Vous êtes sur la page 1sur 24

AV R M R E G I O W E S T

Juni 2012

Jaargang 7, nummer 3

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief-west@avrm.nl

Heeft Defensie -ondanks de grote bezuinigingen- een dienstvoertuig (met chauffeur) ter beschikking gesteld aan de voorzitter van de AVRM-West??

Is dit zo maar een tropisch schilderij, of maakt het onderdeel uit van de Nederlandse Krijgsgeschiedenis? Lees meer hierover, elders in deze Nieuwsbrief!!

Van de Redactie.
April en mei van dit jaar waren drukke maanden voor een aantal (bestuurs)leden van de AVRMWest. Renies werden bijgewoond, vergaderingen werden gehouden en bijeenkomsten voor activiteiten, die verderop in het jaar zullen plaatsvinden, werden georganiseerd. Ook gingen enkele leden naar verschillende buitenlandse wedstrijden, terwijl anderen dit (jammer genoeg) voorbij moesten laten gaan, omdat er -voor hun- belangrijker zaken waren. Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief zijn de Open Dagen van de Koninklijke Landmacht (ODKL), op de GeneraalMajoor de Ruijter van Stevenickkazerne in Oirschot weer al achter de rug. Wederom was de AVRM -dankzij de bemiddeling van MAJ (R) van Buren van de Koninklijke Luchtmachtopgenomen op bij het Reservistenplein, waar alle andere Krijgsmachtdelen ook vertegenwoordigd waren. De ODKL zijn zeer succesvol verlopen, waarbij zon 70.000 bezoekers de weg naar Oirschot wisten te vinden. Behalve naamsbekendheid leverde de aanwezigheid van het PR-team ook de nodige nieuwe leden op en -wat daarbij toch wel belangrijk was- allemaal actieve reservisten van diverse Krijgsmachtdelen. De samenwerking met 20NATRESBAT -die o.m. de beveiliging en logistieke afhandeling op het Reservistenplein verzorgde- was naar volle tevredenheid van de AVRM. Hulde voor de mannen en vrouwen van de NATRES! Aansluitend werd de Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT) in de Harskamp georganiseerd; sommige

In dit nummer o.m.: Een Nieuw-Guinea renie van 21 & 22INCO in Rotterdam; De commando-overdracht van CKMARNS in Rotterdam; De afscheidsreceptie (bij de politie) van de heer H.L. den Hartog; Een vergadering van de Reservisten Schiet Commissie in Utrecht; De Algemene Leden Vergadering van de AVRM in Schaarsbergen; Een bijeenkomst voor Standhouders van de Nationale Veteranendag in Den Haag; De Open Dagen Koninklijke Landmacht in Oirschot (deel I);
Losse Flodders.

AVRM-ondersteuners reisden na 4 dagen Oirschot, meteen door naar de Harskamp, voor 3 dagen TMPT. Ook hier timmerde de AVRM weer behoorlijk aan de weg en zorgde mede voor een goed verloop van deze sportieve bijeenkomst. Het is opnieuw gebleken, dat de postactieven oftewel b.d.ers bij de AVRM een onmisbare schakelrol bij dit gebeuren vervulden! En wat nog belangrijker is, is het feit, dat als ze iets hebben toegezegd, ze er ook zijn en niets plotseling andere prioriteiten hebben! Uitgebreide verslagen van e.e.a. vindt U elders in deze of in de volgende Nieuwsbrief. De redactie van deze uitgave, wenst U veel leesplezier! W.P.

Reunie Nederlands Nieuw-Guinea.


Rotterdam, 28 maart 2012. Vijftig jaar na dato vond er een bijzondere renie plaats op de Van Ghentkazerne (VGKAZ) in Rotterdam. In het jaar 1962 werden de jarenlange infiltraties in ons voormalige Rijksdeel, door eenheden van de verschillende krijgsmachtdelen van Indonesi, opgevoerd en startte het laatste hoofdstuk om Nederlands Nieuw Guinea, ook wel genoemd: Ons laatste oorlogje! Vanuit de Nederlandse Antillen werden versterkingen van het Korps Mariniers, de 22e Infanterie Compagnie (22 INCO), met spoed d.w.z. binnen 24 uur, ingevlogen naar het bedreigde gebied aan de andere zijde van de wereld, om aan de toenemende druk van de Indonesische President Soekarno, weerstand te bieden. Vanuit Nederland vertrok binnen 48 uur de 21e Infanterie Compagnie (21 INCO) van het Korps Mariniers naar de Nederlandse Antillen, om enerzijds het gat in de Antilliaanse beveiliging op te vullen en anderzijds om deze eenheid de nodige tropenervaring op te laten doen, althans voor diegenen, die nog niet eerder waren uitgezonden. Binnen een week werd Curaao weer verlaten en vloog 21 INCO ook naar de andere zijde van de wereld, om diep in de nacht in Biak te arriveren. Bij deze eenheid was ook ingedeeld de schrijver van dit verhaal. Nu waren er in het verleden wel meer interessante renies geweest voor de eerdergenoemde eenheden, maar deze keer was het toch wel een heel bijzondere. Vanaf 09.30 uur stroomden de renisten de Johan de Witt-zaal van het hoofdgebouw van de VGKAZ binnen en vonden diverse begroetingen plaats. De meesten hadden al die jaren toch wel contact gehouden, maar een enkeling zag zijn oude maten, voor het eerst in 50 jaar terug (voor zover ze nog herkend werden). Na koffie en thee met cake tot zich genomen te hebben, namen de aanwezigen plaats en wachtten op de dingen die komen zouden. Korte tijd later arriveerde de eregast van deze renie, de Minister van Defensie (MINDEF), de heer Hillen, die op het bordes van het hoofdgebouw welkom werd geheten door o.m. de Commandant van de kazerne (CVGKAZ), LTKOLMARNS Aben en de organisator van de Nieuw-Guinea renies voor 21 & 22 INCO,

Handig om te weten:
Copy en fotos voor de Nieuwsbrief aan: nieuwsbrief-west@avrm.nl Vragen en opmerkingen over de regio West: Secretaris-west@avrm.nl Hoofdbestuur AVRM: secretaris@avrm.nl SV AVRM Voorzitter-svavrm@avrm.nl AVRM-carib: robvanreusel@hotmail.com AVRM op Facebook: http://www.facebook.com/AVRMS http://www.facebook.com/groups/mail.arvm/ Stichting Militair Erfgoed Curaao: themis@onenet.an Militaire begraafplaats Curaao: haasdijkremy@gmail.com Stichting Battle-station Blauuw, Force Curaao 1942: battlestationblaauw.1942@gmail.com Veteranen & oudgediende caf: secretaris@veteranencuracao.net Duiksport: www.ddc-curacao.com Rondleiding Marinebasis Parera & Marinekazerne: dirkenans@onenet.an lles over Centurion centurion@avrm.nl

Marinier der Eerste klasse (MARN 1) b.d. Joop Duin. Behalve de MINDEF waren verder aanwezig LTNGEN Oostendorp, de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht (INSPGEN), GENMAJMARNS van Ede, de plaatsvervangend Commandant der Zeestrijdkrachten (plv. CZSK), de Burgemeester van Rotterdam, de heer Aboutaleb, GENMAJMARNS b.d. van Breukelen en Drs. Schoeman, wiens vader n.a.v. de strijd in Nieuw Guinea was gedecoreerd met een Bronzen Kruis. Over de aanwezigheid van de laatste komen we straks nog terug. Ceremoniemeester van deze dag was LTZVK 2 O.C. Geneste, van de redactie van Houwe Zo, het Verenigingsorgaan van het Contact Oud Mariniers (COM). Om 10.30 uur opende de heer Duin, namens de organisatie, de renie en droeg de zaak vervolgens over aan de ceremoniemeester. De eerste spreker was de heer Hillen, die de aanwezigen bedankte voor hun inzet indertijd in het voormalige Rijksdeel. Het was een keurige toespraak, waarbij de MINDEF heel goed de gevoelens verwoorde, van alle renisten. Hij vond het zeer begrijpelijk, dat ze nog altijd het gevoel met zich meedragen, dat ze de Papoea`s indertijd in de steek hebben gelaten. Niets is minder waar; dit gevoel -wat ondergetekende ook heel sterk heeft- zal waarschijnlijk wel nooit meer overgaan. Na Minister Hillen kreeg de Burgemeester van Rotterdam het woord. De heer Aboutaleb benadrukte nogmaals, dat hij blij was met de aanwezigheid van het Korps Mariniers in zijn stad en de historische band, die er is en die altijd zal blijven. Hij vertelde, dat hij zijn uiterste best had gedaan, om de VGKAZ voor sluiting te behoeden en dat dit weer voor jaren gelukt was. De volgende spreker was Drs. Schoeman, die uitgebreid onderzoek had gedaan naar enkele historische gebeurtenissen, bij de strijd op de Vogelkop (het Westelijke deel van Nieuw Guinea). Het was voor de schrijver van dit verhaal ook een verrassing, om te vernemen, dat van vele honderden Indonesische parachutisten, die op diverse plaatsen werden afgeworpen, nooit enig spoor meer is teruggevonden!?! Zijn verhaal had nog een staartje. Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Zoals ondergetekende al eerder vertelde, maakte hij deel uit van 21 INCO. Vanwege het uitgestrekte operatiegebied en de vele soorten van infiltraties, met behulp MTBs oftewel Motor Torpedo Boten (Indonesische Mariniers) , grote prauwen (Indonesische Landmacht) en met Dakotas en C130 Hercules-vliegtuigen (Indonesische Para-Commandos), was 21 INCO opgedeeld in 3 versterkte pelotons (VERPELS), met elk een mitrailleur-, mortier- en stootsectie. Ikzelf zat met een klasgenoot bij VERPEL 212 en enkele klasgenoten, MARN 1 Janssen en MARN 1 van Aalten (waarmee ik op dezelfde dag in dienst was gegaan) zaten bij VERPEL 211. VERPEL 212 was ook weer opgesplitst en terwijl ik met mijn mortiergroep werd ingezet in het oerwoud van het Oninschiereiland (in de buurt van Fak-Fak), waar een honderdtal parachutisten waren afgeworpen, werden elders -medio juli `62- vele honderden parachutisten gedropt bij een kleine plaats, die Teminaboean heette. In dit gebied was de militaire beveiliging in handen van een peloton van de Koninklijke Landmacht (KL) van het Regiment Oranje Gelderland, die bij het zien van de grote Indonesische overmacht, de hulp inriepen van de Koninklijke Marine (KM). Terwijl versterkingen van de KM (VERPEL 211) met spoed per LCPR (een type landingsboot wat alleen in Nieuw Guinea werd gebruikt en dat in Australi was gebouwd) onderweg waren, werden de Indonesirs beschoten en gebombardeerd door een P2 Neptunebommenwerper van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD). Toen VERPEL 211 korte tijd later arriveerde, werd dit meteen ingezet in het actiegebied. Omdat de Indonesirs zich in een rotsachtig gebied verschanst hadden, werd opnieuw de hulp ingeroepen van een P2 Neptune-bommenwerper van de

