Vous êtes sur la page 1sur 5

Ang isang karaniwang bahay ay

inilalarawan katulad ng mga


sumusunod:
May maliit na lamesa

Banig ang kanilang higaan at gumagamit ng kulambo

May maliit na altar na naglalaman ng mga sagrado imahen


at aklat-dasalan

May isang silid


Ang sahig ay yari sa kawayan ; bubong ay yari sa pawid o
nipa ; at ang dingding ay yari sa pawid

BATALAN

KALANG PALAYOK

GILINGANG BATO

BAYUHAN NG PALAY AT MAIS