Vous êtes sur la page 1sur 9

Flores sub rosa fossa

1. Wat is de titel? Flores sub rosa fossa (Onder de roos bloeit de gracht) 2. Welke kunstenaar heeft dit werk gemaakt? Linda Nieuwstad 3a. Hoe groot is het werk? 2 m bij 1 m bij 1,70 m 3b. Uit welk jaar komt het werk? 2011 4. Van welke materialen is het gemaakt? Staal, pvc, plastic, vrachtwagen/bouwzeil, stijgerweefsel 5a. Welke techniek(en) is (zijn) toegepast (bewerkingen)? En geef een toelichting ter verduidelijking. Omdat ik hierover niets kon vinden, heb ik contact opgenomen met de kunstenares zelf. Ik heb haar over de telefoon gesproken. Ze vertelde mij dat ze begint met het maken van een schaalmodel van een bloem (1:10). Daarna maakt ze deze op originele grootte. Zij maakt gebruik van de volgende technieken: lassen van stalen frame. Vervolgens gaat zij aan de slag met betonijzer. Vervolgens slijpt zij het omgevormde betonijzer. Ook maakt ze gebruik van een industrile naaimachine. Daarmee bewerkt zij het zeil voor de bloembladen. Zij gaf zelf aan af en toe de naaimachine zijn gang te laten gang door uit te schieten. Zij wilde dat het kunstwerk iets levendigs uitstraalde en niet pers mooie gemaakt perfecte bloemen, dat nam de levendigheid weg volgens haar. 6. Beschrijf uitvoerig wat er te zien is Je ziet een bloemstuk met een hoogte van ca. 1,70 m. De bloemen hebben de kleuren: blauw, oranje, wit en roze. Met op de blaadjes ook weer verschillende kleuren en patronen. Prachtig om te zien vind ik! Het bloemstuk bevind zich op een plateau (verhoging). Op het plateau ligt ook een bordje met daarop vermeld de naam van de kunstenares en zo ook de titel van beeld.

Beeldaspecten 1. Licht De lichtinval veranderde bij beide bezoeken (ik ben 2x gaan kijken). Het kunstwerk staat buiten. Dus het ligt er maar net aan hoe de zon schijnt. 2. Kleur Groen wit rood Blauw wit geel Oranje Roze Er is veel gebruik gemaakt van allerlei verschillende kleuren. Bepaalde kleuren lijken elkaar te versterken als je ze naast elkaar zet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kleuren die in de kleurencirkel het verst van elkaar afliggen: rood-groen, blauw-oranje of paars-geel. Dit noemt men complementair contrast Dit is het verschil tussen lichte en donkere kleuren. Zo komt geel lichter over dan bijvoorbeeld blauw. Men kan kleuren donkerder of lichter maken door het bijmengen van zwart of wit. Meng je trouwens zwart bij, dan veranderen de kleuren ook; geel met zwart wordt camouflage-groen, rood met zwart bruin, en blauw met zwart paars. Hiermee verandert ook de verzadiging. Het verschil in verzadiging tussen kleuren heet het kwaliteitscontrast. Het licht-donker en kwaliteitscontrast worden vaak ingezet om diepte te suggereren. Het verschil tussen koude en warme kleuren noemen we het koud-warm contrast. Ik zie dat in dit kunstwerk alledrie de contrasten worden weergegeven. 3. Vorm Het gaat om een ruimtelijk beeld. Ik zie zelf geen symmetrie in het kunstwerk; dus asymmetrisch. Er zitten niet pers strakke lijnen of hoeken in dit kunstwerk. Toch vind ik het kunstwerk niet grillig overkomen. Eerder strak; het kunstwerk/beeld klopt voor mijn gevoel. Kunsttechnisch gezien zou het dan misschien toch wel eerder onder grillig vallen. Verder zie ik wel ronde vormen in het kunstwerk. 4. Ruimte In driedimensionale kunst kun je ruimte het meest duidelijk ervaren. Je kunt meestal helemaal of gedeeltelijk om het kunstwerk heen lopen en het zo van alle kanten bekijken. Als je naar het kunstwerk kijkt zie je meestal niet alleen het kunstwerk maar ook de omgeving. Sommige kunstwerken zijn gemaakt terwijl de kunstenaar met de

