mining from computational semiotics to systemic functional hypertexts. Australian Journal of Information Systems, 8/2, May, 129-141. Letlts ideje: 2009. nov. 3. http://dl.acs.org.au/index.php/ajis/article/viewPDFInterstitial/249/220?ads=. Miall, David S. (1997) Reading and Writing Hypertext. Online essay. Presented at the conference Making Words Selling Words (February 27 to March 1 1997, Faculty of Extension, University of Alberta). Elektronikus tanulmny. Letlts ideje: 2008. jn. 3. http://www.ualberta.ca/~dmiall/hypread.htm Mricz va (2000) Reklmpszicholgia. Budapest: Budapesti Kzgazdasgtudomnyi Egyetem Marketing Tanszk, Marketingkommunikci Alaptvny. Murray, Janet H. (1997) Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. New York: The Free Press. Nagy Ferenc (1981) Bevezets a magyar nyelv szvegtanba. Tanknyvkiad: Budapest Nelson, Theodor H. (1981) Literary Machines. Swarthmore, Pa.: Self-published. Nelson, Theodor H. (1982) Hipervilg, a szellem j otthona. Elektronikusan publiklt tanulmny. http://www.artpool.hu/hypermedia/nelson.html Letlts ideje: 2008. aug. 15. Nielsen, Anne E. (2002) Rhetorical Features of the Company Website. In: Skrifter fra Center for Internetforskning. Papers from the Centre for Internet Research 6, Aarhus, Denmark: The Centre for Internet Research, 3-30. http://cfi.au.dk/fileadmin/www.cfi.au.dk/publikationer/cfis_skriftserie/006_nielsen.pdf Letlts ideje: 2008. aug. 15. Nielsen, Jakob (1997) How users read on the web. Jakob Nielsens Alertbox. Elektronikusan publiklt cikk. http://www.useit.com/alertbox/9710a.html Letlts ideje: 2005. mrc. 20. Nielsen, Jakob (2000a) Is navigation useful? Jakob Nielsens Alertbox. Elektronikusan publiklt cikk. http://www.useit.com/alertbox/20000109.html Letlts ideje: 2005. mrc. 20. Nielsen, Jakob (2000b) Eyetracking study of webreaders. Jakob Nielsens Alertbox. Elektronikusan publiklt cikk. http://www.useit.com/alertbox/20000514.html Letlts ideje: 2005. mrc. 20. Nielsen, Jakob (2002) Web-design. Budapest: Typotex. Nielsen, Jakob (2003) Will plain-text ads continue to rule? Jakob Nielsens Alertbox. Elektronikusan publiklt cikk. http://www.useit.com/alertbox/20030428.html Letlts ideje: 2005. mrc. 20. Nielsen, Jakob (2004) Guidelines for Visualising Links. Jakob Nielsens Alertbox. Elektronikusan publiklt cikk. http://www.useit.com/alertbox/20040510.html Letlts ideje: 2005. mrc. 20. Nielsen, Jakob (2006) F-shaped pattern for reading web content. Jakob Nielsens Alertbox. Elektronikusan publiklt cikk. http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html Letlts ideje: 2007. jl. 19. Nielsen, Jakob (2007) Banner blindness: old and new findings. Jakob Nielsens Alertbox. Elektronikusan publiklt cikk. http://www.useit.com/alertbox/banner-blindness.html Letlts ideje: 2008. febr. 3. Nielsen, Jakob (2008) How little do users read? Jakob Nielsens Alertbox. http://www.useit.com/alertbox/percent-text-read.html Letlts ideje: 2009. jan. 4. Nielsen, Jakob Tahir, Marie (2002) Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed.

IRODALOM

235

Indianapolis: New Riders Publishing. Novitz, David (2003) Kpek s kommunikatv hasznlatuk. In: Hornyi zsb (szerk.) A sokarc kp. Vlogatott tanulmnyok a kpek logikjrl. Budapest: Typotex, 363-402. Nyri Kristf (1995) Hlzat s tudsegsz. El ads, elhangzott a Networking in the Humanities c. konferencin (Elvetham Hall, Hampshire, Egyeslt Kirlysg, 1994. pr. 13-16). In: Sndor Ivn (szerk.) A szzadvg szellemi krkpe. Pcs: Jelenkor Kiad. Letlts ideje: 2010. jan. 2. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kutatas/nyiri/forras.htm Nyri Kristf (1996) Blcsszettudomnyok az rsbelisg utn. Vilgossg 6, 3-16. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/filoz/irutan.hun Letlts ideje: 2010. jan. 2. Nyri Kristf (1998) Bevezets: Adalkok a szbelisg-rsbelisg paradigma trtnethez. In: Nyri Kristf Szcsi Gbor (1998) (szerk.) Szbelisg s rsbelisg. A kommunikcis technolgik trtnete Homrosztl Heideggerig. Budapest: ron Kiad, 7-17. Nyri Kristf (1999) Multimdia s j blcsszettudomny. Elektronikusan publiklt el ads. http://www.hunfi.hu/nyiri/termtud.htm Letlts ideje: 2010. jan. 2. Nyri Kristf (2000a) A gondolkods kpelmlete. Az ELTE BTK Filozfia Intzete s Nyelvfilozfiai Kutatcsoportja ltal 2000. oktber 5-n s 6-n megrendezett Nyelv, megrts, interpretci A nyelv mint a kortrs filozfiai ramlatok kzs problmja c. konferencin tartott el ads elektronikusan publiklt vltozata. http://hunfi.hu/nyiri/ELTE_2000_conf.htm Letlts ideje: 2010. jan. 2. Nyri Kristf (2000b) Nyitott tudomny, nyitott oktats. Internet s interdiszciplinarits. Magyar Tudomny, 7, 892-902 http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/tudfil/oktk_2000.htm Letlts ideje: 2010. jan. 2.. Nyri Kristf (2001) Virtulis pedaggia. j Pedaggiai Szemle, 7-8. http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=2001-07-it-Nyiri-Virtualis Letlts ideje: 2010. jan. 2. Nyri Kristf (2002) Hagyomny s kpi gondolkods. Szkfoglal el ads a Magyar Tudomnyos Akadmin. Elektronikusan publiklt vltozat. http://hunfi.hu/nyiri/szekfoglalo_tlk_wpd.htm Letlts ideje: 2010. jan. 2. Nyri Kristf (2007a) Id s kommunikci. Vilgossg 4, 33-40. www.vilagossag.hu/pdf/20070718180309.pdf Letlts ideje: 2010. jan. 2. Nyri Kristf (2007b) Szavak s kpek. Vilgossg 9, 3-12. www.vilagossag.hu/pdf/20071109200756.pdf Letlts ideje: 2010. jan. 2. Nyri Kristf Szcsi Gbor (1998) (szerk.) Szbelisg s rsbelisg. A kommunikcis technolgik trtnete Homrosztl Heideggerig. Budapest: ron Kiad. Ong, Walter J. (1977) I See What You Say: Sense Analogues for Intellect. In: Interfaces of the Word. Studies in the evolution of consciousness and culture. IthacaLondon: Cornell University Press. Ong, Walter J. (1982) Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. LondonNew-York: Methuen. Ong, Walter J. (1998) Nyomtats, tr, lezrs. In: Nyri Kristf Szcsi Gbor (1998) (szerk.) Szbelisg s rsbelisg. A kommunikcis technolgik trtnete Homrosztl Heideggerig. Budapest: ron Kiad, 245-268. Orlikowski, Wanda J. Yates, JoAnne (1994) Genre repertoire: the structuring of communicative practices in organizations. Administrative Science Quarterly 39/4,