MLD. Terwijl het toestel aanvloog om een zestal 300-ponders (bommen van 150 KG) af te werpen, ging er iets grondig fout; in plaats van de Indonesische parachutisten te bombarderen, vielen de bommen -door tot op heden nooit opgehelderde oorzaak- te midden van de Nederlandse troepen. Men heeft daar zo`n mooie term voor: Friendly Fire! De MARN 1 Janssen van de mortiergroep liep op het moment van het bombardement met een bericht in de richting van de Commandant van 21 INCO, MAJMARNS Romijn (de latere Commandant van het Korps Mariniers), die ook in het operatiegebied aanwezig was, toen hij door bomscherven werd getroffen en ernstig gewond raakte aan zijn onderbeen. Een aanwezig Marine-arts was zo geschrokken van het bombardement, het gegil van de gewonden en de losbarstende vuurgevechten, dat hij in eerste instantie niet in staan was om hulp aan de zwaargewonde marinier te geven. MARN 1 van Aalten moest enige zachte dwang uitoefenen om de dokter te laten doen, waarvoor hij aanwezig was. MARN 1 Janssen werd korte tijd later vastgebonden op de drijver van een kleine Bell-helicopter en daarna per DC8 van de KLM- afgevoerd naar Nederland. Hij verscheen op de voorpagina van De Telegraaf en kwam in het -toen nog bestaande- Marine Hospitaal Overveen terecht en ging een jarenlang proces van revalideren tegemoet. Een meer uitgebreide versie van de gebeurtenissen bij Teminaboean, van de hand van Drs. Schoeman, zal in n van de volgende uitgaves van het Veteranenblad Checkpoint worden geplaatst. Na het verslag over de gebeurtenissen bij Teminaboean (het dorp is te zien, op de twee bij dit artikel geplaatste schilderijen, van de hand van MARN 2 z/m. Timmers, die bij de gevechtshandelingen aanwezig was en die later tekenleraar in het Middelbaar Onderwijs is geworden), was het de beurt aan GENMAJMARNS van Ede, die door middel van een Power Point Presentatie de aanwezigen voorlichtte over de huidige ontwikkelingen binnen de KM, onder het motto: Het team van Vloot en Mariniers, 50 jaar na Nederlands Nieuw Guinea. Tot slot van het interessante ochtendprogramma vertelde GENMAJMARNS b.d. van Breukelen nog over De Veteraan anno 2012. Omstreeks 12.00 uur werd het hele gezelschap verzocht om op het bordes plaats te nemen, waar

het een optreden van de Marinierskapel der Koninklijke Marine (MARKAP) kreeg aangeboden. Om 13.00 uur bedankte MARN 1 Duijn de dirigent van de MARKAP voor de wervelende show en begaf het hele gezelschap zich naar Gebouw De Maasbruggen , waar een uitgebreide nasi-maaltijd klaarstond voor de Veteranen. Tijdens de gezellige maaltijd werden vele gebeurtenissen uit het verleden opgehaald en werd nagepraat over het ochtendprogramma. Ondergetekende zat aan tafel met o.m. mijn oude klasmaten MARN 1 b.d. Janssen en MARN 1 b.d. van Aalten, toen iemand die naast hun zat zei: Dat was wat, dat verhaal over dat bombardement bij Teminaboean; ik ben daar bij geweest! Waarop MARN 1 b.d. Janssen reageerde met: Nou, ik was daar ook bij en ik ben daar nog behoorlijk gewond geraakt! De man keek lichtelijk verbijsterd en zei: Maar dan moet jij marinier Janssen zijn en ik ben de Marine-arts die je eerste hulp heeft verleend.waarop MARN 1 b.d. van Aalten meteen reageerde met: En ik ben de marinier die enige dwang heeft moeten toepassen, om die eerste hulp verleend te krijgen..!?! Vijftig jaar lang hadden de drie betrokkenen elkaar niet ontmoet en nu zaten ze plotseling tegenover elkaar aan de blauwe hap! Vervolgens volgde een geanimeerd gesprek en werden de achtergronden van de gebeurtenissen belicht, waarna de betrokkenen nog even op de foto gingen! Na de uitstekende maaltijd werd teruggekeerd naar de grote zaal en om 14.00 uur ging de bar open. De renisten bleven nog enige uren aanwezig, om oude verhalen op te halen, de nodige drankjes tot zich te nemen en afspraken te maken voor toekomstige ontmoetingen. Rond 16.30 uur keerden de laatste deelnemers huiswaarts, terugziend op een bewogen bijeenkomst en met dat nog altijd knagende gevoel, over het lot van de Papoea`s, wiens inzet vele militairen in Nieuw Guinea het leven heeft gered. W.P.

Functiewisseling Commandant Korps Mariniers.


Rotterdam, 30 maart 2012. Twee dagen na de aanwezigheid op de Nieuw Guinea-renie, was de fotoredacteur van deze Nieuwsbrief weer terug op de Van Ghentkazerne (VGKAZ) in Rotterdam. Toen hij kort daarvoor vernomen had, dat er een Commando-overdracht zou zijn, had hij genformeerd of hij daar (wederom) als vertegenwoordiger van de AVRM-West bij zou kunnen zijn. Uitnodigingen voor het bijwonen van deze plechtigheid waren -volgens de organisatie- alleen bedoeld voor familieleden en relaties van de beide Generaals, deputaties van de Vloot en het Contact Oud Mariniers (COM) en andere speciale genodigden, die minimaal de rang van Luitenant-Kolonel of Kapitein-Luitenant ter Zee hadden. Helaas heeft de schrijver van dit verhaal, deze rang nooit bereikt, dus zijn aanwezigheid bij de plechtigheid, zag er in eerste instantie donker uit. Maar, toen men er achter kwam, dat hij deel uitmaakte van de redactie van een Reservistenblad en dus voor de nodige positieve publiciteit kon zorgen, was plotseling een uitnodiging beschikbaar en werd hem verzocht -om zich tijdens het gebeuren- bij de Persdelegatie te voegen! Omstreeks 09.30 uur arriveerde ondergetekende in de Johan de Witt-zaal in het Hoofdgebouw van de VGKAZ waar hij werd ontvangen met koffie c.q. thee en cake. Veel hoogwaardigheidsbekleders waren hier al aanwezig en er werden enkele zeer geanimeerde gesprekken gehouden, vooral met oude bekenden van het COM. De Marineofficier die belast was met de uitnodigingen, LTZVK 2 O.C. Margs kwam even langs, om te informeren of alles naar wens was. Nou dat was het zeker. Omstreeks 10.00 uur marcheerden de deelnemende eenheden af van het Sportcomplex naar het exercitieterrein, waar zij zich opstelden voor de commando-overdracht. Een heel Mariniersbataljon, compleet met het Vaandel en de Vaandelwacht van het Korps Mariniers, alsmede een Detachement Marinepersoneel van Hr.Ms. Van Speijk en een peloton van het COM, posteerden zich voor en naast de grote tribune, voor gebouw De Maasbruggen. De muzikale omlijsting van de plechtigheid was in de vertrouwde handen van de Marinierskapel der Koninklijke Marine (MARKAP) en de Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers (T&P). Om 10.30 uur had iedereen zich opgesteld en werden de gasten uit Johan de Witt-zaal (de bijzondere genodigden), onder begeleiding van enkele officieren, naar de tribune gebracht waar zij hun plaatsen konden innemen. Korte tijd later begon de MARKAP, afgewisseld door de T&P aan hun muzikale optreden. Omstreeks 10.45 uur kwamen de overige gasten (VIP`s) uit de Van Ghentzaal, onder begeleiding van enkele Adelborsten; ook zij namen plaats op het gereserveerde gedeelte van de tribune. Onder de gasten bevonden zich behalve een aantal oud-korpscommandanten, een Kolonel van de Royal Marines (de Engelse Mariniers waar al jarenlang nauw mee wordt samengewerkt), de Loco-Burgemeester van Rotterdam, mevrouw Baljeu en de bekende advocaat Geert-Jan Knoops (reserve-officier der mariniers). Precies om 11.00 uur kwamen de oude en de nieuwe Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS) vanuit het Hoofdgebouw en daalden het bordes af naar het exercitieterrein. Vervolgens begroetten zij het Vaandel en inspecteerden alle aangetreden eenheden. Brigade-Generaal der Mariniers (BRIGGENMARNS) Verkerk, stelde zich op achter het

spreekgestoelte. Hij hield een zeer humoristische toespraak waarin hij o.m. ook de hoogtepunten uit de afgelopen bewogen periode, maar ook de dieptepunten de revue liet passeren. Als hoogtepunten noemde hij o.m. de interventie van mariniers op het marktplein van de plaats Goz Beida in Tsjaad, waar tijdens een vredesmissie bloedvergieten onder medewerkers van de Verenigde Naties en de lokale bevolking kon worden voorkomen. Verder memoreerde hij de ontzetting van de bemanning van het MS Taipan, een onder Duitse vlag varend schip, dat voor de kust van Puntland door piraten was gekaapt. Ook de inzet van marinierscompagnien in de Task Force Uruzgan en optredens voor de kust van Somali, werd genoemd. Dieptepunt was o.m. de aanslag in Afghanistan in april 2010, waarbij twee mariniers om het leven kwamen. Hij besteedde ook aandacht aan de nauwe samenwerking tussen de Vloot en de Mariniers en zei daarover: Zonder Vloot, geen Korps Mariniers, althans niet in de huidige vorm! Maarde Marine is dan wel ontstaan in 1488, maar in 1665 werd het pas echt gezellig! Na de toespraak trad het Vaandel uit en enkele momenten later overhandigde de AdjudantVaandeldrager het Vaandel aan de scheidende Korpscommandant. Deze op zijn beurt gaf het in de handen van de Commandant der Zeestrijdkrachten (CZSK), Vice-Admiraal (VADM) Borsboom, die het weer overdroeg aan BRIGGENMARNS Oppelaar. Die op zijn beurt gaf het Vaandel terug aan de Adjudant-Vaandeldrager, die weer intrad met het Vaandel in de Vaandelwacht.

