Vous êtes sur la page 1sur 2

Examenvragen Fiscaal recht

Vind ik leuk Bericht niet meer volgen Rapporteren 10 juni om 20:30

o o
4x4-regel 10 juni om 20:30 Vind ik leuk

Wordt verhuren fiscaal gezien gelijk behandeld met onderverhuren? 10 juni om 20:31 Vind ik leuk

NV Nightvision verkoopt 5 sierlijke straatlantaarns aan de stad LILLE (Frankrijk) die deze lantaarns zal gebruiken bij de heraanleg van de Grote Markt. De prijs voor deze 20 lantaarns bedraagt in totaal 5.000 euro af te halen in het magazijn van de NV Nightvision te Antwerpen. De stad Lille zorgt- om de kosten te drukken- zelf voor het vervoer van de goederen van Antwerpen naar Frankrijk. Voor de stad Lille is dit niet de eerste maal dat zij bij de NV Nightvision aankopen doet. Reeds vorig jaar had NV Nightvision voor de algehele vernieuwing van de straatverlichting in de centrale winkelstraat te Lille, straatverlichtingsarmaturen mogen verkopen voor een totaalbedrag van 50.000 EUR. 10 juni om 20:32 Vind ik leuk

Mr Braeckmans is handelaar en besluit zn handelszaak in te brengen in een zelf opgerichte BVBA. De inbreng omvat een grond + gebouw van 550.000, een hypotheek erop van 200.000, een V van 100.000, clinten van 50.000, voorraad van 300.000, passiva van 300.000. Het totale actief is 1.000.000 en het totale passief 500.000 27 juni om 14:52 Vind ik leuk

herkwalificeren van huuropbrengsten 27 juni om 14:53 Vind ik leuk

1. BTW Registratie rechten A) Dhr. M. P., gevestigd te mol, exploiteert als zelfstandige een kleinhandel in mobiele telefoontoestellen. Voor de BTW is hij geregistreerd als kwartaalaangever. Op 15/01/2011 heeft hij van een bouwpromotor ond...Lees verder

1) (3p-) 1.1)Zijn de aandelen van venn. steeds vrijgesteld? 1.2) Zijn de meerwaarden op aandelen die een privpersoon, buiten zijn beroeps werkzaamheid krijgt, vrijgesteld? 1.3) Zijn kleine venn., in de zin van art 15 Wvenn. steeds onderworpen aan het verminderde belastingstarief? 2) (5p) Een onroerend goed (KI 5000) wordt door mvr. Janssens aan een BVBA verhuurd, tegen een huurprijs van 80.000 per jaar. Haar echtgenoot is zaakvoerder van deze BVBA. A) Wat zijn de gevolgen hier van? B) Indien dhr. Janssens eigenaar is van de BVBA, wat zijn de fiscale gevolgen? C) indien het goed tot het gemeenschappelijk vermogen van beiden echtgenoten behoort, wat zijn de gevolgen? 3) (4p) Multiple choice: A) gegeven een tabel met de definitieve en voorlopige verhoudingsgetallen van de jaren 2006 tot 2010. Vraag: als een venn. N 2006 een zaagmachine van 80.000 BTW aftrekt, welke herziening geeft dit in het aanslagjaar 2011? B) Verkoop door een Antwerpse fietsenwinkel van n fiets aan een Franse Vennootschap, waar is BTW verplicht? C) Deze fietsenhandelaar doet een beroep op een Nederlandse advocaat voor juridisch advies, waar is BTW plicht? D) Vanuit een magazijn in Keulen wordt een fiets ontrokken die in Keulen gekocht is. Dit gebeurt voor het eigengebruik van de eigenaar, waar is er BTW plicht? 4) Stopzettingmeerwaarden. 5) Kranten artikel: over een belasting door de Vlaamse regering ingevoerd op reclame panelen. Dit gebeurt in 2011, maar men is al voor 2008 belastbaar. Een reclame man stapt naar het GWH wat zijn kansen en wat kunnen zijn argumenten zijn? 31 augustus om 15:23 Vind ik leuk