236

IRODALOM

542-574. Pajzs Jlia (1996) Az elektronikus levelezs mint a kommunikci j formja. In: Terts Istvn (szerk.) Nyelv, nyelvsz, trsadalom. Emlkknyv Szpe Gyrgy 65. szletsnapjra bartaitl, kollgitl, tantvnyaitl. 1. Pcs: JPTE PSZM Project Programiroda, 208-212. Palmer, Juan C. (1999) Netvertising and ESP: genre-based analysis of target advertisements and its application in the Business English classroom. Universitat Jaume I., IBRICA 1, 39-54. www.aelfe.org/documents/text1-Palmer.pdf Letlts ideje: 2009. mj. 3. Paolillo, John C. (2001) Language variation on Internet Relay Chat: A social network approach. Journal of Sociolinguistics 5/2, 180-213. Patterson, Nancy G. (2000) Hypertext and the Changing Role of Readers. English Journal, 90/2, 74-80. http://www.jstor.org/pss/821221 Letlts ideje: 2009. nov. 3. Pet fi S. Jnos (1995) A hipertextulis irodalom a perszonal computer elterjedt alkalmazsnak korszakban. Milenarismo y cultura: El canon tradicional y el futuro de las artes tmrl rendezett nemzetkzi konferencin (Universidad Complutense/Madrid, Cursos de Verano 1995., El Escorial) Technolpgia e futuro delle arti cmmel elhangzott el ads kib vtett, magyar nyelv vltozata. In: Pet fi S. Jnos Bksi Imre Vass Lszl (1995) Szemiotikai szvegtan. 8. A verblis szvegek szemiotikai megkzeltseinek aspektusaihoz. Szeged: JGYTF Kiad, 153-172. http://www.jgytf.u-szeged.hu/~vass/szemm082.htm Letlts ideje: 2010. jan. 15. Pet fi S. Jnos (2004) A szveg mint komplex jel. Budapest: Akadmia Kiad. Pet fi S. Jnos Benkes Zsuzsa (1998) A szveg megkzeltsei. Krdsek-vlaszok. Bevezets a szemitoikai szvegtanba. Budapest: Iskolakultra. Pet fi S. Jnos Benkes Zsuzsa (2002) A multimedilis szvegek megkzeltsei. Krdsek-vlaszok. Bevezets a statikus verblis elem+kp/diagram/ tpus jelek szemitoikai szvegtanba. Pcs: Iskolakultra. Pierini, Patrizia (2007) Quality in Web Translation: An Investigation into UK and Italian Tourism Sites. The Journal of Specialized Translation. 8, 85-103. http://www.jostrans.org/issue08/art_pierini.php Letlts ideje: 2009. nov. 3. Posteguillo, Santiago (2002) Netlinguistics and English for Internet Purposes. Ibrica 4, 21-38. Posteguillo, Santiago (2003) Netlinguistics. Castell: Universitat Jaume I. Posteguillo, Santiago Esteve, Mara Jos Gea-Valor, M. Luisa (eds.) (2007) The Texture of the Internet. Netlinguistics in Progress. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Pratkanis, Anthony R. Aronson, Elliot (1992) A rbeszl gp. Budapest: Ab Ovo. Price, Jonathan Price, Lisa (2002) Hot Text. Web Writing That Works. Berkley, California: New Riders. Prszky Gbor Kis Balzs (1999) Szmtgppel emberi nyelven. Intelligens szvegkezels szmtgppel. Bicske: SZAK. Pusztai Ferenc (szerk.) (2003) Magyar rtelmez kzisztr. Budapest: Akadmiai Kiad Reiss, Katharina (1976) Texttyp und bersetzungsmethode. Der Operative Text. Mainz: Scriptor Verlag. Ropolyi Lszl (2006) Az Internet termszete. Internetfilozfiai rtekezs. Budapest: Typotex. Rouet, Jean-Francois Levonen, Jarmo J. (1996) Studying and Learning With Hypertext:

IRODALOM

237

Empirical Studies and Their Implications. In: Rouet, Jean-Francis Levonen, Jarmo J. Dillon, Andrew Spiro, Rand J. (eds.) Hypertext and Cognition. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 9-24. Rouet, Jean-Francois Levonen, Jarmo J. Dillon, Andrew Spiro, Rand J. (eds.) (1996) Hypertext and Cognition. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Rung Andrs Kiss Orchidea Edit (2006) Felhasznlbart honlapok. Webergonmiai tanulmnyok. Budapest: Gondolat Kiad. Ryan, Terry Field, Richard H. Olfman, Lorne (2002) Homepage Genre Dimensionality. In: Eighth Americas Conference on Information Systems. Human Computer Interaction Studies in MIS, 1116-1128. Letlts ideje: 2009. mj. 3. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.5266&rep=rep1&type=pdf. Sandrini, Peter (2005) Website Localization and Translation. In: Gerzymisch-Arbogast Nauert, Sandra (eds.) MuTra Multidimensional Translation Conference Proceedings. Challenges of Multidimensional Translation. Proceedings of the Marie Curie Euroconferences. Saarbrcken: MuTra. Letlts ideje: 2006. okt. 15. www.euroconferences.info/proceedings/.../2005_Sandrini_Peter.pdf Santini, Marina (2006a) Identifying Genres of Web Pages. TALN 2006 - Traitement Automatique des Langues Naturelles: du 10 au 12 avril 2006 Leuven (Belgique)/Natural Language Processing: April 10-12, 2006 in Leuven (Belgium). http://www.nltg.brighton.ac.uk/home/Marina.Santini/06_04_c_MSantini_TALN_200 6.pdf Letlts ideje: 2008. jl. 2. Santini, Marina (2006b) Web pages, text types, and linguistic features: Some issues. ICAME Journal, Vol. 30, 67-86. Letlts ideje: 2008. jl. 2. http://www.nltg.brighton.ac.uk/home/Marina.Santini/icame_journal_30-pp_67-86.pdf Santini, Marina (2007) Characterizing Genres of Web Pages: Genre Hybridism and Individualization, 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07). Elektronikusan publiklt el ads. Letlts ideje: 2008. jl. 2. http://www.nltg.brighton.ac.uk/home/Marina.Santini/HICSS_07.pdf Schiller, Anette (2008) Aspects of Cohesion in Web Site Translation: A Translators Perspective. PhD dissertation. Dublin City University. School of Applied Language and Intercultural Studies. Elektronikusan publiklt doktori rtekezs. Letlts ideje: 2010. jan. 8. http://doras.dcu.ie/610/ Schriver, Karen A. (1997) Dynamics in document design: creating texts for readers. New York: John Wiley and Sons. Sas Istvn (2007) Reklm s pszicholgia. Budapest: Kommunikcis Akadmia Searle, John (1969) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press. Searle, John (1979) Expression and meaning. Cambridge: Cambridge University Press Searle, John (1997) Kzvetett beszdaktusok. In: Plh Csaba Sklaki Istvn Terestyni Tams (szerk.) Nyelv kommunikci cselekvs. Budapest: Osiris Kiad, 62-81. Shaw, Debora (2001) Playing the Links: Interactivity and Stickiness in .Com andNot.Com Web Sites. First Monday, 6/3. http://www.firstmonday.org/issues/issue6_3/shaw/index.html Letlts ideje: 2007. jan. 8. Shepherd, Michael Watters, Carolyn (1998) The evolution of cybergenres. In: Proceedings of the Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS '98). Vol. II Hawaii: HICSS, 97-109. http://users.cs.dal.ca/~shepherd/pubs/JWE040722.pdf Letlts ideje: 2009. mrc. 3.

