Vous êtes sur la page 1sur 42

2011

1432

0333-8403147
0313.9292373
E mail
azmi@qadriaashrafia.com

E mail
khalid@qadriaashrafia.com
20

100

240

14

12

10

40

27

22

k u
Iz x V k Q ] *
! H

VQ ~ Vz/
#
Z

= q C

E
t \ N ~ :Lz l w z yY
7L Z ,
Z.
} g \ W x t 6, E
F V

$Z@z
e

yW

{
YQ

\W
C
t

z
\W

VZ

yZZ

yY

>

= },
7 

C ]g ~

g Z Z

\W ~

Zp

\W

Z ? KZ
~

#
s

a V :/
z ~ Vz

` uZ C t x 

\W

P
` t Y ~ } ,
F
b

gZ

f Z &

4}$E Z H i Z Z
?{ W h V ~ * \ W g *
5G
c E

V 1Z e

{Zg

H
[8

CZ

Ve ~g Y x C ?
}% ~

h ~ Z g"
{

{
},
F g"

~gg{sg

Y 2012~gY 2011c

1 V;

]Z| ka] )x

m]]

e ^ n ^2 a ] ^J
n u$ ] Fu$ ] #] e
=g

V*
!i
p
sp g ZD
&

Vzg

wi Z

;g

VZZ r Z T 8E
X q {z' J e o d| 656 Z o d k,
' :eY 1971c
4h!
|G
Vg *
@] Y%g Z MZxzyZx~
y W v*
! ~ Z o dXG$ 7] ,
'

+
G
Le *
* #%KZ {zX *
c g ) ~ *
!,
'z n0
L $ [+ ZG 0ZV;zH
~

+
[k\Z1
] q :~5: Xz KZ t Z Z@,
'ZpkZ V{hgzZ H
zgs %Z ~ 0ZgzZ G

]Z,
WZ J eo dX H
% *
@/
gV*
c,
lZ 8 g bzg \ yxgV Z
LZ bLZ + 0ZgzZ 1
m o {z X H
,
W~ z nco @ B x *
*6 qZgzZ H
$ y *
0 L L~
gzZ +zgy *
0 ! f{g {+
0i~ k#Zz $
" Zz Vx KZ,
6 ^ Zz *
! TX
 g C
)
) kZ
VM v{zt D Z
z c Zh Z~ O Z z n [*
!g Z dZ
X YY HlZVzg7x~gzLgzZ /Za~vZu[ ZX )
*
!y *
0 ^W
XVz%' g nVzg Z Zv] .
}KZgzZ W3 Zg W Dg-i! V ;gE- y *
0
kZ'gZ * Z * ZgzZ B
k Y 65' g x Z] .
}*
c ~ +
0iC ~ y *
0 !f
WZw~yZ y *
0 ! f yZx{z~ y *
0 gzZX 7/
C'7 YYH ,
6~g Z zzmgzZ
Mp Hkzg wi odZ M
+K
ZX yK
Z 7Z WZwDG{ C" XOg *
c X
qZ t p'3g p^ VMgzZ $
"*
Ug Z *
c gzZ !ZjC Z ,
7 Zz VzZ e Xz qZ
G
$ *
0E
@' [W~ x @ |
u Z kZ *
@By *
0 [ Z y *
0 Z G
G
d
w +/
w X ;gg Zg7 ] Y z G( ~g ~ zoX H7q $z*
! g /

WZ+
Zy *
0 *
! V{[- ZgzZ +/
w ? YG
y kZ X Z, C
 V{ wgzZ V{[-Z

Y 2012~gY 2011c

] Z| ka] )x

: ~ Zg Wxig,
6 y *
0 i W qZ~ $
e%W! -ZX ~ Z/
zg ] Z b Z
T: e gz$gkZ u kZ ~ *
! pz
yugzZ [ x y *
0 ~izg {y B
k kZC ~hg
i W B
k Y71 BgzZ *
c DwZzi yZ o ,
F ~g *
c gz(gzZ $
d V Zx0,
6 kZgzZ
z|
m| ,
(~ ~i *
!{H( \zZ] ~jz (y *
0 ! f
y*zy ~TX
kZ1[q$
eZ)gf! NZZ X *
c e klng Z kZVCXgzZ ;ggZ Z +zg1
Y J eZ yg ZZz
~ kZJVX *
c g Z tkZ ygzZ pw
ZwX Wg Z MZu,
' Zz} O Z ?O ZQgzZ, h 4*
NkZ q~kZ gzZ H
*
c uzg
` WgzZ' ;g W ;gW' { ~d VZ M%ZX *
c hgcWogzZ H
*
c eg)Zg e ue ZgZ ~ kZ
}zM%Z p~~ *
!,
'z n~g ' ;g W`C
Zq~"y *
0 bZM%Zwj
c $Z Y 1964 wi *
*
*0 YgzZX qZ ]*
!NZ~ y *
0 X gyZz&BVz)z
ZB yZQgzZ *
*: ZzV xzx Z XgzZ x Z y *
0 X ;g *
@ wz,
4 Vl Y 1970
Zg+
0ZyZg 3Zzf g Z} ,
( & J e o d t'bhg' H kZX Z qZ bzg
*
!Z]ggzZ Z Z.
}tXn $: x Z]g
ys *
!gzZ' &~ Vzg Z)f'Z S+
0
X Gx pg
:~ ''57$ X zX zQ ` W
/

],
m
/
w
o
B
wq
iZ

` Z'
X *
k,
':e/~L L
c W7C*
!zuZ ` Z'Z1g /
W8 } wgX 1<Zg7Zh ZxVWkZgzZg ZMZu,
'8 8 X o ]q ,
F+
$ kZ ` W
ju +pT *
@O *
@VgzZ X y.*
* {z g7}g Z Z} ,
(vgzZ} Z
C r"gzZ]7[ Z kZX gg6,
6pV J ,
(7Vizg WgzZ g^kZ G%
kZ {z *
@ 7 kCN z n [ *
!gZX ;geg kgg ZMZ Z-Z ~,
'gp C1 'gzZX ~g ,
6 +
0i
QgzZ Dg Zh Zt ZV{+
h/
k#ZXV *
N DVk]9zgV yZx $
d
,g 0z p0t' Z Aj}g J ,
( 7 Y ZvgzZ {)z w,
me wz
LZ c wg ZMZ LZ g ZMZ [
x ~ V ZpKZ KZ Z yg ZX : gzZ
~Z>gzZ *
!i+
$g(}g gzZ *
@7 Z ,
(i W~{*
c w grsZ ZHg *
!zg qVo)
3 DgzZ D {z{zs~uzgzZ kg yW #
rqZ'qZ| ,
(qZ p
ng7[ Z
Z[ Z gsz^~ U,
a V g Kg*
0 T/x X *
@ (Z yW @Wx
X g7 Z

Y 2012~gY 2011c

] Z| ka] )x

:~i Zq

a
z
[ Z ,
'
{ X VJ
Zz
v g , Z 0
+
zg ] / Va
Gq[ X 3ns ZZ ~gZ *
c Z%ZvgzZ ZgizWZ,
kizgzZg'7Zz,
6 o
WZ,
kiz MX *
c ;wY s yZ \z/
<IZ
m{qZgzZ W~
( k{ KZ g)
) z L
z kZX C3g" ~,
(
(X ~i *
!~x kZ#
r5 Y7 7wq< #
r *
c kL L
~/
gi B
kKZgzZ Z[p}uz qZ DI *
ci7
gzZ Ig Z Z (` WX ZZ (}g
X
bW~}g *
!x zo WqZ' sz^~W] gzZ
kZ| ,
(~7+
& Z kZgzBzg}g kZ ` W1Zrgz$&@
wZzi ZgZX ~zwZg L
:kZgzZ {gg z" gzZ' 1g zCZ,
6R Z Z

X D7lz%+
$p1 z,
6b & ZVzuzX }/
~
7Zz ~ wzLZ p ~zz K *
0,
' )u ~
( yZyQg *
!qZ' ~g ZCZ e
V Z+ (vgzZ s Z 5 ~gZgi $
+ Y ~uz g] *
! [ zZ sqZ {z ~ A
]*
! yZ%@&
6
,
( KZC*
!@s Z' y',
6= *S{zX g}g Z *
0 ~ C
KZZ {zgzZ7g

C1 g| ,
(W~8 {+
h yZ/X Vz&(}uzV*
cgZ/
g ( q ZX )
s~
(g7( s ) W- ZX g Dg O
_Zp) I X ; gY*
@ & ~ s Z q~h {gp
nz b #x ZgzZ 4 ozx CW7] +Z ~o~ ]qyZ g We
fx
(
] Z zg+
0ZgzZ z' &gzZx Z5~Vz C
T',
mzkZ Z.
}Xd

~ }g*
! ogzZ x ZC*
! g Z MZ k KZgzZ VZaC mz $
-*
c ~
( [*
!gZ gzZ g p
X v

g Z+
hP

Vzg e
Vzg e

LZ
LZ

t
gzZ

LZ
Vzg e

Y 2012~gY 2011c

Z,
k
Z+
0Z
Z
Z'

x &
g
^

;g

~
C

] Z| ka] )x

yW
g

x%x%L$W
n u$ ] Fu$ ] #] e
$ ] n $ v e ] + %m ]n q] n n f$] ^%n #]^


oF ^%n ] ]e ] ^ m$ ] ] W ] ] m u$ gjF jn i! ^ nf$] ^ %n # ] ] ]ZZ
XX! ] ^ $ j e $ + j ^ % q $ $
o k0ZgzZZ]|~X wg Y YML L
^ ] ] 7^ ^ ^ ] ] ^ p] F oF i ] i ]
~@]| Z%wg ._w ^ ` oF^ i #] XX! F] 5 . ^ F e o#i ! m ^=$ ]
V
6 s{g Z kZp {p/
Z gzZX DTM VXX] !ZZE
x \vZ X ~XX m] m ZZ % ] h {z $ ] ` n Y C
mZ\vZ#
Z t x x-L L
B*
0 : i yQ/
ZgzZNyZZ,
6V
~{z 1V1 qZ k*
0 }g vQ Vz gzZ [ ?~ #
Z 1
nZ {z *
c Y C
mZ \vZgzZ , yZ H}& V1 ~gv p=wg [8Z
X BVQKZ Dg Z Z ?H *
c z QgzZ yZZ,
6 kZ ?
:D ~L
L L~i Zgx ZgzZ
vZDg Z Z *
c Y C
mZD{zkZgzZ
] ^ m ] ] ^ Vp% f _$ ] m q e] ^ ZZ
kZgzZ V {Z~,
6
?gzZ Y { Z,
6 }uz qZ *
c 
K ] o$ v ^m ] = t^q% ] ^ ] #]] ] h^j]
X~Vd{z:H
Q
XX]! #]] ]
:

? ) ?~g ZZ 0vZ1Z x Z
Z( 125 :m,Zg Y
bz ]z,Z| 685
 D | 310 ~d,
k
` 0) L L
:D ~yWZx
*
c [ IZ} Z s{7 XX ] (]ZZ ~$
eW #] o$ $ v ^ $ ] ! q $ $ZZ
~kZgzZX s{7 XX] (]ZZ ` YigzZz #] o ^ f$ e] o o $ K n o F^ i

kZ~ yW( V
~) [8} Z X [ V
~g n$ oF] ^7 ^ ^ ] $] ^ oF^i

X z{+
E ] q oF] m % # ] h Vo F^ i
 D ,
k~ Z bzgL L W)gzZ
(nfni
bRLR oj p] m] ^]ZZE

DMNN V(T Vf q

Y 2012~gY 2011c

]Z| ka] )x

gzZ ~*
0 ~ Yn kZZ[ Z 
gzZX k0Ztz XX]7^ ZZ gzZ CZ
@ *
*
c g Z 9{ ZYzy: ` Yi
LZgzZ \ WLZ ?:t kZ : gzZ
Xg { Z,
6
gzZ f -kZ~gZz$
eg g Zz
D
!
t x gzZ T t Nz t x
E
gZ ZX V/b o + I
)f}uz]*
! *X t~S t x {z
{zx *
* e
h)f LZ]*
! 0: i {W *
*
gzZ *
@B{z Y1 *
!i,
6g t/
ZQ
*
@Y0 Y ,
6 kZgzZ YW~,
k/
Z
{ *
c i k Q {)z ~Zg gzZ Z/
Z gzZ{z p
ZgzZ X t x $
/
A Y e*
*g Z T Y ~

Z L LkZ $
AY ~gHZw ,
6 s kZ
gzZ wZ w~ {z]{z 1 Y
t x p7,
k~t} <X@Rg Z~
X*
c t x V X Rg Z: wZ w: ~ZgzZ
6 }uz ,
qZ9pgzZ }g ,
6kZ Y C
mZY
 WQX ~ kZ Z \gX { Z
t Z ,
k kZ ~ *yWgzZ pb V1
Zw,
6~gizs kZagzZz{z: Zt x
gnZX ZStZ ]XX o i ZZ_,
m?
X*
c S gzZt x S \
+G
G
G
B

: Z%9}gXX n f ]ZZ G


0G
yZZ,
6V
~g Vz9}g \g 9
" Q Vz9
3G
4Z ~ kZ SE
yQgzZ 1t x z
} VQgzZZ LZ ~ kZ9 {z N
X *
@x Z i X

