Vous êtes sur la page 1sur 49

Copyrights 2009 All rights reserved !

Kopiowanie, wykorzystywanie lub rozpowszechnianie caoci artykuu lub jego fragmentw bez pisemnej zgody Autora, jest surowo zabronione!

Warszawa, dnia 27 listopada 2009 r. Autor: Radosaw Mirosaw Herka Kontakt: neosofista@gmail.com rdo: http://radek.lamerzy.pl/oss.pdf Mirror1: http://neosofista.110mb.com/oss.pdf Mirror2: http://www.odbicie.yoyo.pl/oss.pdf

Polska Rzeczpospolita Specjalna


Ostatnie wydarzania w sposb szczeglny obfituj w doniesienia o tzw. grze sub. Premier Donald Tusk publicznie si skary, e gabinet, ktrego pracami kieruje, jak i on sam, pad ofiar spisku. Dopuci si go rzekomo Mariusz Kamiski obecnie ju byy Szef CBA, ktry nota bene znany jest ze swoich sympatii (i antypatii) politycznych zw. bezporednio ze rodowiskiem PiS oraz braci Kaczyskich. Abstrahujc jednak od tego faktu (tj. korzeni politycznych ministra Kamiskiego), trudno nie dostrzec, e gra sub rzeczywicie ma miejsce, ale odbywa si po obu stronach sejmowej (?) sceny politycznej a nawet w jej poprzek. Ponadto, nie zacza si ona wczoraj, ani nawet miesic temu... Epoka afer Co najmniej od kilku ostatnich lat, a w zasadzie od odzyskania naszej suwerennoci po 1989 r., nawiedzaj III RP przerne skandale, w ktrych tle zawsze przewijaj si niemale ci sami ludzie tj. oficerowie z byych lub obecnych Sub Specjalnych oraz wystpuj te same schematy afery tj. przeciek do mediw, nastpnie nagonka, napitnowanie koza i ofiara z niego. Dzieje si to tak czsto i od tak dawna, e nie sposb tego nie dostrzec a nawet przywykn i si tym ju znudzi. Lata 90 to gone afery wok UOP i WSI. Suby cywilne agregoway gwnie eventy polityczne, typu; szafa pk Lesiaka (aczkolwiek istniej przesanki, aby twierdzi, e nie bya to tylko operacja sub cywilnych vide stosunek braci Kaczyskich do WSI), czy tzw. afera Oleksego, (abstrahujc rwnie od tego, czy zarzuty pod adresem wczesnego premiera RP byy, czy nie byy prawdziwe), i przez to; byo o nich na tyle gono, e w efekcie, lewicowy rzd Leszka Millera, ktrego formacj polityczn ta gra operacyjna za czasw AWS rzekomo dotkna, rozwiza w 2002 r. UOP, powoujc na jego miejsce dwie odrbne suby cywilne; wewntrzn ABW, i wywiadowcz AW. Znane afery przypisywane WSI z okresu formowania si III RP do czasw wspczesnych, to m. in. przemytu sprztu wojskowego do ogarnitej wojn domow Jugosawii oraz w inne rejony konfliktw. Na caym wiecie midzynarodowy handel broni to przede wszystkim domena sub wojskowych, - to one kontroluj rynek poday broni i s gwnym jej odbiorc (wojsko). Nie ma zatem najmniejszych powodw, po pierwsze, aby twierdzi, e w Polsce jest, a tym bardziej, e byo inaczej (vide Bumar), ani po drugie, e jest to jaka nienormalna tj. sprzeczna z obowizujcymi standardami, dziaalno sub wojskowych. Inni robi dokadnie tak samo, tylko e na o wiele wiksz skal. Dlatego, jakkolwiek nie uzna postpowania WSI za moralnie naganne, w istocie, (jeli miao miejsce), moliwe, e odbywao si w interesie Polski - i to nawet, jeli suby dopuciyby si wtedy defraudacji rodkw pozyskanych z jej sprzeday. Tego jednak nikomu nie udowodniono, ale gdyby tak byo i to WSI rzeczywicie przemycay we wsppracy ze swoimi odpowiednikami ze Sowacji doby Meciara, bro do byej Jugosawii, - z czego rzekomo czerpay dochody, to i tak w porwnaniu do wczesnej wiatowej elity, Polska i jej bye suby wypadaj na tym rynku blado; zupenie niczym przekupka z bazaru na Podlasiu w zestawieniu z sieci handlow Wal-Mart w USA. A przecie taka przekupka te musi z czego y... prawda? 1

Naley odnotowa, e najwikszymi wiatowymi producentami i eksporterami broni (take w rejony ogarnite wojn!), s wanie: USA, Rosja, Chiny, Francja oraz Wielka Brytania, czyli Stali Czonkowie Rady Bezpieczestwa ONZ. Pastwa te, cho nakadaj embargo w imi pokoju i wyszych wartoci (rzekome dobro ludzkoci), same nie s wolne od pokus i niezalenie od tego, co nimi kieruje: czy ch wsparcia wasnego przemysu, zachowania miejsc pracy w kraju etc. Czy kieruj si tylko czyst chci zysku a moe nawet wrcz obrzydliw, imperialn chci dominacji nad okrelonym terytorium i jego zasobami naturalnymi, sprzedaj bro! I zamiast ogranicza jej produkcj wraz za goszonymi frazesami, - dajc tym samym przykad innym do naladowania, czyni wrcz odwrotnie, zwikszaj jej sprzeda! Poniewa jest to po pierwsze bardzo lukratywne zajcie a po drugie, bro stanowi narzdzie rzeczywistej a nie deklaratywnej polityki, Wielkie Mocarstwa nie lubi konkurencji drobnych pastw. Ta, po prostu, po pierwsze zmniejsza ich zyski i odbiera miejsca pracy w rodzimym przemyle zbrojeniowym a po drugie, co jeszcze waniejsze, zaburza sytuacj w ogarnitym wojn regionie i sprawia, e jej wynik staje si mniej przewidywalny a przecie tort (tj. kontrakty handlowe), zosta ju najczciej podzielony. Haso WSI pojawia si take a propos gonych afer paliwowych. Na wiecie rnie z tym bywa, ale w Polsce (do niedawna przynajmniej), zabezpieczenie strategicznego sektora energii byo wycznie (a przynajmniej przede wszystkim), w kompetencji sub wojskowych. Nota bene, suby wojskowe w zasadzie same sobie j przyznay jeszcze w okresie PRL. Wtedy to do wycznej kompetencji Wojskowych Sub Wewntrznych (poprzedniczki WSI), oraz Ludowego Wojska Polskiego, naleao przede wszystkim zabezpieczenie granic pastwowych (Wojska Ochrony Pogranicza) a w tym rwnie portw lotniczych i morskich. Byo to bardzo lukratywne i prestiowe zadanie, ktremu suby oddaway si ze szczegln atencj. Taki PLL LOT, gwne porty lotnicze i morskie kraju, czy przedsibiorstwa eglugi morskiej byy to wszystko bramy na wiat, ktry po tej drugiej stronie wydawa si by bardziej kolorowy a przynajmniej zielony. Tam byy; pomaracze, kawa, herbata..., dolary dobra szczeglnie deficytowe w socjalistycznej Polsce a do zada WSW naleao przecie take zabezpieczenie tzw. strategicznych gazi gospodarki. Tym akurat, jeli chodzi o przemys i nadzr nad produkcj, dzieliy si z cywilami. To gwnie SB w okresie PRLu obstawiao zakady pracy i WSW w zasadzie nie ingerowao w ich zadania. W przedsibiorstwach pastwowych kwita wtedy dziaalno opozycyjna a wojskowych to nie interesowao. Solidarno to bya sprawa dla policji politycznej. WSW interesowaa si tylko produkcja przemysowa na eksport (tzw. dewizowa), czyli np. wzmiankowanej ju broni. Szczeglnym zainteresowaniem wojskowych w czasach PRL cieszy si handel zagraniczny. Panowaa tutaj bardzo silna konkurencja z SB, ktra przybieraa posta niemale otwartej, cho zakulisowej, walki. Kady po prostu chcia mie swj kawaek tortu a w socjalizmie byy nim dewizy. Za prawdziwe pienidze ludzie mogli mie wtedy to wszystko, czego brakowao na rynku wewntrznym. Nasze pastwo rwnie dziaao w ten sposb. Kupowao za dewizy towary, ktrych nasza gospodarka potrzebowaa a ktrych nie moga wytworzy. Dewizy byy te potrzebne subom do realizacji ich zada operacyjnych w kraju i zagranic, - gdzie przecie nikt polskich zotwek nie honorowa. Potrzebowalimy jak powietrza: dolarw, funtw, marek, frankw i tego wszystkiego, czym paci lepszy wiat, chociaby po to, aby nasi szpiedzy mogli zameldowa si w zagranicznym hotelu - normalnie, bez wzbudzania sensacji. Zreszt, nawet w tzw. trzecim wiecie nasi kontrahenci nie uznawali biletw NBP za prawdziwe pienidze, bylimy wic po prostu skazani na eksport! Na nasze szczcie, trzeci wiat lubi polsk bro i co wane, przewanie paci za ni dolarami! Nic wic dziwnego, e to wanie Centrala Handlu Zagranicznego, jako gwna instytucja odpowiedzialna za pozyskiwanie dewiz dla PRL, bya gniazdem szpiegw.

Bya to po prostu arcywana instytucja w systemie gospodarki nakazowo rozdzielczej i nawet bardziej prestiowa od MSZ, do ktrego, pod wzgldem panujcych w nim stosunkw (niestety take obecnie!), mona przyrwna Central Handlu Zagranicznego. O wpywy we zabiegali wszyscy od udzielnych kacykw PZPR, po Suby wanie a poniewa wojsko stanowio realn si w PRL, (czego dowodem koronnym by Stan Wojenny), to wanie suby wojskowe zdominoway t instytucj oraz podlegy jej sektor centralnie planowanej i zarzdzanej gospodarki. Stosunki panujce pomidzy pracownikami CHZ, to w ogle arcyciekawa kwestia i wymagajca bliszej uwagi. Obecna tam wrcz struktura klanowa, jest nadal reprezentatywna dla rodowiska polskich sub specjalnych. Dlatego bdzie jeszcze ona przedmiotem analizy w dalszej czci niniejszego artykuu, a tymczasem kontynuujc; Dopiero nastpnym, wedle kolejnoci wanoci dla WSW, by sektor cznoci tj. przede wszystkim transport rdldowy i morski. Jest to naturalne zadanie dla sub wojskowych w kadym pastwie, aby obstawia drogi, tory oraz mosty, ale z tego nie byo dewiz a w PRLu to wanie byo miodkiem i gdyby nie ten jeden drobny szczeg, niedwiadek potraktowayby ten garnek zupenie po macoszemu... Co to by za szczeg? Jakie to naczynie i co to za miodek nim pyn? czno, wbrew temu, z czym nam si dzi kojarzy, to nie tylko telefony, Internet, czy poczta e-mail. Istniaa ona na dugo nim Aleksander Graham Bell dokona swego wiekopomnego odkrycia. czno to przede wszystkim komunikacja i transport, - w tym take tzw. surowcw strategicznych. Co to oznacza w praktyce? Wojskowi bardzo lubi ten przymiotnik, strategiczny, do tego stopnia, e mona nawet poczyni art, i gdyby burdel okreli tym mianem, broniliby go do ostatniej kropli krwi wpierw go okupujc, rzecz jasna. Nie jest to nawet art woska armia w okresie II Wojny wiatowej zatrudniaa na etacie wasne kurwy, ktre poday za strudzonymi w bojach onierzami zapewniajc im stosowne morale. Abstrahujc jednak od sukcesw militarnych walecznej armii woskiej, skupmy si na tym, co umoliwiao tym dzielnym mom i ich piknym politruczkom (ach, gdyby tak wygldali wszyscy oficerowie polityczni...), przemieszczanie si z miejsca na miejsce? Owszem, byy to rwnie nogi tych onierzy i ich dam (te zapewne adniejsze), mnie jednak chodzi o tzw. zoto Libii, ktra bya wwczas koloni Krlestwa Woch. Tak. Owym surowcem strategicznym, zreszt nie tylko dla armii, ale dla caej gospodarki, jest przede wszystkim ropa i gaz. W zalenoci od tego, jak energochonna jest dana gospodarka i jak struktur ma przemys, przede wszystkim chemiczny danego pastwa, mona okreli priorytety, co jest dla niej waniejsze. W PRLu, podobnie jak teraz, prd czerpalimy gwnie z wgla i w zasadzie bylimy pod tym wzgldem samowystarczalni. Elektrociepownie byy w stanie zapewni stay dopyw prdu oraz ciepa do naszych domw. Zatem patrzc od strony konsumenta; kuchenka gazowa bya zbytecznym luksusem. W przygotowaniu posikw moga by z powodzeniem zastpiona przez kuchenk elektryczn, co i tak dotyczyo nielicznych w PRL gospodarstw domowych. W znamienitej wikszoci polskich domw istniay wtedy piece kaflowe opalane wglem i to przede wszystkim na nich gospodynie, (take w blokach miejskich), przygotowyway posiek dla caej rodziny. W ten sposb rwnie ogrzeway dom a przecie wgla nam nie brakowao. Jedyny problem dla spoeczestwa stanowi mogy paliwa pynne niezbdne do napdzania samochodw. Tych jednake nie byo zbyt wiele w prywatnym uyciu a i pastwo nie posiadao przesadnie rozbudowanego parku pojazdw mechanicznych ergo, (przynajmniej w teorii), inwestujc we wasne rda wydobycia, bylimy w stanie pokry popyt wewntrzny na te dobra. Zupenie inaczej przedstawiaa si za to sytuacja z nasz gospodark. Bez gazu i ropy nasz przemys ciki stawa w miejscu a to tylko dziki niemu pastwo miao stay dopyw yciodajnych dewiz z eksportu...

Niestety, nikt nie chcia kupowa naszych przesmacznych podw rolnych, bo ci, ktrych byo na to sta, dotowali je u siebie, a tych, ktrych nie byo sta, nie byo nawet sensu pyta o to. Zreszt byby to absurd, - nasza produkcja ywnoci nie pokrywaa nawet zapotrzebowania wewntrznego a co dopiero mwi o jej eksporcie! Z drugiej jednak strony, historia zna przypadki, kiedy spoeczestwa rozwinitych krajw rolniczych cierpiay gd, pomimo wzgldnego urodzaju. Miao i ma to miejsce zawsze wtedy, kiedy ywno jest zbyt droga dla indywidualnego konsumenta na rynku wewntrznym, lub, (zamiennie), kiedy pastwu socjalistycznemu, speniajcemu funkcj najwikszego (np. w Polsce bya wasno prywatna ziemi) a niekiedy jedynego posesjonata ziemskiego (np. ZSRR), zaczyna brakowa dewiz. U nas na szczcie tak nie byo, jak np. w Korei N, gdzie feudalne, oparte o komunistyczn ideologie, wadze, eksportoway ywno, przez co jej deficyt tak dotkliwie odczuwali i nadal odczuwaj jej mieszkacy. Podobna sytuacja miaa miejsce w porewolucyjnej Rosji Sowieckiej (Ukraiska SSR) oraz w okresie panowanie Mao Ze Donga w Chiskiej Republice Ludowej. My na szczcie mielimy inne wyjcie. Jedyne co moglimy zaoferowa na wolnym rynku i co chcieli od nas kupowa zagranic, byy to relatywnie tanie, wysokiej jakoci pfabrykaty dla przemysu cikiego stalowego oraz chemicznego. No i bro, - sztandarowy produkt dewizowy naszych fabryk. Aby je wyprodukowa potrzebowalimy gazu, ropy oraz dewiz, za ktre kupowalimy niezbdne w procesie produkcji komponenty. W ten sposb dochodzimy do sedna sprawy. Pastwa obozu socjalistycznego cierpiay na chroniczny niedobr kapitau. Ich gospodarki nie byy w stanie konkurowa z pastwami o normalnej gospodarce rynkowej ani nawet zaspokoi potrzeb konsumpcyjnych swoich spoeczestw. Do funkcjonowania gospodarek centralnie planowanych potrzebne byy dewizy, ktre to de facto wytwarzay pastwa socjalistyczne. Aby pozyska waluty obce, suby specjalne oraz porzdkowe tych pastw, organizoway je np. w sposb bezporedni, tj. odbierajc dewizy swoim obywatelom, organizujc zagraniczne poyczki, czy wanie nadzorujc produkcj przemysow, ktrej gros nastawiony by na eksport. Pastwa posiadajce surowce naturalne miay jeszcze ten komfort, e wyprzedaway je po konkurencyjnych cenach a byo to wszystko moliwe tylko dziki niemale niewolniczej pracy spoeczestwa (obowizywa wtedy tzw. nakaz pracy rzekomo w interesie pracownikw). Na marginesie: paradoksalnie, gdyby przyjto wtedy kapitalistyczne metody produkcji, mona byo zwielokrotni wydobycie zmniejszajc przy tym radykalnie koszta produkcji dewiz, oznaczaoby to jednak upadek caego systemu i wanie to stao na przeszkodzie. Elita rzdzca krajw socjalistycznych nie chciaa utraci realnej wadzy nad ludmi w okupowanych przeze pastwach. Wobec pow. rury z gazem oraz rop speniay w PRL inn funkcj, ni rynkowa. Byy narzdziem stricte politycznego nacisku ze strony hegemona, tj. w tym wypadku ZSRR, jaki wywiera na swe satelity. Rop oczywicie moglimy kupowa wszdzie, - tego nikt nam nie zabrania, ale jej cena bya o wiele wysza od tej subsydiowanej, po ktrej sprzedawa swym sojusznikom ZSRR. Ergo, nie byo nas sta na niezaleny import a co wicej, spoeczestwa nie byoby sta na zakup takiego paliwa, nawet, gdyby jego cena na wiatowych rynkach bya o poow nisza. Konkludujc, nasza gospodarka bya skazana na dostawy ze Zwizku Radzieckiego a rola WSW w systemie bezpieczestwa energetycznego ograniczaa si gwnie do zabezpieczenia odpowiednich rezerw paliwowych na potrzeby socjalistycznej gospodarki. Tego gwnie, oraz aby w jednostkach wojskowych nie brako benzyny i ropy a dopiero to, co pozostao, szo na potrzeby MSW, nastpnie przemysu lekkiego i dopiero na samym szarym kocu trafiao na stacje benzynowe i do przysowiowego Kowalskiego. Najwaniejszy dla rzdzcych by eksport (dewizy) i aparat represji. One pozwalay zachowa wadz. Dobro ludzi, jeli w ogle, byo rozpatrywane w dalszej kolejnoci.

Oczywicie istnia wtedy czarny rynek paliwa tak byo wtedy prawie ze wszystkim, czego nie mona byo dosta w sklepach, ale jego charakterystyka bya zupenie inna, ni w latach 90. Nie moga wtedy powsta adna mafia paliwowa, bowiem rop i gaz kupowao pastwo znacznie poniej ceny rynkowej. Na tym polu byo bezkonkurencyjne i aden podmiot prywatny nie by w stanie po tej cenie ani nawet odrobin wyszej, importowa paliwa do kraju a i w nim, nie byo nikogo, kto mgby zapaci cen rynkow za litr benzyny. Surowce energetyczne byy wtedy nominalnie bardzo tanie, - nawet te na czarnym rynku. Gaz i ropa nie byy te wwczas oboone podatkami typu VAT i akcyza, poniewa gwnym ich odbiorc i konsumentem byy zakady przemysowe a te naleay do pastwa. Pastwo samo siebie nie okrada i byoby absurdem podraa ceny produktw od wydobywcy, poprzez dystrybutora, producenta, do handlowca i finalnego konsumenta. Nikt na tym by nie zarobi a ju na pewno stracioby pastwo, ktre speniao wwczas rol wszystkich tych podmiotw naraz. Kradzie, czy te raczej... prywatyzacja paliwa przez onierzy (cho niekoniecznie tych z WSW), bya jednak powszechna, ale odbywaa si wtedy na o wiele mniejsz skal tj. na poziomie jednostki wojskowej, z ktrej np. zagonu pancernego, spuszczano paliwo a nastpnie odsprzedawano na wolnym..., pardon, czarnym rynku. Rynku czarnego zota. By moe ju wtedy uczestniczyli w tym procesie onierze wojskowych sub specjalnych, ale o wiele bardziej prawdopodobne jest, a co na pewno byo czstsze, e swe lody krcili wtedy wszyscy przede wszystkim poczwszy od podoficerw i chorych, (ktrzy stanowili wwczas rzeczywist wadz na kompani), a dopiero na oficerach i kadrze dowdczej skoczywszy. W armii, (zreszt nie tylko polskiej), ju tak jest niestety, e dowdca z reguy najmniej wie, co czyni jego podwadni. Rzeczywistym orodkiem, ktrego inercja lub dyspozycyjno decyduje o skutecznoci oddziau, jest i zawsze by tzw. zupak tj. chory lub podoficer zawodowy. To on ma bezporedni styczno z onierzem oraz ze sprztem. To on nadzoruje wykonanie rozkazu dowdcy i to on ma moliwo, w porozumieniu z innymi podoficerami i chorymi, skrci co na boku. Oficerowie w armii stanowi odrbny korpus, w ramach ktrego maj swoje obyczaje i wok ktrych toczy si ich ycie prywatne oraz zawodowe. Maj odrbn kantyn oficersk, wasne kasyno i tam przebywaj. Nawet ony oficerw nie utrzymuj kontaktw towarzyskich z onami chorych i zawodowych podoficerw. Tak samo zupaki. Kiedy na jednostce nie ma oficerw, rol oficerw dyurnych przejmuj onierze z korpusu chorych (obecnie zlikwidowany w polskiej armii), oraz korpusu podoficerw. To oni tak naprawd rzdz a nie oficerowie. To od nich zaley, co si dzieje na kompanii a dowdcy nie ingeruj z reguy w ich metody pracy o ile tylko to, co do nich naley, jest wykonywane i nikt nie moe si przyczepi do dowdcy kompani (i jego przeoonych), za to, co robi jego podwadni. Tak przynajmniej wygldaa armia PRL. Generaowie midzy sob, oficerowie ze sob a chory i podoficerowie do siebie wdk lali i za konierz nie przelewali. Co podczas tych biesiad uradzili, tak te zazwyczaj robili. I czy miao zgin 1000 litrw benzyny, czy akurat co innego - to przecie sprzt si zuywa a paliwo wypala, np. w trakcie takich manewrw wojskowych. W ten oto sposb dziaaa pierwsza mafia paliwowa w Polsce. Bynajmniej nie jako jaka zorganizowana odgrnie struktura przestpcza, a oddolnie i spontanicznie formowana przez zwyke jednostki ludzkie dla osignicia ich doranego celu. Czy mona j potpia? Chyba nie do koca. W PRLu wszystkiego brakowao. onierze mieli ony, mae dzieci a w sklepach akurat nie byo pioszkw, albo wzka gbokiego. Co robi wtedy taki onierz? Spuszcza z baku paliwo i sprzedawa je zaprzyjanionemu rolnikowi, za co dostawa miso i bimber. Co przechla i zaksi, to jego i jego kompanw, ktrzy go kryli, reszt za sprzeda i/lub skombinowa deficytowy towar dla swej pociechy. Powszechny by wtedy handel wymienny a walut byy dobra deficytowe, ktre pozyskiwano w przerny

sposb. Jak to mwiono w PRL? Kto nie kradnie, okrada rodzin a przecie co, jak co, ale rodzina jest w naszym spoeczestwie (jeszcze) najwaniejsza! Suby wojskowe nie zajmoway si wwczas takimi duperelami. Miay inne priorytety i co prawda w skad WSW wchodzia wtedy andarmeria, wic teoretycznie kade naruszenie regulaminu a tym bardziej kradzie, powinno znale swj fina przynajmniej w Orzyszu, czy innej jednostce karnej, (po ktrej odsueniu, jak gosi okrzyk podkomendnych, na armii chuj pooysz to niemale hymn! Oficjalnie wtedy odpiewywany na komend na koniec kadego dnia w tego typu jednostkach!), to w praktyce tak si jednak nie dziao. Oficerowie WSW byli zajci czym innym a dyscypliny w koszarach przestrzegano fal. Nikomu nie zaleao na tym, aby rozbija dobrze funkcjonujc tj. przede wszystkim dziaajc (a to byo niecodzienne zjawisko w PRLu) struktur. Poza tym podpada zupakom to byo wtedy ryzyko. Nawet oficer, ktry przypadkiem zabdzi i nieopatrznie zawdrowa pod budynek zajmowany przez onierzy w czasie, w ktrym chory i podoficerowie sobie tego nie yczyli, mg zarobi taboretem zrzuconym z okna tak, wedle relacji wielu wiadkw, ktrzy odsuyli swoje w PRLu, wygldao Ludowe Wojsko Polskie. I cho dzi wydaje nam si to straszne i niemoliwe, to tak wanie byo i co gorsza, s ludzie a bynajmniej nie trepy a szeregowi i kaloryfery z poboru, dla ktrych te wspomnienia s najcenniejsze w yciu. Opowiadajc je maj niemale zy w oczach i czy tylko dlatego, e wtedy byli pikni i modzi, czy z innych wzgldw, jest to co, co niewtpliwie zbudowao ich etos. Na tle tej struktury, tj. PRL i LWP, chciaem zobrazowa rodowisko polskich sub wojskowych przeomu III RP. Nie twierdz, e przedstawione powyej patologie s reprezentatywne dla WSW a nastpnie WSI. Bynajmniej. WSIoki za czasw PRL przelewaniem paliwa z bakw pojazdw wojskowych mimo wszystko si nie zajmoway, no chyba, e onierze za duo podkradli. Paradoksalnie, panowa wtedy rygor i dyscyplina i cho byo oglne przyzwolenie dla fali, miaa ona nie tylko swoje przywileje i prawa ale rwnie obowizki. A jeli kto rzeczywicie podpad, to WSW si z nim nie patyczkowaa a odnotowa naley, e potrafia by bardzo brutalna i robia rzeczy, na ktre dzi nikt by w armii nie pozwoli. Tamte czasy i tamten system, miay po prostu swoj specyfik, przy ktrej obecna armia wydaje si bezbarwna i, co nadmieniam z przykroci, bezzbna. Kiedy moe i byo le, ale teraz niekoniecznie jest lepiej. Nim zlikwidowano pobr, Wojsko Polskie przypominao swoj antenatk LWP, z tym, e wtedy byli ci, co umieli przykrci rub, gdy bya taka potrzeba a w WP u schyku poboru, bya to ju tylko rozlaza struktura, w ktrej nikt nie panowa nad rekrutami. Do tradycyjnych uywek typu alkohol i panienki sprowadzane pod pot jednostki, trzeba doliczy prochy, TV i konsole do gier. W III RP wojsko stracio podstawowe rodki dyscyplinujce rekruta. Jeli kto by wyjtkowo oporny i nie chcia sucha rozkazw, praktycznie nie byo moliwoci go do tego zmusi. Oficerowie i podoficerowie stali si bezsilni i tylko wyczekiwali, a minie zmiana i przyjd kolejni, z reguy jeszcze bardziej leniwi i oporni rekruci. W PRL co takiego byo nie do pomylenia prawa obywatelskie byy zawieszane, przynajmniej na czas penienia suby w LWP. Niestety, wedle ostatnich doniesie, w zawodowym Wojsku Polskim nie jest wcale lepiej... Ale wracajc do tematu. Chciaem nawietli kontekst, z jakiej to struktury wywodz si nasi dzisiejsi speconierze, ktrym tak wiele afer si przypisuje, aby lepiej zrozumie ca sytuacj. Nie chc przy tym, aby czytelnik odnis mylne wraenie, e cae LWP oraz WSW, to bya zgraja zapijaczonych zawadiakw, bo tak, pomimo prawdziwoci i reprezentatywnoci opisanego zjawiska, nie byo. To prawda, e chorob zawodow funkcjonariuszy wszelkich sub specjalnych jest alkoholizm, ale nie mona patrze na nie przez ten pryzmat, gdy ma on inne podoe. WSW, to bya elita Sub PRL a Suby, to bya

elita wczesnego spoeczestwa. Byli w nich ludzie, ktrzy ukoczyli studia dzienne na renomowanych uniwersytetach w wybranych kierunkach a wtedy to jeszcze co sob powiadczao. Studiowao ok. 6% populacji. Wedle wci aktualnych bada socjologicznych, maksymalnie 20% spoeczestwa jest intelektualnie zdolnych kontynuowa nauk na poziomie wyszym. Obecnie za studia rozpoczyna i koczy przeszo poowa modziey pomimo tego, e odsetek zdolnych do jej podjcia (wedle jeszcze przedwojennych kryteriw), wcale si nie zwikszy! W PRL kadr profesorw stanowili gwnie ludzie wyksztaceni przed wojn. Profesorski ton nadaway wtedy tak silne szkoy jak przedwojenne; Lwowska, Krakowska i Warszawska. To wanie ich absolwenci, przedwojenni komunici oraz ich wychowankowie, ale take normalni, chccy co zrobi dla zrujnowanego wojn kraju ludzie, ksztacili przysze elity PRL. To spord nich rekrutowani byli SBecy a take, cho w o wiele mniejszej skali, onierze WSW. Owszem, zdarzay si wtedy; nepotyzm i kolesiostwo. Do Sub rekrutowano dzieci wczesnych funkcjonariuszy (w zasadzie jest to powszechna praktyka take dzisiaj) a papierki wyudzano na uczelniach po znajomoci, ale i tak, na tle reszty spoeczestwa (lud pracujcy miast i wsi), bya to niewtpliwie elita. A to, e, inna, nili te wyksztacone w normalnych krajach? A jak jest tam wyaniana elita? Wtedy moe bya jaka zasadnicza rnica in plus dla krajw anglosaskich, ktrych elity polityczne i spoeczne wyanianie byy w drodze dziedziczenia majtkw oraz w swobodnym dostpie do bogactwa (kapitalizm), dzi jednak nasz system, na skutek reform tak wybitnych profesorw, jak pani ybacka, czy pan Handke, niewiele, jeli w ogle, si rni od systemw zachodnich demokracji liberalnych. Nasz jest nawet lepszy! U nas koczy studia przeszo poowa modziey! I tylko patrzc na te statystyki, nie sposb nie uzna, e poziom intelektualny absolwentw PRLowskich uniwersytetw musia by, chociaby tylko statystycznie, znacznie wyszy... Oceniajc to wszystko obiektywnie i znajc tamtejsze oraz dzisiejsze realia, trzeba przyzna, e atwiej byo wtedy, jak obecnie, wej do tej elity elit, tj. sub specjalnych. Wystarczyo bowiem tyko by zdolnym, aby otrzyma propozycj, niekiedy nie do odrzucenia. Dzi do Sub bior, (przynajmniej na te eksponowane stanowiska), ju prawie tylko kretynw, byle waciwy ojciec z waciw matk j lub jego spodzi. Oczywicie, nadal rekrutuje si najzdolniejszych studentw i absolwentw prestiowych uczelni, ale ci, bez koneksji, nie zrobi kariery. Dopiero ich dzieci, zwaszcza, jeli si dobrze weni/ wyjd za m, mog liczy na wniknicie do wewntrznego krgu. Bez tego, skazani s na wykonywanie zada typu przynie, wynie, pozamiataj bowiem nikt im po prostu nie zaufa. Elit Sub (i spoeczestwa zarazem) powikszono tylko raz, tj. na pocztku i w poowie lat 90. Odbyo si to w drodze kooptacji o tzw. rodowisko opozycji solidarnociowej, ktrej czoowi reprezentanci bdc ju wewntrz tej hermetycznej struktury, niestety przejli tytulatur i etos suby od swych dobrodziei, ergo, nic si nie zmienio poza ryjkami winek przy korycie. Przykadem najlepiej obrazujcym to rodowisko, (niejako w piguce), jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Z przyczyn oczywistych, MSZ jest bardzo silnie obstawiony przez rnego rodzaju Suby, ale abstrahujc nawet od tego faktu, wystarczy skupi si tylko na oficjalnej tj. dostpnej publicznie, drodze kariery i awansu jej pracownikw. cieka do pracy w ministerstwie biegnie poprzez subtelne wizi pokrewiestwa i powinowactwa. Niczym w redniowiecznej europie rzdzonej przez krlw i ksita, urzdnicy MSZ (a nieoficjalnie, funkcjonariusze sub specjalnych), zawieraj sojusze poprzez maestwa i gwarantuj tym samym sukcesj swoim potomnym. Praktycznie niemoliwym jest wej do korpusu, jeli nie ma si ju chocia wujka dyplomaty a jeli ju si go ma, jest si praktycznie

zdeterminowanym we wszystkim. W tym, ktrego klanu jest si czci. Kto jest wrogiem a kto przyjacielem. Z kim si pije a komu tylko mwi dzie dobry na korytarzu (takiego czy innego) urzdu. I tylko rodzi si pytanie, czy jeszcze jest to feudalizm, czy moe ju jaka nowa, naukowa (?) forma eugeniki hodowli elit politycznych?

