Vous êtes sur la page 1sur 14

Kurs Excel: Funkcje

Matematyczne
i Trygonometryczne
w programie MS Excel

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne

Kurs Excel

Szanowni Pastwo,
Zapraszamy

cig

na

przedstawiajcej

funkcje

dalszy

prezentacji

matematyczne

trygonometryczne stosowane w programie MS Excel.


Wicej

programie

Excel

mog

si

Pastwo

dowiedzie na kursach Excel organizowanych przez


Cognity.

Kurs VBA

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne
FUNKCJA:

REZULTAT UYCIA:

PIERWIASTEK

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.

MACIERZ.ILOCZYN
QUOTIENT
KOMBINACE

Zwraca iloczyn macierzy dwch tablic.


Zwraca iloraz (cakowity).
Zwraca liczb kombinacji dla danej liczby obiektw.

Kurs Excel

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne
FUNKCJA:
POTGA

LOS
RANDBETWEEN
MROUND

REZULTAT UYCIA:
Zwraca liczb podniesion do potgi.

Zwraca liczb pseudolosow z zakresu od 0 do 1.


Zwraca liczb pseudolosow z zakresu okrelonego
przez podane argumenty.
Zwraca liczb zaokrglon do danej wielokrotnoci.

Kurs VBA

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne
FUNKCJA:
LOG
LOG10
LN
LCM

REZULTAT UYCIA:
Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej
podstawie.
Zwraca logarytm dziesitny liczby.
Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.
Zwraca najmniejsz wspln wielokrotnod.

Kurs Excel

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne
FUNKCJA:

REZULTAT UYCIA:

GCD

Zwraca najwikszy wsplny dzielnik.

MACIERZ.ODW

Zwraca odwrotnod macierzy tablicy.

SQRTPI
FACTDOUBLE

Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba*Pi).


Zwraca podwjn silnie liczby.

Kurs VBA

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne
FUNKCJA:

REZULTAT UYCIA:

MOD

Zwraca reszt z dzielenia.

SILNIA

Zwraca silni liczby.

SIN
SINH

Zwraca sinus danego kta.


Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

Kurs Excel

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne
FUNKCJA:
SUMA
SUMY.POREDNIE

REZULTAT UYCIA:
Zwraca sum argumentw uytych w wywoaniu
funkcji.
Zwraca sum czciow listy lub bazy danych.

SUMA.ILOCZYNW

Zwraca sum iloczynw odpowiednich elementw


tablicy.
SUMA.KWADRATW Zwraca sum kwadratw argumentw.

Kurs VBA

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne
FUNKCJA:

REZULTAT UYCIA:

SUMA.XMY.2

Zwraca sum kwadratw rnic odpowiednich


wartoci w dwch tablicach.

SUMA.X2.M.Y2

Zwraca sum rnic kwadratw odpowiednich


wartoci w dwch tablicach.

SUMA.X2.P.Y2

Zwraca sum sum kwadratw odpowiednich


wartoci w dwch tablicach.

SERIESSUM

Zwraca sum szeregu potgowanego na podstawie


wzoru.

Kurs Excel

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne
FUNKCJA:
TANH

TAN
MODU.LICZBY
EXP

REZULTAT UYCIA:
Zwraca tanges hiperboliczny liczby.

Zwraca tanges liczby.


Zwraca wartod absolutn liczby.
Zwraca wartod liczby e podniesionej do potgi
okrelonej przez podana liczb.

Kurs VBA

Kurs Excel:
Funkcje Matematyczne i
Trygonometryczne
FUNKCJA:
PI
MULTINOMINAL

REZULTAT UYCIA:
Zwraca wartod liczby Pi.
Zwraca wielomian dla zbioru liczb.

WYZNACZNIK.MACIE Zwraca wyznacznik macierzy tablicy.


RZY
ZNAK.LICZBY

Zwraca znak liczby.

Kurs Excel

Kurs Excel
Osoby zainteresowane pogbieniem informacji na temat funkcji
stosowanych w programie Excel a take zainteresowanych samym
programem Excel zapraszamy na stron: www.cognity.pl, gdzie
znale mona ca ofert naszych szkole, realizowanych na
rnych poziomach zaawansowania.
Polecamy:

Kurs Excel,
Kurs Excel Branowy,
Kurs VBA,
Kurs PowerPoint,
Kurs Access.
Kurs VBA

Kurs Excel
Informacj o skutecznych metodach pracy w arkuszu
kalkulacyjnym znajd Pastwo rwnie na blogu Strefa
Wiedzy Cognity.

Zapraszamy!

Kurs VBA