238

IRODALOM

Shepherd, Michael Watters, Carolyn (2004) Identifying Web Genre: Hitting a Moving Target. Proceedings of the WWW2004 Conference. Workshop on Measuring Web Search Effectiveness: The User Perspetive. Elektronikusan publiklt el ads. Letlts ideje: 2009. mrc. 3. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.84.614&rep=rep1&type=pdf. Sklaki Istvn (1994) A meggy zs pszicholgija. Budapest: Scientia Humana Sperber, Dan Wilson, Deirdre (1995) Relevance: Communication and Cognition. Cambridge, MA & Oxford: Blackwell. Storrer, Angelika (2002) Coherence in Text and Hypertext. Document Design 3/2, 156-168 www.compassproject.net/sadhana/711readings/storrer.pdf Letlts ideje: 2007. jan. 10. Strate, Lance (1997) Communication and Cyberspace: Social Interaction in an Electric Environment. Magyar Elektronikus Knyvtr. Letlts ideje: 2008. febr. 3. http://helka.iif.hu:7070/00/porta/szint/tarsad/konyvtar/strate.hun Sthe Pter (1999) Hypertext. Termszetes intelligencia az informcitudomnyban. Budapest: OSZK. Swales, John (1990) Genre analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press. Szab Ferenc (2008) Google Kalauz. Elektronikus kiadvny http://www.scribd.com/doc/26807429/Google-Kalauz Letlts ideje: 2010. jan. 28. Szsz Erzsbet (2004) A fels szint vezet k erklcsi felel ssge. Etikus vllalati kultra kialaktsa. Elektronikusan publiklt tanulmny. Letlts ideje: 2010. jan. 15. http://www.econ.unideb.hu/oktatas_es_kutatas/doktori_iskola/download/2004jan/Szas z_Erzsebet.pdf Szpe Gyrgy (1997) Az internet-korszak nyelvszete. Modern Nyelvoktats 3/1-2, 76-89 http://www.fmt.vein.hu/softcomp/dw/egyeni/textmining/irodalom/intnyelv.htm Letlts ideje: 2008. aug. 16. Szikszain Nagy Irma (2000) A reklmszlogenek hatsnak nyelvi okai. In: Hoffmann Istvn Kis Tams Nyirkos Istvn (szerk.) Magyar nyelvjrsok. 38. ktet. Ksznt knyv Jakab Lszl 70. szletsnapjra. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudomnyi Tanszke, 393-402. Szikszain Nagy Irma (2004) Ler magyar szvegtan. Budapest: Osiris Szili Katalin (2004) Tett vlt szavak. Budapest: Tinta Knyvkiad Szili Katalin (2007) Az udvariassg pragmatikja. Magyar Nyelv r 131, 1-17 www.c3.hu/~nyelvor/period/1311/131101.pdf Letlts ideje: 2010. jan. 3. Sz ts Zoltn. A hypertext. Elektronikusan publiklt tanulmny. http://magyar-irodalom.elte.hu/vita/tszz.html Letlts ideje: 2010. jan. 10. Ttrai Szilrd (2000) Az elbeszl n nyelvi kzelsge. Ksrlet a perszonlis narrci szvegtani megkzeltsre. Magyar Nyelv r 124/2, 226-238. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1242/124208.htm Letlts ideje: 2010. jan. 10. Tirkkonen-Condit, Sonja (1985) Argumentative Text Structure and Translation. Jyvskyl: University of Jyvskyl. Tolcsvai Nagy Gbor (1996) A magyar nyelv stilisztikja. Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad Tolcsvai Nagy Gbor (2001) A magyar nyelv szvegtana. Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad. Tolcsvai Nagy Gbor (2008) A nyelvi megalkotottsg eszmje a Nyugat els korszakban. El ads az MTA A Nyugat tjai centenriumi emlkls cm konferencijn.. http://www.mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Tolcsvai_Nyugat.pdf.

IRODALOM

239

Letlts ide je: 2010. jan. 20. Tompa Jzsef (szerk.) (1970) A mai magyar nyelv rendszere. Ler nyelvtan. II. Budapest: MTA Nyelvtudomnyi Intzet. Tosca, Susane P. (2000) A Pragmatics of Links. Journal of Digital Information. 1/6. Article No. 22. http://journals.tdl.org/jodi/article/viewArticle/23/24 Letlts ideje: 2007. jan. 8. Toulmin, Stephen E. (1958) The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press. Trk Attila (2005) A piac hatrai s a vllalati trsadalmi felel ssg. Elektronikus cikk. http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/147/1/8/ Letlts ideje: 2010. jan. 10. Trombits Endre (2004) Az indirekt felszlts mint az akaratorientls eszkze a reklmban. In: BGF Szakmai Fzetek 13. Budapest: Budapesti Gazdasgi F iskola, 48-51. Trosborg, Anne (1997) Text typology: Register, Genre and Text Type. In: Trosborg, Anne (ed.) Text Typology and Translation, Amsterdam: John Benjamins 3-24. http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/konzeptu/nlp/trosborg97.htm Letlts ide je: 2010. jan. 20. Upton, Thomas (2002) Understanding Direct Mail Letters as a Genre. International Journal of Corpus Linguistics 7 (1), 65-85. Letlts ideje: 2009. mj. 30. www.iupui.edu/~icic/Direct%20Mail%20Letters%20-%20Upton.pdf Usborne, Nick (2002) Net Words. Creating High-Impact Online Copy. New York: McGraw-Hill. Valor, Lluiisa Gea (2006) Is an Image Worth a Thousand Pound Words? Net Representations of the Book Industry. Revista de Linguistica y Lenguas Aplicadas. Universitat Jaume I., 37-47. www.upv.es/dla_revista/docs/art2006/Art_MaLluisa_Gea.pdf Letlts ideje: 2009. jn. 1. Van Dijk, T. A. (1980) Macrostructures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction and Cognition. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Van Dijk, T. A. Kintsch, W. (1983) Strategies of Discourse Comprehension. London: Academic Press. Vndor Eszter (2009) A keres marketing nellentmondsa: keres k vagy tartalmi oldalak? A Google s az ETARGET vlaszai Magyarorszgon, 2008-ban. Arcus Interactive Group. Elektronikus kiadvny. www.infovilag.hu/data/files/131671393.pdf Letlts ideje: 2009. dec. 23. Varga Katalin (2005) Szveg s tartalom az informcis trsadalomban. Mdszerek s lehet sgek min sgi szelektlsra. Pcs: PTE FEEFI. Varga Mihly (2010) Reklmfogalmak. PR-Herald. Elektronikus szszedet. Letlts ideje: 2010. pr. 5. http://www.prherald.hu/cikk2.php?idc=20061118-175713&id2=elso&idl Varga Zsolt Dr. Vrs Gbor (2002) Javaslat a magyar informatikai nyelv tovbbfejlesztsre. In: Informatikai technolgia s nyelvhasznlat. Vlogats a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriuma Anyanyelvi Plyzatbl. Budapest: Trezor Kiad, 69-101. Vass Lszl (1996) A hipermdium nhny retorikai szablyszer sge. In: Pet fi S. Jnos Bksi Imre - Vass Lszl (szerk.): Szemiotikai szvegtan 9. A szemiotikai szvegtani kutats diszciplinris krnyezethez (I). Szeged: JGYTF Kiad, 157-167. http://www.jgytf.u-szeged.hu/~vass/szemm092.htm Letlts ideje: 2009. nov. 3. Vestergaard, Torben Schroder, Kim (1985) The Language of Advertising. New York,

