Vous êtes sur la page 1sur 12

TAJUK

:
ALAM
SEKITAR

ALAM
SEKITAR

DEFINISI:
Alam sekitarmerupakan segalabenda

hidupdan bukan hidup yang wujud


secarasemula jadidi permukaanbumi, atau
sebahagian daripadanya. Alam sekitar boleh
dipanggil FLORA dan FAUNA.

CARA MENJAGA ALAM SEKITAR


ELAKKAN PEMBAKARAN

TERBUKA

MENGITAR SEMULA

DUJJJJJJJJJJJ
MENANAM POKOK
BUNGA

MENGADAKAN

KEMPEN ALAM
SEKITAR

MENGELAKKAN
K

PEMBALAKAN HARAM

MENJAGA

KEBERSIHAN SUNGAI

KEPENTINGAN MEMELIHARA ALAM


SEKITAR
Mewujudkan satu
Supaya

mendapat
satu suasana yang
selesa

kehidupan yang
sejahtera

d
Boleh mendapat

Memainkan peranan sebagai

bekalan oksigen secukup

kawasan tadahan hujan

PUNCA PENCEMARAN ALAM


SEKITAR
Bencana alam

Asap kenderaan

mm
Penerokaan tanah

Pembakaran

terbuka

KESIMPULAN
Selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itu

masalah seperti pemanasan global , pencemaran


sungai , perbalakan dan sebagainya tidak akan
dapat diatasi. Oleh itu , kesedaran masyarakat
untuk mengurangkan berlakunya masalah yang
akan mengancam nyawa dan kehidupan kita adalah
amat penting. Menghargai , memulihara dan
memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab
kita. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langgit
yang sama , kita hendaklah sama berusaha untuk
membina satu bumi dan kehidupan yang lebih
berkualiti , bersih , segar dan cantik dengan
bermula menghargai dan memulihara alam sekitar.

TERIMA KASIH
DISEDIAKAN OLEH,
Kumpulan

1: S.PUNITHAAN
P.KUSHALL
SARRVESH