Vous êtes sur la page 1sur 2

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

19 VI 2012 ======================================================================================

========================================================================================== tygodnia Przekrt stulecia czyli uwsplnotowienie dugw ponad Poowy 1 bln euro 17 pastw starej Unii EuropejPoowy skiej na wszystkie 27 pastwa, nie naleace do strefy euro. Nowa euroko- tygodnia

co nowego na blogach - tygodniowy serwis blogerw i komentatorw

muna to: jeden minister finansw, wsplny budet, podobne systemy emerytalne i socjalne oraz zharmonizowana polityka podatkowa. ramach nadchodzcej Unii Bankowej polscy emeryci i podatnicy bd ratowa swoimi pienidzmi upadajce zagraniczne banki. Za spraw zaostrzonych wymogw kapitaowych i kuszco tanich poyczek od bankw centralnych europejskie banki nafaszeroway swoje bilanse krajowymi obligacjami skarbowymi. Obserwujemy coraz bardziej postpujc bakanizacj finansw twierdzi analityk Threadneedle Asset Management. Wzajemne zalenoci bankw i pastw w poczeniu z problemami zaduonych krajw staj si jeszcze powaniejsze ni kopoty z niewypacalnoci pastw, poniewa ogromna cz dugu gospodarek jest w rkach krajowych bankw. Hiszpania jest ju czwartym czonkiem UE, ktry potrzebuje unijnej pomocy. Europejski Bank Centralny (ECB) wpompowa do europejskiego system finansowego ponad 1 bln euro w postaci poyczek oprocentowanych jedynie na poziomie 1 proc. Wszystko po to, by zwikszy zakup obligacji skarbowych przez banki. Krzysztof Rybiski: Ostatni pakiet pomocowy dla Hiszpanii w wysokoci 100 mld euro zadziaa na kilka godzin. To znak, e organizm eurowego narkomana ju nie reaguje na dawki liczone w setkach miliardw euro. Zblia si decydujcy moment, dlatego z pewnoci decyzja zostanie podjta w cigu najbliszych miesicy. Jedyn instytucj w strefie euro, ktra dysponuje odpowiedni dawk narkotyku, jest EBC. Jeeli zapadnie decyzja,to bdzie oznaczao konieczno wydrukowania kilku bilionw euro. EBC kupi za nie jakie aktywa od bankw strefy euro, prawdopodobnie takie, jakich nikt inny nie chciaby kupi. Ale jeeli kupuje si za wydrukowane pienidze, to przecie mona przepaci nawet 10 razy, w kocu dokona si wymiany papier za papier, czyli nic niewarte, mieciowe obligacje niektrych rzdw za (wkrtce) nic niewarte banknoty euro. Spowolnienie gospodarcze i rosnce koszty poyczkowe powoduj podziay. Inwestorzy maj coraz wicej wtpliwoci, czy przywdcom europejskim uda si uchroni stref euro od rozpadu. Niemcy wnosz najwikszy wkad w bailouty dla Grecji, Portugalii i Irlandii. Ich udzia w Europejskim Funduszu Stabilnoci Finansowej (EFSF) siga 211 mld euro i stanowi 27 proc. caego funduszu. Bundestag moe ratyfikowa pakt fiskalny. Liberalno-chadecka koalicja jest w tej sprawie skazana na pomoc opozycji, bo do jego przyjcia potrzebna jest wikszo 2/3 gosw. Rwnoczenie z ratyfikacj odbdzie si gosowanie w sprawie mechanizmu stabilizacyjnego. Ma on zastpi EFSF. Barroso, szef KE, naciska na wszystkie kraje UE, aby szybko przystpiy do integracji swoich systemw bankowych przez wprowadzenie ponadnarodowego nadzoru i ubezpiecze depozytw.