240

IRODALOM

Oxford: Basil Blackwell. Voigt Vilmos (2005) Bevezet az internetkorszak kommunikcijrl val kommunikciba. In: Balzs Gza Bdi Zoltn (szerk.) Az internetkorszak kommunikcija: Tanulmnyok. Budapest: Gondolat Knyvkiad, 11-21. Waldvogel, Joan (2007) Greetings and Closings in Workplace Emails. Journal of Computer-Mediated Communication 12/2 article 6 http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue2/waldvogel.html Letlts ideje: 2008. jl. 2. Waller, Robert (1988) The typographic contribution to language. Towards a model of typographic genres and their underlying structures. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. University of Reading. Department of Typography and Graphic Communication. www.idu.co.uk/pubs/thesis.html Letlts ideje: 2009. mj. 21. Waller, Robert (1999) Making connections: Typography, layout and language. Proceedings of the 1999 Autumn Symposium, American Association for Artificial Intelligence. Elektronikusan publiklt el ads. Letlts ideje: 2009. pr. 12. http://www.robwaller.org/RobWaller_AAAI99.pdf Weingarten, R. (1997) Teksttrukturen in neuen Medien: Clusterung und Aggregation In: R. Weingarten (ed.) Sprachwandel durch computer, Opladen: Westdeutscher Verlag. Werlich, Egon (1975) Typolgie de Texte. Entwurf eines textlinguistischen Modells zur Grundlegung einer Textgrammatik. Heidelberg: Quelle Meyer. Werlich, Egon (1976) A Text Grammar of English. Heidelberg: Quelle Meyer. Witmer, Bob G. Singer, Michael J. (1998) Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire. Presence, 7 (3), 225-240. Yates, JoAnne and Orlikowski, Wanda J. (1992) Genres of organizational communication: A structurational approach to studying communications and media. Academy of Management Review, 17/2, 299-326. Ylnen, Sabine (2007) Culture Specific Differences in Business Communication with New Media? In: Murth Judit Olh gnes (eds.) Interdiszciplinre Aspekte des bersetzens und Dolmetschens. Wien: Praesens Verlag, 337-366. Yoo, Chan Yun (2005) Preattentive processing of web advertising. Unpublished dissertation. Elektronikusan publiklt doktori rtekezs. Letlts ideje: 2009. nov. 3. http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/1766/yooc66621.pdf?sequence=2 Yus, Francisco (2001) Ciberpragmtica. El uso del leguaje en Internet. Barcelona: Ariel Yus, Francisco (2008) Alterations of Relevance in Cyber-media. Universitas Psychologica. 7/3, 629-642. Zeff, Robin Aronson, Brad (2000) Reklm az interneten. Budapest: Geomdia Kiadi Rt. Zhang, Benzi (1998) Hypertext and Postmodern Textuality. The CUHK Journal of Humanities, Vol. 2., 118-135. http://sunzi.lib.hku.hk/hkjo/view/9/900028.pdf. Letlts ideje: 2008. aug. 15. Zumthor, Paul (1984) La posie la voix dans la civilisation mdivale. Paris: Presses Universitaires de France. Zsubrinszky Zsuzsanna (2007) Az zleti email retorikai szerkezete. In: Vradi Tams (szerk.) I. Alknyelvdok Konferencia ktet. Budapest: MTA Nyelvtudomnyi Intzet, 233-247.

IRODALOM

241

Elektronikus folyiratok s weboldalak


Netnyelvszettel foglalkoz oldalak: Journal of Computer-Mediated Communication http://jcmc.indiana.edu/ Language@Internet http://www.languageatinternet.de/ http://e-nyelvmagazin.hu , http://www.e-nyelv.hu Keres marketinggel kapcsolatos oldalak: http://www.keresomarketing.net/, http://www.keresooptimalizalas-szakerto.hu/ http://www.etarget.hu/sugo/a-linkkeszites-szabalyai www.linkmarketing.hu., www.online-marketing-akademia.hu www.seotools.hu Adatgy jtshez felkeresett oldalak: www.apartman.lap.hu, www.bama.hu, www.bank.lap.hu, www.biztositas.lap.hu, www.csaladinet.hu, www.csaladiudules.hu, www.express.hu, www.etarget.hu, www.femina.hu, www.focitipp.hu, www.freemail.hu, www.google.hu, www.hotel.lap.hu, www.hvg.hu, www.index.hu, www.iwiw.hu, www.metropolita.hu, www.mno.hu www.nana.hu, www.nol.hu, www.origo.hu, www.pecsiceg.lap.hu www.pecsicegek.linkpark.hu, www.pecsiujsag.hu, www.port.hu, www.uton.hu www.vatera.hu, www.webnyeremeny.hu, www.wellnesshotel.lap.hu Letltsek ideje: 2009. janur-december

Nv- s trgymutat
120, 138, 154, 156, 157, 158, 204, 205, 206, 231 BENCZIK, Vilmos, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 231 BENKES, Zsuzsa, 17, 25, 28, 50, 51, 231, 238, 242 BERNYI, Konrd, 9, 60, 62, 101, 102, 231 beszdaktus, 14, 37, 80, 85, 93, 114, 117, 123, 124, 186, 187, 195, 205, 208, 209, 239, 244 BEXTEN, Brigitta, 17, 35, 231 BHATIA, Vijay K., 7, 8, 9, 11, 30, 31, 49, 52, 54, 55, 56, 58, 98, 100, 101, 127, 165, 167, 170, 173, 174, 175, 179, 181, 182, 184, 186, 191, 206, 210, 211, 212, 231, 232 BIBER, Douglas, 10, 54, 55, 160, 170, 232 BIRKERTS, Sven, 18, 20, 35, 36, 37, 232 blog, 14, 18, 38, 59, 225, 227, 234, 237 BOARDMAN, Mark, 20, 155, 172, 173, 232 BDI, Zoltn, 8, 13, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 96, 97, 129, 230, 231, 232, 234, 246 BOEHM, Gottfried, 28, 232 BONILLA, Sebastin, 17, 232 BOWCHER, Wendy L., 30, 232 BRENT, Doug, 35, 36, 232 BROWN, Penelope, 81, 84, 85, 148, 175, 177, 205, 232 BRGGER, Niels, 10, 138, 232 BURBULES, Nicholas, 17, 18, 20, 35, 38, 233 BUSH, Vannevar, 17, 18, 32, 233 BHLER, Karl, 77, 233

A,
ADAMIK, Anna, 167, 230

KESSON, Maria, 7, 18, 164, 237

A,
analg kd, 28, 225 ANDOR, Jzsef, 213, 230 ARONSON, Brad, 9, 102, 103, 247 ARONSON, Elliot, 77, 173, 185, 188, 190, 243 ASKEHAVE, Inger, 7, 18, 30, 31, 55, 57, 58, 164, 165, 170, 173, 175, 180, 186, 191, 192, 230 AUSTIN, John L., 29, 205, 230

