Vous êtes sur la page 1sur 8

INTRODUCCIN A Idade Media ou Medievo o perodo histrico da civilizacin occidental comprendido intre o scuo V e o XV.

. O seu comezo sitase no ano 476 coa cada do Imperio Romano de Occidente e o seu fin en 1492 co descubrimento de Amrica, ou no 1453 coa cada do Imperio Bizantino, data que ten a vantaxe de coincidir coa invencin da imprenta por Gutenberg e co fin da Guerra dos Cen Anos.

FAI DE INVESTIGADOR:
Resposta a estas cuestins utilizando os recursos que se indican: -1-Qu perodo comprende a E Idad Media? -2-En qu dus grandes pocas se divide? -3-Investiga qu dus fenmenos se producen debido inseguridade e a crise que sufru Europa coa cada do Imperio romano. -4-Debuxa unha pirmide feudal que represente os estamentos en que se dividiu a sociedade. -5-Debuxa e explica cada unha das partes que compoen un feudo. -6-Que papel tia a Igrexa ? -7-Tipos de clero. -8-Qu eran as Cruzadas? -9-Que o Camio de Santiago? -10-En qu se convirtiron as cidades na Baixa Idade Media? -11-Que clase social aparece na Baixa Idade Media? -12-Que guerra producuse na Baixa Idade Media? -13-Relaciona ao arte medieval coa sa poca: Romnico Gtico Caractersticas das construccins romnicas. Caractersticas das construccins gticas. -14-Cal o monumento mis importante en Galiza na Idade Media? -15-Investiga algns nomes de castelos de Galiza que aparecen nesta W.Q.

PROCESO 1 SESIN-15 minutos. AS CUESTINS INVESTIGARANSE POR PARELLAS E GRUPOS DE DUS ALUMN@S. DESTE XEITO CADA PARELLA INVESTIGAR S DAS CUESTINS. UN MEMBRO DE CADA PARELLA BUSCAR A INFORMACIN E O OUTRO APUNTAR OS RESULTADOS NUN CADERNO. 2SESIN-15 minutos. POSTA ES COMN,EN GRAN GRUPO ,DAS RESPOSTAS DE CADA PARELLA. 3SESIN-15 minutos. REALIZACIN DUN MURAL POR PARELLAS COAS CONCLUSINS DAS RESPOSTAS,, UTILIZANDO CARTULIAS GRANDES DE CORES,ROTULADORES,REGLASE CARQUER RECURSO QUE SE QUEIRA. OS MURAIS COLOCARANSE NA PAREDE SEGUINDO A ORDE DAS CUESTINS. 4SESIN-5 minutos. AVALIACIN XERAL DO TRABALLO.

RECURSOS: PARA RESPOSTAR AS CUESTINS CONSULTAR OS SEGUINTES ENLACES *EUROPA FEUDAL http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1213 *ESQUEMAS DIXITAIS DA IDADE MEDIA. http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfrian/node/1852 *O CAMIO DE SANTIAGO. http://www.edu.coruna.es/recursos/monograficos/caminos_de_santiago *A CATEDRAL DE SANTIAGO. http://www.santiagoturismo.com/a-catedral-dos-nenos/a-grande-historiada-catedral-de-santiago *CASTELOS DE GALIZA. http://gl.wikipedia.org/wiki/Castelos_de_Galicia#Galer.C3.ADa_de_imaxes *PORTTILES ABALAR,CADERNO DE TRABALLO,CARTULIAS,LPIS, ROTULADORES

AVALIACIN Escribe dentro da estrela,que hai debaixo de cada criterio,a ta valoracin do 1 ao 3. A avaliacin farase tanto a nivel de parellas como a nivel de gran grupo.

Cualificacin / Criterio Cantidade de Informacin. Calidade da Informacin. Gardouse a quenda para falar, escoitar e respeitar outras opinins diferentes. Axeitamento das fontes de informacin. Usronse con xito os enlaces suxeridos para atopar a informacin e navegouse sen axuda. Axuste dos tempos realizacin das actividades. Utilizacin dos diferentes recursos funxibles.

Excelente 3

Ben 2

Mellorar 1

TEMA XV:A IDADE MEDIA. ESCOLMA DE ENLACES DE INTERESE E RECURSOS SOBRE A IDADE MEDIA PARA O PROXECTO ABALAR DE CENTRO centrada sobretodo en Galiza.

http://nea.educastur.princast.es/caballeros/principal.htm Xogo de cabaleiros e castelos .Presenta unha pequena introduccin sobre a vida nos cstelos e os seus habitantes e logo fai partcipe aos alumnos/as da vida nun castelo.Excelente e sinxelo xogo interactivo nel que se introduce ao discente nun mundo virtual facendoo partcipe do medievo.

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfrian/node/1852 Esquemas dixitais da idade media,realizados por alumnos/as da aula abalar do CEIPFrin-Teis. Excelente para poder facer algo parecido cos nosos alumnos,utilizando o programa freemind.

http://www.youtube.com/watch?v=U0eTnp94wTc Video-Resumo visual da idade media con esquemas cronolgicos e feitos de importancia.

http://www.youtube.com/watch?v=J6O0M7FnsTc Video-resumo da evolucin cronolxica do marco territorial e principais monarcas do antigo Reino de Galicia durante a Idade Media. http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1213 Libros dixitais da editorial sm sobre diferentes aspectos da idade media con actividades variadas. https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/cuaderno_5pcon_laedadmedia/index.html Unidade didctica dixital do recpositorio de Junta de Castela-A Mancha con contidos,recursos,actividades,avaliacinpara profesores e alumnos. http://www.edu.coruna.es/recursos/monograficos/caminos_de_santiago Web interactiva do Concello de A Corua de informacin e actividades sobre o camio de Santiago.

http://www.santiagoturismo.com/a-catedral-dos-nenos/a-grande-historia-da-catedral-de-santiago A gran historia da catedral de Santiago con informacin,visitas virtuais,audioguas e moitsima informacin interactiva.

Web quest realizada por Maria de la Cruz Snchez Blzquez,para o desenvolvemento do PROXECTO ABALAR, ,no seu centro educativo, CEIPVirxe do Roco de Vigo(Pontevedra),destinada a alumn@s de 5 de Ed.Primaria. Xaneiro-Febreiro 2013.