Vous êtes sur la page 1sur 2

Bibliographie sommaire Histoire de la psychiatrie belge

Album amicorum Isy Pelc. Il tait une fois sur la colline. Institut de Psychiatrie et de psychologie mdicale Hpital Brugmann. 2006. Bruxelles. Cassiers, Lon. 2002. Cinquante annes de psychiatrie lUCL. In 50 ans de mdecine lUCL 1950-2000, ed. Jean-Jacques Haxhe. Bruxelles, p. 410-418. De Waele, Frank. 1980. De krankzinnigenzorg te Gent vanaf het einde van de 18e eeuw tot 1870. Faelli, S. 1977. La psychiatrie sociale en Belgique, Bilan et perspective, mmoire indit de licence spciale en psychiatrie. Fr. Sano. 1899. De lorganisation des asiles-dpts en Belgique. Anvers. Fr. Sano. 1925. Guislain, 1797-1860. Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift VI(24-31): 642-649. Glorieux, Z. 1931. La psychiatrie et lassistance aux malades mentaux (18301930). Le Scalpel 84: 123-145. Guinotte, N. 1984. 60 ans dhygine mentale en Belgique , in Unit dans la diversit, Rapport du symposium organis loccasion du 60me anniversaire de la Ligue nationale belge dhygine mentale, Bruxelles, les 20 et 21 octobre 1983., Bruxelles, p. 24-44. Jonckheere, Paul. 2002. Linstitut Salve Mater dans les annes 1950. De Paul Verlaine Charles Rouvroy. Lorigine de lInstitut et le dveloppement de la Clinique psychiatrique vers les annes 1950-1960. In 50 ans de mdecine lUCL 1950-2000, ed. Jean-Jacques Haxhe. Bruxelles, p. 405-409. Liegeois, A. 1984. Repertorium van het historisch bezit van de katholieke psychiatrische instellingen in Vlaanderen. Leuven. Lis, C., and H. Soly. 1990. Te gek om los te lopen? Collocatie in de 18de eeuw. Turnhout. Missa, Jean-Nol. 2006. Naissance de la psychiatrie biologique: Histoire des traitements des maladies mentales au XXe sicle. Paris: Presses Universitaires de France. Ni rime, ni raison. Histoire de la psychiatrie. 1996. Gand. Nys, Liesbet et al., eds. 2002. De zieke natie. Groningen. Ronse, H. 1984. Internement et lgislation: quelques notions dhistoire , In Unit dans la diversit, Rapport du symposium organis loccasion du 60me anniversaire de la Ligue nationale belge dhygine mentale, Bruxelles, les 20 et 21 octobre 1983, Bruxelles, p. 51-67. Ronse-De Craene, H. 1993. De collocatiedossiers te Brugge in de XVIIIde eeuw. Bruges. Ruts, C. 1984. De 19de eeuwse krankzinnigenzorg te Sint-Niklaas: het Sint-Hironymusgesticht, 1852-1874. Sand, and Verhaegen. 1987. Brussels, Belgium. In Mental health services in polit study areas: report on a European study, Copenhague: WHO. Regional Office for Europe, p. 181-200. Sint-Jan Baptiste te Zelzate. Een beknopt historisch overzicht. 1998. De turfsteker (3): 6-16.

Van Bruwaene, C. 1982. Krankzinnigenzorg te Kortrijk, 1840-1880: SintAnna, een private verpleeginstelling. Van Renynghe de Voxvrie, G. 1993. Psychiatrische zorgverlening in Vlaanderen van de Middeleeuwen tot de 18e eeuw. Acta Belgica Historiae Medicinae (6): 23-34, 93-102. Van Waesberghe, W. 1985. De 19de eeuwse krankzinnigenzorg te Antwerpen: studie van een stadsinstelling (1850-1896). Van Waesberghe, W. 1984. Het Belgische Krankzinnigenbeleid in de XIXde eeuw. Annales de la Socit Belge dHistoire des Hpitaux et de la Sant publique (22): 69-96. Vandermeersch, P., ed. 1984. Psychiatrie, Godsdienst en Gezag. De ontstaansgeschiedenis van de psychiatrie in Belgi als paradigma. Louvain. Vanoverschelde, Vaast. 2008. Tot herstel der krankheid van mijn zwakke geest is nodig. De psychiatrische praktijk in het Sint-Jozefshuis en het Maison de Sant te Gent door de Zusters van Liefde en Jozef Guislain (1808-1860). Velle, Karel. 1994. Recht, gerecht en psychiatrie in Belgi (begin 19de eeuw1930): territoriumstrijd tussen juristen en medici. Acta Belgica Historiae Medicinae (8): 157-172. Verhelst, D., Ch. Hancke, and G. Goyvaerts. 1991. Geschiedenis van de psychiatrische zorg in Antwerpen. Antwerpen. Vermeylen, Jean, and Lucette Schouters-Decroly, eds. 2001. Hors les murs! Naissance de la psychiatrie extrahospitalire. Lquipe histoire & philosophie. Bruxelles.