Vous êtes sur la page 1sur 76

Lord of Salvation

We give you praise, O God


of all
creation. Our minds
delight in
the wonder of our world.
We long for you, O Lord of

O Shepherd of
Israel, hear us.
Return and we
shall be saved.
Arise, O Lord;
hear our cries, O

We hope in you, O God of


all
redemption. Our hearts
still burn
for the fullness of your
love.
We long for you, O Lord of

We trust that you are our


sanctification. Our spirits
yearn for all that's good
and
true. We long for you, O
Lord
of Salvation. When all is

We long for you, O Lord


of
salvation. When all is
done,
O bring us home to you

NAGAKUMPISAL AKO
SA DIYOS, AMAHAN
MAKAGAGAHUM SA
TANAN, UG KANINYO
MGA IGSOON KAY
NAKALAPAS AKOG DAKO
UYAMOT SA HUNAHUNA,

UG SA WALA PAGBUHAT
SA ANGAYANG
BUHATON.
KAY AKONG SALA,
AKONG SALA, AKONG
DAKONG SALA BUSA
NANGAMUYO AKO
KANG SANTA MARIA

SA TANANG MGA
ANGHEL UG MGA
SANTOS
UG KANINYO MGA
IGSOON ARON INYO
AKONG IAMPO SA
GINOO NGA ATONG

Kyrie
Ginoo kaloy-an mo kami,
Ginoo kaloy-an mo kami,
Kristo kaloy-an mo kami,
Kristo kaloy-an mo kami,
Ginoo kaloy-an mo kami,
Ginoo kaloy-an mo kami,

LITURHIYA
LITURHIYA
SA
SA
PULONG
PULONG

SALMO
RESPONSOR
YO:

LITURHIYA
LITURHIYA
SA
SA
PULONG
PULONG

GLORY AND PRAISE TO YOU,


OH LORD JESUS CHRIST!
WE HAVE STILLED OUR
HEARTS AND NOW WE LISTEN
TO YOUR WORD.
GLORY AND PRAISE TO YOU,
OH LORD JESUS CHRIST!

NAGATUO KAMI SA USA KA


DIYOS, ANG AMAHAN, ANG
MAKAGAGAHUM SA TANAN,
MAGBUBUHAT SA LANGIT
UG SA YUTA. UG SA
TANANG MGA
MAKITA UG DI MAKITA.

NAGATOO KAMI SA USA KA


GINOO. SI HESUKRISTO
ANG
BUGTONG ANAK SA DIYOS,
GIANAK SA AMAHAN SA
WALA
PAY KATUIGAN, DIOS
GIKANSA

GIKAN SA DIYOS NGA


MATUOD, GIANAK, DILI
BINUHAT, USAG KINAIYA
SA AMAHAN.
PINAAGI KANIYA GIHIMO
ANG TANAN. TUNGOD
KANATONG TAWO UG
ALANG SA ATONG

UG SA LALANG SA
ESPIRITUS SANTO, NAHIMO
SIYA NGAMAY LAWAS GIKAN
NI MARIA NGA
ULAYNAHIMONG TAWO.
TUNGOD KANATO
GILANSANG SIYA KRUS SA
SUGO NI PONCIO PILATO;
NAG ANTOS SIYA, NAMATAY

SA IKATULONG ADLAW
NABANHAW SIYA ARUN
MATUMAN ANG KASULATAN.
MISAKA SIYA SA LANGIT UG
NAGALINGKOD SA TUO SA
AMAHAN. MIBALIK SIYA NGA
MAHIMAYAON ARON SA
PAGHUKOM SA MGA
MINATAY,

UG ANG IYANG
GINGHARIAN WALAY
KATAPUUSAN.
NAGATUO KAMI SA
ESPIRITU SANTO; ANG
GINOO UG MAGHAHATAG
SA KINABUHI. NAGAGIKAN
SIYA SA AMAHAN UG SA

SIYA UG GIHIMAYA, UG
MISULTIPINAAGI SA MGA
PROPETA.
NAGATUO KAMI SA USA,
SANTOS KATOLIKO UG
APOSTOLIKO NGA
SIMBAHAN. NAGAILA KAMI
SA USA KA BUNYAG ALANG

NAGAPAABOT KAMI SA
PAGKABANHAW SA MGA
MINATAY, UG SA KINABUHI
SA
UMAABOT NGA KALIBUTAN.
AMEN.

