Vous êtes sur la page 1sur 45

Badanie wizerunku południowej części

województwa podlaskiego
www.pbsdga.pl
February 10, 2010r.

Spis treści

2
Cele badawcze i metodologia 3

Podsumowanie wyników 5

Wnioski i rekomendacje 7

Wizerunek południowej części województwa podlaskiego i Białowieży 10

Mocne vs słabe strony regionu 20

Regiony konkurencyjne 27

Źródła informacji o regionie 31

Technika projekcyjna – nekrolog 38

Technika projekcyjna – planetarium 41

Dodatkowe informacje o PBS DGA Spółka z o.o. 44


February 10, 2010r.

CELE BADAWCZE
I METODOLOGIA
February 10, 2010r.

Cele badania i metodologia

 Zasadniczymi celami badania były:


4
o poznanie jakościowej charakterystyki grup docelowych działań promocyjnych,
o pogłębienie wiedzy na temat wizerunku południowej części województwa podlaskiego i Białowieży
(w podziale na wewnętrzną i zewnętrzną grupę docelową),
o zidentyfikowanie regionów konkurencyjnych – z uwzględnieniem konkurencji krajowej i
zagranicznej,
o zidentyfikowanie słabych i mocnych stron regionu w stosunku do regionów konkurencyjnych,
o dostarczenie informacji dotyczących najpopularniejszych kanałów informacyjno-promocyjnych.

 METODOLOGIA: Zogniskowane Wywiady Grupowe.

 BADANE GRUPY: Pierwsza grupa –


mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy w ostatnim roku odwiedzili
południową część województwa (w tym Białowieżę) w celach turystycznych oraz
niewykluczający takiej wizyty w bieżącym roku; kobiety i mężczyźni w wieku 18 –
60 lat (8 osób).

Druga grupa –
turyści, którzy w ostatnim roku odwiedzili południową część województwa (w tym
Białowieżę) w celach rekreacyjnych (np. urlop, wyjazd weekendowy) oraz
niewykluczający takiej wizyty w roku bieżącym; kobiety i mężczyźni w wieku 18 –
60 lat (8 osób)

 TERMIN BADANIA: Badanie zostało zrealizowane w dniach 19 i 22 stycznia 2010 roku.

 MIEJSCE BADANIA: Białystok, Warszawa.


February 10, 2010r.

PODSUMOWANIE
WYNIKÓW
February 10, 2010r.

Główne wyniki
 Białowieża
o Najbardziej rozpoznawalna miejscowość południowej części województwa podlaskiego. Jest 6
fundamentem, ‘okrętem flagowym’ turystyki regionu.
o Badani kojarzą Białowieżę przede wszystkim z Puszczą Białowieską i żubrem, symbolem regionu.
o Nie przyjeżdżają tu przypadkowe osoby - odwiedzają ją w głównej mierze koneserzy, miłośnicy
przyrody – często turyści z Niemiec. Nie są to ‘nowobogaccy’ turyści z ‘grubym portfelem’, ale
raczej osoby o średnich dochodach, lubiący aktywnie wypoczywać, wędrować z plecakiem.
o Do mocnych stron Białowieży należą m.in. bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna
oraz klimat i nastrój miejsca.

 Drohiczyn
o Wśród mieszkańców Podlasia Drohiczyn to po Białowieży najbardziej rozpoznawalna miejscowość
regionu.
o Badani kojarzą go przede wszystkim z bliskością Bugu, spływami kajakowymi, a także
aktywnością władz miasta na rzecz jego rozwoju oraz pobliską posiadłością aktora – Daniela
Olbrychskiego.

 Boćki*
o Boćki kojarzą się badanym mieszkańcom województwa jako ładna, podlaska wieś, bez
specjalnych walorów turystycznych,
o Zapytania celowe o Boćki budziły zastanowienie respondentów
o Przyznają, że dzięki badaniu zostali zainspirowani do odwiedzenia tej miejscowości.

 Inne miejscowości lub ważne kulturowo miejsca w południowej części województwa podlaskiego
wymieniane przez respondentów to:
o Góra Grabarka – ważne miejsce pielgrzymkowe wyznawców prawosławia.
o Siemiatycze – ośrodek przemysłu mleczarskiego w regionie.
o Hajnówka – ‘brama Białowieży’.
o Wajków – letnia ‘rezydencja’ Warszawiaków.
*
Odpowiedzi nie padały spontanicznie, moderator zadawał pytania celowe respondentom.
February 10, 2010r.

WNIOSKI
I REKOMENDACJE
February 10, 2010r.

Wnioski i rekomendacje

 WNIOSEK (1): Południowa część województwa podlaskiego nie jest całkowicie nieznana. Jednak, choć 8
wizerunek w oczach badanych jest zbieżny z wizerunkiem Białowieży, południowe Podlasie nie może
równać się z nią pod względem siły marki i rozpoznawalności.

 WNIOSEK (2): Południowa część województwa jest w bardzo dużym stopniu zależne turystycznie od
Białowieży – poza nią brak w tym regionie znaczących atrakcji turystycznych, które są
rozpoznawalne w skali kraju. Białowieża jest ‘fundamentem’ turystyki regionu, choć stanowi on jej
naturalne dopełnienie.

 WNIOSEK (3): Południowa część województwa to miejsce o bardzo dużym potencjale turystycznym.
Liczne mocne strony regionu zdecydowanie przeważają nad mankamentami. Cały region wraz z
Białowieżą jest atrakcyjne dla bardzo szerokiego grona potencjalnych turystów – zarówno dla tych,
którzy spędzają czas aktywnie (jeżdżą konno, na rowerze lub spacerują) oraz dla tych, którzy nie są
fanami ruchu (lubią grillować, łowić ryby).

 WNIOSEK (4): Południowa część województwa podlaskiego oprócz walorów czysto turystycznych
posiada także dużą wartość kulturową. Badani zwracają uwagę na istotny walor regionu jakim jest
multikulturowość, a także koegzystencja dwóch ważnych religii – katolicyzmu i prawosławia. Wartości
turystyczne regionu podkreślane są także przez takie wytwory kultury regionu jak: drewniana
architektura domów oraz cerkwi, sztukę ludową, czy kuchnię regionalną.
February 10, 2010r.