B
B. FEJES, Katalin, 50, 204, 231 BAK, Jnos, 171, 230 BAKHTIN, Mikhail, 14, 36, 230 BALASK, Mria, 18, 59, 230 BALZS, Gza, 18, 19, 21, 26, 27, 68, 72, 74, 96, 230, 231, 232, 234, 246 BALZS, Jnos, 8, 18, 21, 27, 50, 51, 52, 96, 204, 230 BALDRY, Anthony, 17, 138, 205, 230 BANCZEROWSKI, Janusz, 83, 178, 179, 230 banner. Lsd szalaghirdets banner-vaksg, 65, 102 BNYAI, Edit, 9, 20, 65, 76, 98, 130, 131, 132, 151, 161, 188, 235 BARDINI, Thierry, 18, 35, 230 BARRON, Anne, 7, 18, 58, 231 BARTHES, Roland, 36, 185, 231 BATEMAN, John, 30, 231 BEAUGRANDE, Robert de, 6, 8, 9, 11, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 67, 72, 76, 79, 85, 87, 108, 114, 117, 119,

C
CABALLERO, Rosario, 39, 233 CASTELLO, Erik, 30, 233 CHANDLER, Daniel, 18, 28, 233 CHARNEY, Davida, 18, 35, 233 cmsor, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 78, 79, 88, 89, 90, 93, 99, 135, 139, 140, 144, 145, 154, 158, 170, 171, 172, 206, 207, 209, 215, 216, 219, 225, 228 cmtpusok, 68 Click Through Rate (CTR), 64 COLINA, Sonia, 49, 52, 233

NV- S TRGYMUTAT
CONNOR, Ulla, 10, 167, 232, 233 COOK, Guy, 50, 51, 103, 175, 233 COTKIN, George, 35, 233 CROWSTON, Kevin, 7, 18, 56, 57, 164, 233 CRYSTAL, David, 13, 14, 16, 19, 26, 194, 233

243

ENGEBRETSEN, Martin, 17, 35, 36, 39, 200, 205, 235 rkezsi oldal, 58, 88, 89, 107, 200, 205, 207 rvel szveg, 94, 95, 97, 209 ESZES, Istvn, 9, 20, 65, 76, 98, 130, 131, 132, 151, 161, 188, 235 ETARGET, 12, 63, 67, 226, 246

Cs
CSALA, Bertalan, 18, 59, 234 CSEH, Tams, 94, 234 csompont (node), 32, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 226

F
FAIRCLOUGH, Norman, 14, 235 favikon, 172, 173, 206, 226 FAZEKAS, Ildik, 9, 235 felirat, 74, 76, 105, 106, 112, 124, 207 feliratok, 39, 73, 74, 78, 105, 106, 114, 115, 152, 207 felszltsok, 68, 80, 81, 82, 84, 85, 93, 98, 114, 115, 116, 123, 124, 151, 152, 186, 189, 190, 194, 207, 208 figyelemfelkelts, 29, 65, 67, 68, 79, 82, 87, 94, 97, 98, 99, 118, 124, 127, 140, 161, 174, 175, 185, 199, 203, 206 FIRTH, David R., 56, 235 FOLTZ, Peter, 17, 35, 37, 235 FORTANET, Immaculada, 7, 18, 58, 126, 235 FREUND, Luanne, 7, 18, 164, 235 funkcionlis nyelvszet, 6, 41, 42, 49 funkcionlis nyelvtan, 14

D
deixis, 46, 76, 77, 79, 93, 108, 109, 112, 113, 115, 123, 145, 146, 147, 149, 151, 159, 193, 194, 205, 207, 209 DERRIDA, Jacques, 36, 234, 239 DEUZE, Mark, 20, 21, 22, 35, 39, 234 DEVITT, Amy J., 14, 234 digitlis kp, 28, 225 digitlis kzssgek, 6, 15 DILLON, Andrew, 7, 18, 20, 35, 37, 164, 234, 235, 243 diskurzuselemzs, 14, 54 diskurzuskzssg, 53, 54, 98, 164, 165, 166, 167, 198, 199 domn (domain) nv, 172 DOMONKOSI, gnes, 6, 83, 84, 149, 150, 175, 234 DRING, Nicola, 7, 18, 164, 234 DRESSLER, Wolfgang, 6, 8, 9, 11, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 67, 72, 76, 79, 85, 87, 108, 114, 117, 119, 120, 138, 154, 156, 157, 158, 204, 205, 206, 231

G
GARZONE, G., 167, 235 GeM-projekt, 30 GOLDHABER, M. H., 37, 173, 236 GOODMAN, Nelson, 29, 236 Google, 12, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 226, 227, 244, 246 GRICE, Paul, 14, 117, 186, 195, 205, 236 GROOT, Elizabeth de, 30, 31, 54, 55, 167, 181, 182, 236 GUSHROWSKI, Barbara, 7, 18, 164, 234 Gutenberg-galaxis, 6, 240 GLICH, Elisabeth, 50, 236

E,
ECO, Umberto, 36, 235 egyttm kdsi maximk, 14, 117, 186, 195 elad, 69, 81, 147, 174, 175, 176, 184 elfogadhatsg, 8, 41, 46, 47, 79, 92, 114, 117, 151, 152, 159, 204, 205, 207, 208, 209, 222, 223 ELIASON, Emma, 7, 18, 164, 235 ellipszis, 67, 72, 74, 75, 93, 106, 123, 159, 206 e-mail, 14, 18, 51, 59, 163, 186, 187, 188, 189, 215, 216, 220, 226, 227

H
H. VARGA, Gyula, 18, 230 HHN, Judit, 18, 24, 129, 130, 236 HALLIDAY, Michael A. K., 14, 30, 41, 44, 49, 50, 52, 236 HARRISON, Claire, 17, 32, 35, 38, 155, 236 HARSNYI, Dvid, 9, 235

244

NV- S TRGYMUTAT

HASAN, Ruqaiya, 41, 44, 50, 236 HATIM, Basil, 8, 49, 50, 51, 204, 236 HAYNES, John, 14, 236 HEDSTRM, Karin, 7, 18, 164, 235 HEIM, Michael, 18, 20, 236 helyesrsi hibk, 68, 96, 97, 126, 210 helyzetszer sg, 8, 41, 43, 47, 87, 92, 93, 119, 123, 154, 159, 204, 205 HERND, Istvn, 24, 236 HERRING, Susan, 7, 18, 59, 236, 237 HEYD, Theresa, 18, 237 hiperszveg, 6, 17, 19, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 200, 202, 226 hiperszveg szerkezete, 35, 40 hipertext, 17, 21, 32, 34, 35, 36, 45, 202, 226, 238 hipertextulis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 31, 32, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 76, 100, 115, 126, 128, 138, 145, 157, 165, 199, 203, 204, 205, 206, 210, 212, 242 hipertextualits, 12, 14, 17, 19, 26, 31, 32, 35, 39, 40, 163, 200, 209, 213 hirdetsek, 9, 10, 11, 31, 56, 58, 60, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 159, 181, 182, 203, 206, 207, 208, 209, 212, 226 hrek, 68, 74, 85, 96, 131, 153, 154, 164, 165, 166, 191, 192, 212, 215, 216 hrrtk, 8, 41, 47, 85, 86, 87, 92, 117, 119, 153, 204, 205, 207, 209, 238 hrlevl, 186, 188, 215, 216, 220, 226 hitelteremts, 98, 100, 127, 179, 210 HOEY, Michael, 7, 8, 52, 94, 95, 124, 125, 162, 204, 210, 237 HOFMEISTER-TTH, gnes, 195, 237 homlokzat, 81, 84, 85, 176 honlap, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 57, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 225, 226, 227, 229 zleti honlap kommunikcis cljai, 166 HORNYI, zsb, 27, 28, 236, 237, 238, 241 HYLAND, Ken, 49, 52, 237

