Vous êtes sur la page 1sur 4

Pandangan Umum Aliran Khawarij

Hanya terdapat satu macam dosa

Khalifah dipilih secara demokratis

Khalifah dapat dipilih dari semua ras

Peraturan tentang khalifah

C
O
N
T

Pandangan Fiqhiyah Aliran Khawarij


Suci mutlak

Hukum bagi pezina muhsan

Mahram nikah

Firqoh / Aliran dalam Aliran Khawarij


Al-Muhakamiyah

Al-Azariqah

An-Najadaat Al-Aziriah

Al-Baihasiah

C
O
N
T

Firqoh / Aliran dalam Aliran Khawarij


Al-Ajaridah

Ath-Tsalibah

Al-Ibadiyah

Ash-Shufriyyah Az-Ziyadiyah