Wnioski i rekomendacje

 REKOMENDACJA (1): Widoczna jest pilna potrzeba wyrównania dysproporcji między południową 9
częścią województwa a Białowieżą. Z jednej strony należy poprawić infrastrukturę turystyczną –
zadbać o nowe miejsca noclegowe, dodatkowe atrakcje turystyczne, które przyciągałyby turystów na
dłuższy wypoczynek. Z drugiej strony należy rozpocząć kampanię informacyjną i promocyjną regionu
wśród trzech podstawowych grup docelowych: mieszańców Podlasia, potencjalnych turystów z Polski
oraz potencjalnych turystów zagranicznych.

 REKOMENDACJA (2): Południowa część województwa oraz Białowieża odwiedzane są przez dość
‘konserwatywnych’ turystów, zazwyczaj o średnich dochodach. Przygotowując kampanię
informacyjno-promocyjną warto jednak sięgnąć po niestandardowe narzędzia komunikacji
marketingowej.
February 10, 2010r.

10

WIZERUNEK POŁUDNIOWEJ
CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO I BIAŁOWIEŻY
February 10, 2010r.
Wizerunek południowej części województwa podlaskiego
– skojarzenia, cechy charakterystyczne

Prawdziwa, Charakterystyczna 11
dzika przyroda, , stara zabudowa Żubry, Puszcza
Brak cywilizacji, natura (drewno, Białowieska
przemysłu strzecha), cerkwie

Obszar wspólny
Produkty regionalne
Wieloreligijność,
– sery, sękacz,
Wielokulturowość
żubrówka

Południowa część
województwa podlaskiego
Ekologia, Serdeczni,
zdrowa żywność gościnni, ludzie z
‘zaraźliwą’ pogodą
Mała liczba
Drewniana ducha
Zielone płuca turystów
architektura
Polski
‘Niekomercyjne
Bieda ’ podejście do
Mieszkańcy Podlasia Turyści życia
Muzyka
Duże Wypoczynek na cerkiewna
bezrobocie Brak ‘wyścigu
świeżym powietrzu
Bociany – szczurów’, prawdziwa
– grzyby, grill, ryby
wskaźnik społeczność
itp.
czystości
środowiska
February 10, 2010r.

Wizerunek południowej części województwa podlaskiego

Miejscowości 12
Mieszkańcy Podlasia

• Badani mieszkańcy województwa kojarzą przede wszystkim z rzeką


Drohiczyn Bugiem, nad którym umiejscowione są ośrodki turystyczne jeszcze z
czasów PRL. Rzeka pełni ważną funkcję turystyczną – spływy kajakowe,
miejsca biwakowe, piknikowe oraz możliwość wędkowania.
• Niedaleko Drohiczyna mieszka aktor Daniel Olbrychski, z którym
respondenci kojarzą legendarny wjazd konno do miejscowej gospody
• Niektóre osoby podkreślają aktywność władz miasta w rozwoju miasta.
• Pojedyncze wskazania dotyczą seminarium duchownego i praw
miejskich.

• Najważniejsza, najpopularniejsza miejscowość regionu, która w


Białowieża
ogromnej mierze stanowi o atrakcyjności południowej części
województwa.
• Respondenci kojarzą to miasto jako siedzibę firm spożywczych
Siemiatycze produkujących sery.

• Boćki kojarzą się badanym mieszkańcom województwa jako wieś


Boćki*
przejazdowa, zadbana, bez specjalnych walorów turystycznych.

Inne miejscowości, które wskazywali pojedynczy respondenci to: Hajnówka, Wajków oraz Mielnik.

*
Odpowiedź nie padła spontanicznie, moderator zadał pytanie celowe respondentom.
February 10, 2010r.

Wizerunek południowej części województwa podlaskiego

Miejsca 13
Turyści

• Badani turyści kojarzą Górę Grabarkę jako najważniejsze miejsce kultu


Góra Grabarka wyznawców prawosławia w Polsce.

• Dla pojedynczych respondentów Narewka jest miejscowością z duża


Narewka
liczbą gospodarstw agroturystycznych.

Inne miejscowości, które wskazywali pojedynczy respondenci to: Hajnówka oraz Siemiatycze.

• Brak przemysłu. […] Powietrze świeże. […] Zielona płuca Polski. […] Przyroda. […] I zdrowa żywność. (Mieszkańcy Podlasia);
• W grudniu jest Wigilia a w styczniu prawosławni mają. Także różne kultury. (Mieszkańcy Podlasia)
• Drohiczyn to jest rzeka. […] można sobie i grzybki pozbierać. Pójść na rybki nawet tam bo jest to dolina Bugu. (Mieszkańcy
Podlasia);
• […] tam są ludzie tacy, którzy są bardzo pozytywnie nastawieni do całego świata. I są tacy gościnni, tacy ciepli. (Turyści);
• No jest mnóstwo cerkiewek takich. […] Święta góra Garbarka. […] Prawosławne miejsca, cerkwie. (Turyści);
• Sękacze ze 130 jajek […] Sam cholesterol i jaja […] To jest niezapomniane przeżycie […] Ale da się przetrzymać bardzo długo. Do
tej pory mam w zamrażalniku i po prostu jest i można wyjąć, pokroić normalnie. (Turyści);
• […] agroturystyka. Gospodarstw przystosowane do uprawiania turystyki, noclegu i tak dalej. […] w miejscowości Narewka.
(Turyści);
February 10, 2010r.
Wizerunek południowej części województwa podlaskiego
Komu polecają...? Kto odwiedza…?

Komu warto polecić południową część województwa podlaskiego jako miejsce urlopu? 14
Zarówno sami mieszkańcy Podlasia, jak i turyści południową część województwa poleciliby przede
wszystkim ‘mieszczuchom’ jako miejsce, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku, spalin.
Po wyłączeniu komórki i laptopa można tam odpocząć fizycznie i psychicznie, wyciszyć się, słuchając
śpiewu ptaków, łowiąc ryby lub jeżdżąc na rowerze.
Okolice Drohiczyna polecane są wędkarzom i młodzieży, którzy mogą korzystać z obecności Bugu –
wędkowanie oraz pikniki nad brzegiem rzeki.

