Vous êtes sur la page 1sur 4

PRZEWODNIK

PO ZWROCIE PODATKU
www.odzyskajpodatek.pl

12 najwaniejszych pyta i odpowiedzi dla osb, ktre pracoway za granic

ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO


DLA OSB, KTRE PRACOWAY ZA GRANIC

PRZEWODNIK

W tych cikich czasach kada zotwka si liczy; mimo to, wikszo Polakw pracujcych za granic nie ubiega si o zwrot nalenego im podatku, bojc si, e moe to spowodowa niepodane konsekwencje. Ten PRZEWODNIK dostarcza odpowiedzi na najwaniejsze pytania, ktre syszelimy od Klientw w cigu 12 lat naszej dziaalnoci.

1. Co to jest zwrot podatku?


Kady, kto pracuje za granic, otrzymuje wynagrodzenie, z ktrego potrcany jest podatek dochodowy. Na koniec roku podatkowego (np. w Wielkiej Brytanii jest to 5 kwietnia, w Holandii 31 grudnia) lub po zakoczeniu pracy (jeli planowany jest wyjazd z danego kraju), pracownik musi zoy zeznanie podatkowe do miejscowego urzdu. W tym celu naley wypeni odpowiedni formularz i przedstawi wymagane dokumenty. Urzd skarbowy sprawdza poprawno danych i kalkuluje wysoko podatku podlegajc zwrotowi. Gdy wysoko kwoty zostanie oszacowana, podatnik powinien odzyska pienidze.

2. Jak dugo trzeba czeka na zwrot podatku?


To trwa okoo 2-3 miesice. Dugo procesu zaley rwnie od tego, jak ubiegasz si o zwrot: samodzielnie, czy przy pomocy porednika. Z naszych informacji wynika, e ci, ktrzy korzystaj z usug profesjonalnej firmy, odzyskuj pienidze szybciej.

3. Jakie dokumenty s wymagane?


W wikszoci zagraniczne organy podatkowe wymagaj nastpujcych dokumentw i informacji: - kopia paszportu lub dowodu osobistego; - dokument potwierdzajcy uzyskany dochd i zapacony podatek od wszystkich pracodawcw; Moe to te by payslip z ostatniego miesica czy tygodnia lub dokument wystawiony przez pracodawc (np. w Wielkiej Brytanii bdzie to formularz P45 lub P60, w Holandii Jaaropgave itd.). Wicej informacji na temat wymaganyc dokumentw na stronie www.rttax.com/PL - nazwa i adres pracodawcw, u ktrych si pracowao; - numer zagranicznego ubezpieczenia socjalnego.

4. Czy zwrot podatku jest legalny?


Tak. Na podstawie przepisw obowizujcych w innych krajach, wszyscy musz zoy deklaracje podatkowe, a zwrot podatku jest czci rozliczenia podatku dochodowego.

5. Czy jest moliwy zwrot wszystkich podatkw nadpaconych za granic?


Tak i nie. Zaley to od czynnikw takich jak m.in.: jak dugo trwaa praca, ile wynis dochd czy w jakim kraju si pracowao. Uyj naszego darmowego i atwo dostpnego Kalkulatora Zwrotu, aby obliczy kwot, jaka Ci si naley. Znajdziesz go na http://odzyskajpodatek.pl/pl/kalkulator-zwrotu/. redni odzyskiwany zwrot wynosi 800 USD.

6. Czy bd jeszcze mg legalnie pracowa w kraju, z ktrego otrzymaem zwrot podatku?


Tak. Zwrot nadpaconego podatku jest legalnym procesem i w aden sposb nie wpywa na warunki zatrudnienia.

RT Tax Poland: Al. Pisudskiego 50/11

RT Tax JAV: 500 N Michigan Ave Suite 300 Chicago, IL 60611, USA Tel: +1-312-276-5176 E-mail: office.usa@rttax.com

www.odzyskajpodatek.pl

81-382 Gdynia, Poland Tel.: +48 58 621 13 60 E-mail: poland@rttax.pl

ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO


DLA OSB, KTRE PRACOWAY ZA GRANIC

PRZEWODNIK

7. Czy po dokonaniu zwrotu podatku, bd mia prawo do emerytury czy innych gwarancji socjalnych?
Tak. W systemie podatkowym s dwa podstawowe rodzaje opat: skadki socjalne i podatek dochodowy. Prawo przewiduje moliwo zwrotu tylko nadpaconego podatku dochodowego. Natomiast emerytura i inne zabezpieczenia socjalne s opacane ze skadek i nie maj nic wsplnego ze zwrotem podatku.

8. Czy jeli otrzymam zwrot podatku z zagranicy, bd musia zapaci go w Polsce?


Nie. Jeli pacie podatki za granic, w Polsce nie musisz ju nic paci. Wynika to z podpisanych przez Polsk z wieloma krajami, umw dwustronnych o unikaniu podwjnego opodatkowania. Nawet po dokonaniu zwrotu podatku z zagranicy, w Polsce nie trzeba si bdzie z tego rozlicza.

9. Czy zwrot podatku moe by traktowany jako uchylanie si od pacenia podatkw?


Nie. A to dlatego, e zwrcony moe by nie cay podatek, a tylko nadpacony podatek dochodowy. Jeli zwrotowi przysuguje cay zapacony podatek, to oznacza to tylko, e nie przekroczyo si minimalnego niepodlegajcego opodatkowaniu poziomu dochodu w tym pastwie.

10. Czy to prawda, e aby mc ubiega si o zwrot podatku, trzeba pracowa za granic kilka lat?
Nie. Nie jest wane, jak dugo si pracowao. Nawet jeli pracowao si tylko dwa tygodnie, ale zapacio si w tym czasie podatek, mona si ubiega o przysugujcy zwrot.

11. Czy mog ubiega si o zwrot podatku, jeli nie mam wszystkich wymaganych dokumentw?
Tak. Jednak w tym wypadku lepiej skorzysta z usug profesjonalnego porednika, ktry moe skontaktowa si z byym pracodawc lub organem podatkowym w celu pozyskania niezbdnych dokumentw.

12. Czy mona ubiega si o zwrot podatku samodzielnie, bez korzystania z profesjonalnych usug firm poredniczcych?
Tak. Kady we wasnym imieniu moe kontaktowa si z zagranicznym urzdem podatkowym i skada do niego dokumenty. Jednak nasze dowiadczenie dowodzi, e mimo tego, e z pozoru wyglda to prosto, to w praktyce takie nie jest. Najczciej pojawiajce si trudnoci to: - nieprawidowo wypenione dokumenty, - dodatkowe zapytania ze strony organu podatkowego, na ktre od razu ciko odpowiedzie, - ginicie wysanych dokumentw, - problemy z komunikacj, gdy zadzwoni inspektor podatkowy i trzeba z nim osobicie rozmawia.

RT Tax Poland: Al. Pisudskiego 50/11

RT Tax JAV: 500 N Michigan Ave Suite 300 Chicago, IL 60611, USA Tel: +1-312-276-5176 E-mail: office.usa@rttax.com

www.odzyskajpodatek.pl

81-382 Gdynia, Poland Tel.: +48 58 621 13 60 E-mail: poland@rttax.pl

ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO


DLA OSB, KTRE PRACOWAY ZA GRANIC
13. Jak rozpocz proces zwrotu podatku?

PRZEWODNIK

Mona to zrobi rejestrujc si na stronie www.odzyskajpodatek.pl lub dzwonic pod nr tel. +48 58 621 13 60 albo +48 512 585 221. Formularz rejestracyjny, krtkie instrukcje i umowy wiadczenia usug mog by wydrukowane tutaj: Wybierz kraj, w ktrym pracowae: - Wielka Brytania: http://www.odzyskajpodatek.pl/wielka_brytania_zwrot_podatku.pdf - Holandia: http://www.odzyskajpodatek.pl/holandia_zwrot_podatku.pdf - Norwegia: http://www.odzyskajpodatek.pl/norwegia_zwrot_podatku.pdf - Irlandia: http://www.odzyskajpodatek.pl/irlandia_zwrot_podatku.pdf - Niemcy: http://www.odzyskajpodatek.pl/niemcy_zwrot_podatku.pdf - Stany Zjednoczone Ameryki: http://www.odzyskajpodatek.pl/sza_zwrot_podatku.pdf - Australia: http://www.odzyskajpodatek.pl/australia_zwrot_podatku.pdf - Kanada: http://www.odzyskajpodatek.pl/kanada_zwrot_podatku.pdf - Nowa Zelandia: http://www.odzyskajpodatek.pl/nowa_zelandia_zwrot_podatku.pdf O RT Tax. Zaoona w 2000 roku firma oferuje usugi zwrotu podatku dla osb, ktre pracoway za granic. RT Tax posiada okoo 400 przedstawicielstw w 39 krajach na caym wiecie. Firma obsuya ju ponad 150.000 ludzi, ktrzy pracowali za granic.

RT Tax Poland: Al. Pisudskiego 50/11 81-382 Gdynia, Poland Tel.: +48 58 621 13 60 E-mail: poland@rttax.pl

RT Tax Poland: Al. Pisudskiego 50/11

RT Tax JAV: 500 N Michigan Ave Suite 300 Chicago, IL 60611, USA Tel: +1-312-276-5176 E-mail: office.usa@rttax.com

www.odzyskajpodatek.pl

81-382 Gdynia, Poland Tel.: +48 58 621 13 60 E-mail: poland@rttax.pl