Vous êtes sur la page 1sur 37

W czasach staroytnych praktycznie nie istniay chramy shintoistyczne znajdujce si w jednym miejscu.

Znajduje si miejsca wite takie jak iwakura (kamienne krgi) czy iwasaka (kamienny otarz) jednak tak naprawd wikszo rytuaw odbywaa si w miejscach tymczasowych.

Dzisiejsze chramy zwykle skadaj si z shaden (budynki gwne) kaguraden (miejsca, w ktrym bogom ofiarowane s piewy i tace), shamusho (budynki biur) i keidai (inne elementy wityni). Na terenie chramu znajdziemy take takie przedmioty i budowle takie jak: torii (wite bramy i uki), komainu (posgi zwierzt podobnych do lww) tr (latarnie z kamienia lub drewna) oraz temizuya (miejsce obmycia wod).

Zwany take shden, gwna struktura chramu przygotowana jako siedziba bstwa objetego czci w tym chramie. Jest najbardziej witym miejscem na terenie caego chramu, a jego wite drzwi (mitobira s zwykle zamknite.

Miejsce kultu, budynek przeznaczony do przeprowadzania ceremonii i modlenia si do bstwa chramu. Zwykle znajduje si przed hondenem i jest zbudowany na nieco wiksz skal. W przeciwiestwie do hondenu (ktry jest miejscem przebywania bogw) haiden jest miejscem, gdzie wierni mog bra udzia w rytuaach i modlitwach.

Budynek przeznaczony do przechowywania darw dla bstw. Czsto budowany jako cz poczona z hondenem i haidenem. W dzisiejszych czasach jest take miejscem, w ktrym odbywaj si rytuay.

Pawilon, w ktrym przedstawiany jest taniec kagura. Pojawi si w pnym okresie Heian i zosta szeroko

Brama oznaczajca wejcie do witego obszaru. Chramy mog mie jedn lub wicej takich bram. Torii jest zazwyczaj zbudowana z dwch pionowych supw zwieczonych poziom belk zwan kasagi, ktra wystaje poza supy po obu stronach, a pod ktr znajduje si druga pozioma belka zwana nuki.

Ogrodzenie dookoa chramu, miejsca witego lub paacu cesarskiego. Dawniej jako ogrodzenia uywano samych drzew, jednak z czasem zaczto korzysta z kamienia czy nawet betonu.

Mae chramy, ktre istniej w ramach pomocy przy zarzdzaniu wityni gwn. W wikszoci przypadkw s zwizane z obiektem kultu gwnego chramu lub reprezentuj lokalne bstwo.

Biura, w ktrych codziennie pracuj osoby zarzdzajce chramem. W tych biurach zazwyczaj znajduj si miejsca gdzie mona naby shinsatsu (talizmany) i biura, w ktrych ludzie mog zapisa si na udzia w specjalnych rytuaach.

Miejsce , w ktrym przez pukanie rk i ust nastpuje symboliczne oczyszczenie. Zazwyczaj znajduje si w pobliu wejcia do wityni. Wikszo tych miejsc to po prostu zwyky dach ze rdem wody.

Staa latarnia na terenie chramu. Pocztkowo byy to czci wity buddyjskich, z czasem zostay przyjte w wityniach shinto. Wikszo z nich to due, kamienne latarnie, jednak do ich budowy uywano take drewna, czy porcelany. Uywane take podczas niektrych rytuaw, kiedy to zapala si je wszystkie rwnoczenie.

Dosownie koreaskie psy. Najczciej wykonane z kamienia. Gwnie wystpuj parami: lew i lwica, posg z otwartym pyskiem, a drugi z zamknitym (alfa i omega). Symbolizuj zwalczanie za i ochron obszaru wok kami.

Np. Chram miwa Jinja w Sakurai, w prefekturze Nara jest powicony boskiej grze Miwa. Caa gra stanowi honden.

Styl architektoniczny, ktry mona zobaczy na przykadzie chramu w Ise oraz w regionalnych chramach, ktre zostay zbudowane pod wpywem tego kultu. S to chramy zbudowane z drewna, z dwuspadowym dachem, prost lini dachu, niezalenymi filarami zewntrznymi, chigi oraz katsuogi (znajdujce si na dachu wystajce kody, chigiprzecinajace si, katsuogibiegnce wzdu grzbietu dachu). Te cechy charakterystyczne s przeciwiestwem do architektury przywiezionej z Chin i uywanej do budowy wity buddyjskich. Podstawowe elementy tradycyjne tego stylu pochodz z okresu Kofun.

Styl, ktry mona zobaczy na przykadzie chramu Izumo Taisha. Cechy charakterystyczne to m.in. dwuspadowy dach, chigi i katsuogi, filary (wrd ktrych znajduje si shin no mihashira-filar serca), ktre sugeruj archaiczny charakter tego stylu.

Sumiyoshi Taisha w Osace. Dwuspadowy dach, chigi i katsuogi, wntrze budynku jest podzielone na dwie czci: przedni i tyln. Linia dachu jest stosunkowo linearna, inne szczegy s surowe, ale filary s pomalowane na czerwono, a ciany na biao.

Styl najbardziej znany z chramw w Kyto Niesymetryczny dach, z jednej strony wyduajcy si tworzcy portyk. Wielko chramu jest determinowana przez liczb rozmieszczonych rwnomiernie wnk pomidzy filarami od strony wejciowej. Na przykad chram Kamo ma 3 wnki od strony wejcia, dlatego nazywany jest (sangensha nagare-zukuri). Nagare-zukuri jest stylem najbardziej spotykanym i jego przykady mona znale w caym kraju. Czasami mona zauway modyfikacj tego stylu poprzez dodanie osobnego pokoju przed moy (moya-gwny dach)

Chram Ujigami

Styl reprezentowany przez chram Kasuga Taisha w Narze. Dwuspadowy dach wraz z dachem jednospadowym zakrywajcym wejcie na schody. Wikszo chramw zbudowana w tym stylu maj szeroko tylko jednej wnki. Filary s zawsze pomalowane na czerwono.

Chramy zbudowane w tym stylu znajduj si na drugim miejscu najczciej wystpujcych w Japonii, z czego najwicej skoncentrowanych jest w regionie Kinki.

Styl chramu Usa Jing, Iwashimizu Hachimang i innych chramw Hachiman. S to dwie poczone struktury umieszczone z przodu (gaidenzewntrzne sanktuarium)i z tyu(naiden-wewntrzne sanktuarium). Razem tworz honden.

Itsukushima Jinja i chramy takie jak Matsuo Taisha w Kyoto czy Hetsumiya w Fukuoce. Charakteryzuje si tym, e dwuspadowy dach jest zmodyfikowany poprzez przeduenie portyku nie tylko z przodu od strony wejcia, ale take z tyu.

Nietypowy styl reprezentowany tylko przez trzy zachowane przykady chramw w kompleksie Hiyoshi Taisha w tsu. Charakteryzujcy si dwuspadowym dachem, ktry rozciga si w mniejsze, paskie dachy portyku z przodu i z bokw.

Mikami Jinja w prefekturze Shiga i Kitano Tenmang w Kyoto. Charakterystyczn cech jest pojawienie si rwnoczenie cztero- i dwuspadzistego dachu.

Styl, ktry znajdziemy niedaleko miasta Tsuyama w Prefekturze Okayama, Charakteryzujcy si szerokoci trzech filarw z przodu, dwu i czterospadowym dachem oraz karahafu (zaokrglonym portykiem) Chram Nakayama

Styl chramu Kitano Tenmangu gdzie haiden znajduje si przed hondenem i te dwa budynki s zczone zadaszonym przejciem zwanym ishi no ma. Ta struktura bya pocztkowo stosowana w pnym redniowieczu (chram Toyokuni), a pniej doprowadzia do zaadoptowania jej przy budownie Nikk Tshg.

Termin Gongen-zukuri jest take stosowany w odniesieniu do dowolnego przybytku, ktry charakteryzuje si bogatymi ornamentami. Ymeimon

Styl charakterystyczny dla duych chramw w Owari (Nagoya) i charakteryzujcy si zoeniem wielu struktur na terenie chramu w tym, bramy, haiden, saimonden (sala liturgiczna), przejcia w formie yotsuashimon (przejscie o dwuspadzistym dachu skonstruowane przez dodanie czterech dodatkowych podtrzymujcych i honden.

gata Jinja, kunitama Jinja, Tsushima Jinja

Ten styl charakteryzuje si brakiem schodw i zredukowaniem werandy do paskiej pki. Jest to styl uwaany za jedynie uproszczon form pniejszych stylw, gdy jest uywany przede wszystkim do budowy maych chramw zwanych sessha i massha.

Shintai

Oglna nazwa na obiekty czczone w chramach, w ktrych mieszkaj bstwa.


Lustra, miecze, klejnoty, rzeby, a take kamienie, gory czy wodospady.

Emaki

Ilustrowane zwoje opowiadajce pewn histori. Ich pocztki nie s znane, ale wiadomo, e istniay ju w okresie Heian. Wrd nich wystpuj rodzaje takie jak: opowiadania fikcyjne, historyczne, wojskowe, a take religijne czy biograficzne. Wiele z nich jest powizanych z shinto, zawieraj opowieci o pochodzeniu wity, o bstwach czy rytuaach.

Kagami

Shinz

Razem z mieczami I klejnotami lustra byy uywane podczas religijnych rytuaw ju od czasw staroytnych. Uwaane jako miejsce, w ktrym mieszka bstwo od dawna s czczone w wityniach.

Rzebione od koca okresu Nara pod wpywem kultury buddyjskiej drewniane wizerunki kami. Popularne by synkretyzm tych dwch wierze i czenie wizerunku Buddy z kami, wic razem byy one ustawiane w holdenie, przez co nie stay si bezporednim przedmiotem kultu. Shinzo przybieray form zarwno buddyjskich mnichw jak i wieckich osb.

An platforma uywana podczas rytuaw do przetrzymywania naczy i darw dla bstw (jak np. tamagushi - gazka Sakaki) Chinowa duy okrg zrobiony z trawy i ustawiony na ciece do chramu ostatniego dnia szstego lub sidmego miesica. Przechodzce przez niego osoby zostaj oczyszczone ze za i pecha. Hizatsuki typ maty uywanej do klczenia.

gi skadany wachlarz uywany podczas rytuaw Oshiki lub Sanb taca, na ktrej trzyma si dary dla kami Shide wstga z papieru lub biaego materiau przyczepiana czsto do Tamagushi lub Shimenawy. Cz Gohei (rytualnej rdki uywanej do symbolicznego oczyszczenia)

Sznur spleciony ze somy ryowej, ktrego zadaniem jest chroni wite miejsce poprzez przyciganie negatywnej energii. Ze wibracje zbieraj si w sznurze, ktry w zwizku z tym powinien by stosunkowo czsto wymieniany. Zamiany sznura na nowy dokonuje si w sposb rytualny z okazji wit lub podczas obrzdu oczyszczenia wityni.