omgeving rekening hield. Zulke beelden sluiten vaak goed op aan (of contrasteren juist) met de omgeving vanwege een open karakter ten opzichte van die omgeving. Andere 3-dimensionale kunstwerken kunnen zeer op zichzelf staan en lijken meer gesoleerd van hun omgeving. Ze hebben dan vaak een gesloten karakter. Desbetreffend kunstwerk staat in de buitenlucht, om precies te zijn op de Hooglandse Kerkgracht te Leiden. Een erg mooie locatie, vind ik. Er is bij het maken van dit kunstwerk rekening gehouden met de omgeving. Namelijk wat betreft het gebruik van de materialen. Doordat het kunstwerk buiten staat heeft de kunstenares gebruik gemaakt van bouw en vrachtwagenzeil, ipv het zachtere materiaal (oude wollen dekens) dat ze normaliter gebruikt (zie LUMC). Daardoor zijn de kleuren ook wat harder. Zij gebruikt zelf liever zachtere kleuren, maar dat wordt lastig als je bouw/vrachtwagenzeil gebruikt. Verder is de titel van het kunstwerk gent op de omgeving. De kunstenares noemde de buskruitramp in 1807, in Leiden. Er brak toen ook een hongersnood uit, doordat er vanuit de gemeente een verordening kwam dat het meel niet verkocht mocht worden (ivm glasstukjes die zich erin konden bevinden). Het kunstwerk is onderdeel van Beelden in Leiden, een project waar meerdere kunstenaars aan mee doen. Met allemaal hun eigen kunstwerk tentoongesteld op de Hooglandse Kerkgracht. De kwaliteit van het oppervlak van een object van een beeld of schilderij bepaalt hoe wij zon kunstwerk waarnemen. Kunstenaars maken daar gebruik van. Zo kunnen ze ervoor kiezen de sporen van hun gereedschap zichtbaar te laten of geheel weg te werken. De kunstenares vertelde wat voor werk er in het kunstwerk zat. Zij gaf aan dat zij niet wilde dat mensen dat zagen, maar dat ze de levendigheid van het bloemstuk ervaarden. Dat ze het gevoel zouden krijgen dat ze er in wilde lopen. Dat is haar doel; om de aanschouwer (gevoelsmatig) te raken. Dus haar stijl is niet zozeer gericht op het laten zien hoe haar kunstwerk tot leven is gebracht, zij wil het levende (kunstwerk) zelf aan ons tentoonstellen en ons gevoelsmatig raken. 5. Inhoud In de monumentale bloemstukken van Nieuwstad kun je behalve met

het oog soms ook haast lijfelijk ronddwalen. Het bezorgt de kijker een gevoel dat het midden houdt tussen bevreemdend en overweldigend. De onderliggende symboliek van de afzonderlijke bloemen is voor Nieuwstad van minder belang dan de algemene betekenis van een bloemstuk als blijk van vreugde of medeleven. Wat haar aanspreekt in de bloem is de onlosmakelijke verbintenis tussen schoonheid en kwetsbaarheid. Uit ons telefoongesprek kwam ook ter sprake dat ze genspireerd is door de Nederlandse schilderes Ragel Ruysch (1664-1750). 6. Functie De metershoge bloemsculpturen van Nieuwstad tillen het traditionele boeket uit boven de louter symbolische en rituele waarde en zetten de beschouwer als vanzelf aan tot bescheidenheid en introspectie. Wat de kunstenares met dit kunstwerk ook zou willen beogen is dat de toeschouwers er een bepaalde troost in vinden. Het belangrijkste vindt zij toch wel dat de kijkers geraakt worden, allen op hun eigen manier.

Een aantal fotos ...