Narodziny Mafii Pierwsz prawdziw mafi w Polsce, (jeli moemy w ogle j tak nazwa), rzeczywicie powsta w onie sub specjalnych, bya mafia dewizowa. W PRLu WSW nie zajmowao si paliwem, bo tego ledwo starczao na wasne potrzeby pastwa i nie sposb byo wtedy na nim zarobi, inaczej, jak dostarczajc je do fabryk celem wykonania produkcji na eksport w zamian za co do kraju trafiay dewizy, na ktrych tak zaleao naszemu pastwu i jego wysoko postawionym funkcjonariuszom (vide klany w MSZ/CHZ). Ta sytuacja zmienia si dopiero z pocztkiem nowego systemu. Zapocztkowane wtedy reform WilczkaRakowskiego przemiany, spowodoway w 1988 r., e obok sektora pastwowego wyrs jeszcze saby, ale za to prny i o wiele bardziej produktywny, sektor prywatny. Udzielni feudaowie socjalizmu, czyli tzw. nomenklatura ludzie wadzy, w tym take ci ze Sub Specjalnych, wykorzystali okazj i si uwaszczyli. Dotychczas wszystko to, czym dysponowali a co byo pastwowe, (czyli niczyje, - nas wszystkich), teraz nagle stao si ich ju nie tylko faktycznie, ale take nominalnie. Przez kilka lat, w zasadzie do poowy lat 90, mielimy w Polsce kapitalizm i wolny rynek, ktry z czasem zacz ciy Subom. Chaos wolnego rynku trzeba byo ju ukrci, gdy cieka ekonomicznego awansu do spoecznej elity nie moga pozosta otwarta zbyt wielu chciaoby ni kroczy a w myl powiedzenia: w krlestwie lepych, jednooki jest krlem, bogactwo i wadz mierzy si w stosunku do liczby tych, ktrzy ich nie posiadaj. Chcc chroni status quo, III RP zacza coraz bardziej i bardziej przypomina PRL coraz wicej nakazw, zakazw etc. Duch Wilczka umar i dzi w zasadzie jest ju tak, jak byo wtedy tylko e inaczej. Historia powtarza si jako farsa. Takie wanie byy lata 90. Pocztkowa dezorientacja, oszoomienie, nagle refleksja oni kradn! I co wtedy zrobili ci, co to dostrzegli? Miast to powstrzymywa, sami rzucili si rabowa, - aby przypadkiem kto ich nie ubieg i aby co jeszcze wyszarpn dla siebie. Nie wszyscy jednak mieli moliwo z dnia na dzie sta si wacicielami wielkiego majtku. Ci, ktrych nowa rzeczywisto zastaa z rk w nocniku a i nawet ci, dla ktrych ten nocnik by zoty, poczli szuka nowych drg pozyskiwana funduszy. Kady krad, jak umia. Nie kady jednakowo. A e nie wszyscy potrafili tak samo zgrabnie? Przecie kady potrzebuje gotwki, aby y! Nawet parweniusze! To wtedy wanie cz onierzy, wcale nie pierwszego szeregu WSW, ktry nota bene rozgrywa wtedy Magdalenk i Okrgy St, ale przysowiowe trepy z Wysokiego Mazowieckiego i innych, odlegych od stolicy regionw, zaczy patrze zazdronie na swych bogatszych kolegw. Oni take dokonali refleksji, - e przecie wcale nie s gorsi. e oni take potrafi! W efekcie, oni rwnie postanowili dokona akumulacji pierwotnej kapitau dla dobra siebie i swoich najbliszych. Cho nie mieli do dyspozycji dewiz i byli z dala od szczytw wadzy, mogli dziaa na tym, co mieli akurat pod rk. To wtedy znany jeszcze w PRL proceder upuszczania paliwa, robiony wpierw przez kadr korpusw chorych i podoficerw, przejli i rozwinli onierze, ju oficerowie, - funkcjonariusze redniego i niszego szczebla WSW a nastpnie WSI. To, czy pniej wszed w ten interes pierwszy szereg, tj. dowdczy, wojskowych sub specjalnych, to zupenie inna kwestia. O tym ju pisze i mwi Aleksander Gudzowaty, ktrego Loa Minus Pi, jak j okrela (prosz poszuka i sprawdzi samemu), prbowaa

si pozby. Nie udao jej si tego zrobi a pki co, wiedza i sowa pana Aleksandra, skutecznie powstrzymyway agresorw przed nieprzemylanymi atakami na jego osob oraz jego najbliszych. A trzeba nadmieni, e rzekomo chcieli mu nawet porwa syna i go zabi. Mwi o tym, zanim jeszcze wypyna tzw. afera Olewnika i wtedy nie wszyscy mu wierzyli a nawet trywializowano w prasie jego pene dramatyzmu wystpienia zupenie podobnie, jak nie wierzono Wodzimierzowi Olewnikowi, kiedy ju kto porwa a nastpnie zabi jego syna, Krzysztofa. I tylko co teraz zrobi z publicznymi oskareniami byego wysokiego dygnitarza PRL (zajmowa si wtedy handlem zagranicznym!), multimilionera i biznesmena z brany energetycznej, kiedy ten prawi takie rewelacje...?! Pocztki mafii paliwowej byy jednak skromne a Gudzowaty i jego rury z gazem, to troch inna kwestia i odprysk wielkiej polityki. Wszystko zaczo si zwyczajnie; od prywatyzowania mienia. onierze zabrali si za to wszystko, czym dysponowaa LWP, bratnia Armia Czerwona a nastpnie Wojsko Polskie oraz stacjonujce do 17 wrzenia 1993 r. na terenie Polski, wojska Federacji Rosyjskiej. Oficerowie tych formacji si ze sob znali i kady chcia po prostu jako y. W dobie przemian ustrojowych czerwonoarmici mieli dostatek paliwa, broni i amunicji, ale aden nie dostawa odu i brakowao dzigw nawet na jedzenie dla nich i ich rodzin z ktrymi przybyli do Polski. C mieli zatem robi? Dogadali si midzy sob i wsplnie zaczli krci lody. Porwnujc t sytuacj z innymi pastwami byego Paktu Warszawskiego, byo to rozwizanie o niebo lepsze ni np. udokumentowane przypadki kanibalizmu w Kazachstanie w tamtym okresie. Naley rwnie przy tym wszystkim odnotowa, e obszar koszar wojskowych to miejsce szczeglne; - odludne i gwarantujce dyskrecj. Dlatego te, nie bez kozery, to wanie m. in. na terenie administrowanym przez Agencj Mienia Woskowego byy organizowane i co waniejsze, ujawnione przed opini publiczn miejsca produkcji i skadowania nieopodatkowanej benzyny i ropy. (Materia na ten temat, ktry zrobiono ju w XXI wieku a propos jednej z akcji CB na terenie byych koszar wojskowych, moglimy swego czasu oglda w TV). Konkludujc, koszary (czy to bye, czy obecne), s po prostu idealne do prowadzenia wszelkiej konspiracji oraz tym samym take; do dziaalnoci przestpczej jak np. faszowanie, przemyt, skadowanie i produkcja paliwa oraz innych towarw objtych akcyz typu; alkohol lub tyto. Ich wprowadzenie do obrotu w latach 90 zaczo by opacalne znikna nieuczciwa konkurencja pastwa, ktre przestao narzuca dumpingowe ceny (w odrnieniu do eurosocjalizmu, ktry zna cen minimaln gw. skupu, ale i sprzeday np. papierosw, socjalizm klasyczny zna cen maksymaln droej nie mona byo legalnie czego sprzeda) a w zamian, zaczo podraa konkretne towary poprzez nakadanie; ce, podatku VAT i akcyzy. Ta zmiana sytuacji umoliwia i wymusia przebranowienie si naszych sub. Dotychczas byy one hojnie finansowane z budetu PRL za ich dziaalno na polu pozyskiwania dewiz. W III RP jednake si to diametralnie zmienio. Si rzeczy, wpierw zakwita prywatna dziaalno funkcjonariuszy a nastpnie musiaa ona zosta objta dozorem i kontrol sub, - aeby chroni ich struktury wewntrzne. Wtedy to cz z pozyskanych prywatnie przez funkcjonariuszy rodkw, zasilaa zapewne fundusze operacyjne wywiadu i kontrwywiadu III Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowiono wtedy zasad, krcisz lody, to poczstuj i opodatkowano niezalen dziaalno dochodow. Mode pastwo borykao si wtedy z rozlicznymi problemami natury spoecznej i nie byo w stanie finansowa z budetu, w sposb dostateczny, dziaalnoci operacyjnej sub specjalnych. Znane z koca PRLu powiedzenie Jerzego Urbana, e rzd si sam wyywi przybrao posta np. afery Funduszu Obsugi Zaduenia Zagranicznego. Suby po prostu zaczy pobiera stosowny procent od operacji, jakie przeprowadzay w interesie i na rzecz

pastwa. Wbrew pozorom, nie chodzio o zwyk kradzie do prywatnej kieszeni a o stworzenie funduszy, ktre mogy posuy w okresie transformacji ustrojowej, za swoisty spadochron i zapewni cigo pracy operacyjnej sub. I fundusze te rzeczywicie zapewniy pynno finansow oraz pozwoliy zaadaptowa si subom i ich ludziom do nowej rzeczywistoci. Wicej na ten temat bdzie jeszcze wyjanione w rozdziale nastpnym niniejszego artykuu a tymczasem; Szczeglnie gone w latach 90 afery spirytusowe i tytoniowe mimo wszystko trudno jest przypisa, (jeli w ogle si da), tylko subom wojskowym, czy subom w ogle. Trudniy si tym przede wszystkim rnego rodzaju gangi i grupy przestpcze o rodowodzie czysto kryminalnym. Czasem nawet zwykli, tylko troch bardziej przedsibiorczy obywatele, zakadali swoj organizacj i rozpoczynali szmugiel. Tak dziaa np. Carington jeden z goniejszych bosw wczesnego podziemia. Odrbnym pytaniem jest; czy te chaupnicze gangi miay oson sub? Istniej przesanki a nawet zeznania wiadkw koronnych, e wiele wsplnego z niektrymi z bosw podziemia mieli np. funkcjonariusze Policji oraz UOP. Dla czci bezpiecznikw to bya po prostu konkurencja, ktr trzeba byo zniszczy, ale dla innych bya to okazja do zarobienia swojego udziau bez koniecznoci zainwestowania wkadu wasnego. No c, takie wanie panoway realia u zarania III Rzeczypospolitej. Kady kombinowa jak umia, aby zgromadzi najwicej jak mg, - instynktownie przeczuwajc, e si to wszystko wkrtce skoczy. I rzeczywicie. Skoczya si Kanada jak j wtedy nazywano. Przynajmniej ta, do ktrej wyjecha mogli wszyscy. Na bramkach wkrtce postawiono stranikw granicznych i przepuszczali oni tylko tych, co mieli paszport, - a ten, zupenie jak za PRLu, nie kady mg dosta... Afery paliwowe jednake maj do jasny rodowd i tutaj nigdy nie byo miejsca na woln konkurencj. Tzw. Raport Macierewicza, ktry przypisywa wprost odpowiedzialno za ten stan rzeczy oficerom WSI, wywoa gbokie poruszenie a wrcz zo i zaowocowa rwnie gwatown reakcj jej wczesnych funkcjonariuszy. Nic dziwnego. Powizanie afer paliwowych z dziaalnoci WSI przez ich likwidatora, w dodatku w oficjalnym dokumencie pastwowym, z pewnoci nie przysuyo si dobremu imieniu tej Suby. Ukazujce si ju wtedy publikacje na ten temat, cho czste, nie miay takiego znaczenia dla WSI, jak ww. raport. Publikacje i przecieki to ju stay element gry operacyjnej policji politycznej walczcej w warunkach tzw. demokracji liberalnej o wpywy i realn wadz i jak pisaem, mona do nich przywykn i si nimi znudzi. Raport za by dla specwojskowych po prostu jak policzek i cios poniej pasa wymierzone jeden (likwidacja) po drugim (raport). W zw. z czym jego autor zosta zalany pozwami sdowymi. cznie, od 2006 r. spord wytoczonych Antoniemu Macierewiczowi procesw, 19 zakoczyo si dla niego pomylnie. adnego, pki co, nie przegra. I cho adwokaci skarcych i oni sami, argumentowali m. in., e to prywatne firmy podnajmoway od AMW te tereny i to one byy zamieszane w nielegalny proceder produkcji i wprowadzania do obrotu nieopodatkowanych paliw. e tereny te mg wynaj kady (czy aby na pewno?) i tym samym, e nie mona przypisa winy za ten stan rzeczy komukolwiek z armii, - e o naruszeniu reputacji WSI i sucych we onierzach w ogle nie moe by mowy, Sd oddala ich pozwy... a nieprzyjemne odium pozostao. Sd zadziaa tak gwnie ze wzgldu na to, e Antoni Macierewicz formuujc swe zarzuty wystpowa nie jako osoba prywatna, lecz jako urzdnik pastwowy i w zw. z czym formalnie to nie on jest stron tego sporu ergo, to nie pod jego adresem powinny by wysuwane roszczenia powstae z tyt. rzekomego lub faktycznego zniesawienia funkcjonariuszy WSI a pod adresem Ministerstwa Obrony Narodowej. Gdyby nie ten szczeg, argumentacja powodw mogaby przeway na ich korzy i pozwany

10

prawdopodobnie by przegra a oddajc sprawiedliwo onierzom WSI ich rozumowanie jest jak najbardziej logiczne; To prawda, formalnie to nie oni faszowali paliwo i tego zapewne nie da si im nigdy udowodni. Trudno te stosowa odpowiedzialno zbiorow, wobec wszystkich zatrudnionych w WSI. Prawo w kwestiach karnych stosuje pojcie winy a t mona przypisa konkretnym osobom, ale nie instytucjom i wszystkim jej czonkom. Ponadto, onierzom sub wojskowych od czasu afery FOZZ nie do, e niczego w zasadzie nie udowodniono, to jeszcze, mimo wygranych przez Macierewicza procesw, zdziwibym si, gdyby to si komukolwiek i kiedykolwiek (przynajmniej w perspektywie najbliszej dekady) udao. WSI naleay bowiem do najsprawniejszych sub, ktrym skutecznoci i umiejtnoci prowadzenia gry operacyjnej inni mogli tylko pozazdroci. Zwrmy uwag, e wyjtkowego profesjonalizmu WSI nie kwestionuj nawet ich najbardziej zajadli przeciwnicy! Trudno zatem uwierzy, e onierze tej suby odpowiedzialni m. in. za zabezpieczenie kontrwywiadowcze terenu obiektw wojskowych i strategicznych (a do tych naley zaliczy take teren byych koszar wojskowych), oraz odpowiedzialni za zabezpieczenie ywotnych interesw pastwa w sektorze energii, o niczym nie wiedzieli! Dlatego uzasadnione wtpliwoci musi budzi fakt, e do owych naduy dochodzio tu pod samym nosem jej funkcjonariuszy! W tak rac niekompetencj (niewiedz, co si dzieje na ich podwrku), trudno po prostu uwierzy i tym samym, dysponujc wiedz nt. tego, jak dziaaj Suby, mona byo wysun hipotez, jak sformuowa w postaci zarzutw w raporcie kocowym z likwidacji WSI, Macierewicz. To m. in. dlatego Wojskowych Sub Informacyjnych ju nie ma. Ostatecznie podzieliy one los Urzdu Ochrony Pastwa i zostay rozwizane trzy lata temu, - za rzdw Jarosawa Kaczyskiego. Nota bene on rwnie, podobnie jak Leszek Miller, uwaa si za skrzywdzonego przez SpecSuby (tzw. szafa Lesiaka) a nadto paa szczeglnym uczuciem do onierzy sub wojskowych (skdind odwzajemnianym). Zapewne owa zayo w relacjach wzajemnych tj. Jarosaw Kaczyski versus WSI, lega u podstaw decyzji, e likwidatorem sub wojskowych zostanie wanie Antoni Macierewicz. Jest to czowiek wyjtkowo odporny na ich wpywy oraz majcy osobist uraz do Korpusu Bezpieczestwa Wewntrznego UB, ktrego onierze zasilili pniej gwnie szeregi WSW, tworzc nastpnie odrbne klany rodowe w ich strukturze. Wedle niepotwierdzonej plotki, rodzina Macierewiczw walczya tu po wojnie przeciwko PRL po stronie OUN/UPA. Ich rzekoma przynaleno do ukraiskiej, nacjonalistycznej reakcji na resztkach polskich ziem wschodnich, bya przyczyn przeladowa, jakich podobno doznali bliscy Antoniego Macierewicza. Jeli jest to prawd, z pewnoci tumaczy to m. in., dlaczego likwidator WSI dziaa tak skrupulatnie przeciwko jej onierzom i ich potomkom... Abstrahujc jednak od tego wtku; W miejsce zlikwidowanych sub wojskowych, rzd PiS powoa nowe; wywiadowcz SWW, i kontrwywiadowcz SKW, ktre przejy tylko cz zasobw kadrowych byych WSI. Wikszo zasuonych odesano wtedy na zielon trawk, ale myli si ten, kto sdzi, e wyeliminowao ich to z gry... Per analogiam; przy likwidacji WSI miaa miejsce sytuacja podobna do tej z likwidacj UOP. Do nowopowstaych sub wojskowych przyjto po pierwsze; osoby, ktre przeszy ze sub cywilnych, oraz po drugie; osoby spoza dotychczasowych sub. Ponadto, oddzielono nowe suby od struktur armii, co je osabio i upodobnio do sub cywilnych (de facto nawet czynic je sabszymi). W zw. z pow., aeby zapewni cigo operacyjn i bezpieczestwo pastwa, wikszo aktyww personalnych (tj. agentury, zwaszcza zagranicznej), przejy suby cywilne a te w midzyczasie, tj. od rozwizania UOP, ju okrzepy i wzmocniy si znacznie. Do tego stopnia, e Jarosaw Kaczyski mg swobodnie udzieli USA i

11

sojusznikom w NATO gwarancji, e likwidacja WSI nie wpynie negatywnie na realizacj zada sojuszniczych naszej armii w Iraku i Afganistanie, czego USA si obawiay. Dopiero teraz, wobec powyszego, moemy zrozumie sowa Antoniego Macierewicza, e w tzw. afer stoczniow zamieszany jest Abdul Rahman El-Assir wieloletni wsppracownik Wywiadu Wojskowego PRL i III RP. Pamitajmy, e w III RP afery zwizane z prywatyzacjami, tj. te najwiksze, (obok paliwowych), poprzez wielko prywatyzowanego majtku i skal uszczerbku, nie maj tak jasnego rodowodu jak wszystkie pow. wymienione. Wok nich pojawiaj si zarazem osoby z byych i wwczas obecnych sub cywilnych, jak i wojskowych za to tylko te z samej gry. Jest to jeszcze dawna tzw. mafia dewizowa, ktrym to kolegom, przypomnijmy, apczywie zazdrocili na pocztku lat 90 pienidzy i wpyww szaro-zieloni (bardziej szarzy jak zieloni), koledzy z prowincji, montujc wasne mafie paliwowe a ktrej to ostatecznie (tj. dewizowej) ulegy. Konkludujc, cho WSI ju nie ma, ich legenda jest wci ywa. Mimowolnie nawizujc do PZPN i uywajc terminologii pikarskiej, mona poczyni nastpujc uwag: gra si zawsze tak samo, tylko czasem nazwy zespow ulegaj zmianie, ew. zawodnicy zmieniaj barwy, ale dziaacze od lat s ci sami. No i oczywicie: bramki s dwie a pika jest okrga. Wnikliwy obserwator mgby wysun na tej podstawie wniosek, (by moe pochopny i nieprawdziwy, ale uprawdopodobniony), e naturalna konkurencja midzy dwoma typami sub, tj. wojskowymi i cywilnymi, przybraa w Polsce kuriozalny obrt. e nasz kraj jest podobny do republik z Ameryki rodkowej i Poudniowej, o ktrych artowano w latach 70, e istniej tam tylko trzy siy polityczne, mianowicie; konserwatywna marynarka, centrowe wojska ldowe i postpowe lotnictwo. T anegdot przytacza na zajciach z prawa konstytucyjnego w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny konstytucjonalista, profesor Stanisaw Gebethner wsptwrca obecnej Konstytucji RP zreszt. I cho nigdy nie odnis on tej anegdoty do biecej sytuacji politycznej w kraju, to ta analogia sama si nasuwa. e raz jedni kopi po kostkach, raz drudzy a szyldy ze sceny politycznej (czyt. partie), ktre im su za firmament, s tylko tem dla tej prawdziwej Real Politik, robionej w zaciszu gabinetw z pancernymi szafami, podwjnymi drzwiami i oknami z siatk drucikw (klatka Faradaya). Polityki robionej przez nieznanych nikomu z publiki profesjonalistw. Panw i Panie (a jest ich tam cakiem sporo), zatrudnionych w ww. instytucjach. Jeli jest to wszystko prawd, to powyszy ukad si z pewnoci zaburzy nowy element, a mianowicie wzmiankowane CBA. Ta moda suba, (powoana zaledwie trzy lata temu, w 2006 r.), ju ma na koncie kilka wanych i medialnych afer, ktre oczywicie wykrya. Wbrew pozorom, wcale nie trzeba ich fabrykowa na si, (co rzeczywicie mogo mie miejsce w przypadku afery zw. z Andrzejem Lepperem i odrolnieniem ziemi na mazurach), gdy ukad si sam je generuje w dostatecznej iloci i tego nie da si niestety unikn a przynajmniej nie w tym systemie politycznym, ktrego integraln czci stao si ju CBA. Co jest jednak najwaniejsze, to to, e CBA ujawnia opinii publicznej afery, takie jak ww., afera stoczniowa. Jest ona jawnym przykadem gry operacyjnej sub (i to prawdopodobnie nie tylko polskich), na midzynarodow skal a ktrej koszta sigaj wielu miliardw zotych (w sprawie podobno jest drugie dno zwizane z firm Eureko oraz jej roszczeniami wobec Polski)! Wbrew pozorom, CBA nie musiao tak postpi. By moe nawet nie powinno? Przede wszystkim, jak to insynuuje Rafa Ziemkiewicz, w obliczu tego typu przypadkw schemat postpowania osb ze wiecznika wadzy (w domyle Donald Tusk oraz Mariusz Kamiski), moe by rny od zaobserwowanego. Wymieniony publicysta stwierdzi, jakoby zachowanie premiera Tuska wobec ostatnich afer, mogo wskazywa, i w ich wstpnej fazie byo ono oparte o przewiadczenie, e Mariusz Kamiski przekaza tylko do jego wycznej

12

wiadomoci informacje dot. afery hazardowej i e nie zostan one udostpnione dalej. A poniewa tak si nie stao, std kolejne ruchy premiera Tuska i dymisja ministra Kamiskiego, nota bene, na granicy ryzyka zakwestionowania legalnoci tego kroku (art. 231 KK) i tym samym, poniesienia odpowiedzialnoci karnej! Premier, zakadajc oczywicie, e jego intencje byy czyste, mg tak postpi wtedy i tylko wtedy, kiedy gra operacyjna wok stoczni bya realizowana zgodnie z prawem tj. za jego wiedz i zgod oraz w interesie Rzeczpospolitej a ujawnienie jej zagraao interesom Polski. Jeli byo inaczej, czyn ten raczy wiadczy o czym zgoa innym a poniewa afera stoczniowa wycieka dopiero po zapowiedzi przez premiera dymisji ministra Kamiskiego, to moemy przyj, e nie odegraa ona roli w jego odwoaniu decyzja zapada wczeniej. Ergo, sama afera hazardowa to kwestia zupenie drugorzdna, (cho nie bez politycznego znaczenia a o czym pniej) i o charakterze czysto kryminalnym. Jej ujawnienie przez CBA naley uzna za waciwe niezalenie od tego, czyj interes zosta w ten sposb naruszony. W zw. z czym, jeli minister Kamiski zosta odwoany tylko na podstawie afery hazardowej, (na co wskazuj fakty), popeniono tym samym przestpstwo. Usunito z (kadencyjnego!) urzdu czowieka niewygodnego dla ukadu rzeczywistych si politycznych bynajmniej nie partii a rnego rodzaju koterii oraz sub specjalnych. Dotknity tym minister Kamiski zrewanowa si prawdziw bomb, afer stoczniow, ktrej jednak niewielu rozumie i ktr, jak mona sdzi, ju prawie rozbrojono Mimo wszystko jest to wydarzenie wyjtkowe a fakt zaangaowania prawie wszystkich klanw MSZ w afery prywatyzacyjne III RP, jest po prostu powodem, dla ktrego o nich zazwyczaj nie syszymy, adnej ze stron nie zaley na ich naganianiu. I oczywistym tego przykadem z ostatnich tygodni jest wanie obecna tzw. afera stoczniowa, ktra jako dziwnym trafem znikna z mediw... W wietle powyszego, zakadajc zarazem, e nie jest to koniec a dopiero pocztek batalii (wok) tych instytucji, warto zada pytanie, czym one tak naprawd s (suby i koterie wok nich wytworzone)? Dlaczego prowadz gr operacyjn i na czym ona polega? Czy Suby koniecznie musz dziaa w ten sposb? Czy mog inaczej? Aby uzyska odpowied na pow. przedstawione pytania, wpierw naley zada inne, fundamentalne; skd w ogle si wziy Suby i jaka jest ich rola w strukturach demokratycznego pastwa prawa, - jakim przecie, (wedle Konstytucji), jestemy? No wanie

Czy jestemy pastwem konstytucyjnym? Zadaniem niniejszej publikacji i jej autora, nie jest stawanie po ktrejkolwiek ze stron obserwowanego konfliktu. Wbrew wraeniu, jakie mona odnie ju po lekturze pierwszego rozdziau, tematem zasadniczo nie jest te bieca praca zaangaowanych we instytucji i tym samym, ich wpyw na aktualn sytuacj w kraju. Nie zamierzam nikomu szkodzi ad personam a uyte nazwiska s powszechnie znane i ich zamieszczenie jest konieczne dla nakrelenia kontekstu, ktry jest ju historyczny i bez ktrego ta praca byaby niepena. Zreszt, aktualn sytuacj i gr sub zajmuj si ju inni (czyt. dziennikarze ledczy), a to, czy udolnie, czy nie, pozostawmy pod ocen czytelnikw. Artyku ma za zadanie jedynie przybliy tematyk SpecSub szerszej publice. Opisa to, czym one s i skd si historycznie wywodz, - tak, aeby kady mg samodzielnie, (w oparciu o t wiedz), wycign naleyte wnioski i zinterpretowa nagonione fakty, (a moe jedynie ich iluzje?).

