Vous êtes sur la page 1sur 15

Pozna, 18 stycznia 2010

Porwnanie procesu georeferencji w wybranych programach


Moliwoci Arc GIS i TNT Mips

Laboratorium magisterskie Bartosz Aleksandrowicz Geoinformacja IV

Opis zadania
1. Cel - wykonanie georeferencji map w wybranym oprogramowaniu

2. Oprogramowanie Arc GIS, TNT Mips 3. Dane wybrane rastry map w rnych ukadach wsprzdnych

GEOREFERENCJA w Arc GIS


Na przykadzie fragmentu Poznania w ukadzie wsprzdnych 1992 Krok 1 Wybranie danego ukadu wsprzdnych dla ramki danych Properties Coordinate System PUWG-1992 !!! W przypadku braku naley rozpakowa archiwum z ukadami do folderu Coordinate systems w katalogu programu !!!

Krok 2 Dodanie rastra do ramki danych a) Add Data wybieramy raster N-33-130-D_Poznan.tif b) w oknie Create pyramids wybieramy YES c) informacja o braku ukadu wsprzdnych

Krok 2 Rejestracja mapy a) Wczamy pasek georefencji: Viev Toolbars Georeferencingb) Powikszamy widok rastra do wybranego naronika mapy (wskazany prawy grny) c) Wybieramy ikonk Add control points

d) Klikamy dwukrotnie w miejscu przecicia siatki


e) Odczytujemy wartoci wsprzdnych

Krok 2 Rejestracja mapy f) Wybieramy ikon tabeli cznikw

g) W otwartej tabeli wpisujemy odpowiednio odczytane wsprzdne !!! NALEY PAMITA O DOPISANIU TRZECH ZER Z UWAGI NA ZAMIAN JEDNOSTEK (KMM)!!!

Krok 2 Rejestracja mapy h) Wybieramy ikon tabeli cznikw

i) CZYNNOCI b-h POWTARZAMY DLA KOLEJNYCH NARONIKW

!!! IM MNIEJSZY RESIDUAL TYM DOKADNIEJSZE WYKONANIE!!! !!! DOWOLNO DZIAA MONA NAJPIERW PRZEKLIKA PUNKTY, A POTEM WPISA ICH WSPRZDNE!!!

Krok 3 Zapis mapy z nadanymi wsprzdnymi Georeferencing Rectify

!!! PRAC WYKONUJE SI TAK SAMO DLA INNYCH UKADW, PRZY CZYM PRZY UKADZIE 1965 NALEY PAMITA O DODANIU PRZED WSPRZDNYMI CYFR CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANYCH STREF!!!

GEOREFERENCJA w TNT Mips


Na przykadzie wycitego fragmentu Kiekrza zapisanego w projekcie .rvc Praca na projektach .rvc jest wygodniejsza plik projektu mona stworzy nastpujco: Main Import Select Files (Wybr pliku i formatu danych) Next (Zapis pliku w projekcie) REJESTRACJA MAPY a) Main Georeference

REJESTRACJA MAPY b) File Open Wybieramy plik Kiekrz_cut z projektu Kiekrz92.rvc

REJESTRACJA MAPY c) W oknie Georeferencing Options wybieramy ukad ETRS89/Poland CS92 dla wszystkich okienek (Set All)

REJESTRACJA MAPY d) Wybieramy miejsca przecicia siatki za pomoc krzyaka i wpisujemy odpowiednio dane w oknie Georeference

REJESTRACJA MAPY e) Zapisujemy gotowy plik w oknie Georeference: File Save (opcjonalnie Save As)

MOLIWOCI/WADY/ZALETY
ARC Gis
Ukady niewbudowane, ale do cignicia darmowego ze strony producenta oprogramowania
Moliwo atwej transformacji danych rastrowych/wektorowych z dowolnego ukadu do ukadu ramki danych Moliwo georeferencji mapy w innym ukadzie na bazie podkadu

TNT Mips
Bogatszy wybr wbudowanych ukadw
Mniej ukadw dla Polski, ich nazwy wiatowe Moliwo wsadzenia rastra w jednym ukadzie, ogldania w drugim, a zapisu pliku wynikowego w trzecim Ograniczenie wielkoci rastra w wersji Lite Moliwo georefencji zdj lotniczych na bazie mapy

ZADANIE
Wybierz dowoln map ze zgromadzonych w folderze danych (KADY INN!!!) i dokonaj jej georeferencji w Arc GIS.