Kto odwiedza
płd. część województwa?

Mieszkańcy • Badani mieszkańcy uważają, że tę część województwa odwiedzają


Podlasia głównie miejscowi turyści w trakcie wyjazdów weekendowych.

• Zdaniem turystów południowa część województwa odwiedzana jest


Turyści głównie przez osoby o średnich dochodach, młodzież, osoby aktywnie
spędzające czas wolny (spacery, rower, konie), a także rodziny z
dziećmi.
Osobom, które się siedzą cały czas w mieście i 4 ściany. I miasto tylko. I te regiony to one tam odpoczną psychicznie i fizycznie.
(Mieszkańcy Podlasia);
Daleko od spalin, i zgiełku […] Właśnie te inne miejscowości są gdzie można sobie cicho, spokojnie wypocząć nad rzeką.
I łowienie ryb. I dlatego uważam, że są dla wszystkich bo tam można i na rowerach pojeździć bo tam fajne miejsca są.
(Mieszkańcy Podlasia);
[…] to osoby o średnich dochodach. Raczej tam, nawet jeśli chodzi o gastronomie, to nie bardzo jest tam gdzie zjeść przy tej
Białowieży. Są tam jakieś obiady domowe, prawda, są miejsca do spania, ale one nie są w wygórowanej cenie. (Turyści)
February 10, 2010r.
Wizerunek południowej części województwa podlaskiego
Kto nie odwiedza… ?

15
Kto nie odwiedza
płd. części województwa?

Mieszkańcy • Mieszkańcy mieli pewien kłopot we wskazaniu osób, które nie


Podlasia odwiedzają południowej części województwa. Ich zdaniem nie tego
regionu nie odwiedzają osoby, wybierają urlopy nadmorskie za granicą.
• Część badanych zauważa, że Podlasia nie odwiedzają po prostu ci,
którzy nie mają żadnych informacji o regionie.

• Badani turyści jednogłośnie stwierdzają, że tego regionu nie odwiedzają


Turyści ‘nowobogaccy’ turyści – tj. ci, którzy zwracają uwagę na modne
destynacje turystyczne (np. Egipt, Turcję).
• Część respondentów wskazuje także na takie osoby, które nie lubią
aktywnie spędzać wolnego czasu, wolą jedynie ‘leżeć na plaży’.

To, tak nie da się powiedzieć. […] Może nie wiedzą jak tu jest. (Mieszkańcy Podlasia);
Na pewno osoby wolące gorące morze, które jeżdżą za granicę. (Mieszkańcy Podlasia);
Jacyś bogaci ludzie, którzy zwracają uwagę na to, że modnie jest gdzieś pojechać, zdjęcia pokazać. […] Byliśmy w Turcji, w
najdroższym hotelu […] (Turyści);
February 10, 2010r.
Wizerunek Białowieży
Białowieża – skojarzenia, cechy charakterystyczne

Multikulturowość i
16
Żubr Wieloreligijność – Tatarzy,
Białorusini, Polacy

Obszar wspólny Świeże powietrze,


Unikatowa na skalę korzystny
światową Puszcza mikroklimat
Białowieska (UNESCO)

Białowieża
Różnorodność
Ekskluzywne gatunków flory i
hotele Oryginalna, fauny
Bank PKO SA, zabytkowa
Drogie bary i Żubrówka architektura
restauracje drewniana Zielone
Płuca
Mieszkańcy Podlasia Turyści Polski
Muzeum
Miejsce
BPN
Duże inwestycje – polowań Oryginalność,
prywatne i unijne polskich królów odmienność od
innych regionów
Noc Kupały
Polski
February 10, 2010r.
Wizerunek Białowieży
Komu polecają...? Kto odwiedza…?

Komu warto polecić Białowieżę? 17


Mieszkańcy województwa podlaskiego poleciliby Białowieżę swoim znajomym – zwłaszcza rodzinom z
dziećmi – którzy chcieliby w ciszy i spokoju spędzić urlop. Pojedynczy respondenci wskazywali także
Białowieżę, jako godne polecenia miejsce wycieczek.

Badani turyści nie mają sprecyzowanej grupy, której poleciliby to miejsce. Ich zdaniem Białowieża jest
‘dla wszystkich’.

Kto odwiedza
Białowieżę?

Mieszkańcy • Osoby odwiedzające Białowieżę to miłośnicy dzikiej przyrody, którzy


Podlasia przyjeżdżają obserwować ją uzbrojeni w lornetki i aparaty
fotograficzne.
• Dzięki międzynarodowej popularności Białowieży przyjeżdża tu dużo
zagranicznych turystów – zwłaszcza osób starszych.
• Niektórzy badani zauważają dużą liczbę turystów rowerowych, którzy
korzystają z dobrej infrastruktury szlaków.
• Pojedynczy respondenci zwracają także uwagę na popularną w
Białowieży – dzięki rozbudowanej infrastrukturze hotelowej – ‘turystykę
szkoleniową’ (szkolenia, sympozja, zjazdy itp.)
• Białowieża jest także popularnym miejscem dla turystów lubiących
wyjazdy sylwestrowe, kuligi i inne zimowe atrakcje.
February 10, 2010r.
Wizerunek Białowieży
Komu polecają...? Kto odwiedza…? A kto nie przyjeżdża… ?

Kto odwiedza 18
Białowieżę?

• Odwiedzający Białowieżę to osoby, które są zdecydowane zobaczyć


Turyści
właśnie ją. To koneserzy tego miejsca, nie są ‘przypadkowymi’
turystami – wiedzą, że to właśnie tam chcą odpocząć i skorzystać z
białowieskiego mikroklimatu.
• Badani opisują odwiedzających Białowieżę, jako ‘zwykłych’ turystów z
plecakami, którzy kochają przyrodę, doceniają wschody i zachody
słońca. Osoby takie raczej nie korzystają z ofert popularnych biur
podróży.
• Niektóre osoby zauważają zmniejszającą się liczbę zagranicznych
(zwłaszcza niemieckich turystów).

Kto nie odwiedza


Białowieży?

Mieszkańcy • Zdaniem mieszkańców województwa Białowieży nie odwiedzają przede


Podlasia wszystkim te osoby, które mają zbyt mało pieniędzy na podróżowanie,
nie mają własnych środków transportu lub po prostu takie, które nie
mają żadnych zainteresowań.

