Vous êtes sur la page 1sur 48

SAP CO

SAP Product Cost Planning Configuration steps

Programma
Les 1 t/m 6
Inleiding
Sap Controlling
Opdrachten
Inleveren:
Weekopdracht
Individuele

eindopdracht

Dictaten:
Vervolgcursus

SAP Controlling deel 1 Theorie en opdrachten

(dictaatnr.: 238836)
Vervolgcursus

SAP Controlling deel 2 Appendix

(dictaatnr.: 238627)

Boek:
Mary Sumner Enterprise Resource
Periode 5: Hfd 1, 2.6, 2.7, 3, 4 en 9
Periode 6: Hfd 2.6, 2.7 en 6
Periode 8: Hfd 5

Planning

Dfinir schma des lments de cots


Au cours de cette tape, vous crez un schma des lments de cots, ainsi que
(OKTZ)
les lments de cots correspondants. La ventilation des lments de cots est
gnre sur la base des lments de cots.
Il faut commencer par crer un schma des lments de cots.

Dfinir schma des lments de cots


(OKTZ)
Aprs la cration du schma, affectez les socits ce dernier :

Dfinir schma des lments de cots


(OKTZ)
Ensuite, crer des lments de cots dans le schma:

Dfinir schma des lments de cots


(OKTZ)
Affectez des intervalles de natures comptables chaque lment de cot :

Dfinir schma des lments de cots


(OKTZ)
Double-cliquer sur chaque lment de cot pour dfinir les diffrents points de pilotage:

Dfinir schma des lments de cots


(OKTZ)

Il sagit dun lment de cot qui fait appel la nature comptables secondaires
94300001 (Designer) utilise uniquement en comptabilit analytique

Dfinir variantes de valorisation (OKK4)


Au cours de cette tape, vous crez une variante de valorisation qui vous permet de
regrouper tous les paramtres de valorisation d'un calcul du CR:

Les variantes de valorisation disponibles


sont listes dans lcran principal. Vous
pouvez choisir une variante de valorisation
standard comme vous pouvez crer votre
propre variante.

Dfinir variantes de valorisation (OKK4)


Valorisation Article
Note
Vous pouvez utiliser diffrentes stratgies de valorisation ou diffrents frais gnraux
pour les divisions dune mme socit. Cliquer sur le bouton
pour
affecter une variante de valorisation une division. Sinon, la mme variante de
valorisation sera applique sur lensemble de vos divisions

Dfinir variantes de valorisation (OKK4)


Valorisation Article
Dans longlet Valorisation Article, vous indiquez la squence de recherche des prix des
composants de larticle. Cet onglet est compos des sections Squence de priorits et
Cots additionnels inclus.

Dfinir variantes de valorisation (OKK4)


Types dactivit/Processus
Dans cet onglet, vous indiquez la squence de recherche des activits internes et des
processus. Longlet est compos de deux sections: Squence de priorits et
Comptabilit des centres de cots
La squence de priorit indique au systme les champs prix chercher pour les types
dactivit et processus. Le systme continue chercher les champs spcifis dans la
squence de priorit jusqu la localisation dun prix valide. Un message derreur est
retourn par le systme si aucun prix valide nest trouv.
Quand vous saisissez prix de cession des types dactivit dans la transaction KP26,
vous saisissez une version dans lcran de slection. La version 0 est gnralement
applique pour le P-budget et le rel, et galement pour la version CO P-budget/Rel de
la section Comptabilit des centres de cots.

Dfinir variantes de valorisation (OKK4)


Sous-traitance
Dans la sous-traitance, vous mettez la disposition dun fournisseur externe les
composants dun produit qui se charge de leur assemblage complet. Le fournisseur
fournit une offre de prix qui est saisie dans la fiche info-achat.
Dans cet cran, vous indiquez la squence de recherche des prix dans les fiches infoachat et la dernire commande dachat.
Un type dapprovisionnement spcial pour la sous-traitance dans la vue MRP 2 de la fiche
article indique au systme que cet article fait lobjet dune sous-traitance.
Il existe 4 type de fiches info-achat:- Standard Sous-traitance Pipeline - Consignation
Si le type dapprovisionnement spcial indique, par exemple, que cest un article de soustraitance, le

Administratie versus
Controlling
Financile
Financile
IA
Administratie
G
S
Administratie
G A
OB AP

Controlling

Extern gericht
Balans en V&W
Juridische restricties
VastgesteldeStandaarden

Tax
audit

Intern gericht
Cost Accounting
Management Accounting
Resultaatanalyse
Projecten
Interne orders
ABC

Bedrijfsnummer (FImodule)
Een bedrijfsnummer vertegenwoordigt een juridische zelfstandige eenheid
waarvoor een balans en verlies & winstrekening gemaakt moet worden,
bijvoorbeeld, een N.V. of een B.V.

Bedrijfsnummer
JURIDISCHE EENHEID

Activa Passiva Opbrengst


en
- Kosten
Winst/Verlies

Controlling gebied
(CO)
Het controlling gebied is een organisatorische eenheid waarbinnen de kosten en
opbrengsten geregeld worden.

Controlling
Gebied
Bedrijfsnummer
Activa Passiva Opbrengst
en
- Kosten
Winst/Verlies

Controlling (CO-module):
Financial Accounting
(financiele verslaglegging van operationele feiten).
CO-CCA cost center accounting
CO-PCA profit center accounting
Management accounting
(maken van management overzichten)
CO-PA profitability analyses

Overzicht CO
(sub)modules
CO-OPA

Orders/projects
accounting

CO-CCA

CO-PC

Product
cost

Cost center
accounting

CO-PA

Profitability
analyses

Kosten
administratie

CO-PCA

Profit
center

Opdrachten.
Weekrapport:
Logboek met naam en studentnummer en bestede tijd.
De ingevulde en gemarkeerde bijlagen voor die week.
Individuele eindopdracht:
Gemarkeerde bijlagen waarin aangegeven wordt welke boekingen
toegelicht worden.
Detail uitwerking van de gekozen boekingen met toelichting
Werk per week het onderdeel van de eindopdracht tot in detail uit.

klad versie
uiteindelijk een selectie voor het eindrapport.

