Vous êtes sur la page 1sur 90

Zaczniki do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 2011 r. (poz. .

.) Zacznik nr 1 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora elektroenergetyki 1. Lp. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Parametr Wielko charakterystyczna Dane dla Prognoza roku Jednostka odniesienia Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat (n) MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh
1

Skadowe bilansu dla energii elektrycznej

Zapotrzebowanie brutto Zapotrzebowanie netto Potrzeby wasne elektrowni i elektrociepowni Straty przesyu i dystrybucji Zuycie finalne Eksport Import

Przetwrstwo przemysowe Gospodarstwa domowe, w tym: Zuycie - ogrzewanie pomieszcze finalne energii - grzanie wody elektrycznej w - gotowanie posikw podziale na - owietlenie kierunki wykorzystania - pozostae odbiory elektryczne Handel i usugi Pozostae

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Produkty naftowe Paliwo jdrowe Zuycie Energia odnawialna, w tym: finalne energii - biomasa staa elektrycznej w - biogaz podziale na - wiatr paliwa - woda - fotowoltaika - inne Odpady Pozostae Elektrownie cieplne zawodowe Elektrociepownie zawodowe Produkcja energii elektrycznej brutto w podziale na kategori producenta Elektrociepownie przemysowe Elektrownie wodne, w tym: - elektrownie przepywowe (o mocy pow. 10 MW) - elektrownie przepywowe o mocy do 10 MW - elektrownie szczytowo-pompowe Elektrownie wiatrowe Pozostae odnawialne rda energii
2

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

Produkcja energii elektrycznej brutto w podziale na rodzaj zuytego paliwa

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Produkty naftowe Paliwo jdrowe Energia odnawialna, w tym: - biomasa staa - biogaz - wiatr - woda - fotowoltaika - inne Odpady Pozostae Ogem Z wykorzystania odnawialnych rde energii Z kogeneracji

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

Produkcja energii elektrycznej brutto

Rok n + 20 lat w tym zuycie na produkcj energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa w tym zuycie na produkcj energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa w tym zuycie na produkcj energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa w tym zuycie na produkcj energii elektrycznej Zuycie ogem Prognoza zuycia nonikw energii. Dane dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na produkcj ciepa w tym zuycie na produkcj energii elektrycznej Zuycie ogem
GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

w tym zuycie na produkcj ciepa

Prognoza Rok n + 10 lat

Rok n + 15 lat

Rok n + 5 lat

Jednostka Lp. Nonik energii

Wgiel kamienny

Wgiel brunatny

Biomasa staa z wyczeniem frakcji pochodzcej z odpadw komunalnych

Odpady komunalne niebiogeniczne

1 2 3

2.

Koks i pkoks

Odpady przemysowe

Odpady komunalne biogeniczne

Gaz ziemny

Biogaz

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Gaz cieky Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy Ropa naftowa Paliwo jdrowe Pozostae (wyspecyfikowa) Cakowite zuycie ciepa w tym z produkcji z wasnych rde

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

Benzyny silnikowe GJ

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie Odzysk*

ogem, w tym: - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

Zacznik nr 2 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora zaopatrzenia w ciepo sieciowe 1. Lp. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Parametr Zapotrzebowanie na ciepo Wielko charakterystyczna Zapotrzebowanie na ciepo sieciowe Zapotrzebowanie na ciepo lokalne Przemys przetwrczy Potrzeby komunalno-bytowe, w tym: - ogrzewanie pomieszcze - grzanie wody - pozostae odbiory ciepa Handel i usugi Pozostae Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Produkty naftowe Paliwo jdrowe Energia odnawialna, w tym: - biomasa staa - biogaz - geotermia - inne Odpady
7

Dane dla roku Jednostka odniesienia Rok n (n) + 5 lat GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

Prognoza Rok n Rok n + 10 + 15 lat lat

Rok n + 20 lat

Zuycie finalne ciepa w podziale na kierunki wykorzystania

Zuycie finalne ciepa lokalnego w podziale na paliwa

Pozostae Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Produkty naftowe Paliwo jdrowe Energia odnawialna, w tym: - biomasa staa - biogaz - geotermia - inne Odpady Pozostae Elektrownie zawodowe Elektrociepownie zawodowe Produkcja ciepa Elektrociepownie lokalne sieciowego na potrzeby komunalne brutto wedug Ciepownie zawodowe kategorii typu producenta Kotownie osiedlowe Elektrociepownie przemysowe Ciepownie przemysowe Wgiel kamienny Wgiel brunatny Produkcja ciepa sieciowego na potrzeby Gaz ziemny komunalne brutto w Produkty naftowe podziale na stosowane Paliwo jdrowe paliwo Energia odnawialna, w tym: - biomasa staa Zuycie finalne ciepa sieciowego w podziale na paliwa
8

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

- biogaz - geotermia - inne Odpady Pozostae - energia soneczna Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Produkty naftowe Energia odnawialna, w tym: - biomasa staa - biogaz - geotermia - inne Odpady Pozostae Ogem Z wykorzystania odnawialnych rde energii Z kogeneracji

Produkcja ciepa lokalnego na potrzeby komunalne brutto w podziale na stosowane paliwo

Produkcja ciepa sieciowego na potrzeby komunalne brutto

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

Rok n + 20 lat Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ Prognoza Rok n + 10 lat Rok n + 15 lat

w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej

Prognoza zuycia nonikw energii.