100

ecz Polska - Rosja nie wzbudzi takiego zainteresowania jak bandyckie bijatyki przed, w trakcie i po meczu. Nasze media, nawet, nazwijmy to, nierzdowe trbi w kko o fatalnym obrazie Polski za granic. Sam poszperaem za t granic i nic takiego nie zauwayem. Co wicej, prawie w ogle o Polsce nie byo... I tak si zastanawiam czy ten szeroko prezentowany masochizm jest efektem dziaania partii zboczecw, czy wszyscy oni s sowieckimi agentami wpywu, czy moe jedno i drugie? Nie trzeba by specjalist by odkry, e jedynymi beneficjantami rozruchw s Putin z Tuskiem. Co wicej okazao si, e organizatorami przemarszy Sowietw byli: jeden szef bojwek od yrinowskiego (Rosja) i drugi od Palikota (delegatura w Polsce). Do zadym nakaniali ministrowie rzdu RP (Mucha), ministrowie prezydenta (Nacz z kapitalnym porwnaniem przemarszy Rosjan w Warszawie z hipotetycznym przemarszem Polakw przez Wilno), pracownicy MSZ (konsul w Rosji), prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz (zgoda na przemarsz Sowietw, brak zgody na przemarsz Solidarnoci), czoowe media rzdowe (GW, Newsweek, Wprost, TVN24) i jakie przygupy z apanki od skadania wsplnych kwiatkw... Trzeba przyzna, e jak na zainwestowane rodki efekty okazay si mizerne. Jedyne co si udao, tu chyl kapelusza, to sektorwka sowiecka. Sami tego nie zrobili, za tym musiay sta siy pastwowe i pikarskie. Potem Putin zadzwoni do Tuska i objecha go z gry do dou (mia wszak prawo). Palikot napisa list do Putina, w ktrym za rozruchy obwinia PIS, Radio Maryja i Solidarnych 2010. A Tuska nie ma... O, pardon! Tusk si raz spoeczestwu objawi. W kretyskim klipie z obrad rzdu (wspczuj kabareciarzom). Ot pod koniec obrad, specjalnie dla kamer, Tusk i jego ministrowie unieli szaliki i bez entuzjazmu skandowali, e Polska wygra mecz... enada.

Wiceprzewodniczca Bundesbanku: Niezwykle wana dyscyplina rynkowa zostaaby w tej sytuacji zachwiana. Skutki jednak byyby nawet bardziej powane wsplna odpowiedzialno finansowa na poziomie bankw w kocu rozcignaby si rwnie na zaduenie publiczne. W efekcie tylnymi drzwiami wprowadzono by wspln odpowiedzialno finansow za zaduenie publiczne poszczeglnych krajw, bez adnej moliwoci interwencji i kontroli, a przez to bez ochrony dla unii fiskalnej. Ju dzi wiemy, e trzeba wprowadzi zasady dyscypliny budetowej i ju dzi wiemy, e trzeba si dzieli dugiem. Pomysy, ktre kursuj midzy Bruksel, 2

A tymczasem dochody budetu pastwa bd mniejsze o jakie 12 mld (z vatu), Vincent-Rostowski zaproponowa dowcipn wersj budetu (ale nikt si tym nie przej), minister Sawicki (PSL) lansuje si za nasze pienidze w najlepszym czasie antenowym w rzdowej (PO i PSL) telewizji... I po cichu przemkna informacja, e zgarnli Jana Wag, byego ju szefa Kulczyk Holdings. Waga, Czempiski i jeszcze kilka osb. Za apwki przy prywatyzacji TP. Nie wiem o co chodzi, przecie Kulczyk mg wrci do kraju... tu.rybak, 16/06/2012 http://blogmedia24.pl/node/58465