PANGAMUYO
SA MGA
KRISTYANO:

Our Blessing Cup

Refrain: Our blessing


cup is a communion
with the blood of
Christ;
And the bread we
break, it is a sharing

1. How can we make a


return
For all the goodness
God has shown?
We will take the cup of
life, and call upon

Our Blessing Cup

Refrain: Our blessing


cup is a communion
with the blood of
Christ;
And the bread we
break, it is a sharing

2. Precious indeed in
Your sight, The life
and death of those
You love.
We are your servants,
for You have set us
free.

Our Blessing Cup

Refrain: Our blessing


cup is a communion
with the blood of
Christ;
And the bread we
break, it is a sharing

3. Gracious and
merciful God,
We give you thanks
and bless Your name:
With all your people,
praise and glory to
Your name.

Our Blessing Cup

Refrain: Our blessing


cup is a communion
with the blood of
Christ;
And the bread we
break, it is a sharing

4. For you have heard


my voice,
For you have heard
my pleading.
Though death
surrounded me, You
heard and answered

Our Blessing Cup

Refrain: Our blessing


cup is a communion
with the blood of
Christ;
And the bread we
break, it is a sharing

DAWATON UNTA SA
GINOO ANG
SAKRIPISYO GIKAN
SA IMONG MGA
KAMOT ALANG SA
PAGDAYEG UG
PAGHIMAYA SA

IYANG NGALAN UG
ALANG USAB SA
ATONG
KAPUSLANAN UG SA
TIBUOK NIYANG
SANTOS

SANTOS

Santos Santos Santos


Ginoong Diyos nga
makagagahum ug
napuno ang Langit ug
yuta sa imong himaya.

Osana Osana Osana


sa kahitaas-an,
Osana Osana Osana
sa kahitaas-an
Daygon ang
nagaani sa ngalan sa

Osana Osana
Osana sa
kahitaas-an,
Osana Osana
Osana sa

SI KRISTO

SI KRISTO NAMATAY,
SI KRISTO
NABANHAW, SI
KRISTO MOBALIK SA
KATAPUSANG
ADLAW

AMEN

A---men, A-men, Amen


A---men, A-men, Amen

KORDERO SA DIOS

//:Kordero sa Dios
nga nagawagtang sa
mga kasal-anan sa
kalibutan, maluoy ka,
maluoy ka
kanamo. ://

Kordero sa Dios nga


nagawagtang sa
mga kasal-anan sa
kalibutan, Ihatag mo
kanamo ang imong

GINOO, DILI AKO ANGAY


NGA MOKALAWAT
KANIMO APAN
IPAMULONG MO
LAMANG UG MAMAAYO
AKO.

Anima Christi

Soul of Christ
Sanctify me Body of
Christ save me
Water from the side
of Christ Wash me,
Passion of Christ

Chorus:
Hear me Jesus
Hide me in thy
wounds
That I may never
leave thy side From

Defend me and
when the call of
death arrives
Bid me come to thee
That I may praise

Chorus:
Hear me Jesus
Hide me in thy
wounds
That I may never
leave thy side From

Defend me and
when the call of
death arrives
Bid me come to thee
That I may praise

Awit ng Paghahangad

O Diyos, Ikaw ang laging


hanap
Loob ko'y Ikaw ang
tanging hangad
Nauuhaw akong parang
tigang na lupa
Sa tubig ng 'Yong pag-

Ika'y pagmamasdan sa
dakong banal
Nang makita ko ang 'Yong
pagkarangal
Dadalangin akong
nakataas aking kamay
Magagalak na aawit ng
papuring iaalay

KORO:
Gunita ko'y Ikaw habang
nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa
tuwina'y taglay
Sa lilim ng Iyong mga
pakpak

Aking kaluluwa'y
kumakapit sa 'Yo
Kaligtasa'y tiyak kung
hawak Mo ako
Magdiriwang ang hari,
ang Diyos, S'yang dahilan
Ang sa Iyo ay nangako,
galak yaong makamtan

KORO:
Gunita ko'y Ikaw habang
nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa
tuwina'y taglay
Sa lilim ng Iyong mga
pakpak

Save us Oh Lord

Refrain:
Save us, O Lord;
carry us back. Rouse
your power and
come.Rescue your
people; show us

O Shepherd of
Israel, hear us.
Return and we
shall be saved.
Arise, O Lord;
hear our cries, O

Refrain:
Save us, O Lord;
carry us back. Rouse
your power and
come.Rescue your
people; show us

How long will you hide


from
your people. We long to
see
your face. Give ear to
us.

Refrain:
Save us, O Lord;
carry us back. Rouse
your power and
come.Rescue your
people; show us