Dane dla roku odniesienia (n)

Rok n + 5 lat

Jednostka Nonik energii

Lp.

2.

Odpady komunalne niebiogeniczne Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Biomasa staa z wyczeniem frakcji pochodzcej z odpadw komunalnych Biogaz Odpady przemysowe

10

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Odpady komunalne biogeniczne Koks i pkoks Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy Ropa naftowa Paliwo jdrowe Pozostae
(wyspecyfikowa)

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

Cakowite zuycie energii elektrycznej 21 - w tym z produkcji z wasnych rde

GJ

11

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

12

Zacznik nr 3 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora grnictwa 1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Dane dla Rok Rok Rok Rok Jednostka roku n+ n+ n+ n+ odniesienia 5 10 15 20 (n) lat lat lat lat Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg

Lp. Wielko charakterystyczna

Wgiel kamienny: - zapotrzebowanie - wydobycie - import - eksport - wydobycie metanu* - wykorzystanie metanu** Wgiel brunatny: - zapotrzebowanie - wydobycie - import - eksport Ropa naftowa: - zapotrzebowanie - wydobycie - import - eksport - wydobycie metanu* - wykorzystanie metanu** Gaz ziemny wysokometanowy: - zapotrzebowanie - wydobycie - import - eksport Gaz ziemny zaazotowany: - zapotrzebowanie

Mg Mg Mg Mg
13

- wydobycie - import - eksport

Rudy elaza: - zapotrzebowanie - wydobycie - import - eksport - wydobycie metanu* - wykorzystanie metanu** Rudy miedzi: - zapotrzebowanie - wydobycie - import - eksport - wydobycie metanu* - wykorzystanie metanu** Rudy cynkowo-oowiowe - zapotrzebowanie - wydobycie - import - eksport - wydobycie metanu* - wykorzystanie metanu** Kopaliny skalne*** Zapotrzebowanie Ogem Wydobycie Import Eksport

Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg

Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg

w tym: Wapienie Zapotrzebowanie Wydobycie Import Eksport Zapotrzebowanie Wydobycie Import Eksport

Dolomity

14

* Dotyczy metanu ujmowanego w urzdzeniach technicznych i wprowadzanego do powietrza z systemw wentylacyjnych. ** Dotyczy zagospodarowania metanu bilansowanego z zakadw grniczych przy wydobyciu wymienionych kopalin. *** Przez kopaliny skalne rozumie si: gipsy i anhydryty, bazalty, diabazy, gabra, gazy narzutowe, granity, granodioryty, melafiry, porfiry, sjenity, tufy porfirowe, amfibolity, gnejsy, hornfelsy, upki krystaliczne, marmury, migmatyty, serpentynity, zielece, chalcedonity, upki menilitowe, margle, opoki, piaskowce, szarogazy, trawertyny, dolomity, wapienie, zlepiece, kwarcyty, upki fyllitowe, kwarcytowe i yszczykowe, magnezyty.

15

2.

Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Dane dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Jednostka Zuycie ogem Prognoza Rok n + 5 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 10 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 15 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 20 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem

Lp.

Nonik energii

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Biogaz Odpady przemysowe Odpady komunalne - niebiogeniczne Odpady komunalne - biogeniczne Koks i pkoks Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki

GJ GJ GJ

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
16

14 Olej opaowy ciki 15 Gaz rafineryjny 16 Gaz koksowniczy 17 Gaz wielkopiecowy 18 Gaz konwertorowy 19 Ropa naftowa 20 Paliwo jdrowe 21 Pozostae

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

22

23

24 25 26

Cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - w tym z produkcji z wasnych rde MWh Cakowite zuycie ciepa GJ - w tym z produkcji z wasnych rde GJ Produkcja energii elektrycznej MWh Produkcja ciepa na potrzeby wasne GJ Produkcja ciepa na sprzeda GJ

17

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Rodzaj oraz sposb zagospodarowania

Wytwarzanie Odzysk*

ogem, w tym: - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

18

Zacznik nr 4 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora przemysu rafineryjnego 1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Rok n + 10 lat Rok n + 15 lat Rok n + 20 lat Rok n + 5 lat Dane dla roku odniesienia (n)

Lp. Wielko charakterystyczna

Jednostka

Ropa naftowa: - wydobycie Mg - import Mg - eksport Mg - przerb Mg Produkty rafinacji ropy naftowej benzyny: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg Produkty rafinacji ropy naftowej - olej napdowy: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg Produkty rafinacji ropy naftowej - pozostae produkty: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg Produkty rafinacji ropy naftowej asfalty: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg Produkty rafinacji ropy naftowej oleje: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg
19

w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - rafinacja ropy* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - rafinacja ropy* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - rafinacja ropy* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - rafinacja ropy* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - rafinacja ropy* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem
GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ 20 1 2 3 4 5 6 7 niebiogeniczne

Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Prognoza Dane dla roku odniesienia (n) Rok n + 5 lat Rok n + 10 lat Rok n + 15 lat

Rok n + 20 lat

Jednostka Lp. Nonik energii

2.