Y 2012~gY 2011c

:
^a ^ oF ^] Vn mF ] W ] ] o j]ZZ
^ `q #] $ o m q e] q] ^ F n i + m
o ] n ] $] $e WK ^n&f oF^i #] & f m
o' u & $ex $ K n oF^ i # ] o$ $ v
i $ $ oF ] ^n ^m $ n e $ + n
$ ^ $ ] n u ^ n ] (m?]
o ( n n f$] e o j ] $ ] oF ] m _$ ^e
XX! j ] m?]
(N Vf q ^j(m5]] fjXXo^] |ZZE
D
bMNSL oj ou p5]e o<vn (NLUV

t s %Z~ Z% $
eWL L
T C $
eZzg k QG *
@kZgzZ w,
6 CLZ
: Hm ] ` q oF^ i #] $ Z]|,
k
`0Z
mZx \vZ
V
~@]| $ ] ` n Y C
p=~ ~C+
0i ~g v\ W/
Z 1~}g *
!
C \vZgzZ *
* yZgzZ *
* yZZ,
6 yZgz N W
eW \WQ B x KZ nS {z *
$
c
{z t zz f : VZ ~ $
eW ]z
yZfY C
mZtzz kZ *
c gzZ x\ QR & ~
,
6 fY C
m Z~ $
eW X g7*
!]gzf
X H
H rZ
:)gzZ
%] o ] ] ^ j ] ]ZZ
p] ] 7^ ^ m = $ ] ] ] o % ]
p$] ^ =$ ] $ ] n e t^ q% ] (^ f e] ] ]
] oF j] ] 7] oF ] n o $ ] pF W xv m
XX! ^fi] oF
1 ~ ZgzZ Z%RS L L
8

]Z| ka] )x

yZgzZ yZZ ,
6V
~* g Z
Vz~uz~kZgzZ 9t
gzZ Vz9 }g Zz )
Zz #.
}
X $
e.gzZC,
7fz*
@~
X ~$
eWkZf ZH
1VZyQZ *
! & b ZzgZ V K
Z ~ wi Z \g
eWkZf T H
$
1
 M
1g KZ qZ n
:S~i q Z}
: H
*
c ~
VoVz,
6 Zz z M
1g


7
Z pX H
#
H ~ 0pE
Vz+
$V jm$ W! o e %e ] ]ZZ
F
F

V{V Y1~ }g *
!
g ] i ] ^ 7 oe ] ^ e e k ] ] o 7]
$

$ $
kZ Y1~ h V
~u *
0 [8a gzZ X *
c ^ ^e! 7] ^] ] i ] ! n ^ ]F ^ ^] nF ] m
XX! _f ] ^e ^ j] t $e x m$ ^$ f
:*
c g ZX *
c V1V K
ZmZm{n

vZ 1 ! [8} Z *
c gzZ L L
gzZ [ ?~ Vz #
Z kZ n V1
yZ ZE& wg {z k*
0 }g vp=Q
kZ *
* yZZ gzgz ?X k*
0 }g v ( V1 )
g Z Z ?H *
c ( kZ ) kZ *
*gzgzgzZ,
6
HgZ Z n
)f ~g Z ?1VQgzZ 1
B }g v( )~gzZ xg { Z *
c ( \ vZ )
( ) kZ }Q QV ~ VZ
X vz
GL G
"W
1L e *
*n]k ~ K`
7yQwZ wY s{ *
c iy*
GL G
" WagzZX ;g
oX x|Sg`

X N YV]:S V
~g

g}g vz {z *
c V } ZgzZ L L
6zZyZp7QgzZ yQ V_x W
,
VrZ V7g Zg v~H L LY7 D { Z
t Z,
6kZg}g \ WgzL L
]*
!kZ L
L z:tizg# ?} Hn kZ
Z Z \ *
! }gY ZZ uL
L t*
c X"
HQZa yZ gzZ
X HVg D ~g]k Q\ W
TX H
1 Y fm{ +Z ZuzgzZ
: ~ $
eWkZf
$ n fj g jF ] ] i ] m $] ^ %n # ] ] ]ZZ
^ $ e ] j7] K f j i ^ $
XX! j=m^ f n
DMTS VXX] <ZZE

''{W*
!''

Y 2012~gY 2011c

DMSO VXX]]ZZE

VyQ {z \vZ 1#
Z z *
c gzZ L L
gzZ VS *
*ywgz ? ~ [
V_ KZ{z kZ *
c N VrQ tZ kZ *
* :
* ) 7 ~hn k Q +
h
y VrZgzZ
%N( w
X g+
h
y{zq{z ~E
9

]Z| ka] )x

&mu 

^ 1 

yvKZkZzkZ ;g[ Z N,
'Z,
'Vzh N
} lp, Z XC{z k\Z gT,
6
X Cx7hZvZf% *X
4$L Ln oF^ i #] u v0Zq
-E
~ ] <XE
:D ~]YoKZn oF^ i #] u ~i Zgf 0
Bi *zi Zg1@7hZ]Zg !vZ *
cLL
7hZ *gzZB] ~1*
@7xYZygzZ
~17?]
y WgzZBf}1 Cx
XBg Z+
h}17~A
gzZB
G
^

:D ~u]|
g 7 M2 Y
` ]| ~ L L
~ ?g7 M t Y7 ~ 
z Z~ *
c [ #
Z MgzZ Kzg
kZX YvZy4%, W~ kZ *
@ a
y{ *
ci
7 M2gzZ ~ hg *
* 3 Kzg k,
' :e ~ n
X V8
g/

: 0n oF^ i #] u 0g
X 7]*
!Y (Jk,
':eL L
I
-4
: 0 G0g
f,
e
6 p,
6qZkZ D]*
! Jk,
'L L
~gz~ kZ ]*
! X D[ w LZ] ZggzZ
?~gz)XgzZ

Y 2012~gY 2011c

n u$ ] Fu$ ] #] e


p $] % "
# o% f$ ] ^ ^ o F o e] ZZ
XX! kn ] o v] % $e m p$] $e m
gzZ *
@f vZ g Z V
~gL L
Zz f {%gzZ {+
0i wVVz yZ *
@7
X {%Zz:fgzZ {+
0i
@Z< C %gzZ [8C +
*
0i
}%{+
0i {z*
@7f vZ g Z V
~gX
Xg Z+
0ikZ ~
 y
qwt *
c Y f
kZ *
@7fgzZ Lg {+
0iw kZ *
@f vZ
C *
@Y%w
x*
* {+
0i +
0i
 D u { H w {%
n "
# #] ^ ^ fq e ^ ZZ
# ] ] m e l$ ^ o F $] $ r ] ] $ v jm
XX! ^n oF^i
Y~ A
 g Z V
~x ZgL L
~{kZS 7k\Zz q *A
IZ
Xg/
%fvZ~*
qZ t t #
Z Y ~ A

 ~ Z { *
c i H [ Z Nz
`Z e
h x *
* u*
0 kZ i

10

]Z| ka] )x

f ] ] "
# #] ^ ^ ]C $ ] oe] ZZ
j qFC o ^ ] ( n ^ ^ ] (^ ] n e
] i ] $ n (] g$ ] ^ ] $ n
^ oFe ] ^ [^ ] ] em ^ ] ] ej $
XX! #]
+4, Z ~H :*
c V
~vZ wg L L
Zg}g vgzZ}_ q ,
4 g Vz C: wqZ
] Z ~+
0 e *
*n }g vgzZ Zz
?4 kZ n }g vgzZ V4
/ ?,L{zgzZ zg 3/
yZ ?gzZ z
Xf vZ{z :*
c ! V; :Hn
Ff]$]^n ^
$ v M n o F o F^ i #] o$
XX! n F] h # v]! n q] e^v] ` oF$

Y 2012~gY 2011c

gzZ x|Z z ,
ki $
gu]
X 5$gzz]V ZzvZ
^ ^ "
# # ] ] ZZ
CF^ ( #] q $] Fe m m (#] m ] jq]
i ^F n k $ e $ ] ] ] $ ] C^
XX! l^u
fvZ v g Z V
~gL L
y W g vZ s yZgzZ V n
V Z,
' ~g vgzZ jv ? *
@ Z+
0qZ
X I~w+
$V>
: *
c W~$
guqZ
kZ:zg,
6V
~g:f vZ~>T L L
X V`Z,
6}%, Z Zz>
kZt {g > *
c W~ $
guqZ
:| ,
7t,
6x !Z
v e $ # ] ^ v f v e # ] ^ v f ZZ
XX! n ] h i] j ] k] $] F] $ ] M]
t {zgzZ !z H Z Z hV< ~ $
guqZ
( ]gz1)Vz)z ] ~ yZf vZ
*
c )z @W YWt q,
^ Y*
*gzZ C3 Zg
X(},
7: { ,
6kZ
:D g Zm ] ` q oF^ i #] $ Z]|
~zi Z ,
F ~,
([ Z N kZ et L L
> e kZ ( ~g Zl{ *
c i [ Z N )
:} J ,
7t,
6
o m ^ $ $ ] h e ^ v f ZZ
XX! n F] h # v] n ]
e
h |,
7 p ZtgzZ *
! {g ,
6 >
: *
@{+
Z

11

]Z| ka] )x

y 0*
gzZ[
g

xq)$

dZ w ~sZ <
$gzZxZT:{zX,
'Z,
'c
~x
! fX d
\wi O y i
q/
ZgzZ q Y ]ZV- gZggzZV* q VzZ
X *
@YqD 7Z VLgzZ}'Z ega
x o F^ i # ] o tzg /]|xz~x
H o F^ i # ] o \ W Yb7uzgg Zi *
!u~
Z*
c *
@ ? ZH@$
di
]|X h
M7*
@ JLZ oF^ i #] o \ W._
~x gzZ ~gHu${1 oF^ i #] o tzg /
X 1 :ZzCZWy{
X y]Z,
k~,
'xrZy *
0
x 
Wz rZ! fZg O%Z8 g- ~ ,
't
_
5

kZgzZ EjGCZ,
6g~ C
 fp 2Z zg
+,
F+
h.
]x sZgZ2Z,
6g EZ: bzg
X ~g Ywq *
@~^: f kZgzZ
~ C
wZ W L
<z yW2Z
~wgGbzg 2Z 2X ,
V
6 ] Zz) K
Z
X
y Ww ZX
y~ T *
c W)lqZ k*
0 V
~@
V
~\WX x( ) ) gzZ ( o)
CZ ( o)y VZi ZX *
c ~ h )

Y 2012~gY 2011c

n u$ ] Fu$ ] #] e


{ /xsZy *
0 n oF^ i #] u WZ+
Z
: gzZ *
c g Z
F,
F
6 VZ < sZ M W y *
0 LL
X
x {qZxsZ {zHcx KZ VrZ
X Hw
: *
c +
h'\ W
x
Zg Z,
'V
~@xsZ97Z L L
VrZ #
Z*
c z kZ 4z.
] c ~ Zi WV ~y
X 1$
-j~y
(u,
F
V
~@"Z y *
0 x Zz
Xxsqzgm{
x z ! f
Zz
( y *
0 z kZ
~zc 2Z k-egX g wyxg
xgzZ4 V
~[
g k*
*H
H ;g ~
x rZ! f~g @i o V
~wg
` Zg ,
mZx rZ! fy *
0 X ]Zw
V
~@x gzZ V
~]t ~ TX Xgz 4*
cg
rZ ! fX  ] d sZ Vr Z
._%qy gzZ 4 *
! y x
X F
F,
6 4 *
! s ZgzZ wx X *
@gzZ C

12

]Z| ka] )x

%C 0#Z xsz zg,


6 =r G
*9g
wg ~ mZgzZ 1Z X c a gzZ h1]
X ~yW+
$~ Z%*
*gzZ ~ *
!,
'Z\vZX
w LZ V
~[
gk*
* cyC yZZ
C *
c OwD Z)X,
F,
' zZgzZwW
E '
zZ ! , Zg p V,

' W{.E
-;X1 x ~,
! !
Z E
3 z *
! /
Z
Dk 1] ^ meE

#$
gu$
gQ Z :
f ] ZZ p Z2676$
gu~,
F Y
:7
Z e bw+
$XX f n $^ i ] ZZ XX o' & f u
X x ~yZi
D447/2 ^ ^u] o` 6n o o &mu E

] f ] ZZ p Z4607$
gu Z1Z :18
X*
c spXX f n $ ^i ] ZZ XX^n & f u
D 447/2 ^ ^u] o` 6n o o &mu E

XX] r i ZZ p Z$
gu Zj~g g :19
~1408 gzZX 5109-5110 ~g gX K
tX p ZXX r m ZZ V;z7p Zt
X $
gZ pyZi Z e
D264/2 ^ ^u] o` 6n o o &mu E

