Vous êtes sur la page 1sur 8

PENANDA

WACANA DALAM
CERPEN KONRAK
SIAL
DISEDIAKAN OLEH: DEBBY STANIS

DEFINISI WACANA
Menurut

Halliday dan Hassan wacana ialah organisasi sesuatu teks


terbina daripada intersentential linguistic features (ciri-ciri yang
membina teks), yang memberikan sesuatu teks itu tekstur, dan ciri
yang membina teks tersebut wujud di dalam teks (Halliday, 1994).
Halliday dan Hasan (1976) menamakan ciri linguistik tersebut
sebagai cohesive ties (unsur tautan kohesi). Halliday dan Hasan et.
al (1976) membahagikan tautan kepada lima jenis, iaitu rujukan,
penggantian, elipsis, penghubung, dan tautan leksikal.

Tatabahasa

dewan edisi ke-3 (2005: 524) menyatakan bahawa


wacana yang utuh mempungai dua ciri utama iaitu mempungai
kohesi (tautan) dan koheran (runtutan).

Jenis penanda wacana


Tautan

perulangan

Tautan perulangan rujukan


Tautan perulangan ellipsis
Tautan penghubung leksikal
Tautan penghubung paralelisme
Tautan

Kolokosi

Tautan Penghubung Ayat

Tautan Peghubung Ayat Tambahan


Tautan penghubung Ayat Tentangan
Tautan Penghubung Ayat Sebab-Musabab

TAUTAN PERULANGAN RUJUKAN


DALAM CERPEN KONTRAK SIAL
Tautan

perulangan rujukan ialah kata ganti nama yang digunakan bagi


merujuk perkataan dan frasa lain.

kata

ganti nama rujukan terdiri daripada kata ganti nama diri orang
(pertama, kedua, ketiga) dan kata ganti nama tunjuk

Dibahagikan

kepada tiga subkategori iaitu perulangan rujukan peribadi,


perulangan rujukan tunjuk dan perulangan rujukan bandingan.

Contoh

ayat tautan rujukan peribadi dalam cerpen; adakah anda


membaca hukum jussoli? tengking Harimau sambil membeliakkan biji
mata kepada Sang Kancil. Kemudian dia merenung satu demi satu
binatang di hadapannya.

Dalam

ayat tersebut, tautan rujukan peribadi menggunakan unsur dia


yang merujuk kepada Harimau.

Tautan

perulangan rujukan tunjuk

Contoh

ayat: Kata empunya cerita, sejak peristiwa hitam itu


Harimau bertindak merajakan dirinya di Hutan Melintang ini.

Dalam

ayat di atas, kata ganti nama tunjuk itu merujuk kepada


peristiwa hitam yang berlaku di Hutan Melintang sementara kata
ganti nama tunjuk ini merujuk kepada Hutan Melintang, tempat
berlakunya kejadian tersebut.

Tautan perulangan elipsis


Dalam

tautan ini, unsur yang digugurkan dalam ayat ditafsirkan


berdasarkan unsur yang mendahuluinya.

Diwakili

oleh simbol .

Contoh

ayat: Tahukah kalian, ketunggalan aku ini kerana Harimau


yang membaham isteri dan anak-anak-anakku, tegas Babi
Tunggal sambil mendesus, menahan kemarahan. Anak saya juga
. balas Rusa.

Dalam

ayat ini, pembaca dapat memahami maksud Rusa bahawa


anaknya juga dibaham oleh Harimau dengan mentafsirkannya
melalui kata-kata Babi Tunggal.

Tautan perulangan leksikal


Unsur

yang diulang mungkin serupa atau akar kata yang serupa,


bersinonim atau umum.

Dua

jenis tautan perulangan leksikal:

Bentuk akar kata yang serupa

I.
II.

Kata umum

. Contoh

ayat: Kita tidak perlu Harimau dan keharimauannya di


hutan rimba ini, Kancil terus melontarkan hujah tanpa kata alualuan. Kerana keharimauannya telah meresahkan kita, dan kita
jadi pelarian di hutan rimba sendiri.

. Kata

umum yang serupa bentuk dan makna.

Tautan perulangan paralelisme


Bentuk

susunan yang serupa antara unsur yang bertaut, tetapi


mempungai makna yang berlainan.

Unsur

yang bertaut ini bukan bersifat leksikal, tetapi sekadar


antara ayat atau unit teks yang pendek-pendek atau subjek atau
predikat sesuatu ayat hingga terasa hubungan itu sesuatu yang
bermakna.

Contoh

ayat: Kerana Harimau saya hilang tempat mengais


rezeki, kata Wakwak dari Paya Temagi. Kerana Harimau saya
hilang hutan rumbia, kebun makanan saya, kata Ayam Hutan.

Binaan

frasa ialah FN + KGN