Odpady przemysowe Odpady komunalne Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Gaz ziemny Wgiel kamienny Wgiel brunatny Biogaz

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Odpady komunalne biogeniczne Koks i pkoks Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy Gaz konwertorowy Ropa naftowa Paliwo jdrowe Pozostae

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

21

GJ

21

22

23

24

25

26

Cakowite zuycie energii elektrycznej - w tym z produkcji z wasnych rde Cakowite zuycie ciepa - w tym z produkcji z wasnych rde Produkcja energii elektrycznej Produkcja ciepa na potrzeby wasne Produkcja ciepa na sprzeda

MWh

MWh

GJ

GJ

MWh

GJ

GJ

* definicja zgodna z wytycznymi GUS: "Zasady metodyczne sprawozdawczoci statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energi oraz definicje stosowanych poj"

22

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie Odzysk*

ogem, w tym: - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

23

Zacznik nr 5 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora hutnictwa elaza i stali

1.

Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Dane dla roku Jednostka odniesienia Rok n + 5 lat (n)

Lp.

Wielko charakterystyczna

Rok n + 10 lat

Rok n + 15 lat

Rok n + 20 lat

Spiek: - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - zuycie energii elektrycznej - zuycie ciepa Surwka - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - zuycie energii elektrycznej - zuycie ciepa - zuycie zomu Stal konwertorowa - zapotrzebowanie - produkcja - import

Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg


24

- eksport - zuycie energii elektrycznej - zuycie ciepa - zuycie zomu

Stal elektryczna - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - zuycie energii elektrycznej - zuycie ciepa - zuycie zomu - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - zuycie energii elektrycznej - zuycie ciepa - zuycie zomu Odlewy eliwne - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - zuycie energii elektrycznej - zuycie ciepa - zuycie zomu Odlewy staliwne - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - zuycie energii elektrycznej - zuycie ciepa - zuycie zomu

Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg

elazostopy (elazokrzem)

25

Rok n + 20 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 15 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 10 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja gazu wielkopiecowego* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Prognoza zuycia nonikw energii. Dane dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja gazu wielkopiecowego* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem GJ GJ GJ GJ GJ Jednostka Nonik energii GJ Lp. 1 2 3 4 5 6
Biogaz Odpady przemysowe Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Gaz ziemny Wgiel kamienny Wgiel brunatny

w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja gazu wielkopiecowego*

w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja gazu wielkopiecowego*

Prognoza

w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja gazu wielkopiecowego*

2.

Rok n + 5 lat

26

7 8

Odpady komunalne niebiogeniczne Odpady komunalne biogeniczne

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ M Wh M Wh
27

9 Koks i pkoks 10 Gaz cieky 11 Benzyny


silnikowe Olej opaowy lekki ciki

12 Olej napdowy 13 14 Olej opaowy 15 Gaz rafineryjny 16 Gaz koksowniczy 17 wielkopiecowy 18 konwertorowy 19 Ropa naftowa 20 Paliwo jdrowe 21 Pozostae
Cakowite zuycie energii elektrycznej w tym z produkcji z wasnych rde Gaz Gaz

22

23

24

25

26

Cakowite zuycie ciepa w tym z produkcji z wasnych rde Produkcja energii elektrycznej Produkcja ciepa na potrzeby wasne Produkcja ciepa na sprzeda

GJ GJ M Wh GJ

GJ

* definicja zgodna z wytycznymi GUS: "Zasady metodyczne sprawozdawczoci statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energi oraz definicje stosowanych poj"

28

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

29

Zacznik nr 6 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora hutnictwa metali nieelaznych

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Wielko charakterystyczna Aluminium: - zapotrzebowanie - produkcja - produkcja wtrna - zuycie zomu - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Mied: - zapotrzebowanie - produkcja - produkcja wtrna - zuycie zomu - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Cynk: - zapotrzebowanie - produkcja - produkcja wtrna - zuycie zomu - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej Prognoza Dane dla roku Rok n Rok n Rok n Jednostka odniesie Rok n + 10 + 15 + 20 nia (n) + 5 lat lat lat lat Mg Mg Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg Mg Mg MWh

Lp.

30

- cakowite zuycie ciepa Ow: - zapotrzebowanie - produkcja - produkcja wtrna - zuycie zomu - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Odlewy (magnez): - zapotrzebowanie - produkcja - produkcja wtrna - zuycie zomu - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa

GJ Mg Mg Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg Mg Mg MWh GJ

31

32

2.

Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji. Dane dla roku odniesienia (n) Prognoza Rok n + 5 lat Rok n + 10 lat Rok n + 15 lat Rok n + 20 lat

Lp.