13

Autor w niniejszej pracy nie zamierza rwnie powoywa si na nieocenione skdind materiay, ktrych dostarcza Instytut Pamici Narodowej. Nadmiemy, e celowo. Cho ich uwana lektura rzeczywicie pozwala odkry metody i techniki pracy (przede wszystkim cywilnych, ale take wojskowych) sub specjalnych, to w przekonaniu autora; referowanie dorobku naukowego IPN, to przede wszystkim spycanie debaty o wspczesnych polskich SpecSubach tylko do analizy roli SB, czy WSW w ich powstaniu. Ewentualne signicie do czasw UB i IW, czy nawet, (jeli kto jest ambitny), do roli sowieckich; NKWD, Smiersza i GRU, oraz niemieckich; Gestapo i Abwehry w procesie rekrutowania aparatu represji na ziemiach polskich w czasie wojny oraz w okresie PRL, rwnie mija si z celem. Takie podejcie wywouje nieuzasadnione emocje i kojarzy si z podziaem polskiej sceny politycznej na dwie, rzekomo przeciwstawne frakcje obz postkomunistw i obz postsolidarnociowcw. Uwaam, e nie jest to sedno problemu i e linia faktycznych podziaw politycznych wcale nie przebiega podug tego, kto sta tam, gdzie ZOMO... Dowodzi tego spr PiS versus PO obie partie wywodz si przecie z tej samej tradycji politycznej. W jej szeregach s ludzie z Solidarnoci oraz odwoujcy si do jej korzeni! Paradoksalnie, wrd czonkw i funkcjonariuszy publicznych z nadania programowo antykomunistycznego PiS, s (a ju na pewno byli, vide panowie Krye, Kaczmarek etc.), byli czonkowie PZPR lub funkcjonariusze aparatu represji PRL (sdziowie, prokuratorzy, by moe rwnie oficerowie i agenci a take ich dzieci a co te nie jest bez znaczenia i o czym wspomniaem)! Uwaam zatem, e ten podzia jest; po pierwsze ju historyczny a po drugie, sztucznie podtrzymywany i by moe nawet, e zosta on take sztucznie wykreowany, (ale o tym bd ju rozstrzyga potomni, oraz ww. IPN). e jego istnienie, to jedynie symbol polskiej religii politycznej, ktry staraj si zawaszczy na wyczno obozy walczcych; czy to PO, ktre epatuje prezydentem Was, czy PiS, dla ktrego maria ze wspczesnym zwizkiem zawodowym NSZZ Solidarno, to polityczny dowd tosamoci (to, oraz kultywowanie legendy rzdu Olszewskiego). Dlatego te; intencj jest przedstawienie genezy powstania oraz celw, dla ktrych zostay powoane do ycia historyczne antenatki nie tylko naszych obecnych: ABW, CBA, AW, SKW, SWW, CB (komrka w Policji podlega de facto ABW CB per se spenia funkcj specsuby a jej funkcjonariusze pynnie rotuj na etatach ABW i Policji w ramach pracy w tym samym resorcie tj. SWiA), czy Wywiadu Skarbowego, (ktry rwnie ma specjalne kompetencje), ale sub w ogle. Na marginesie jeszcze: ile my ich mamy! Wic jeli o jakiej zapomniaem, to najmocniej przepraszam mona si po prostu pogubi w tym wszystkim Skoro ju wytknem PiS konszachty z exPRLowskimi notablami, dodam dla kontrastu, e do powoania PO (i przynajmniej porednio, PiS) przyczyni si, (jak sam publicznie przyzna!), gen. UOP, Gromosaw Czempiski. Nie ma zatem wikszej rnicy midzy naszymi gwnymi partiami politycznymi (w tym, a nawet tym bardziej, SLD i PSL z oczywistych wzgldw). Wszystkie one bowiem wysuguj si, (czy moe to nimi si wysuguj?) osoby zwizane wspczenie lub onegdaj ze SpecSubami PRL i III RP. Gromek np. to fascynujca posta, ktrej perypetie ledzc mona odtworzy realia polskiej polityki realnej; Zaczyna karier w SB, ale nie w policji politycznej (tj. departamentach Suby Bezpieczestwa odpowiedzialnych za utrzymanie struktur wadzy pastwowej), a w wywiadzie oraz kontrwywiadzie dyplomatycznym. Nastpnie; sta si, (ju w III RP), bliskim wsppracownikiem prezydenta Wasy tego samego, ktrego posdzano jeszcze w PRLu o bycie TW Bolkiem i ktry dzi jest symbolem PO. Jako przyjaciel i wsppracownik gen. Mariana Zacharskiego (polskiego asa wywiadu, ktry m. in. odkry w poowie lat 90 rzekome kontakty czoowych polskich politykw lewicy; Aleksandra Kwaniewskiego, Jzefa Oleksego oraz rzekomy fakt historycznej wsppracy Leszka Millera zaprzesta jej podobno

14

na pocztku lat 90, - z rosyjskim wywiadem), a nadto, zaufany ministra Milczanowskiego, (ktry je ujawni), musia po wybuchu afery Oleksego salwowa si taktycznym odwrotem na z gry upatrzone pozycje (polityczne). Gen. Czempiski wspomina nawet a propos tych wydarze (nadmiemy, e publicznie), i jego odwrt poprzedzia rozmowa, ktr przeprowadzi ze Zbigniewem Siemitkowskim (SLD) a ktr opisuje jako wyjtkowo niemi. Charakteru tej rozmowy moemy si tylko domyla, ale tutaj rbka tajemnicy uchyla gen. Marian Zacharski; Stwierdzi on mianowicie, i zosta przez ww. Pana zmuszony grobami (zapewne utraty ycia jego i jego najbliszych), do emigracji. Czy jest to prawd? Tego nie wiemy. Faktem jest, e gen. Zacharski opuci wtedy Polsk i popiesznie uda si na zachd przez nikogo nie zatrzymywany. Moemy rwnie tylko domniemywa, gdzie by i co robi przez ostatnich kilkanacie lat? Czy mieszka w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Francji, czy w krajach Beneluxu? Czy by emerytem, czy aktywnym graczem na usugach sub pastw trzecich takich jak; Francja, czy Niemcy (a maj i rozgrywaj one swoje interesy w Polsce!)? Nie jest to zreszt wane dla niniejszych rozwaa. Istotniejszym byoby dociec, dlaczego komu z jego wiedz i dowiadczeniem nie tylko pozwolono na ten ryzykowny dla bezpieczestwa pastwa krok, ale e wrcz go uatwiono! e nikt nie ciga gen. Zacharskiego i e jest on nadal yw i zdrw. Mao tego, e wystpuje w miniserialu TVN oraz, e publikuje wspomnienia! To, jeli wierzy jego legendzie oraz ciarowi zarzutw, jakie postawi najwyszym funkcjonariuszom publicznym III RP, jest wrcz fascynujce! Bo jeli byo to kamstwo, to przy caej sympatii do Pana Generaa, co najmniej dziwnym jest jego los. A jeli bya to prawda, to zwaywszy na cig dalszy tej historii, tym bardziej jego stan zdrowia i dobry humor musz wprawia w konsternacj! Bowiem nasuwa si pytanie: Co jeszcze wie? jakie tajemnice III RP skrywa Marian Zacharski, e tak dobrze mu si wiodo poza jej granicami? W czyim interesie byo (i jest obecnie), roztaczanie parasola ochronnego nad jego gow? Kto na tym korzysta (w zamian za co? Za milczenie?) i kto umoliwi mu niedawno powrt do ycia w sferze publicznej w blasku chway? Sdzc po rdach pozytywnych wypowiedzi na jego temat, musz to by ludzie bardzo wpywowi, bowiem z rnych obozw; zarazem cywilnych jak i wojskowych, krajowych i nie krajowych. Osob, ktra miaa spowodowa i uatwi ucieczk Zacharskiego z Polski by Zbigniew Siemitkowski. Dr Siemitkowski to rwnie arcyciekaw posta polskiej (prawdziwej) sceny politycznej. Jest to niewtpliwie czowiek z wewntrz ukadu, cho z jednego z przeciwlegych obozw/klanw nili pow. zaprezentowane. Klany, to struktury rodowe, do ktrych przynaleno jest waniejsza, nili nominalna, do ktrej ze Sub. To one de facto dziel tort a ich czonkowie pracuj we wszystkich waniejszych ministerstwach, prokuraturach, sdach i wanie w Subach, zajmujc eksponowane stanowiska. We wzmiankowanym MSZ wida to po prostu naocznie. Wracajc jednak do Siemitkowskiego, to on rzekomo grozi panom generaom; Zacharskiemu oraz Czempiskiemu, - a trzeba odnotowa, e byle grb i byle kogo, uhonorowani funkcjonariusze sub specjalnych, onierze (w subach, nawet cywilnych, stosuje si stopnie wojskowe) korpusu generalskiego, nie suchaj! A jego (rzekomych) grb si przestraszyli! To intrygujce, nieprawda? Ten pan, to czowiek, ktry swego czasu podobno odmwi SpecSuzbom PRL werbunku. Pomimo tego, e zrezygnowa wtedy z pracy etatowego pracownika resortu, w III RP (tj. w latach 90 oraz na przeomie wiekw), mia wicej wsplnego ze subami specjalnymi, nili nie jeden, ktry bdc wtedy na jego miejscu, przyj skadan propozycj. Zbigniew Siemitkowski peni w III RP m. in. funkcje; Ministra Spraw Wewntrznych, Koordynatora Sub Specjalnych. Kierowa UOP w okresie jego likwidacji oraz przyj funkcj pierwszego szafa Agencji Wywiadu. Jako jeden z niewielu kompetentnych (w

15

zasadzie, tylko on i pan Gudzowaty sobie na to pozwolili), mwi w udzielanych publicznie (!) wywiadach cakiem otwarcie o pracy policji politycznej w Polsce po 1989 r. (!) to jest ju po upadku tzw. komuny! A mwi to m. in. a propos pracy dziennikarzy ledczych. Niestety, wywiady z nim oraz artykuy na ten temat, ktre ukazyway si gwnie w zaprzyjanionej Gazecie Wyborczej, s ju niedostpne online. W zamian wisz tam jedynie relacje, jak zosta on skazany na rok wizienia, w zawieszeniu na trzy, za przechowywanie tajnych akt UOP w swoim prywatnym domu. Ewentualnie, znajdziemy na stronach Gazety kilka mniej znaczcych wypowiedzi eksperckich, ale prno ju szuka jego wypowiedzi z czasw, np. kiedy kierowa on likwidacj cywilnych sub specjalnych a szkoda... Wierz, e zacytowanie ich obecnie (w kontekcie ostatnich wydarze), w toczcej si w mediach debacie o roli sub w yciu publicznym, niejednemu macherowi przerzedzioby ysin. No ale c pocz - (ludzie i) publikacje zw. z tym tematem (tj. sub specjalnych) potrafi znika z powszechnego obiegu, dodajmy, e bezszelestnie. I cho podobno Internet to jedno wielkie archiwum, w ktrym znale mona wszystko, nie jest to prawd. Z atwoci znajdziemy w nim bzdety, goe d i najwiesze plotki o sawnych (?), piknych (czy aby na pewno?) i bogatych (w skali zarobkw przecitnego mieszkaca), ale ciekawe informacje, zwaszcza, jeli byy publikowane doranie a ich warto poznawcza bya (zbyt) dua, z czasem staja si niedostpne. Owszem, kto wytrway moe do nich dotrze przeszukujc archiwa np. Biblioteki Narodowej, ale kt tak czyni? Ja w kadym razie nie. Przepraszam pastwa, niestety musicie zawierzy mojej pamici. Jeli kiedy ten artyku trafi do druku, by moe uzupeni jego bibliografi a tymczasem, odbieglimy od tematu. W kadym razie Zbigniew Siemitkowski to czowiek nietuzinkowy, ktrego ukad (przynajmniej ten obecnie rzdzcy), odrzuci i odstawi na boczny tor, przy okazji wybijajc mu (na wszelki wypadek) zby, aby przypadkiem nikogo wanego nie ugryz. Jedyne, co mu pozostao, to etat naukowca w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego nota bene kuni kadr ww. instytucji. Tak wanie prosz pastwa kocz zasueni i przynajmniej chwilowo ju zbdni ludzie No nie, nie jest a tak le. Mogo by o wiele gorzej! Taki pan pose Gruszka np. - zapad miertelnie na chorob tropikaln i to w samym rodku Polski! Widzicie wic, e nie ma co igra! To nie choroba filipiska Odwrt gen. Czempiskiego nie trwa jednak dugo. Po wygranych wyborach przez AWS Pan Genera odzyska apanae a nastpnie by jednym z gwnych inicjatorw rozpadu tej partii, (bo skoro przyzna si do inspirowania powstania PO, to tym samym musia te dziaa a contrario AWS, czyli by moe rwnie jego dziecka?), z ktrego rozamu powstao PiS i PO nasi dzisiejsi liderzy rankingw wyborczych. Co rwnie ciekawe, PO miao za swj wczesny symbol osob pana Andrzeja Olechowskiego, skdind przesympatycznego funkcjonariusza wywiadu PRL. Pan Olechowski co prawda przyzna si w owiadczeniu lustracyjnym jedynie do bycia Kontaktem Operacyjnym wywiadu PRL, ale znaczy to, e (w przypadku wywiadu) w praktyce by jego rzeczywistym agentem a nawet funkcjonariuszem. Naley bowiem podkreli, e wywiad nie pozyskuje na agentw (wsppracownikw) obywateli polskich jedynie na funkcjonariuszy (pracownikw), i o ile agent sub wewntrznych (kontrwywiad i policja polityczna) nie musi by funkcjonariuszem, o tyle wsppraca z wywiadem (prawie) zawsze ma taki charakter. W tamtym czasie (jak i zapewne obecnie), wsppraca z wywiadem oznaczaa de facto prac na jego rzecz. Wywiad ma swoj specyfik i w PRL nie stosowa jasnej ewidencji swoich wsp- i pracownikw. Ergo, nie wszyscy pracujcy za granic a zwaszcza tzw. nielegale (tj. penicy sub bez osony immunitetu dyplomatycznego), byli formalnie na etacie Departamentu I MSW i w oficjalnej, (cho tajnej), ewidencji. Cieniem tego s ostatnie ale Prezesa IPN, Janusza Kurtyki, e nowej ustawie odbierajcej przywileje emerytalne, nie bd podlega funkcjonariusze ze zbiorw

16

zastrzeonych. A propos tego, Wprost podao te za prezesem Kurtyk, e wedle akt, wielu pracownikw i bynajmniej nie wywiadu a sub policji politycznej, miao udokumentowanych np. tylko 5 lat suby, ale dziki wiadectwu dwch innych pracownikw, zaliczano delikwentowi ju 15. Jak to si dziao? Wikszo funkcjonariuszy wywiadu, (podobnie zreszt jak miao to miejsce z naszym asem, gen. Marianem Zacharskim przed jego dekonspiracj i aresztowaniem w USA), peni sub in pectore tj. formalnie si ich nie rejestruje. Suby czyni tak z wielu wzgldw. W przypadku wywiadu, gwnie aby chroni ich tosamo przed kretami we wasnej subie, jak i aby unikn odpowiedzialnoci (lub przynajmniej j zminimalizowa), w razie zapania szpiega. Schwytany moe wtedy, (zgodnie z prawd), mwi, e nie jest szpiegiem/funkcjonariuszem tajnych sub. Subom te jest wtedy atwiej wyprze si kontaktw z takim czowiekiem oficjalnie on nie istnieje w ewidencji, ergo; Dopiero w konkretnej sytuacji i tylko wobec funkcjonariuszy pastwa, na rzecz ktrego dziaa, objawia si jego faktyczna rola. Osoba taka przykadowo, w razie zatrzymania przez policj kraju pochodzenia, prosi zatrzymujcych go funkcjonariuszy o poinformowanie takiej a takiej persony etatowego funkcjonariusza w resorcie SWiA lub ON. Ten za znanymi sobie sposobami, doprowadza do jego uwolnienia tumaczc np., e zatrzymany to Tajny Wsppracownik i jego zatrzymanie zagraa bezpieczestwu jakiej tajnej operacji. Jeli nawet kto arcyciekawy zapyta, czy zosta on zgoszony do ewidencji, zawsze mona si wykrci, e jeszcze nie, ale wkrtce to nastpi, (np.) po zakoczeniu operacji. Taka zatrzymana osoba moe mie nawet wyszy status od tej, na ktr si powouje i ktra j rzekomo prowadzi jako agenta. A w przypadku sub wewntrzkrajowych, naley rwnie przywoa w pamici wypowied gen. Czesawa Kiszczaka, e ok. stu najcenniejszych agentw (czyt. funkcjonariuszy in pectore), nigdy nie zostao zarejestrowanych. Mwi o tym Jarosaw Kaczyski przywoujc propozycj, jak rzekomo otrzyma z ust wysannika ww. pana w roku 1990, e w zamian za t list (i tym samym wadz nad t agentur), mia udzieli gen. Kiszczakowi gwarancji bezpieczestwa. No c, wtedy Jarosaw Kaczyski rzekomo odmwi (zastanawiajce jest, dlaczego akurat on j otrzyma? i to jako pierwszy, bo przecie nie ostatni) i w efekcie czego wypad z polskiej polityki na blisko dekad, jednake ostatnie jego poczynania wskazuj, e ju odrobi lekcj real politik. To zreszt wszystko czas pokae, jak dugotrwae i szczliwe jest poycie maeskie jego bratanicy... Kontynuujc, ci nierejestrowi agenci, zarazem w subie wywiadu, kontrwywiadu, czy policji politycznej, to w praktyce funkcjonariusze do zada specjalnych. Poniewa nie figuruj nigdzie, w adnej ewidencji, suby specjalne, czy to zw. z dziaalnoci szpiegowsk, czy paradoksalnie, tym bardziej policja polityczna, mog ich wykorzystywa do zada, o ktrych nie chc, by ktokolwiek i kiedykolwiek si dowiedzia wczajc w to przede wszystkim organa nadzoru (wedle kolejnoci: minister waciwy dla danej suby, jeli jest minister koordynator sub, premier, czonkowie kolegium ds. sub specjalnych, sejmowa komisja sub specjalnych, oraz gdzie pomidzy, szef BBN i Prezydent RP). Funkcjonariusz nierejestrowy/in pectore cho nie posiada legitymacji ani nawet nie odby nigdy oficjalnego szkolenia czy to w Emowie (obecnie orodek szkolenia ABW) czy Starych Kiejkutach (orodek szkolenia szpiegw, - obecnie pod nadzorem AW), lub w innej (mniej, lub bardziej znanej) tajnej szkce dla naszych graczy, jest za swoj prac jak najbardziej (sowicie) wynagradzany (np. udziaem w prywatyzacji mienia pastwowego i to w dodatku na preferencyjnych zasadach), oraz cieszy si stosownymi przywilejami (vide nietykalnoci przedstawiona na hipotetycznym przykadzie aresztowania) a w zamian, stanowi rezerwuar si i rodkw, oraz narzdzie wpywu, z ktrego suby korzystaj, kiedy zachodzi taka uzasadniona (politycznie) potrzeba. Przez wzgld na przepisy o pomwieniu,

17

nie bd dochodzi, kto spord 100 najbogatszych Tygodnika Wprost mgby zupenie przypadkiem zosta jako in pectore zdekonspirowany. Ciekawskim musz wystarczy teczki SB, ktre co jaki czas a propos lustracji wypywaj Ew. mog te zwrci uwag na to, ktrzy to spord wydawcw i redaktorw naczelnych czasopism i innych mediw a take czonkowie rad nadzorczych notowanych na giedzie spek, zwaszcza bankw, zrezygnowali ostatnimi czasy ze swoich funkcji No c. Chciaem unikn odwoa bezporednich. Zaproponowa odmienne, tj. szersze ujcie tematu sub specjalnych i przedstawi oglne mechanizmy dziaania tych instytucji na przestrzeni kilku tysicy lat, ale chyba mi si to ju nieudao. Miast babra si w tym, co jest czym w naszym k ozim doku, nadal chc przedstawi w sposb uniwersalny, zrozumiay nawet dla cudzoziemca, nieobytego z nasz histori i specyfik, jak dziaaj i jak musz dziaa suby specjalne nie tylko te polskie i nie tylko te w Polsce. Niestety, nie jest to do koca moliwe bez odniesie do wspczesnoci. Nie sposb bowiem nie wspomnie o takich tuzach, personach tak wielkiego formatu, jak ww. a to dlatego, e oni sami po prostu pchaj si przed obiektyw kamery i szczerz zby do publiki, niczym rodzimi celebryci. To, e wypadaj przy tym zupenie jak Doda sub specjalnej troski, to ju inna kwestia przecie nie liczy si styl a efekt. I ostatecznie to oni rzdz nieprawda? Macie pastwo co do tego jakie wtpliwoci?! Przytoczony pan Olechowski to piku. Moe i jest on czonkiem midzynarodowej grupy Bilderberg, ale co z tego? Splendory i midzynarodowe uznanie nie przekadaj si na realn wadz w kraju a wanie to ma znaczenie! Za to pan Schetyna to dopiero ciekawa posta! Sprawny organizator, ktry pomg Donaldowi zbudowa PO od dou organizujc struktury oraz pienidze na jej dziaanie w czasach, w ktrych PO brzydzia si dotacji. Jest a przynajmniej by do niedawna powszechnie znany ze swojej przyjani i sympatii z Mirem bohaterem afery hazardowej. To mionik pokoju, o ktrym zoliwi (i strachliwi) oponenci pgbkiem mwi, e jest miertelnie niebezpieczny a o czym nie omieszka poinformowa nas we waciwy sobie sposb znowu cytowany tygodnik Wprost. Swoj drog, to ciekawe, kto w tym ukadzie si wewntrz cywilbandy by waniejszy, - on, kiedy zosta szefem SWiA, czy panowie oficerowie; Mka i Bondaryk, kiedy cign ich do stolicy i postawi na czele sub specjalnych? Abstrahujc od tego, kim jest lub kim nie jest Grzegorz Schetyna, nie sposb nie zada pytania; co sprawio, e przesta on by Ministrem Spraw Wewntrznych i Administracji? Czowiekiem na urzdzie, ktry gwarantuje w Polsce faktyczn a nie nominaln wadz i to praktycznie bez politycznej odpowiedzialnoci t ponosi za cay gabinet Premier RP. A propos tego pytania warto przywoa Stanisawa Michalkiewicza, ktry w swoich felietonach wytyka ciekaw zbieno. By moe kluczem do wyjanienia caej tej tajemnicy, oraz przy okazji kilku innych tajemnic Ojcw Zaoycieli III RP, jak i czemu nagle, nie tak dawno temu, media odwieyy nam osob generaa Zacharskiego, jest ju dawno zapomniana afera walutowa Pewexu, (ktremu nota bene pan gen. prezesowa), a ktra by moe ma wicej wsplnego z obecn afer hazardow, nili si moe komukolwiek wydawa. Po pierwsze, odnotowania wymagaj m. in. fakty; kto, kiedy i jak wypowiada si o gen. Zacharskim a w szczeglnoci przypomnie naley pozytywne wiadectwo, jakie wystawi Marianowi Zacharskiemu Szef Wszystkich Szefw Sub Specjalnych PRL, pan gen. Czesaw Kiszczak oraz to, kogo Marian Zacharski i jak zirytowa swoim zachowaniem a propos afery Olina? Po drugie, trzeba przypomnie w kogo uderzaa afera Pewexu? Rzekomo, byo to PZPR i jej spadkobiercy, ale nie do koca Naley nawietli, jak uciszono wtedy krzyki pod adresem SLD tj. rzekom grob Aleksandra Kwaniewskiego, e zgodzi si na totaln lustracj. Warto te zwrci uwag; kto i jak na ni zareagowa; jakie redakcje i jacy opozycjonici oraz felietonici, zmienili nagle front lub si ataku? Wreszcie, naley przypomnie spraw

18

Petera Vogla, vel Filipczyskiego tj. rzekomego skarbnika lewicy, bo takiego okrelenia, (nie do koca odpowiadajcego prawdzie), uywaa wczesna prasa Piotr Filipczyski to zdawaoby si pospolity bandyta kryminalny, ktry zabi w czasach PRL staruszk, aby ukra jej wiadczenia socjalne rent, czy emerytur? Mniejsza z tym niewane. Mao tego byo a nawet, jeli wicej (12ty z to ok. roczna pensja wtedy) to i tak dla groszy zabi, aby mie na wino w sylwestra. Zosta za ten czyn, jak najbardziej susznie, skazany na dugoletnie wizienie, cae 25 lat, (cho wtedy wykonywano wyroki mierci za podobne przewinienia). Niestety, nie doczeka koca wyroku ani nawet koca amnestii (skrcono mu wyrok do 15 lat). W trybie ekstraordynaryjnym (tj. nadzwyczajnym), zwolniono go nagle z wizienia i wysano na zachd (ah! Ilu szeregowych dziaaczy Solidarnoci wtedy o tym marzyo!) w samym rodku Stanu Wojennego! Pojecha do Szwajcarii, gdzie ju jako Peter Vogel (nazwisko zmieni w RFN) zosta szanowanym bankierem i najprawdopodobniej nielegalem oraz nierejestrowym funkcjonariuszem polskiego wywiadu. Prawdopodobnie oddelegowano go wtedy do operacji specjalnej, polegajcej na gromadzeniu oraz ukrywaniu na zagranicznych kontach tzw. czarnych funduszy operacyjnych (tj. pozabudetowych) naszych rodzimych sub specjalnych a pozyskanych m. in. z defraudacji rodkw znanych w PRLu sklepw walutowych Pewex a take prawdopodobnie, ze spek polonijnych, oraz tego wszystkiego, co zgino na poczcie z przesyek od cioci Wiesi z Kanady, czy z eksportu sprztu rolniczego itp., itd. w pan Peter wywizywa si ze swoich obowizkw bardzo lojalnie i sumiennie dowodem czego jest to, jak dugo cieszy si wolnoci i bogactwem. Ba! Zosta nawet swego czasu uaskawiony za jego wybryki modoci i to przez samego Aleksandra Kwaniewskiego, - bodaje w ostatnim dniu jego prezydentury. Czy dostpi tego zaszczytu w nagrod za sw wiern sub Ojczynie? Moemy si tylko domyla, co (kto?) kierowao wtedy Prezydentem (nota bene, jego byy najbliszy wsppracownik, jest obecnie teciem crki obecnego prezydenta tj. Lecha Kaczyskiego jak to mawiaj?; Mio nie zna granic (podziaw politycznych)!), w kadym razie pan Piotr niewtpliwie spaci wtedy swj dug wobec spoeczestwa a to, e nie w wizieniu? Nie on jeden, nie pierwszy i nie ostatni Mniejsza z tym. Vogel jednake nie unikn aresztowania. Ostatecznie zosta on zatrzymany i przebywa od Wielkiej Nocy 2008 r. w polskim areszcie wydobywczym. W zw. z jego zatrzymaniem a na co wskazywa Michalkiewicz, Grzegorz Schetyna poczyni kilka, by moe niestosownych i przedwczesnych, ale istotnych uwag o tym, jak to nasz ptaszek zaczyna piewa. Do prasy nawet przedostaa si (oczywicie, dziki wzmoonej pracy dziennikarzy ledczych a jake!) fama, e ze szwajcarskiego tajnego konta gen. Czempiskiego wyparoway 2 miliony dolarw amerykaskich a czego nasz ubogi funkcjonariusz publiczny nawet nie odnotowa! Prosz pastwa! To ju nawet nie jest kopanie si po kostkach! To jest wprost strzelanie do stp przeciwnika z dwururki! W odpowiedzi na te rewelacje ta druga strona, tymczasowo tylko w barwach Prawa i Sprawiedliwoci, robia zakusy na Grzecha a to poprzez Mira, a to poprzez kiebas wikalskiego (Urban, zwiedziony przez przyjaci, musia za to przeprosi i sono zapaci!), czy poprzez dugi ministra Czumy. Pamitacie pastwo rzekome afery zwizane z PZPN i ministrem Drzewieckim? Nieudan aferk Stadionu Narodowego (nota bene ona chyba jest, tylko nikt nie chcia/umia si za ni zabra. No c, dopiero po Euro 2012 zobaczymy, ile publicznych pienidzy znalazo swoich prywatnych przyjaci)? A moe brutalny festiwal zatyt. gupi i gupszy dlaczego bije pan on? No c, to byo enujce takie chamskie i na si i przede wszystkim nieefektywne nic nie trafio w stop. Macherzy wypalili jeno dziur w pododze wadzy, przez ktr zamknici w jej piwnicach, obywatele, mogli pooglda, poczu a nawet poliza prawdziw polityk tj. stopy rzeczywistych wodarzy. Tak prosz Pastwa tym one pachn!