• Zdaniem badanych turystów do Białowieży nie przyjeżdżają


Turyści ‘nowobogaccy’ turyści (podobnie jak w przypadku południowego
Podlasia) oraz osoby, które nie znają lub niedoceniają piękna Polski.
February 10, 2010r.
Wizerunek Białowieży
Cytaty

• Puszcza to żubr. Nawet bank PEKAO ma sponsoring do tego muzeum. Białowieża to jest symbol żubrów i przyrody. Jest dużo 19
gatunków ptaków, owadów, roślin, które nigdzie w Europie nie występują. (Mieszkańcy Podlasia);
• Dużo już przyjeżdża osób i dużo zauważyłem osób starszych z zagranicy. I trzeba przyznać też, że są to osoby, które interesują
się przyrodą bardzo. Bawią się w botaników, z jakimiś albumami chodzą i porównują […] (Mieszkańcy Podlasia);
• […] zjeść obiad w restauracji w Krakowie i zjeść obiad w restauracji w Białowieży, to jest ta sama cena. (Mieszkańcy Podlasia);
• Znajomym, którzy chcą naprawdę w ciszy, w spokoju chodzić sobie przez tydzień czy powiedzmy 2 tygodnie, na urlop wybierają
się rodzinnie to można dużo zobaczyć. (Mieszkańcy Podlasia);
• Jeszcze różne firmy szkolenia robią, tam takie różne. (Mieszkańcy Podlasia);
• Kto nie ma czym dojechać. Kto nie ma pieniędzy. Niczym się nie interesuje. Pilnuje własne podwórko. […] Kto nie lubi przyrody.
(Mieszkańcy Podlasia);
• Mi się kojarzy przede wszystkim świeże powietrze, natura, odmienność od innych regionów. Jakiś unikatowy w ogóle jest to
region. […] Obiekt na liście UNESCO. (Turyści);
• I właśnie ta różnorodność. Fajnie jest tam, bo tam jest w ogóle zlepisko kultur. Jest ludność tatarska, ukraińska, białoruska i to
się wszystko miesza. (Turyści);
• Normalni turyści z plecakami, wszyscy równi […] (Turyści);
• To ludzie, którzy lubią to. Którzy lubią wstać rano. Pochodzić sobie po rosie, popatrzeć na wschód słońca, popatrzeć na zachód
słońca. (Turyści);
February 10, 2010r.

20

MOCNE VS SŁABE STRONY


REGIONU
February 10, 2010r.
Mocne i słabe strony regionu
Południowa część województwa

ATUTY MANKAMENTY 21

Mieszkańcy Podlasia

Duże bezrobocie, emigracja młodych


Ładny krajobraz
Słaba komunikacja, dojazd –
Obecność rzeki Bug uprzywilejowanie zmotoryzowanych

Ekologia – świeże powietrze i zdrowa Brak infrastruktury noclegowej średniej i


żywność wyższej klasy – pensjonaty i hotele

Brak promocji i informacji o regionie


Różnorodność kulturowa i religijna

Dobry ambience miejsca: przyjazny


klimat, życzliwość ludzi
• Środowisko, świeże powietrze.
Ciekawa architektura drewniana • Bug jest, ta rzeka i to jest bardzo istotny element. […] jednak

Ważne kulturowo miejsca – Góra gdyby nie było rzeki, to krajobraz robi się nijaki.
Grabarka • Jest duże bezrobocie […] Dużo ludzi wyjeżdża do pracy do innych
państw Unii Europejskiej.
February 10, 2010r.
Mocne i słabe strony regionu
Południowa część województwa

ATUTY MANKAMENTY 22

Turyści

Słaba infrastruktura drogowa, mało


stacji paliw, zły dojazd
Czyste powietrze, dobry mikroklimat,
ciekawe aromaty, urozmaicony
krajobraz Niewystarczająca ilość miejsc
noclegowych i zbyt małe zaplecze
Mieszkańcy – różnorodność kulturowa i gastronomiczne
religijna, życzliwość
Zbyt mało informacji o regionie
Ciekawa architektura drewniana,
sakralna w tym unikatowe cerkwie
Emigracja młodych
Bogactwo fauny i flory

Dobra infrastruktura turystyczna –


dobrze oznakowane szlaki, różnorodność • Czyste powietrze i mikroklimat, który jest wytwarzany przez puszczę.
miejsc noclegowych • Różnorodność kulturowa.
• Architektura drewniana.
Kuchnia regionalna – kiszka
ziemniaczana, sękacz, Żubrówka • Rośliny chronione. Nie występują nigdzie indziej.
• Kwestie dojazdu. […] Tam jednak nie jest tak daleko a długo się
jedzie.
February 10, 2010r.

Mocne i słabe strony Białowieży

ATUTY MANKAMENTY 23

Mieszkańcy Podlasia

Mocna marka, rozpoznawalność


Duża odległość - z samego Podlasia, jak
i z całej Polski
Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura
turystyczna – hotele, restauracje, ścieżki
rowerowe, itp. Dość wysokie ceny usług
gastronomicznych
Żubry

„Ambience miejsca” – spokój, cisza,


natura nietknięta ręką człowieka,
życzliwość mieszkańców

• Białowieża jest znana w Polsce. Tak, w mediach się nie spotyka ale wszyscy wiedzą, że ta Białowieża istnieje.
• Spokój, cisza i można się wyciszyć. Też świeże powietrze. Klimat.
• Leży daleko, na krańcu.
February 10, 2010r.

Mocne i słabe strony Białowieży

ATUTY MANKAMENTY 24

Turyści

Puszcza Białowieska – unikatowy las,


natura, czyste powietrze
Niedogodny dojazd, zła infrastruktura
drogowa
Dobrze rozwinięta infrastruktura
turystyczna – szlaki i ścieżki
dydaktyczne i dobra obsługa turystów –
przewodnicy Zbyt bało miejsc noclegowych

Dużo atrakcji turystycznych – ciekawa


architektura drewniana, wąskotorówka,
turystyka konna

• Szlaki turystyczne i tam jakieś dydaktyczne dla dzieci i zorganizowane przejazdy, przewozy, konne i w ogóle […];
• Ta zabudowa też. Z resztą są te stare drewniane […] Jakiś dworek myśliwski, coś takiego […];
• Generalnie to malutkie drogi krajowe takie są. […] I też nie tak dużo tych miejsc noclegowych. […] Tej bazy brakuje.
February 10, 2010r.
Mocne i słabe strony regionu
Jak uatrakcyjnić… ?