Nonik energii

w tym w tym w tym w tym w tym Jed zuycie na zuycie na zuycie na zuycie na zuycie na nos Zuyci produkcj Zuyci produkcj Zuyci produkcj Zuyci produkcj Zuyci produkcj e e e e e tka ciepa i ciepa i ciepa i ciepa i ciepa i oge oge oge oge oge energii energii energii energii energii m m m m m elektryczn elektryczn elektryczn elektryczn elektryczn ej ej ej ej ej GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Biogaz Odpady przemysowe Odpady komunalne - niebiogeniczne Odpady komunalne - biogeniczne Koks i pkoks Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki

14 15 16 17 18 19 20 21

GJ GJ GJ Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy GJ GJ Gaz konwertorowy GJ Ropa naftowa GJ Paliwo jdrowe GJ Pozostae Cakowite zuycie M energii elektrycznej Wh 22 - w tym z produkcji M z wasnych rde Wh 23 24 25 26
Cakowite zuycie GJ ciepa - w tym z produkcji GJ z wasnych rde M Produkcja energii Wh elektrycznej Produkcja ciepa na GJ potrzeby wasne Produkcja ciepa na GJ sprzeda
GUS: "Zasady metodyczne sprawozdawczoci statystycznej z zakresu gospodarki paliwami

Olej opaowy ciki Gaz rafineryjny

* definicja zgodna z wytycznymi i energi oraz definicje stosowanych poj"

34

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady Ogem, w tym: Mg ciekowe - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

35

Zacznik nr 7 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora koksownictwa

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Dane bazowe dla Rok Rok Rok Jednostk roku n+ n+ n+ a odniesienia 5 10 15 (n) lat lat lat Mg Mg Mg Mg mln m3 mln m3 Rok n+ 20 lat

Wielko charakterystyczna

Zapotrzebowanie Produkcja koksu Import koksu Eksport koksu Ilo powstaego gazu koksowniczego Zuycie gazu koksowniczego na potrzeby wasne

36

Rok n + 20 lat

w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja koksu* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja koksu* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja koksu* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja koksu* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem
37

Rok n + 5 lat 2. Prognoza zuycia nonikw energii. Dane bazowe dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na wsad przemiany energetycznej - produkcja koksu* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem GJ GJ GJ

Prognoza Rok n + 10 lat Rok n + 15 lat

GJ

GJ

GJ

Jednostka Lp. Nonik energii

niebiogeniczne

Odpady przemysowe Odpady komunalne Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Gaz ziemny Wgiel kamienny wgiel brunatny Biogaz

GJ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Odpady komunalne biogeniczne Koks i pkoks Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy Gaz konwertorowy

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

Ropa naftowa 20 Paliwo jdrowe


21

Pozostae

GJ
38

22

23

24

25

26

Cakowite zuycie energii MW elektrycznej h - w tym z produkcji z wasnych MW rde h Cakowite zuycie ciepa GJ - w tym z produkcji z wasnych rde GJ Produkcja energii MW elektrycznej h Produkcja ciepa na potrzeby wasne GJ Produkcja ciepa na sprzeda GJ

* definicja zgodna z wytycznymi GUS: "Zasady metodyczne sprawozdawczoci statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energi oraz definicje stosowanych poj"

39

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

40

Zacznik nr 8 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora przemysu cementowego

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Dane dla Rok Rok Rok roku Rok Jednostka odniesienia n + n + n + n + 10 15 20 (n) 5 lat lat lat lat Mg Mg Mg Mg GJ

Lp.

Wielko charakterystyczna

Klinkier: - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - zuycie bezporednie paliw do produkcji ogem, w tym: - zuycie paliw alternatywnych (bez biopaliw) - zuycie paliw alternatywnych (biopaliwa) - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Cement: - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa

GJ

GJ MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ

41

Rok n + 20 lat Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
niebiogeniczne

w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej

Prognoza Rok n + 10 lat

Rok n + 15 lat

2. Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji.

Dane dla roku odniesienia (n)

Rok n + 5 lat

Jednostka Lp. Nonik energii

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Biogaz Odpady przemysowe Odpady komunalne -

Odpady komunalne biogeniczne

42

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Koks i pkoks Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy Gaz konwertorowy Ropa naftowa Paliwo jdrowe Inne
(wyszczeglni)

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

22

Cakowite zuycie energii elektrycznej - w tym z produkcji z wasnych rde

MWh

MWh
43

23

24

25

26

Cakowite zuycie ciepa - w tym z produkcji z wasnych rde Produkcja energii elektrycznej Produkcja ciepa na potrzeby wasne Produkcja ciepa na sprzeda

GJ

GJ

MWh

GJ

GJ

44

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

45

Zacznik nr 9 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora przemysu wapienniczego

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Rok n + 10 lat Rok n + 15 lat Rok n + 20 lat Rok n + 5 lat Dane dla roku odniesienia (n) Jednostka

Wielko charakterystyczna

Wapno: - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - zuycie bezporednie paliw do produkcji ogem, w tym: - zuycie paliw alternatywnych (bez biopaliw) - zuycie paliw alternatywnych (biopaliwa) - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa

Mg Mg Mg Mg GJ GJ GJ MWh GJ

46

2. Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji. Dane dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Jednostka Zuycie ogem Prognoza Rok n + 5 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 10 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 15 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 20 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem

Lp.