I,
id kijells, 76, 108, 151, 159, 207, 209 IHLSTRM, Carina, 7, 18, 164, 237 ikonikus fordulat, 18 ikonok, 15, 19, 22, 177, 206 illokcis aktus, 82, 114, 151 informcis trsadalom, 17, 18, 19, 27, 155, 173, 237, 246 intenet internetes reklmok, 98 interdiszciplinris, 6, 20, 204, 213 intermedilis, 8, 10, 11, 44, 88, 89, 120, 121, 122, 123, 200, 202, 208, 209, 212 internet, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 57, 65, 132, 144, 155, 157, 200, 204, 227, 234, 245 internetes diskurzus, 14 internetes hirdets, 10, 11, 212 internetes kommunikci, 7, 17, 26, 227 internetes m fajok, 14, 23 internetes nyelvszet, 13, 16 internetes nyelvhasznlat, 13 internetes reklmok, 7, 18, 29, 32, 35, 36, 37, 47, 58, 80, 88, 102, 129, 204, 212 internetes szveg, 6, 7, 12, 13, 18, 25, 26, 40, 41, 43, 150, 212 intertextulis, 8, 10, 11, 33, 35, 39, 44, 48, 69, 71, 75, 88, 89, 92, 93, 107, 120, 121, 122, 123, 148, 191, 200, 201, 202, 203, 207, 209, 212, 213 intertextualits, 8, 36, 41, 47, 87, 92, 107, 120, 157, 202, 204, 207, 208 invitls, 81, 82, 84, 186, 209, 215, 216, 220 rsbelisg, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 68, 96, 232, 241, 242 szimbolikus rsbelisg, 27 rott-beszlt nyelvisg, 18, 126

J
JANOSCHKA, Anja, 18, 58, 102, 115, 116, 117, 121, 127, 191, 202, 205, 237 JVORSZKY, Ferenc, 37, 173, 237 JOBST, gnes, 148, 175, 177, 237 JUHSZ, Valria, 18, 237

K
kapu r, 165 KROLY, Krisztina, 8, 41, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 94, 95, 98, 124, 162, 204, 237 KRPTI, Eszter, 33, 237

NV- S TRGYMUTAT
kedvencekhez ads, 189 KEGYESN SZEKERES, Erika, 185, 237 KEMNY, Gbor, 68, 238 KENDALL, Robert, 18, 35, 238 KENNEDY, Alistair, 7, 18, 164, 238 kp, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 56, 65, 107, 138, 165, 168, 173, 174, 183, 185, 226, 236, 238, 241, 242 kpisg, 27, 96 kpaktus, 29 kpi fordulat, 28 krdsek, 8, 19, 20, 37, 57, 68, 80, 82, 83, 84, 85, 94, 114, 124, 151, 174, 190, 204, 226, 232, 242 keress, 80, 136, 145, 154, 165, 176, 178, 207, 215, 216, 219 keres gp, 61, 87, 101, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 170, 196, 197, 226, 227, 229 keres marketing, 60, 66, 171, 227, 246 keres mez , 178 keres oldal, 68, 90, 95, 159, 207 keres -optimalizci, 195 keres -optimalizls, 60, 171, 198, 227 kiberm faj, 6 kiberm fajok, 7, 15, 49, 57, 59 kiberpragmatika, 17, 19, 227 KILIAN, Crawford, 20, 155, 166, 238 KINTSCH, Walter., 41, 246 KIS, dm, 17, 33, 34, 238 KIS, Balzs, 17, 33, 34, 243 KISS, Orchidea Edit, 18, 20, 65, 155, 243 KISS, Zsolt, 86, 238 KJRUP, Sren, 29, 238 KLAUDY, Kinga, 94, 238 KNOX, John, 138, 191, 192, 205, 212, 238 KOCSNY, Piroska, 44, 50, 51, 83, 238 kognitv nyelvszet, 17, 34, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 73, 76, 79, 108, 145, 163, 199, 200, 205, 206 kognitv relevanciaelmlet, 17 koherencia, 8, 13, 17, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 76, 79, 92, 138, 180, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208 kohzi, 8, 13, 32, 35, 40, 41, 43, 44, 46, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 121, 122, 123, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 159, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 212 KOLLER, Werner, 94, 238 KOLTAY, Tibor, 10, 11, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 47, 48, 204, 237, 238

245

kommunikci, 6, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 39, 41, 42, 44, 54, 56, 76, 78, 79, 103, 117, 143, 144, 165, 167, 187, 225, 232, 236, 237, 242, 244 kommunikatv cl, 49, 53, 54, 98 kommuniktum, 6, 8, 12, 19, 21, 22, 28, 119, 138, 163, 203, 210, 212 KOPAK, Richard W., 17, 35, 37, 38, 238 korpusz, 11, 12, 54, 67, 69, 70, 72, 88, 103, 109, 115, 138, 144, 160, 164, 168, 169, 175, 177, 183, 199 korreferencia, 67, 71, 72, 206 KOTLER, Philip, 130, 131, 238 KOVALOVSZKY, Mikls, 67, 68, 239 krd, 183 KRKITS, Jzsef, 80, 81, 239 KRESS, Gunther, 30, 31, 118, 143, 153, 205, 239 KRUG, Steve, 20, 65, 133, 134, 136, 165, 172, 177, 178, 179, 180, 183, 193, 194, 239 KUGLER, Nra, 73, 239 kulcsszavak, 60, 61, 62, 64, 67, 72, 95, 144, 155, 159, 171, 194, 197, 198, 205, 215, 216, 221, 227, 228

L
LACZK, Krisztina, 109, 239 LANDOW, George, 17, 18, 20, 32, 33, 38, 239 LANHAM, Richard H., 155, 239 LAWRENCE, Cameron, 56, 232, 234, 235, 243, 246 LEECH, Geoffrey, 186, 239 LEEUWEN, Theo van, 30, 31, 118, 143, 153, 205, 239 lehet sg-megragads, 125, 210 LEMKE, Jay L., 31, 40, 120, 239 LEVINSON, Stephen C., 77, 81, 84, 85, 148, 175, 177, 205, 232, 239 LEVONEN, Jarmo, 17, 35, 36, 200, 234, 235, 243 lexiklis ismtls, 70, 71, 75, 88, 89, 90, 93, 105, 108, 123, 141, 142, 143, 159, 206, 207, 208 lexiko-grammatika, 55, 198 link, 12, 17, 18, 20, 26, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 60, 61, 62, 64, 67, 72, 77, 79, 88, 136, 155, 159, 162, 164, 165, 166, 182, 187, 192, 194, 195, 200, 202, 205, 206, 207, 209, 212, 225, 226, 228