853~g g) XX^ r ZZ gzZ ~g g

:20

w+
$ XX ^ $ ZZ ( 561)XX q ^ ]ZZgzZ ( 564
X )*
*g { (yZi Z eJ Zx Z b

D466/2 ^ ^u] o` 6n o o &mu E

Y 2012~gY 2011c

]|#
ZXH
k*
0 oF^ i #] o tzg/]|)l
o \ W ZDV
~@ oF^ i #] o tzg/
: gzZ~g*
@Zy/
( o)y oF^ i #]
Xg ZzZw ]Zw*
! V
~y L L
4*
!sZgzZV
~[
gk*
* "Z
Zwwg@xsZg*
@XyYx
2ZzM WV
~[
g*
*gzZ g]Zw
xL+Z D~i )
*
! T ~ `g{
~dxZZZXZa V
~[
gk*
*
:*
c n oF^ i #] u wDZ)#Z
X H
~i *
!Z *
* 3,
FL L
M~g/
L +Z D~i wD Z )
Xg 7 7 ~gZ }g J g *
@Z ~ @+
D
! fgzZ ~ ,
'w q *
@y gzZM WkZ1H
0y *
0
~[
V
g k*
* yZx *
0 {gz,
6 M
,
Fz
x wg {v*
!fgzZ DQ y
rZ wg { FX 9g Y ]Z rZ
LZuZzM%Z\g- gzZ H ;g Z yZgzZzgg
wg { {z H
0 {:z V ZxX H
*
c x
XDQ ~X3gzZ D] 56Z~
ZX ,
60 ` Zg,
mZzL+ZD~i
~i ~ Zw ._ y ]Z,
k ~ ,
' 7Z
~i gzZ *
* x rZ ~ gz ~g i
x rZ gzZ M WsZ y *
0 )l ~g i
Z K
Z ~ C
2ZrZz 
Wz !fX Y *
c ` 
~[
V
g ~ [fX ` xzgZz
{g yZx sZ/
Z H
0 w~i {gzZ
~ wg y#*
! p iZ h
M7[*
!,
W !f
gzZvZp tV
~[
g X V #

13

]Z| ka] )x

#g
$ug
$Q Z .x **
n u $ ] F u $ ] #] e
}V
~vZwg $
eZzg( o F^ i # ] o $
"*
U


v9
qZ} 9} 9\ WgzZ p=k*
0 9 x?ZgZ {gZ Z Z @ +)
:1
X \ *
0 ~[2Z G
%l{,
k 8YZjW~gg
GZ n*
c g gzZ Q1892 $
gZ g ~,
F
._<!;z]gtY ~w]gsf `g
0 gZu
]*
!.
_ z+
Z! ;zwp Z sfzgq Q Z0 Z +Z +i xZ 'X C*
E
ZzkZgzZ _Z~: XX j_^ `n o] k ZZ
:]g sf `g ~893 W ~Z
~zx Z+
h'X 1^ ( apgurg) ~z $ v ^n ^re ^ ] ^ ] x$m ]ZZ
:~g +
2p]g sf `g {,
k
( 1) XX ! n q] fv !$
#" #] vj ^ j_ ^ $]ZZ
D 3 B; ! ;z g yZW
X $
T Vz,
FgzZ]g!
XX ! ]j e ] i e $ fji
N nkZ {z^ ` o F^ i # ] o $
*
"*
Ux Z]|
;*
@GZn*
c g u $ ] n w~zx Z
:2
kZgzZ Bp(ZzV
~vZ wg {z *
@ d $
+ Y [~:#g"Z GZ n*
c g kZ
X N XwEZx ZgzZ,q
,
'
X Hn*
c g o] ] w
,
6 gI$
gu *
c 5 \ WMg id
C1Z Cz gzZ ! ;z - +Z b &,
F
s sZBBxx
` $
.Y$
. gzZ *
*kZ
` r ] 6 ^ ] ^ ] ZZ ! ;ziZi
I-#G
$ \vZ X Q Z H w b
+
X *
0 YGZn*
c gXXpf] r] ]v]
XgpV(Q Z$
gu*
! [*
!~XX^ _ ] h];: ZZ[ ~[ kZ
Zg Z GZ n*
c gt }z kZ
sfzgq~ $
gu~449$
gu109
E
I
0Z Z eg "Z Z 1430 n*
c g l4
:V- $
guX $
T p Z
4$
69 kZ1 H:<Z G
!Y *Z+
h E,Z y 0 y {n) $
"*
UM
pIE
"*
U x Z ]| L L
^] ] mr]$ ]] f_ v xnv] ^r] &m^u xm]mrj] o] p^f] xnv j:1
!MPOM!2010

Y 2012~gY 2011c

14

]Z| ka] )x

XvZ X ,
670 x ~zx ZgzZ $
eZzgt ,
6
I
4

h
E
5
D,
F ]g kZ ! ;z gzZ qZ N 5
G Z g "Z T 2010 y#Zg ZqZ bZ
gu124g 67-68kZX H
: q $
! ;z ]Z +Z*
* bZX x ~zz p Z
vx 6}g : \W x*
*LL
gZ g ,
6270 kZ ~ GZ n*
cg 9

gz ]t Y 7}Z Z DY}g 746 $


X 2007^)(lg Z,X H
c)wgvZ} ZY ZN Y}g\WZz
*
$
eWQ ( V
~)(vZ *
c) vZ} Z ( vZwg sZ ]g Ziz #~: \ WMg id
( 4) X
Zg[Zwg}Z} Z\WvZp Pzt V; Y *
c 5)*
*g { ( w{s zZ
G
- g~ Z,
$
'uGq >Z G
)
! ;z Dp
L !.
} X
,
6
G
,
F ! ;z }uz qZ g \ Y,
Fg7 g *
7 ]Z|
! g ZD gzZ,
6 #.
} +Z $NX 4
EEE
I#
$
{ i Z+
0Z ( V
~)wg L >Z G
) \ W: i Z
X -GQ Z+Z/
:D t{gzZh
M vZyZi 0 Z e }Z ~! ; z
:3
X y*
!yY?wg#wL L
:]gsf `g~pZ[ yZi|Z
+
Z*
! LZ H5 \ WMg id
^ e $ ] o F %m ] o F^ i ^ v f o `F ZZ
D wEZ $
dz g c $
e ^ ^e oFm ^$] $ v ^m ^n ^ $] ^ o Fm^
vZwg! ;z/
Z ! ;z .x *
*t *
@YH,
F
( 2) XX ! #] o$ f ^m #] ^m V ^n $ f %]
 ~ Z ~,
F } y E V
~ g Z {g Z Z >Z G
) X ,
F ]g *
! zgq
X *
@ Y*
c V
~ gzZ ,
7 ,
F X H V- ~ 4,
6 u Gq +
0Z
+
G
J
4E
C Z Z+
kZ 8 Yx?Zg Z~y *
0 y#ZZ
:4
X /G
$z$
-
~\ W x *
*LL
z ~g g,
656 kZ 8Y ~1998 gzZ,
62 x 6}g : V
X $
gu Zz xe!
( 3) X Y7V
~} Z ZD Y}g v
~:# ,
6 F{y#Z Z #
Z1
: V- ,
F
g
z ~g g ,
6 x*
* 8 Y x Z ,
ki [ ( V
~) wg *
c I \z :, 4vZ L L
:W$
gugzZ {o/
ZX H
*
c wB{g$
gu 7t ' *
@Y Zg Vx 6Y Zg Bx *
*
] Z|$
gQ Z1Xce +
${o 7$
gu N Z~
gV
~\ W7{z kZ ( V
~)*
c Y
c vZwg *
c Y : Y Zg !z]tgzZ
X V- i *
!110 v nuj] h^j:2
!a 2 oqe2 J n4 n^] 1426 ] ] f_169 v nuj] h^j:3
! p u] ^j 2001 pq o2] ] ^e r ] fj149 v nuj] h^j:4

Y 2012~gY 2011c

15

]Z| ka] )x

1*
0 Yt Zm} ,
(~ti x?Zg Z
:6
: ,
6296 X g6,
6Ue Z CZ p
G
G
9O~t CY ? O~ ,
6 ",
7 {i i
i : kZ 1 ~ X X X 9gzZX X X ~g g
]*
!kZ~c+
iZ {X
79*
*w+ Z,
6{ i
I
"
4
5
F
ilGEgzZ [~:x?Z M
H
*
c w,
6 g
]g sf `g s kZ ~ :+
iZ *
!WxsZ
~ n #] ju*
@gzZnq] #] o x Z/1X
t? ~,
(
: w{ i i :
Z Z ~ sZ ~g7 { i i : +Zg #
+Z*
*0Z0ZX 7w(Z1 CY
b Z Z { i i : )
) qZ >gzZ ]Z
X 7
^Y { i i ,
,
6$
T /
Z D _Z0Zq
i : n q] # ] o /LZ V
~gC
y Zz
g ~ [fz t bZ D Z Z { i
(Z1_,
7 {i i : +Zg #
X 7w
] v, Z ~ V H0Z
~ yZ \ W1X$
T V
~g
( 7) X 7Z Z { i i :
bZe s*
*gZ ]*
! KZOg*
c
t9[ZXgi x?ZgZ 7]Z
b>Z G
) Zz `g*
! yz ^,
6 {i i:
#uZuL
<{g,
6lzgZ,
6KZ*
ceZ
X C

 w+
$ VW 7 s+
$ p
E
-^ = " zg
y <XG
YK
>g~ y#Z Z , x?Zg Z
:5
:V-]g $
eW64
gzZ p : LZ ]*
! CL L
+
0i \Wsm$
eZ@kZ g Zp Z
~q cg lZ,
6 ~tzg ` W vp
: ;Ze+Z \vZ ~ +
0i \ W +Z
( 5) Xgp
E
- +Z b &Zz gZZeZQ
E
i$

x Z ?Z0xZM0Zx Z ~zxZ T
wo
Z+Z ixZ+
0ZyZ1ZxZFZx Z 4
\
I
$
0ZxZ ~zI+ZxZ ~ AX+ xZ UG%ZxZ
wZ hE
G
gixZ ixZ ~i 0Z w xZ X0ZxZ

/Zx Z A - xZ ) 0x Z gjZ 0Z xZ
7gZ {Zes~gZZxZdgzZ ~ _
: *
c sp]gkZgzZZgV-~c+
iZ Z *
c
+Z/g *
! g ZD gzZ,
6 yW, Z I L L
( 6) X yW
~ ` s\ Y #~: #
Z1
w]g *
! zgq X gwq *
@gzZ j
+Z b &X ^z$
.zZ ~Y vZX *
c
9/
ZgzZVY ]g /
ZC\ W +
hgs %Z V Zze
hgzZ w*
c gX VY
x x?ZgZ y#Z Z k*
0 Zg X ` 5
X c+
iZ
!1998 ]] f_247 v ^nf] u] ni:5
!]] f_113 v ^nf] u]:6
!2005 ^eB ] Af v f_295 v pf ^:7

Y 2012~gY 2011c

16

]Z| ka] )x

Zz kZzgV
~gx Zg,
6111 c+
iZ
: V- i ~q,
6g Zz
o f$ ] q ^ f n m V$ ] f ] o i ^ m $ $ZZ
fn g] ( f ] ] e j $ ] n #] o
n $ ] ^ n $ ! n #] o$ ]m $^
( 8) XX ! #] ^m
n i ZZZD,
Fzg Z ]g *
!zgq
W! ;z*
c y ),
Fzg Z~c+
iZzg Z XXn] V ]
EE$
:N 5 *
c ]o V
~wg L E
z$
-
}n V
~\W Wk*
0 ugIGQLL
gzZwZ9bkZLZI .
(9)X
XX#] ^m n ]ZZ }xsbkZQZ
] m $^ ZZ p Z! H5\ WMg id
< ! ;z tX H
\E W! ;z,
F XX #"
X s ~,
F~ ,
mZ

[qZ 0Z xsZ .x *
* V; z
:7
wg! ~Tx *
*XXnj] ] ] ^ j]ZZ
+
$yZgzZ)
+
$^ ` oF^ i #] o /0vZ]|
]ZZ p Z3Z$
gu,
6304[ kZ *
c g Z
n f e n] q$ i ]
n #] o$ v ^m u $ ] o f $ $ v
Zg Zt
V;z1X G XX n #] o #] ^ m
{g Z Z Z @;za ZLf V
~*
z L Lx *
* T8Y 3z,
F [ kZ #
Z x?ZgZ
g I$
gut 3g 2 o ZgzZ VZe {o
X ~wkZ
c X H ~ *
*
!W't ZiZx t7t wZ
*
0 YkZ x?Zg Z #
Zt wZ V Zz h{ Y
IL G
" u,

6 x*
* 3z,
F > yZ ~g Z)f
'*
c zgC0ZX 3tb wV
~wg
I-#G
X Q Z H# ZV
~wg$
gu1z
"As is he is before him in view" (page 140)
K
x Z ~,
Fx Z z 0Z x Zg I$
guT
Eo
: V-,
Fg
x Z w ~zx Z q0x Z 0Z x Z - Z 0Zx Z
$ ] m,e ne o] ]+e om+ZZ
5#gzZ`
00Zx Zm
N0Zx Z ~g7O
lqx Z Zd
n z *
( 10) XX! # ] ^m
0 y{ & [ Z 5 0Z ~
yZ zg Z 1X ~ ~ ,
mZ gzZ g !
VZz s WZ@ ~ ZsZ ~ ~ *
!Wg y Z
(
?E
 p Zt , 5Zzg V; z 7@ *zy *
0 a7,
6x *
*3z,
F$
gukZ,)zVZF
~ pyZ *
*,
F yZ V s {o
X H 7,
6$
gu;zbw[
V2,
6 PL , ZvZ X 3 Z mZ e ~
y W~ wqs zZ]g Ziz#~:
:8
Xgp B b) ~gz {)z xsZ yg Z Vzg *
03
{ >g 8 Y x?Zg Z y#Z Z
:9 ,
F kZX 3gXXn] V] niZZ x *
* kZgzZ *
0Y
[*
! t Z [ ~g g L L,
690 98 $
eW ! kZX H
H~ V *
!ivgzZ ~ ,
mZ g zg Z
!111 v n] A] ni: 8
! 124 v ni o 7^ ni pB 1 m B: 9
!158 v qi o^n] A] ni:10

