Vous êtes sur la page 1sur 3

Studencka Konferencja Regulacje Stabilnoci Finansowej 2012

Za spraw znaczenia systemu finansowego we wspczesnej gospodarce oraz kosztownych skutkw kryzysu finansowego koca pierwszej dekady XXI w. stabilno finansowa staa si aktualnym i mocnym wyzwaniem tak dla przedsibiorstw finansowych bankw, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczycieli, instytucji infrastruktury rynkw - jak i dla agend pastwa. Studia w zakresie ekonomicznej analizy regulacji finansowych w Szkole Gwnej Handlowej, w tym w Studencka Konferencja Regulacje Stabilnoci Finansowej, wychodz naprzeciw aktualnym potrzebom firm finansowych i agencji regulacyjnych, na skutek zmian jakie przynosz reformy architektury nadzoru rynkw finansowych wymuszone ostatnim kryzysem. Studia regulacji (prawa) i funkcjonowania nadzoru nad rynkami finansowymi pozwalaj pozna ich przesanki teoretyczne, zasady,

ksztat instytucji kryzysom.

oraz

najnowsze

koncepcje

przeciwdziaania

Koncepcja Studenckiej Konferencji przewiduje objcie patronatem kolejnych edycji przez poszczeglne instytucje finansowe lub agendy regulacyjne(partnerw)realizujce misj zapewnienia stabilnoci finansowej w kraju. Studencka Konferencja ma na celu prezentacj prac studentw Szkoy Gwnej Handlowej powstaych w czasie ich studiw nad funkcjonowaniem rynkw i regulacji finansowych. Konferencja odbywa si w siedzibie Partnera, aby umoliwi take pracownikom udzia w dyskusji a studentom zaprezentowa swoje umiejtnoci i wiedz a take pozna instytucj finansow z bliska. Pierwszym partnerem Konferencji jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny centralna instytucja sieci bezpieczestwa finansowego w Polsce. Pierwsza Studencka Konferencja SGH BFG Regulacje Stabilnoci Finansowej 2012 odbdzie 15 czerwca 2012 w siedzibie BFG w Warszawie przy ul. ks.I.Skorupki 4. Sesje konferencji rozpoczn si o godz. 10.00. Program przewiduje 3 sesje problemowe, dyskusj, nagrodzenie najlepszych prezentacji, przerw kawow oraz poczstunek. Studenci SGH uczestnicy konferencji uzyskuj unikaln okazj zaprezentowania swoich umiejtnoci, wiedzy oraz dyskusji aktualnych problemw rynkw finansowych trapicych instytucje regulacyjne. Studencka Konferencja organizowana jest w ramach przedmiotu Regulacje i nadzr nad rynkami finansowymi (233710-1118) prowadzonego w SGH przez dr Wojciecha Rogowskiego z Katedry Rynkw Kapitaowych. Uwaga! Liczba uczestnikw ograniczona, udzia za potwierdzeniem rejestracji poprzez zgoszenie na adres:konferencja.regulacje@gmail.com. Prosimy wzi ze sob legitymacj studenck, dowd osobisty lub paszport.

Komitet Organizacyjny I Studenckiej Konferencji: Wiceprezes Anna Trzeciska, BFG Dyr. Krzysztof Gacek, BFG Dr Wojciech Rogowski, SGH (opiekun naukowy) Lic. Joanna Starszyk, SGH Lic. Micha Tyszkiewicz, SGH (sekretarz)

Program
Studenckiej Konferencji Regulacje Stabilnoci Finansowej 2012 Warszawa, BFG, 15 czerwca 2012
10.00 Powitanie i otwarcie Konferencji 10.15 Sesja I
Moderator: przedstawiciel BFG 1. System gwarantowania depozytw jako rodek agodzcy skutki kryzysw finansowych Marta Trela 2. Nowa architektura nadzorcza w wietle ustawy Dodda-Franka (USA) Maria Michalik 3. Dziaanie struktur stabilnoci finansowej w czasie kryzysu z 2008 roku - Monika Bartelak

Przerwa kawowa (fotografia spoecznociowa) 11.30 Sesja II


Sesja II: Moderator: przedstawiciel SGH 4. Uwarunkowania prawne w zakresie nadzoru bankowego i polityki mieszkaniowej jako przyczyny kryzysu subprime Magorzata Kara 5. Czy warto ratowa banki? Porwnanie dowiadcze Irlandii i Islandii Aliaksandr Lukashevich 6. Transgraniczne grupy bankowe w Islandii - Jerzy Grski 7. Regulacje centrw finansowych off-shore Magdalena Roman

Networking przy kanapce 13.15 Sesja III


Moderator: przedstawiciel SGH 8. Rynki pod egid Komisji Nadzoru Finansowego Anna Patek 9. Przeciwdziaanie przestpstwo giedowym a efektywno rynku Grochowski 10. Regulacje w dziedzinie venture capital - Marek Rozum

Jacek

14.30 Wrczenie nagrd i zakoczenie Konferencji Jestemy na


Partnerzy i Patroni medialni: