Vous êtes sur la page 1sur 6

Boski Porzdek

'Boski Porzdek' "Wolny jeste na tyle - na ile w to wierzysz..." Kontrola umysw caych populacji to temat wielokrotnie podejmowany i rozwaany przez

Konsultacje, kursy, indywidualny trener i trening oraz usugi z szerokiego zakresu kontakt z autorem i adminem GG:1097963

wszelkiej maci pisarzy science-fiction, ktrzy uciekajc w wiat fikcji, snuj zatrwaajce wizje czowieka jako istoty cakowicie zniewolonej... A przecie najlepsze wizienie - to takie, w ktrym wizie nie dostrzega krat, ktre go ograniczaj! Dobrym przykadem moe by tu sytuacja przedstawiona w filmie"Matrix", gdzie ludzkie kolonie uywane s jako rdo energii, a sami ludzie niczego niewiadomi egzystuj w specjalnie dla nich wykreowanej "wirtualnej rzeczywistoci". Jednak zdecydowana wikszo pisarzy omija najbardziej prawdziwe symptomy kontroli, ktra zdaje si funkcjonowa na Ziemi od niepamitnych czasw (!) - to przybierajc na sile, to nieco sabnc... Czy jest to zwyka nieuwaga, czy te wynik podwiadomego lku przed dostrzeeniem prawdy... nie mnie ocenia. Faktem jest jednak, i to o czym mwi si w mediach to tylko polukrowany kawaek tortu, tortu z arszenikiem! "Wielki Brat patrzy" - Te proste sowa wypowiadane czsto z sarkastycznym umieszkiem na ustach, staj si powoli sloganem pokolenia, ktre byo wiadkiem przejcia z dwudziestego -w dwudziesty pierwszy wiek. Sowa te rzadko traktowane s z naleyt powag, do czego przyczyniy si tak chore produkty kultury masowej jak synny reality-show Big Brother i jemu podobne twory, ktre niczym krzywe zwierciada w gabinecie luster - wytwarzaj wok tych tematw atmosfer zabawy i znikomej powagi. Tymczasem za fasad popkultury nieustannie dziaaj mechanizmy, od ktrych trzewo mylcemu czowiekowi - wos si na gowie jey! Wspomniany wyej "Wilki Brat" istnieje i zwie si "Echelon". Echelon to najwikszy na wiecie, globalny system sucy do uprawiania szpiegostwa elektronicznego! Swe w peni sprane dziaanie rozpocz na pocztku lat siedemdziesitych (lecz pocztki jego funkcjonowania datuje si na 1947r!), bdc tworem Ziemnej Wojny. Echelon powsta na mocy tajnego porozumienia "UKUSA" miedzy rzdem Stanw Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, do ktrych w pniejszym terminie doczya take Australia, Kanada i Nowa Zelandia. Natomiast pierwsze oficjalne informacje potwierdzajce jego istnienie trafiy do opinii publicznej dopiero w 1988r. Zasada dziaania systemu Echelon jest prosta - podsuchuje on niemal wszystkie rodzaje cznoci poczwszy od poczty elektronicznej poprzez faksy, teleksy, a na rozmowach telefonicznych koczc - i szuka w nich sw kluczowych jak np. "okup" "prezydent" "bomba" "zakadnicy" etc. Wynalezienie okrelonych sw kluczowych powoduje natychmiastowe skopiowanie materiau i adresu jego nadawcy! Jako, i komputery zbierajce dane, pozbawione s typowego dla czowieka logicznego mylenia, co owocuje zapisywaniem treci typu: "Ale bombowy ten pistolet na wod!" potencjalnie interesujce dane trafiaj w rce analitykw, ktrych zadaniem jest dokadne sprawdzenie i opiniowanie owych treci. Kadego dnia zbierane s tym sposobem tysice informacji! Szacuje si, e okoo 90% cznoci midzynarodowej i cakiem spora cz cznoci w niektrych krajach jest w ten wanie sposb sondowana! Moliwoci praktyczne, polityczne etc. jakimi dysponuj operatorzy systemu s ogromne... Lata szedziesite i siedemdziesite to rwnie okres intensywnego rekrutowania przez CIA nowych agentw wrd zagranicznych korespondentw prasowych najwikszych, renomowanych dziennikw i gazet, bdcych czoowymi przedstawicielami wczesnych mediw, a ktre do dzi Konsultacje, kursy, indywidualny trener i trening oraz usugi z szerokiego zakresu kontakt z autorem i adminem GG:1097963

znajduj si w cisej medialnej czowce! Dziaania te miay zapewni moliwo wpywu tajnych sub na zakres wiedzy opinii publicznej i odpowiednie ni manipulowanie! Znana jest min. "Operacja Drozd" - bdca tajnym projektem CIA majcym na celu manipulowanie opini publiczn na terenie caych Stanw Zjednoczonych. W tym samym czasie Brytyjska MI6 rwnie nie szczdzia wysikw, co zaowocowao m.in. tak znanymi operacjami jak "Elektryczna Pomaracza" i wieloma innymi matactwami na masow skal.

Media - zwane dzi "czwart wadz" maj wrcz kolosalny wpyw na rozwj wiatowej polityki i gospodarki (!), a take na ksztatowanie si umysowoci poszczeglnych jednostek ludzkich! Umiejtnie prowadzone dziaania dezinformacyjne i manipulacja faktami potrafi doprowadzi do tego i "wolni ludzie" z umiechem na ustach, a nawet wdzicznoci pozwalaj si wykorzystywa i stale ogranicza swoje swobody obywatelskie! Dobrym przykadem s nastpstwa zeszorocznych zamachw terrorystycznych z 11 wrzenia, ktre stay si doskonaym pretekstem dla Stanw Zjednoczonych do dziaa ofensywnych w kierunku bliskiego wschodu. Dzi poficjalnie wiadomo, i amerykaskie suby wywiadowcze wiedziay o planowanym zamachu ju na kilka miesicy przed jego wykonaniem! Dalsze implikacje tego wydarzenia to obecnie rozpoczta wojna USA z Irakiem, ktra bdzie moim zdaniem nie wojn, a zwyczajn pacyfikacj narodu Irackiego! No ale czego si nie robi dla zdobycia ogromnych z ropy naftowej (!), ktre tam wanie si znajduj! Jak piewa jeden z artystw polskiej sceny muzycznej "ycie tych czy owych to drobnostka, to wszystko jest przecie wliczone w koszta!"... Atmosfer paranoi podgrzewa fakt, i w wyniku obecnej kampanii prowadzonej w masmediach czy si Saddama z BinLadenem (!) co jest oczywicie wierutn bzdur, bo o ile ten drugi chtnie poprowadzi "wit Wojn" przeciw "amerykaskiemu diabu" - o tyle Saddamowi ani w gowie ekspansja na Stany czy Europ! A co?! Jemu dobrze w Iraku ze zoami ropy naftowej! A, e Stany maj na t rop chrapk... Tymczasem propaganda prowadzona przez USA z Bushem na czele, wpaja ludziom, i teraz "cay wolny wiat jest zagroony" i oczywicie kt jak nie USA nas zbawi?!

Nie wspomina si o tym, e USA potrzebuje tej wojny gdy ich gospodarka jeszcze przed atakami z 11 wrzenia znajdowaa si w gbokiej recesji, a wiadomo przecie, i wojna napdza przemys! I kogo obchodzi czy ONZ i inne midzynarodowe organizacje s przeciwne tej wojnie?! Na pewno nie Stany Zjednoczone. Kiedy prbowaem zagadn kilku przechodniw na ulicy i wypyta co sdz na temat wojny z Irakiem - odpowiadali zdecydowanie, e s za wojn, bo przecie "jak si nie powstrzyma tego szaleca Saddama to on nam tu na Polskie spuci swoj bomb atomow (!), bo on prowadzi pono jak wit Wojn, czy co takiego" ! Przecie to paranoja! Po pierwsze: jaki cel miaby ot tak - na takie "zadupie" jakim jest Polska wystrzeliwa bro jdrow, a nawet jaki cel miaby robi to w kierunku Europy czy USA?! No ale tak to jest kiedy wykreowany obraz w mediach - przypisuje Saddamowi to czego nawet BinLaden by nie zrobi! Nie broni Husaina - choby za niegdysiejsze podpalenie szybw naftowych w Kuwejcie powinien wisie. Ale jeli takie pastwo jak Stany Zjednoczone dopuszcza si tylu przekama i chce zabi wielu obywateli innego narodu w imi domysw i domniema na temat tego co MOG tam mie itd., a do tego szerzy propagand i nagina prawd do swoich potrzeb przemilczajc wiele Konsultacje, kursy, indywidualny trener i trening oraz usugi z szerokiego zakresu kontakt z autorem i adminem GG:1097963

istotnych faktw - w tej sytuacji moim zdaniem ekipa rzdzca owym mocarstwem niewiele rni si od dyktatury Husaina czy fanatyzmu religijnego BinLadena! No ale czego si nie robi dla "dobra wolnego wiata". Tak zwany "monitoring" czyli umieszczanie kamer lustrujcych 24 godziny na dob sytuacj w miejscach publicznych, zakadach pracy, parkach, ulicach etc... Przecie to dla naszego dobra odzierani jestemy z resztek prywatnoci! No bo przecie wszyscy jestemy potencjalnie zarwno ofiarami jakiego ataku terrorystycznego jak i potencjalnie jestemy terrorystami! Wic na wszelki wypadek dla dobra bliej nieokrelonego ogu - warto bymy byli skrupulatnie sprawdzani, by "na grze" wiedziano jak spdzamy wolny czas, kiedy pimy, jakiej jestemy orientacji seksualnej i jakie myli zaprztaj nasz gow. Na wszelki wypadek warto zna nasze najbardziej intymne i gboko skrywane saboci... A w tym celu warto rozmieci gdzie si da kamery, ktre bd zawsze mie nas na oku. W tym celu warto stale monitorowa nasz prywatn korespondencj wysyan drog elektroniczn i rozmowy telefoniczne by wiedzie to i owo... Tak tak, drogi czytelniku - kto wie, czy w przyszoci scenariusz rodem z filmu "Raport Mniejszoci" nie bdzie faktem - zostaniesz aresztowany i skazany zanim zdysz w ogle pomyle o popenieniu przestpstwa! Czy to nie cudowne? W kocu wiat bdzie naprawd "wolny" od "bandytw" i "potencjalnych psychopatw"... Jak Ty czy ja...! Zapanuje prawdziwa idylla! A konstytucja? Pieprzy konstytucj! A podstawowe prawa czowieka? Pieprzy podstawowe prawa czowieka! W kocu to wszystko dla naszego dobra! Zimna Wojna obfitowaa nie tylko w wytone prace na planie technologii elektronicznych, lecz bya rwnie motorem, ktry skoni rzdy potnych pastw do poszukiwa w innych alternatywnych kierunkach i sposobach pozyskiwania danych. Jednym z nich by program szkolenia tak zwanych "Psychotronicznych Szpiegw" - ludzi bdcych w stanie pozyskiwa najbardziej strzeone informacje - bez potrzeby opuszczania hotelowego pokoju! Takowe programy szkole odbyway si nie tylko w USA - inicjowane m.in. przez CIA lecz byy prowadzone rwnie w Zwizku Radzieckim. ZSSR prowadzio take badania majce na celu kontrol ludzkiej wiadomoci na masow skal! Stany Zjednoczone oczywicie te nie chciay pozosta w tyle, co owocowao w coraz to bardziej przemylane sposoby kontrolowania i narzucania woli istocie ludzkiej... W tym czasie intensywnie dopracowywano cile okrelone metody i procedury PSIoniczne. "Pozostaoci" po owych badaniach jest szereg pasjonujcych ksiek napisanych przez ludzi szkolonych w celach wywiadowczych, ktrzy po zakoczeniu zimnej wojny "przeszli do sektora prywatnego". Rwnie wszelkiego rodzaju prywatne badania tego sektora stymulowane projektami rozpocztymi za czasw Ziemnej Wojny - po jej zakoczeniu rozkwity i zaowocoway tak niezwykymi publikacjami jak ksika Courtney'a Brown'a "Kosmiczna Podro" - w ktrej autor posugujc si opracowanymi przez CIA procedurami "teleobserwacji" zbiera pasjonujcy materia na temat Istot Pozaziemskich! Czytajc ksiki tego typu i majc jednoczenie realn orientacj w opisywanych tam zagadnieniach - mona szybko uzmysowi sobie jak potg dysponuje wielu ludzi i w jak niecnych celach moe ona potencjalnie zosta wykorzystana... I pomyle, i wikszo programw tajnych organizacji rzdowych mocarstw jak Stany Zjednoczone, Rosja i im podobne - zostao oficjalne zamknitych, z powodu ich rzekomej "nieopacalnoci". miem domniemywa, i to nie Konsultacje, kursy, indywidualny trener i trening oraz usugi z szerokiego zakresu kontakt z autorem i adminem GG:1097963