19

Wreszcie si udao! Kula dosigna stopy. Sami j sobie radonie podstawili Zbychu i Miro. I czy by to zbieg okolicznoci, e aferzyci po prostu nie umiej w tym systemie inaczej a Kamiski ich przyapa bez gatek, czy bya to subtelna lub troch mniej subtelna, inspiracja macherw?, Prno dzi docieka. Miro pad a wraz z nim polecieli inni, w tym i Grzechu niestety (?) O mao co a na wasne yczenie poegnaby si ze swoj funkcj take pk Mka za podsuchy dziennikarzy, ale chyba mu si ju upieko. Szkoda, naleaoby mu si. Suby maj prawo a i obowizek wiedzie, ale nie maj prawa tej wiedzy wykorzystywa przed sdem a ju tym bardziej, w procesach cywilnych. Niestety, ryba psuje si od gowy a wadza psuje ludzi i doszli oni, tj. ludzie wadzy, do faszywego przekonania, e mog ot tak, materiay operacyjne sub wykorzystywa w swych prywatnych sprawach, zatargach z tuzami dziennikarstwa ledczego III RP! Nawet jeli owi dziennikarze nie s do koca tylko dziennikarzami a speniaj przynajmniej rol poytecznych idiotw, ktrych da si zainspirowa w razie potrzeby, suby nie powinny nigdy do tego dopuci, by protokoy z podsuchw ujrzay wiato dzienne! Nawet, gdyby odkryli w nich najohydniejsze ze zbrodni a czego niestety nie wyjani si godnemu sensacji tumowi. Jeszcze wiksze oburzenie wywoa musi podsuchiwanie rozmw adwokata z klientem. Tu jednak nie zamano tajemnicy i nie ujawniono stenogramw. Jest to jednak granda! Niestety, nie dla wszystkich oczywista. No ale c zrobi...? Pki co, Donald dokona roszady i nie ma co liczy, e winni gupoty i naduy przejd na ono przyrody, przynajmniej nie bez walki. Dziki nim i nowej fazie wojny, premier zyska rzeczywist wadz i uwolni si od wpywu Schetyny. Cywilbanda raczej przetrwa uderzenie, tak jak przetrwa Bondaryk swoj afer mieszkaniow i tak jak Mka teraz si wybroni ze swej ciemnej sprawki. Obecnie partia rzdzca si przegrupowuje i wzmacnia szyki. Mamy okres zawieszenia broni ciszy, przed now burz. Materia sub specjalnych to w ogle niezmiernie ciekawa sprawa, ale niestety wiedza ta, z punktu widzenia dziennikarza a nawet historyka i naukowca IPN, jest nieprzenikniona i prba jej zgbienia jest nade wszystko, niezwykle niebezpieczna (vide pose Gruszka, czy nawet rzekome groby pod adresem Czempiskiego i Zacharskiego) w sumie z oczywistych wzgldw. Dlatego, prbujc przenikn umysem przez barier tajemnicy i faszywych tropw, badacz i entuzjasta sub specjalnych, chccy pozna prawdziwe intencje i stan faktyczny a nie celowo wytworzone iluzje, musi niestety opiera si przede wszystkim na poszlakach. Z t spraw, jest jak z zabaw andrzejkow, podczas ktrej przez klucz lejemy roztopiony wosk do rondla wody. Figura, ktra w efekcie powstanie, suy za przeson dla rda wiata a cie, ktry rzuca, jest wrb, ktr interpretujemy. Tu jest bardzo podobnie. Mamy dostp zaledwie do kilku faktw, niekiedy jedynie prasowych, ale ich przewietlenie rzuca cie postaci, o ktre by moe nam chodzi. Dlatego te tak niezmiernie wane jest nawietlenie oglnych mechanizmw dziaania sub, aby w ich wietle mc zinterpretowa fakty. Dopiero to by moe rzuci cie systemu rzeczywistej wadzy, ktrej podlegamy? Dlatego te oraz z racji formy a pomimo objtoci niniejszej publikacji, nie jest ona prac naukow a publicystyk i to nawet felietonem std prosz wybrednego czytelnika o wyrozumiao. Np. rozdzia niniejszy, cho w tyt. ma termin pastwo konstytucyjne i wypadaoby zatem, (wedle zasad pisania pracy naukowej), go wyjani i udzieli na zawarte w tyt. pytanie odpowiedzi, postanowiem tego z rozmysem nie czyni (wprost). Wierz, e czytelnicy mi wybacz, jeli poprzestan jedynie na zadawaniu pyta, na ktre wszyscy musimy sobie sami odpowiedzie. By moe ta krtka (jak na standardy pracy naukowej), quasinaukowa i nie ukrywam, e wybircza a na dodatek stronnicza lekcja historii, pozwoli nam wszystkim, (nie tylko czytajcym publikacje IPN), lepiej zrozumie dzisiejsze realia? A jakie one s? - e zapytam jeszcze, nim przejd do rzeczy

20

Sprawa chorego Zielonki Nim przedstawi genez i systematyk sub specjalnych, chciabym jeszcze powici chwilk bliszej uwadze sytuacji panujcej wewntrz naszych obecnych instytucji. Podkrelam, i ocena ta, jak i cay niniejszy artyku, jest subiektywna i nie mog ani zawiadczy, e jest w peni reprezentatywna, ani w jakim w ogle stopniu jest. W odczuciu, jakie ywi i w oparciu o t mizern wiedz, jak posiadam, sytuacja wewntrz sub specjalnych jest zdeterminowana poprzez ich podzia na poszczeglne frakcje. Owe stronnictwa, co ju nadmieniem, maj charakter rodowo-klanowy i wywodz si wprost z podziaw, jakie jeszcze powstay w ramach parafeudalnych stosunkw PRL. Przynaleno do nie jest tosama z byciem w jednej z konkretnych sub, czy to ABW, AW, czy SKW lub SWW i innych. Czonkowie tej samej frakcji mog by we wszystkich spord naszych agencji a nawet, co wykazaem na przykadzie problemu prezesa Kurtki (vide SBecy i ich emerytury za okres, ktrego nie ma w aktach), nominalnie w adnej z nich. Liczba tych frakcji, jej czoowi reprezentanci oraz zakres wadzy i wpyww, ktrymi si podzielili, s mi jednak bliej nieznane. Ale nawet choby i kiedy w przyszoci byy mi znane, artyku niniejszy by ich wtedy rwnie nie zawiera. Z rnych i take tych oczywistych wzgldw Przede wszystkim, zalet i celem tej publikacji, jest zobrazowanie zjawiska, nie za rozgrywki personalne. Po drugie, trudno jest ustali i oszacowa, nie bdc wewntrz sub, rzeczywiste relacje panujce pomidzy poszczeglnymi funkcjonariuszami. Aby je zna, nie wystarczy bowiem nawet by czonkiem tyche organizacji. Szeregowemu pracownikowi ww. instytucji, bdzie bardzo trudno rozezna relacje pomidzy klanami. Suby swoj si i struktury opary na tajemnicy. Tajemnice po to s tajemnicami, aby nimi pozostay i chroni si je nie tylko przed ludmi spoza sub, ale take przed niepowoanymi osobami wewntrz nich. Aby sdzi po pozorach, po tym, kto jak godno otrzyma, kto kogo zna, z kim pije, czyim jest krewnym, etc. trzeba by albo wewntrz tego ukadu, albo mie dostatecznie duo informacji obserwujc go z dogodnej pozycji. Tego komfortu nikt spoza Sub, chociaby obcych, nie posiada i nawet dochodzenie wzajemnych koligacji tylko w ramach MSZ oraz z yciorysw osb publicznych i ich powiza towarzyskich lub biznesowych, nastrcza nie lada trudnoci. Po trzecie a co nadmieniem, ryzyko zwizane z upublicznieniem takiej wiedzy, jest ogromne i jak najbardziej rzeczywiste. Suby, to nie przelewki i karz przykadnie tych, ktrzy chcieliby dostpi zaszczytu posiadania wiedzy im nie przeznaczonej. Jeli kto, kto mimo to posiadby t wiedz, zechciaby si ni na dodatek podzieli, niemale pewnym jest, e tak osob spotkaoby nieszczcie w zasadzie na jej wasne yczenie. Te trzy argumenty, to do, aby milcze. Mimo to, piszc z pozycji laika a nie osoby dysponujcej rzeczywist (potwierdzon) wiedz, omielam si twierdzi: Sytuacja wewntrz polskich sub specjalnych jest za a nawet bardzo za. Przypomina, pod wzgldem ich saboci, t wewntrz naszej armii i w zasadzie da si j tylko przyrwna do stanu naszych finansw publicznych (nie tyle nawet budetu, co bankrutujcych ZUS i NFZ). Jest wrcz przeraajca, jeli wzi pod uwag, jak rol de facto odgrywaj w systemie wadzy Rzeczypospolitej Polskiej jej suby specjalne. wiadczy to o saboci pastwa. S one (tj. Suby i ich klany) nieustannie zajte napierdalank, (cho kolokwialne, jest to najwaciwsze sowo na okrelenie stanu permanentnej walki) midzy sob, tj. bitw na noe o podzia tortu, ktrym dla nich jest Polska. Mona wrcz odnie wraenie, e gwni rozgrywajcy na tym stole, zignorowali a propos posiku, podstawy funkcjonowania pastwa w efekcie czego st zacz si przechyla i (nie) jedna noga si ju wyamaa. Ich zaniedbania wynikay z refleksji, e istotniejsza dla nich jest gra o wadz i wpywy, jak dobro kraju. Poniewa jednak dostrzegli, e walka ta osabia nie tylko frakcje

21

nawzajem, ale take Rzeczpospolit i e chwila nieuwagi moe ich kosztowa jej utrat, miast j wzmocni, podjli kuriozaln decyzj. Doszli do przekonania, i aby unikn rozkadu pastwa i utraty faktycznego wpywu na struktury wadzy, zgodz si na jej odstpienie na rzecz tego, kto i tak by sobie j wzi, (jak to ju miao miejsce w historii) a w zamian za co, e odbdzie si to pokojowo i bez insurekcyj, zrezygnuj tylko z niektrych, w ich przekonaniu, mniej istotnych dziedzinach a nowy suweren wynagrodzi ich udziaem w rzdach (do iluzoryczny) oraz, co waniejsze, zagwarantuje swobod kontynuowania procederu opartego na czerpaniu korzyci i przywilejw wadzy, z jej sprawowania w Polsce. Musicie pastwo wiedzie, e nowa klasa elit, tj. ta wyhodowana w warunkach chowu wsobnego Sub, to nie s niestety elity wiadome odpowiedzialnoci za Nard i Ojczyzn. Ich Ojcowie i Dziadkowie jeszcze co tam sob reprezentowali. Nawet namaszczeni przez gen. Kiszczaka a brylujcy w mediach, jako wizytwka jego spadkobiercw (niekoniecznie oni s gwnymi rozgrywajcymi w ich obozie), gen. Czempiski i wskrzeszony politycznie, gen. Zacharski, to ludzie rozsdni, inteligentni i godni tego, aby nieopsikiwa im nogawek. Ale nasza bananowa modzie, ktra ju czeka, aby ich zastpi, ju niekoniecznie taka jest. Tj. s to na pewno ludzie jak najbardziej wyksztaceni jake by nie? Moe nawet nie gupi (podobno inteligencj dziedziczy si w genach). Niektrych zapewne da si nawet lubi, ale odnosz wraenie, e i oni ulegli pewnej propagandzie wytworzonej na uytek plebsu. S te niestety zdegenerowani obecnym systemem, ktry wyssali z mlekiem matki. Czyni ich to w praktyce obcymi wobec Narodu i Pastwa, ktrego interesu powinni broni. Dla nich liczy si bardziej interes partykularny klanu, czy nawet szerzej systemu wadzy opartej na owych strukturach rodowych, nili interes Rzeczypospolitej. Bo czyme ona dla nich jest? Dla ich Ojcw, cho dzi j sprzedaj, stanowi niekiedy sentyment. To kraj, za ktry bili si ich przodkowie idc a nie majc innej moliwoci walki za Polsk, z Dywizj Kociuszkowsk tu przed bagnetami NKWDzistw. Dlatego te, mimo wszystko, wyej ceni WSW i WSI a zwaszcza generaa Jaruzelskiego, poniewa byli a moe i nadal s, to patrioci. W szeregach sub cywilnych czciej zdarzali si ludzie o czysto konfidenckiej proweniencji. Ich potomkowie pamitaj tylko, e dziadziu donosi do NKWD i bliej im niekiedy sentymentem do Ukrainy, czy Biaorusi, ktrych to korzeni si nie wypieraj, jak do Polski. Wcale nie pij tutaj do Antoniego Macierewicza prostuj. Ja nie mam za ze, e kto mia takiego, czy innego dziadka. Nie o to tu chodzi. Nie widz nic zego w tym, e kto jest np. Biaorusinem, bo tak si okrela. Wadysaw Jagieo by Litwinem i wielu, ktrzy przysuyli si Polsce, jako jej najwiksi patrioci, to te nie byli etniczni Polacy. Ale byli to ludzie oddani wielkiej i wspaniaej idei, idei Rzeczypospolitej. Wobec powyszego, pozostaje tylko wierzy i mie nadziej, e kiedy oni przejm paeczk w sztafecie wadzy od swych antenatw, ockn si nagle ze swych dotychczasowych ideaw klanowych i dostrzeg, e patriotyzm si naprawd opaca. Wodarze Polski licz si na wiecie tylko tyle, ile sob reprezentuje Polska caa. Wic jeli pastwo jest sabe, to i ich nikt nie powaa. A jeli jest silne, to z ich zdaniem licz si wszyscy. Nagle wrogowie przestaj by chtni do zwady i si asz (biada jednak tym, ktrzy dadz temu wiar!) a i sojusznicy nie s skorzy do zdrady (pamitaj, e sami mog dozna uszczerbku). Moe wtedy, kiedy to zrozumie nasza zota modzie o niekoniecznie czystym etnicznie pochodzeniu (synowie POPw nie prawosawnych), zdecyduje si utrzyma odziedziczon sched, dokonujc przy tym waciwych reform. Musimy zda sobie z tego spraw, e nie da si ich wykorzeni inaczej, jak fizycznie oraz, e nie ma kim i jak ich zastpi. Nie ma nikogo, kto mgby to zrobi. Nie bardzo wic widz moliwo zmiany tej sytuacji w perspektywie, ktr da si przewidzie. O wiele bardziej

22

prawdopodobne jest, e przyjdzie kto z zewntrz i zabierze dzieciom zabawki. Jednych wzmocni, innych osabi a tym, ktrzy si nie podporzdkuj, powie; wypad szczyle z piaskownicy. Bo np., kiedy NKWD przejo archiwa Gestapo z Generalnej Guberni, konfidenci dostali propozycj; albo pracujecie dla nas, albo Koyma lub kula w eb. Wwczas to wszyscy, jak jeden m, zamienili nagle Narodowy Socjalizm Niemiecki na Internacjonalistyczny Komunizm Radziecki i tak samo moe by u nas raz jeszcze tylko, e w zmienionej formie Jak to ju pisaem, historia powtarza si jako farsa i czy tym razem wnuki i prawnuki dziadkw, (bynajmniej nie z Wermachtu a Gestapo i NKWD), take przyjm nowe barwy? Czy moe poczuj jednak wi z Pastwem i Narodem, ktry ich tak suto zastawionym stoem wykarmi? Jak zawsze, to czas pokae, jak bdzie Niestety, pierwsze efekty tej napierdalanki i jej rozpierduchy ju s. Niekwestionowanym faktem i wielkim zaskoczeniem dla niektrych, bya prawdopodobna zdrada i ucieczka na pocztku tego roku chor. Stefana Zielonki szyfranta wywiadu wojskowego. Jest to dotkliwa i niezwykle bolesna dla polskich sub strata, ktrej odrobi si nie da by moe przez najbliszych kilkanacie lat a moliwe, e i duej. Szyfrant, to czowiek znajcy prawie wszystkie tajemnice wywiadu, zarazem dyplomatycznego tj. szpiegw-dyplomatw tzw. legalw vel legalsw, jak i czsto nielegalw, ktrych tosamo czsto znaj pracownicy na placwkach. Mogcy zidentyfikowa (w oparciu o dodatkowe rda informacji, ktrymi z pewnoci dysponuje wywiad wroga), tosamo naszych agentw penetrujcych jego instytucje a przy tym wszystkim, jest to osoba zajmujca do nisk pozycj w hierarchii Sub i w zasadzie, bez szans na jakikolwiek awans. W PRL korpus chorych w subach specjalnych, by korpusem specjalistw. Inynier, technik, specjalista w danej dziedzinie, nie zostawa od razu oficerem a chorym wanie. Mia jednak otwart drog awansu na stopie oficerski i czstokro awansowa, co si jednak zmienio w III RP a zwaszcza z chwil wcielenia onierzy korpusu chorych, do korpusu podoficerskiego. Wracajc jednak do domniemanej zdrady i wyraajc si wprost i zarazem kolokwialnie, ale zupenie adekwatnie; nasz kontrwywiad zajty niewiadomo czym (w zasadzie moemy si domyla) POPiSowo da d w TV! Takiego show chyba adna publika i nigdzie na wiecie, nie miaa wtpliwej przyjemnoci oglda. Ewidentnie wida byo, e kierownictwo Sub nagle zdao sobie spraw z krzywdy, jak wyrzdzio swemu funkcjonariuszowi. Liczc po cichu, e nie jest to zdrada a jedynie niesubordynacja (cokolwiek to znaczy), dawaa mu zna poprzez dramatyczne apele w rodkach masowego przekazu o treci: wr prosz, przepraszamy, bdzie dobrze, tylko wr, wybaczymy ci i nic ci si nie stanie, etc. tak to mniej wicej brzmiao dla umiejcego sucha widza. Dla chorego (i naszych Sub Specjalnej Troski), byo ju jednak niestety za pno... Jeli Stefan Zielonka naprawd zdradzi a na co wskazuj wszystkie poszlaki, przyczyny upatrywabym w tym, jak kierownictwo Sub i III RP potraktoway jego i wielu mu podobnych i nie chodzi mi tu nawet o to, jak postpiono ze speconierzami w okresie od 2006 r. (likwidacja WSI) do chwili jego ucieczki. Z tego powodu tj. likwidacji, tym najwikszym, jak gen. Dukaczewski, nawet wos przez to nie posiwia, (chocia moe si myl posiwia od tego do reszty! Od tego, e Jarosaw Kaczyski nasa na tandem egzotyczny Macierewicz-Fotyga. Pani minister SZ prawdopodobnie nawet nie bya wiadoma roli, jak spenia! No c, Jarosaw to jednak filut o poczuciu humoru, ktre trudno przeceni...), nie mniej jednak ci najmniejsi, jak wzmiankowany chory, si nie liczyli. Owszem, to, jakie porzdki wtedy zapanoway zapewne przelao czar goryczy, ale Stefan zdradzi, kiedy Macierewicza zastpia ju nowa fala po odejciu PiS. Czar zapeniano systematycznie przez ostatnie 15 lat a robiono to w stosunku do wszystkich spoza klanw.

23

Nota bene Zielonka chyba nawet weni si w jeden z nich, ale rozsta si potem z on a wiadomo, e zi to nie rodzina i po rozwodzie nawet fakt, e spodzi crk, niewiele znaczy. To wszystko, tj. problemy rodzinne, podejcie nowego zarzdu do lojalnego funkcjonariusza, etc. musiao si tak skoczy. By to po prostu owoc lat zaniedba i skrajnego nieprofesjonalizmu, na ktrym nic dziwnego, e skorzystay suby konkurencji. A najprawdopodobniej, (wbrew doniesieniem prasowym), wcale nie byy to jakie odlege Chiny czy nawet Rosja a pastwo o wiele nam blisze. Ssiad, ktry np. ju kilka lat temu wywoao ma afer werbunkow. Dla przypomnienia tym wszystkim, ktrzy nie pamitaj wzmiankowanych wydarze; przed naszym przystpieniem do NATO zwerbowano nam oficera BOR. Do mediw, w ramach tzw. gry wywiadw (albo, co te jest moliwe, e to jedna z policji politycznych pokazywaa ptaszka tej drugiej), wyciek nie tak dawno temu film zrobiony przeze w monitorowanych pomieszczeniach Rady Ministrw. I czy by to tylko, jak chcia to widzie pose Zemke, jednorazowy akt wiaroomstwa naszego sojusznika, dokonany jeszcze przed tym, jak nasze pastwa tak silnie si polubiy, czy moe jest to pewne constans we wzajemnych asymetrycznych relacjach, pozostaje misterium W kadym razie to tajemnicze pastwo od wiekw ma swoje ywotne interesy w naszej czci europy. Szereg geopolitycznych napi nie raz ju owocowa wojn miedzy naszymi bratnimi narodami i obecnie wcale nie rzadziej jak kiedy, to pastwo intensyfikuje swoje dziaania zmierzajce do penetracji struktur naszego pastwa. Nie wnikajc w szczegy i nie przytaczajc zbdnych dla potrzeb tego artykuu faktw (czy te jedynie plotek i domniema), do wymownym bdzie przypomnie, e rzecznik obecnego Rzdu RP, byy czonek sejmowej komisji ds. sub specjalnych i rzekomy lub faktyczny autorytet PO w tej dziedzinie, mieszka w paacyku nalecym do obywatela tego tajemniczego pastwa, nota bene, co jeszcze ciekawsze; za co podobno nie paci a przynajmniej dotychczas nie paci ani grosza! Tak pisa na ten temat Super Express, ale te, czym si tu ekscytowa?, Kiedy caa formacja polityczna, ktrej Rzdu rzecznikiem jest w sympatyczny Pan (nie ukrywajmy, wzbudza on sympati, nawet autora niniejszego artykuu!), otrzymywaa dotacje od fundacji politycznych, w strukturze finansowania ktrych, zupenie przypadkowo, gwnym darczycom jest to wyjtkowo proeuropejskie pastwo?! Czy moe zatem dziwi ta (nie jedyna bynajmniej od 1989 r.), zdrada wojskowego specjalisty, dysponenta najwikszych tajemnic wywiadu, ktremu suby zamkny drog awansu i kariery, ktremu nie pomogy w rozwizaniu jego problemw osobistych i finansowych? Kt z nas, traktowany tak samo, per noga, po latach lojalnej suby, nie zamieniby upokorze, no moe nie na paac i nie na dotacje, ale przynajmniej na dom np. w sonecznej Chorwacji? A trzeba nadmieni, e Stefan Zielonka uwielbia Bakany, dlatego te pozwalam sobie spekulowa, e tam wanie wypoczywa po przejciu stosownych operacji i uwolnieniu si od bagau zbdnej wiedzy. Pomylcie tylko; lazurowy Adriatyk, moda kochanka, dostatek gotwki i ochrona sub pastwa, ktrego byt i wskrzeszenie, zawdzicza przedwczesnemu uznaniu na arenie midzynarodowej, dokonanemu wanie przez owo tajemnicze pastwo. Oczywicie, spekuluj, - jake by inaczej, ale po pierwsze, nikt tak bardzo, poza, (co wyda si przecitnemu czytelnikowi mieszne, ale zyska zrozumienie politologa i geostratega), Francj lub wanie Niemcami, nie byby tak zainteresowany poznaniem tajemnic naszego wywiadu (Izrael, Rosja, czy Wielka Brytania te s na tej licie, ale na dalszej pozycji a stawk zamyka USA, dla ktrych Zielonka byby zupenie zbdny, gdy jego wiedza w aden sposb nie byaby komplementarna wobec tej, ktr i tak ju posiedli) jak wanie one s i jeli zdradzi na rzecz Niemiec, to BND moga go umieci albo w Ameryce aciskiej, albo, paradoksalnie, w Chorwacji na jego ukochanych Bakanach.

24

Wracajc jednak do pytania: czy moe nas dziwi zdrada (na to wskazuj dowody) chor. Zielonki? Zastanwmy si, dlaczego mia chodzi od ciany do ciany, wkurwia si na on i jej rodzin, wkurwia si na przeoonych, mierzy si sam na sam ze swoimi problemami, patrzc, jak wcale nie lepsi (przypomnijcie sobie, co pisaem w pierwszym rozdziale o pochodzeniu mafii paliwowej w Polsce), jak taki np. rzecznik Rzdu pastwa, ktremu wiernie suy, mieszka bezczelnie i bezkarnie w paacyku opacanym przez ach to prawo o pomwieniu! przez obywatela tego sympatycznego pastwa, ktre przejo archiwa zagraniczne STASI i wykorzystuje z powodzeniem ich agentur w Polsce? On wcale nie by gupszy od posa Grasia i jego dobroczycy, czy caego KLD i ich donatora, Fundacji Naumana, czy te Adenaura a skoro ju do tego doszed, to skoro powiedzia A, co stano mu na drodze, aby powiedzie B? Patriotyzm? Ojczyzn kocha trzeba i szanowa, ale trudno to robi w pojedynk i to nawet wbrew swoim przeoonym. Nie twierdz, e ja lub kady inny na jego miejscu powinien zrobi podobnie. Pisz jedynie, e tak jak mona zrozumie zupaki przelewajce paliwo, jak mona zrozumie trepw i cywilband z prowincji i ich zazdrosne spojrzenia na walutowe elity PRL, tak mona z czystym sumieniem zrozumie i zarazem potpi zdrad chorego Zielonki Mona nawet zrozumie KLD i jej liderw i eby tylko ich, ale niestety, nie s oni odosobnionym przypadkiem a czego wyjanienie wymagaoby w zasadzie napisania odrbnej pracy o rozmiarach bagatela dwa razy wikszych, jak niniejsza... W kadym razie istniej okolicznoci, dla ktrych mona przyj hipotez, e z braku innych moliwoci, postpowanie liderw politycznych zw. z tzw. gr na Niemcy, odbywa si w interesie naszego pastwa. Nie jest to jednak ani zdrowa ani symetryczna relacja a pozbawiona alternatywy, moe i musi skutkowa niezdrowym uzalenieniem.