Bronnen
http://beeldeninleiden.com/de-kunstenaars/linda-nieuwstad/ http://www.lindanieuwstad.nl/site/?page=home Telefonisch contact met Linda Nieuwstad zelf

The Hand of God


Met dit wonderbaarlijke moment uit de Bijbel, begint de geschiedenis van de mensheid. God schept Adam en Eva, zij zijn ongehoorzaam aan Gods geboden en hij verdrijft ze uit het paradijs. Een zondvloed overspoelt de aarde, met Abraham sluit God een verbond, David schrijft zijn psalmen, Jesaja en Jeremia verkondigen Gods wil aan het volk. Vele eeuwen later zendt God zijn eniggeboren Zoon naar de aarde om de mensheid te redden van zonde en de dood. De apostelen vertellen de mensen over de Zoon van God. De Bijbel wordt een geheel. En de mens ontwikkelt zich, wordt nieuwsgierig naar de wereld om hem heen. De mens wordt zelf schepper, kunstenaar van mooie dingen en gevaarlijke dingen. De mens heeft geen God meer nodig, maakt een god van zichzelf. Maar altijd is daar die Bijbel met daarin dat eerste hoofdstuk over een God die de mens schiep. In de negentiende eeuw is er een kunstenaar die dat gegeven vast wil leggen, dat moment waarop de mens zijn voeten neerzet op de aardbodem. Het moment waarop de krachtige hand van God het mooiste maakt dat hij ooit heeft geschapen. AugusteRodin (1840-1917) maakt in 1898 een marmeren beeld van twee prachtige mannenhanden waarin uit een stuk steen een mens wordt gemaakt. We zijn als klei in de handen van God, staat in de Bijbel, en dat laat dit beeld zien. God modelleerde de mens uit klei, naar zijn beeld. 1. Wat is de titel? The Hand of God/ The Creation (Gods hand/De Schepping) 2. Welke kunstenaar heeft dit werk gemaakt? Auguste Rodin (1840-1917) 3. Hoe groot is het werk? en uit welk jaar komt het werk? 73,7 cm, 1907.

Er zijn drie verschillende versies van 'De Hand van God', varirend in de grootte. Athena Spear wijst erop dat de eerste versie van 'de Hand van God' - 12 inch - later werd uitgebreid tot 28 inch en ook verminderd tot 6 centimeter. Het eerst werk is gemaakt in 1898. 4. Van welk materiaal (materialen) is het gemaakt? Marmer

Vanwege zijn prachtige, bijna transparante lichtval, vastheid, relatieve isotropie en homogeniteit is marmer zeer gewild als bouwmateriaal en in de beeldhouwkunst, ondanks dat het een vrij harde steen is om handmatig te bewerken. De temperaturen en drukken die nodig zijn om kalksteen om te vormen in marmer zijn dermate hoog dat eventueel in de kalksteen aanwezige fossielen vernietigd worden.
5. Welke techniek(en) is (zijn) toegepast (bewerkingen)? Beeldhouwen Beeldhouwen in marmer is een lastig en tijdrovend proces. Als beeldhouwer maak je geen vorm, maar haal je het overtollige materiaal om de vorm weg. De omvang en vorm van de steen bepalen natuurlijk voor een groot deel wat voor beeld je ervan kunt maken. Met diverse soorten beitels werden dan steeds lagen steen weggebikt. Hoe dichter bij de eindvorm, hoe fijner het gereedschap waarmee de beeldhouwer werkt. Hier volgt de analyse: 6. Beschrijf uitvoerig wat er te zien is (zorg voor een logische heldere opbouw): De benen van de mens Adam komen langzaam te voorschijn uit het zorgvuldig uitgekozen stuk steen. Nauwkeurig gaan de handen van God te werk. En hand van God komt zelf uit het niets, vanuit een ruig stuk ondergrond. Alsof de aardbodem is opengebroken en de hand daar zo uit oprijst. De andere hand komt als het ware uit het luchtledige, geen arm, geen lichaam. God zelf blijft verder een mysterie. Dit is typerend voor de werkwijze van Auguste Rodin. Zijn beelden lijken nooit helemaal af te zijn. Vooral zijn torso's zijn daar een goed voorbeeld van. In sommige van deze kunstwerken zijn de vingerafdrukken van de kunstenaar nog zichtbaar - de werken zijn ruw, niet bijgeschaafd en bijgewerkt. Alsof de kunstenaar in zijn haast of onoplettendheid het beeld niet heeft afgemaakt. Daarbij vergeleken is De hand van God nog een redelijk voltooid werk. De handen zijn mooi gepolijst en de benen van Adam-in-de-maak duidelijk te onderscheiden. Toch heeft ook dit werk vele stukken ruw steen, niet bewerkt, de sporen van de beitel zijn als het ware nog te zien. 7. Welk beeldaspect is het sterkst aanwezig in het beeld? Organisch: De handen en het stuk marmer waar de handen uit zijn ontstaan vormen n organisch geheel met elkaar. De handen lijken uit het marmer te groeien als een bloem uit de aarde. Dat maakt het beeld levendig.