Beoordeling:
Aanwezigheidsverplichting van minstens 80%!
Kwaliteit van de toelichting en uitvoering van de opdrachten
Volledigheid van de uitwerking van de opgaven
Tijdigheid van afgifte rapport

Keuze: MySAP ERP server

Inloggen

INLOGGEN:

Mandant: 903 (FA43)


Mandant: 904 voor
(FA41, FA42 en EB71)
Gebruiker: fonxxx
Wachtwoord: 123

Organisatiestructuur Pulles

Inleiding:
Per bedrijf CCxx is aangelegd:
Klant Luiten
Leverancier van Lierop
Grootboekrekeningen

Voor vestiging Maastricht PM xx (met kwaliteitscontrole)


Artikel

Standaard lamp inkoop/verkoop (basiscursus)

Artikel Standaard lamp Controlling (Controlling cursus)


Toner cassette
Diensten (vb SAP advisering)
Prijselementen

Gebruikte namen en afkortingen:

Kostenplaatshierarchie:

kostenplaatsgroep

kostenplaats

Een kostenplaats geeft de organisatorische eenheid aan


waarop de gemaakte kosten worden verzameld.

Kostenplaatsen

grootboekrekeningen

Kostenelementen worden in
kostenelementgroepen verzameld

Kostenboekingen van indirecte kosten

OPDRACHT in 3 stappen
verdelen:

Boeken op secundary cost center + verdelen van die


kosten

Boeken op internal cost center + de verdeling van die


kosten

Boekingen op de kostenplaatsen 6100 tot 6600. Verdeling van deze


kostenboekingen over de kostenplaatsen 5000 tot 5401.

Boekingen op de kostenplaatsen 5000 tot 5401. Verdeling van deze


kostenboekingen over de kostenplaatsen 1000 tot 4000.

Boeken op main cost center + verdeling van de


hoofdkostenplaats management

Boekingen op de kosten plaatsen 1000 tot 4000. Verdeling van de


kosten van kostenplaats 4000 over de kostenplaatsen 1000 tot 3000.

Verdeling van de kostenboekingen:


1e methode:

Primaire
kosten
verdeling

2e methode:

Secundaire
kst.verdeling
(Omslag)

Verdeling van de kostenboekingen:

Resultaat hoofdkostenplaatsen:

Kosten toewijzen aan marktsegmenten


(kostendragers)

Verkoopproces boeken op het betreffende


marktsegment

Kostenplaatshierarchie voor Pulles:

kostenplaatsgroep

kostenplaats

Een kostenplaats geeft de organisatorische eenheid aan


waarop de gemaakte kosten worden verzameld.

Kostenplaats hierarchie Pulles


CCxx
Standard Hierarchy CCxx

SCCGCCxx
Secondary Cost Center Group CCxx

CCxx6100
Household cc. group

6100
Householding cost center

CCxx6200
General sales cc. group
6200
General sales cost center

CCxx6300
Household services cc. group

6300
Household services cost center

ICCGCCxx
Internal Cost Center Group CCxx

CCxx5000
Plant cc. group
5000
Plant PMxx cost center
5001
Plant PAxx cost center

CCxx5100
Purchasing depart. cc. group

5101
Purchasing group Axx cost center

CCxx6400
Salaries cc. group
5200
ICT department cost center
6400
Salaries cost center
CC5300
Administration cc. group
CCxx6500
General purchasing cc. group
5300
Administration cost center
6500
General purchasing cost center
CCxx5400
Sales depart. cc. group

6600
Tel./Fax/Internet cost center

CCxx1000
Divisions cc. group

1000
Cleaning equip. cost center

2000
Kitchen utens. cost center
3000
Lighting equip. cost center

5100
Purchasing group Mxx cost center

CCxx5200
ICT cc. group

CCxx6600
Tel./Fax/Internet cc. group

MCCGCCxx
Main Cost Center Group CCxx

5400
Sales group Dxx cost center

5401
Sales group Ixx cost center

CCxx4000
Management cc. group

4000
Management cost center

Kostenplaats hierarchie Pulles

Profitcenters Pulles:
(de kosten en de opbrengsten)

PROFITCCxx
Standard Hierarchy

DIVIS CCxx
Profit Center Group Divisions

OTHERS CCxx
Profit Center Group Others

CLEANING
Cleaning equipment

GENERAL
General

KITCHEN
Kitchen utensils

DUMMY
Dummy

LIGHTING
Lighting equipment

Profitcenters Pulles in SAP:

Analyse MARKTSEGMENTEN

characteristics

Key figures

Opdrachten Week 1
Opdrachten hoofdstuk 1 t/m 7, 13 en 14 :
Bestuderen Case beschrijving
Neem kennis van de aanwezige Controlling structuren en controleer de
bijbehorende paragrafen a.h.v. de tussenliggende opdrachten.
Kostenplaatsen hierarchie.
Overzicht van de kostensoort groepen en van de kostensoorten.
Profit-Center hierarchie

Inleveren week 1:
Overzicht documentnummers en stamgegevens.
Inkoop- verkoopprijzen
Documentnummers facturen
Logboek week 1

Buttons blz. 16:

Bestaand artikel zoeken.

Zoekhulp selecteren

Vul vestiging in en selecteer artikel

Aanvraag klant

Vous aimerez peut-être aussi