Jak uatrakcyjnić W opinii badanych nie ma potrzeby zwiększania wysiłków w celu 25


zwiększenia potencjału samej Białowieży.
płd. część województwa?

Mieszkańcy Badani sugerują, aby postarać się o takie atrakcje turystyczne, które
Podlasia zachęcałyby do dłuższego pobytu w tym regionie. Aby zachęcić
turystów do wizyty w południowej części województwa należy:
• Zadbać o podstawową infrastrukturę turystyczną – np. hotel w
Wyjazd dłuższy niż 2 – 3 Siemiatyczach, baseny.

!
dni jest problematyczny. • Zadbać o zaplecze do aktywnego wypoczynku – stadniny koni,
Poza Białowieżą nie ma wypożyczalnie rowerów.
atrakcji turystycznych. • Zadbać o wydarzenia kulturalne przyciągające młodzież – np. koncerty,
festiwale.
• Intensywniej promować region, podkreślać istniejące już atuty – np.
spływy kajakowe.
• Budowa lotniska w Białymstoku mogłaby pomóc w przyciągnięciu
turystów zagranicznych.

• Ja mam pomysł, żeby było dużo młodych ludzi, żeby były jakieś wydarzenia muzyczne.
• Jak ktoś lubi na koniku pojeździć, to można by było stadninę wybudować.
• Bo takich naprawdę pensjonatów to chyba nie ma. […] Nawet w Siemiatyczach, nie ma z tego co ja wiem. Jest zalew w
Siemiatyczach. Tam jakiś hotel miał kiedyś powstać i to jakieś mury stoją.
• Lotnisko by nam się przydało. […] Tu w Białymstoku wystarczyło by. […] To wtedy może by było więcej turystów z zagranicy.
February 10, 2010r.
Mocne i słabe strony regionu
Jak uatrakcyjnić… ?

Jak uatrakcyjnić 26
płd. część województwa?

Turyści postulują przede wszystkim:


Turyści • Poprawę infrastruktury drogowej.
• Zwiększenie współpracy między samorządami południowej części
Potrzeba kampanii województwa podlaskiego na poziomie powiatów, ale także i gmin –
informacyjnej i zwłaszcza w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i promocji.
promocyjnej regionu – w • Poprawę znajomości języków obcych wśród mieszkańców.
Polsce i za granicą. • Zachęcenie młodych mieszkańców do rozwijania gospodarstw
agroturystycznych.

Część badanych turystów sugeruje, aby promować sztukę ludową,


A jak uatrakcyjnić
rękodzieło, a także tworzyć miejsca noclegowe w tradycyjnych,
Białowieżę?
drewnianych chatach krytych strzechą.

• Dziwię się z jednej strony tym młodym ludziom, że oni nie pomyślą o czymś takim, bo nawet rozbudowa domu własnego na
własnym gospodarstwie i stworzenie kilku pokoi, to już jest zarobek […] pomóc tym osadnikom, żeby oni inwestowali i budowali
jakąś tam bazę […];
February 10, 2010r.

27

REGIONY
KONKURENCYJNE
February 10, 2010r.
Regiony konkurencyjne
Mieszkańcy Podlasia
 Znane w Europie.
 Dobrze promowane
 Aquapark 28
Mazury  Atrakcyjne ceny
 Duża ilość atrakcji Druskienniki
 Popularne wyjazdy
turystycznych.
weekendowe

Litwa (Bałtyk)  Dobry dojazd


Toruń Malbork Kraków Gniezno
(droga)
Polska zagranica
 Duża liczba zagranicznych Rumunia
turystów  Morze i góry
 Malownicze wioski
 Atrakcyjna cenowo
Trójmiasto,  Popularne w  Ciepłe morze
Płw. Helski sezonie letnim  Dużo atrakcji
Bułgaria turystycznych
 Mało turystów

 Szlaki • Mazury zdecydowanie […] Mazury to od wielu, wielu lat. […]


żeglowne
Suwalszczyzna (Czarna Hańcza, przyjeżdżali ludzi z całej Europy. […] I gdzie się nie pojedzie to
Rospuda, kanał jest fajnie. Tam można jeździć.
augustowski
• […] połączone bo Czarną Hańczą to się fajnie płynie. I Rospudą
 Popularne Podlasie jak się fajnie płynie. I płynie się z Raczek i się w Augustowie jest.
miejsca na Tykocin
weekend Kiermusy • Teraz coraz więcej ludzi jeździ do Druskiennik. Tutaj na Litwie
[….] Tam się wybieram nawet. Nawet na weekend na te baseny

 Popularne się przejechać. […] Jest lepsza droga niż u nas. Przyjemnie się
Szelment
wyjazdy na dojeżdża, nie jest drogo, jest miło
narty
February 10, 2010r.
Regiony konkurencyjne
Turyści
 Dużo gospodarstw
agroturystycznych.  Czyste, ekologiczne tereny
29
Roztocze  Podobne atrakcje –
 Dawne polskie ośrodki Białoruś,
przyroda, świeże Poj. Brasławskie
turystyczne
powietrze.  Część Puszczy Białowieskiej
Dorzecze Odry  Duży potencjał turystyczny
 Zadbane miejscowości  Mała liczba turystów
 Gospodarność ludzi
zagranica
 Duży potencjał
Polska
 Mieszanka
kalwinizm
kultur -
turystyczny, ale
Poj. Brodnickie Ukraina dopiero po EURO
2012
 Czyste, dzikie
tereny
Syberia,
 Dziewicze tereny
 Dzikie tereny, góry Płn. Rosja
Bieszczady
• Roztocze […] Bo to też jest taki krajobrazowy […] Tam właśnie
turystyka jest, nie ma gospodarza, który, by się nie trudnił
agroturystyką […];
 Dziewicze tereny
 Jeziora Suwalszczyzna • Bardziej może Suwalszczyzna […] takich dziewiczych miejsc […];
polodowcowe
Podlasie • Brodnica, tak. Pochodzę z tamtych okolic, tam też jest jeszcze
dziko.
• Pojezierze Brasławskie, to są tereny też kiedyś do Polski należące.
I przed wojną tam były, że tak powiem, ośrodki turystyczne. Teraz
trochę podupadły, ale mogą się jeszcze rozwinąć. Bardzo piękne
tereny również ekologiczne, wspaniały las.
February 10, 2010r.
Regiony konkurencyjne
Wzorzec regionu turystycznego

Skąd płd. część 30


województwa
i Białowieża
mogłyby czerpać wzorce?