Textuur: En hand van God komt zelf uit het niets, vanuit een ruig stuk ondergrond. Alsof de aardbodem is opengebroken en de hand daar zo uit oprijst. De andere hand komt als het ware uit het luchtledige, geen arm, geen lichaam. God zelf blijft verder een mysterie. Dit is typerend voor de werkwijze van Auguste Rodin. Zijn beelden lijken nooit helemaal af te zijn. Vooral zijn torso's zijn daar een goed voorbeeld van. In sommige van deze kunstwerken zijn de vingerafdrukken van de kunstenaar nog zichtbaar - de werken zijn ruw, niet bijgeschaafd en bijgewerkt. Alsof de kunstenaar in zijn haast of onoplettendheid het beeld niet heeft afgemaakt. Daarbij vergeleken is De hand van God nog een redelijk voltooid werk. De handen zijn mooi gepolijst en de benen van Adam-inde-maak duidelijk te onderscheiden. Toch heeft ook dit werk vele stukken ruw steen, niet bewerkt, de sporen van de beitel zijn als het ware nog te zien.

8. Tot welke stijl/stroming hoort dit beeld? Geef kort de kern van de stroming weer in eigen woorden en verduidelijk het door aspecten in het beeld zelf te noemen Rodin was een beeldhouwer van het impressionisme. Hij gebruikte de natuur om zijn werk levendig eruit te laten zien. Zijn werk valt op door het onregelmatige oppervlak, waarop de lichtval schitteringen veroorzaakt. Deze schitteringen geven het beeld beweeglijkheid. Dit effect was niet waar hij naar streefde. Met deze manier van tentoonstellen probeerde Rodin de stappen van de sculptuur te laten zien. Zoals de schilders hun werk opbouwden uit kleur- en lichtvlekken, zo bouwde Rodin zijn beelden uit klei en brons. Door het zichtbaar worden van het maakproces, wist Rodin het tijdelijke aspect in zijn werk naar voren te laten komen. Nog een kenmerk van impressionisme in de beeldhouwkunst is de opvatting dat de kunst autonoom is, de vorm en bedoeling zijn een eenheid en de kijker kan zien hoe het werk gemaakt is. Daardoor lijkt het soms zo dat het kunstwerk niet af is. Ook dit werk heeft vele stukken ruw steen, niet bewerkt, de sporen van de beitel zijn als het ware nog te zien. Om die reden wordt Rodin in zijn tijd - vooral door de kunstcritici - op n lijn gezet met de Impressionisten (voor een tijd is hij ook lid geweest van een groep impressionistische kunstenaars verzameld rond de schilder Manet). Net als de kunstenaars die tot deze stroming worden gerekend, heeft de beeldhouwer er een hekel aan als een werk er af uit zag. Veel liever laat hij iets over aan de fantasie van de toeschouwer, dan alles tot in de puntjes voor te kauwen. Net als te zien is in De hand van God geeft Rodin in veel van zijn werken het idee dat het figuur net vorm heeft gekregen.

Bronnen
http://www.kunstkanaal.net/kunst/auguste+rodin.html http://www.artway.eu/content.asp?id=94&lang=nl&action=show http://www.cedargallery.nl/nlbeeldhouwers.htm#Auguste_Rodin http://nl.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin http://www.rodin-web.org/works/1898_hand_god.htm http://www.digischool.nl/ckv2/bevo/beeldhouwkunst/augusterodin.htm http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&u=http://www.rodinweb.org/works/1898_hand_god.htm&sa=X&ei=tc3dT8PULKKw0AXnutnHCg&ve d=0CFsQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dbeeldaspecten%2BRodin%2Bhand% 2Bof%2Bgod%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:nl:IEAddress%26rlz%3D1I7ACAW_enNL421%26biw%3D1366%26bih%3D643%26 prmd%3Dimvns

Centres d'intérêt liés