Vous êtes sur la page 1sur 55

Kasia Mitan

visuele documentatie

Over Kasia Mitan
• Ik zoek naar eenheidsbeleving, naar de
balans in de doorlopende zoektocht in het
proces van het werk en eigen dialectische
proces. Het volgen van het gevoel, intuïtie en
ik ben geïnteresseerd in het transcendente
spirituele. De stem van de natuur, resoneren
met de natuur, een worden met de natuur.
Cyclus beweging “waar iets eindigt begint
iets nieuws”- constant verandering en
oneindigheid. De essentiële eenheid van het
bestaan.

• Werk van Kasia is het eigenzinnige reflectie op de wereld om haar
heen. Zo registreert zij de mooie dingen voorwerpen of
verschijnselen uit de natuur. De organische en gefabriceerde
voormen spelen in haar gestileerde figuratie een belangrijke rol,
waar bij ze flirt met het absurde en toevalige. In haar schilderijen
en tekeningen reduceert zij motieven tot de meest essentiële
vorm. Waarbij scheert zij langs de abstractie, waardoor de
suggestie of een 'symbool' ontstaat. Door de experimentele
schildertechniek krijgt de voorstelling een sterk romantisch
karakter dat suggestief en raadselachtig is.
• Kasia houd van schilderen zelf. De actie.
• Vliegensvlug zet zij snelle tekeningetjes op papier. Deze beelden
worden, uitvergroot in het schilderij. Zij werk impulsief, vanuit zijn
buik en vanuit zijn hart. Haar Oeuvre is meer intuïtiever dan
rationeel.

tekeningen
• Haar manier van tekenen is zeer
typerend , niet alleen door de
combinatie van abstracte en
figuratieve elementen, maar ook
door de fijnzinnigheid en romantisch
sfeer – ze zijn wel getypeerd als
‘’.kwetbaar en fraazel, sierlijke,
subtiele, mooi gevormde,
voorbijgaande aard, gevoelig,
breekbaar.

Zij ontwikkelde zich in haar studie tot een bijna magische wijze patroonscheper, dat
onderwerpen uit de natuur weergeeft. Aspecten van vergankelijkheid lijken in zijn
houdskool tekeningen bijna fysiek voelbaar. Hoewel op het eerste gezicht een
naturalist pur sang, gaat het in haarwerk ook om ritme, structuur en abstractie.

Kasia’s tekeningen doen vaak denken aan de en afbeeldingen van
botanische of medische parken. Niet verwonderlijk gezien haar
achtergrond  (voor ze een opleiding volgde aan de HKU studeerde ze
in eigen tijd plantenfysiologie, en observeerde ze planten wereld in
de Tatra gebergte). Het is echter geen producten van onderzoek,
maar spirituele en esthetische uitingen van de kunstenaar,
geïnspireerd door diversiteit en groei.

Haar achtergrond als tekenaar blijft aanwezig in haar werk: de lijn is
heilig

plantmotieven lopen vloeiend in elkaar over, en gaan een bijna
kosmische relatie aan, waarin een mengeling van mysterieuze, zowel
herkenbare als onherkenbare, beeldelementen voorkomt. Zij slaagt
erin om vorm en inhoud zodanig af te stemmen dat het verstand en
het gevoel elk precies de juiste hoeveelheid ruimte krijgen (...),
waardoor het haar lukt om zowel het hoofd als de ziel van de
toeschouwer te bereizen".

Tekeningen gemaakt in de natuur dienen soms als basis voor een
latere schilderij of groter werkstuk.

schilderijen
• De visuele taal die Kasia Mitan had ontwikkeld als tekenaar via
het zetten van lijnen, kon zij moeilijk vertalen in verf. Zij maakte
van dat nadeel een voordeel en zij probeer die twee vormen tot
ontmoeting brengen wat is zeer innovatie. Zij liet het vertalen
in kleuren vlaken en bijzondere natuurlijke vormen,
concentreerde zich puur op de verf en de handeling van het
schilderen. Binnen dat deels zelf gecreëerde kader ontstaan zijn
schilderijen door intuïtief, gevoelsmatig  en associatief te
reageren op wat er tijdens het schilderen op het doek gebeurt.
• Werk van Kasia roep suggestie; het resultaat hangt mede af van
hoe de toeschouwer het ervaart en interpreteert. Het werk van
Kasia zal soms semiabstract overkomen, en dan weer
associaties  of herinneringen oproepen.  Zo laveert zij in haar
beeldentaal tussen concrete conceptie en het oproepen van
dialoog en emoties  van de ontvanger door de ruimte geven van
de eigen interpretatie.

De slaken op dit schilderij lijken tegen
de donkeren achtergrond op te lichten.

het thema van dit werk is de vergankelijkheid van het aardse leven,
het wegvloeien van het leven, de tijd die altij voortgaat. Dergelijken
schilderijen moraliseren niet openlijk maar waren vaak doordrenkt
met symbolisch betekenis die in die tijd direct begrijpend waren. 

de volgols simboliseren de suprematie van de subiejectiivieit en de verbeelding over het verstand. 

Kassia schildert raadselachtige voorstellingen over vergankelijkheid

de circulaire structuur van tijd, eeuwige opbrengsten, oneindigheid
en alle zaken waarvan het einde een nieuw begin betekent

• Naïeve, primitieve en
prehistorische aspecten vooral oer
formen oefenen in een
aantrekkingskracht uit op Kasia
Mitan beeldtaal.
Haalt haar inspiratie uit zeer
verschillende  bronnen:< Ze noemt
zich zelf altijd duizendpoot>
Bos, Oerwoud, bergen,
herinneringen, en omgeving waar
ze opgooide, en werken van
kunstenaars Henri Rousseau, Henri
Matisse, Francis Bacon en
Natasja Kensmil schilder werk van
jeff koons, louise bourgeois teken
werk .
Kasia creëert er een eigen
wereld mee, ze is opzoekt een
symbolen in het natuur met een
sterk spirituele lading.

• In mijn werk zoek ik naar een essentie van
mijn uitgangspunten. De onderwerpen zijn
eenvoudig, meestal zijn het uitgedroogde
planten of organische vormen. Ik ben
gefascineerd door cycli. Mijn
eindexamenwerk is een deel van serie van
de levensfasen van varens, waarin ik door
de expressie en complementaire
kleurencombinaties accentueer dat alles
een tijdelijke vorm heeft.

oncomfortabel tegenstellingen te laten zien die centraal staan in
moderne leven.
Ik verlustigt zich in culturele insubordinatie terwel ik de rol spel van
de bedrieger van ten einde universele schoonheid te onderzoeken.

stille beelden die de indruk wekken
dat zij elk moment kunnen smelten,

Zij schildert meestal uit van een foto, maar al snel wordt het
geschilderde leidend en gaat het schilderij zijn eigen weg. Nieuwe
motieven worden ingebracht en met variaties in licht, ritme en kleur
komt een totaalbeeld los uit de verf.

De natuur van cultuurlandschappen steeds terugkeert in haar werk.
Maar ook beelden uit natuurparken in binnen- en buitenland
inspireren haar in haar zoektocht naar de betekenis die natuur voor
ons heeft.

Kasia fotografeert elementen en objecten uit te natuur en verzamelt
ze als inspiratie brom.

Soms Kasia beschrijft haar werk als poëtisch verhalend, waarbij het
vergankelijke oog in oog staat met het nieuwe, het hedendaagse ,
het geproduceerde.