De nieuw CKMARNS stelde zich aansluitend op achter het spreekgestoelte en begon zijn toespraak met de mededeling: Tenminste een ding is zeker in het leven, namelijk dat zekerheid niet bestaat. Dat geldt niet alleen in de Internationale en Nationale politiek of economie, maar dit geldt evenzeer voor de Internationale Veiligheidssituatie, die ook vandaag de dag nog verre van rooskleurig is. Het is deze dynamiek van onze omgeving, die juist een groot beroep op het incasserings- en aanpassingsvermogen van de mariniers doet. In deze onzekere wereld wordt er toch van de mariniers verwacht, dat wij effectief optreden. Hij vertelde verder, dat in de toekomst nog intensiever tussen de onderlinge marinierseenheden zal worden samengewerkt en deelde verder mede, dat er een geheel nieuwe mariniersorganisatie zal worden opgestart. Verder zei hij nog: Onze opdracht is eenvoudig: het dag en nacht gereed zijn voor inzet, zo wijd de wereld strekt! De inzet zal zijn in alle delen van het geweldsspectrum en eenmaal ingezet, moeten wij een topproduct neerzetten. Dat is onze toekomstige opdracht. Niets meer en zeker ook niets minder!! Er werd verder nog gesproken

over de goede samenwerking met de beide oud-mariniersverenigingen, de Vereniging voor Officieren der Mariniers Willem Joseph Baron van Ghent en het Contact Oud Mariniers, de grootste oud-militairen vereniging van Nederland. Na de toespraak kwam de jongste marinier van het Korps naar voren gemarcheerd en vervolgens overhandigde hij de Korpsvlag in een fraaie houten kist, aan de scheidende CKMARNS. Aansluitend werd het Wilhelmus gespeeld en daarna stelden de oude en de nieuwe CKMARNS zich voor de tribune op en kregen een aubade van de MARKAP en de T&P. Hierna marcheerden de gewapende eenheden af naar de zijkant van gebouw De Maasbruggen. Ook CZSK, de Kolonel van de Royal Marines en de Loco-Burgemeester stelden zich op voor de tribune, waar enige ogenblikken later de ingedeelde eenheden voorbij defileerden. Na afloop keerden zij weer terug naar hun oude opstelling en begaven de beide Generaals zich naar de Johan de Witt-zaal voor de receptie. Allereerst verlieten de VIP`s de tribune, onder begeleiding van de Adelborsten en vervolgens de andere gasten. Ook zij begaven zich allemaal naar de afscheidsreceptie. Toen iedereen uit het zicht was, werd het Bataljon afgemarcheerd en bij de legeringsgebouwen ontbonden. Alle ingedeelde eenheden konden nu in het Bedrijfsrestaurant de lunch gebruiken. U reporter begaf zich ook naar de Johan de Witt-zaal, nam deel aan een uitstekende lunch (jammer genoeg geen blauwe hap) en maakte een verkenningspatrouille door de zaal en vernam een aantal interessante wetenswaardigheden. Verder had hij een (kort) gesprek met CSZK, VADM Borsboom, die aan hem vroeg wat hij van de ceremonie vond. Het antwoord daarop was: Ik vond het een indrukwekkende ceremonie Admiraal, maar ben een beetje verbaasd, dat het Marine-detachement en de eenheid van het COM niet mee-defileerden! Ja, zei de Admiraal: dat is mij ook opgevallen en daar zal toch nog even over gesproken moeten worden! Onder het genot van een natje en een droogje werd ook nog gesproken met Generaal-Majoor der Mariniers (GENMAJMARNS) van Ede, die eind van het jaar bevorderd zal worden tot Luitenant-Generaal der Mariniers (LTNGENMARNS) en die de functie van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (INSPGEN) op zich zal nemen. Ook BRIGGENMARNS Verkerk zal binnenkort bevorderd worden tot GENMAJMARNS en de functie van plaatsvervangend CZSK op zich nemen. Ook met hem werd nog korte tijd gesproken, terwijl de echtgenote van BRIGGENMARNS Oppelaar daar een foto van maakte. Toen kon de laatste Generaal niet achter blijven en zei, dat hij ook graag met een vertegenwoordiger van de AVRM op de foto wilde..ahum!?! Na nog een tijdje met diverse hoogwaardigheidsbekleders gesproken te hebben, verliet de redactie-vertegenwoordiger van de Reservist en de foto-redacteur van onze Nieuwsbrief omstreeks 14.30 uur- de VGKAZ, terugkijkend op een interessante plechtigheid. W.P.

Afscheid van de heer H.L. den Hartog.


Schiedam, 12 april 2012. Op deze datum kwam er een einde aan een lange carrire bij de Politie van Rotterdam-Rijnmond van de ViceVoorzitter van de AVRM-West, SM b.d. den Hartog. Eigenlijk had hij al eerder afscheid genomen, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maar de Korpsleiding had verzocht of hij -vanwege zijn grote expertise en vakkennis- nog wat langer wilde blijven, om Hermandad te ondersteunen. Daar had betrokkenedie altijd met veel plezier zijn werk had gedaan- gehoor aan gegeven. Nu hij dat enkele jaren gedaan had, kwam -o.a. door de naderende reorganisatie en het instellen van de Nationale Politie- aan deze taak ook een einde. Onze Vice-Voorzitter had met stille trom willen vertrekken, omdat hij eigenlijk al eerder afscheid had genomen, maar de Korpsleiding had hem overgehaald, om er toch nog iets aan te doen. Dat iets begon op de bewuste dag, aan het begin van de middag, toen er een speciale BMW van het Arrestatieteam van de Politie Rotterdam-Rijnmond, begeleid door motorrijders, betrokkene in zijn woning in Schiedam kwam arresteren, om hem met toeters en bellen af te voeren, naar het duistere havengebied in diezelfde stad. Bij Cafe-Restaurant Hoppe, gevestigd in een fraai gerestaureerd havenpand, werd de arrestant weer op vrije voeten gesteld en binnen wachtte hem een warm onthaal, door familieleden, vrienden en bekenden, vele collega`s uit de politiewereld en enkele geselecteerde personen uit de militaire wereld, die toch ook een groot deel van het leven van de scheidende functionaris, hadden beheerst (en dat nog doen)! Uiteraard is hij nog lang niet van plan, om zijn taken bij deze laatste groep, te gaan beindigen. In de ruime ontvangstruimte van Caf-Restaurant Hoppe stelde zich een lange rij personen op, die de scheidende functionaris nog een keer de hand wilden schudden, om hem het allerbeste toe te wensen en om hem wat leuke cadeau`s te geven, om zijn afscheid wat te veraangenamen. Toen alle aanwezigen -nadat ze de gastenrij hadden verlaten- voorzien waren van een consumptie, stelde de heer Knape, Commissaris van de Politie Rotterdam-Rijnmond, zich op achter het spreekgestoelte, om de scheidende functionaris minzaam toe te spreken. Tijdens de lofrede kwam naar voren, dat de heer den Hartog maar liefst 47 jaar voor het Korps RotterdamRijnmond heeft gewerkt. Tijdens zijn lange carrire, heeft hij diverse functies binnen de afdeling Mobiliteit bekleed en een enorme bijdrage geleverd, aan het opbouwen en beheren van het wagenpark, van het eerdergenoemde Korps. Binnen het Korps was de heer den Hartog een vertrouwd gezicht en een markante persoonlijkheid en bovenal een bijzonder goede representant van het Facilitair Bedrijf. Na Commissaris Knape kwam de heer Emmerich, Account-Manager van de Politie Rotterdam-Rijnmond aan het woord, die de loopbaan van de scheidende functionaris, nogmaals in het kort doornam. Op ludieke wijze schetste hij een beeld, van een bewogen politieman, die niet alleen de Wet diende, maar ook vaak nog zaken deed voor het Ministerie van Defensie, waarbij hij zijn Politie-collegas trouw op de hoogte bracht, van de vele dingen, die hij in het veld meemaakte. Volgens de spreker, had de heer den Hartog gedurende zijn lange carrire, nimmer een steekje laten vallen, tot hij in het afgelopen jaar, bijna in de fout ging! Tijdens een bespreking met vele hoogwaardigheidsbekleders van de Politie, werd gekeken naar een landelijk opvolger voor de vele soorten voertuigen, die bij de diverse Politiekorpsen in gebruik zijn. De heer den Hartog vroeg het woord en stelde voor, om alle Politievoertuigen in Nederland, te vervangen door Dikke DAFs.!?! Er viel een ijzige stilte, totdat een van de Hoofdcommissarissen vroeg, wat dit dan wel voor een bijzonder voertuig mocht zijn. De heer den Hartog legde -met ontroering in zijn stem- uit, dat dit het neusje van de zalm op het gebied van voertuigen zou zijn. Zij waren robuust, goedkoop, konden alles en hij wist er nog wel een aantal te staan. Men hoefde ze slechts wit te spuiten, rood-blauwe strepen er op en klaar was Kees!?! Helaas -voor de voorsteller van dit (on)militaire plan- gingen de hoge heren niet op het voorstel in. De heer Emmerich wekte verder op humoristische wijze de indruk, dat Hare Majesteit de Koningin (of een van haar Ministers) nog even langs zou komen, om de heer den Hartog persoonlijk

de hand te drukken en om hem iets op de borst te spelden, maar uiteindelijk had zij daar -om onduidelijke redenen- toch van afgezien. Het feit, dat men in Koninklijke Kringen niet van Dikke DAFs houdt, zal aan deze beslissing ten grondslag hebben gelegen. De Kroonprins bijvoorbeeld, houdt alleen maar van Marine-fregatten en Luchtmacht-vliegtuigen! Als pleister op de wonde kreeg de heer den Hartog het Goud-blauwe Erekoord van de Politie uitgereikt, wat hem ter plaatste werd omgehangen. Aangezien betrokkene al een Erekoord van Defensie (Rood Koord) heeft en ook nog eens lang geleden het Duitse Schutzenschnurr heeft behaald (Zilver Koord), zal het nu toch moeilijk worden om alles tegelijk op het (militaire) uniform te kunnen bevestigen. Tja, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Tot slot nam de heer den Hartog zelf het woord en bedankte de aanwezigen voor hun komst en hun vele cadeaus. Hij was ook blij met de aanwezigheid van een aantal collegas uit de militaire wereld, een wereld waar hij zijn hart mede aan verpand heeft en die hem hopelijk nog veel plezier -na zijn pensionering bij de Politie- zal brengen. Vervolgens mengde hij zich in de zaal en links en rechts werden nog vele geanimeerde gesprekken gehouden. Van de redactie van deze Nieuwsbrief ontving de heer den Hartog een grote handgranaat, waarmee hij zich -nu hij geen deel meer uitmaakt van de Wet- toch nog tegen onverlaten kan verdedigen. Er werd nog een tijdlang gezellig door de aanwezigen nagepraat, onder het genot van voldoende drankjes en hapjes. De heer den Hartog was toch wel een beetje aangedaan, door dit definitieve einde van zijn Politie-carrire, maar kan gelukkig nog vooruitzien naar o.m. de interessante dingen die de Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM) en zijn nieuwe functie in het Rotterdamse Politie Museum hem nog zullen bieden. Omstreeks 17.30 uur verlieten de laatste gasten het gezellig ingerichte CafRestaurant Hoppe, uitgezwaaid door de familie den Hartog en terugziend op een gezellige afscheidsreceptie. W.P.

Vergadering Reservisten Schiet Commissie.


Utrecht, 10 april 2012. Op eerdergenoemde datum werd op de Knoopkazerne (KNKAZ) in Utrecht een vergadering gehouden van de Reservisten Schiet Commissie (RSC). Omstreeks 18.00 uur waren de meeste RSC-leden ter plaatse en kon de gezamenlijke maaltijd genoten worden in het ISS-Restaurant. Tijdens de maaltijd werden de laatste wetenswaardigheden over de Defensie uitgebreid doorgesproken en veelal -met veel humor- van opbouwende kritiek voorzien. Om 19.15 uur verplaatste het gezelschap zich naar de Fort Blauwkapelzaal aan de andere zijde van het gebouw en korte tijd later opende de voorzitter de vergadering. Aanwezig waren: LTKOL (R) Garrels - RSC-voorzitter; LTKOL (R) Roelofs - RSC-commissielid; LTKOL (R) van Eijk - RSC-penningmeester; ELNT (R) Nix - RSC-commissielid en notulist ELNT b.d. van den Houten - RSC-commissielid en; AOOi (R) Droog - RSC-commissielid. LTKOL (R) Roelink - RSC-commissielid en juridisch adviseur was met kennisgeving verhinderd, terwijl het RSC-commissielid SM (R) van Leeuwen, in de achterliggende periode te kennen had gegeven, dat hij -i.v.m. zijn bevordering tot ELNT en de bijkomende drukke taak als pelotonscommandant bij de Koninklijke

Luchtmacht (KLU)- niet meer beschikbaar was voor de RSC. In zijn openingswoord heette de voorzitter de aanwezigen hartelijk welkom en hield een inleidend praatje waarin o.m. met enige bezorgdheid werd gesproken over de gezondheid van onze juridische adviseur. De commissie hoopte er het beste van, maar e.e.a. zou wel eens een langdurig genezingsproces kunnen worden. Afgesproken werd om een blijk van medeleven naar het betreffende commissielid te sturen. Er werd verder medegedeeld, dat er een uitnodiging uit Polen was ontvangen, voor deelname aan een Internationale Schietwedstrijd aldaar. Aangezien door allerlei omstandigheden deelname aan de Internationale Schietwedstrijd in Itali was komen te vervallen, was het misschien raadzaam, om het beschikbare militaire vervoer, in te zetten voor een reis naar Polen. Er werd korte tijd over het voorgaande gediscussieerd. Vervolgens ging men over tot het vaststellen van de agenda; er waren geen wijzigingen of aanvullingen voor de agenda, zodat aansluiten de binnengekomen- en verzonden stukken konden worden behandeld. Toen deze stukken de revue waren gepasseerd werden de notulen van de vorige vergadering doorgenomen en -nadat enkele vragen ter verduidelijking van de inhoud waren beantwoord- werden zij zonder verdere op-of aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de vervaardiger. N.a.v. de inhoud van de notulen ontstond er nog een korte discussie over de locatie(s) waar het reservistenschieten wordt gehouden en het aantal schutters, wat waar en onder welke voorwaarden kan deelnemen aan dat reservistenschieten. Het volgende onderwerp op de agenda was de taakverdeling van de commissieleden. Nu de administrateur van de Netherlands International Shooting Competition (NISC), ELNT (R) van Leeuwen was teruggetreden uit de organisatie, was er toch wel behoefte aan een waardige vervanger, die de belangrijke ta(a)k(en) zou kunnen overnemen. Tijdens de discussie hierover werd gesproken over een potentiele kandidaat, KAPT (R) Heffels, die men reeds kende van het reservistenschieten in de Harskamp en die hoogstwaarschijnlijk over de juiste kwaliteiten beschikte, om het plotseling weggevallen commissielid, op te volgen. De eerdergenoemde KAPT (R) Heffels -die is ingedeeld bij CIMIC- beschikt over de nodige ITkennis en zou de RSC uitstekend bij kunnen staan in de toekomstige werkzaamheden. Er werd dan ook besloten om betrokkene -die al reeds te kennen had gegeven, dat hij wel een functie binnen de RSC zou willen vervullen- bij de eerstvolgende RSC-vergadering uit te nodigen. Met zijn kennis zou wellicht de Website van de Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK) uitgebreid c.q. vernieuwd kunnen worden. Aangezien de verdeling van AVRM-KNVRO met het terugtreden van ELNT (R) van Leeuwen enigszins scheef was geworden, zou KAPT (R) Heffels wel lid moeten worden van de AVRM! Het volgende agendapunt was de NISC 2012 en alle voorbereidingen die hierover moeten worden getroffen. Alle facetten van de grootste Internationale Schietwedstrijd op Nederlands grondgebied werden uitvoerig doorgesproken, waarbij niets aan het toeval werd overgelaten! De verschillende taken van de commissieleden, de financile onderbouwing van het geheel, welke wapens en hoeveel er gebruikt zouden gaan worden, de munitie-aanvragen, alsmede aanvragen voor huisvesting, voeding en transport, de wedstrijdsamenstelling, de openingsceremonie, het galadiner en de prijsuitreiking na afloop, het aanschaffen van de prijzen, de uitnodigingen die zouden moeten worden verzonden enz. enz.; alles werd grondig doorgenomen. Tot slot bij dit langdurige agendapunt werd nog gesproken over een -eventueel- geschenk, wat organisatoren, ondersteuners en deelnemers zouden moeten krijgen, omdat het de 20e keer was, dat de NISC wordt georganiseerd! Er werd verder nog gepraat over de NRFK-website en een eigen Emailadres voor de RSC. Tot slot werd nog enige tijd gedebatteerd over de declaraties waarin de oproepuren voor sommigen zijn geregeld en werden de appllijsten getekend. Bij de rondvraag verzocht de schrijver van dit verslag -tevens mede-organisator van de Regionale Militaire Vaardigheids Wedstrijd (RMVW) van de AVRM-West, of de voorzitter aan de vervaardigers van het Activiteitenplan 2013 door wilde geven, dat men nu eindelijk eens in dit belangrijke stuk, de vermelding van Schietwedstrijd om de Boomstrabeker, zou vervangen door de RMVW van de AVRM-West. De voorzitter zegde toe, dat hij de zaak met de opstellers van het Activiteitenplan 2013 zou bespreken. Verder waren er geen vragen bij de rondvraag, zodat de voorzitter -nadat de datum voor de

volgende RSC-vergadering was vastgesteld- de vergadering -om 22.45 uur - sloot en de aanwezigen een prettige thuisreis toewenste. Op de valreep verzocht hij de RSC-leden nog, om de volgende keer in gevechtstenue (GVT) te willen verschijnen, zodat er fotos gemaakt kunnen worden, voor het programmaboekje van de NISC. W.P.

Algemene Leden Vergadering.


Schaarsbergen, 20 t/m 21 april 2012. Op vrijdagmorgen 20 april j.l. -omstreeks 11.30 uurarriveerden de Vice-Voorzitter van de AVRM-West, SM b.d. den Hartog en de 2e Secretaris van dezelfde regio, ELNT b.d. van den Houten, op de Oranjekazerne (ORKAZ) in Schaarsbergen. Het doel van de reis was de logistieke voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM), die gehouden zou worden in gebouw de Cosy Corner, op het Groot Heidekamp, het oude gedeelte van dit bolwerk van de Luchtmobiele Brigade. Meestal worden de administratie en logistieke voorbereidingen van regionale en landelijke bijeenkomsten verzorgd door de Secretaris van de AVRM-West, SMJR Venema, maar aangezien de Defensie Bewakings & Beveiligings Organisatie (DBBO) nog andere werkzaamheden voor betrokkene had, werd de afronding van de logistieke taak, gedelegeerd aan de andere bestuursleden. Na aankomst op de ORKAZ werd meteen doorgereden naar de kleine eetzaal, die eveneens op het Groot Heidekamp is gevestigd en werd een uitstekende middagmaaltijd genoten. In de eetzaal werden weer de nodige bekenden ontmoet en handen geschud. Soms is Defensie maar een kleine wereld, waar je meestal dezelfde militairen tegenkomt! Na het eten werd -rond 13.00 uur- een bezoek gebracht aan het gebouw van de Logistiek Facilitaire Dienst (LFD), dat op een ander gedeelte van de kazerne gevestigd is en werd (hernieuwd) kennis gemaakt met de heer Poortman, de persoon die tot grote tevredenheid van de AVRM, alle aangevraagde zaken op de ORKAZ voorbereid. Hier werden de sleutels van de legeringsgebouwen (de bungalows van Center-Parcs Schaarsbergen), de vergaderruimte in de Cosy Corner en enkele administratieve stukken overhandigd. De afhandeling werd aangenaam begeleid met koffie & thee van de LFD en een aantal interessante Ierse visverhalen, oftewel hengelaars-avonturen van de heer Poortman in Ierland. Na de nodige aanvullende informatie verkregen te hebben, vertrokken de beide bestuursleden -om 14.00 uurnaar de Schietbaan op de Arnhemse Heide, om te kijken of de aanvragen, voor de binnenkort aldaar te organiseren Regionale Militaire Vaardigheids Wedstrijd (RMVW), daar inmiddels ook bekend waren. Tja, nu we toch ter plaatse waren, kan het nooit kwaad om de zaken te controleren. Bij de schietbaan aangekomen werd er geconstateerd, dat het vermeldingsbord Schietbaan Arnhemse Heide was vernieuwd. Bij navraag achteraf, bleek dat dit was gedaan vanwege de 10e RMVW van de AVRM-West! Wat een service!! De bij de AVRM-West bekende AOO Holla, de schietbaanbeheerder, was niet aanwezig, wel zijn collega-schietbaanbeheerder, AOO Venema (geen familie van.!) Een tijdlang werd er geanimeerd gesproken en werd de nodige informatie verkregen. Om 15.00 uur vetrokken de kwartiermakers naar het dorp Hoenderloo, waar in de plaatselijke bakkerij annex ijssalon (volgens kenners de bekendste van de Veluwe) van diverse soorten ijs werd geproefd. Ook werd nog even gestopt bij het kleine oorlogsmuseum, dat enkele kilometers van Schaarsbergen, langs de weg naar Hoenderloo is gesitueerd en wat zich uitstekend had geleend, voor een bezoek van de deelnemers aan de ALV. Nou ja, misschien iets voor de volgende keer!?! Teruggekeerd op de ORKAZ werd eerst een bezoek gebracht aan de kombuis (keuken voor landrotten) en werden de bestelde lunchpakketten opgehaald. Vervolgens werden de legeringsgebouwen genspecteerd en werd gekeken waar de Leerlingenkantine zich bevond. In het verleden werd na afloop van de ALV, gebruik gemaakt van de gezellige bar, die zich ook in de Cosy Corner bevindt, maar het personeel van de LFD vertelde, dat deze bar recentelijk door de Arbodienst was afgekeurd. Een nieuwe bar met

extra faciliteiten was nu gevestigd in de zogenoemde Leerlingenkantine School Luchtmobiel. Een personeelslid van Paresto, die net bij het gebouw was aangekomen, was zo vriendelijk om de beide bezoekers een rondleiding door het gebouw te geven. Behalve TV-ruimtes, Internetlocaties en een biljartzaaltje was er op de bovenverdieping een gezellige bar gevestigd. Om 17.00 uur werd de vergaderruimte in de Cosy Corner geopend en kon de zojuist gearriveerde Penningmeester van de AVRM, SGT 1 (R) Sprokkenreef, met enkele eveneens gearriveerde leden, de kascontrole verrichtten, voorafgaande aan de ALV. De verwachting voor deze avond was, dat het niet al te druk zou worden, omdat enerzijds de uitnodiging voor de ALV, die in de Reservist was geplaatst, door het te laat verschijnen van ons verenigingsblad, niet (op tijd) door de leden zou worden ontvangen (De Reservist kwam enkele dagen na de ALV uit!) en anderzijds omdat een aantal leden, die wel op de hoogte waren van de ALV, enkele honderden meters verderop (wat een toeval!) in boogtenten waren gehuisvest, omdat hun groene dagen (oproepdagen voor Reservisten) samenvielen met deze vergadering!?! Om 19.00 uur was het grootste gedeelte van de deelnemers in de Cosy Corner gearriveerd. Aanwezig waren (in alfabetische volgorde): MAJ (R) Baak, KPL 1 b.d. Brinkman, SM b.d. van der Dussen, KPL 1 b.d. van Dijk, SGT b.d. Flinkenflgel, SM b.d. Franken, SM b.d. den Hartog, ELNT b.d. van den Houten, ELNT b.d. de Koning, ELNT b.d. van Lienden, KPL 1 Schrasser, SGT 1 (R) Sprokkereef, SLD 1 b.d. Szekula, KPLMARNALG b.d. Verheule, SGT b.d. Webbink en KPL 1 b.d. Zevenhuizen. Verder was nog aanwezig de heer van den Burg, van de Algemene Federatie voor Militair Personeel (AFMP), als vertegenwoordiger van deze vakbond, waar de AVRM collectief bij is aangesloten. Om 19.30 uur opende de Secretaris van de AVRM, MAJ (R) Baak de vergadering en heette de aanwezigen welkom. Hij deelde mede, dat hij als Voorzitter zou fungeren, omdat LTKOL (R) Roelink -om gezondheidsredenen- niet in staat was om de vergadering bij te wonen. Na zijn openingswoord werd de agenda vastgesteld; er waren geen wijzigingen of aanvullingen voor de agenda, zodat de vergadering kon worden vervolgd. Bij de mededelingen van de voorzitter, werden de namen genoemd van de leden, die zich voor deze ALV hadden afgemeld, omdat zij andere verplichtingen hadden, waar zij niet onderuit konden. De notulen van de vorige ALV werden behandeld en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de vervaardiger. Bij het verslag van de secretaris werd door de AVRM-secretaris, MAJ (R) Baak, uitgebreide uitleg gegeven over o.m. de bezuinigingen die bij de Defensie hebben plaatsgevonden en die rechtstreeks invloed hebben, op het reilen en zeilen van de AVRM. Bij het verslag van de penningmeester werd door de AVRM-penningmeester, SGT 1 (R) Sprokkereef, de zaken van de vorige spreker aangevuld en middels cijfermateriaal uitgelegd. Bij het verslag van de public-relations commissie werd door het bestuurslid voor werving & communicatie, SLD 1 b.d. Szekula, de stand van zaken uitgelegd, over het tot op dit moment bereikte resultaten van de aanwezigheid van de AVRM op diverse open dagen van de Krijgsmachtdelen (nieuwe leden, naamsbekendheid, contacten enz.). Bij het verslag van de kascontrolecommissie werd het woord gegeven aan SGT b.d. Flinkenflgel, die de kascontrole eerder deze avond had uitgevoerd en die geconstateerd had, dat de boeken in orde waren bevonden. Hij verzocht de vergadering om de penningmeester te dechargeren, die daarop met applaus reageerde. Bij het verslag van de regios kwamen achtereenvolgens de voorzitters van de betreffende regios aan het woord. KPLMARNALG b.d. Verheule bracht verslag uit over de verrichtingen van de AVRM-West; ELNT b.d. Koning deelde mede waar de AVRM Noord-Oost zoal mee bezig was geweest en SM b.d. van der Dussen vertelde wat zich bij de AVRM-Zuid allemaal had afgespeeld en aansluitend over de verrichting van de schietvereniging van onze vereniging (SV-AVRM). Tot slot werd nog gediscussieerd over de voortgang met betrekking tot de AVRM-Carib. Het Hoofdbestuur zal daar in een later stadium, nog op terug komen. Bij het verslag

over de commissie van beroep was niet veel te melden; er waren geen relevante zaken voor de commissie geweest. Bij het verslag van de reservisten schiet commissie (RSC), deelde het RSC-commissielid ELNT b.d. van den Houten mede, dat de voorzitter van de RSC, KOL (R) Lettinga was opgevolgd door LTKOL (R) Garrels. Na dit onderwerp werd een korte pauze ingelast, waarbij gebruik gemaakt kon worden van het door Paresto klaargezette koffie, thee, gebak c.q. frisdranken. Tijdens de pauze kwamen enkele leden van de AVRM, die hun avondsessie van de groene dagen in het tentenkamp beindigd hadden, alsnog naar de ALV. Dat waren (in alfabetische volgorde): AOO (R) Baars, AOO (R) Beerden, AOOi (R) Droog, MAJ (R) Jonker en AOO (R) de Man, die door het bestuur hartelijk welkom werden geheten. Na de pauze werd de begroting voor 2012 behandeld en werd de contributie voor 2013 vastgesteld. In verband met de stijgende kosten van e.e.a. en de dalende subsidie van het Ministerie van Defensie (MINDEF) zal deze 38 euro gaan bedragen. De vergadering ging hier unaniem mee akkoord. Er volgde nog een korte discussie over de kosten voor de Reservist en hoe men deze wellicht wat naar beneden kan krijgen. Het volgende agendapunt was de vaststelling van de kascontrolecommissie. Die zal in 2013 bestaan uit ELNT b.d. van Berkom en SGT Flinkenflgel. AOO b.d. Abspoel zal als reserve fungeren. Bij de benoeming van de hoofdbestuursleden was de secretaris, MAJ (R) Baak aftredend en herkiesbaar. Hij werd met algemene stemmen herkozen en de zaal bekrachtigde deze beslissing met applaus. De ceremonie protocollair kon helaas geen doorgang vinden, omdat de persoon waar het om ging, niet aanwezig was. Tijdens de rondvraag werd gediscussieerd over de commissie van beroep en werd besloten om hun functie te verlengen. Verder werd besloten om ook de adviesraad -alhoewel daar tot op heden geen gebruik gemaakt had hoeven worden- te handhaven. Er werd ook gevraagd, om aan de opstellers van het activiteitenplan 2013 door te geven, om de in de plan genoemde Schietwedstrijd om de Boomstrabeker, nu eindelijk eens te veranderen in Regionale Militaire Vaardigheids Wedstrijd van de AVRMWest. Het hoofdbestuur zegde toe, hier zorg voor te dragen. Tot slot kwam de heer van den Burg nog aan het woord, die enige zaken m.b.t. de AFMP toelichtte. De AVRM was nu inmiddels 10 jaar lid van de AFMP en er werd uitleg over ziektekosten en andere zaken gegeven. Omstreeks 21.00 uur sloot de voorzitter de vergadering, nadat hij de aanwezigen voor hun komst had bedankt en nodigde hun uit, om zich te verplaatsen naar de Leerlingenkantine School Luchtmobiel waar nog een saamhorigheidsavond gehouden zou worden. In deze gezellige bar aangekomen, werd nog een tijdlang navergaderd, onder het genot van diverse drankjes en hapjes. Om 22.30 uur keerden een aantal leden huiswaarts, begaven de deelnemers aan de groene dagen zich naar hun boogtenten en zochten enkele andere leden hun bungalow op, waar nog tot in de kleine uurtjes werd nagepraat, met wederom wat koek en zopie! Tegen 00.00 uur werd het ook daar stil en ging men over op verduisterd varen. Op zaterdagmorgen 21 april j.l. werden de lunchpakketten (LUPAs) geopend en genuttigd en werd de dag aangevangen, met het afhalen van de bedden en het opruimen van de kamers. Alle legeringsgebouwen werden uitgebreid gecontroleerd, schoongemaakt (voor zover dat nodig was) en afgesloten. De kwartiermakers leverden de sleutels in bij de LFD, brachten de overgebleven lunchpakketten naar de collegas van de DBBO, meldden zich af en keerden huiswaarts, terugkijkend op een interessante en vruchtbare ALV. W.P.

Voorlichtingsdag Nationale Veteranendag.


Den Haag, 26 april 2012. Om 09.30 uur arriveerde de 2e Secretaris van de AVRM-West, ELNT b.d. van den Houten, in zijn functie als Projectleider Nationale Veteranendag, bij het voormalige onderofficiersverblijf (gebouw 147) op de Frederikkazerne (FRKAZ) in Den Haag. Op deze locatie zou de voorlichting worden gegeven voor de zogenaamde standhouders (afgevaardigden van Verenigingen, Stichtingen, Vakbonden enz.), die aan de Nationale Veteranendag (NLVD) zouden gaan deelnemen. De organisator van dit gebeuren, mevrouw Seegers-Both heette de aanwezigen welkom en verzocht hun -nadat allen waren voorzien van koffie of thee- naar de bovenzaal van het gebouw te gaan, waar de daadwerkelijke voorlichting zou gaan plaatsvinden. De meeste standhouders staan al enkele jaren op de NLVD, zodat het voorlichtingsgedeelte eigenlijk meer bedoeld is, voor de nieuwkomers en de rest alleen maar bezig is, om de zaak nog wat bij te stellen en te verbeteren Om 10.00 uur opende mevrouw Seegers-Both de bijeenkomst en heette de vertegenwoordigers van een scala aan instanties hartelijk welkom. Zij stelde vervolgens haar directe medewerkers -die een groot gedeelte van de organisatie van de NLVD in goede banen zouden moeten gaan leiden- voor aan de zaal. Dat waren Majoor der Mariniers van de Koninklijke Marine Reserve (MAJMARNS KMR) Baars en de heer Pinkse van de Bedrijfs Hulp Verlenings Organisatie (BHV), waar de standhouders op de NLVD mee zaken zouden doen. Aansluitend werd door middel van een Power Point Presentatie de gang van zaken op het Malieveld uitgelegd. Er was deze keer niet zo heel veel verschil, met de vorige editie van de Veteranendag, omdat het concept van 2011, goed bevallen was. De standhouders kregen allemaal weer een eigen tent toegewezen, die in grootte varieerde, afhankelijk van de wensen van de deelnemende organisatie. Er werd aandacht besteed aan de huishoudelijke zaken op de NLVD en de problemen met het parkeren van de diverse voertuigen -tijdens de opbouwdagen en op de eigenlijke dag- werden doorgesproken en er werden enkele oplossingen aangevoerd. Ook de gedragsregels werden doorgenomen en aan de standhouders werd uitgelegd, waar en bij wie zij met vragen, of andere problemen terecht zouden kunnen (aan de kleuren van de poloshirts zou men meteen kun zien, bij welke persoon men zou moeten zijn). Diegenen die nog geen aanvraaglijst voor de opbouw hadden ingeleverd, konden dat nu alsnog doen. Ook ontvingen alle aanwezigen een zogenaamde Toelichting & Hand Out , een uitgebreid draaiboek voor de beide opbouwdagen en de daadwerkelijke Veteranendag. Allerlei kleine problemen en wetenswaardigheden werden nogmaals doorgenomen en om 12.00 uur werd de bijeenkomst beindigd. Voor de deelnemers was er koffie, thee, soep en diverse belegde broodjes, waarna een aantal standhouders -met een Marine-achtergrond- een eigen bakstafel creerde en een tijdlang genoeglijk bijeen zat. Meestal zijn deze bijeenkomsten een soort renie, omdat men heel vaak dezelfde personen tegenkomt, die ook allemaal op de Open Dagen van de Krijgsmachtdelen komen. Om 13.00 uur verlieten de aanwezigen de FRKAZ, alvast uitziend naar een geslaagde NLVD, met hopelijk beter weer dan vorig jaar. Veel slechter kan het toch niet worden.!?! W.P.

Open Dagen Koninklijke Landmacht-I.


Oirschot, 10 t/m 13mei 2012. Op donderdagmorgen 10 mei j.l. vetrokken de beide secretarissen van de AVRM-West, met het PR-materiaal van de vereniging, vanuit Amsterdam in de richting van Oirschot, waar zou worden deelgenomen aan de Open Dagen van de Koninklijke Landmacht (ODKL). Om 09.00 uur arriveerde de afvaardiging bij de toegangspoort van de Generaal-Majoor de Ruijter van Stevenickkazerne (VSTKAZ) in Oirschot, de thuisbasis van de 13e Gemechaniseerde Brigade (13 MEGBRIG). Na zich bij de wachtcommandant afgemeld te hebben, werd doorgereden naar het gebouw van de facilitaire dienst , waar men zich verder moest melden en waar men de nodige richtlijnen, documenten

en plattegronden kreeg overhandigd. Ook werden de kamersleutels -van de kamers 126 en 127 in gebouw 244- verstrekt en werd uitgelegd waar het legeringsgebouw zich bevond. In tegenstelling tot de rest van de militaire standhouders werd de AVRM niet in het tentenkamp gehuisvest, maar keurig in gezellige kamers. Na de kamers genspecteerd te hebben werd het zogenaamde Reservistenplein (RESPL) opgezocht, waar de AVRM een plaats zou krijgen tussen de andere reservisten-eenheden. De tent was snel gevonden, maar vanbinnen was hij nog niet voorzien van stands, zodat op dat moment nog weinig op te bouwen was. Er werd telefonisch contact opgenomen met de Clustercommandant (CLUCO), KAPT Brust, die even later op het RESPL arriveerde. Met hem werd de gang van zaken doorgesproken en kreeg men enkele nuttige adviezen. Omstreeks 10.30 uur werd de kazerne weer verlaten, na het PR-materiaal in het legeringsgebouw achter gelaten te hebben en werd een bezoek gebracht aan ECHOS Home De Vrijheid, waar koffie c.q. thee werd gedronken en waar kennis werd gemaakt met andere standhouders. Om 11.30 uur vertrok de secretaris weer richting Amsterdam om zijn dienst bij de Koninklijke Marine (KM) aan te vangen, terwijl de 2e secretaris achterbleef, om de andere leden van de opbouwploeg -die in de loop van de middag zouden arriveren- op te vangen. Eerst maakte hij van de gelegenheid gebruik, om een uitstekende middagmaaltijd in het ECHOS Home te genieten en vervolgens wandelde hij over het immense kazerneterrein, om eens te kijken wat er zoal opgebouwd werd en welke interessante voertuigen men op het terrein had geplaatst! Aansluitend werd teruggekeerd naar de grote tent op het RESPL en werd kennisgemaakt met enkele vertegenwoordigers van 20 NATRESBAT, de eenheid die de tent zou bewaken/beveiligen gedurende deze dagen, maar die ook zou zorgen voor alle logistieke zaken. Met behulp van NATRES-personeel werd de stand van de AVRM opgebouwd, althans de stand zelf, want de inhoud bevond zich nog in het legeringsgebouw. Wel al aanwezig was een fraai bord met de tekst Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht, dat door toedoen van KAPT Brust was gemaakt en wat de AVRM na afloop mocht meenemen naar de andere Open Dagen van de Krijgsmachtdelen. Rond 15.00 uur arriveerde de rest van de Public Relations Groep Open Dagen (PRGROD). Het materiaal werd opgehaald in het legeringsgebouw en de stand werd nu echt opgebouwd. Behalve de Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM), die aanwezig was als Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK), waren er verder nog stands van de Reservisten van de Koninklijke Marine, de Reservisten van de Koninklijke Luchtmacht, de Reservisten van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Nationale Reserve (NATRES), de Civil Military Coperation (CIMIC), Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Natres (OVV) en een stand van het Service Centrum

Employ Support, een militaire instantie, die rechtstreeks zaken doet met (burger) werkgevers van reservisten . Elke stand werd door eigen personeel van de genoemde instantie bemand en alleen de NRFK en CIMIC waren paars en daar bedoelen we mee, dat die bemand werden door vertegenwoordigers van alle Krijgsmachtdelen. Voor deze ODKL werd de NRFK vertegenwoordigd door (in alfabetische volgorde): SM b.d. den Hartog, ELNT b.d. van den Houten, SLD 1 b.d. Szekula, SMJR Venema, KPL1 b.d. Verheule (jr.) en KPLMARNALG b.d. Verheule (sr.). Tegen 17.00 uur was de stand geheel ingericht en nadat in een in de nabijheid van de tent geplaatste vlaggenmast, de AVRM/vlag was gehesen, was de stand klaar voor inspectie. Nadat de tent was afgesloten door de organisatie, begaven de AVRM-standbemanners zich naar het nabijgelegen KEK-gebouw (een KL-benaming voor Kantine- en Keukengebouw, ook wel eens oneerbiedig betiteld als Vreetschuur!), om een uitstekende warme maaltijd te gebruiken. Om 18.30 uur verplaatste men zich naar de Ontspanning en & Ontwikkeling Tent (O.& O tent), een grote witte tent, die naast het tentenkamp was gelegen en waar men enige alcoholhoudende drankjes kon bestellen. Tot 20.30 uur werd hier gezellig bijeen gezeten en werden diverse gesprekken met andere standhouders (of militaire eenheden) gevoerd, verder werd de nodige voorlichting over de NRFK gegeven en werden de contacten met andere Krijgsmachtdelen weer uitgebreid. De dag werd besloten met een gezellig samenzijn, op n van de legeringskamers, onder het genot van de nodige drankjes en hapjes. KAPT Brust, de CLUCO had zijn hoofdkwartier te midden van de NRFK opgeslagen en werd derhalve uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie(s). Aangezien de kapitein de nodige uitzendingen op zijn naam had staan en ook nog eens een goed verteller was, werd het een interessante avond. Als de foto-redacteur van deze Nieuwsbrief alles genoteerd zou hebben, wat er deze avond verteld werd, had hij copy voor de eerstvolgende 20 Nieuwsbrieven!?! Met enkele vermoeiende dagen voor de deur gingen de standbemanners -ruim voor het middernachtelijk uurnaar hun klaarstaande kooien en brachten een rustige nacht door. Vrijdag 11 mei j.l. werd om 06.30 uur overal gehouden en bereidde iedereen zich voor, op de dingen die komen zouden. Het ontbijt, lunchpakketten (LUPAS) werd geserveerd in de O.& O. tent, waar grote gamellen met koffie en thee klaar stonden. Na de maaltijd wandelde men terug naar het RESPL en werden de stands gereedgemaakt voor het bezoek. De diverse beeldschermen werden opgestart en bij het OVV werden een aantal historische wapens opgesteld. Deze dag was een soort generale repetitie voor de twee (2) eigenlijke Open Dagen (zaterdag en zondag) en was mede bedoeld om de (burger)werkgevers van reservisten, te laten zien wat hun personeel, als zij dat andere pak hadden aangetrokken, nu eigenlijk bij Defensie uitvoerden. Ook werden grote groepen scholieren ontvangen, waarbij wellicht een aantal toekomstige militairen zouden zitten. Om 08.00 uur werd er appl gehouden bij de grote tent en hield KAPT Brust een inleidend gesprek, waarin hij iedereen opriep om een goed gastheer te zijn en de bezoekers met