246

NV- S TRGYMUTAT
szalaghirdets, 127, 128, 210, 211 szponzorlt szveges link, 98, 99, 100, 210 zleti honlap, 164, 167, 168, 169, 180, 184, 186, 195, 206, 211, 213, 216 multimedilis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 55, 56, 57, 101, 119, 122, 124, 126, 127, 128, 138, 153, 159, 163, 165, 170, 173, 182, 199, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 229, 242 multimedilis kommuniktum, 22 multimedilis szveg, 21, 28 szveg, 22 multimedialits, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 40, 65, 159, 213 MURRAY, Janet H., 19, 26, 240 m faj, 8, 12, 30, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 66, 97, 98, 126, 164, 165, 166, 184, 191, 200, 204, 206, 210, 211, 227, 234 digitlis m faj, 14, 15, 17, 19, 49, 56 m fajelmlet, 8, 9, 14, 38, 157 m fajkutats, 6, 52, 98, 164 promcis m faj, 9, 11, 55, 98, 175, 179, 201, 206, 212

hiperlink, 6, 14, 15, 17, 58, 93, 120, 123, 212 log, 128, 136, 145, 158, 172, 174, 183, 193, 206, 219 LUTZ, Erbring, 86, 205, 235

Ly
LYONS, John, 79, 239

M
MADRID, Maria, 7, 59, 239 MADRID, Noelia, 126 magzs, 78, 113, 149, 150, 207, 208 manipulci, 47, 80, 82, 116, 117, 169, 170, 172, 175, 185, 195, 197, 199, 207, 211, 216, 221 MANNION, A. F., 165, 239 MARCO, Mari, 7, 18, 164, 165, 239 marketingkommunikci, 6, 8, 9, 10, 47, 79, 94, 151, 203, 209, 228, 229 MARTIN, Jim R., 49, 52, 239 MASON, Ian, 8, 49, 50, 51, 204, 236 MCCARTHY, Michael, 50, 51, 240 MCLUHAN, Marshall, 18, 20, 23, 24, 240 MCQUAIL, Denis, 85, 240 meggy zs, 8, 9, 10, 28, 38, 52, 65, 77, 79, 94, 95, 98, 112, 124, 128, 134, 140, 156, 161, 185, 199, 202, 203, 209, 210, 244 MEHLER, Alexander, 17, 35, 39, 202, 203, 205, 240 men, 136, 140, 145, 152, 154, 160, 165, 166, 177, 178, 193 meta tag, 143, 198 metainformcis mondat, 179, 195, 230 metainformcis szveg, 143 metalers, 143, 144, 228 metanyelvi mondatok, 179 metaszveg, 136, 143, 144, 198, 213 metatextulis, 69, 75, 136, 206 MIALL, David S., 17, 35, 36, 37, 240 mondatok, 45, 58, 73, 74, 75, 82, 105, 106, 112, 115, 126, 149, 177, 178, 181, 185, 187, 207, 209, 210 MRICZ, va, 65, 240 mozzanatok, 11, 29, 30, 54, 55, 58, 99, 127, 167, 168, 169, 170, 206, 211, 212 mozzanatszerkezet, 58 hirdets, 182 mozzanatszerkezeti modell, 11, 31, 101, 164, 165, 170, 191, 198, 206 reklm, 56

N
NELSON, Theodor H., 17, 18, 32, 239, 240 netnyelvszet, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 204 netnyelvsz, 13 netvertising, 58, 235 nz pont, 42, 113, 116, 123, 145, 147, 148, 149, 205, 209 NIELSEN, Anne E., 7, 18, 30, 31, 37, 55, 57, 58, 132, 133, 134, 138, 164, 165, 170, 173, 175, 180, 186, 191, 192, 230, 240 NIELSEN, Jakob, 18, 20, 35, 37, 65, 66, 102, 133, 134, 135, 154, 155, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 193, 194, 195, 205, 240, 241 NILSEN, Christina, 7, 18, 164, 235 non-verblis, 8, 15, 17, 21, 22, 26, 28, 29, 33, 35, 41, 47, 90, 122, 127, 128, 138, 167, 168, 178, 181, 187, 205, 207, 208, 209, 210 NOVITZ, David, 29, 241

NV- S TRGYMUTAT

247

Ny
NYRI, Kristf, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 241, 242

promcis m faj, 54 promcis m fajkolnia, 55, 98 PRSZKY, Gbor, 17, 33, 34, 243

O,
olvasi szerep megvltozsa, 20, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 72, 81, 94, 144, 145, 151, 172, 200 ONG, Walter J., 18, 19, 23, 24, 25, 242 online reklm, 18, 20, 31, 44, 47, 55, 58, 66, 98, 100, 102, 105, 107, 108, 114, 116, 128, 167, 191, 200, 201, 202, 203, 204, 212, 225, 226, 228, 229 online jsgrs, 39 online vsrls, 47, 80, 98, 112, 161, 166, 184, 186, 187, 209 oralits, 19, 26 organikus tallat, 12, 60, 65, 68, 78, 80, 85, 87, 93, 207, 227, 228 ORLIKOWSKI, Wanda, 17, 56, 57, 164, 242, 247

R
regisztrci, 189 regisztrci honlapon, 136, 154, 165, 186, 188, 215, 216, 220, 226 REISS, Katharina, 7, 8, 50, 51, 94, 124, 204, 209, 243 rejtett szvegek, 196, 197 reklm, 12, 22, 28, 30, 35, 47, 56, 65, 81, 86, 94, 103, 117, 119, 121, 153, 185, 202, 205, 209, 212 reklmcsapda, 47, 116, 117, 123, 205, 208 reklmnyelv, 80, 81, 128, 183, 212 reklmozs, 98, 127, 164, 166, 191 reklmozsi technikk, 65 relevancia, 17, 37, 38, 39, 200 retorika, 8, 9, 10, 11, 18, 29, 30, 38, 39, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 80, 82, 83, 84, 85, 94, 97, 98, 101, 124, 127, 128, 134, 138, 139, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 173, 175, 180, 181, 184, 185, 195, 198, 199, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 212, 216, 219, 234, 238, 246, 247 ROPOLYI, Lszl, 18, 27, 76, 130, 148, 154, 243 ROUET, Jean-Francois, 17, 20, 35, 36, 200, 234, 235, 243 RUNG, Andrs, 18, 20, 65, 155, 243 RYAN, Terry, 7, 18, 164, 243

P
PAJZS, Jlia, 18, 242 PALMER, Juan C., 18, 58, 235, 242 PAOLILLO, John C., 18, 237, 242 PATTERSON, Nancy G., 18, 20, 26, 35, 36, 37, 242 PET FI S., Jnos, 6, 17, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 44, 49, 50, 51, 119, 231, 237, 238, 242, 246 PIERINI, Patrizia, 19, 242 PLH, Csaba, 84, 236, 244 pop-up, 36, 98, 158, 212, 228 POSTEGUILLO, Santiago, 6, 13, 14, 15, 16, 235, 243 posztmodernits, 35, 36 PPC hirdets, 60, 62, 63, 226, 229 Prgai Nyelvszkr, 41 pragmatika, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 37, 38, 44, 58, 72, 76, 82, 83, 145, 173, 187, 212, 227, 230 PRATKANIS, Anthony, 77, 173, 185, 188, 190, 243 PRICE, Jonathan, 20, 155, 172, 192, 194, 243 PRICE, Jonathan, 155 problmamegold szerkezet, 94, 100, 209 promci, 6, 56, 101, 109, 153, 186, 229 promcis hvszavak, 86, 87, 207, 208 promcis levl, 170