brak praktycznoci by powodem ich "zamknicia", lecz tak daleko posunite prace i odkrycia, ktre sprawiy, i ich twrcy zyskujc ogromne moliwoci dawno przestali dziaa w literze prawa, e o moralnoci nie wspomn. Ale nie tylko Zimna Wojna bya okresem intensywnych prac nad "alternatywnymi metodami sprawowania wadzy". Nieco wczeniej - pewien czowiek - Hitler - prbowa zaprowadzi "nowy porzdek" co nieomal mu si udao! Zreszt nazici by osign upragniony cel - uciekali si do wielu praktyk okultystycznych, ktre wrcz krloway zwaszcza w SS. Gdy Hitler zaaprobowa symbol trupiej czaszki jako "logo" swoich elitarnych oddziaw - wiat nawet nie podejrzewa, i jest to rwnie symbol tajnego stowarzyszenia " Zakonu Trupiej Czaszki" - zaoonego w 1932r. na Uniwersytecie Yale. Stowarzyszenie to stao si jedn z wikszych organizacji midzynarodowych o charakterze elitarnym, ktrej celem byo takie kierowanie i prowokowanie zdarze politycznych, by okrelone elity rzdzce miay zapewniony dobrobyt i kontrole nad masami.

Jednak te rewelacje zdaj si niczym, kiedy uzmysowimy sobie, i w tym samym czasie w Niemczech inkarnowao wielu Atlantydzkich renegatw, ktrzy od czasu zagady Atlantydy przebywali w wiecie Astralnym, a Trzecia Rzesza miaa sta si dla nich optymalnym rodowiskiem, majcym zapewni im komfortow egzystencj na Ziemi - z jak zwykle upragnion przez nich kontrol nad masami! To wanie Czarni Magowie Atlantydzcy byli gwnymi prowodyrami dojcia Hitlera do wadzy i narodzenia si faszyzmu! Mieli oni nadziej, i dziki zaprowadzeniu "wasnego porzdku" - unikn spacania fatalnej karmy jak sobie wypracowali na Atlantydzie, karmy ktrej tak si bali, i przez tysiclecia egzystowali w Astralu, ktry sta si dla nich wizieniem z wyboru... No, a jak si miaa do tych wydarze opinia publiczna? Kiedy tysice ludzi giny w obozach zagady - przecitny obywatel w Niemczech by przekonany, e jego niegdysiejsi ydowscy ssiedzi etc. - zostali tylko "tymczasowo przesiedleni"... Ludzie nie wiedzieli co si wok nich dziao, a ci, ktrzy si domylali - bali si o tym gono mwi w obawie przed represjami jakie niechybnie mogyby ich z tego powodu spotka! W czasach upadku Atlantydy byo podobnie - wskie grono "elity rzdzcej" niczym pasoyt na spoeczestwie posugiwao si propagand - w celach zapewnienia sobie taniej siy roboczej pniej dla jeszcze bardziej perfidnego celu - pozyskiwania energii yciowej pozwalajcej magom Atlantydzkim nieustannie funkcjonowa w wiecie Astralnym. Obecnie tendencje rozwojowe ludzkoci zdaj si powoli odsuwa od siebie zagroenie jakim swego czasu by Koci - niegdy silnie trzymajcy w garci tak "cywilizowane kraje" jak i takie gdzie "zbawczym chrzecijanom" przez jaki czas udawao si stawi opr...