Y 2012~gY 2011c

17

]Z| ka] )x

" ,
7 xszzg 0Z~ [ kZX [g
m#
Z x?Zg Z [ X G y ] Z 41
~ h W )
S ]gzpgzZ,
F zg Z 8 Y ~ Y 2000
x VZa sgzZ *
c sp~ ] 40 ] 41
,a X H Z]o V
~wg~ Vw
n ] ] V e]] ]ZZ yZx
g ZGx VZa",
7pzg XX f o ]
X
]g *
c i
i X  ]*
c Zzg 3 sf zgq kZ
:N 5,
F
\
E
0 Z X D y 3B ]|L L
g b 0vZ]|Zz ]|{z Hy
/0vZ]|~D {zD$
eZzg
k*
0 g ZG V
~x Zwg {z ^ ` o F^ i # ] o
]|gzZ 5pzg,
6V
~xZwgVrZ} 9
oF^ i #] o tzg /]|gzZ oF^ i #] o & 1Z
( 13) X f~ x Z$
eZzgtX n
vZ]| $
eZzgt x Z
:Zz^*
c D{ Zg Z ^#
Z ^ ` o F^ i # ] o /0
gzZ ~q,
6 g ZG V
~x Z wg D p=
X D Y:Zz8
oF^ i #] o /0Z]|~KZ0Z
V
.G
gZLE
~xZwgDp=^{z#
Z H$
eZzg

:G p Z$
gu!Zj Z pZ
( 11) XX! h v^e o^e ^n& o p;F^ ZZ
~ c+
iZ2002 y#Z Z p Z
y#Z Z,x?ZgZJ ` WgzZX ,
619
#~:#
Z y#Z Z98 {~
~g g {p *
0 Y ,
6 F{
x Zgt |X gigzZ8Y$
gu
KZ ~gggzZ g Z p Z $
gu V
~
:t{zG 9
( 12) XX! h v^e j! ^n& o p;F^ ZZ
m<*
! x?ZgZ H5 \WMgid
]zZz g vZ Y 1zZ xk*
! !;z [~:
~ $
gu ~gg ]*
! gz ~,
( ' y p
ng
p] ~gzZX D7,
m/
p
:*
c ~V
~vZwgy$
guD *
0 zZz
M $
h
gugkZ $
gQ Z .x *
*X s Z ep
?
gQ Z . x *
$
* * x Z z y Z V; Y
` sX } ]Z
` [ Z w ~ ]Z|
g Y j~ ` s kZ wqt X ,z
~$
gu ~g g y *
0
Z zt gzZ
X Zzp
0Z /
 0Z; Z x Z x ~Z Y :10

!1998 ]] f_98 kmB m90 v ^nf] u]:11


^] kne f_2856 3 q p^e |K p^f] xj!6502 f &mu &mv] ! ]j] h^e ^] h^j p^e:12
nv^] ^m j!2001 p k^K] ^2117 579 v2 q p^f] xnv j!2006 ^ n]
h^e l]] h^j199 v1 q A!95 &mv] ^r] o h^e nv^] ^m!62 &mv] 92-93 v
v q o^ e ^ u m h] ^] m]2156 &mv] ] ] ! n] hj] q # ]
!137 &mv] 163 v1 q qj vnv] &m^u] !1415-1995 n] gj]] f_431
!166/1 ^ ^]^:13

Y 2012~gY 2011c

18

]Z| ka] )x

p_,
.G
-gzZ X /
 ]Z +Z *
* _! ;z o z *
*g Z zz [Z)gZLE
7 pzg,
6 \WDiW
( 15) X H{ .ZS ]Z+ Z*
* o zz*
*g Z o F^ i # ] o Z&]|QXD7B;(
gzZ q f ~ya*
* [
}Z XXk e]^ m n $ ]ZZ QgzZDnxs~#.
}
X Hg Z ]*
!kS ~ qz[ kZ ! ;z k Q
Xxs,
6\W( oF^ i #] o tzg/]|)yY*
!Z
#5480~wtC^Zg Z kS ,W x?Zg Z] *
c Zzg V*
! zgq
z ],gzZ *
c ~ qz @ ],P T k1 }iY Z L LX x,
6$
gu
XX mn] f_ ZZ%t~K0Z]c*
@ ~kZ z[Z+)
ZEc_q
Y
N
N

|q zt ]*
! pg *
c Z,
ki|q~ w V1 a a $
g q Z } LY
~qXXf] m v je ] | 6ZZ T g~g7 % Vl]*
!.
_ V
~wg
G
I
#
. V
gzZ Ezg ZLE
~gx Zg,
6x?Zg Z,35 ,#~:c_ k1 }iY ZX 
41 Z,
ki[ Z" gzZ c kZX ( $
") 4 ~ b@'| 1428 V
~@K]g *
c i[
s.
vx14x?ZgZ1Zzx 14w] /
ZXX! # ] ^ $ $ # ] ^ ZZ *
!:X
0Z G zz mZgzZ H {Cb V
~wgzg yy Z }: s %ZV! ;z
^ M
+]g*
c i g ZG rt ~ zLZ Z ,
( ~Y f~:gzZ ~X 7 Z
g*
U WgzZ $
g q Z Vz,
( LZ1 CgzZx Zw
X yZi|ZyZi 0Z ex *
*
X x V(Q Z .x *
*tZ e a7 : Z+Z~x~ZY[KZ0Z)LL
yGwW0g{D1Z [ XZuz
:ii 'xszzg ,
6V
~\ WV X H {+
E V(41)
_!;z [kZ *
0 Y ~i 0ZgZB
( 14) X ~gz
{ .Z#xqZt gzZ /
 ]Z +Z*
* 7szZ ZgzD,
kgTsfzgq
[ @ ],z kZgzZ X H
*
c M
K,
F ",
7xszzg~x X] Y13x ~Z ZY
X [+
ZZi200[~qz +
h'X x 14gzZ] 41
E
I
4
.n ZZ0+
?g ZB ~ G
ZZiZ
:iii
X h
M] Y+
ZZi13
G
LY{)z,
kg 0Z m<*
!tgzZ *
0 Y +
ZZ|Z +
h>Z GE
04${zX 7}g 

: i"

G
04$gzZ ( ) n*
] 41 by{y ~kZ kZX ,tgw y#ZgZ G
E
cg
Xx 14gzZ g Zg *
c ozz*
*g Zg ZgzZozz*
*gZ-[
qj nuj] h^j ! a 2 o2e2 J n-4 n^] ! MPNR ]] f_176 v qj nuj] h^j:14
]^e r r n18 o] ']j] A n] ]] ] fj f_156-157 v p u] ^j
ni ^K] o^j] gj] pr ] e x^ ! n^i nuj] h^j!2001 pq1421 ]K o2]1 f
!h pMPNP ^_e l^n^r]
!MPNU ]]100 v o^f] m] ^ v:15

Y 2012~gY 2011c

19

]Z| ka] )x

X x 14 gzZ 41 ,yqDzZgZM


a
:iv
~ kZ,g ig Z,
'n
YVZg *
! :xii ~K ~ ] 41 g *
c X x 14
X x 14gzZ] 41 rg gzZ,
6 {z%Y Qz 3
C*
!gzZ D4Z
kZ,gz? mD6VZ :xiii ",
7 xszzg k*
0 g ZGQgzZ zta Zv
Xx 14gzZX ] 41~ ZV
~~tzg]g *
c igzZ evX G yZ
x yZ Z $
"*
Ut ]Y13 *
! zgq
Z , s.
vx tKZ z/
ZX D7g,
^Y
6 kZzg ",
,
7 xszzg x 14 gzZ 41 ] ~ e *
!zgq0ZXC%ygzZ Zz
W,LZ x?Zg ZTX z~q zzgz$ ] F $ ] n ~tG]g *
c iwqZ
9
GE
BO,
X
6V;z*
*g *
U W~}g *
!xs
s ~41 N g *
c ]o $
- w
0
:v
ug Izgq ,
4+)yZ H
Hs.
vVYx X,ya]z! Z[ 2Zg ZVZv*
~ wZ st CgzZx Zw*
*^s xszzg $
dg ZGx 14 gzZ ] 41 ~ kZ

X #w 7 f ! ;z ~ + Z t ZiZ[kZX n
G!
qZ~2011~ + ,- z ` s #~: :11
X $Lq
!Tx *
*XX n] V ] n iZZ [ gzZX ,yz*
*G
Z Gpb
:vi
c ZV{ .Z ]Y4 
B; ~ xX ,
k *
! i i ~
yW c+
iZ ~ kZ *
k v i ^ r m ZZ q'Dyi"+
0*
!
Xx 14gzZ] 41
CZ EZ g ZVZ
[kZ|+
0*
!ng
JV;Vz XX kZ X , ^{C+
h E
:vii
s%Z V W~LZ W!;z ~ c+
iZ zgZ [nZ X x 14 ,gzZ ] 41 ~
X g,
6B L LHV-,
FgzZZepD
X Z1Z
,,
]Z4Z n^f] G
!,
]Z4Z ZVZ^W :viii
- gzZ *
$
c +
$ V Zz < ! ;z ~{ Zz { Zz
G
X ~ Z g ZGx 14 ",
7 xszzggzZ 41 ] ~ kZ
>Z G
) Gq S$
gQ Z *
0
X",
7$
d
YN

Z#
Z E ZgzZ 3w*
c gV- wZ zg ~ kZX , w M 0Z g ZVZ
:ix
X KZgzZ<CZ,
F tZ (Z ZZg v X x 14 ,gzZ 41 ] ",
7 xs
I-#G
I-#G
X ~-+
$Z- gzZY ZZ {^Z>
X xsgz Q Z+ZX Q Z H
:x
{g Z Z { *
!`*
@" ] dz w+
$ zg~ V1
X 12 ,gz? mD: { ~zqVZ
( ~ zg $
g q Z 9) ~ti ~2002 x?ZgZ gzZ X ] 41 ",
7 xszzg ~kZ X
s { i i : ]g t ,
6296 kZ 8 Y
X x 14
X ~ kZ,g w6,+
hVZg H

:xi

Y 2012~gY 2011c

20

]Z| ka] )x

g Z vZ *
c V- /
Z %Z L LX ]g sf
( 21) X ,
^YI (Z } n
n*
c g g x?ZgZ gzZ s zZ ]gZiz ~:
!KZ KZVz
~w]g*
!zgqyZZ G
G
X 92gzZ 107A *
c ]o $Lq ]Z Z
! ~ Z :15
sf `g ]g ~ yZZ G
G
:~p Z
_,
7 V- ~ kZX gqZ~ V L L
g Z} ZXX# ^ n 6 o n q ; ^ ] f n 6 ^ m ZZ 
( 22) Xce : tnvZ ?z
g n*
c g x?Zg ZgzZ s zZ ]g Ziz [~:
: *
c V-sp]g kZ
@Y J ,
*
7 t ~ T gqZ ~ V L L
WZzvZ } ZXX# ^ n 6 o n q ; ^ ] f n 6 ^ m ZZ
( 23) X ugzZ utz~g7 Z%~g
c sp~uAgzZu:
*
# ] $ ] ZZ p Z$
gu2045~z 0Z :16
Z e}Z~gzZ ~:p ZXXo j $]
:*
c spV-yZi|ZvZyZi 0
( 24) XX ! oj $ ] oFZZ
',
613'

CY?}r,
6",
7{ii:LL
(1333,1328,1327,1320,1318,1245)~gg9
rt
+ Z,
6{ i i : kZ1~(951)9gzZ
( 16) X 79*
*w
cV-skZsp]g*
*
!zgq[Z
gu{z? mZgzZX qz,
$
7 {i i:LLX H

1333,1328,1327,1320,1318,1248 ~gg 9 X
WZjS{ ~951 $
gu9gzZ {)z
( 17) X
E
G
3! ]Z| ~ - gzZ +) :13
,0OG
gx Zg~ yZZ G
! ^*
! ~ Z
G
:]gt_+
0*
!^,
6V
~
( 18) X VZzY~%yqZ~L L
LZx?Zg Z {g Z Z Z@+)
p~ ]g kZ s Z e {,
6,
6 ^ wQ
Tz/

:Zg V-D~pz
~ lW ] ~ y qZ: qZ L L
( 19) X V Y
!,[~:#Zzg
yZZ G
G
( 20) X ~x Zu~
! ^*
`g ~ yZZ G
! ~ Z :14
G
!a ]] f_2002 Am;m]296 v pf ^:16
!2008 ]] f_368 v pf ^: 17