Nonik energii

1 2 3 4 5 6 7

8 9

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Biogaz Odpady przemysowe Odpady komunalne niebiogeniczne Odpady komunalne biogeniczne Koks i pkoks

GJ GJ GJ

GJ GJ GJ

GJ

GJ GJ
47

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy Gaz konwertorowy Ropa naftowa Paliwo jdrowe Pozostae Cakowite zuycie energii elektrycznej - w tym z produkcji z wasnych rde Cakowite zuycie ciepa - w tym z produkcji z wasnych rde

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ M Wh M Wh GJ

GJ

24

Produkcja energii elektrycznej

M Wh
48

Produkcja ciepa 25 na potrzeby wasne Produkcja ciepa 26 na sprzeda

GJ GJ

49

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie Odzysk*

ogem, w tym: - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

50

Zacznik nr 10 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora przemysu ceramicznego

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Dane dla Wielko roku Lp. Jednostka charakterystyczna odniesienia (n) Cegy, pustaki, dachwki i inne materiay budowlane.: - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Ceramika sanitarna: - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Ceramika uytkowa: - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ

Rok n+5 lat

Prognoza Rok Rok Rok n+10 n+15 n+20 lat lat lat

51

2. Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji. Dane dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Jednostka Zuycie ogem Prognoza Rok n + 5 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 10 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 15 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 20 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem

Lp.

Nonik energii

1 2 3 4 5 6 7

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Biogaz Odpady przemysowe Odpady komunalne niebiogeniczne Odpady komunalne biogeniczne

GJ GJ GJ

GJ

GJ GJ GJ

GJ

52

Koks i pkoks

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
MWh

10 Gaz cieky 11 Benzyny silnikowe

12 Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy 14 ciki 13 15 Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz 17 wielkopiecowy Gaz 18 konwertorowy 16 19 Ropa naftowa 20 Paliwo jdrowe 21 Pozostae Cakowite zuycie energii elektrycznej 22 - w tym z produkcji z wasnych rde

MWh

53

23

24

25 26

Cakowite GJ zuycie ciepa w tym z produkcji GJ z wasnych rde Produkcja MWh energii elektrycznej Produkcja ciepa GJ na potrzeby wasne Produkcja ciepa GJ na sprzeda

54

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie ogem, w tym: - na cele energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* termiczne - skadowanie Wytwarzanie Ogem, w tym: Odzysk* - na cele energetyczne - osady Ogem, w tym: ciekowe - przeksztacanie Unieszkodliwianie* termiczne - skadowanie Odzysk*

* Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

55

Zacznik nr 11 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora przemysu szklarskiego

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Dane dla Rok Rok roku Rok Jednostka odniesieni n + 5 n + n + 10 15 a (n) lat lat lat Rok n+ 20 lat

Lp.

Wielko charakterystyczna

Szko paskie: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg - cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - cakowite zuycie ciepa GJ Szko opakowaniowe i gospodarcze: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg - cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - cakowite zuycie ciepa GJ Inne rodzaje szka: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg - cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - cakowite zuycie ciepa GJ Wkno szklane i wkno skalne: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg - cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - cakowite zuycie ciepa GJ
56

Stuczka szklana: - zuycie - import - eksport

Mg Mg Mg

57

2. Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji. Dane dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Jednostka Zuycie ogem Prognoza Rok n + 5 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 10 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 15 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 20 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem

Lp.

Nonik energii

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady 4 pochodzenia drzewnego 5 Biogaz Odpady 6 przemysowe Odpady 7 komunalne niebiogeniczne Odpady 8 komunalne biogeniczne 9 Koks i pkoks 10 Gaz cieky 11 Benzyny silnikowe

1 2 3

GJ GJ GJ

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
58

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

GJ Olej napdowy GJ Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki GJ GJ Gaz rafineryjny GJ Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy GJ GJ Gaz konwertorowy GJ Ropa naftowa GJ Paliwo jdrowe GJ Pozostae Cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - w tym z produkcji z wasnych MWh rde Cakowite zuycie GJ ciepa - w tym z produkcji z wasnych GJ rde Produkcja energii MWh elektrycznej Produkcja ciepa na potrzeby wasne GJ Produkcja ciepa GJ na sprzeda

59

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady Ogem, w tym: Mg ciekowe - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

60

Zacznik nr 12 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora przemysu drzewnego

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Dane dla Rok Rok roku Rok Jednostka n+ odniesieni n + 5 n + 10 15 a (n) lat lat lat Rok n+ 20 lat

Lp.