S
SANDRINI, Peter, 19, 243 SANTINI, Marina, 18, 160, 164, 243 SAS, Istvn, 65, 82, 86, 173, 180, 183, 185, 205, 244 SCHILLER, Anette, 17, 103, 138, 143, 205, 244 SCHRIVER, Karen, 138, 244 SCHRODER, Kim, 185, 246 SEARLE, John, 14, 80, 82, 83, 84, 114, 205, 244 SEO. Lsd keres -optimalizls SHAW, Debora, 17, 35, 37, 244 SHEPHERD, Michael, 7, 14, 18, 57, 59, 164, 238, 244 SKLAKI, Istvn, 77, 175, 176, 182, 232, 236, 244

248

NV- S TRGYMUTAT
83, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 121, 124, 126, 158, 167, 191, 192, 201, 202, 205, 207, 210, 211, 212, 215, 216, 220, 227, 229 szvegfajta, 52, 94, 128 szvegnyelvszet, 6, 9, 20, 28, 39, 40, 138 szvegszer sg, 7, 8, 10, 11, 12, 28, 29, 41, 43, 46, 47, 67, 92, 93, 94, 100, 101, 120, 122, 123, 124, 138, 154, 158, 159, 200, 204, 205 szvegszer sgi ismrvek, 10, 11, 20, 43, 92, 101, 122, 128, 163, 204 szvegtpus, 8, 12, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 94, 95, 124, 138, 157, 160, 162, 163, 167, 200, 204, 209, 231, 238 szvegvilg, 44, 46, 72, 73, 76, 79, 93, 108, 112, 123, 144, 145, 159, 205, 209 szponzorlt szveges link. Lsd szveges link SZ TS, Zoltn, 17, 245

SINGER, Michael J., 76, 247 sms, 72, 74, 96, 230 spam, 18, 58, 188, 227, 229, 231 SPERBER, Dan, 17, 38, 244 STORRER, Angelika, 17, 35, 39, 45, 205, 244 STRATE, Lance, 76, 151, 244 SULLIVAN, J., 165, 239 STHE , Pter, 33, 34, 244 SWALES, Michael, 7, 9, 11, 14, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 98, 164, 165, 166, 167, 198, 204, 206, 210, 244

Sz
SZAB, Ferenc, 196, 244 szalaghirdets, 6, 8, 9, 11, 12, 35, 36, 40, 58, 59, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 154, 167, 168, 191, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 220, 226, 229 szmtgpes nyelvszet, 13, 17, 19, 204 szndkoltsg, 8, 41, 46, 47, 79, 80, 85, 92, 114, 117, 152, 204 SZSZ, Erzsbet, 183, 244 szavazs, 186, 190, 215, 216, 220 SZPE, Gyrgy, 18, 23, 24, 245 szerz i szerep megvltozsa, 15, 20, 26, 32, 36, 37, 39, 45, 47, 79 SZIKSZAIN NAGY, Irma, 22, 44, 45, 49, 50, 51, 67, 68, 71, 72, 75, 119, 120, 183, 185, 202, 238, 245 SZILI, Katalin, 80, 82, 186, 245 szlogen, 136, 156, 158, 171, 173, 183, 215, 216, 220 szbelisg, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 126, 128, 163, 210, 241 szociolingvisztika, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 42, 204 szveg, 7, 9, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 97, 100, 106, 107, 108, 112, 114, 119, 120, 124, 136, 138, 140, 144, 147, 154, 155, 156, 157, 158, 165, 174, 179, 185, 192, 194, 196, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 225, 226, 230, 237, 242 szvegtipolgia, 8, 12, 51, 157 szveges link, 6, 8, 9, 11, 12, 36, 40, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 75, 79, 80, 81,

T
TAHIR, Marie, 18, 37, 133, 135, 154, 173, 175, 176, 193, 194, 205, 241 TAHIR. Marie, 134, 171, 177 TTRAI, Szilrd, 77, 79, 147, 149, 245 tegezs, 78, 113, 149, 150, 175, 208 tma-rma szerkezet, 86, 87, 93, 119, 123, 207 tematikai mez sszefggs, 75, 89, 93, 104, 105, 122, 123, 142, 208 TERESTYNI, Tams, 84, 236, 244 TRKIJELLS, 76, 108, 146, 159, 207, 209 THIBAULT, Paul, 17, 138, 205, 230 TIRKKONEN-CONDIT, Sonja, 95, 245 TOLCSVAI NAGY, Gbor, 41, 46, 49, 50, 51, 68, 69, 76, 79, 144, 147, 150, 205, 238, 245 TOMPA, Jzsef, 73, 245 TOSCA, Susane, 17, 245 TOSCA, Susane P., 35, 38 TOULMIN, Stephen E., 95, 245 tmegkommunikci, 27, 240 TR CSIK, Mria, 195, 237 TRK, Attila, 183, 245 TROMBITS, Endre, 81, 82, 245 TROSBORG, Anne, 8, 49, 50, 51, 204, 245 tudshiny-betlts, 125, 128, 210

NV- S TRGYMUTAT

249

U,
udvariassg, 17, 37, 81, 82, 85, 176, 186, 232, 245 UPTON, Thomas, 10, 58, 232, 245 URL-cm, 63, 64, 70, 71, 76, 79, 88, 89, 90, 93, 95, 99, 108, 109, 121, 127, 136, 139, 145, 152, 154, 170, 171, 172, 173, 206, 209, 215, 216, 219, 226 USBORNE, Nick, 20, 129, 155, 246

,
dvzls, 140, 145, 175, 176, 215, 216, 219 zleti honlap. Lsd honlap

V
vgykelts, 124, 128, 210 VALOR, Lluiisa, 7, 164, 246 VAN DIJK, T. A., 41, 246 VNDOR, Eszter, 60, 63, 246 VARGA, Katalin, 28, 29, 33, 34, 202, 246 VARGA, Mihly, 65, 246 VARGA, Zsolt, 19, 246 VASS, Lszl, 17, 231, 238, 242, 246 VESTERGAARD, Torben, 185, 246 VESZELSZKY, gnes, 18, 19, 27, 232 vev , 21, 31, 174, 176, 179, 207 vizulis elrendezs, 118, 208 VOIGT, Vilmos, 18, 246 VRS, Gbor, 19, 246

WALLER, Robert, 18, 246 WATTERS, Carolyn, 7, 14, 18, 57, 59, 164, 244 webergonmia, 17, 18, 19, 20, 37, 65, 133, 145, 154, 155, 159, 172, 175, 176, 177, 185, 194, 205, 209, 213, 227, 243 webhasznlhatsg. Lsd webergonmia webhely, 10, 19, 35, 36, 64, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 147, 154, 159, 165, 166, 170, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 192, 193, 200, 209, 215, 216, 219, 226, 228, 229, 236 webszvegek, 15, 17, 47, 57, 155 WEINGARTEN, R., 138, 246 WERLICH, Egon, 50, 51, 160, 204, 247 WILLIAMS, Mary, 7, 18, 56, 57, 164, 233 WILSON, Deirdre, 17, 38, 244 WITMER, Bob, 76, 247

Y
YATES, JoAnne, 17, 56, 57, 164, 242, 247 YLNEN, Sabine, 19, 247 YOO, Chan Yun, 102, 247 YUS, Francisco, 17, 232, 247

Z
ZEFF, Robin, 9, 102, 103, 247 ZHANG, Benzi, 35, 36, 38, 247 ZUMTHOR, Paul, 24, 247

W
WALDVOGEL, Joan, 18, 246

Zs
ZSUBRINSZKY, Zsuzsanna, 18, 59, 247