Mieszkańcy Badani wymieniają dwa regiony:


Podlasia • Podhale, Tatry – ze względu na ilość atrakcji turystycznych i możliwości
zwiedzenia wielu miejsc podczas urlopu (Kraków, spływ Dunajcem,
Zakopane, Tatralandia na Słowacji)
• Litwę – ze względu na zaplecze turystyczne (Aquapark) oraz dobrą
infrastrukturę drogową.

• Turyści wskazują przede wszystkim na Kazimierz nad Wisłą jako na


Turyści miejsce, z którego południowa część województwa podlaskiego mogłaby
brać przykład. Jako powód wskazują dużą liczbę atrakcji turystycznych,
bardzo bogatą bazę noclegową i gastronomiczną oraz bogactwo
informacji na temat Kazimierza (przewodniki, informatory).

• […]jak byłem na wakacjach to miałem taką bazę koło Nowego Sącza Byłem z dwoma siostrzeńcami i co było fajnego. To, że całkiem
nie daleko do Krakowa. I mogłem pokazać Smoka. Popatrzeć na Wawel. Później byliśmy w Zakopanym. Skocznia. Wyciąg
krzesełkowy. I też dzieciom frajda. Spływ Dunajcem. I tez dzieciom frajda. Pojechałem do Słowacji Tatralandia tam gdzie są takie
baseny termalne. I też dzieciom frajda. A miałem bazę w jednym miejscu. (Mieszkańcy Podlasia);
• Kazimierz nad Wisłą. Tam jest więcej tych miejsc, w zasadzie tylko jedna malutka miejscowość, a jednak jest bardzo dużo tych
miejsc noclegowych i restauracji i wszystkiego […] Zobaczcie ile jest przewodników i wszystkiego na ten temat. (Turyści);
February 10, 2010r.

31

ŹRÓDŁA INFORMACJI
O REGIONIE
February 10, 2010r.

Źródła informacji o regionie

 Badani zazwyczaj poszukują informacji o południowej części województwa podlaskiego według 32


poniższego schemat.
 Część badanych mieszkańców Podlasia deklaruje także korzystanie z lokalnych Punktów Informacji
Turystycznej. Zaopatrują się w nich w dokładne mapy, przewodniki, broszury.

Znajomi (WoMM*) Internet (Google)

Badani weryfikują informacje


Znajomi najpierw polecają zdobyte wcześniej, a także Informacje, których poszukują:
miejsca, które sami poszukują dodatkowych,  Atrakcje turystyczne (‘co
odwiedzili, znają. szczegółowych informacji o ciekawego do zobaczenia?’)
danym miejscu.  Wydarzenia, imprezy
(mieszkańcy).
• I od znajomych, którzy byli wcześniej i polecili tą znajomość czy jak. (Mieszkańcy  Informacje o noclegach -
Podlasia); głównie ceny.
 Informacje o gastronomii – co i
• Co jest tam ciekawego do zobaczenia w jednym miejscu.[…] Czy przypadkiem nie
za ile zjeść (turyści).
ma jakieś imprezy. (Mieszkańcy Podlasia);  Informacje o pogodzie
• […] wyjeżdżając do Białowieży, to też bym spojrzał w informator czy bryczką,  Mapy, szlaki turystyczne.
 WAŻNE: informacje o atrakcjach
konno można pojechać po rezerwacie. […] Takie małe dzieci to długo nie
dla dzieci.
wytrzymują i trzeba się przygotować. (Mieszkańcy Podlasia);
• Pierwsze to było od tych znajomych moich. A potem to już poszło Internetem.
(Turyści);

* WoMM (z ang.: Word of Mouth Marketing) – marketing ‘szeptany’, poczta pantoflowa


February 10, 2010r.
Źródła informacji o regionie
Jakich informacji brakuje… ?

33
Brakujące informacje?

• Badanym mieszkańcom Podlasia brakuje przede wszystkim informacji o


Mieszkańcy
Podlasia ciekawostkach turystyczno-krajoznawczych znajdujących się w
regionie, takich jak ‘miejsce mocy’ w na drodze z Białegostoku do
Białowieży.

• Turyści narzekają przede wszystkim na brak dedykowanego


Turyści przewodnika po południowej części województwa. Informacje o tym
regionie, które znajdują się w ogólnopolskich przewodnikach są dla nich
zdecydowanie niewystarczające.

Inne brakujące informacje dotyczące regionu to:


• Informacje o niedrogich punktach gastronomicznych z regionalnymi
potrawami.
• Informacji o wypożyczalniach rowerów.
• Informacji, czy do danego hotelu, pensjonatu można przyjechać ze
zwierzętami.
• Informacje o parkingach.

• […] jak jechaliśmy w październiku chciałam sobie kupić folder, jakiś przewodnik po tej puszczy, żebym sobie poczytała po drodze. I
muszę powiedzieć, że nie dostałam nic. Podlasie południowe to jest jedna wielka dziura. (Turyści);
• Gdzie z pieskiem można […] nocleg ze zwierzęciem […] (Turyści);
• Gdzie można zjeść, co można zjeść […] Dojazd […] (Turyści);
February 10, 2010r.
Źródła informacji o regionie
Kampania promocyjno-informacyjna

Idealna kampania Narzędzia/ 34


Treść
Turyści polscy nośniki

Mieszkańcy • TV, bilboardy (outdoor) • Wizualna prezentacja regionu, aby


Podlasia • Wykorzystanie celebrities uczynić go rozpoznawalnym – np.
mieszkających lub pochodzących z zdjęcia Mielnika itp.
tej części Podlasia – np. Daniel • Wyroby regionalne – Żubrówka, piwo
Olbrychski). Żubr, podlaskie sery z Siemiatycza,
sękacz.
• Folklor regionu – np. zespoły ludowe.
• Ciekawostki regionu – np. miejsce
mocy.
• Dla turystów z dziećmi bardzo istotne
są także informacje o atrakcjach dla
ich pociech.