O pochodzeniu Sub Przede wszystkim naley podkreli, e pojcie sub specjalnych, (pomimo, e nieustannie toczy si debata na ich temat w mediach), nie jest zagadnieniem znanym i naleycie zdefiniowanym przecitnemu czytelnikowi. Rozmaici redaktorzy i publicyci piszcy mniej lub bardziej namitne artykuy na ich temat, nie wyjaniaj zagadnienia i przecitny czytelnik ich artykuw, nawet nie rozrnia si specjalnych, od sub specjalnych. Ma to poniekd (identyfikowanie jednych z drugimi) swoje historyczne uzasadnienie, ale obecnie; te pierwsze, to jednostki operacyjne wojska suce do prowadzenia dywersji i dziaa na tyach wroga. Historycznymi i wspczesnymi przykadami si specjalnych byy lub s m. in.: brytyjskie SAS, polscy Cichociemni, amerykaskie SEAL, czy rosyjsko-radziecki Specnaz. Siy specjalne mog, acz nie musz by zintegrowane z wojskowymi subami specjalnymi. Specnaz np. jest czci GRU rosyjskiego Gwnego Zarzdu Wywiadu, tj. wojskowych sub specjalnych (wywiadu, kontrwywiadu i policji politycznej w armii), ale amerykaski SEAL ju nie. Komando Foki podlega Zarzdowi Operacji Specjalnych, tj. US SOCOM, ktry dopiero wsppracuje m. in. z CIA, DIA, NSA, czy innymi agencjami prowadzcymi operacje specjalne poza granicami USA i, (jeli odbywa si to w czasie pokoju, wtedy nielegalnie) w kraju, a wymagajcymi wsparcia ogniowego komandosw. We wspczesnej Polsce znanymi publicznie siami specjalnymi s; FORMOZA komandosi Marynarki Wojennej RP, GROM uniwersalna jednostka WP, oraz tzw. Czerwone berety siy powietrzno desantowe armii, obecnie zgrupowane i stacjonujce w sile puku. W czasach WSW/WSI pomimo braku bezporedniej zalenoci subowej pomidzy funkcjonariuszami sub specjalnych a si specjalnych, istniao pynne przenikanie si struktur (podobnie, jak midzy ABW a CB w ramach MSW). onierze wojskowych sub mogli peni nominalnie i realnie dowoln funkcj w dowolnej jednostce lub sztabie a

25

przy okazji, wypenia powierzone im funkcje w ramach suby. Obecnie jest to niemoliwe. Wojskowe; wywiad (SWW) i kontrwywiad (SKW), s na czas pokoju oddzielone (wedle prawa przynajmniej) od struktur dowdczych i polowych armii i tym samym, niemoliwym jest obsadzanie na podwjnym etacie (konspirowanie), pracownikw specsub w strukturach Wojska Polskiego. Zanika w ten sposb, (lub zostaa drastycznie ograniczona), moliwo realizacji zada policji politycznej wobec onierzy, przez struktury wojskowych sub specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, umniejszone zostay inne wane funkcje sub wojskowych a o czym szerzej wzmiankuj poniej. Siy specjalne RP zostay oddzielone od struktur liniowych i przyjto w 2007 r. model amerykaski (vide SOCOM). Definicj Sub Specjalnych naley rozpocz od wyjanienia poj. Suba, wedle sownika j. polskiego oraz encyklopedii PWN, to praca na rzecz wsplnoty wykonywana z powiceniem. To instytucja uytecznoci publicznej lub wojsko. To take pracownicy tych instytucji jak i praca przeze wykonywana. Rzeczownik suba pochodzi od czasownika suy (w domyle), komu. Kiedy, mianem suby okrelano wykonywanie prac sucego w czyim domu, gospodarstwie, itp. za wynagrodzeniem, a take, osoby wykonujce takie prace tyle na ten temat mwi PWN. A zatem, dzisiaj mianem suby przyjo si okrela przerne instytucje publiczne, ich prac oraz prace zatrudnionych w nich ludzi. Praca ta ma suy spoeczestwu, - pastwu i jego suwerenowi, tj. wedle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Narodowi Polskiemu. Charakter prac okrelonych sub, moe by rny. Sub peni si zarazem w ministerstwie, jak i w policji, wojsku, czy stray poarnej. Sub publiczn powinna by dziaalno polityczna posw i senatorw. Wreszcie, niektre zajcia maja charakter specjalny co to oznacza? e zakres realizowanych celw w ramach powierzonych obowizkw, wykracza poza normalne ramy i normy (prawne) postpowania. e cele, dla ktrych zostay powoane owe instytucje, uzasadniaj stosowanie si i rodkw w wymiarze, ktry w innych okolicznociach i dla innych celw, nie byby akceptowany przez suwerena. Jakie to cele? W zamierzchych czasach, suwerenami byli krlowie oraz ksita panujcy w swych pastwach dziercy peni wadzy nad ziemi i zamieszkujcymi ni ludmi. W tych odlegych czasach zrodziy si pierwsze suby. Dla zobrazowania, stosowany dzisiaj na okrelenie wysokiego funkcjonariusza publicznego, (przede wszystkim czonka rzdu), wyraz minister, pochodzi z aciny. Oznacza wanie sug. Pierwotnie tj. w redniowiecznej i nowoytnej Europie, minister by sug swego wadcy, ktry powierzy mu penienie wanych obowizkw pastwowych, czy tez dotyczcych funkcjonowania dworu. Poniewa suwerenem bya jednostka i to ona powoywaa i odwoywaa podlegych mu ministrw, monarcha peni tym samym funkcje nadzoru i kontroli ich pracy. W dawnych czasach suga by rozliczany ze swych dziaa przed krlem, - suwerenem w Pastwie tj. osob, ktrej wadza nie jest przez nic ograniczona (nawet przez jej wasne decyzje). Dzi za odpowiada przed narodem, ktry swe funkcje suwerena peni nie bezporednio, a w drodze rnego rodzaju mechanizmw typu check and balance. Si rzeczy, nadzr nad sug jest tym skuteczniejszy, im sprawniejsze s organa kontroli a te, w myl powiedzenia paskie oko konia tuczy, byy sprawniejsze, kiedy, peni wadzy sprawowaa jednostka. W sytuacji, w ktrej suwerenem jest podmiot zbiorowy, lub te jednostka nie jest w stanie obj swym nadzorem wszystkich podlegych mu urzdnikw, mechanizmy kontroli i nadzoru maj tendencj do stopniowej degeneracji a podlege im instytucje i osoby, do supremacji, tj. wyczania si spod wpywu wadzy. W dawnych czasach, specyfika powierzanych zda z reguy nie bya cedowana z suwerena na podlegych mu ludzi podug kryterium zadaniowoci. Rni sekretarze stanu otrzymywali z

26

reguy ten sam, szeroki zakres kompetencji, za to rozoony na rne podmioty czy to terytorialnie (jedni sekretarze sprawowali wadz w imieniu panujcego na danym terytorium, drudzy na innym), czy te podug specyfiki podmiotu sprawowania wadzy (np. odnonie gminu, kupcw, rzemielnikw, szlachty, etc., sub penili odrbni sudzy majestatu). Nierzadko kompetencje i zasig oddziaywania poszczeglnych ministrw si ze sob krzyoway i na tym tle dochodzio do nieporozumie oraz walki; o wpywy u monarchy, o wadz w terenie oraz, o uniezalenienie si od kontroli i wpywu panujcego, na podejmowane przez jego wierne sugi decyzji. W zw. z tym, ju w czasach antycznych okazao si, e niektre zajcia wymagaj szczeglnej atencji panujcego. Kwestie te i nadzr nad nimi powierza specjalnie wyodrbnionym instytucjom, ktre tworzyy si na bazie funkcji, powierzonych przez wadc najbardziej zaufanym ludziom. Za idealny przykad suy moe instytucja Oczu i Uszu Krla powoana do ycia w Antycznej Persji. W dobie podboju Azji Mniejszej oraz perskich wypraw na Grecj i jej kolonie, tj. ju w VII, VI i V w p.n.e., panowa w pastwie Dariusza i Kserksesa system wadzy oparty na zalenoci wasalnej. Wadz w poszczeglnych prowincjach pastwa sprawowali satrapowie urzdnicy o niemale nieograniczonej kompetencji, ktrych zakres obejmowa wszystkie dziedziny, od administracji, poprzez wojsko a nawet na podatkach skoczywszy. Si rzeczy, aby unikn tendencji odrodkowych w tym olbrzymim pastwie, panujcy ponad nimi wszystkimi perski Krl Krlw, (bo taki tyt. nosi wwczas tamtejszy monarcha), powoa do ycia tajn policj. Jej funkcjonariusze mieli za zadanie szpiegowa satrapw i ledzi ich poczynania a wszelkie wystpki mogce zagrozi panujcemu, raportowa. Na podstawie doniesie i sprawozda funkcjonariuszy, podejmowano decyzje polityczne tzn. zw. z wadz i jej sprawowaniem. Polityka, w myl klasycznych i najbardziej pierwotnych koncepcji, to sztuka, (czy te, nauka powicona sztuce): zdobycia, sprawowania i utrzymania wadzy. A zatem, policja polityczna ma za zadanie zapewni wadzom pastwowym, e ustrj powoany przez suwerena jak i sam suweren, nie ulegn zmianie/zastpieniu przez podmioty poddane kontroli policji politycznej, Podejmowane w oparciu o raporty Oczu i Uszu decyzje, dotyczyy ycia i mierci satrapw, ich rodzin i najbliszych znajomych. Dzi ju niewiele wiemy nt. sukcesw i poraek tej instytucji, ale z zachowanych przekazw historycznych wynika, e budzia ona szacunek i strach wrd urzdnikw a zatem, zapewne, speniaa swoje funkcje. Inaczej bymy o niej nie wiedzieli. No chyba, e byaby tak nieudolna, e ktry z wczesnych kronikarzy zechciaby j wymia a tak si nie stao. Perscy wadcy wcale nie byli innowacyjni tworzc struktury tajnej policji. wczesna historia regionu, a zatem sigajca dwch (i wicej) tysicleci wstecz od pow. opisanych wydarze, obfita jest w niezliczone przypadki powoywania i utrzymywania policji politycznej, czy tez szerzej, sub specjalnych. Odkrycie pisma klinowego oraz zapisanych nim glinianych tabliczek oraz rwnolegle, egipskich piktogramw, dao ciekawy obraz tamtych czasw. Ot poczwszy od pastwa Sumerw, ktrych uwaa si za praojcw cywilizacji ludzkiej, a nastpnie w Babilonie, Egipcie, Asyrii i innych pastwach/cywilizacjach, powstay wraz z rozwojem pastw i stosunkw wzajemnych midzy nimi (handel + wojny), pierwsze Suby Specjalne. Cho wtedy nie byy one tym mianem okrelane a i czsto nie przybieray postaci zinstytucjonalizowanej, to jednak wyodrbniy si one na bazie delegowanych na rne jednostki i grupy osb, kompetencji i zada, podug trzech podstawowych funkcji, jakie rwnie dzisiaj speniaj wspczesne SpecSuby. S to kolejno: wywiad, kontrwywiad oraz policja polityczna (suba bezpieczestwa pastwa). Niekiedy te dwie ostatnie funkcje s ze sob zintegrowane i suby dzielimy wtedy na zagraniczne dziaajce poza granicami, i wewntrzne dziaajce wewntrz kraju.

27

W czasach staroytnych pastwa toczyy nieustanne spory o ziemi pod upraw, oraz ludzi, ktrzy mogliby na niej pracowa. W chwilach wolnych od wojen ssiedzi handlowali midzy sob wymieniajc towary. Osobami najbardziej mobilnymi, przemieszczajcymi si wraz z karawanami lub statkami pomidzy poszczeglnymi pastwami, byli kupcy. Si rzeczy, to wanie oni gromadzili najwicej informacji nt. sytuacji w pastwach, do ktrych zawdrowali. Informacje te byy cenne i za ich przekazanie wadcom ziem, ktre odwiedzili, czstokro byli wynagradzani niekiedy wprost, tj. pieninie lub towarami, kiedy indziej otrzymujc koncesje i inne uatwienia w prowadzeniu swoich interesw. Kupcy i podrnicy (wtedy to byy pojcia zamienne synonimy), w czasach antycznych stanowili podstawowe rdo wiedzy o wiecie i nierzadko, trudno byo odrni funkcj kupca, od funkcji szpiega. Wielu wrcz byo rekrutowanych wprost do przeprowadzenia odpowiedniej misji monarcha pastwa paci kupcom za handel z ziemiami i pastwami, ktre go interesoway. Za wiadomoci z terenw, z ktrych spodziewa si ataku, lub ktre sam chcia podbi. Zapisane pismem klinowym tabliczki z antycznych miast Mezopotamii, ujawniaj tajemnice wczesnej dyplomacji. Historycy ze zdumieniem odkryli, e ju w tamtym czasie pastwa prowadziy obok handlu, oywion dyplomacj i w praktyce, szpiegoway si nawzajem metodami, ktre i dzi stosuje wywiad. A skoro ju kto kogo szpieguje, tzn., e sam te moe by szpiegowany. Aby temu zapobiec, naleao wdroy metody, ktre dzi s domen kontrwywiadu. Podstawowym zadaniem tej suby, jest osona, tj. utrzymywanie w tajemnicy dziaa istotnych z punktu widzenia interesw pastwa przed oczami ciekawskich, (w tym przede wszystkim, szpiegw). Kontrwywiad musi ich wykry. W staroytnoci ograniczao si to do kontroli i nadzoru ludnoci napywowej a zwaszcza cudzoziemskich kupcw (nadzr nad nimi powierzano odpowiednim urzdnikom, ktrzy przede wszystkim odpowiedzialni byli za ciganie ze danin publicznych). Wykrytego szpiega, wbrew pozorom, wcale si nie aresztuje ani nie zabija. Wrcz przeciwnie, wadcy staroytnych pastw nie chcieli psu sobie opinii, jako barbarzycy, z ktrymi nikt nie chce handlowa. Miast zabija cudzoziemskich kupcw (kupcy z jego ziemi te mogli zosta zabici w odwecie) i majc na uwadze korzyci, jakie niesie handel (oraz swoboda dziaa szpiegowskich), wadcy dyli do kilku rzeczy rwnolegle: po pierwsze pozyskania wiedzy, jak dysponowa cudzoziemski kupiec, po drugie, dezinformowali go rozsiewajc plotki, ktre byy zgodne z intencja wadcy (to, co chcia, aby myleli o nim wadcy ocienni, ale take jego poddani), i po trzecie, podkupujc cudzoziemskich kupcw, aby pracowali dla niego, a nie jego konkurencji. Wszystkie te zadania kontrwywiadowcze, tj. odsona, wykrycie obcej agentury, dezinformacja, werbunek, wreszcie, (kiedy nie mona inaczej), eliminacja zagroenia, byy i nadal stanowi podstawowy cel istnienia organw odpowiedzialnych za ochron pastwa przed zagroeniami zewntrznymi (penetracj i infiltracj obcych sub). Organa te stanowi tarcz pastwa, ktrej podstawowym zadaniem jest odeprze atak sztyletu konkurenta. Mieczem (oraz zbroj) jest i zawsze bya armia, sztyletem za wywiad. To on ma za zadanie dowiedzie si o nas jak najwicej (za nasz; o potencjalnym wrogu). Wykra sekrety funkcjonowania instytucji, takich jak dwr (orodek wadzy krlewskiej dzi jest nim rzd i podlege mu ministerstwa a take prezydent i inne wane instytucje), pozna nastroje w armii (dzi take policji i innych sub mundurowych), znale kogo, kto zechce zdradzi i wbi sztylet w plecy. Miecz, jako narzdzie zagady, bywa nieporczny a jego uycie zwraca uwag postronnych. Walczy si nim w polu podczas kosztownych bitew. Sztylet, to dla odmiany narzdzie skrytobjcze, ktrym operuj rzezimieszkowie i najci mordercy. Jego uycie jest przede wszystkim ciche i skuteczne. No i o wiele tasze od wyprawy wojennej!

28

Trudno wykry rk, ktra trzymaa sztylet a jeszcze trudniej, ktra zlecia jego uycie, podczas gdy z gry wiadomo, czyja armia i kogo atakuje (werble, chorgwie i te sprawy). Wywiad, jako sztylet, ma take za zadanie pozna i zmodyfikowa opini poddanych konkurenta o ich wadcy. W wiecie przedindustrialnym rol jzyczka uwagi spenia targ. Bazar to po dzi dzie miejsce wyjtkowe. Miejsce spotka ludnoci: wymiany nie tylko towarw, ale przede wszystkim, miejsce interakcji spoecznych. Tradycyjnie, arabski kupiec z klientem po to si targuje, by go pozna i nawiza now znajomo. Cel handlowy, cho istotny, jest dla niego wtrny wobec moliwoci poznania czowieka. Przerysowany spr o cen i skonno do targowania si jest zatem jedynie pretekstem do wyzwolenia emocji i wywiedzenia si, jaki jest nasz adwersarz, (czy jest ciekawy, czy moe lepiej go unika) i przede wszystkim stanowi okazj do zawarcia nowej znajomoci z kupujcym. A jeli ju kupiec z nabywc si znaj, jest pretekstem do przeduenia tej chwili: do porozmawiania i wymiany pogldw na rne tematy poczwszy od przysowiowej d Fatimy a skoczywszy na polityce. Jest to (tj. plotkowanie), wbrew pozorom, bardzo wana funkcja spoeczna, ktra w redniowiecznej Persji przybraa wrcz posta nadal ywego w dzisiejszym Iranie powiedzenia, e: tam, gdzie meczet i targ s ze sob zgodne, tam i szach (krl/cesarz) ulec musi. To powiedzenie przytacza konkretnie Wojciech Gieyski w swojej na prawd godnej polecenia ksice: Szatan wraca do Iranu. Pozycja ta, cho sprzed kilku lat, jest obowizkowa dla kadego, kto cho troch chce si zorientowa w systemie wadzy pastw islamskich a w szczeglnoci, w specyfice iraskiej polityki. Kontynuujc, bazar po dzi dzie jest przedmiotem szczeglnej uwagi sub specjalnych jest opiniotwrczym forum, tub arabskiej ulicy a ta potrafi by bezlitosna nawet dla krlw! Rol targu w wiecie uprzemysowionym spenia za prasa, radio, TV a take od niedawna Internet. Funkcja policji politycznej, czy te tajnej policji jako suby specjalnej, zostaa ju przeze mnie opisana na przykadzie oczu i uszu krlewskich. Odniesienie nie wprost do jej podstawowej funkcji zostao te zawarte pow., we fragmencie dotyczcym tarczy i sztyletu. Napisaem rwnie, e funkcja kontrwywiadowcza i tajnej policji s czstokro ze sob zintegrowane. Ma to np. miejsce w Polsce, gdzie Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego odpowiada za niwelowanie zagroe kontrwywiadowczych ze strony pastw obcych (s nimi, wbrew pozorom, wszystkie pastwa, w tym te sojusznicze), a take spenia funkcje specjalne wobec przestpstw i grup przestpcw, ktrych dziaalno zagraa ywotnym interesom Rzeczypospolitej. Jednym z tych zagroe, jest korupcja. Zwalczanie tej ostatniej powierzono kilka lat temu w Polsce Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, przez co zdublowano kompetencje z ABW i umniejszono tym samym jej rol, jako policji politycznej. Nie widz w tym jednak nic zego. Konkurencja pomidzy subami w normalnym ustroju, to jeden z mechanizmw weryfikacji informacji i kontroli nad nimi. Dlatego wspczenie, poza pow. zaprezentowanym podziaem, istnieje przede wszystkim podzia na suby cywilne i wojskowe a o ktrym te ju troch napisaem. Niezalenie od siebie prowadz one wywiad, kontrwywiad jak i wobec (teoretycznie) rnych podmiotw, speniaj funkcj tajnej policji. Nie zawsze jednak tak byo Monarchia we wczesnym stadium formowania, nie posiadaa cile okrelonych struktur. Aparat pastwa nie by wwczas podzielony podug specyfiki zada. Znany dzi trjpodzia wadz na wykonawcz, sdownicz i legislacyjn, cho wydaje si oczywisty i odwieczny, jest dopiero nowoytnym wynalazkiem, ktry zici si niedugo po tym, jak zosta wymylony tj. pod koniec XVIII w n.e. W Ameryce Ojcowie Zaoyciele USA postanowili jako pierwsi zrealizowa koncepcje francuskiego myliciela owieceniowego, Monteskiusza i stworzyli pierwsz konstytucj w dziejach (1787 r.), oraz wprowadzili do niej mechanizmy

29

check and balance tj. samoograniczenia si wadzy a co miao za zadanie zapobiec dyktaturze i despocji jednostki. Przedtem wadza nie miaa charakteru rozproszonego. W poprzedzajcej te wydarzenia caej historii ludzkoci, urzdnicy krlewscy, (ale i republikascy) speniali rol im przepisan, ktra obejmowaa zakresem dziaa zarazem funkcje prawodawcze, sdownicze, jak i czysto wykonawcze. Mao tego, nie istniao wtedy pojcie wieckoci pastwa religia bya kwesti publiczn. Sprawowanie kultu naleao do fundamentalnych obowizkw wadcy, ale take antyczne republiki przykaday szczegln wag do religii. Kapani penili najwysze urzdy i nie rzadko monarcha (czy by to faraon, czy inny tytu nosi niezalenie od epoki i wiodcej religii), zalea od nich. Jedyn si i przeciwwag dla emancypujcej si kasty kapanw, stanowi moga armia. Krl, ktry mia siln armi i odnosi sukcesy w boju, umacnia swoj pozycj wobec bogw, ich kapanw i ludzi. wietnym przykadem obrazujcym rol wojska w procesie umacniania wadzy krlewskiej, jest historia rzdw Ramzesa II. Staroytny Egipt w XV w p.n.e. by imperium, ktre oddziaywao na cay bliski wschd, jednake ju w XIV w p.n.e. doszo do zaamania strategicznej pozycji pastwa na skutek kilku czynnikw. Z przyczyn zewntrznych naley wymieni przede wszystkim wzrost znaczenia i siy imperium hetyckiego (ale take Asyrii i Babilonii), czy tendencje secesjonistyczne niedawno podbitego Kuszu, Syrii, etc. Jak dobrze wiemy z lektury Clausewitza, pastwo jest tym silniejsze im sabszych ma ssiadw, dlatego Egipt zacz traci na znaczeniu przede wszystkim wraz z rozrostem imperium, ktrego serce bio w Azji Mniejszej (Hetti dzisiejsza Turcja), ale w XIV wieku te problemy jeszcze si nie unaoczniy tak bardzo i istotniejsze byy intrygi wewntrzne. Gwne witynie egipskie (oraz ich kapani) byy w zasadzie pastwami w pastwie. Byy niezalene od faraona i stanowiy wobec niego alternatywne orodki wadzy, ktre kreoway polityk wewntrzn Egiptu oraz ingeroway w stosunki midzypastwowe. Prb reformy tego stanu rzeczy przeprowadzi w XIV w. p.n.e. Amenchotep IV, znany bardziej pod imieniem, jakie przybra, Echnaton. Wykoncypowa on mianowicie, e ukrci wadz kapanw i aby to uczyni posun si do kroku radykalnego ogosi now religi. Wymyli nowy kult i nowego boga Atona (boga tarczy sonecznej). Ale aby nie sta si on tylko jednym z wielu w panteonie egipskich bstw i aby reforma przyniosa swj skutek tj. ukrcia samowol i rozpasanie kapanw, wymyli sobie Amenchotep IV, e Aton bdzie jedynym bogiem a on jego gwnym kapanem Blaskiem (wiatoci) Atona, czyli po staroegipsku, Echnatonem. W ten sposb, jako pierwszy w historii, wprowadzi monoteizm, ktry w rkach Echnatona by zwykym narzdziem, - instrumentem wadzy, pod ktrego pretekstem chcia popdzi wewntrzpastwow konkurencji w jej sprawowaniu. Niestety (?) nie przetrwa on prby czasu i zanik wraz ze mierci faraona. Cho zamys krla si powid! Echnaton za swojego stosunkowo dugiego panowania (blisko 20 lat rni egiptologowie podaj rne daty), zdoa zreformowa pastwo. Pozamyka witynie starych bogw i pobudowa nowe, - zacz tworzy alternatywny aparat urzdniczy oparty na kapanach nowej religii i wieckich skrybach. W zw. z tym naley zada pytanie, jak mu si to udao, skoro pozycja kapanw bya tak wielka a opr (zawsze niewiadomych walk na grze) wiernych, z pewnoci nie may? Zapewne nie obyo si bez uycia siy (wojska), w tym sub, ktre dzi okrelilibymy mianem tajnych. Niestety, nie zachoway si jednak adne (przynajmniej mi znane z prac historycznych i powszechnie dostpnych publikacji) zapiski na ten temat i obawiam si te, e adne si ju nie odnajd. Kiedy krl zmar, (tego, czy w sposb naturalny, czy te nie, rwnie nie bdziemy nigdy wiedzie), do wadzy powrcili kapani starego porzdku i ich, nawet jeszcze bardziej wzmocniony, ad. Na zasadzie wahada; kiedy Echnaton swym radykalnym krokiem zepchn ze sceny kapanw, musieli oni z opasych wity i paacw zej do podziemia. W poczuciu krzywdy kontynuowali kult wrd

30

wiernych, czynic to w tajemnicy przed wadz (i jej emisariuszami) oraz w nadziei, e nic nie trwa wiecznie i e kiedy antychryst (kada religia ma wasnego) umrze. Si rzeczy, ci ktrzy przetrwali i ci, ktrzy tylko pozorowali wierno wobec faraona, kiedy ten zmar, nie tylko powrcili do starych obyczajw, ale wrcz wzmocnili swoj pozycj, dc zarazem do maksymalnego osabienia pozycji instytucji monarchy tak, by nastpcy Echnatona nie byli w stanie wykrci im takiego numeru po raz drugi. Kapani uczynili to uzaleniajc od siebie, jako kasty rzdzcej, prawie wszystkich kolejnych faraonw. Przy okazji, wymazujc imi Echnatona z oficjalnych kronik (zapisw witynnych i wewntrzgrobowych). Zniszczenie wszelkich moliwych wiadectw pisanych i materialnych o Echnatonie i jego niebezpiecznej (dla kapanw) fanaberii (Aton), byo jednak ju nie moliwe; Jako promotor sztuki (realizm) i wiaty czowiek (powiedzielibymy, filozof i zwolennik rwnouprawnienia jego ona Nefretete bya mu rwna), Echnaton odmieni oblicze Egiptu. Dlatego te kapani skorzystali z zalet prawdy, jak w XX wieku odkry na nowo i wyartykuowa w Roku 1984, Jerzy Orwell; kto wada (panuje) nad teraniejszoci, wada nad przeszoci, kto wada nad przeszoci, - ten wada nad przyszoci. Wspominanie o Amenchotepie IV, jako Echnatonie, zostao wypaczone. Niektrzy historycy i egiptolodzy, nie obeznani z materi politologiczn, daj wiar zapiskom, e by on wadc nieudolnym, heretykiem i fanatykiem religijnym. Bior za dobr monet wiadectwa, jakoby przyrzek on nie opuszcza swojej nowej stolicy, Achetaton, w ktrej rzekomo oddawa si (tylko) czci promieni sonecznych, pozostawiajc kraj na pastw wrogw. Politolog, nie za egiptolog, czyli kto, kto wie, jak wyglda wadza i jej sprawowanie, musi dostrzec, jak dugo Echnaton panowa i co osign! Tego nie mg zrobi gupiec kto, kogo nagle natchna lunatyczna wizja. Kapani, czego egiptolodzy nie kwestionuj, stanowili (zbyt) silny orodek wadzy, ktry dobrowolnie nie pozwoliby na to, by pomiata nimi w tak okrutny sposb jaki szaleniec! Amenchotem IV nie mg nim by z oczywistych dla politologa wzgldw! A osabienie Egiptu na arenie midzynarodowej, cho byo faktem, to przede wszystkim byo efektem zaangaowania faraona w wojn domow. Dawanie wiary we wszystkie wiadectwa pisane, nawet a zwaszcza przede wszystkim, przeciwnikw politycznych, prowadzi na og do wypacze, jak te zwizane z osob Nerona jednego z najlepszych Cezarw, jakiego miaa dynastia Julijsko-Klaudyjska (a pisz to, patrzc z perspektywy zwykego mieszkaca prowincji rzymskiej, dla ktrego by to okres prosperity i pokoju). Na marginesie jeszcze, nim przeanalizujemy rol armii w procesie zdobywania (odzyskiwania) oraz sprawowania wadzy, to jeszcze a propos Echnatona, monoteizmu i Wielkich Wadcw Staroytnych Pastw, wypada doda, e 400 lat pniej po Echnatonie, krl, obecnie maego, (ale wpywowego i militarnie potnego) pastwa a wwczas lokalnej potgi roztaczajcej swe wpywy od Eufratu po Pwysep Synaj i od Morza rdziemnego po piaski pustyni i Morze Czerwone, zrobi podobn reform. W tym czasie, tj. panowania Echantona w Egipcie, ydzi wyznawali religi henoteistyczn tj. Jehowa by jedynie bogiem gwnym w panteonie wielu bstw religii judaistycznej. Dopiero reforma Salomona w X w p.n.e. zw. z powstaniem mitu o tzw. studni babiloskiej i uwizieniu we w hermetycznym naczyniu ok. 77 duchw nieczystych (ktre czczono wwczas na obszarze Izraela jako bstwa), zapocztkowao tam monoteizm i m. in., przy okazji lego u podstaw historii, jak, opowiadali XVI w., nowoytni i anonimowi twrcy z Europy (prawdopodobnie, ydowscy kabalici) a propos genezy powstania apokryfu rzekomego autorstwa Salomona, tj. ksigi magii rytualnej zatyt. Goecja vel Goetia. W kadym razie reforma systemu wadzy krlewskiej (jej wzmocnienie), ostatecznie udaa si Salomonowi i lega u podstaw mitologii, ktr porednio i my dzisiaj wyznajemy jako chrzecijastwo. Nie jest to jednak tematem niniejszej pracy, wic abstrahujc od tego (jak i wyrzekajc si polemiki nt. Nerona);