Wielko charakterystyczna

Pyty wirowe: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg - cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - cakowite zuycie ciepa GJ Pyty pilniowe: - zapotrzebowanie Mg - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg - cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - cakowite zuycie ciepa GJ Inne wyroby z drewna, korka, somy i materiaw uywanych do wyplatania: - produkcja Mg - import Mg - eksport Mg - cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - cakowite zuycie ciepa GJ

61

2. Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji. Dane dla roku odniesienia (n) Jednostka Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Nonik energii Rok n + 5 lat Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Prognoza Rok n + 10 lat Rok n + 15 lat Zuycie ogem Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Rok n + 20 lat Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej

Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Biogaz Odpady przemysowe Odpady komunalne niebiogeniczne Odpady komunalne biogeniczne Koks i pkoks Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
62

15 16 17 18 19 20 21

Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy Gaz konwertorowy Ropa naftowa Paliwo jdrowe Pozostae Cakowite zuycie energii elektrycznej 22 - w tym z produkcji z wasnych rde Cakowite zuycie ciepa 23 - w tym z produkcji z wasnych rde Produkcja energii elektrycznej Produkcja ciepa na 25 potrzeby wasne Produkcja ciepa na 26 sprzeda 24

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ MW h MW h GJ GJ MW h GJ GJ

63

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

64

Zacznik nr 13 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora przemysu papierniczego

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Dane dla roku odniesienia (n) prognoza Rok Rok Rok n+ n+ n+5 10 15 lat lat lat Rok n+ 20 lat

Lp. Wielko charakterystyczna Jednostka

Produkcja papieru i tektury: - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Masa wknista: - zapotrzebowanie - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Drewno: - zuycie drewna do produkcji mas wknistych - import - eksport Makulatura: - zuycie - import - eksport

Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ

Mg Mg Mg Mg Mg Mg

65

2. Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji. Dane dla roku odniesienia (n) Jednostka Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Nonik energii Rok n + 5 lat Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Prognoza Rok n + 10 lat Rok n + 15 lat Zuycie ogem Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Rok n + 20 lat Zuycie ogem w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej

Lp.

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady 4 pochodzenia drzewnego 5 Biogaz Odpady 6 przemysowe Odpady 7 komunalne niebiogeniczne Odpady 8 komunalne biogeniczne 9 Koks i pkoks 10 Gaz cieky 11 Benzyny silnikowe 12 Olej napdowy 1 2 3

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

GJ GJ GJ GJ GJ
66

13 Olej opaowy lekki GJ Olej opaowy 14 GJ ciki 15 Gaz rafineryjny GJ 16 Gaz koksowniczy GJ Gaz 17 GJ wielkopiecowy Gaz 18 GJ konwertorowy 19 Ropa naftowa GJ 20 Paliwo jdrowe GJ 21 Pozostae GJ Cakowite zuycie M energii Wh elektrycznej 22 - w tym z M produkcji z Wh wasnych rde Cakowite zuycie GJ ciepa 23 - w tym z produkcji z GJ wasnych rde Produkcja energii M 24 elektrycznej Wh Produkcja ciepa 25 na potrzeby GJ wasne Produkcja ciepa 26 GJ na sprzeda
67

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

68

Zacznik nr 14 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora przemysu chemicznego

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Dane dla Rok Rok Rok Jedno roku Rok n+ n+ stka odniesienia n + 5 n + 10 15 20 (n) lat lat lat lat Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ
69

Lp.

Wielko charakterystyczna

Amoniak: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Kwas azotowy: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Kwas siarkowy: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Metanol: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa

Sadza: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja 5 - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Styren: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja 6 - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Etylen: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja 7 - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Polistyren: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja 8 - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Polietylen: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja 9 - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Kaprolaktam: 10 - zapotrzebowanie krajowe - produkcja

Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg


70

11

12

13

14

15

- import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Nawozy azotowe: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Nawozy fosforowe: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Produkty lecznicze: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Produkty biobjcze: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Kosmetyki: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja - import - eksport

Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ Mg Mg Mg Mg


71

- cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa Chemia gospodarcza: - zapotrzebowanie krajowe - produkcja 16 - import - eksport - cakowite zuycie energii elektrycznej - cakowite zuycie ciepa

MWh GJ Mg Mg Mg Mg MWh GJ

72

Rok n + 20 lat

w tym Zuycie nieenergetyczne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym Zuycie nieenergetyczne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym Zuycie nieenergetyczne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym Zuycie nieenergetyczne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie nieenergetyczne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ Jednostka GJ
73

Prognoza 2. Prognoza zuycia nonikw energii. Dane dla roku odniesienia (n) Rok n + 5 lat Rok n + 10 lat

Rok n + 15 lat

Nonik energii

Lp.

1 2 3

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Biogaz Odpady przemysowe Odpady komunalne niebiogeniczne Odpady komunalne biogeniczne

9 Koks i pkoks GJ 10 Gaz cieky GJ Benzyny 11 GJ silnikowe 12 Olej napdowy GJ Olej opaowy 13 GJ lekki Olej opaowy 14 GJ ciki 15 Gaz rafineryjny GJ Gaz 16 GJ koksowniczy Gaz 17 GJ wielkopiecowy Gaz 18 GJ konwertorowy 19 Ropa naftowa GJ 20 Paliwo jdrowe GJ 21 Pozostae GJ Cakowite MW zuycie energii h elektrycznej 22 - w tym z MW produkcji z h wasnych rde Cakowite GJ zuycie ciepa 23 - w tym z produkcji z GJ wasnych rde
74

Produkcja MW 24 energii h elektrycznej Produkcja ciepa 25 na potrzeby GJ wasne Produkcja ciepa 26 GJ na sprzeda
* definicja zgodna z wytycznymi GUS: "Zasady metodyczne sprawozdawczoci statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energi oraz definicje stosowanych poj"

75

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

76

Zacznik nr 15 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora lenictwa

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Rok n + 10 lat Rok n + 15 lat Rok n + 20 lat Rok n + 5 lat Dane dla roku odniesienia (n) Jednostka

Lp.