• Wiadomo, że najlepiej przekazuje informacje telewizja. Aczkolwiek bilbordy też.


• Ja bym dał, takie elementy, które rozsławiają Podlasie na całą Polskę: żubrówka, piwo Żubr i sery. Sery są głównie z Podlasia
dobre. W Siemiatyczach jest to ser President. To francuska firma i są tutaj robione. Tu Mlekovita w Bielsku Podlaskim. I są to
bardzo smaczne sery.
• […] wódkę żubrówkę i piwo Żubr znają w całej Polsce.
• […] z mojego punktu widzenia, żeby do każdej informacji były podane atrakcje dla dzieci. Jak przyjeżdżają rodziny z dziećmi. I przy
okazji co dzieci mogą zrobić.
February 10, 2010r.
Źródła informacji o regionie
Kampania promocyjno-informacyjna dla polskiego turysty

Idealna kampania Narzędzia/ 35


Treść
Turyści polscy nośniki

• Wycieczki do południowej części • Unikatowość regionu – zwłaszcza


Turyści
województwa do wygrania w Białowieży (flora i fauna).
radiu. • Informacje o atrakcjach
• Wyjazdy studyjne dla turystycznych – kajaki, konie,
Obie badane grupy widzą
dziennikarzy branżowych rowery.
także potrzebę powstania
filmu przyrodniczego o (turystycznych) fundowanych • Sztuka ludowa.
płd. części województwa, przez gminy regionu.
wzorowanym na filmach • Product placement w którymś z Turyści postulują także, aby stworzyć
National Geographic. popularnych seriali. nowe atrakcje, które można
! Pełniłby on funkcję
wspomagającą w
• Wykorzystanie programów takich
gwiazd TV, jak Robert Makłowicz,
wykorzystać w kampanii – na
przykład:
kampanii. czy Wojciech Cejrowskiego. • Meleksy, Segway’e – jako
• Gadżety promujące region – np. alternatrywny, ekologiczny środek
koszulki, czapeczki, maskotki (np. transportu.
bocian). • Nordic walking, wczasy
• TV oraz bilboardy (outdoor). wyszczuplające, gry terenowe, RPG
– jako nowe propozycje aktywnego
spędzania czasu.
• Turystyka kwalifikowana - jako
powrót do tradycji turystycznej.
February 10, 2010r.
Źródła informacji o regionie
Kampania promocyjno-informacyjna dla zagranicznego turysty

Idealna kampania Narzędzia/ 36


Treść
Turyści zagraniczni nośniki

Mieszkańcy • W kampanii należy wykorzystać • W kampanii skierowanej do


Podlasia mieszkańców Podlasia zagranicznych turystów należy
pracujących za granicą (zwłaszcza przekazywać przede wszystkim
w krajach Beneluksu. informacje na temat kuchni
• Jako nośniki reklam proponują regionalnej.
także wykorzystanie samochodów
(autokary, TIRy), które jeżdżą za
granicę.

• Turyści proponują prowadzenie


Turyści kampanii w zagranicznych
mediach wzorowanej na kampanii
promującej Polskę w BBC.

Obie badane grupy wskazują na konieczność skupienia się w kampanii skierowanej do turystów spoza
Polski na zwrócenie szczególnej uwagi na elementy kultury regionu, folklor – zespoły ludowe, rękodzieło
oraz architekturę.

Mieszkańcy Podlasia dodatkowo postulują wykorzystanie Żubrówki z uwagi na dużą popularność tego
alkoholu za granią.
February 10, 2010r.
Źródła informacji o regionie
Cytaty

• […] można robić w ten sposób, że skoro pojechało dużo ludzi tam to dużo jeździ transportu z Podlasia na zachód. I można by było 37
ten transport okleić. Żubr, Białowieża, przyroda i jakiś telefon. Podane strony internetowe. I jest dużo pola, żeby to okleić.
Ciężarówka tak samo mogła by tak jechać. Żubr, jakiś lasek, strona internetowa i jakieś telefony. Jest to rodzaj reklamy.
(Mieszkańcy Podlasia);
• Że jest kuchnia regionalna. Jak byłem w Brukseli i widziałem targi. I na tych targach to Polska słynie i jest kiszony ogórek i jest
chleb ze smalcem. I ci Belgowie się tym zajadają i zachwycają, powiem panu. Sam byłem. Więc tu takie jedzonko to też jest, taką
zachętą. (Mieszkańcy Podlasia);
• […] była taka kampania, z Ministerstwa Sportu i Turystyki to było, kiedyś to Mirosław Drzewiecki jeszcze był ministrem, i rozpoczął
taką kampanię na BBC. (Turyści);
• Ewentualnie jakiś pomysł na rozreklamowanie tego terenu, np. dać 5 wycieczek do wygrani a radiu […] (Turyści);
• Biura podróży, czy gminy mogące zorganizować wycieczkę dla dziennikarzy, czasopism i niech potem opiszą. W pismach na różnych
poziomie; popularnonaukowych, dla kobiet i dla innych. Mnie zauroczył film o Białowieży, jak jeszcze był podkład z Czubówną
(Turyści);
• Albo serial jakiś powinien zawierać wątki wyjazdu […] (Turyści);
• Jest taki program w telewizji, który mi się podoba, to po pierwsze Makłowicz podróże kulinarne i dwa to Cejrowski „Boso przez
świat”. […] można by podobny program zorganizować o Podlasiu, cykliczny program […] (Turyści);
• Białowieża czy te rejony mogłoby się reklamować pod względem, np. produkując jakieś gadżety w stylu: żubry, koszulki. Tam jest
tak, łącznie z tym produktem, który jest wszędzie. Na czapeczkach dla dzieci, na koszulkach, wszędzie. (Turyści);
• I tam, może też by cos było, jakieś wytwórstwo, garncarstwo, cokolwiek, czy wyroby z drewna […] (Turyści);
February 10, 2010r.