!a ^ gj o] f_85 v !a n] gj]] f_100 v ^m] mi:18


!1997/ 1417 ]] f_ nuj] h^j 97 v ^m] mi: 19
k^K] k^f 1]e ^ ]] ^K] l ^j] n 've l]]] 1]e ^ k^m f_115 v ^m] mi :20
!h p k ! ^m
!a ^ gj o] f_80 v ^m] mi a n] gj] f_94 v ^m] mi :21
! a J v dnK4 n] gj]] f_93-94 v a ^ gj o] f_80 v ^m] mi :22
!1418 a ^m92 v ]] !1411 h p l] f_107 v ^m] mi:23
!482/2^ ^u] o`6n oK o &mu B:24

Y 2012~gY 2011c

21

]Z| ka] )x

W\Wz l
V
[gvZ~ T V
~g}t x >d X
]tX Zzg
G $ ] n Y C
mZx,
)X Zz y]+Z
wX Z~$ ] n Y C
mZX ur>kZ
c p {W{ Zp ~x *
*
* ] z Lfg
DQRM Vv (qXXonniZZEXg Z: i*
n ] un Ff j ue #] e ZZ
DQT XXmZZE
XX! rm ^$
e,
6ZgzZgZgzZavZ ? L L
X 4
z
yZ {z, p
:D p9 ^` ] u n W
47 Z% g L L
YggzZ V
~@Z.
} E
LG3E
Xgg L rz V
~]
u$] F ] ^ ZZy\v
Z 6
D9 f_XXo^] |ZZE
X g Z,
6kZ XX n ^
p9 ^` ] u n ~ *
!W Z%+ZhZg
:D 
] w *
0 q [8gzZ ~g\ LL
X bkZ Cq
D!
lp,
6 gz avZV Zz yZZt X e*
*
DXX^] ]ZZE

Y 2012~gY 2011c

n u$ ] Fu$ ] #] e


u$ gjF jn i! ^ nf$] ^%n #] ] ]ZZ
XX! $ j e $ + j ^ % q $ $
DTM VXX] !ZZE

~ 1 yZVz9vZ#
Z z *
c gzZ L L
wg {z k*
0 }g vp=QVzgzZ[ ?
gzZ *
* yZZ,
6 kZgzgz? & V1 ~g v
X *
*kZgzgz
p9 ^` ] u n ~ *
!W Z%+ZhZg
: *
c m ] ` q oF^ i #] $ Z]|D 
TyZgzZ$ ] n x W]|\vZ L L
V
~@Y C
mZ yZ ]t
yZ/
Z 1VKZ $ ] n Y C
mZyZgzZ 1
\ WgzZNyZZ,
6\ W _V
~Y C
mZ~]
YC
mZ x V
~] Yg Z $
"*
U kZ ,]
X aZ
~$ ] n
Do2] f_XX^] ]ZZE

g Z.
] *
@ YC
mZ ~ 2 o

Zg
W

Vzg Z.
]*
@
E
p9 ^ ` ] u n y{g *
c Z ?#ZLl!
ZL
<*
* =p ~ $
eW{P

22

]Z| ka] )x

!W[Z_/Z*
* bZ 
u n ~ *

:D p9 ^` ]
qZ ^ ` oF^ i # ] o k0vZ*
*]| L L
V
~] Yg~ y LZ t x qZ y
gzZ ]g ZgzZg y ( ~) ] z ]uZz
> [,
6V
~] YggzZg O]vZp
W p=V
~] Yg{ *
*g| ,
7 xsz
X w')
~WZz}g v*
c \WgzZ
DUQ Vv(praMPLO Vk^?] XX]% ]ZZE

 g W g u o X Vp
 g W g u Y w g
:D E
L 8
t7Z} ~ptV V
~[8} Z L L
pX oVp[p,
6YgkZgzZavZz
X Wt ~ X~ V:g *
@yZ pSX ozC
~ g *
@, g *
!SwZ ggzZg
Sypg
G
*9g ~ w Z ggzZ *
c WyW a vZ ~ ypg
p yZ *
c gz at X Za V
~@=r
ZG YykBzg q Oz w G ~E }g v*
*o
{+
Z pkZ 4
{)z zZ ~h *
! kg Y
7~* sX EZ 7zz 7
*
!,
' X qzggzZ 7K ~ Vz *z +
X [ Z N,
6kZ 7

Z ,
F ~ 
;

 W g u g
ZD oF^ i # ] o Y Zg1Z *
*]|
# ] o ~g Z%*
*]|{ Z_V
~] Yg
#] o %]|N Zg /
syk oF^ i
~V
~] YgVgzZyZ+
0{LZ o F^ i DORU Vv(^n+q(a f_XXonniZZE
y c ) y  g gzZ g ]uZz
zM Z " } Z zg Z.
]*
@ *
n g( izZ zg~ * V
~zu~T
 W g u t z
WZz}g v\vZG *
c $ ] F $ ]
 W g u o X Vp
WZz }g vx gzZ w} i Zzg g V
 H
$
"*
Ut #
Z !g z ~ ]Z|
~) }x gzZg8 xi ,
6yZZIZ V
~] Ygg
~#Z ~D,
6~+
0zZ.
}
X *
0 % 6?{z( o
X N oVpV

: oF^ i #] o Z & gzZ V


~#Z ~

DUQ Vv(praMPLO Vk^?] XX]% ]ZZE

hg f Vz) ]*
! y
 W g u

# Z+Z )
D ^ n # ] u y Z E
LE

:{oY 1zZ

:

g 12 oF^ i #] o & 1Z *
*ZgL L
D p9 ^ ` ] u n ~y zZp]| 1zZx Z
G %f $
.zZ 100~ pgI] z V
~w Z
:
X ] V gzZ
h N uQ k*
0 }lI ] *
! t =L L
DRR Vv(a f_XXo^ ]]nqZZE

Y 2012~gY 2011c

23

]Z| ka] )x

kZ \vZ *
@p ~y~yT L L
y,
6 ~ V
~] YgQ ~gzZ *
*,
'Z,
'
a
z ]z]W!zi>W*
!zz V Zzy
X Vz
*
@Y%{z #
Z gzZ gz}Vzga gzZ :Dp9 ^`] u n ~Z ]|AZ
{ {z gzZ y W [ Z ,G
,
6 kZ \ vZ ~ p ~ V
~] Yg L L
X *
@Y~tV;L gzZg X H
[xByZZ{z*zWkZgzZZq
DNR VvXXpF f] kZZE
:D p9 ^` ] u n qszc]|
~ p ~ V
~] Yg TL L
~ p [8 L$W Z.
}
x Zx X HVZ
l X H [g Zz,
mX Hx OZ 3
 W \W z = l 
{z/
$ ] n Y C
:D p9 ^` ] u n bDZ0Z)
mZy#kZ \vZX G
4G
5dZ {gzZX VQB
qZ ~ D ypZYzCZ vg,
)qZ L L
X *
0 (~ EG
G
L
^
kZ = \vZ pH
~ }} ,
( % D p9 ^ ` ] u n ~u]|Y 1zZy
:
* ~ w } ~ ],
6 ]*
! kZ s
X Zg /
w ZZ ~V
~ p ~ VX Hp( +Z TL L
Nn ^ Heru e] o]HZZE
r*
!qZ ~ V*
!A
kZ *
c X *
@Y J ,
7
DPU Vva f_ 1F _ (kZ~ V
~]YgkZYX Hp
:Dp9 ^`] u n ~_/Z{[
: g Z V
~] YggzZX Hx
V
~] Ygy gzZ L L
X B}~A
XTLL
kZ 3gzZ D~ w Z g] z
 W \ W z w ~ {g 
yZgzZX D[p ] Yj b b~
 W \ W z l V
kZX CCQ,
'nC
,
'kZ,
6V :D p9 ^` ] u n +Zwx Z]|
D*
0 y ZJw{zt ~ ]*
!S ~ V
~]Yg~T7(ZD*
c K L L
\vZ : ]g K
t ~,
( ~g W,
'Zzg #
~qgzZ e
f =D*
c Ky kZ t1*
@ p ~
X wi *
*gV*
c*
0 ",
6kZ \vZgzZX D g wz,
4,
6 : { L 3XZ kZgzZX 
^9 e m f_XX] kf$^ZZE
g ZuVgzZ wqyZyZgzg KZ
DSP Vv(a $ ] n LZX } ,
7t~g~X
Z gW kl ng Z ;
~$ ] n LZg gzZ$ ] n >ZuZ$ ] n L}
 W \ W z Z/
Vz 4
X D g,
6 ZzZp
kizgzZ+Z+i 
kZ ^ n # ] u+Z,
:D 2

Y 2012~gY 2011c

24

]Z| ka] )x

v Y*
c o ~- #
Z pX C 7YZ
:h Mh M DwEZ ,
^ Y*
* $gzZy*
!i
X *
c o7x Z/yt7]o ~L L
b VzR,
6 ~ - ,
6 ]*
! kZ
h- yWx- {z x *
c Z *
! {P $Nt Zz ,
'
YEE
9
X D ox *
c ZV 5vgzZtg WZ- ~ 5 i Z
X D Z<#Z ~
:D 3]o ~y4Z ! W
:Z~*
*~~-vZ~
dZ kg xj% #
r [ ~ L L
X q~ ~;g *
!~- m{-
DMQQ VvXX]] o miZZE

"N
`Q w1 E_N ] z ~ G
5E
 W \ W z q i * La
q ~- Sh! Lzz+
iZ jZ
:
9
yZX H
b Z - xZg Z ~ G
0FK L L
eZ@ V
$
~vZ wg ]|~ [ Zp~ 1282~~ x *
cZ
Y q X ,
m?KY #
r Y q z
~ T D Z Zp ~[fi -C #
r
X ;gw +
0i ~g7X *
@sBzg
f_XXof ^]e of] lnZZE
DMTM Vv(Nq(a

:Dx Z p ~b
g ZDqZ: ZizgJw Z g {g *
! wZ gJ L L
: Zizg *
@YH a
ybkZ]tg *
![ Z NwZnBzg
qZwZ g J XTg DZ,
6 kZBzg gZD qZ
g*
@,g*
!gzZgZD&g*
@~gZDz g*
@~uzgZD
XD a
y9zgg ZD{g *
!
DOLT Vv(o2] k^?]]N f_XX^n]^f]ZZE

?])g Zg Z p9 ^ ` ] u n [
:_ qZ,
6411( ~-
}n~
q ~ !vZ} ZL L
ZX )Zz ! l M
+ ~gzZ }
qZ MH%ZX g *
!g } 7(Z
{zgzZX gZ+
0zz $
eu *
0 ]Z f ~s
gzZ k,
7 xs } 9~ ,
6 ug I ~ t
}B mz ~g {z ~
b $
e.
K
{z !vZ} ZX ;g &xszg,
6V
~u#
ru *
0
xgzZ
,
'z ~ { *
c i ug I ~ V x z
= ! ZZ3gZ} Z n kZ ? *
@wz,
4 gz
wJ~ { g *
! ~ i X Y: g Z LtZ
L{z} )g fkZgzZ ,
7 xszzg gzZX
:$7
*
! `W
g $ q
 W \ W z u r Z
l X

:-xZg Zzq~g
:yQ]*
! ~y*
!i
~ ]|Y ZZ~ b)yZ x Z L L
c Z ~ o kZ Tg ~ o T
x*
X i Z Zg - }X D Y o,
6 RI ~g u)gzZ ~g u
(r q(o2] f_ XX] nu l^f_ZZE
- - wD Z) - b ZWZ+
Z- y *
0
DMUN Vv
~gzZD Y ogzgzi} ,
(x *
c Zx t ~ Zi W

Y 2012~gY 2011c

25

]Z| ka] )x

w w ~
y W [ Z
& ~w~
y W{z sx !Z!
:#
r~X )
*
@ Y*
c*
0,
6~t~bZ]g L L
Z.
}]gzZ: q #
swq ~ ]|T
X 7y{z}:kZ,
6w
k^?] ^ja f_XXmf] ^H]ZZE
DMN VvMOLLpra

ugzZ +
$ Zz o ~ ? ! [
Zz : lpE_N ~Y *
!*
!}g vgzZ 4
7
Zg ;z yZ- Z c yZ :tX g
Zg N g 3Z ~gzZ D 7lp ~
D~i *
! :,
6 wg ( Zz o ~X D Y
kZ qZwq yZDg*
* [1zg ~X 
X ,
F+
$
y W l J ,

( t G
}g s Q
yZZ h B; ~
H

:,
6x }uz#
rq~g
~#Z ~*X ~D\W 6*tL L
V
~*t qkZ *
V
c H
H x*
*
] z V
~gnkZX YHf ] X*
!] z
G
8f
SG3G
~g ~,
(q ,
4 \vZgzZ ] G
n kZ X *u ]}ggzZ $
"gzZ )
Z
~ V xqZ {+
E #Z ~
#.
} ]Z|\W]P }g*
! #Z ~Z
]z~tWPtL
9oZgzZX VzlgZ/
~
X Vzf V zz gt \W 
g C g /+
$ W yQ t
e
f s YQ f z x Y u#Z z x
: ~- ~i *,
W
gzZxyZt,
6M
+K
Z ZLL
~z[WkSV
~M
+K
Zt#
ZZZ,
(y {zG
E
E
x V
~#Z~ Y,
] L2$/X p=
Z.
} Z.
} Zg,
6 g V
~g8WX YZJVz
XZqg\zugn
~+
0zZ.
} xZgZZ M
+Zuz uZgZ
5y% kl]Zf V
~g8W
]Z
C,
6zzV
~g8WwkZgzZpypgX
V[Z ; V.7ZgzZ N
X 
j*
!gzZeV
~g8WbZ
 :XNVp Z,
6 Y X2
{*
ci } {z YZJ ] +G+ugIxXh
My~,
(
&y `Zz]
kn^] ni fj f_XX1[ u gqZZE
DMPL Vv(a

