Vous êtes sur la page 1sur 4

Kwadrat logiczny

 Zdania ogólno twierdzące


Każdy kwadrat jest prostokątem.
Każdy ssak jest kręgowcem.
Każdy student jest pracowitym człowiekiem.
Każdy samochód jest autem.
Każdy notariusz jest rejentem.

KAŻDY S JEST P. – schemat zdania ogólno twierdzącego SaP

S,P- muszą być nazwami niepustymi.

każdy S jest P

 S i P pokrywają się.

AFFIRMO - TWIERDZĘ

 Zdania szczegółowo twierdzące.


Niektórzy studenci są zatrudnieni.
Pewne ssaki są zwierzętami latającymi.
Są lekarze kulturalni.
Przynajmniej niektóre ssaki są pływającymi stworzeniami.

ISTNIEJĄ S KTÓRE SĄ P.
- schemat zdania szczegółowo twierdzącego SiP
NIEKTÓRE S SĄ P.

Jeżeli wszystkie S są P to niektóre S są P.

27.11.08 Logika prawnicza Prof. dr hab. Mieczysław Omyła


 Zdania ogólno przeczące.
Żaden ssak nie jest ptakiem.
Żaden kot nie jest psem.
Żaden sędzia nie jest posłem.

ŻADEN S NIE JEST P. – schemat zdania ogólno przeczącego SeP.

NEGO – ZAPRZECZAM.

 Zdania szczegółowo przeczące


Niektórzy studenci nie są sportowcami.
Pewne saki nie są latającymi stworzeniami.

ISTNIEJĄ S KTÓRE NIE SĄ P.


- schemat zdania szczegółowo przeczącego
SoP.
PRZYNAJMNIEJ NIEKTÓRE S NIE SĄ P.

Prawa logiczne kwadratu logicznego:


SaPSiP
SePSoP
SaP~SeP
SeP~SaP
SaP/SeP – co najwyżej jedno.
SiPvSoP

Prawa logiczne kwadratu logicznego:


~SaP↔SoP
~SeP↔SiP
~SoP↔SaP
~SiP↔SeP
PRAWA KONWERSJI
• Konwersja zdań szczegółowo twierdzących
Niektórzy sędziowie są przekupni.

SiP↔PiS
• Konwersja zdań ogólno twierdzących

SeP↔PeS
• Konwersja o ograniczonym zakresie zdania ogólno twierdzącego.

SapPiS
• Konwersja o ograniczonym zakresie zdania szczegółowo twierdzącego. ???

1.
Tylko politycy są nacjonalistami.
P N
PaN
2. Niektórzy politycy są nacjonalistami.
P N
PiN
3. Tylko niektórzy politycy są nacjonalistami.
P N
PiN ~PaN↔PiN PoN
PRAWA OBWERSJI

SaP↔Se nie-P
Jeżeli każde S jest P to żadne S nie jest nie-P.
SiP↔So nie-P

SeP↔Sa nie-P

SaP↔Si nie-P

PRAWO KONTRAPOZYCJI

Sap – każdy sędzia jest prawnikiem. Każdy nie prawnik jest


niesędzą.
SaP↔nie-P a nie-S
S P↔nie-P nie-S