Luksemburgiem a Frankfurtem, nie s jeszcze gotowym planem, ale wyania si z nich koncepcja, ktra dla Europy bdzie oznacza ni mniej, ni wicej jak rewolucj. Szefowie czterech unijnych instytucji chcieliby bowiem przebudowa stref euro w uni polityczn, w ktrej pastwa czonkowskie musiayby odda strukturom UE istotn cz swych narodowych kompetencji. Centralnym punktem rozwaa jest prawdziwa unia fiskalna. Pastwa czonkowskie nie mogyby suwerennie zaciga nowych dugw. Rzdom wolno byoby dysponowa jedynie tymi rodkami, ktre maj pokrycie we wasnych dochodach pastw. Janusz Szewczak: Potwierdzenie tezy, ktr od duszego czasu stawiam, e kryzys w Polsce ju si zacz i nabiera tempa, a kulminacj widoczn dla przecitnego zjadacza chleba bdziemy mieli po Euro2012. Wszystkie dane i wskaniki makroekonomiczne lec w d. To jest zarwno sprzeda detaliczna, to jest konsumpcja, to s wynagrodzenia, ktre nie nadaj za inflacj. To jest rwnie produkcja przemysowa, zamwienia w eksporcie i to jest efekt zej, bdnej polityki gospodarczej, polityki zaciskania pasa i ci w wydatkach zastosowanej przez ministra Rostowskiego oraz jego kreatywnej ksigowoci. Mona powiedzie, e pomau ten system finansowy Polski zaczyna si wali. Zagraniczne banki w Polsce s zaduone na gigantyczn kwot 55 mld euro. Austriackie banki zainwestoway w Europie rodkowoWschodniej a 266 mld euro, a majc obniane ratingi bd ciga kas do siebie. Podobne, a nawet jeszcze wiksze kwoty zainwestowali Wosi, Niemcy, Holendrzy i Hiszpanie. Teraz zabieraj swoje zabawki, bo zyski z ostatnich 20 lat ju dawno tam s. Banki zagraniczne w Polsce nie posuchaj nadzoru (KNF), odbior dywidendy i wyl je z Polski zagranic, m.in. do toncego hiszpaskiego sektora bankowego, ktry natychmiast potrzebuje 200 mld euro. Deficyt budetu po maju 2012 roku wynis 27 mld 29,4 mln z, co daje 77,2 proc. deficytu planowanego na poziomie okoo 35 mld z. Wydatki pastwa wyniosy 140,5 mld z, czyli 42,7 proc. kwoty planowanej na 2012 rok. Dochody wyniosy 113,5 mld z, czyli 38,6 proc. planu rocznego. Na rachunku obrotw biecych w kwietniu br. odnotowano deficyt w wysokoci 573 mln euro wobec 228 deficytu miesic wczeniej i 1,149 mln euro deficytu rok wczeniej, poda NBP. W zotych 12-miesiczny deficyt wynis 67,093 mln z. Saldo zagranicznych inwestycji bezporednich w Polsce byo ujemne i wynioso 134 mln euro w kwietniu br. wobec 1,037 mln euro miesic wczeniej i wobec 1,378 mln euro rok wczeniej. Banki i due sieci handlowe zwalniaj kilka tysicy pracownikw. Mamy kryzys w strefie euro, pogbiajcy si nie tylko w sektorze bankowym, ale te coraz silniejsz recesj w strefie euro, nawet sabnie koniunktura gospodarcza w Niemczech, ktre miay by lokomotyw, majc pocign polski wzrost gospodarczy i polski eksport. Problem w tym, e my jestemy tylko dostarczycielem podzespow, czci do wielkich produkcji niemieckich. Maryla, 16/06/2012 http://blogmedia24.pl/node/58462