Y 2012~gY 2011c

26

]Z| ka] )x

Zwwg
:D $
eWkZ n oF^ i #] u
^ n] nf ^ fi] i o ZZ
( 4 ) XX! ^q] ru v o e M ] i o
# u,
F3 Zg VL L
u q )S tgzZ # u,
FxsS
X ?,
6
D n o F^ i # ] u ~Z1ZbS
:
fjm ^ m n ] mM n^ mM fjm o mZZ
^q] nM m] o n] mn^f^m
( 5) XX! n] nf ^ ^q] ^ ru
+gzZ {z + V TL L
{zjV t wqZgzZ q nZ
q )S ?~ $
eWkZgzZX q nZ <*
c jgzZ
kZ *
c # q ) S T : u
X # 5 ZgV
ev e]ex S bS
:D n oF^ i #] u o^]^fr]f

ma^ ] n o ] F ] n v ]
! m^ ^m m] e^v] oF oF
pF ] n$fi^ $e x $ ] ^ 2m% ZZ
l $`q o#i^ n + ] n f n fj$m
( 1) XX! ] n
kZ3 Zg h kZ }s wggzZ L L
wq k QQ { Zg Z.
] { Zg V gzZ [ ,
6
(~,
' HgzZ,4Z~ c izQgzZ, hg,
6
( 2) X
vZg ~ *
!W Z% + Z h) Zg
:D V-~$
eWkZ Z%
kZ u q )S kZ ? $
eWtL L
kZgzZ7,
^Y #L
<z[ 7,
^ Y #
g Zz~ p$
gu Z & Z $
"*
U
WZZ ~ $
gugzZ qZ B;vZ,
6)
) Z
GL )z q nZ )
qiz {zZZ.
]
) ~,
(
( 3) X )
) zL
<L X3Z<h ZzkZ
ov] ^r] p]] o eueex S

!MMQV^]:1
!^m]:2
!XX^] ]ZZ:3
!lne oe] ']j] ^nu+])NNT)O$] ^u o ^r] q:4
!lne]])ORO)M]ve o] p]ni o p] q:5

Y 2012~gY 2011c

27

]Z| ka] )x

^] ] &mM^u h^j o^v^ ^ ^ ^


o #] u o^2] n p] ^a^i]i oMX
m] j^ vi r u ^ q] o t^ r ju]
u m _ ] ] p j] e m ]
( 9) XX! ^] l^^fj]
gzZ sqZ q,
6 & ) L L
E
G
<X-4$ kZgzZ wg sqZ { Zg kZ
#Q N ?[ h,
6 kZqXgzZ
Z Y ? lzg s V wg
hZ {Zg z ZX Z ,
6 { Zg ~,
'gzZ Sd
(Y~ 3 @
V JV @ x?gzZ
# wgZg *
*g (S { Zg {z { Zg VX
s ] *
!s $ ] n qg Lp *
*
5t#Q ~g ,
6T *
@s qkZ L *
@
3gp #Zz Z yZz1 vZ7Z~ T
g q Z gzZ hu~}g*
$
! kS X
,
F Z kZ Y f *
c yzZ ,
( yZ~ wZ
zg n oF^ i #] u wx S ]|X bp
X Hw+S ,
6 ? #Q S $
eWkS
( 1 0) X
,
F~ gzZ+4~}g *
!kS w
]ot*
0 ]*
! t ]Y!Zjxx yS
, Z *
! # kZgzZ u #Q )S 
kS gzZX 7,
^Y #L
<gzZvZ [
z 3~ yW \vZ Zz #
X

^ q] o m] e ] a j]ZZ
( 6) XX! ru

w+S ,
6 #Q q )S $
eWkZ DL X3ZgzZ L L

o^ ]v e o ev; Zx Z

X H
:

m] e ] a ^ q j] ZZ
( 7) XX! ^q] nru o
q )Z $
eWkZ )
) qZ~DL X3Z L L
X Hw+Z,
6
o]] p ] e%v ^]e
:
^ j^ ri ru ^ q] X o nM ZZ
( 8) XX! h^j] ^ri^
#kZ ?,
6uq)StgzZL L
X 7,
^Y#vZ[ 7,
^Y
#
: ~$
eWkS M E
LE
Z
^ q o j] m 2] m n pZZ
^ o 2] ^ o^ n #] o ]^ e
xi] nfi v] ^ e
o ] ] D n ] nf n fjmE
kjq]^ i ^2] ^] i
^ nvi n ^ iX ^ n m v ] ] n
^ m 2i _ ] ^ jqX o ] k
o n% vnv &mM^u lM nf^ni

!^m]! ]])PSU)M$]ni o o^]:6


!lne]])QMQ)Mnj ] m] ] m] ] o ne ^r]m] xj o o^A ]:7
!lne oe] ']j] ^nu+])QUT)Mmj] q o m^] n mj] ^u ^A] o o]]:8
!lne]])QQQ)Mn] $]ni on% e]:9
!a n fjRSQ)MDoe^a o<+^q nvVqjEn% e]ni:10

Y 2012~gY 2011c

28

]Z| ka] )x

qz*
*Z~ )
) kZVVgzZ ZZ,jkZ
: g Z V
~g
xKZgzZ qz} 6 $
-izg W kZZ nj $] o mM o ] i h^ j ] XZZ
0$p~+$}uzgzZ1ZxSZz,
G*
! o ^ nf ' $ o ] j i n f
]g~g#
Z Cz kZ Ze ~gZCX
( 11) ^^]XX! ^r] o u]X^]
%$
e]g[ZwZqZ,
6q$
e $
#~V4~ + LZ [ IZL L
\WgzZ1ZxS ~+q*
cgZ,
'Z,
'$
e qZ Z ~g *
* x Y $
#~Vy#QtgzZ
K7!Zjx*
*oF^i #]^`uYf4g;ZYgzZgZ/

X )
){zgzZ
7t}VyS \W ~gZC~ [Z
:*
c g S V-\W(gzZqZ
V- &}~ A kZ v
tY h
M7 nf nj$ o ki n]X oe XZZ

]gYfxJzkZ/L<X ~gZC X^ ] o n f ' $ o o j j i


q)ZZz,
6$
e %$
e !oe^ v n^ ^ ^ # ] ^ m o ] ^ u]
I45E8E
Zz:VZe~gZCkSX*
cgyL E
( 12) XX! ^^]
}*
@qZ ]AS LgzZV1Zp6 $
- HQXH
qz #Q ~gzZ N~V Z LZuS L L
qZ Z ~g *
*

 Y $
#~Vy
]:kZ#
Z~SkZiqZH
| ~g Hy [Zp:{~ VZz + LZ{ }gzZ } *
V
c ? y {z!vZ wg *
c Y7 
XV,
6j ` oF^ i #] o x Z/
y*
0 L X3ZY gY nZg*
* y*
0 L X3Z x
3
) zL
<L XZsgzZs{z/
Y *
* `
6 okZ s,
,
6 }p7*
! yZZ )
yZgz kZgzZz ?*
!~ 1{ZgSI~ y*
0 kS ,
6j]] `nx Z/\WgzZ V
~g
*gzZ ~g *
* x *
! {z
} V~ y *
0z ?xOS W
gzZ 3 } V2 z ~g *
X Hg (Z3 Zg *qZhg5 ZgL
<L X3Z
V Y:Zz#
ZgzZz?gzWxOS{zV YgzZV W
D#^eEXz?]3Zz | ,
( ]zZ k Q} V #
Z
3
X
: 4Kt{z CYqzN]
{ [ Zp *
N: { (Z L
< L Z f

} v

: g S V
~gY#+
h~g ZC,
6
~gZC*
!= *`Ww g
( 13) XX!o_m #] ^^^XZZ
VHqzxkZ#
ZX gW7B
!lne n] gj]])PPONMT)Mnvnv] o j] o ^u q:11
o j] o ^u!lne oe] ']j] ^nu+])NRPM(] ]j] o ^q^Vh^eNR)Q] o pj] q:12
!lne n] gj]])PPPNMT)Mnvnv]
F
])+N(OTr] o ome]!lnen% e]])SM(m] o m]n e # ])m Vh^eOU)Mxnv] o p^f] q:13
o o]f !lne u e]])NTUS(PLS)O p^f] nvnv] ne r] o pnv]!)^e$ n m$] ]
o pmfi!lne ^] MTSS (MLM)Onn^A] o o]f !] ]a] fjUMQ(OUL)MUnf] r]
!lne o] gj]NLL(SL)Mxne^] F A

Y 2012~gY 2011c

29

]Z| ka] )x

YE"
gu kZX V*
@~gzZ *
@ vZ
y *
0 X 5G
g:JV,
6V#p0`Z*
0 Zu $
6 ] *
0 p Z Z~ 9KZ ~g g x S
yG~}g*
! y
g ~ ]ZgZx H,
X
[W ~Ea y|*
@ yG #
ZX| gZg|*
@
~g Hg (Z # Y f
:kQ H
]5 V
4
3
aVzuz V
~g etZE 
/Z Y M w ]Zwy
g E
LGXL L
( 14) X y Lt
L gzZ y Z*
c fX V ` ZVCZ epgzZV Zz
Wt 20% |*
@yG,
3g w>L L
Z7 Ftz*
! #g kZ L
< L X3Z
G
@w,
6
{+
$#O Y fgzZ
LEEB+V,QV;z V{g7<] 5WgzZ t w g[ZgzZX ;g *
( 15) X *
c g Z y L Ly
g*
* 0[ zS LJ& {[ zS K t L

L *
@BxsZ
L 4 B)U*
*L
: q i
{g Z /
,
6kS 8 #
ZQgzZ *
@Y0ZzxsZ
L L 2 9 5 . c |*
@ yG,
3g [ L L
-izg WnZX 0LZ ;g7
( 16) X *
c g Z y 6 $
X [0{kS +
$8g b
/
gzZ *
*}
WZ LJ&Q y{'"gzZ$
d! ! W L L
E
qZZ G34X3g : IwqZ
/Z Y M 7 y yZg 3ZzfgzZ ~Ea yV
~@WZ=rG
*9gVz W [W
( 17) X Zw y L
L
s [W L X3Z,
6 T q~ y
ByC{z*
c ygzZWZLJ&y/
Z
Z~ gzZH
1g/
[WX ^g7g~
Vt By {z*
c /Z Y M y /
ZgzZ kZ #
` LZ kZH
Y7~}g*
! q
/Z Y Mb Zw Ox
g ? wQ T 1gZZx
` LZ kZ V;zH
H7~: ^gZ,
6
[ ZakZ y wgkZgzZvZ7y x
/Z Y Ms~}Q Ht " }g7 2 x sZ QX HgZZ
YH7g Z ] *
!kZ y y y *
0 Y 201020pXZw]ZY201011
{z#
ZgzZ x ZwLz , Z*
!tX Y kZ|*
@yG,
3gy[/} ,
(

x ZwY zZ Zz ] ~ *
0 ZB;,
6ukZgzZH
{g7<
]*
! kZ~ ]g+Z Zz ]L LpqZ SQgzZ V Zz sZw ~gv ]*
! ~gZgi~
,
^Y*
* L Lpszc x ZwY YH7g Z Y fgzZ y LL y
g H7Y rS,
6
y y
g , Z *
! X x~g7,
6 TVr
g,
6 u D Z~ ~}g*
!
!
NLMLfNOo2]XXk 1]ZZ^:14
!
NLMMpqRo2]XX-qZZ^:15
!
NLMLfNUo2]XX-qZZ^:16
!
NLMLf)NOo2]XXmm]ZZ^:17

Y 2012~gY 2011c

30

]Z| ka] )x

4X3 Hg(Z # |*
LG
@yG -zS y y /ZY M~tQgzZ
E
V K
Z x gzZ y L L y L Ly t
g
g Y YH7g Z ]*
! kZ
: tgzZX y Z*
c *
c wg kZgzZ vZ 7Z*
c /Z Y M y
Vp\ W~ y CgzZ7y Z.
} tL L
VgzZ X H Zgy kZ s /Z Y M Z
X h
M x *
* WZ LJ& V&~gz *
* #
sz ]*
! kZ
qy kZ WZ LJ& :gz H
1a s
Zz Y g Z VZi%|*
@ y G y
:~-zZqZ LZ *
!ekZX s \ Wa S ]sgzZ ]Zwwg 
Zz g Z )VZi%Zz }L L
~zc lL+Z D~i L wZg y
Xs
X*
c ZI7 Zw} g Z LZ
G
E
+
E

g k*
* LB gzZ xsS |*
:+
h'|*
@
@ yG
Zz pg m 6C )Z bkZ~ }g*
! L&
L y{ '"gzZ $
d! ! W L L
m*
!WxsS t Ty~V C*
! y *
0 s: Zw ] y
|*
@~g@io ~igZkgZZzpg
( 18) X H
0t ZZg ~V
gzZ H
1g/
~g @iX*
cg 3}hJ y
: t~yqZ LZ|*
@yGy
C~y *
0 ~ TH
qz)l~
Z mkS 7Zz <A kS L L
X HSB~g @i VZzpgm
( 19) X M
+K
S
Q *
c qZ
ys *
!gzZ ; g ~g Y J{ )lt
y*
!i ~n KZwg { 7t ZtH
*
0 kZX ]Zw~g @i )g f }g VYD WD *
*+
0QgzZD{Cb
E
E
"
"
#t -zZ5GZ *
c qZ CZ eIy M
+K
Z L LVz5GZgzZV Zx+ " zJgzZ + . x *
*
: Hg (Z QV
~g~ +
0i iKZX C3C LZ
gzZ L{z HO T|*
@yG
~Vp *
@YW *
c QVV Zz1V
XceSZwwLZ s V7 LZ V
~gVz#
sz ] *
! kS
q'1](Z /
Zn*
!|*
@yG
^ v]~~wV ZEq Hgz
Ow-+
& S gzZg *
@ Y,
6 wg *
c 3 ,
6 kZ x Z/gzZ *
c g *
@Q
B; LZ y {z/
Z7]i YS xsS 7]i YS JV V ~ w wz " Z yp wg
kZgzZ YHg L {z } OZ ~
X 77kZ V;z x Zw*
*g
E
"
X ]Zw pgZ5GZqZiEyZey]
!
NLMLf)NOo2]XXmm]ZZ^:18
!
NLMLfNMo2]XX-qZZ^:19