raad en daad terzijde te staan. Hij deelde wat veiligheids- en huishoudelijke regels mede en leerde de vertegenwoordigers van de KM een nieuw commando, n.l.: Verspreiden..mars!! Echter, voordat iedereen zich daadwerkelijk verspreidde, werd nog een groepsfoto gemaakt van de deelnemers aan het Reservistengebeuren. In afwachting van de vele honderden -misschien wel duizenden- gasten, die het terrein zouden gaan overspoelen, werd de PRGROD in tween gesplitst, zodat bij toerbeurt de AVRM-vertegenwoordigers ook zouden kunnen zien, wat de ODKL te bieden had. De voorzitter van de AVRM-West en zijn 2e secretaris vetrokken al vroeg van het RESPL en begonnen aan een uitgebreide inspectietocht. Omdat het enorme kazerneterrein en de aangrenzende oefengebieden een behoorlijke oppervlakte beslaan, was het gehele gebied verdeeld in Clusters, n.l. de Clusters, rood, paars, zwart, groen, blauw en geel. Dat was enerzijds gedaan, om het de Defensiemedewerkers makkelijk te maken hun werkplek te vinden en anderzijds, om de vele duizenden bezoekers, direct naar de plaats van hun interesse te leiden, omdat alles nu eenmaal onmogelijk in n dag bekeken zou kunnen worden. Allereerst werd een bezoek gebracht aan een andere (kleinere) witte tent, waar de Vakbonden van Defensie gehuisvest waren. Omdat daar nogal wat KM-bekenden bijzitten, die men overal op dit soort evenementen tegen was gekomen, kon een bezoekje aan deze collegas niet overgeslagen worden, te meer nog omdat de Vakbonden alleen maar op deze dag aanwezig zouden zijn. De weekenddagen zouden ze er niet zijn, omdat het grote publiek voor hun niet interessant was. Bij het voortzetten van de patrouille kwamen de genteresseerde bezoekers in de Cluster blauw langs allerlei werkplaatsen, waar getoond werd hoe militaire voertuigen gerepareerd worden. Ook Hygine en Preventieve Geneeskunde liet zien wat zij op dat gebied in huis hebben. Dat is wel nodig ook, als men ziet in wat voor barre oorden militairen tegenwoordig hun taken moeten verrichten! Bij de Bergings- en Identificatiedienst werd gekeken bij het stoffelijk overschot (geen echte!) van een in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Duitse militair. Hier werd duidelijk gemaakt hoe moeilijk het soms is, om met de weinige dingen die teruggevonden worden, de identiteit van de gesneuvelde te achterhalen, zodat die alsnog aan de nabestaanden medegedeeld kan worden. In de Cluster blauw -bij een prachtig gecamoufleerde tent- kwamen we een oude bekende tegen, n.l. KAPT b.d. Lai (lid van de AVRM-West), als vertegenwoordigster van het Defensie Vrouwen Netwerk. Er werd even gezellig bijgepraat en uiteraard had zij voor haar Vrienden van de AVRM een paar leuke geschenken bewaard. Een bezoek aan een aantal opstellingen van materiaal van de Genie, was ook bijzonder interessant. Er werd uitvoerig stilgestaan bij de nieuwste aanwinst van dit onderdeel, het veelzijdige Genie-voertuig Kodiac, dat zon beetje overal voor gebruik kan worden. De KM heeft jammer genoeg zoiets (nog) niet; daar moeten de Zeesoldaten het nog met de pionier-schop doen! Interessant was ook om de virtuele training te zien van enkele militairen. Met een soort helm op hun hoofd en een soort gasmasker voor hun gezicht, liepen zij met de wapens in de aanslag door een grote lege hal en maken allerlei vreemde bewegingen, althans voor de kijkers. In hun helm zien zij gewoon een gebouw met trappen en allerlei soorten ruimtes, die zij moeten doorzoeken en waarbij zij op (denkbeeldige) tegenstanders kunnen stuiten. Het lijkt in eerste instantie een beetje vermakelijk, als je ze bezig ziet, maar het is allemaal bloedserieus. Een van de (burger)specialisten die aan dit Project verbonden was, vertelde de beide bestuursleden, dat de Navy Seals, die betrokken waren bij het uitschakelen van Osama Bin Laden, ook met een soortgelijk systeem hadden voorgeoefend. Wellicht kan de AVRM-West ook een aantal van deze apparaten kopen, dan kunnen we de Regionale Militaire Vaardigheids Wedstrijd (RMVW) ergens in een zaaltje doen. Bij een opstelling van de Artillerie werden de beide bezoekers uitgenodigd om plaats te nemen in de Pantser Houwitzer 2000, het zware geschut van de KL. Door de bemanning van het stuk werd een uitgebreide uitleg gegeven en werd gedemonstreerd hoe alles werkte. Nu hadden de standbemanners dat wel eens eerder gezien, maar het is altijd leuk om te zien, hoe de bedienaars van zoiets, hun deskundigheid op anderen overbrengen. Op de terugweg -richting Cluster geel- passeerde men een stand, van de Remote Control Armoured Group waar een aantal grote (radiografisch

bestuurde) modellen van tanks en pantserwagens stonden. Midden op de weg reed een model van de CV90-35 (het nieuwste model pantserwagen van de KL) rondjes. Op het perfect nagebootste voertuig, zat een skelet, dat bekend is van een filmpje van het Internet. Toen de foto-reporter van deze Nieuwsbrief zich enigszins vooroverboog, om een detailfoto van het voertuig te maken, werd de loop van het kanon plotseling zijn richting opgedraaid en kwam er een straal water uit, die de lens van het fototoestel trof. Alle modelbouwers lagen in een deuk, dat er weer een sukkel was ingetrapt, maar het slachtoffer verblikte of verbloosde niet en zei alleen maar: Haha, ik ben van de Marine en ik houd van water.dankjewel! Teruggekeerd op het RESPL was het de beurt aan de andere ploeg, om op patrouille te gaan en kon de aflossing gaan genieten van een luxe LUPA. Toen halverwege de middag de andere AVRMers weer terugkeerden werd nogmaals een patrouille over het enorme terrein gemaakt. Deze keer werd het levensreddende voertuig uit Afghanistan, de Australische Bushmaster, uitvoerig bekeken, waarbij de instructeur van deze pantserwagen, tekst en uitleg gaf. Wat verderop, in een ander gebouw, zag onze voorzitter een dienstauto van een Generaal, waar een militaire chauffeur naast stond. De chauffeur nodigde -na het zien van de begerige blik in zijn ogenhem uit om in de auto plaats te nemen. Jammer genoeg is zijn militaire rang, net iets te laag om op een dergelijk dienstvoertuig aanspraak te kunnen maken. Op een andere plaats werd een bezoek gebracht aan allerlei soorten geschut. Hier stonden ook enkele 120mm mortieren opgesteld, die het Korps Mariniers in verband met de bezuinigingen- heeft moeten afstaan aan de KL. Er stonden enkele personeelsleden van de Gele Rijders (artilleristen) bij, die een beetje onwennig keken. Toen onze korporaal op strenge toon zei: Weten jullie, dat die van de mariniers zijn geweest! Ja, dat wisten ze. Ze vertelden, dat ze eigenlijk bij de Pantserhouwitzer 2000 hoorden, maar van de ene op de andere dag, de 120mm mortieren in hun schoot geworpen hadden gekregen, iets waar ze helemaal niet gelukkig mee waren. Weten jullie dan hoe ze werken?, zei de korporaal. Nee, zeiden de Gele Rijders, we hebben er nog geen enkele instructie in gehad! Hoe moet dat dan als je met die dingen op uitzending moet?: zei de korporaal. Nou, zei de ene Gele Rijder: dan hopen we maar, dat er een paar mariniers mee gaan! Na het verlaten van de mortier-opstelling werd een bezoek gebracht aan een groot plein, het Rampenplein genoemd. Daar stond een Chinook Helikopter van de Koninklijke Luchtmacht (KLU) opgesteld, die geopend was voor bezoek. Verder stonden hier tientallen andere voertuigen, waaronder grote brandweertenders die door de KLU, op verschillende vliegvelden worden gebruikt. Via een veldhospitaal kwam men in de Cluster paars, waar een behoorlijk groot bassin was uitgegraven, waar je met rubberboten van het Korps Mariniers kon rondvaren. Even verder kwamen de bezoekers bij een ruime vlakte, waarop een aantal pantserwagen rondreden. Bezoekers van de ODKL konden hier in kleine groepjes instappen en een enerverende rit door het bos maken, waarbij de CV90-35 schijnaanvallen op de rondrijdende of eigenlijke rondhobbelende gasten uitvoerde. Vlak in de buurt stond een brugleggend voertuig, de Krokodil opgesteld en een Leopard Bergingsvoertuig liet zien, wat hij allemaal kon. Aan het eind van de interessante middag, toen alle standbemanners weer waren teruggekeerd op het RESPL, werd nog even gekeken bij de demo, die -naast de grote tent- werd uitgevoerd door personeel van de vier Krijgsmachtdelen. Hier werd een verdachte auto, in een zogenaamde sluis aangehouden en doorzocht. Als dan bleek, dat de chauffeur een wapen had verstopt, werd hij aangehouden en door de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en afgevoerd. Alles geschiedde met veel verbaal geweld en enige show. Maar het publiek vond het geweldig! Deze show werd een keer of 7 per dag opgevoerd, met wisselende deelnemers. Om

17.00 uur hield KAPT Brust weer appl; hij bedankte de aanwezigen van het RESPL voor hun inzet, was tevreden over het verloop van de dag en hoopte dat de volgende dag wederom zo goed zou gaan. Hij wenste verder iedereen een gezellige avond toe en riep weer enthousiast: Verspreiden. Mars!. Toen de stand was opgeruimd (daarmee wordt bedoeld, dat alle elektronica in een beveiligde container werd opgesloten), werd de tent afgesloten en startte de beveiligings/bewakingstaak van het personeel van de Natres. De standbemanners begaven zich naar een andere grote eetzaal op het kazerneterrein en genoten van een uitstekende warme maaltijd. Na de maaltijd werd een poosje rustig op de kamer gezeten en om 20.00 uur werd KAPT Brust weer uitgenodigd voor een drankje en een hapje en volgden vele interessante verhalen over Afghanistan, Bosni, Cambodja en andere duistere oorden, waar Nederlandse militairen in het verleden goed werk hebben verricht. Omstreeks 00.00 uur werd deze gezellige sessie beindigd en maakten de standbemanners zich klaar voor verduisterd varen! Aangezien deze Nieuwsbrief weer aardig gevuld is met de diverse verrichtingen van AVRM-leden, wordt het artikel over de Open Dagen van de Koninklijke Landmacht in Oirschot, vervolgd in het volgende nummer van dit blad. W.P.

Losse flodders.
Van 29 maart t/m 1 april j.l. werd op het Malieveld in Den Haag de Pasar Malam Indonesia gehouden en werd (wederom) een beroep gedaan op de AVRM-West, om enkele geselecteerde leden van de vereniging te leveren, om toezicht te houden op c.q. ondersteuning te verlenen aan diverse oud-militairen, die (gratis) deze Oosterse Markt zouden kunnen bezoeken. AOO b.d. Abspoel en SM b.d. den Hartog waren enkele dagen tijdens deze Pasar Malam aanwezig en ondersteunden -deels in uniform, deels in burgerkostuum gekleed- zowel het Veteraneninstituut, als de Oorlogsgravenstichting, die beiden met een stand aanwezig waren. Tijdens hun ondersteunende en toeziende functie, deden zich geen calamiteiten voor! Bron: AVRMIVD. Op 24 april j.l. brachtten enkele Managers van de instantie, die bekendstaat onder de naam Rotterdams - Ondernemend - Trots - Effectief - Betrouwbaar (ROTEB), waaronder de Voorzitter van de AVRM-West, KPLMARNALG b.d. Verheule, een bezoek aan de Van Ghentkazerne (VGKAZ) in Rotterdam, met het doel om -met toestemming van de kazerneleidingeen Team Buildingsdag voor Leidinggevenden van de ROTEB te organiseren. E.e.a. werd doorgesproken met het Hoofd Bureau Verzorging, Luitenant ter Zee van Administratie der Tweede Klasse (LTZ2JC) Rog, die de wensen van de heren noteerde en verder uit zou werken. Mede aanwezig bij dit gesprek was het Hoofd van de Beveiliging van de VGKAZ, KAPT Ismail, (prominent lid van de AVRM-West), die er zorg voor zou dragen, dat de Managers van de ROTEB, toegang zouden verkrijgen tot het kazernecomplex en de 2e secretaris van de AVRM-West, ELNT b.d. van den Houten, die tussentijds de voortgang van het bezoek, verder zou afwikkelen. In het volgende nummer van de Nieuwsbrief leest U meer over het enerverende bezoek, dat inmiddels heeft plaatsgevonden. Bron: AVRMIVD.

Op 27 april j.l. werden een aantal leden van de AVRM door MAJ (R) Scheepers uitgenodigd om zich op de eerdergenoemde datum -omstreeks 12.00 uur- te meldden bij Cafe-Restaurant De Doelen in Waalre. De reden van deze uitnodiging was, dat om 10.00 uur op diezelfde dag, in het Gemeentehuis van Waalre, door de Burgemeester van die Gemeente, de versierselen die behoren bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau, zouden worden opgespeld bij ELNT b.d. van Berkom, de vroegere Voorzitter van de AVRM. Omdat de ruimte -waar ook nog eens 3 bewoners van Waalre zouden worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau- te klein was, om alle familieleden en genodigden van de te decoreren personen te ontvangen, was daar alleen de Penningmeester van de AVRM, SGT 1 (R) Sprokkereef bij aanwezig. De andere genodigden wachtten de gedecoreerde functionaris op, in het eerdergenoemde Cafe-Restaurant De Doelen, dat bij de ondersteuners van Centurion niet geheel onbekend is, maar dat is een ander verhaal. De Koninklijke Marechaussee werd op de receptie vertegenwoordigd door LTKOL Oskam, waarmee ELNT b.d. van Berkom jarenlang had samengewerkt. Het Hoofdbestuur van de AVRM werd vertegenwoordigd door de al eerder genoemde SGT 1 (R) Sprokkereef, die korte tijd later zou vertrekken om MAJ (R) Scheepers op Schiphol af te leveren, die aansluitend een driedaagse IML-mars in Zweden zou gaan lopen. Ook dat is weer een ander verhaal! Van de AVRM Noord-Oost was aanwezig SGT b.d. Franken; terwijl de AVRM-West werd vertegenwoordigd door AOO b.d. Abspoel (met zijn echtgenote), ELNT b.d. van den Houten en KPLMARNALG b.d. Verheule. De eveneens uitgenodigde SM b.d. den Hartog, SMJR Venema en LTKOL (R) Roelink (de huidige Voorzitter van de AVRM) waren helaas verhinderd om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. De AVRM-Zuid werd vertegenwoordigd door SM b.d. Claassen, SM b.d. van der Dussen, KPL 1 b.d. van Dijk en KPL 1 b.d. van der Els. Tegen 12.30 uur arriveerde de kersverse Ridder, met familieleden en kennissen, in de gezellige zaal van het Restaurant, waar de andere genodigden zich al tegoed hadden gedaan aan soep, diverse broodjes en de nodige drankjes. Van alle kanten werd ELNT b.d. van Berkom gefeliciteerd met zijn ontvangen onderscheiding! Voordat MAJ (R) Scheepers naar Schiphol afreisde sprak hij de gedecoreerde toe en wenste vervolgens alle aanwezigen nog een gezellige middag toe. Ook ELNT b.d. van Berkom hield nog een korte toespraak en bedankte iedereen, die aan de totstandkoming van de onderscheiding had meegeholpen. Vervolgens werd er tot 15.30 uur geanimeerd met elkaar gesproken, onder het genot van diverse drankjes en hapjes. Vanaf dat tijdstip keerden de meeste gasten en familieleden huiswaarts, na de echtgenote van de gedecoreerde bedankt te hebben voor de uitnodiging! Bron: Redactie Reservist.

Op 2 mei j.l. bracht de 2e Secretaris van de AVRM-West -op uitnodiging van het Contact Oud Mariniers Zeeland (COM-Zeeland)- een bezoek aan de Marinekazerne Vlissingen (MKVLISS). Diegenen die het bestuurslid van onze regio hadden uitgenodigd wilden wel eens wat meer weten over de AVRM en omdat het COM-Zeeland, in samenwerking met de Algemene Vereniging voor Marinepersoneel (AVOM), elke eerste woensdag van de maand een zogenaamde inloopmiddag op de MKVLISS heeft, was dat een mooie gelegenheid om de AVRM bij deze oud-militairen te promoten! Om 12.00 uur arriveerde de AVRMvertegenwoordiger op de kazerne en werd ontvangen in de voormalige Longroom (het Officiersverblijf), waar zich zon 60 gasten hadden

verzameld. Tot 13.00 uur werd van tafel tot tafel uitgelegd was de AVRM inhield en vooral wat voor activiteiten zij ontplooide. Aan enkele genteresseerden (jonge oud-militairen) werd het adres van de AVRM-Zuid doorgeven, waar zij zich eventueel zouden kunnen melden, omdat Zeeland nu eenmaal bij deze regio hoort. Om 13.00 uur ging het gehele gezelschap in de eetzaal aan tafel en kreeg een uitstekende nasi-maaltijd voorgeschoteld. Men kon merken, dat Paresto hier nog niet (helemaal) was doorgedrongen, gezien de uitgebreide maaltijd en de dingen daaromheen. Na de maaltijd werd nog tot 16.00 uur genoeglijk bijeengezeten in de longroom en werden enkele nieuwe uitnodigingen voor de AVRM-West (of enkele van haar leden) ontvangen. Wellicht leest u daar in een der volgende Nieuwsbrieven meer over! Bron: Foto-Redacteur Nieuwsbrief AVRM-West.

Van 29 t/m 31 mei j.l. werd op de schermenschietbaan in Den Helder de Marinekampioenschappen voor militair pistool en militair geweer verschoten. Onder de deelnemers bevonden zich ook een aantal leden van de AVRM-West. Sommigen van deze leden waren zeer succesvol! Een mariniersteam, dat was samengesteld uit de navolgende marinereservisten: KPLMARNALG KMR van Elen, KPLMARNALG KMR van de Eng, KPLMARNALG KMR de Ru en MARN1 ALG KMR Pace, won maar liefst 8 prijzen. KPL van Elen behaalde de 3e prijs met geweer, KPL de Ru behaalde de 2e prijs met pistool en de 2e prijs overal (G+P) en MARN 1 ALG Pace behaalde de 3e prijs bij pistool, de 1e prijs bij geweer en de 1e prijs overal (G+P). Het team was goed voor de 2e prijs pistool, de 1e prijs geweer en de 1e prijs overal (G+P). Namens het bestuur van de AVRM-West, proficiat heren Zeesoldaten!! Generaal-Majoor der Mariniers (GENMAJ) Verkerk, de plaatsvervangend Commandant der Zeestrijdkrachten (plv. CZSK) reikte de prijzen uit aan de winnende schutters. KPL van de Eng viel helaas net buiten de prijzen. Bron: MARN1 ALG KMR Pace.

Fotos nog eens terug zien van de Landmachtdagen ga naar: http://avrm.eu/landmachtdagen2012 http://avrm.eu/landmachtdagen20121

Colofon.
In de volgende uitgave van de Nieuwsbrief (die op of omstreeks 15 augustus 2012 zal verschijnen) kunt U (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) o.m. de volgende artikelen verwachten: Van de Redactie; Deelname aan de schietwedstrijd om de Graf Engelbert-II Pokal in Keulen; Een PR-vertegenwoordiging op de Open Dagen van de Koninklijke Landmacht in Oirschot (deelII); Ondersteuning van de Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht in en om de Harskamp; Een vergadering van de Reservisten Schiet Commissie in Utrecht; Bezoek aan de Defensie & Politiebeurs in Gorinchem; Een vergadering van de Redactie van de Reservist in Rotterdam; De organisatie van de Regionale Militaire Vaardigheids Wedstrijd in Schaarsbergen; Het bijwonen van een bediging van mariniers in de binnenstad van Rotterdam;

De aanwezigheid van de AVRM op de Nationale Veteranendag in Den Haag; Een bestuursvergadering van de AVRM-West in Den Haag; Nieuws uit de Nederlandse Antillen en; Losse Flodders. Deze Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de AVRM-West; Aan de inhoud van dit nummer werd o.m. meegewerkt door: Technische realisatie: KPL 1 b.d. D.H.D. Verheule. Redacteur/fotograaf: ELNT b.d. W.P. van den Houten. Eindredacteur en Lay-out: KPLMARNSALG b.d. R.J. Verheule.
De Nieuwsbrief van de regio West is geen officieel orgaan van de Vereniging van Reserve Militairen en zij verkondigt derhalve niet altijd de standpunten van het Hoofdbestuur. Zij wordt vervaardigd door enkele gemotiveerde bestuursleden, met het doel om de leden zo veel mogelijk voor te lichten, over de verrichtingen van hun eigen regio. Zij heeft niet de opzet om schade te berokkenen aan de belangen van Defensie en de inhoud zal met de uiterste zorgvuldigheid worden samengesteld. De Nieuwsbrief zal zich immer positief uitlaten over de Krijgsmacht, doch in bepaalde gevallen -als de redactie meent dat dit zinvol is- zal zij niet schromen, om een kritisch geluid te laten horen. Voor de rest dient de inhoud gelezen te worden met een knipoog; er is al genoeg ellende in de wereld!