38

TECHNIKA PROJEKCYJNA
– NEKROLOG
February 10, 2010r.

Białowieża umiera

39
Samopoczucie: Pogrzeb:
 Ogromna strata, tragedia,  Obecni wszyscy, którzy odwiedzali
niedowierzanie. Białowieżę, z rodzinami i
 Poczucie pustki, tęsknoty. znajomymi.
 Rozbiór Polski, utrata ‘płuc’.  Naukowcy, przyrodnicy.
 Żałoba narodowa

ŚP
Co o Zmarłej?:
 Wspomnienia, oglądanie
zdjęć.
Czy południowe Podlasie Białowieża
podniosłoby się po stracie?

Raczej nie podniosłoby się po


Mieszkańcy stracie Białowieży. Jest ona
Podlasia fundamentem tego regionu, poza
nią nie ma tak znanych miejsc. Jak żyć bez Białowieży?
 Odtworzenia puszczy,
rezerwatu żubrów – z
międzynarodową pomocą.
Dzięki pogodzie ducha
Turyści mieszkańców region poradziłby
sobie ze stratą.
February 10, 2010r.
Białowieża umiera
Cytaty

• Rozpłakał bym się. […] Ja bym nie uwierzył. […] Pusto by się zrobiło. (Mieszkańcy Podlasia); 40
• Ja myślę, że w Polsce to żałoba była by ogólnopolska. (Mieszkańcy Podlasia);
• Białowieża to cały fundament regionu. […] Bo to jest, tak mniej znane. […] Wszystkie inne miejsca to przy okazji. Tak, po
drodze bym powiedziała. […] Reszta, pozostała część nie ma takich rzeczy, która była by takim typowym zachęceniem. Z tym,
że te żubry, ten rezerwat. (Mieszkańcy Podlasia);
• Żałoba narodowa minimum na tydzień […] Że bardzo dużą stratę ponieśliśmy […] Takie, jakby stracić płuca […] (Turyści);
• Ludzie maja taka pogodę ducha, że jakoś by sobie dali radę […] Ja myślę, że zaczęliby sadzić z powrotem puszczę […] Tak,
próbowaliby odtworzyć […] (Turyści);
• Skoro jest na liście światowego dziedzictwa kultury no to myślę że tutaj świat by […] Jeszcze by nam pomogli. (Turyści);
February 10, 2010r.

41

TECHNIKA PROJEKCYJNA –
PLANETARIUM
February 10, 2010r.
Technika projekcyjna – planetarium
Mieszkańcy Podlasia

 Badani mieszkańcy województwa zwracają uwagę na popularność oraz atrakcyjność turystyczną 42


danego regionu.
 Dobrze znana.
 Ciekawa planeta, dużo  Mało znana planeta
wydarzeń; warto ją niedoceniana.
odwiedzić.  Mało atrakcji
 Mieszkają ludzie i turystycznych.
wybrzeże żubry  Przyjaźni, życzliwi i
Bałtyku gościnni mieszkańcy.

Płd. część woj.


ZakopaneBiałowieża
podlaskiego
IDEAŁ
Mazury  Bardzo znana, ale
Chorwacja przereklamowana
Bułgaria planeta.
 Mieszkańcy – nastawieni
na ‘dudki’ górale.

 Bardzo atrakcyjna,
górzysta planeta, ale
bardzo gorąca. • Bo tam dużo się dzieje. […] Jest dużo ciekawiej. […] Jest bardziej znana. Jest unikalna.
 Przyjaźni mieszkańcy.
• W Białowieży dwa dni można się nie zanudzić. […] O niej się mówi w telewizji, mediach i w
ogóle.
February 10, 2010r.
Technika projekcyjna – planetarium
Turyści

 Turyści jako kryterium odległości od idealnego regionu turystycznego kierują się naturalnością, 43
‘dzikością’ natury.
 Planeta satelitarna,
 Dzika planeta, unikatowe
bliźniacza, partnerska dla
miejsce; spowita mgłą,
Białowieży, nieco większa.
spokojna.
 Bardzo podobna do
 Duży potencjał.
 Mieszkańcy otwarci, żyją Białowieży, dopełniająca
ją.
bez stresu.
AlaskaPłd. część woj.
 Podobna do Białowieży i
podlaskiego południowego Podlasia.
 Mieszkańcy bardziej
IDEAŁBiałowieża KaszubyKazimierz nad Wisłą
cywilizowani, bardziej
Roztocze zaawansowani
technologicznie.
Suwalszczyzna
Poj. Brodnickie
Poj. Brasławskie

• Białowieża blisko słońca […] Takich miejsc jest już bardzo mało na świecie […] Unikatowe, potencjał duże możliwości […] Zielona
planeta […];
• Nie, taki spokój, powolne życie […] Bez stresu.
• Partnerska […] Satelitarna bardziej. Może nie jest to centrum Podlasia, bo trochę z boku. To Podlasie dopełnia Białowieżę, a nie
Białowieża.
• Roztocze, to podobnie. Może bardziej cywilizowani […] No, tak bardziej zaawansowani technologicznie, ale to nie przeszkadza
jedno drugiemu.
February 10, 2010r.

44

DODATKOWE INFORMACJE
O PBS DGA SPÓŁKA Z O.O.
February 10, 2010r.

INFORMACJE KONTAKTOWE – PBS DGA

45

Nazwa Firmy PBS DGA Spółka z o.o.

Rok założenia 1990

Adres Centrala
ul. Junaków 2
81-812 Sopot
Numer tel. (0-58) 550 60 70
Numer fax (0-58) 550-66-70

Biuro w Warszawie
ul. Śmiała 31a Dworek przy ulicy Junaków 2
01-523 Warszawa w Sopocie – siedziba główna PBS DGA
Numer tel. (0-22) 592-61-91
Numer fax (0-22) 592-61-62

E-mail kontakt@pbsdga.pl
Zarząd
Strona internetowa www.pbsdga.pl
Krzysztof Koczurowski – Prezes
Ryszard Pieńkowski – Wiceprezes
Jacek Młynarski – Członek zarządu