Y 2012~gY 2011c

31

]Z| ka] )x

+Z x ZY fX CZ e { i Zzg c Zz
g Z IYY f] Z| qX Q7 gz kZ wV
:gzZ Dk*
0 yZp W~ yZya
qZpM g Y C*
! Y, Z 'X
CZ e{ VjP Y ft t
sy
g Y RZ egzZ s
]*
! 'V- t V@ CZ e
X 7
V&~gz*
* C c ] x Z Mg
y kZ DQ D =u LZ v tZV T
CZ e~yZ zzKY fXaZg
{ GZ)VZgz ~i ZgV i Z x H*Q
\ W,
6 kZ *
@WZ*
@
zLax *
* Z%vZg
c ,
*
k7g S
Z z=ry
< L X3Z pyM xZg Z ZeYG,
L
) Z
X H B)l Z%vZg~<%Z .
Y fv {z: p z xVz *Q LZ&t ] *
!p
?YHL
<L X3Z

wg q {z ~ )Z |*
@y G

E
GL ";Z 1] k QgzZ CW7~}%i
kZ~wg
^gt *
@W{z/
ZV;g~*
@W7] {z
X} {z 
k ZwgzZ}bZ,
R{z ~g Z)f Y s W
}g *
! ~
yW
~ V & y S

k~g Z)ftY s W^g ] *
!tV~
p S { z 
k Zw |*
@ yGgzZ C bZ,
R {z
)Zt|*
@yG#
Z Vg7tCZ e~
D ?VY s W^gt ~g vz k Q ~
X Zw *
* gzZbZ,
R
~gY s%SL
V
<L X3ZVz *
!
~ X 7 ] l, Z~ { g *
!
c OZ ! QgzZ q ~ y V
*
~g
X 5x Z O ZwZ{ g *
! V
~gp
Y Zw]~g i CZ e
: ? ] *
!kS ytIyP
{,
6 T
y W gz~ wZ
X ~gZ
Y ]Zw~g @i ~i
jm *
@Z]|gzZ1ZxS]|
L L ? ]*
!kS by bkS IyP
:x
X *
c | ,
7sQ g zZ
X{z n oF^ i #] u jm *
@Z]|
)Z { kS KZ kS O CZ e
D *
c n o F^ i # ] u WZ_g~}g *
!
T*
c Zzeg kg y qZ ] *
0 Z*
@gS #Z+
0,
6
m*
@Z]|gzZX *
@+
h%yZ~D~ i}/
Z
c ]o e,
*
6 #pLZ CZ eV~
t~qDD n o F^ i # ] u j
HgzZ *
c : K
#L
<L 3XZ fV;z
LZ ~~ Z ?Vz ~zc x S ;g a
X V@~sy t
V8 gzZV;gg /
 *
! \ W
X { H
ki Z ,
F+
${H
kgZgytCZ e
gg \ bVa~h1 qZ V
~g
~ yZy- kZ y kZCZ e
~gq vg ,
V
) lpyt e ~
IY Y f*
c *
c qzI IY Y f x LagzZ W

Y 2012~gY 2011c

32

]Z| ka] )x

$ $ ^M *] oF oe^ ] o ^ ] $ n
*] j F #] $ X $ n # ] o$ # ] ^
l v ] o j$u^ r u o $ ] o j#u n * ] lF F $ ]
( 21) ^^]XX!n ]
^$] oF %n
D o F^ i # ] o *
!) Z1Z]| L L
qZ~XH
H{+
E V Wzt V
~vZ wg
6+
,
$ *
c V
~\ WX ZuzgzZ +
$
\vZ G *
c QX,
6 W Z qZ ~ , Z
~ c ZgLZ wJV y Wz }i L X3Zx gzZ 
 ggzZ D c kZVMgzZ
X *
@2'*
!>V
#] o$ #] ^ ^ ^ e ^ % ZZ
$ $ ^ ] $ $ ^ nf* ] $$ ^ n ] m 2m $ n
( 22) ^^]XX! ]2% ]
$
eZzg oF^ i #] o yA0y]|L L
,)
v&y# *
c V
~vZwg
X Y ZQY fQY C
mZX
^ ^ # ] o p ] n o e ZZ
o ^ ] n ] o # ]
( 23) ^^]XX!oj o oe^]
$
eZzg oF^ i #] o ~gZG1Z]| L L
q, Z,
6+
$ qZ *
c V
~vZ wg
X,
6QqZ=
:p ZV-~$
gugzZqZ

i,
6 w w } \ W gg \ b V
gzZ Zg vt! ~,
kW Z} Z *
c N s ~gzZ
! 2 m$ n i + m #] F X1Zx S V
T,xZ%vZg1Z WZ x S
x S -1Zx S i Z & L
L V kZ V & 
v, ZV ug I0vZx S gzZ y0
D#]]j]E?}HgzZ }: I YL
<L X3Z f
PL
< L X3Z f ItVF kZgzZCZe
7
g D#C Ze{ Vj
VdP CZ ept |X @,
'nZ |
Y f *
@: (ZCZ e/
Z 1 Z yZZ LZ{
?]gzH#kZ

IL G
" qZyxZYf
:~zggI

qZ y Y f~ zg g I$
g q Z

:5

o lFF$ ] o jn ^ ] $ XZZ
o ^ ] $ X ^ ] q o ^ jn v ] * ]
^ ] $ X g]] ^ o Ff] n ] e^ ]
( 20) ^^]XX! ^nf ] $
]nY Z x yWz }ia gzZ L L
GgzZX ~ *
0 VMgzZ C
X,
6Vzg*}g +
0e,a +Z,
6+
$
X _g ZzY C
mZY fGgzZ
#] o$ #] ^ o a^f] ^.] oe*] ZZ

^] Vh^eTM)M ] o q^ e]!lne])ORPM(] g o &v]Vg^eOMS)O] o)])e] q:20


!lne]])NNO(] g o &v]
xne^] F A o pmfi!lne oe] ']j] ^nu+])NRTQ()^f] o ] o ^q^Vh^eQL)Q ] o pj ] q:21
!lne o] gj]NMO(SP)M
!lne]])POMO(^A]Vh^e MPPO)N ] o q^ e] q:22
!m)] ^]]) OLUN(n &v] ] g oVh^eSNM)MNn^%]n^]]e n^] g^_] o o] q:23

Y 2012~gY 2011c

33

]Z| ka] )x

-Z $
q
eZzg o F^ i # ] o { i,
'1Z]|
o F^ i # ] o 1Z *
*]|>ZZqZi
\ W JV H
W+
h \ W q~ y
, ]i YS = *
c \ W~H
o8g }n
@YUg \ W tX Vz Z h Q y/
*
kZ~
X '*
! ~uz \ WgzZ*
c wZ e *
0 ;g
kZ gzZ 5=>ZZ g
#
Z
X ;g7 *
c = >ZZ *
c ~X g H z
OkZ ?;g nZg *
*,
6 kZ~ #
Z \ W
H } ]i YS ] *
! kZN~/
Z ]i YZ
# ] o 1Z]|,
6kZX *
@(ZV;~ ?*
@g/
(Z
: oF^ i
n #] o v e 2f k ^ ^ # ]ZZ
( 27) XX!
q ht V
~g7L L
X ( YHO Zzq ~ykZ ) 7
^ r i)$
eW~yWZx Z?x S
~ ( 22 V M^r]!]!] n] #^ e m
:
`0Z
n #] o of] g^v^e ZZ
#] o of] oi $ q o^ e]ee

ne^ (qM nfe^ ] o ^ ] ZZ


( 24) ^^]XX! ] ^] ne^ njqM
CgzZ q Zg,,
6+
$ qZ L L
X yxgy WgzZ}i, ZyxgZg
oo*
* yZgzZ g x ZY f
: gZ V
~gg
$ n #] o$ #] ^ .] oe*] ZZ
] o fn 2$ ] ^ $X v e % jm $$ ^
( 25) XX! ^X ]
Jh1qZo1Y: hV&L L
{ *
!Z + Zuz*
c W*
0 J,
(~ xsS & y
X w y

IL G
" qZ~}g*
!Zwwg

:gI

g ^ n #] o o f] o ZZ
(26)XX! q^ oev ]u] g j^ ^nf] ^nf
 $
eZzg *Zz vZ xZ]| L L
OZ } ~ Y C
mZ *
c V
~
Z } ! qZ ~/}gzZz
X zg } h

n^%]n^]]e n^] g^_] o o]!A) ']j ]])TQR(MRO)N] o oF me] q:24


!m)] ^]]) OLUO(n &v] ] g oVh^eSNO)MN
gj]])POTML(MQ)MR^] o p]!] ]] fjSTMU(NLN)Tnf] r] o o]f_] q:25
z]^e ^] ^(QOO)NMm pF ^j e m] pF ^j] o mf]^m^_] o pme 'v!lne n]
! a A m ^ ^ ^
^] ga onf] p^v] o o^A]v e o! ^m]z] fjSPL(NUQ)M]] o p]] ^]e q:26
o of!a^] ]])TS)Sga] o n] o o]]^ue!lne n] gj]])MSO)MSo]j o^A]
i^z o ] ^] o nni e]!NNM)N1F _] u mje ^A] o ^n o^ e!lne ]])QTN)NpF ^j
!aAnnf $] t^`NPOv(k^
^ vi oa^j]!lne u e]])SUR)O(QNO)N(MTT)N]
gj]])OQOS(OLQ)N ] o o^(lne]])PORO(of] g
n v]Vh^eMNU)P ] o)])e] q:27
!lne n]

Y 2012~gY 2011c

34

]Z| ka] )x

( 31) XX!e mn enf ^ jZZ

p]V^ nXi jV ^ n
o F^ i # ] o /]| Z% D i n2E
( 28) XX! jj ^fm o n] ^ ^nf v^e %e
:V2 ( oF^ i #] o & 1Z *
*.
] Zz)B1Z
XX!e m n e ^2a e ^] ^ jZZ
* ]|X H E
*
O ^ V
~ ( I wJ xsS )
X HOg+
$-{40x 0mV LZ L L
{z Zggzi S Z oF^ i #] o & 1Z
{
` x q~ { g *
!V
~Q} ,
7/
n .
(32)XX!e mn] fn^ fjj u^nZZ
~}g*
!^ ` o F^ i # ] o {zZ]|gzZ
: & 1Z *
*X *
*: (Z {W*
c \ WX *
c
XHO6zgzZEZZ~gZ,
'KZg+
$-V2 _B h\ W TnvZ=L L
X OyQ Cg Zk*
0 }/
Z*
c 
kS LZ] ] ` n x Z/]Z|
*]|#
Zg+
$V
~wgk QgzZvZ ,
F*
!V,
Fx *
c 3$
"*
U o F^ i # ] o & 1Z *
5 + s \vZ H$
"*
UgzZ V
~g \ W ~V$g C
g \ W
Ws V
~g ~gza Y k Q aZgzZ ]i YS B kZ
Bt 4 H Zg {zB7t
:*
c gzZX *
c IV
~gp Zg
~g , ZQgzZ ;g# V
~ {z
( 29) XX!e^e^m e^jZZ
X ,,g Z :D oF^ i #] o &0vZ]|
#]f ^ e j |]r] e nf o e o k ZZ
#Q 0*J'R~}g*
!Zwwg
( 30) !e m nu m |]r] e
:#
wi *
*~}g *
!b ZZ0{D1Z]|$
eWtL L
:D n oF^ i #] u x S S
H Oy uZ b ZZ 0 vZZz LZ VM
#] g m^^^ m oe e]ZZ
X yg+
$twqZgzZ
^^ j ie^ j^ n #] o
# ] o @0
E{!]| Z%D ] XEgzZ
( 33) XX! h^jjm]^
:V2 oF^ i
| o o]!lne]])TR)T%]] o on]!a^]!gA]])OLS)MS$] ^u ^r] o of:28
!lneA] ^f]])QQR)S^nf] ] o o_nA]!lne oe] ']j] ^nu+])OR)NTo^]
o]DlneA] ^f]])QQS)S^nf] ] o o_nA]!a^]!gA]])OLS)MS$] ^u ^r] o of:29
!) ^ 1r 1 ^q
!lneA] ^f]])QQS)S^nf] ] o o_nA]!a^]!gA]])OLS)MS$] ^u ^r] o of:30
!^n jn enf o^e 1]e mDa^]!gA]])OLS)MS$] ^u ^r] o of:31
!lneA] ^f]])QQS)S^nf] ] o o_nA]!a^]!gA]])OLT)MS$] ^u ^r] o of:32
u e]])QSN)O ] i^z o ] ^
] o nni e]!NMR)N1F _] u mje ^A] o o] :33
!aAnnf $] t^` OMUv(k^
^ vi o a^j]!lne