Wielko charakterystyczna

1 2 3

Powierzchnia gruntw lenych Powierzchnia gleb organicznych na gruntach lenych Powierzchnia lasw - ogem - I (1-20 lat) - II (21-40 lat) - III (41-60 lat) - IV (61-80 lat) - V (81-100 lat) - VI (100-120 lat)

tys. ha tys. ha tys. ha mln m3 mln m3 mln m3 mln m3 mln m3 mln m3 mln m3

Zasoby drzewne na pniu wedug klas wieku:

- VII i wyszych(121 lat i wicej) mln m3 - drzewostany pozostae (w klasie odnowienia, w klasie do mln m3 odnowienia, o budowie przerbowej) Powierzchnia gruntw przeznaczonych do planowanych zalesie wedug kategorii wasnoci gruntw: - pastwowe tys. ha - niepastwowe tys. ha Wielko pozyskania drewna: - grubizny - drewna maowymiarowego mln m3 mln m3

77

Rok n + 20 lat

w tym zuycie na potrzeby wasne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na potrzeby wasne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem

Prognoza

Rok n + 15 lat

Rok n + 10 lat

w tym zuycie na potrzeby wasne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na potrzeby wasne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem
78

Rok n + 5 lat 2. Prognoza zuycia nonikw energii. Dane dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem GJ GJ GJ

GJ

GJ

GJ 1 Wgiel kamienny 2 3 4 5 6

Jednostka Nonik energii

Lp.

Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Biogaz Odpady przemysowe Odpady komunalne niebiogeniczne

GJ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

Odpady komunalne biogeniczne Koks i pkoks Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy Gaz konwertorowy Ropa naftowa Paliwo jdrowe Pozostae Cakowite zuycie energii elektrycznej - w tym z produkcji z wasnych rde Cakowite zuycie ciepa - w tym z produkcji z wasnych rde

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ M Wh M Wh GJ GJ

79

Produkcja energii elektrycznej Produkcja ciepa 25 na potrzeby wasne Produkcja ciepa 26 na sprzeda 24

M Wh GJ

GJ

* zuycie nonikw energii na produkcj ciepa na potrzeby wasne powinno dotyczy cznych potrzeb caego sektora, a nie tylko ciepowni zakadowych oraz zawiera si rwnie w kolumnie z cakowitym zuyciem na produkcj ciepa i energii elektrycznej.

80

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

81

Zacznik nr 16 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora rolnictwa

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza Rok n+5 lat Rok n+ 10 lat Rok n+ 15 lat Rok n+ 20 lat Dane dla roku odniesienia (n)

Lp.

Wielko charakterystyczna

Jednostka

1 2

Powierzchnia uytkw rolnych Powierzchnia gleb organicznych podlegajcych gospodarce rolnej

tys. ha tys. ha

Zuycie nawozw mineralnych i chemicznych w przeliczeniu na czysty skadnik: 3 - azotowe (N) Gg - wapniowe (CaO) Gg - wapniowo-magnezowe Gg (CaO+MgO) Pogowie zwierzt gospodarskich: - bydo tys. szt. - w tym krowy tys. szt. - owce tys. szt. - konie tys. szt. - winie tys. szt. - drb tys. szt. Przecitna roczna produkcja kg/szt. mleka krowiego Bezcioowy system utrzymania zwierzt wg gatunkw: - bydo - winie - drb Produkcja rolinna: - zboa podstawowe ogem - kukurydza ogem - ziemniaki - buraki cukrowe - rzepak ogem - roliny strczkowe ogem % zwierzt % zwierzt % zwierzt Gg Gg Gg Gg Gg Gg

82

2. Prognoza zuycia nonikw energii i produkcji. Dane dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Jednostka Zuycie ogem* Prognoza Rok n + 5 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 10 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 15 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem Rok n + 20 lat w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem

Lp.

