Vous êtes sur la page 1sur 23

Excel Samouczek: Funkcje

Statystyczne w programie MS
Excel cz 2Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2


Szanowni Pastwo,

W programie MS Excel dostpnych jest wiele funkcji
m.in.. Funkcje statystyczne, aby przybliy czytelnikom
te funkcj eksperci Cognity przygotowali prezentacj:
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne w programie
MS Excel cz 2.


Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
PROC.POZ.PR
ZEDZ. ZAMK.

Funkcja
PERMUTACJ E


Zwraca nam pozycj
procentow wartoci
w zbiorze.

Zwraca nam liczb
permutacji dla danej
liczby obiektw.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs VBA
Funkcja
POISSON


Funkcja
PRAWDPD.
Zwraca nam rozkad
Poissona.


Zwraca nam
prawdopodobiestwo
, e wartoci w
zakresie le
pomidzy dwiema
granicami.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
KWATRYL
PRZEDZ.OTW.


Funkcja
KWARTYL
PRZEDZ.ZAM
K.
Zwraca nam kwatryl
zbioru danych na
podstawie wartoci
percentylu z zakresu
od 0 do 1 wcznie.

Zwraca nam kwartyl
zbioru danych.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
POZYCJA R.

Funkcja R.
KWADRAT
Zwraca nam pozycj
liczby na licie liczb.

Zwraca nam kwadrat
wspczynnika
korelacji momentu
jakim jest moment
iloczynu Pearsona.Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs VBA
Funkcja
SKONO


Funkcja
NACHYLENIE
Zwraca nam
skono rozkadu.


Zwraca nam
nachylenie linii
regresji liniowej.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja MIN.
K.


Funkcja
NORMALIZUJ
Zwraca nam k-t
najmniejsza warto
ze zbioru danych.

Zwraca nam warto
znormalizowan.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
ODCH.
STAND.
POPUL.

Funkcja
ODCH.
STANDARD.
PRBKI
Oblicza nam
odchylenie
standardowe na
podstawie populacji.


Szacuje nam
odchylenie
standardowe na
podstawie prbki.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
ODCH.
STANDARDO
WE.A.Szacuje nam
odchylenie
standardowe na
podstawie prbki,
gdzie gwnie
uwzgldnione s
liczby, tekst i wartoci
logiczne.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs VBA
Funkcja
ODCH.
STANDARD.
POPULACJ IFunkcja
REGBSTD.
Oblicza nam
odchylenie
standardowe na
podstawie caej
populacji, z liczbami,
tekstem i
wartociami
logicznymi.

Zwraca nam bd
standardowy
przewidzianej
wartoci y dla kadej
wartoci x w regresji.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
ROZKAD T.


Funkcja
ROZKAD.T.D
S.
Zwraca nam punkty
procentowe
(prawdopodobiestw
o) dla rozkadu t-
Studenta.

Zwraca nam punkty
procentowe
(prawdopodobiestw
o) dla rozkadu t-
Student.


Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
ROZKAD.T.PS.


Funkcja
ROZKAD.T.OD
W.
Zwraca nam rozkad
t-Studenta.


Zwraca nam warto
t rozkadu t
Studenta w postaci
funkcji
prawdopodobiestwa
i liczby stopni
swobody.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs VBA
Funkcja
ROZK.T.
ODWR.DS.


Funkcja
REGLINW.
Zwraca nam
odwrotno rozkadu
t-studenta.


Zwraca nam warto
trendu liniowego.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
REDNIA.
WEWN.


Funkcja
T.TEST.
Zwraca nam redni
warto dla wntrza
zbioru danych.


Zwraca nam
prawdopodobiestwo
, ktre jest zwizane
z testem t-Studenta.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs VBA
Funkcja
WARIANCJ A.
POP.


Funkcja
WARIANCJ A.
PRBKI.
Oblicza nam
wariancj caej
populacji.


Szacuje nam
wariancj na
podstawie prbki.
Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
WARIANCJ A.
A.Oblicza nam
wariancj na
podstawie caej
populacji, gdzie
uwzgldnione s
liczby, teksty oraz
wartoci logiczne.Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs VBA
Funkcja
WARIANCJ A.
POPUL.A.Oblicza nam
wariancj na
podstawie caej
populacji, gdzie
uwzgldnione s
liczby, teksty oraz
wartoci logiczne.Excel Samouczek: Funkcje Statystyczne
w programie MS Excel cz 2Kurs Excel
Funkcja
ROZKAD
WEIBULL


Funkcja
Z.TEST.Zwraca nam rozkad
Weibulla.Zwraca nam warto
jednostronnego
prawdopodobiestwa
testu z.Szersze informacj o funkcjach MS Excel eksperci Cognity przeka na
kursach Excel.
Polecamy:
Kurs Excel Podstawowy
Kurs Excel redniozaawansowany
Kurs Excel Zaawansowany
Kurs Excel Zaawansowany cz. II - Narzdzia, triki, recepturyKurs Excel
Kurs Excel


Kurs Excel
Tych z Pastwa ktrzy s zainteresowani funkcjami
uywanymi w statystyce zapraszamy na szkolenie
branowe:
Kurs Analiza Statystyczna w Excelu


Kurs Excel


Kurs Excel
Wicej artykuw o pracy w MS Excel dostpne na blogu
Strefa Wiedzy Cognity.


Kurs Excel