Y 2012~gY 2011c

35

]Z| ka] )x

j] u^ i^^ ] qZZ
( 36) XX! e] o ^
V
~g q )Z,
6 ]*
! kZ V L L
~ gzZ [Z kZgzZ O kZgzZ Z
X p{z}
:D n oF^ i #] u +
0Zn
^ j grm ^i ^ f ^] ^ ZZ
( 37) XX!^j j o jm
~ z E
O ^ x ZY fz[RVzq XXL L
b yZ t *
!q ,
4 +
y Oz }n[R Hg
X #
Z Zz*
*O
\ W ~ wZ g Z1Zx S
GL !Q
: Hq )Z,
6] *
!kZ 0
(38)XX! j] n #] o of] gm u ]ZZ
X OUuZwkZ } V
~ L L
G
E3r
' F #
}g *
!wg L n o ^ i ] u E
Zx S
:D ~
h^jjm ]] ] ^u o jmZZ
( 39) XX! i jei
q {z {Zp YH Owq wg L L
kZY Y : wJ/
C/kZ}C*
c
X CY7*
0 wVwJ/

 D x S zP ! P0Z L L
\ W*
c*
c *
c ~ V
~vZ wg T
wJ/ kZgzZ *
c y{z { Zp YH O{z
X Y7
:D m
N0Zx S
i n #] o o f ] j^ ZZ
(34)XX! h^jjm jm ] p] j] n]^] ^^
- ;Zz *
$
c ~ V
~gT{zCL L
kZ OZw,
6 ]g kZ *
c y{z {Zp Z >%
 /Z t Zg ~gzZ Y xi ,
6
X Y*
c O%
E

E
:D ~g7O
lg 5. Z01Zx S
o f ] g o ] ] qZZ
^ vXu &n] e ^ ^ j m
oF^i #] oe oe oj o^2] ga
( 35) XX! ei fi
~ q )Z,
V
6 ]*
! kZ DL X3Z x L L
x S Zx S x S :tX YHOZ}
]|gzZ <wx StgzZ t GS x S gzZZ
}g *
!kZgzZ w o F^ i # ] o & 1Z *
*
X Y7wJ/~
# Zx S
B\E
: *
c y 3E
LE

OMUv(k^
] o nni e]:34
^ vi o a^j]!lne u e]])QQM)O ] i^z o ] ^
!aAnnf $] t^`
e]])PRT)N] i^z o ] ^] o nni e]!lneA] ^f_]])NON)P^j]] o^jv]):35
!lne u
!lneA] ^f_]])NON)P^j] o^jv]) o o^z:36
!lne u e]])UTN)O] i^z o ] ^]:37
!UO)MpF ^j r o m)] ^j] n] 'vf] ])+ n^e e]!lne u e]])MP)N] i^z o ] ^]:38
$] t^`OOMv(k^
^ vi oa^j]!NMR)N1F _] u mje ^A] o o]:39
!aAnnf

Y 2012~gY 2011c

36

]Z| ka] )x

oe]e p] &n]e n] e j
( 43) XX! pFj^j]
yZ*
c ~ T T~ {C L L
X Y#
Z Zz*
*OkZgzZY {zH~ kZ
LZgzZ Y $
T*
@gzZ qg( LZ) {z/
ZQ
I
5;XgOZg?7 *
G
c 5YwJ/kZH +
hyZZ
Z gzZ xsS kZ :gzZ 7wJ/ kZ
IG3OZ1ZZgzZX,O]g
1Z1ZgzZ ~
X <gUgzZ Hg(Z
ou ^r] p]] o eu]ee] ^ ]ZZ
e ^m ]]?%$ ]Vkm( | 370]z) n oF^ i #] u
! ] $ ] ]? i^ m M o ]
:D ~
#] o of] n] ne ZZ
vjmi ] vjm e n
( 44) XX! j]
Z+
jZV
~ 7s %S ~ kZ L L
D% (Z *
+
@Zzy\ W LZ {z e }p
X OgzZ
E
} 8

:D +Z )
#] o f ^ e e ^ ] ^ ZZ
(45) XX! ]u j fe e e e n
G
wLZ V
~[ R)-g TLL
bkZLZ*
c ~ \W]g,*
!)gf

sZ 0*J'R~}g*
!Zwwg
:#

n o F^ i # ] u 4v+ Z+
$)~g g bg 

:D 
o #] o ^ o ^ nj]]qZZ
( 40) XX! p ^ne n #]
~vZ wg B;gzZ w Zg KZ 
V
X ?,
6i ZOkZ$
gut}s
:D n oF^ i #] u ++
$0Z)
u^ fj] o o f ] i^ ^ o f^ ^ZZ
( 41) XX! e] ] ] j
O kZgzZZz V
~ L L
X wgZ[RgzZ 7z~
^ qDX f e j i] EZZ
^nf] Dof] ge ^ ]E]^ o iM li
( 42) XX! ^_ ei fi ]u jm
Z Y wJ/ kZ+
D% y L L
} ~ ] `n Y C
mZ+
D%zkZ
X Y7wJ /kZ YE
c OUuZ
*
+
-GBE
:D 4 0Zx S
n n2] g r ] o ZZ
a ] q h^ i q X $ j g r m ^ n
X je i f i n`2] ] ^ je i f i

!lne oe] ']j] ^nu+])NSO)MPp^f] xnv |z p^] o on:40


!lneA] ^f_]])NOT)P^j]] o^jv]) o o^z:41
!lne]])NOM)P^j]]:42
$] t^`ONTv(k^
^ vi oa^j]!lne ]])MOR)Q^ ] |z ] ]vf] o nr e]:43
!aAnnf
!lne oe] ']j] ^nu+])NSR)P$] ^u o ^r]:44
!lne]])NON)P^j]]:45

Y 2012~gY 2011c

37

]Z| ka] )x

# Z x S CZ e
{V-,
6 #kZ x E
LE

: H
#
/JxgzZ/wJ 4x E
LE
Z x S*
c LL
wJ .
~ZIL Lq ,
4s Z *
c Zz]g
w=vZ/ {z t Z% kZ $
eg /
@+
Dz \ kZ YJ ,
7 { i i kZ,
6 ZX
[*
! O bZ/t Y b V
/ .
~Z IL L]g~g tX Y 7wJ~
( 49) X 7b/qJ .
~ZL
L
~ ~1 *
0 vZ Y z ]|V i 
:D n oF^ i #] u
of] g ] nu oe ga pF^ j]ZZ
( 50EXX! ]^]^ ^ ] jei fm jm
x Z g ~ z s Z <L L
wJ/ kZgzZ Y*
c OZ } q V
~
X *
c y{z{ ZpY7

#Z~}g*
E
LE
!Zwwg
:# #

# Z bz@CZ e
: ZZ E
LE
] n #] o of] mmZZ
]^n] o] #] ^]^ n j j
( 51) XX! |^f j ] j

X YHOu,Z3g\Ww
G
:D 4*
@ ,-ZvZ0

o ] h^ ei f e ] pm]ZZ
^] ^j] o n mj] ofm p] n #]
(46EXX! n #] o 1F_] lu g^r m^
G
'
} 7wJ/ wg L wt
gzZ :,
6]*
! ZgzZ SZgz ~ { *
c iq ,
4
G
X$
eg V
~[ R)-gg *
! *
@ce*
* OZ~
:D n oF^ i #] u 4x 0Zx S
] F ] n f p p ]ZZ
f jm^ ^ X oF^i #] oX ofm^ f
e j m ]X i oF ^ i # ] o X ]
( 47EXX! jm
~g/
V
Z f g Uq ,
4}L L
yZ [s \vZ ] *
!
o)*
c ~
qs\vZ `g {+
Z
kZ }g Z V*
! +Z { z #
Z X u *
0 kZ {z
X YHOZgzZ Y^ I
# Zx S
:D +
h' n oF^ i #] u 4x E
LE
(48EXX! j] ^] o jei fi]u^ jmZZ
Z ( ._ s Z < )q ,
4 }g
kZ Zj 4OugzZ Y*
c OUu
X Y7wJ/

!aAnnf $] t^` OPTv(k^


^ vi oa^j]!lne]])NOR)P^j]]:46
!lne]])RN)Rm] xj |z o o]n]!lneA] ^f_]])NMQ)P^j]] o^jv]) o me^ e]:47
!aAnnf $] t^`ONOv(k^
^ vi oa^j]!lne]])UT)Rm] xj |z o o]n]:48
!aAn of $] t^`ONOv(k^
^ vi:49
OOLv (k^

v
i
o

a
^

^
j

^
e

e
)

^
j

e
M
U
M
)
P
p

i
o
oj o^:50

!aAnnf $] t^`
t^`MQPv(k^
^ vi o p)^]a^!lne u e]])TT)N] i^z ] ^] o nni e]:51
!aAnnf $]

Y 2012~gY 2011c

38

]Z| ka] )x

g, q +ZX $
"*
UVh yZ q )Z , Z *
!*
*,
6 L
L y V
~g
Z *
@G *
@kZ (m5) *
*OZ
7g Z kZ ( ! ) z*
! kZpCY vZ #
X ? Zz,
6q )ZyZ H !*
t ~ ]
y Wz*,
6 wg \
6n c^ o^e
xZ b Iwg Zx:*
*OZ , Z
X
GE
4h3XZ
kZ ,+,
Fi p L L[ w7iZz$
d Zg*
*
g (^`] ^i^e j ^nf] ^nf g ZZ
:~w,
'y{ gZ)
( 52) XX! jm n
x Z]|dZd{ =p~,
'D: *WgzZ Zgg*
*xsZ
t Z Y x } ~ Y C
mZ L L
GE
4h3XZ
 ~w,
' y{g Z ?D7 y{gZ x Z ~w,
'
7yWZ ` u Z =Z s L
<z yWx Z/
z,
6 ~g ZCL L
OZ } ) gzZ YH OZ
I

qyWqs L
<z yWY X y G3k Z ` u{z YY
X YH7
dZX W,
F Z~V
~*g~g ZCX=z -tI
g ( j^ nf g o ] i]ZZ
g 7m ~g ZC Zzpg m u gZ x Z ]|
D
MUTUk+](aXX ka] 1]ZZE
X Y
( 53) XX! jm ofn
:~g gzux?
T t Z [R ,
6 ]*
! kZ L L
~Y f{zX $
d7Z~=Z m*
* Z,
6yZ Z
~ ) TgzZ YH OZ ~
VrZX g D
z { z~ X Vz qZ,
6g~ C
 7
} Z * Z a ` WY 7~/
e d~,
( tgzZ H ] xsZ } Z * Z
X YH7OZ
JZ VrZ ~/
e ~,
( qZ g %ZX g]xsZ
j m m ^ ^ ^ ] h^ ] ]ZZ
~g ZCWz,
6L L[ KZ ~X gkZ? kZX 7q
( 54) XX! e] ] ga ne
~] ZZjV1yZX G 7b~ { ,
^Y zd
) lg \] Z| VrZgzZ7g,
6 Z/
! 7Z H$
"*
U
ypZz ( V
~g)" L L
VrZkZX %,
7 $
gugz n o F^ i # ] u #
r
s %Z gzZ Y ( zz q kZ ) {z*
@ Zz
kzu7ZzkZgzZ ~
Zpg g izgL
:g izg" ~gzy
X <[RvgzZg Z[RtgzZ YHO
XH
*
c g Z~Y
Zg { Z,
'%yJZz
I
H

]
# Z bz@CZ e
Wz,
6 {z [ Z Xg B V 4h gzZ V5t ~ i kZ
x Z/,
6 ZkZ E
LE
X $Y Z yZX zkZg Z)fqZ FX yx
: Dq )Z
~~h c ^zzV Zzzi *
!N *
!~$Zz*
!g Fg ZV
o fu^ ] ^ q] ^ ]ZZ
~ i kZX H
n V5 ~~w,
' 7Z ~X
tCY z7Z#
ZXD *
N yGXD ZzrSh Z e
u]^m njm^%2jm M j ^ m^
t Z t Z ZX Z t W
gH7Z V;z XX CZ f Zt
( 55) XX! ^^q] l^
G
' ~K
G

x Z/ 5 Z #
Z Zz wg ,
6 ZkZ L L
!lne ]])OOQ)Nnni e pF f] pF ^j]:52
!lne ]]) MNO)OQnni e pF f] pF ^j]:53
!lne u e]])MR)N ] i^z o ] ^
] o nni e]:54
!lne u e]])OST)N ] i^z o ] ^
] o nni e]VQQ

Y 2012~gY 2011c

39

]Z| ka] )x