31

W XIII w. p.n.e. w Egipcie panowaa ju XIX dynastia. Jej pierwsi dwaj wadcy, Ramzes I oraz Seti I, naleeli do wyjtkowo osabionych tj. uzalenionych przez kapanw. Cho odnosili oni zwycistwa militarne, rola pastwa Egipskiego saba. Kiedy Ramzes II wstpi na tron, wszystkim wydawao si, e i on, podobnie jak jego dziad i ojciec, bdzie uzaleniony od woli bogw. (Ramzes I by generaem armii faraona i tylko dziki akceptacji kapanw, wyznaczenie jego osoby na nastpc faraona przez poprzednika, Horemheba, byo w ogle moliwe). Nadcigajce jednak zagroenie zewntrzne w postaci Hetytw, zmobilizowao modego wadc do budowy armii a kapanw zmusio do odstpienia od cisej kontroli poczyna Faraona. Na szali postawili oni bowiem, swj fizyczny byt i jakikolwiek wpyw na orodek wadzy krlewskiej, z przegran i inkorporacj Egiptu w skad imperium Hetyckiego. Oznaczaoby to w praktyce utrat wszelkiej wadzy i pozycja, dlatego byo tzw. wikszym zem dla kapanw, nili wzrost znaczenia faraona. Mody krl naleycie wykorzysta okazj i pokonujc wroga, odzyska waciw monarsze pozycj w strukturze wadzy pastwowej. Byo to moliwe tylko dziki sile jego armii i estymie, jak si cieszy wrd onierzy. Mimo tego, nie odway si na reformy w stylu Echnatona. Zadowoli si subordynacj kapanw powszechnie uznanej w kraju religii i petryfikowa system wadzy swego pastwa na nastpne stulecia. Dziki jego wiatoci, Egipt unikn podboju, a kapani zajli waciwe miejsce tj. poczli sucha ziemskiego wcielenia swego boga-faraona, zamiast go poucza. Egipt odbudowany przez Ramzesa II przetrwa w zasadzie do czasu najazdu perskich Achmenidw i ostatecznie upad za Aleksandra Wielkiego, kiedy to pastwo nie byo ju w stanie wyoni spord swego spoeczestwa elit, godnych swoich dziadw. To wtedy Egipt uleg wpywom greckim we wszystkich przejawach ycia spoecznego, kulturalnego a nawet religijnego. Dynastia Ptolemeuszy zakoczya okres istnienia odrbnej pastwowoci egipskiej, kiedy to ostatnia krlowa, powszechnie znana z legend o niej i Juliuszu Cezarze oraz Marku Antoniuszu, Kleopatra, ulega Rzymowi, ginc w obleniu si Oktawiana, zwanego pniej Boskim tj. Augustem. Nota bene, Rzym rwnie mia swoje suby specjalne W zasadzie kady wadca pastwa mia (i nadal musi mie) wok siebie, obok dworu tj. orodka wadzy, przede wszystkim tzw. gwardi przyboczn najbardziej zaufanych onierzy. Kiedy rekrutowali si oni spord dowiadczonych w boju weteranw lub z rodzin arystokratycznych. To oni stanowili wwczas siy specjalne tamtejszych armii i to spord nich rekrutoway si pierwsze suby specjalne. Bardzo dobrym przykadem, obrazujcym, jak z armii wyaniaj si suby specjalne, jest paradoksalnie, (bo rozprawiamy o krlach), przykad Republiki Rzymskiej a nastpnie wczesnego Pryncypatu. W staroytnym Rzymie, cho jak nadmieniem, by on republik, unaoczniy si wszystkie mechanizmy i patologie sub specjalnych, z jakimi mamy do czynienia rwnie obecnie. Dowodzi to przede wszystkim ich uniwersalnoci i by moe, faktu, e nie da si ich unikn a zatem warto je przeledzi. W zasadzie mona pomin okres panowania pierwszych siedmiu krlw oraz pocztki republiki i przej od razu do II i I w p.n.e. To od reformy wojskowej Gajusza Mariusza, ktra wprowadzaa armi zawodow w miejsce tej z poboru, mona datowa rozwj sub specjalnych w postaci, ktr rwnie obecnie przybray. Tem dla nich by rozwj i upadek Imperium Rzymskiego. Tak jak napisaem, pierwsze suby zrodziy si z ona armii. Poniewa republiki nie maj jednolitej wadzy krlewskiej i zawsze wystpuj stronnictwa walczcych o wadz, take w Rzymie musiao tak by. Znane z historii wydarzenia, zmierzajce do zamachu stanu i powstania I Triumwiratu a nastpnie kolejnego zamachu stanu, dokonanego ju przez samego Cezara (i Marka Antoniusza) a nastpnie powstanie drugiego Triumwiratu po sawnej mierci Cezara na schodach Senatu

32

(vide I ty Brutusie przeciwko mnie?), doczekao si wielu legend i publikacji a nawet ekranizacji. Szczyty popularnoci bije ostatnio emitowany a wyprodukowany przez stacj HBO, serial parahistoryczny, Rzym. Ukazuje on do wiernie realia polityczne i spoeczne tamtych czasw. Czyni to na tle przygd gwnych bohaterw postaci historycznych, oraz wymylonych przez scenarzystw. Niestety, a propos odwzorowania realiw epoki, zabrako w nim miejsca dla Tajnej Suby oraz Gwardii Pretorskiej. Rzymska Tajna Suba bya rekrutowana spord zasuonych weteranw Legionu. Legion rzymski dzieli si na trzy grupy onierzy (tj. piechurw, nie ekwitw), dobranych pod wzgldem kryterium dowiadczenia bojowego. Najmniej dowiadczeni szli pierwsi, za nimi maszerowali bardziej dowiadczeni a na samym kocu, jako trzeci w szyku bojowym stali weterani. To wanie std si wywodzi powiedzenie; sprawa dosza do triarii. Kiedy pierwsze szeregi polegy, o losie bitew przesdzali najbardziej dowiadczeni legionici. To ich wanie rekrutowano na onierzy Tajnej Suby i nimi wysugiwali si dowdcy legionw w sprawach szczeglnej wagi na podbitych ziemiach. Rzymska administracja w prowincjach opieraa si na instytucji byych wysokich urzdnikw Republiki. Konsulowie, pretorzy etc., ktrzy zakoczyli swj urzd, otrzymywali godno pro przed swym tytuem i w nagrod za dobr i oddana pastwu sub, nadawano im prowincje, w ktrych mieli utrzymywa pokj i zapewnia daniny na rzecz Rzymu a z ktrych to take oni si utrzymywali. Do dyspozycji mieli Legiony i ow Tajn Sub. Do jej zada naleao przestrzeganie porzdku i oddziaywanie na struktury wadzy podbitych ziem, metodami i w sposb, ktrego Rzym nie mg lub nie chcia manifestowa Legionami tj. wanie w sposb tajny i skrytobjczy. Nadawany obecnie w TVP1 (a w wersji nieocenzurowanej przez TVP2) serial Rzym, przedstawia oto tak scen: Gwni bohaterowie Lucius Vorenus oraz Tytus Pullo otrzymuj zadanie zabicia i spldrowania majtkw najbogatszych i najbardziej wpywowych przeciwnikw II Triumwiratu. Zadanie wykonuj przy pomocy rzezimieszkw z kolegiw awentyskich, czyli pra pra babek woskiej mafii. W serialu jednak nikt tego nie powiedzia wprost, e nie byli oni jakimi tam bandytami a de facto funkcjonariuszami Tajnej Suby. Zasugerowano jedynie, e Lucius Vorenus podj si tego zadania, przewodzenia woskiej pramafii, na rozkaz swego przeoonego, generaa legionw rzymskich, Marka Antoniusza. Naleao nadmieni, e wtedy nie byo to adne novum a regua postpowania. Te metody i sposb dziaania/rekrutowania, by i jest (vide pan Vogel) waciwy dla sub specjalnych wiata nie tylko antycznego. Tak to prosz pastwa wygldao i nadal wyglda. Posuyem si serialem a nie rdem historycznym, tylko po to, aby atwiej to pastwu unaoczni (odwoa si do tego, co sami widzielicie w TV) i bycie lepiej to zrozumieli. Jeli powstanie trzeci sezon serialu Rzym, jego twrcy i scenarzyci by moe przedstawi pastwu elitarn formacj Pretorian, ktra to z Gwardii Przybocznej Pretora, tj. urzdnika zastpujcego Konsulw we wadzy nad Miastem Rzymskim, (ergo Gwardia Pretorska bya pierwotnie form policji dzi powiedzielibymy, e sub cywiln) przeistoczya si w Siy Specjalne a nastpnie w Suby Specjalne podlege bezporednio princepsowi tj. cezarowi/cesarzowi Rzymu (do czasu dominatu, cesarz by nominalnie tylko pierwszym senatorem republiki, tj. princepsem wanie), aby wreszcie si wyemancypowa i nawet samodzielnie obsadza funkcj cezara. W szczytowym okresie rozwoju, pretorianie liczyli 9000 skoszarowanych w gwnych miastach Italii, cikozbrojnych mw. Sub we penili tylko (a w zasadzie przewanie) mieszkacy urodzeni w Italii i rodowici Rzymianie (mieszkacy miasta). Ich pobory stanowiy trzykrotno legionowego odu a ich gwnym zadaniem wcale nie bya wojna z barbarzycami. Budzio to naturaln zawi i zazdro zwykych onierzy. Oni musieli walczy a pretorianie, z braku wroga (bo wszystkich potencjalnych sterroryzowali), sami zajli si polityk. No c w kadym razie, jeli

33

powstanie kiedy trzeci sezon serialu Rzym, mona si spodziewa, e bdzie to pouczajca lekcja historii, ktra ma wiele analogii z obecn sytuacj w III Rzeczypospolitej Polskiej

Historia nauczycielk ycia Podsumowujc: suby cywilne, to te zintegrowane z aparatem polityczno-biurokratycznym pastwa, czyli przede wszystkim MSW (obecnie za MSWiA a drzewiej, najrniej nazywane Ministerstwa Policji) oraz MSZ (wywiad cywilny bywa onegdaj podporzdkowany szefowi dyplomacji). Suby wojskowe to dla odmiany, pierwotnie instytucje podlege dowdztwu armii. Modelowa rnica midzy tzw. cywilband a trepami zasadza si na podziale kompetencji, rnicy celw i formie dziaania. Oparciem dla sub wojskowych jest zintegrowanie struktur wywiadu i kontrwywiadu z wyjtkow jednostk organizacyjn, jak jest armia. Wojsko to jedyna taka struktura w pastwie, ktrej czonkowie s po pierwsze, hierarchicznie wobec siebie usytuowani, po drugie, zalenoci wobec nich oparte s na bezwarunkowej subordynacji, po trzecie, ktrej czonkostwo nierzadko jest przymusowe (tzw. pobr i wcielanie do si) a jeli nawet s ochotnikami i otrzymuj za swoj sub od, to i tak winni s (vide punkt drugi), po czwarte, niekwestionowane posuszestwo rozkazom swych przeoonych, nawet pod grob utraty ycia, (cho III RP w przebysku geniuszu jej politykw, podpisaa konwencj, wedle ktrej zrzeklimy si prawa stosowania kary mierci wobec kogokolwiek nawet podczas konfliktw zbrojnych!). Po pite, onierze peni sub w sposb skoszarowany tj. bez staego kontaktu z rodzin, czy nawet szerzej, s pozbawieni ycia prywatnego. Jest to wszystko konieczne, gdy sia armii, jako organizacji, pynie z siy struktur, ktre j tworz. Z jej hierarchicznoci i absolutnej subordynacji rozkazom wydawanym przez wyej osadzonych w strukturze jej czonkw i aby to osign konieczna jest izolacja oraz, po szste, dugotrway, nieustanny trening (w posuszestwie przede wszystkim tego wanie uczy zapomniana dzi musztra). Dziki temu wszystkiemu, w warunkach wojny armia dziaa sprawnie, jak jeden m odpierajc atak agresora, czy te, (do tego przecie take ona suy), skutecznie dokonujc inwazji na wroga. Zatem, w warunkach pokoju (i tym bardziej wojny), bazy wojskowe, to miejsca szczeglne. Kontrast midzy nimi a spoeczestwem, zwaszcza tzw. otwartym tj. kierujcym si zasadami demokracji liberalnej, jest olbrzymi. Ludzie poza jednostk wojskow maj swobod dziaania (mog robi, co im si ywnie podoba i chodzi gdzie chc), czego w wojsku nie ma. Z samego charakteru baz wojskowych wynika, e s one niedostpne dla postronnych i tym samym, umoliwiaj naturaln oson dla dziaa sub tajnych. Sia sub wojskowych bierze si gownie z ich zakamuflowania w ramach struktur armii, ktra sama w sobie ju jest instytucj o charakterze zamknitym, trudno infiltrowanym. Tym wanie WSI rnio si od UOP (a pniej ABW/AW), e swoj si czerpao wprost z siy armii. To dawao im przewag dziaania poza strukturami kontroli suwerena. Przykadem niech bdzie WSW, ktre jako pierwsze dokonao emancypacji spord polskich sub specjalnych (jeszcze w czasach PRL). W ramach tej struktury przygotowano i przeprowadzono udany zamach stanu, zwany potocznie Stanem Wojennym. Mao kto, zwaszcza ze strony tzw. opozycji demokratycznej (wczajc w to niestety historykw, ktrzy z racji silnych przey nie umiej wznie si ponad wasn martyrologi), a propos wspominania tych wydarze, nadmienia, e internowano wwczas nie tylko czonkw NSZZ Solidarno, KORu i innych organizacji podziemnych, ale e przede wszystkim, gen. Jaruzelski internowa ca wierchuszk PZPR! I to oni byli wadz, ktr obali! Nie, jak chcieliby to widzie w przypywie megalomanii wczeni styropianowi opozycjonici, Solidarno!

34

Twierdzenie takie musi wywoywa naturalny umiech u kogo, kto nie myli yczeniowo a analizuje fakty. W polityce liczy si to, ile papie ma dywizji (ew. pienidzy), nie za, ilu wiernych zgromadzi. Chrzecijanie zwyciyli w Rzymie palc witynie pogan, nie za krzewic wiar sowem, - bo kiedy tak czynili, stanowili rozrywk dla Rzymian i przeksk dla lww. Dzi Koci ma w Ameryce aciskiej tak wielu wiernych wcale nie dlatego, e misjonarze nieli prawdziwe sowo boe, ale e konkwistadorzy mieli miecze, armaty i konie to dlatego Indianie ulegli. Oni przecie te mieli swoich bogw i ich kapanw a nawet krlw i patriotw gotowych odda ycie za swoje przekonania i ojczyzny. I co si stao? Ci spord nich, ktrzy tak myleli, jak u nas kombatanci Solidarnoci, zginli a trzeba nadmieni, e Inkowie, Majowie, Aztekowie etc. mieli potne miastatwierdze oraz armie liczce wieleset tysicy ludzi! A co miaa tzw. opozycja demokratyczna w Polsce? Sztandary i hasa Boe, my Twoje dywizje a to ci armia, doprawdy! Stalin by umar ze miechu! Indianie ulegli brutalnej sile i pokonaa ich zaledwie garstka (liczebno oddziaw Corteza czy Pizarro nie przekraczaa kilkuset ludzi), za to lepiej uzbrojonych awanturnikw i wanie to by argument, ktry przeway a nie liczebno tubylcw czy ich duch do walki na swojej ziemi! Solidarno bya jak ci Indianie nawet przy wydatnej pomocy finansowej CIA i duej liczebnoci jej czonkw (prawie 10mln!), i tak nie stanowia realnego zagroenia dla systemu wadzy PRL. Ciepe sowa Ryszarda Pipesa tego nie zmieni: Ruscy by weszli nie mogli inaczej. Dowodzi tego dobitnie przykad Wgier z roku 1956, czy Czechosowacji z 1968 a nawet Gruzji z 2008. Nalegali na to bardzo silnie sojusznicy jak NRD (liczc na odzyskanie ziem utraconych). Amerykanie wtedy na pewno by nie wysali ani jednej dywizji. Przygldaliby si krwawej ani z radoci i entuzjazmem, - nie mniejszym, jak ten a propos Afganistanu. W interesie USA byo, aby ZSRR wykrwawi si, jak oni w Wietnamie, w serii wojenek na peryferiach swojego imperium. Ostatecznie to dziki temu ZSRR zbankrutowa. Kto, kto twierdzi inaczej, jest po prostu lunatykiem! Ew. kim, kto legitymizuje swoj pozycj w ten sposb tj. zaley mu na petryfikacji systemu opartego na legendzie Solidarnoci oraz Okrgego Stou. A wanie Nominalnie, suwerenem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, by lud pracujcy miast i wsi tj. zjednoczeni chopi i robotnicy, ale, jak to czsto w demokracjach, zwaszcza tych ludowych, bywa, nie do koca tak byo De facto, to partia rzdzia a dopki miaa ona chocia minimalne poparcie spoeczne (a nadmieniam, e jedyny probierz, jaki moemy przyoy do spoeczestwa odnonie nastrojw politycznych w nim panujcych w tamtym okresie, pochodzi dopiero z 1991 r. s to nastpne po Sejmie Kontraktowym wybory tj. pierwsze wolne, i ujawniy one, e na postkomunistw zagosowao z wasnej, nieprzymuszonej woli 13% wyborcw! I by to drugi wynik po Unii Demokratycznej z 13,5% poparcia dane PKW. Przed wprowadzeniem Stanu Wojennego, PZPR mogo popiera co najmniej dwa razy tyle ludzi i majc to poparcie), oraz poparcie w aparacie przymusu (policja, wojsko oraz suby specjalne), to nawet bratnia pomoc zza wschodu nie byaby potrzebna, aby komunici nie utracili wadzy. Zwrmy jednak uwag na to, kim byli owi komunici i kim by gen. Jaruzelski oraz jego junta. Niestety, przyjo si utosamia jednych z drugimi a jest to, parzc obiektywnie, bd. Zapis o kierowniczej roli partii w Konstytucji PRL, czyni faktycznym podmiotem sprawowania wadzy, nie lud a elit partii i tzw. nomenklatur, przy czym dzi bdnie zalicza si do niej wysokich dziaaczy PZPR. Swoist klas polityczn, niczym szlachta w I Rzeczypospolitej, bya elita biurokratyczna. Czonkowie Komitetw Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rnych szczebli, od gminnego, poprzez wojewdzkie a na centralnym skoczywszy, to bya arystokracja i magnateria, ktra stanowia margines uprzywilejowanych. Rzeczywistymi beneficjentami i rezerw kadrow struktur, przesdzajc o sile pastwa, byli prokuratorzy, sdziowie,

35

dyrektorzy fabryk i kombinatw, adwokaci, dziennikarze, wreszcie milicjanci i SBecy. To oni i reprezentanci innych, nie wymienionych syndykatw, stanowili o tym, e PRL trwa. W zasadzie na tym polega rzekomy komunizm, jaki wtedy panowa. Z naukowego punktu widzenia by to zaledwie kulejcy socjalizm: z wasnoci prywatn ziemi i moliwoci prowadzenia rzemiosa oraz ograniczonego handlu. Marksizm, jako ideologi, kultywowali niczym religi opium mas, jedynie nieliczni, gwnie jej kapani, ktrzy tak naprawd we nie wierzyli a wyznawali natomiast etatyzm i egoizm dla dobra swojego, swoich dzieci i dalszej rodziny. To wanie w tym tkwi korzenie dzisiejszych klanw. W socjalistycznym feudalizmie. Wtedy si one zrodziy i obsiady wszystko, od bocznicy kolejowej w Pcimiu, poprzez Urzd Gminy w Ustrzykach, Prokuratur Rejonow w Jale, Sd Okrgowy w Poznaniu, po departamenty wszystkich ministerstw w Warszawie. Wic cho dla wikszoci ludzi zabrzmi to jak absurd, ale to najprawdziwsza prawda: to wanie gen. Wojciech Jaruzelski obali w Polsce w komunizm internujc w Stanie Wojennym elit PZPR oraz czonkw gwnych organw statutowych/konstytucyjnych PRL, jak Rada Pastwa oraz Rzd! Co wicej, zagrozi wtedy i spacyfikowa struktur, ktrej beneficjentem bya owa szlachta PRL. Czy byo to celowe czy mimowolne dziaanie, to ju inna kwestia, ale trzeba to podkreli, aby zrozumie dzisiejsz scen polityczn i jej rzeczywiste a nie nominalne podziay. Wrd najzacniejszych antykomunistw wystpuj dzi m. in. zwolnieni w Stanie Wojennym prokuratorzy i sdziowie. Nadaje si im nawet krzye i ordery w dowd uznania ich zasug, ale jakie one s? Przecie to oni byli beneficjentami systemu, jaki narzucia w Polsce NKWD a jaki paradoksalnie znis, ale nie na dugo, Jaruzelski. Stan Wojenny to by zamach na ten porzdek, w ktrym oni i ich dzieci, mieli zapewniony dostatni byt! Cay ten czas, od obalenia komunizmu do koca PRL, trwaa cicha wojna pomidzy tzw. betonem partyjnym a obozem Jaruzelskiego i to wanie strona rzdowa kruszya (ten) beton. Bohaterami i prowodyrami tamtych wydarze (mniejsza o to, czy do koca wiadomymi tego faktu, czy nie), bya zaledwie garstka spiskowcw, - najwyszych oficerw Wojskowych Sub Wewntrznych oraz podporzdkowanego mu Zarzdu Wywiadu SB (po wprowadzeniu Sanu Wojennego doczyli oni do druyny), ktrzy ju na rok przed tymi wydarzeniami, widzc nadcigajce zagroenie zewntrzne, poczynili stosowne przygotowania. Ich efektem by 13 grudnia 1981 r. oraz pamitne wystpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego w TV. Uwaam za prawdziw, tez, e uniknlimy wtedy interwencji wojsk ukadu warszawskiego. Patrzc tylko na map i abstrahujc od nic nie wartych a podszytych politycznie hipotez naukowcw i dowodw w postaci zarzeka (na pewno szczerych) Sowietw oraz godnych (i wewntrznie ze sob sprzecznych) kawakw reprezentantw administracji amerykaskiej, jak cyt. pow. Ryszard Pipes, naley stwierdzi, e Polska miaa kluczowe znaczenie dla istnienia sowieckiej dominacji w Europie Centralnej. Caa mocarstwowo II i III Rzeszy Niemieckiej, ZSRR etc. zasadzaa si na wypenieniu powstaej na pocztku XX w., ale realizowanej od setek lat, koncepcji geopolitycznej Heartlandu, wedle ktrej, ten, kto panuje nad terytorium dzisiejszej Polski, ten zdobywa kontrol nad Europ Centraln a ten, kto nad ni zapanuje, zapanuje na Eurazj i ten wreszcie bdzie rzdzi wiatem. Komplementarn (ale nie przeciwn, jak twierdz niektrzy) wobec pow. jest teoria Rimlandu, tj. obrzea wiatowej wyspy. T urzeczywistniay w historii Wielka Brytania oraz USA, dc do opanowania przyczkw w postaci baz morskich a w drugiej poowie XX wieku, take powietrznych, dla ich si zbrojnych w kluczowych dla globalnego transportu, regionach. I tak, jak USA nie mog pozwoli sobie, aby ktokolwiek na Pacyfiku opanowa terytoria mogce suy za bazy wojskowe i gotowe s kadego, kto wystpi przeciwko ich dominacji tam, zbombardowa broni atomow (vide Hiroszima i Nagasaki), tak Rosjanie nie mogli pozwoli, aby Polska, bdca samym sercem Paktu, nie bez kozery zwanego

36

Warszawskim, usytuowana w samym rodku szlakw zaopatrzeniowych dla baz Armii Czerwonej w NRD, Czechosowacji, czy na Wgrzech etc, by ten strategicznie usytuowany kraj, nagle wywin geopolitycznego koza i przeszed na t drug stron mocy. Kady byle strateg, co cho p godziny przegra w Command and Conquer Red Alert na anachronicznym PCecie, wie to, czego utytuowani pseudonaukowy z TV ju nie pojmuj... Wiedzieli to te spiskowcy, ktrzy mieli w pamici, jak w Powstaniu Styczniowym, ale przede wszystkim Listopadowym, wywoanym zaledwie przez garstk nieposkromionych i nieodpowiedzialnych mokosw, do boju posza caa nasza armia, wykrwawiajc i siebie i nard. Gdyby Ruscy weszli, to wczajc w to nawet oficerw politycznych LWP, onierze przystpiliby do obrony Ojczyzny przed Sowiecko-NRDowsko-Czechosowack inwazj. I jedno, czego dowodzi historia narodowych powsta od Insurekcji Kociuszkowskiej po Powstanie Warszawskie, i czego moemy by pewni, to tego, e nie byby to rajd dla Sowietw, jak ten w 1968 a wojna o kady kamie i kad bram. Tutaj ulice miast a i wiosek, spynyby krwi i Ruscy dobrze o tym wiedzieli ale i nasi wojskowi wiedzieli, e po tej inwazji Polska nie otrzsnaby si jak dotknici podobn, cho mniej krwaw od tej prognozowanej, ani, Wgrzy 1956 roku. Jedyne, co mogli zrobi odpowiedzialni przywdcy, to uwiarygodni si wobec hegemona, tj. ZSRR i zapewni, e nie jest si jego wrogiem (niestety, nie mona byo inaczej a zarzuty, e si lizao buty Sowietom niech ci, co je miotaj, pretensje maj do naszych wiernych aliantw, co to nas im ju w Jacie sprzedali), oraz spacyfikowa robotnikw oszoomionych pseudonarodow propagand exstalinowcw, (popatrzcie moi drodzy, na yciorysy wybitnych reprezentantw KOR prawie kady ze, to dotknity czystkami etnicznymi Gomuki z 1956 lub 1968 roku, byy stalinowiec, lub jego dziecko, ktre stracio wtedy swj przydzia przy garnuszku PRL tak wanie mielimy opozycj demokratyczn i dzisiejsze, tfu, elity spoeczne; ekonomiczne i polityczne), oraz podporzdkowa sobie Penicych Obowizki Polaka i ich potomstwo na urzdach, oraz niestety, faktycznych, cho stanowicych beton w onie aparatu biurokratycznego PRL, Polakw, ktrym z rnych przyczyn, czy to z wygody, czy z wrodzonej indolencji czy te jeszcze z innych, mniej lub bardziej haniebnych powodw, odpowiadao nic nie robienie i swobodne czekanie na interwencj bratnich narodw. Na tym tle, gen. Jaruzelski to prawdziwy patriota a mimo to wielu zarzucao mu wtedy (a i s tacy, co dzisiaj to czyni), usuno wobec ZSRR i zdrad Ojczyzny. C, jest w tym ziarnko prawdy, ale ci, co tak twierdz, nie umiej oddzieli go od plew, ktre bardziej przystaj do ich martyrologii... Wojciech Jaruzelski ma yciorys i pochodzenie, ktre trudno zakwestionowa, dlatego bardzo czsto si je przemilcza. Pochodzi z rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych i niepodlegociowych. Jego rodzice jak i on sam, zostali zesani na Syberi po tym, jak Sowieci wkroczyli do Polski w roku 1939 atakujc nas wesp z III Rzesz Niemieck. Kiedy niedawny sojusznik ZSRR, Hitler, uprzedzi zdrad Stalina i sam go zaatakowa, w 1941 doszo do zmian na scenie geopolitycznej. Alianci zachodni, w myl zasady wrg mojego wroga jest moim przyjacielem, otworzyli si na wspprac z Sowietami i tym samym gwny ich aliant na wschodzie, tj. Polska, zosta zdegradowany do drugiego szeregu. Nie majc innego wyjcia, podjlimy pertraktacje ze Stalinem, czego efektem byo powoanie Armii gen. Andersa. Niestety, Wojciech Jaruzelski nie mia tyle szczcia, aby si do niej zacign jemu i wielu mu podobnym, NKWD uniemoliwiao zacig, nie informujc o nim nawet wikszoci Polakw na zesaniu. Udao mu si dopiero dosta do armii gen. Berlinga, wwczas jeszcze podpukownika, ktra powstaa ju jako zalek Polskich (Ludowych) Si Zbrojnych tj. wyjtych spod kontroli Rzdu Londyskiego. Moskwa po prostu nie chciaa ryzykowa powtrki z rozrywki, czyli m. in. ucieczki przez Iran, jak salwowali si onierze