Kto wie - gdyby nie fakt, i koci katolicki przeywa od jakiego czasu powane osabianie - i zapewne nie bdzie ju mia nigdy takiej mocy jak za czasw redniowiecza - to by moe dzi wiatowy rzd mieciby si wanie w Watykanie, a cywilizowane kraje przypominayby pastwa policyjne - pene ludzi w czarnych strojach... Nigdy nie wiadomo jak potoczy si dalej ycie i jak mogo si alternatywnie potoczy... Ludzie wybrali jednak inn niewol - niewol imperialistycznego kapitalizmu i konsumpcyjnego stylu ycia... Sam nie wiem co gorsze - fanatyzm religijny czy oszalaa kapitalistyczna pop-kultura? Owczy pd za pseudo dobrobytem - bdcym wynikiem przekona jakie wpajaj nam ludzie biznesu - "musisz to mie i musisz to kupi!", wpajanie nam wzorcw, ktre ju prawie cakiem Konsultacje, kursy, indywidualny trener i trening oraz usugi z szerokiego zakresu kontakt z autorem i adminem GG:1097963

zawadny naszym yciem... To wszystko trwa, odwracajc nasz uwag od tego, co dzieje si za kulisami pop-kulturowego teatru - teatru penego marionetek...

A Komunizm jeszcze gorszy...

W tym kontekcie przyszo nie rysuje si zbyt zachcajco. Techniki PSIoniczne jakie zaczto wykorzystywa podczas Ziemnej Wojny w duych agencjach wywiadowczych krajw jak USA czy Rosja - mog w przyszoci zainicjowa np. powstaniem "Astralnej Policji" - nietykalnej, wszystko wiedzcej i mogcej wszystko... A std tylko krok do wytworzenia reimu bdcego czym w rodzaju witej Inkwizycji Dwudziestego Pierwszego Wieku! Nawet typowo "konwencjonalne rodki" nasuchu elektronicznego - stale udoskonalane - mog w przyszoci sta si kajdanami, w ktrych rodzi si bdzie kade "cywilizowane" dziecko... Identyfikacja na podstawie kodu DNA, mikro-chipy identyfikacyjne, wszczepiane pod skr zaraz po urodzeniu - to wszystko sprawi, i pokolenia przyszoci nie zaznaj prawdziwego znaczenia sowa wolno czy prywatno i jak roboty y bd w "pop-kulturowym matrix'ie", ktry ju dzi dziaa cakiem sprawnie! Technologia - zwaszcza informatyka, socjologia, a take mniej konwencjonalne nauki jak "Inynieria Astralna" - ju dzi s na tyle zaawansowanie, i w rku nieuczciwych, pozbawionych sumienia ludzi (a takich nie brakuje!) mog sta si narzdziem potnych manipulacji na skal wiatow! Pora by ludzko si przebudzia... To sprawa oglnoplanetarnego kalibru i nie wystarczy tu wskie grono wiadomych zagroenia ludzi... Ludzko musi sobie zda spraw z otaczajcej j rzeczywistoci... A moe jest ju za pno..? Autor nieznany

Konsultacje, kursy, indywidualny trener i trening oraz usugi z szerokiego zakresu kontakt z autorem i adminem GG:1097963