Rozmowa telefoniczna bi i nie apa, za Polakw wyapywaa w zarodku. Doda, e wszystko robi w popremiera Tuska z prezydentem Putinem rozumieniu z delegatem Rosji na Polsk
Fiedotowem. Orygina: Dzisiaj o godz. 18.00 na prob strony rosyjskiej odbya si rozmowa telefoniczna premiera Donalda Tuska z prezydentem Wadimirem Putinem. Tumaczenie: Dzi o 18.00 do Tuska zadzwoni Putin. O: Rozmowa dotyczya wczorajszych incydentw przed meczem Polska-Rosja podczas EURO 2012. T: Putin mia pretensje o to, e Polacy bili Rosjan O: Premier Tusk wyrazi pogld, e ze emocje stadionowe nie powinny mie wpywu na dobre relacje pomidzy obydwoma krajami i ich obywatelami. T: Tusk obieca, e to si wicej nie powtrzy, i e zrobi wszystko by byo odwrotnie O: Obaj rozmwcy zgodzili si, e chuligani powinni by cigani bez wzgldu na narodowo. T: Putin mia pretensje o aresztowanie Rosjan O: Premier Tusk owiadczy, e tak byo zarwno podczas incydentw we Wrocawiu, jak i podczas wczorajszych w Warszawie. T: Tusk przypomnia, e za kadym razem na jednego Rosjanina aresztowa dziesiciu Polakw O: Premier Tusk wyrazi przy tym uznanie dla polskiej policji, ktrej natychmiastowa i zdecydowana reakcja nie dopucia do eskalacji agresji ze strony chuliganw. Przypomnia, e prac polskiej policji pozytywnie oceni take Michai Fiedotow, przebywajcy z wizyt w Polsce doradca prezydenta Rosji. T: Tusk doda, e policja staraa si Rosjan nie O: Premier Tusk zwrci te uwag na fakt, e przytaczajca wikszo Polakw i Rosjan bawia si w Warszawie w dobrej atmosferze, a incydenty dotyczyy marginalnej liczby osb. T: Tusk powiedzia, e poza tym Rosjanie mog robi co chc, jak to u siebie, w szczeglnoci maszerowa i wywiesza antypolskie flagi co suy dobrej zabawie. O: Politycy rozmawiali take o potrzebie rozwijania wsppracy gospodarczej, rwnie w kwestiach energetycznych. T: Putin zdecydowanie odradzi Tuskowi szukania gazu upkowego i budowania jakiejkolwiek elektrowni, w tym atomowej. O: Prezydent Putin wyrazi uznanie dla polskiej gospodarki, ktra w czasie wiatowego kryzysu gospodarczego unikna recesji. T: Putin zapowiedzia, e nie bdzie obniek cen gazu, bo przecie Polska ma si dobrze, a ceny gazu dla innych - to inna sprawa. O: Premier Tusk podkreli ponadto jak wane jest dla dobrych relacji obu krajw szybkie sprowadzenia do Polski wraku samolotu TU 154M. T: Tusk spyta, czy dostanie odbitk zdjcia umytego wraku samolotu, niestety Putin nie odpowiedzia. O: Szef polskiego rzdu przekaza prezydentowi Putinowi yczenia z okazji wita Narodowego Rosji 12 czerwca. T: Putin rozczy si. [informacja cytowana za KPRM, 13 VI 2012] tu.rybak, 13/06/2012 http://blogmedia24.pl/node/58404

=========================================================== Polski prezydent zamordowany w Rosji (Polish president murdered in Russia)

Midzynarodowe agencje prasowe zacytoway bardzo wany dla nas przekaz! Transparent przed meczem Polska - Rosja - to bya nasza odpowied na dezinformacj rosyjskich sub i polskich wadz, co do przyczyn katastrofy smoleskiej. o koca nie wiemy, co si stao, ale wiemy na pewno, e nie stao si to, o czym rosyjskie i polskie wadze poinformoway wiat. Chcemy zwrci na to uwag i konsekwentnie dociera do opinii midzynarodowej z informacj, e zostaa okamana. O tym, e Polacy wystawili transparent o zamordowaniu polskiego prezydenta, odnoszc si do katastrofy samolotu w Rosji, w ktrej zgin polski prezydent i 95 osb - napisa licznie cytowany Reuters, FoxNews.com, brytyjskie, irlandzkie, greckie, kanadyjskie, tureckie i hinduskie media. W doniesieniach pojawiaj si informacje o starciach polskich i rosyjskich kibicw oraz o kontekcie relacji polsko-rosyjskiej zatrutej kilkudziesicioletni dominacj Sowietw nad Polsk po II wojnie wiatowej. Dzikuj Solidarnym i wszystkim Polakom, ktrzy byli z nami i nas bronili. Zachcam wszystkich, aby pod artykuami na zagranicznych portalach wpisywali komentarze z informacjami na temat katastrofy smoleskiej. Mona take odsya do strony www.onePoland.eu na ktrej znajduje si pena informacja w j. angielskim. Ewa Stankiewicz Maryla, 14/06/2012 http://blogmedia24.pl/node/58424

===========================================================
tygodniowy serwis blogerw i komentatorw
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak