Vous êtes sur la page 1sur 20

DKF

Prdy wielkiej czstotliwoci polegaj na wykorzystaniu pl elektrycznych, magnetycznych i fal elektromagnetycznych prdw zmiennych o czstotliwoci od 300 kHz do 300 GHz

Fale krtkie (ciga i impulsowa), w polu kondensatora i w polu cewki 27,12 MHz = 11,06m Fale decymetrowe 433 MHz = 69 cm Mikrofale 2450 MHz = 12,5 cm

Mechanizm powstawania ciepa


Mechanizm wytwarzania ciepa polega na wywoywaniu przez prd wielkiej czstotliwoci oscylacji, czyli drga jonw wok ich redniego pooenia; w wyniku zderzenia si jonw miedzy sob i z ssiadujcymi czsteczkami, wzrasta temperatura tkanek.

Polaryzacja elektronowa Polaryzacja jonowa Polaryzacja orientacyjna Straty przewodnictwa Straty prdu przesunicia

Zasada powstawania drga wielkiej czstotliwoci


Cewka i kondensator to 2 konieczne elementy, aby mg zaistnie obwd drgajcy

Metoda kondensatorowa
Cze ciaa poddana zabiegowi, musi by umieszczona pomiedzy okadkami kondensatora. Komponenta elektryczna Przegrzewa raczej tkanki sabo uwodnione Wykorzystywane elektrody
sztywne mikkie specjalne

Metoda indukcyjna
Wykorzystuje cewk indukcyjn Przegrzewa tkanki dobrze uwodnione Komponenta magnetyczna Wykorzystywane elektrody
Kablowa Indukcyjne (minody, monody, diplody, circuplody)

Dziaanie biologiczne DKF to typowy zabieg ciepoleczniczy


Poprawia ukrwienie Rozszerza naczynia krwionone Poprawia trofik tkanek Dziaa uspokajajco na O.U.N. Zmniejsza przewodnictwo w nerwach Dziaa przeciwblowo Wywouje przekrwienie mini i powoduje ich rozlunienie Zmniejsza reobaz i skraca chronaksj Przyspiesza przemian materii

Dawkowanie
Subiektywne pacjent ma odczuwa ciepo Subiektywne dawki wedug Schliephakego
I atermiczna nie wywoujca wrae cieplnych (podprogowa) II oligotermiczna minimalne wraenie ciepa (progowa) III termiczna wyrane, przyjemne wraenie ciepa (nadprogowa) IV hipertermiczna bardzo silne wraenie ciepa, ale nie wywoujce jeszcze blu (maksymalnie nadprogowa)

Czas zabiegu 3 15 minut Nie naley stosowa wicej zabiegw ni 12-15 w serii Midzy seriami 1-2 tygodni przerwy

Terapuls
Diatermia krtkofalowa generujca fal impulsow 27,12 MHz Parametry aparatu Terapuls GS 200
Czas trwania impulsu - 60s lub 100 s Czstotliwo powtarzania impulsw (f) 80, 160, 300, 400, 500, 600 Hz Szczytowa moc impulsu 300, 500, 700, 850, 1000 W

redni moc impulsw oblicza si ze wzoru: Pr = Pimp x timp x f


Z tego wynika, e najwysza dawka to 60W a najnisza jak mona ustawi to 1,44W

Wskazania
Przewleke postacie reumatoidalnego zapalenia staww Artrozy bez zaostrze Przykurcze mini Tendopatie Periartropatie Przewleke choroby jamy ustnej, garda, nosa Choroby kobiece

Przeciwwskazania

Wszystkie ostre choroby Obecno w tkankach metalowych cia, rozrusznik serca, aparat suchowy Zaburzenia czucia Po leczeniu promieniami jonizujcymi Okolice nasad koci u dzieci i modziey w okresie wzrostowym INNE (podrcznik)

Mikrofale

Aplikatory
Okrgy, przeznaczony do zabiegw na maych ograniczonych polach Poduny, mogcy obj energi np.. Cz koczyny lub krgosup Wydrony (tzw. aplikator muldowy, pyrodor) ten aplikator przystawia si bezporednio do ciaa

Mikrofale
2450 MHz = 12,5 cm Dugo tej fali w tkankach to 3-4 cm. Cechuje si waciwociami fizycznymi, zblionymi do fal wietlnych Dziaa do powierzchownie Wskazane gwnie przy chorobach skry i laryngologicznych

Wskazania (mikrofale)
Choroby jamy ustnej Choroby laryngologiczne Choroby ginekologiczne Wybrane choroby skry

Przeciwwskazania (mikrofale)
Okolice oka Stany zwikszonej wraliwoci na wiato

Fale decymetrowe
433 MHz = 69 cm

Dugo taj fali w tkankach wynosi okoo 20cm inaczej nazywane prdami wielkiej czstotliwoci (UHF ultra high frequency) Prg odczuwania tego zabiegu jest zdecydowanie wyszy (powoduje mniejsze odczucie ni DKF, czy mikrofale Zabieg niestosowany w USA

Prdy DArsonvala
Dugo fali: 1000 600m Czstotliwo: 300 500 kHz Natenia rzdu : miliamperw

Zostay wprowadzone do lecznictwa pod koniec XIX wieku przez francuskiego fizjologa DArsonvala Zabiegi wykonywane metod indukcyjn przy pomocy solenoidu.

Obecnie wykonuje si jedynie w celach kosmetycznych jako zabiegi miejscowe. Wykorzystanie elektrod prniowych lub wypenionych szlachetnym gazem albo za pomoc metody kondensatorowej

Dziaanie biologiczne zwizane jest z wytwarzaniem w tkankach bardzo sabego ciepa oraz dziaaniem swoistego pola elektromagnetycznego na autonomiczny ukad nerwowy