Nonik energii

Wgiel kamienny Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady 4 pochodzenia drzewnego 5 Biogaz Odpady 6 przemysowe Odpady komunalne 7 - niebiogeniczne Odpady komunalne 8 - biogeniczne 9 Koks i pkoks 10 Gaz cieky 11 Benzyny silnikowe 12 Olej napdowy 1 2 3

GJ GJ GJ

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ
83

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

Olej opaowy lekki GJ Olej opaowy ciki GJ Gaz rafineryjny GJ Gaz koksowniczy GJ Gaz wielkopiecowy GJ Gaz konwertorowy GJ Ropa naftowa GJ Paliwo jdrowe GJ Inne (wyszczeglni) GJ Cakowite zuycie energii elektrycznej MWh - w tym z produkcji z wasnych rde MWh Cakowite zuycie ciepa GJ - w tym z produkcji z wasnych rde GJ Produkcja energii elektrycznej MWh Produkcja ciepa na potrzeby wasne GJ Produkcja ciepa na sprzeda GJ

* zuycie energii na produkcj ciepa na potrzeby wasne powinno dotyczy cznych potrzeb caego sektora, a nie tylko ciepowni zakadowych oraz zawiera
si rwnie w kolumnie z cakowitym zuyciem na produkcj ciepa i energii elektrycznej

84

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

85

Zacznik nr 17 Cz tabelaryczna prognozy zmian aktywnoci dla sektora transportu

1. Prognoza aktywnoci wielkoci charakterystycznych. Prognoza rok n rok n rok n rok n + 5 + 10 + 15 + 20 lat lat lat lat Dane dla roku odniesienia (n) Jednostka

Lp.

Wielko charakterystyczna

Transport kolejowy Transport samochodow y Transport Przewozy adunkw lotniczy egluga morska Transport wodny rdldowy Transport rurocigowy Benzyna Olej napdowy Gaz cieky (LPG) Biodiesel Samochody osobowe Bioetanol Gaz ziemny (LNG) Zuycie Energia paliw elektryczna Wodr Benzyna Pojazdy inne Olej ni napdowy samochody Gaz cieky osobowe o (LPG) masie do 3,5 Biodiesel tony Bioetanol

mln tkm mln tkm mln tkm mln tkm mln tkm mln tkm Mg Mg Mg Mg Mg Mg MWh Mg Mg Mg Mg Mg Mg

86

Gaz ziemny Mg (LNG) Energia MWh elektryczna Wodr Pojazdy o masie powyej 3,5 tony Transport pozadrogowy Olej napdowy Biodiesel Benzyna silnikowa Olej napdowy Gaz ziemny Olej napdowy Olej napdowy Paliwo do turbinowych napdw lotniczych (nafta lotnicza) Benzyna lotnicza Inne paliwo (wyspecyfiko wa) egluga krajowa morska 3 4
*

Mg Mg Mg Mg Mg TJ

Transport rurociagowy Transport kolejowy egluga krajowa rdldowa

Mg

Mg

Mg

Cywilne, lotnictwo krajowe*

Mg Mg

Olej napdowy Olej opaowy sztuki sztuki

Mg Mg tys. szt. tys. szt.

Pojazdy-chodnie Pojazdy z klimatyzacj

Do cywilnego lotnictwa krajowego zalicza si loty statkami powietrznymi, w trakcie ktrych nie nastpuje przekroczenie granicy pastwowej, z wyczeniem lotnictwa wojskowego.

87

Rok n + 20 lat

w tym zuycie na potrzeby wasne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na potrzeby wasne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem

Prognoza

Rok n + 15 lat

Rok n + 10 lat

w tym zuycie na potrzeby wasne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem w tym zuycie na potrzeby wasne* w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem
88

Rok n + 5 lat 2. Prognoza zuycia nonikw energii. Dane dla roku odniesienia (n) w tym zuycie na produkcj ciepa i energii elektrycznej Zuycie ogem GJ GJ GJ GJ

GJ

GJ

GJ 1 Wgiel kamienny 2 3 4 5 6 7

Jednostka Nonik energii

Lp.

Wgiel brunatny Gaz ziemny Drewno opaowe i odpady pochodzenia drzewnego Biogaz Odpady przemysowe Odpady komunalne niebiogeniczne Odpady komunalne -

GJ

biogeniczne 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Koks i pkoks Gaz cieky Benzyny silnikowe Olej napdowy Olej opaowy lekki Olej opaowy ciki Gaz rafineryjny Gaz koksowniczy Gaz wielkopiecowy Gaz konwertorowy Ropa naftowa Paliwo jdrowe Pozostae Cakowite zuycie energii elektrycznej - w tym z produkcji z wasnych rde Cakowite zuycie ciepa - w tym z produkcji z wasnych rde GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ M Wh M Wh GJ GJ

22

23

* zuycie nonikw energii na produkcj ciepa na potrzeby wasne powinno dotyczy cznych potrzeb caego sektora, a nie tylko ciepowni zakadowych oraz zawiera si rwnie w kolumnie z cakowitym zuyciem na produkcj ciepa i energii elektrycznej

89

3. Prognozy dotyczce odpadw oraz sposb ich uytkowania / zagospodarowania. Rodzaj oraz sposb zagospodarowania Dane bazowe Jedno dla roku stka odniesienia (n) Mg Mg Prognoza Rok n + Rok n + Rok n + Rok n + 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat

Wytwarzanie

ogem, w tym: Odzysk* - na cele Mg energetyczne Odpady ogem, ogem, w tym: Mg w tym: - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg Wytwarzanie Mg Ogem, w tym: Mg Odzysk* - na cele Mg energetyczne - osady ciekowe Ogem, w tym: Mg - przeksztacanie Unieszkodliwianie* Mg termiczne - skadowanie Mg * Odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016).

90