37

Wadysawa Andersa. Dlatego zaczyn Ludowego Wojska Polskiego, ktre wraz z Sowietami wkroczyo na terytorium Polski, by ju poddany cisej kontroli oficerw sowieckiego NKWD/Smiersza, ktrzy typowali na dowdcw oraz oficerw politycznych, wbrew pozorom, take ludzi wartociowych (inteligentnych), ale zarazem dajcych si zama zaszantaowa, zastraszy, przekupi lub inaczej przekona. Patrzc z tej perspektywy, wycofanie Armii Andersa z ZSRR byo politycznym bdem. Utrzymywanie naszych, niezalenych od ZSRR, si zbrojnych na froncie wschodnim, mogo zmieni obraz politycznej gry wzmocni nasz pozycj zarazem wobec Stalina jak i Churchila oraz Roosevelta. Pozwolioby to rozgrywa polskie interesy narodowe, dosownie, na drodze do odzyskania niepodlegoci. Zamiast tego, nasi przywdcy woleli starym zwyczajem, bi si o wolno nasz i wasz, z czego dziwnym trafem, na kocu okazao si, w zasadzie jak zawsze, e znowu o naszej zapomnieli... No c, niewtpliwie dzi atwiej nam jest ocenia tamte wydarzenia, jak wczesnym decydentom je podejmowa, ale moglimy by wtedy cierniem w stopie Stalina i wywalczy sobie a i narodom na poudnie i zachd od nas, przynajmniej (!) faktyczn finlandyzacj. Zamiast tego, poniekd star napoleosk tradycj, wolelimy wyzwala kraje europy zachodniej, czego dzi nawet specjalnie nie pamitaj tamtejsze spoeczestwa a i patrzc na ostatni rocznic i list zaproszonych przez Francuzw goci... Po prostu szkoda pisa. Napoleon mawia: nikogo tak nie podziwiam i nikim tak nie pogardzam, jak Polakami. Podziwiam, bo nikt tak nie walczy jak oni, pogardzam, bo nikt te tego nie czyni za darmo... i co w tym stwierdzeniu niewtpliwie jest. Obawiam si tylko, e niestety nic dla nas pochlebnego (to dla tych, co czuj si docenieni komplementem). W naszym interesie byo si dogada z Sowietami. Patrzc na map wiata, nie mielimy innego wyjcia i ostatecznie dowioda tego historia w prawie najgorszym, z moliwych dla nas, sposobw: PRL. Gorszym byaby tylko Polska SSR a tej, paradoksalnie, uniknlimy dziki onierzom Berlinga i Rzdowi Zdrady, tudzie, Jednoci Narodowej. Stalin chcia zachowa pozory a dziki garstce przedwojennych PPRowcw, komunizujcych PPSowcw, oraz KPPowcw, mg pokaza wiatu, e Polacy, to nie tylko Armia Andersa i Rzd Londyski, to take gen. Berling, Polskie Siy Zbrojne i PKWN. Gen. Sikorski podobno by nawet gotw zawrze takie porozumienie i unikn tego, co ostatecznie nadeszo, ale to blokowali alianci zachodni, wmawiajc mu, e ma ich pene poparcie, zamiast powiedzie wprost, e nie ma co liczy na ich pomoc i wsparcie polskiego stanowiska w sporze ze Stalinem. Tym samym, nasi sojusznicy usztywniali polsk postaw negocjacyjn i porozumienie nie mogo doj do skutku. Przeciwni porozumieniu byli rwnie reprezentanci obozu sanacyjnego, gotowi ogosi Sikorskiego zdrajc, za choby jego jedno ustpstwo na rzecz Rosjan (gdyby Brytyjczycy i Amerykanie powiedzieli jasno, jakie s reguy gry, to by wyjto im ten argument z rki przeciwko Sikorskiemu a to byo wbrew starej, nie tylko brytyjskiej zasadzie imperialnej, dziel i rzd. Ostatecznie to dziki niej, wbrew wasnym interesom narodowym, popdzilimy z misem armatnim na front zachodni z dala od Polski). Ponad tym wszystkim, na przeszkodzie staa jeszcze pewna niezrczno, jakiej si dopucili sami Sowieci wobec Polakw: w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach kani elity naszego narodu. Istniej przesanki, aby twierdzi, e gen. Sikorski wanie dlatego zosta zgadzony: zoono go jako ofiar na otarzu sojuszu Wielkiej Trjki aby uniemoliwi mu ujawnienie zbrodni katyskiej przed opini publiczn w USA, karmion wwczas propagand dobrego wujka Joe (nawet pastwa demokracji liberalnych, nie tylko w okresie wojny, j stosuj), a co mogo nawet zerwa sojusz i czego obawiali si i Brytyjczycy i Amerykanie, zajci wwczas odcinaniem hitlerowskich Niemiec od zaplecza paliwowego w Afryce N. Nie bez kozery tam wanie

38

wpierw wyldowali Amerykanie a Brytyjczycy starali swe najbardziej zacite boje (vide szczury pustyni). Mona nawet wysun hipotez, e przegrana Africa Corps i nie docenienie strategicznego znaczenia Afryki N przez Hitlera, zaowocowao jego klsk (vide czarne zoto Libii i surowce strategicznego znaczenia). Czy wanie do tego bylimy potrzebni Brytyjczykom na froncie poudniowo-zachodnim: do uzyskania przewagi taktycznej a w rezultacie, strategicznej, nad siami wroga? Teraz to ju nie wane... Wiedzc dzi o tym wszystkim, wyobramy sobie, e postpilimy inaczej. e na mocy porozumienia Sikorski-Majski, odmawiajc wyjcia z ZSRR, Armia Andersa osiga peny docelowy skad osobowy 1 miliona onierzy (tylu moglimy zmobilizowa Polakw bdcych na zesaniu). Doliczmy do tego siy, jakie mamy do dyspozycji w kraju: NSZ, Armi Krajow i Bataliony Chopskie, etc. - ca (pro)polsk partyzantk, liczc cznie 1,4 miliona lepiej lub gorzej, ale uzbrojonych onierzy i wyobramy sobie, e nagle Niemcy pokazuj Sikorskiemu dowody Zbrodni Katyskiej (wwczas, kiedy Armia Andersa opuszczaa ZSRR, jeszcze nieznanej). Co by si wtedy stao? Jak mylicie? Przypomn pewne zdarzenie: Kiedy Sikorski przyszed do Churchila co wytargowa dla sprawy polskiej, na co Stary Buldog odszczekn a zbieraj pan sobie t swoj armi. Mg sobie na to pozwoli, bo niby gdzie mia j sobie wtedy wzi? Pod pach i wynie? A wyobracie sobie teraz podobn sytuacj, kiedy Polsk obiega informacja o kani, jak nam zgotowali Sowieci ale nasza armia jest na froncie wschodnim teatru dziaa wojennych! Nawet przy silnym romantyzmie naszego spoeczestwa, moliwym by kazus, e z dnia na dzie, blisko 2,5 miliona onierzy (i to jest argument polityczny!), zamiast i na zachd, nagle pomaszerowaoby by w t drug stron na ZSRR! Wwczas, wsplnymi siami Niemiec i Polski, (sojusze zawiera si dla dobra wasnego kraju i narodu a nie pro publico bono nikt na wiecie, poza Polakami, tak si w historii nie podkada na otarz wyszej racji, jak niestety my), Sowieci przestaliby istnie! Polska taki sojusz by przetrwaa i to na o wiele lepszych warunkach, nili PRL, - vide nawet wczesne niemieckie satelity, jak Rumunia, czy Wgry. Podobno wanie tego panicznie ba si Stalin i by to powd, dla ktrego umoliwi a nawet wymusi na Armii Andersa ucieczk do Iranu o ktr my, naiwni, sami zabiegalimy! Pragn wyjani, e nie jest to postawa, antyamerykaska, czy antybrytyjska czy jakiekolwiek anty przed czymkolwiek, a ju na pewno nie proniemiecka czy tym bardziej profaszystowska. Pragmatyzm, to nie jest kwestia kierowania si emocjami a zabieganie o wasne interesy. Tymi na pewno s wolno i niepodlego ktre jeli nawet nie s niezbdne dla narodu, to na pewno uatwiaj mu realizacj w ramach wasnego pastwa, jego interesw. Aby osign te cele, wiadome tego elity narodowe, gotowe s zawrze kady pakt, nawet z diabem, gdyby tylko taki istnia (vide Stalin, czy Hitler), jeli tylko zagwarantowaoby to wolno i przynajmniej wzgldn niepodlego pastwow, wyraajc si pen autonomi w sferze regulowania stosunkw wewntrzpastwowych. Popatrzmy zreszt na to, jak postpuj USA, Wielka Brytania i inni. Im Stalin a i Hitler, pki tylko by przydatny, w niczym nie przeszkadza. Wic miast ich potpia, chowa ale etc. za to, jak nas potraktowaa historia, faszywi sojusznicy i wasna naiwno w trwao papierowych deklaracji, wycignijmy lekcj z tej historii i zacznijmy ich po prostu naladowa! Inaczej nigdy nie przerwiemy tego zakltego krgu historii, ktra nakazuje nam popenia wci te same bdy, tyle, e w rnych wariacjach. No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim, pord wielkiej gry wiatowych mocarstw, podzia si nasz mody Wojtek Jaruzelski wychowanek przedwojennego, katolickiego gimnazjum, syn kombatanta Wojny Obronnej z 1920 r. oraz wnuk zesaca z Powstania Styczniowego?

39

Geneza zdrady To ju Staroytni Chiczycy odkryli, e najatwiej zwerbowa jest kogo, kto ma problemy, komu mona pomc metod kija lub marchewki. Oficer werbunkowy, poza tymi oczywistymi chwytami, czsto siga po argumenty odwoujce si do ideaw figuranta, jego uczu wyszych. Wojciech Jaruzelski stan nie tylko przed dylematem; albo bdziesz z nami, albo wracasz na Sybir. Pomachano mu przed oczyma marchewk i kijem zarazem jego rodzicami, ktrych, co trzeba nadmieni, sowieci trzymali w niewoli a do ich mierci w ZSRR (ojciec zmar w czasie wojny, nim jeszcze Jaruzelski zosta onierzem II Dywizji im. gen. Dbrowskiego a matka w latach 60 i jedynie siostra powrcia do Polski). Sympatyczny oficer dobry wujek Smiersza, da modemu Wojtkowi papierosa, pozwoli mu zje ciepy posiek a moe w ogle jakikolwiek posiek i zacz z nim rozmawia. Nie jak pozostali sodaci, po rosyjsku, ale po polsku, cho z wyranym rosyjskim akcentem dla podkrelenia. Zacz mu opowiada o Polsce, o kraju dziecistwa, o jego rodzinie i silnych patriotycznych tradycjach. Zacz mwi o odpowiedzialnoci, jak jego przodkowie podjli i jaka dzi stoi take przed nim. e tchrzom atwo jest si wykrci ale jedynie odwany i naprawd odpowiedzialny m moe podj si tego zadania, ktre przed nim stoi. e tu nie chodzi o niego, ani dobrego wujka Smiersza tu nie chodzi o nas, tu s siy wiksze od nas wszystkich i nie ma innej moliwoci nimi pokierowa, jak im ulec pj razem, niczym bracia, na Niemcy. Walczc ze wsplnym wrogiem, dojdzie si tam, gdzie bya Polska i si j wyzwoli. Znw bdzie ona wolna i niepodlega. e wszyscy ludzie bd brami chopi i robotnicy nie bd cierpie niesprawiedliwoci, ale e to wy, Polacy sami bdziecie musieli to zorganizowa a my moemy wam tylko pomc i e innego wyjcia nie ma, jak i z nami i walczy z Niemcami a potem budowa now Polsk. Lepsz, jak poprzednia. Wybr by taki: to, albo pozosta i zgin w guagu. I mody Wojtek posucha... A czy dokadnie tak to wygldao czy inaczej? To szczeg. Tak wyglda schemat, kalka, z ktrej do dzi korzystaj Suby, nawet te nasze, demokratyczne ABW/AW i inne. Na tym wanie polega werbunek i tak zwerbowano Wojtka a jak kady na jego miejscu, tak i on zacz racjonalizowa swj wybr. Pocztkowo twierdzi, e to nie na powanie, e tylko na niby, e prowadzi tak gr, e tylko udaje lojalno i e kiedy zdradzi. e przyjdzie taki dzie, ale dzi musi udawa. Musi si std wyrwa, ocali ycie to przede wszystkim. e martwy na nic si nie zda Ojczynie ani rodzinie nie pomoe a tak, zabije chocia kilku Niemcw i wycignie mam i siostr z guagu (co mu si do mierci matki niestety nie udao taki by cenny!). udzi si wtedy tym wszystkim nasz Wojtek, dopki nie zmnia i nie zosta Wojciechem. Dopki nie zrozumia, e to by bilet w jedn stron i e ju jest ich, e nie ma odwrotu. Mniejsza z tym kiedy i jak Dobry Wujek Smiersza mu o tym przypomnia obnaajc swe gorsze oblicze, ale na pewno to uczyni to nieodzowny fragment rytuau inicjacji, jak przeywa kady dobry agent a takimi s, wbrew pozorom, ci, ktrzy nie podejmuj wsppracy dobrowolnie, samemu j inicjujc a ci, ktrych trzeba do niej zmusi perswazj, oczywicie. I Wojciech by dobrym agentem jednym z najlepszych. Inteligentny, z waciw postaw, lojalny i wierny jak kady lach sabaka, ktrego Wujek Smiersza hodowa. Kluczem do sukcesu hodowcy jest mechanizm racjonalizacji. Bardzo silna ludzka potrzeba wiary, e nie jest si narzdziem. e m ktry nas bije, tak naprawd nas kocha, e to co robimy, ma sens, e nie robimy tego, bo kto nam karze, ale e sami tego chcemy. I Wojciech, niczym zgwacona kobieta, wmwi sobie, e to nie by gwat, e tak naprawd, to on sam d... da z przekonania a nie przymusu! No przecie nawet dosta kwiaty w dowd uznania a i ciepe sowa kocham Ci pady z ust kochanka. Zacz wic nawet z tego powodu studiowa pisma uczone marksizmu-leninizmu i, niczym goj neofita studiujcy w synagodze, sta si w nich bardziej biegy, nili obrzezani przy urodzeniu. Tak wanie

40

dziaaj Suby te najlepsze (vel najgorsze), rekrutujce wedle starej szkoy. Bo wiedzmy, e jedyne, czego w Subach si kategorycznie nie znosi a nadmiemy, e tolerancja jest we bezgraniczna (vide pan Vogel), to niezaleno. Nie znajdziesz w nich po prostu przynajmniej tych wschodnich, od Pekinu, w zasadzie nawet po Waszyngton (a ju na pewno po Pary i Berlin), nikogo, na kogo nie byoby haka, za ktry mona w razie potrzeby pocign obro a jeli wtedy lach zaszczeka, to i kaganiec mu na pysk wcisn i na dodatek jeszcze pen misk na pusty odek przed oczyma bezczelnie zamacha. Tak... tak to dziaa. e co...? Nie wierzycie pastwo?! Mylicie, e tak moe i byo ale ju z pewnoci nie jest? e nie ma czym i jak ludzi szantaowa w Wolnej Polsce? O naiwni! Do Sub nie id niewinitka ani mentalne prawiczki tj. a i owszem wstpuj czasem w ich szeregi, ale bardzo szybko im to przechodzi a jeli nie i jest to trwaa przypado, do szybko si zuywaj i kocz z t prac tak lub inaczej. Ew. przynie wynie pozamiataj to szczyt ich kariery. Natomiast agenci operacyjni, tajni wsppracownicy, (czy jak ich tam zwa w wywiadzie rol TW spenia Kontakt Operacyjny) a take a moe przede wszystkim, funkcjonariusze nierejestrowi/ in pectore, to zawsze s ludzie, na ktrych co jest. W PRLu np., SB bardzo lubia rekrutowa tzw. mniejszoci sexualne. Nie jest to zreszt nic nowego. Suby wszystkich krajw wyszukuj ludzkich saboci, jak te zwizane z sexem, pienidzmi czy naogami i wszystkim innym, poprzez ktre mona skutecznie oddziaywa na figuranta i zmusza go do czynienia podug woli jego mocodawcw. Dla przykadu, oficjalnie przeprowadzona w PRL akcja hiacynt suya przede wszystkim MO i SB ale te WSW, gwnie do scharakteryzowania rodowiska polskich homosexualistw i wytypowania we figurantw, zdatnych do hodowli. Miao to swj cel w tym, aby inni, tj. zagraniczna konkurencja, nie przywaszczyli sobie bezpaskich pieskw i aby nie-przypadkiem wywiad wroga nie zwerbowa do pracy kogo na eksponowanym stanowisku (tak np. homosexualny szef wojskowego kontrwywiadu Cesarstwa Austrowgier zosta zmuszony do wsppracy przed I Wojn wiatow przez carski wywiad na rzecz Cesarstwa Rosji), oraz w tym, e cz z nich moga by zdatna do realizacji zada operacyjnych polskich sub: policji politycznej oraz wywiadu zagranicznego. No dobrze: Mwicie, e dzi bycie gejem nie jest ju adn ujm i stygmatu za sob nie pociga? Zawsze jest jaki kij i jaka marchewka. Skoro nie homosexualici, to stety/ niestety, zmusza to Suby do sigania po inne argumenta. Aby nadal sprawnie dziaa, robi dokadnie to samo i nawet w ten sam, wyprbowany od wiekw sposb, tylko wobec innych stygamtyzowanych grup spoecznych. Modnym ostatnio jest np. pedofila a patrzc na skal tego zjawiska w mediach, mona tylko domniemywa, jak udane owy maj nasi spec-head-hunterzy. Ale te, aby rozwia obawy obywateli. Nie kady rzeczywisty lub tylko dopasowany do szablonu, pedofil, zostaje od razu zwerbowany przez SpecSuby III RP, tak jak nie kady homosexualista, czy kryminalista mieci si w sferze zainteresowania Sub PRL... Tylko nieliczni speniaj kryteria, przy ktrych ich sabo to jedynie kwiatek do koucha dla werbownika. Nie liczcie jednak pastwo, e skoro a tak si rozgadaem, to zaraz te kryteria pastwu tutaj podam. Nic z tego nawet gdybym je wszystkie zna lub umia si ich domyli, nie uczynibym tego. Zatem modzi i pryszczaci (cho niekoniecznie z racji wieku) fani Janka Bonda, porucznika Borewicza czy Hansa Klossa, musz niestety oby si smakiem i nie mog liczy, e np. cigajc zdjcia swoich rwnolatek (w kocu kady z nas ma tyle lat na ile si czuje i kiedy mia tyle, co one) w przernych, wygimnastykowanych i powiedzmy szczerze, najczciej dobrowolnie przybranych przeze przed kamerk internetow (a i na ywo vide Galerianki), pozach, e wylduj od razu sprzed ekranu komputera w Agencji Wywiadu. Tak si nie stanie. O wiele bardziej prawdopodobne jest co innego a tam, gdzie zapewne trafi, co trzeba podkreli, w sposb szczeglny lubi

41

modych i wraliwych marzycieli. Wic jeli serio chcecie robi karier bankiera w Szwajcarii, pamitajcie drodzy chopcy i dziewczta, e podobny do was, wwczas mody, noszcy dugie wosy, wraliwy metalowiec (wtedy mwiono, satanista) Piotrek, wpierw swoje odsiedzia a dopiero pniej jego wychowawca wizienny go dostrzeg a i tak przedtem go zama! Zapamitajcie: pierwej kij (od szczotki w d... w wizieniu) a dopiero pniej marchewka (dla osodzenia sobie w buzi, po tym, co zdeponowali we wspwiniowie...). Zastanwcie si wic, czy aby na pewno nadal tego chcecie? Pamitajcie: im dalej w las, tym wicej drzew... a tam ju wiry lec!

Patriotyzm w PRL Wracajc jednak do generaa i jego roli, pozostaje zada pytanie; czym i dlaczego si tak wyrnia na pocztku lat 80 (a i wczeniej) na tle caej reszty establiszmentu PRL? Poza owymi feudalnymi elitami, ktre obsiady wwczas Polsk Ludow, niczym rj much gwno, istniaa alternatywna elita. Jak ju nadmieniem, wojsko, to wyjtkowa struktura na tle wszystkich innych instytucji pastwa. Opisaem j do obrazowo w rozdziale pierwszym i kolejnych na tle LWP. Uzupeniajc tamten wizerunek, naley doda, e poza przedstawionym podziaem na zupakw, oficerw etc. istnieje w kadej armii podzia na tych, ktrzy przeszli chrzest bojowy i tych, co proch wchali jeno na strzelnicy. Ci zaprawieni w boju si rzeczy stanowi elit, ci drudzy s z lekka pogardzani a jeli akurat nie ma ju wojny, to grupa weteranw si zamyka i zaczyna stanowi odrbn kast. We wczesnym PRL nie trudno byo o onierza, ktry by walczy z Niemcem (cho, paradoksalnie, pomimo i wwczas chory a nastpnie podporucznik Jaruzelski dowodzi zwiadem puku piechoty, na pytanie indagujcych go dziennikarzy, czy osobicie strzela kiedykolwiek do Niemcw, podobno nie odpowiedzia nawet jeli nie, jako oficer taktyczny by wysoko oceniany przez polskich i sowieckich przeoonych). Wrd dowdcw, pawie kady mia dowiadczenie frontowe, dlatego te, aby wyrni si na ich tle, znaczenia nabierao, ktry z nich przeszed peny szlak bojowy od samego pocztku tj. od Bitwy pod Lenino po Zdobycie Berlina. Atuty intelektu schodziy na dalszy plan (i w tym kontekcie, na tle knajackich wybrykw awansowanej tuszczy, przyszy genera z pewnoci si wyrnia). Z czasem, gdy wykruszaa si z przyczyn geriatrycznych, liczebno starej gwardii oraz wraz z awansami dawnych prostych onierzy Armii Berlinga na kolejne stopnie dowdcze, zmianie te ulegao oblicze ideologiczne elity Ludowego Wojska Polskiego. Wreszcie, pod koniec lat 70, przeszo 30 lat po wojnie, do gosu doszo drugie pokolenie (mowa tutaj nie tyle o Jaruzelskim). Ci onierze, cho byli wrd nich socjalici a nawet komunici i to nie tylko praktykujcy pro forma, ale nawet wierzcy de facto, byli to przede wszystkim w czasie wojny proci szeregowcy i podoficerowie. Byli to patrioci, ktrzy na Wielk Wojn poszli w mundurach z Orzekiem bez korony nie z wasnej winy ani woli. Oni cieszyli si, e Orzeek ma jeszcze skrzyda i pira! co do wiernie odda Marek Konrad wcielajc si w fikcyjn posta pk Kwiatkowskiego. Dla przypomnienia tamtejszych realiw: za onierzami przed bitw, w szeregu stali z karabinami i nadzianymi na bagnetami, sodaci NKWD, pilnujcy, aby ktry z nich przypadkiem nie zwtpi w swj patriotyzm, - ale zupenie niepotrzebnie. aden z nich nie ucieka ani si nie cofn bez rozkazu wstyd by tak byo, zwaszcza przed (pogardzanymi) Ruskimi, okazywa trwog. Prdzej ju dezerterowali po wojnie, kiedy przyszo im walczy z WiN oraz AKowcami, ale to ju inna historia. Faktem jest, e wrd tych, co wtedy odeszli, nie byo Wojciecha Jaruzelskiego on w Piotrkowie Trybunalskim 1946 roku by ju w peni lojalny Sowietom, ale jeszcze kilka miesicy wczeniej, wsplna akcja UPA i WiN w Hrubieszowie, wymierzona przeciwko NKWD, PUBP, MO i lokalnemu

42

komitetowi PPR, prawdopodobnie odbya si przy jego cichej wsppracy. Mniejsza dzi o to. W kadym razie, wanie ci ludzie, ktrzy wtedy pod koniec lat 60 i na pocztku 70 doszli do rednich i wyszych stopni dowdczych w LWP oraz WSW, niewtpliwie stanowili jak alternatyw wobec czerwonej hooty, ktra uzurpowaa sobie prawo do rzdzenia Polsk, tylko dlatego, bo Batiuszka Stalin im j da w nagrod. Zreszt, ju sam Wadysaw Gomuka, przy nich, to by przeom! Kto dzi z Pastwa pamita, e w 1956 r. Sowieci wysali na Warszaw czogi do spacyfikowania powstania narodowego? Zupenie tak, jak w tym samym roku na Budapeszt! My zreszt bylimy pierwsi. Syszelicie w ogle o czym takim? O wos uniknlimy wtedy tego, czego nie uniknli niestety nasi bracia, Wgrzy. Bdem premiera Imre Nagya, wgierskiego komunisty nota bene, bya wwczas decyzja o wystpieniu z Ukadu Warszawskiego i to wanie spowodowao pacyfikacj Wgier a nie demokratyczne i pronarodowe przemiany. Gomuka by odbierany przez KC KPZR, jako nacjonalista i moe nawet jako antyradziecki sympatyk Jzefa Broz pseudonim Tito a pomimo tego si utrzyma. Owszem, niewtpliwie by komunist i kanali, ktra w czasach stalinowskich dopucia si zbrodni na wasnym narodzie, ale budzi gbok awersj i nieufno Sowietw, tym bardziej, e wywodzi si ze rodowiska partyzantki PPR i nie by tak ulegy Moskwie, jak hodowane w cieplarnianych warunkach krzewy i ich latorole z Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, czy Biaorusi. Towarzysz Wiesaw tj. Wadysaw Gomuka by nawet wiziony po wojnie przez UB za odchylenia prawicowe i nacjonalistyczne i co gorsza dla Sowietw, cieszy si wwczas (1956) autentycznym poparciem spoecznym. No ale on, w przeciwiestwie do swego wgierskiego kolegi, ktrego zainspirowa swoj elekcj, taki nieodpowiedzialny nie by i deklarujc formaln lojalno Polski wobec ZSRR, zyska dla nas a przede wszystkim dla siebie, jako politycznego namiestnika Sowietw i gow Polski Ludowej, pewn autonomi w radzieckiej orbicie wpyww. Od tego czasu Polska zacza stopniowo wyzwala si spod elaznego ucisku Sowietw i osadzonych przeze POPw a ich wpyw na nasz wewntrzn polityk mala tak dugo, jak nominalnie pozostawalimy sojusznikiem ZSRR. Nie znaczy to oczywicie, e komunici radzieccy zrezygnowali z kontroli co to, to nie. Pozwolili Gomuce rozwiza UB i zwolni z urzdw co bardziej antypatyczne i antypolskie kreatury, pozostawiajc sobie jednak cich kontrol nad armi. Ta w midzyczasie, przesza pod zarzd GRU, ktry w okresie wojny zajmowa si wywiadem strategicznym w odlegych pastwach jak USA i Kanada a po mierci Stalina i powoaniu w miejsce NKWD, KGB, przej od nich klasyczne funkcje przypisane subom wojskowym. KGB prowadzia w Polsce agentur cywiln a GRU skupio si na LWP, przy czym wpywy KGB na aparat pastwa, byy stopniowo ograniczane a przynajmniej formalnie, ich ingerencja nie zaburzya procesw emancypacji PRL i za Gierka, nasze pastwo byo w zasadzie ju niepodlege, w sensie, cakiem samorzdne i nawet prowadzce niezalen od Kremla polityk zagraniczn. Cho, oczywicie, mielimy narzucony pewien gwny i nieusuwalny kanon: o przyjani polsko-radzieckiej. Poza tym jednym dogmatem, Edward Gierek i PRL by w zasadzie nie mniej niezaleny, od swoich skurwysynw (to okrelenie weszo do oficjalnego jzyka polityki i nauk politycznych, dziki Teodorowi Rooseveltowi, 26 prezydentowi USA w latach 1901-1909, kiedy to a propos Nikaragui, - wwczas pkolonii amerykaskiej, podzieli wiat i jego przywdcw na dwa rodzaje: obcych i swoich skurwysynw) jakimi otaczao si wtedy USA. Taki po prostu by (a i nadal jest), ten wiat: Pierwszy wiat tj. USA i ich satelity, Drugi wiat tzn. ZSRR i jego satelity, oraz Trzeci wiat, czyli zadupie o ktre dla rozrywki i oglnej rwnowagi si, walczyli geostratedzy obydwu zwanionych ideologicznie obozw. Innej opcji nie byo.

43

W wietle pow. musimy te zda sobie spraw z tego, e w PRLu nie istnia jasny mechanizm wyaniania elit politycznych, czy te wej, gensekw przywdcw pastwowych. W sytuacji, w ktrej demokracja ma charakter czysto fasadowy, bardziej od wynikw wyborczych, liczy si gos politycznego zaplecza. Gomuka odszed ze stanowiska w drodze maego zamachu stanu, jaki przeprowadzili jego oponenci w PZPR i SB (vide policja polityczna). Po prostu powstaa w onie partii oraz sub specjalnych (gw. cywilnych), grupa modych wilkw ambitnych i zdolnych (jak na PRL) dziaaczy, ktrym drog przestpowali starzy i zasueni i dla ktrych mokosy stanowiy zagroenie. Starzy celowo, jak kady na ich miejscu, dyli do zachowania raz zdobytej wadzy a co prowadzio do znanego z literatury przedmiotu, zjawiska alternacji czy te alienacji wadzy i jak kada wadza, tak i ta zdobyta przez towarzysza Wiesawa, si po prostu zuya. Cho w 1956 by on autentycznym bohaterem ludu, w 1970, po wydarzeniach na wybrzeu, nikt tego ju nie pamita. W PRLu opisan przeze mnie funkcj bazaru speniay zakady pracy a wtrowa im Koci chrzecijaski odpowiednik arabskiego/perskiego meczetu. I pamitajc stare iraskie przysowie: tam gdzie bazar z meczetem s ze sob zgodne, tam i szach ulec musi, nowa ekipa wykolegowaa ze stanowiska towarzysza Wiesawa i jego zausznikw, odsyajc ich na zasuon cho i tak spnion o kilka lat, polityczn emerytur. Nie wnikajmy dzi, czy rozruchy na wybrzeu byy spontaniczne, czy nie to nie istotne, podobnie, jak dzi wikszego znaczenia nie ma, czy afery s rzeczywiste, czy krojone na miar politycznych potrzeb. One po prostu s i zmieniaj rzeczywisto. Ich tem w jakim sensie zawsze byy i s suby specjalne a cilej policja polityczna od tego przecie ona jest, aby zmiany u szczytu wadzy nie byy przypadkowe i pamitajc jeszcze, e kto mieczem (sztyletem) wojuje, od miecza (sztyletu) ginie, naley rozpatrzy kazus detronizacji Edwarda Gierka w tym wanie kontekcie. Poprzez powstanie ruchu spoecznego, jakim bya Solidarno, Edward Gierek poegna si ze stanowiskiem. Czy bya to zatem przypadkowa zbieno wybuchu ywiou narodowego, czy operacja zmiany ekipy wadzy, ktra by moe za nadto rozbudzia aspiracje naszego spoeczestwa i wymkna si spod kontroli? Kto dzi tego dojdzie...? Mona jedynie tak spekulowa, bowiem, skoro Bieruta odsunito po protestach spoecznych, ktrym przewodzi Gomuka a jego samego odsunito (prawdopodobnie) prowokujc robotnicz ulic PRL na wybrzeu, to czy (nie) przypadkiem, si wychylenia wahada, np. ci, ktrych w 1956 i 1968 odsunito (na zbyt dugo) od korytka wadzy, czy nie oni chcieli a propos Solidarnoci, przystawi swego ryjka do ponownie? Popatrzmy czy przypadkiem zasueni a zdegradowani stalinowcy, nie chcieli chocia wykorzysta powstaej sytuacji, jaka si nadarzya (by moe w sposb niesterowany a jeli nawet, to dla nich przypadkowy), i czy np. pod szyldem Komitetu Obrony Robotnikw, nie doczyli oni do szeregu prostego ludu, aby pomagajc mu, jako elita, w artykulacji jego interesw, przej wadz? Dokadnie tak zrobi Gomuka! Nie twierdz, e wszyscy KORowcy i caa opozycja demokratyczna w PRL, to byli stalinowcy a jeli nawet wrd nich tacy wystpowali lub ich dzieci, to e ich interes by wwczas sprzeczny z polskim interesem narodowym. Tak nie byo. KOR skada si z rnych ludzi penej reprezentacji wczesnych elit inteligencji pracujcej. PRLu nie budowali tylko zdrajcy i sprzedawczyki, ale take ludzie, ktrzy wiedzieli, e Polska jest jedna i e patriot jest si w kraju a nie na obczynie. Wikszo, ktrzy wtedy yli, chciao odbudowa kraj, tak dotkliwie zrujnowany wojn. To byli ludzie o postawie prospoecznej, dla ktrych PRL by jedyn alternatyw. Krawiec kraje, jak mu materii staje a ta bya z przyczyn od nich niezalenych, z czerwonego sukna. Wic aby doszy do niej fragment biaego ptna, godzili si na to, czego zmieni nie mogli. Ich dzieci natomiast, na fali modzieczego buntu, wierzyli, e mog obali sowieck dominacje tylko manifestujc swoj

44

niezaleno i przywizanie do tradycji patriotycznej. Na tym tle, tych kilku KORowcw/ exstalinowcw po stronie spoecznej, cakiem susznie tonowao nastroje, ktre mogy przerodzi si w prawdziw rze. Robotnicy krzyczeli: precz z komun! I tylko kto niby i czym, mia j wtedy zastpi w samym sercu Sowieckiego Imperium?! Zwrcie uwag, czego si domaga KOR inteligencja ruchu zwizkowego. Postulaty Solidarnoci, ktre zostay zredagowane w oficjalnych dokumentach, czyli stanowisku strony spoecznej, sprowadzay si, (w zasadzie susznie vide geopolityczne realia) do hasa: socjalizm tak, zamordyzm nie. 21 postulatw z 17 sierpnia 1980 roku, dotyczyo gwnie kwestii socjalnych, ktrym bankrutujce pastwo socjalistyczne, rozbudzajce nadzieje robotnikw, po prostu nie mogo ekonomicznie sprosta. Za postulaty polityczne moemy uzna tylko kilka, z listy 21 da i paradoksalnie, ich spenienie byo atwiejsze, od spenienia postulatw pacowych. Pomijajc ju zupenie pytanie, gdzie za Gierka by ten zamordyzm (Edward to nie by Gomuka, cho oczywicie, aniokiem te nie by)?, Naley zada inne czy aby na pewno Solidarno i jej intelektualna nadbudwka nie przeceniay swoich si? Czy mona powstrzyma narodowy ywio sowem, kiedy ju si on rozpali? Uwaam e nie. Kiedy Jaruzelski wyprowadzi czogi na ulic, oczywicie e dziaa na korzy Sowietw dziki niemu nie musieli oni pacyfikowa caego narodu i angaowa pokanych si i rodkw militarnych oraz policyjnych, siejc przy tym w Polsce terror przez najbliszych kilka, (jeli nie kilkanacie) lat. Ta interwencja wzmocniaby opcj twardogowych komunistw w ZSRR i przynajmniej opnia pierestrojk a nawet moga skutkowa restauracj sowieckiego militaryzmu. To dlatego, obiektywnie rzecz ujmujc, to my, jako Polacy, zyskalimy na tym duo wicej, nili Sowieci, e wprowadzono u nas Stan Wojenny. Nie utracilimy swojego pastwa (i jego terytorium na rzecz NRD gdyby dokonano interwencji, bardzo trudno byoby potem wyprosi nieproszonych goci), oddajc go we wadanie wrogim etnicznie i ideologicznie, elementom (zewntrznym i wewntrznym), oraz nie wytracajc daremnie kwiatu inteligencji polskiego narodu, ktry niestety, wychowywany by tradycyjnie tj. w myl strasznej ideologii romantycznej. Mimo tego wychowania, dziki interwencji Jaruzelskiego (tego oraz kolejnego zamachu stanu, gen. Kiszczaka dokonanego przy wsppracy dawnej opozycji, - ale o tym poniej), dzi owo pokolenie stanowi potencja i rezerwuar, w onie ktrego moe si zrodzi alternatywna elita, ktra przejmie wadz i by moe, e zaprowadzi waciwe porzdki. Pocztkiem rezurekcji musi by naprawienie poj i zastpienie szumnej i czstokro antynarodowej ideologii romantycznej, tradycj pozytywizmu. Pragmatycy te s patriotami, nie mniejszymi od tych, ktrym tylko przelana krew bya pikna. W hekatombie Narodu nie ma niestety niczego wzniosego i nie mona chwali czynw, ktre j sprowadzaj, jak Powstanie Warszawskie, bdce bezsensownym, cho nieporwnywalnym w skali wiata, aktem heroizmu narodu (i braku odpowiedzialnoci elit w sensie militarnym, to byo zabjstwo ludnoci cywilnej i prosowiecka przysuga). Trzeba pamita, e gdzie dwch si bije, tam trzeci korzysta i do tego trzeba sprowadzi take tamt ch wzniecenia poogi, tj. Solidarno. Bo nie moe by najmniejszej wtpliwoci, e Rosjanie sentymentw nie uznaj i tak wtedy jak i w analogicznej sytuacji wspczenie, postpiliby jednakowo miadc niepodlegociowe aspiracje Lachw. Dzisiaj rzdzcy Federacj Rosyjsk, obecnie jej premier, Wodzimierz Putin, to wychowanek pokolenia, ktre wwczas rzdzio ZSRR. Byy czekista, zasuony oficer wywiadu, wic jak najbardziej, jego wspczesne dziaania mog nam rzuci wiato na sposb mylenia oraz dziaania wczesnych przywdcw Zwizku Radzieckiego, do ktrego z silnym sentymentem zreszt nawizuje. Wspczesna Rosja, tak jak dawna ZSRR, ma swoje interesy i s one niezmienne. Jeli co im zagraa a niewtpliwie takim zagroeniem s niepomylne im zmiany w kraju, z ktrym Rosja/ZSRR graniczy, zawsze, jeli nie maj lepszej alternatywy,

45

interweniuj zbrojnie. Tak byo cakiem niedawno w Gruzji, ktra przecie miaa solidne gwarancje zachodu. Ba!, ktrego rzekomo bya sojusznikiem! I co si stao? Jako nikt, poza naszym prezydentem Lechem Kaczyskim i jego odpowiednikami z byych SSR europejskich, nie podnis wrzawy a i ta niestety przejawiaa si w przekomicznych acz dramatycznych gestach. Jak ju to nadmieniem wielokrotnie cytujc Stalina, w polityce liczy si to, ile papie ma dywizji gdy to wanie bro jest narzdziem rzeczywistej a nie deklaratywnej polityki. Dlatego, nie majc takiego narzdzia w rkach, Prezydent RP ad Gruzji a i nasza Solidarno lat 80, moga co najwyej pokrzykiwa. W obliczu wojny, zostaaby na lodzie bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony kogokolwiek. Pamitajmy: Polska Ludowa nie bya adnym sojusznikiem dla USA w roku 1980, czy 1981 a nawet w 1991 nie! Nawet takim, jak Gruzja w 2008 r. nie bylimy. Gdyby wtedy tumy polskich robotnikw zrzeszone wok Solidarnoci, posuchay i ulegy nastrojom, szerzonym przez tych, co piewali: i na drzewach, zamiast lici, bd wisie komunici, to Polacy zamiast warkotu czogw dywizji NATO, z megafonw Radia Wolna Europa syszeliby wyrazy gbokiego poparcia, jakie narody wolnego wiata, l uciemionemu Narodowi Polskiemu a nastpnie nasi buczuczni rodacy, wysuchaliby pieni zagrzewajcych ich do dalszej walki oraz pokrzepiajce informacje, jak to Zachd walczy z ZSRR nakadajc na np. sankcj typu: zabrania si czonkom KPZR wstpu do sklepw Harrodsa w Londynie w dniu rumuskiego wita narodowego, takiego lub innego (to nie jest art! Czerwona arystokracja wszystkich demoludw, lubia wycieczki na zakupy i dawaa na tyle dobrze zarobi zachodnim kapitalistom, e al byoby w dni powszednie im tego zakazywa!), czy jeszcze lepiej: z powodu interwencji wojsk ukadu warszawskiego w Polsce, nakada si limity eksportowe na kawior z bieugi oraz podnosi si na ca. Niczego wicej by si nasi nie nauczeni klsk wrzeniow rodacy nie doczekali i po raz kolejny, zacierajc zy i zagryzajc zby, klli by pod nosem. Tylko na kogo? Wilka (ZSRR), e ma ky, psa pasterskiego (wierni alianci? To chyba nie ta wojna, kiedy nam wierno przyrzekali), e zaspa, czy na samych siebie, za naiwno? Polacy, wychowani w duchu romantyzmu, niestety nie rozumiej tego, jak pojcie solidarnoci rozumiej mieszkacy krajw na zachd od Odry a i nawet na wschd od Bugu. Licz si zawsze dzigi i wsplne interesy. Dlatego na ZSRR adne a zwaszcza powaniejsze sankcje, nie zostayby wtedy naoone, tak jak w 2008 r. nikt si specjalnie, poza Polsk i wyrugowanymi z rurocigu pnocnego, pastwami batyckimi, oraz spauperyzowan gazowo Ukrain, nie przej Gruzj. W tamtych czasach rudy metali tak jak byy sprzedawane przez ZSRR, tak nadal wdrowayby przez Finlandi na zachd. Nota bene, w ten sposb samym Amerykanom udao si zakupi do tytanu, aby zbudowa flot hipersonicznych samolotw szpiegowskich SR-71 BlackBird. Gospodarka wiatowa to zesp poczonych naczy i aby nie znale si z rk w nocniku, wodarze pastw musz dba o to, aby ich ojczyzny miay takie gospodarki, e nie mona bdzie ich powici w imi wyszych celw. Handlu z ZSRR, jako najwikszym i wwczas najtaszym rezerwuarem zasobw naturalnych, jaki zna wiat, nie mona byo ani wwczas, ani teraz, zaprzesta. ZSRR wytrzymaby te sankcje na pewno duej, nili jego wrodzy ideologicznie partnerzy w interesach (z dzisiejsz Rosj jest ju troszeczk inaczej, ale to Europy nie sta teraz na takie sankcje). Koczc ju wykad pragmatyzmu narodowego, dodam, e 13 grudnia 1981 r. gen. Jaruzelski, zupenie podobnie do tego, jak Juliusz Cezar Senat, rozpdzi PZPR oraz poskromi feudaw. Przez wzgld na uzalenienie od ZSRR, obj wadz pod szyldem PRL i jej dotychczasowej religii marksizmu (religia, wbrew temu, co sdzi wikszo, to nie jest wiara w boga. Buddyzm, cho ateistyczny, jest religi. Religia to kwestia sprawowania kultu publiczne rytuay, okrelone wartoci i ich manifestowanie. To tabu, oddzielajce sacrum od profanum

46

w przestrzeni publicznej i prywatnej). Postpi zatem podobnie, jak Ramzes II, kiedy przej wadz zmieni lub podporzdkowa sobie kapanw a starych bogw i rytuay zostawi. W zasadzie nawet zmieni nie tylko kapanw, ale i religi (reformy rzdu Rakowskiego), pozostawiajc tylko jej nazw, ale o tym wspczenie rzdzcy ju nie lubi wspomina. Jest to dla nich przykra i nader upokarzajca historia (ju byli w ogrdku, ju witali si z gsk, gdy nagle... Wojtek wpad z dywizj pancern). Kiedy Jaruzelski nakaza aresztowa kierownictwo PZPR i Solidarnoci, obali tym samym suwerena i sam przej jego rol. Aby zdoby i utrzyma wadze, musia si umocni. Wpierw pozbawi jej tych, ktrzy j sprawowali (PZPR) ale aby j zachowa, musia te osabi tych, ktrym j rzekomo odebra sprzed nosa (Solidarno i jej wtpliwi liderzy). Mimo wszystko, jego interwencja, okazaa si by nader agodn wbrew temu, jak to wtedy wygldao w TV i na ulicach. Jeli przyrwnywa junt Jaruzelskiego, do podobnej mu junty np. gen. Pinocheta, to ta pierwsza mieni si wrcz sanatorium a o czym zreszt mog zawiadczy wspomnienia opozycjonistw z obozw internowania, jakie zorganizowaa im wadza (no moe nie Wadysaw Frasyniuk ten si ali, e dostawa w p...ol od klawiszy i mu nie pozwalali np. czyta ksiek, podczas gdy to sowa Frasyniuka! Adamowi Michnikowi pozwalali. On to zrzuca na karby tego, e by niedouczony i SB rzekomo obawiaa si tego, e przypadkiem si czego nauczy, ale Michnikowi oczytanemu intelektualicie, - sowa Frasyniuka! - co tam niech czyta, gorszy nie bdzie. Do naiwn, trzeba przyzna, pan Wadysaw ma lub mia percepcj...). Nie mwi, e wszyscy mieli komfortowe warunki, co to to nie (vide przytoczony Frasyniuk), ale niektrym stworzono naprawd takie, ktre nie przystaj do ich martyrologicznej karty, jak machaj dzi, niby legitymacj do sprawowania wadzy!

Nowy ad To wanie wtedy po raz pierwszy w historii Polski, suby nie tylko wymkny si spod kontroli, ale wrcz przejy funkcj krla w pastwie. Od tego czasu, tj. 13 grudnia 1981 roku, naley datowa okres w historii Polski, jaki mona nazwa zbiorczym mianem Polskiej Rzeczypospolitej Specjalnej. W zasadzie od wtedy, a do teraz, trwa nieprzerwanie walka o wadz najrniejszych, (faktycznych a nie malowanych), stronnictw politycznych frakcji w onie cywilnych, wojskowych, polskich i nie polskich sub specjalnych. W efekcie czego, drugi zamach stanu w najnowszej historii Polski, pozbawiony ju elementu puczu i terroru rewolucyjnego (czogi na ulicach), wrcz trzeba to przyzna, elegancki majstersztyk, mia miejsce w Magdalence. Dokona go wczesny szef wszystkich sub (cywilnych i wojskowych), gen. Czesaw Kiszczak obalajc przy tym reym gen. Jaruzelskiego i koczc tym samym reformy Wilczka-Rakowskiego, podobne tym, ktre onegdaj Cezar chcia sprezentowa ludowi. By by uczciwym wobec historii i czytelnikw, trzeba odda cze i uznanie gen. Kiszczakowi, e zrobi bezkrwaw rewolucj. Niczym ginekolog/poonik a nawet matka, wyda na wiat Now, III Rzeczypospolit Polsk! Czy byo to ze dla narodu? Nie uwaam tak i rozumiem wczesn sytuacj, przemawiajc za tym, aby rozwiza PRL. Wadza nie moe istnie bez zaledwie kilku czynnikw: pienidzy, aparatu represji i legitymizacji. wczesna ekipa WSW i Zarzdu Wywiadu, stanowica tzw. mafi walutow, ktr ju z grubsza opisaem, wiedziaa, e aby zapewni sobie swobod dziaa, musi zrzec si zewntrznych znamion wadzy, czyli Jaruzelskiego. Wtedy ci, ktrzy bd j sprawowali w ich imieniu nominalnie, zyskaj uznanie (legitymizacj), zarazem wobec wasnych obywateli, jak i na arenie midzynarodowej. Do przeprowadzenia tego manewru, potrzebni byli sprawdzeni, zaufani ludzie po tej drugiej, tzw. opozycyjnej stronie. Nie wiem, czy gen. Wojciech Jaruzelski by wiadom tego, co pod jego nosem zaszo, ale mona to opisa, odwoujc si do przykadw z historii Rzymu, w ten sposb:

47

W 1981 r. Wojciech Jaruzelski jako Cezar a gen. Kiszczak, jako Marek Antoniusz, przekraczaj Rubikon i obalaj Republik w 1983 r. Nastpnie Marek Antoniusz, z braku widocznego Brutusa oraz Cycerona, wciela si w obie te postaci naraz i w efekcie czego ustanawia II Triumwirat w 1989 r., preparujc testament, ktrego Oktawianem Cezarem, czyni tzw. opozycj demokratyczna o okrelonej proweniencji, tj. pochodzeniu krew z krwi prawosawnych Juliuszw, rol Lepidusa za (w zasadzie Lepidusem bya strona spoeczna, ale to ona nosia wieniec laurowy Cezara wic...) powierza si cywilnemu wywiadowi. Triumwirat trwa mniej wicej do roku 1993, kiedy to z funkcji Ministra Spraw Zagranicznych odchodzi Krzysztof Skubiszewski. Co si wtedy takiego wydarzyo i czemu akurat odejcie Skubiszewskiego stanowi cezur? Wtedy doszo do podziau na frakcj i triumwirat zacz chwia si w posadach. Kiedy go zawierano, wytyczono uniwersalne cele, ktrych gwarantem by Skubiszewski i jego plan, okrelajcy, co powinna osign Rzeczypospolita, aeby zapewni jej bezpieczestwo i suwerenno a triumwirom pozwoli na realizowaniu celw wewntrznych. Kade pastwo, aeby by samodzielnym podmiotem prawa midzynarodowego, musi mie prawo legacji tj. wysyania ambasadorw. Resort Spraw Zagranicznych, jest obok spraw wojskowych i policji oraz sdw a take skarbu i finansw, najistotniejszy dla jego istnienia. Mona wrcz powiedzie, e nie ma i nigdy nie byo (niepodlegego) pastwa, ktre nie posiadao wskazanych ministerstw/resortw a wszystkie inne, stanowi tylko kwiatek do koucha. Wic aby przeledzi kto rzdzi lub rzdzi danym pastwem, naley przede wszystkim przeanalizowa, kto i w jaki sposb/w czyim imieniu, sprawuje faktyczn kontrol nad ministerstwami odpowiedzialnymi za te resorty. W Polsce s to MSZ, MSW (MSWiA), Ministerstwo Sprawiedliwoci, MON, Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Finansw. I to wanie wiadczy o tym, kto, jak i dlaczego sprawuje wadz to, jak si zachowuj i do osignicia jakich celw d wymienieni pow. ministrowie, nie za jaka tam minister zdrowia, jaki tam premier (chocia to nie zawsze), czy inni mniej, lub bardziej malowani politycy. Pan Skubiczewski by Ministrem Spraw Zagranicznych od 13 wrzenia 1989 r. do 25 padziernika 1993 r. czyli piciu kolejnych rzdw, z czego 4 ju w III Rzeczypospolitej! W rzeczywistym kierownictwie politycznym RP, ktrego, (jak uwaam), ciar spoczywa wtedy (a i obecnie) poza organami konstytucyjnymi, uwierzono, e organizacje typu NATO i EWG oraz uregulowanie stosunkw wzajemnych z RFN, bd dostatecznym gwarantem bezpieczestwa Polski, pozwalajcym przy okazji czyni Subom niemale dowolne porzdki wewntrz kraju. Tak wanie doktryn przyjli i poczwszy od zabiegw ministra Skubiszewskiego (a nawet wczeniejszych), zaczli realizowa najbardziej wybitni reprezentanci tego rodowiska niezalenie od przybranych wwczas barw partyjnych. Pki wszyscy oni dyli do osignicia tego celu, dbali oni take o interes Polski, ktry by wtedy jeszcze zbieny z ich interesem partykularnym. Sdzili mianowicie, e po upadku Paktu Warszawskiego i rozpadzie ZSRR, naturalnym zwycizc blisko pwiecznego konfliktu, ktry moe i musi wypeni powsta prni, jest tzw. Zachd. W zwizku z tym, naleao dy do poczenia naszych struktur pastwowych z nowym hegemonem. Takie rozwizanie byo logiczne i miao zapewni Polsce bezpieczestwo a jej kierownictwu politycznemu; suwerenno, niezaleno oraz dobrobyt, na ktrym take skorzystaliby zwykli obywatele. Ta koncepcja, okrelana mianem strategii czy te planu Skubiszewskiego od nazwiska Pana Ministra, zrodzia si w onie elity Sub, jak stanowi wywiad. Wywiad PRL, cho nominalnie w ramach Suby Bezpieczestwa, by odrbn i niezalen struktur. Dopiero od zamachu stanu gen. Jaruzelskiego podporzdkowany by subom wojskowym a i mimo tego, cieszy si do szerok autonomi i bardziej by partnerem, jak poddanym WSW. To oni stanowili wesp tzw. mafi walutow (o czym ju nadmieniem) i podzielili wpywy midzy siebie. WSW, jako najsilniejsza, przesza fasadow reform, polegajca gwne na

48

zmianie nazwy i oddzieleniu od wojskowych sub specjalnych, instytucji andarmerii tj. policji wojskowej. SB, jako struktura wysoce zbyteczna, przesza weryfikacj, ktra nie dotyczya jednak Zarzdu Wywiadu SB i tene, niemale w caoci, (nie liczc dobrowolnych emerytur), wszed w skad UOP. Gwarantem strony spoecznej, wcale nie byli komunici a antykomunici i to konflikty w ich onie zapocztkoway rozpad Triumwiratu. Wreszcie, z chwil dojcia do wadzy brzydko wykolegowanych PZPRowcw, co nastpio pod szyldem SLD (przetrwali za poyczone w Moskwie pienidze Triumwirowie si z nimi nie podzielili), wraz ze zbrojnym ramieniem, czyli czci nie zweryfikowanych pozytywnie SBew, zmianie uleg ukad si i reguy gry. Od wtedy to datujemy okres napierdalanki pomidzy wszystkimi tymi frakcjami i klanami, ktry trwa do teraz. Wtedy to, jeszcze zwarte struktury sub, zaczy si wewntrznie dzieli, czy te, w z zasadzie wtedy ujawniy si i uwydatniy naturalne podziay rodzinno-towarzyskie, ktre istniay ju wczeniej a tylko przybray na sile i znaczeniu, inicjujc nowe wojny. Trwa to ju poniekd zbyt dugo i tylko wyczekiwa, kto signie ostatecznie po wadz. Kto bdzie kim w tej antycznej tragedii? Jak wierz, to pokae i obnay historia ta nam najblisza, ktr wanie dla nas pisz. Tak prosz pastwa, yjemy w arcyciekawych czasach i tylko szkoda, e wikszo z nas tego nie dostrzega. Wierz, e rwnie w Rzymie niewielu rozumiao sens wydarze, jakie miay miejsce i to, co dzi moemy oglda w serialu Rzym, przecitnego Rzymianina by wprawio w prawdziwe oburzenie i nie mniejsze zdumienie. Ale kto wie, by moe i nam potomni zobacz podobny serial w przyszoci, tylko, e zatyt. Polska? Ciekawe, oczywicie, jeeli tego doyjemy, co bdziemy wwczas czuli go ogldajc? I czy ten serial bdzie si jeszcze nazywa Polska? Czy aktorzy bd mwili po Polsku? Bowiem paradoksalnie, mona obroni tez, e najwikszy zakres suwerennoci pastwowej, Polska posiadaa pod koniec lat 80 (lata 88 do 90, po czci, 91). I nigdy pniej, w sposb formalny (nie wiem, na ile w sposb faktyczny), nie mielimy, jako pastwo, takiej swobody dziaania. Dzi np. prba uchwalenia i tym bardziej, realizacji Ustawy o (swobodzie dodane przez red.) dziaalnoci gospodarczej autorstwa ww. ministra w rzdzie Mieczysawa Rakowskiego, Pana Mieczysawa Wilczka, zostaaby zablokowana chociaby przez zobowizania traktatowe, jakie wzia na siebie Polska przystpujc do Wsplnot Europejskich (a nawet, jeszcze przyjmujc umowy przedakcesyjne, czy te o rzekomo wolnym handlu z EWG). Zakres regulacji, jakie narzuca Unia (od 1 grudnia powstanie jako niezalene pastwo!), daleko wykracza, poza minimalistyczn/liberaln koncepcj wprowadzon przez Rzd Rakowskiego. Wtedy, dziki temu prawu, w kilka lat odrobilimy dekad gospodarczej stagnacji (a moglimy cay PRL) i zaradni (wcale niekoniecznie sami bezpieczniacy i nomenklatura), mogli si po prostu dorobi. Praktycznie kady, kto mia rce zdolne i chtne do pracy mg na miar wasnych moliwoci i aspiracji, otworzy firm i zacz w sposb nieskrpowany, wiadczy usugi, handlowa, produkowa zarabia pienidze. Ale co by to byo, gdyby tak wszyscy mogli? Wadza nie lubi, kiedy kto wyrasta ponad ni i bardzo szybko zaczto poprawia reformy, ktre zainicjowa Jaruzelski, Rakowski i Wilczek. Dzi PO pozoruje w osobie posa Palikota dziaania na rzecz przywrcenia normalnoci. Komisja Przyjazne pastwo wydaje si jednak nie dziaa a sam jej patron, wicej czasu powica na paradowanie w mediach w koszulkach z napisem jestem gejem, czy wymachujc sztucznym czonkiem przed kamerami. Rakowski i Wilczek, to byli ludzie, ktrzy co rzeczywistego zrobili jak to drzewiej mawiali? Nie malowani, a... zreszt... poczekamy, zobaczymy...

Radosaw Herka

49