Vous êtes sur la page 1sur 67

TOTAL

1 DAMAR

NAMA : AHMAD ABRAR BIN MOHD FADZIL


CITA-CITA : POLIS
PEKERJAAN BAPA : BERNIAGA

83
87
Anak Ke-6 daripada 7 orang adik
beradik

AHMAD ABRAR BIN MOHD FADZIL


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
MELAYU 4
BAHASA
INGGERIS
MATEMAT
IK

66

24

46

SAINS
SEJARAH
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
PENDIDIK
AN
ISLAM

67

52 D

68

66 C

70 B

70 B

36 F

24 F

40 E

40 E

51 D

46 E

50 D

50 D

40

44 E

40 E

45 E

45 E

72

46 E

72 B

80 B

80 B

81

65 C

81 B

85 A

85 A

TH

74 B

TH

80 B

80 B

TH

68 C

TH

70 B

70 B

NAMA : AISYAH BT BADRUL


CITA-CITA :DOKTOR
PEKERJAAN PENJAGA: PENGASUH TASKA

87
87
Anak 3 daripada 3 orang adik
beradik

AISYAH BT BADRUL
Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
MELAYU 7
BAHASA
INGGERIS 5
MATEMAT
6
IK

68

70 B

60 C

73 B

68 C

75 B

75 B

58

60 C

54 D

62 C

58 D

63 C

63 C

44

79 B

44 E

50 D

50 D

40

46 E

40 E

45 E

45 E

SEJARAH 5
GEOGRAF
3
I
KEMAHIR
AN HIDUP 5
PENDIDIK
AN
ISLAM 5

71

80 B

71 B

76 B

76 B

94

72 B

94 A

97 A

97 A

67

74 B

67 C

72 B

72 B

72

64 C

72 B

77 B

77 B

SAINS

NAMA :AISYAMUDDIN BIN ZAMRI


CITA-CITA :ANGKASAWAN
PEKERJAAN BAPA : POLIS

27
30
Anak2 daripada 3 orang adik
beradik

AISYAMUDDIN BIN ZAMRI


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS 5
BAHASA
IMELAYU 12
GEOGRAF
2
I
KEMAHIR
AN HIDUP 5
MATEMAT
9
IK
PENDIDIK
AN ISLAM 5

60

46 E

60 C

65 C

65 C

43

50 D

43 E

55 D

55 D

94

63 C

94 A

96 A

96 A

72

76 B

72 B

77 B

77 B

31

70 B

31 F

40 E

40 E

70

68 C

70 B

75 B

75 B

SEJARAH 5

55

64 C

55 D

60 C

60 C

45

44 E

45 E

50 D

50 D

SAINS

NAMA :ALYYA NAJWA BINTI EMBOK MANRAFI


CITA-CITA : PENSYARAH
PEKERJAAN BAPA:BERNIAGA

82
87
Anak sulong daripada 2 orang adik
beradik

ALYYA NAJWA BINTI EMBOK MANRAFI


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

61

60 C

61 C

72 B

72 B

63

62 C

63 C

70 B

70 B

95

80 B

95 A

97 A

97 A

60

70 B

60 C

65 C

65 C

41

56 D

41 E

50 D

50 D

55

62 C

55 D

60 C

60 C

SEJARAH

65

64 C

65 C

70 B

70 B

SAINS

53

60 C

53 D

60 C

60 C

NAMA : AMIRUL NAJMAN BIN AZMI


CITA-CITA : POLIS
PEKERJAAN BAPA: KELINDAN LORI

84
87
AnakKE-2 daripada 5 orang adik
beradik

AMIRUL NAJMAN BIN AZMI


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

23

40 E

23 F

40 E

54

42 E

54 D

60 C

95

75 B

95 A

97 A

55

70 B

55 D

60 C

35

67 C

35 F

45 E

49

58 D

49 E

55 D

SEJARAH

65

54 D

65 C

70 B

SAINS

40

50 D

40 E

45 E

NAMA : AZRA BINTI ZAKARIA


CITA-CITA : POLIS
PEKERJAAN BAPA:KILANG

85
87
Anak ke-2 daripada 4 orang adik
beradik

AZRA BINTI ZAKARIA


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

40

48 E

40 E

50 D

50 D

72

60 C

72 B

80 A

80 A

92

63 C

92 A

95 A

95 A

57

78 B

57 D

65 C

65 C

47

77 B

47 E

55 D

55 D

73

70 B

73 B

80 B

80 B

SEJARAH

67

46 E

67 C

75 B

75 B

SAINS

40

40 E

40 E

50 D

50 D

NAMA : BRITNEY MARSHALL AK JEFFREY


CITA-CITA : JURUTERA
PEKERJAAN BAPA: BURUH

78
87
Anak Ke-5 daripada 7 orang adik
beradik

BRITNEY MARSHALL AK JEFFREY


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN
MORAL

55

62 C

55 D

66 C

66 C

58

82 B

58 D

70 B

70 B

97

78 B

97 A

99 A

99 A

64

78 B

64 C

70 B

70 B

55

73 B

55 D

72 B

72 B

82 B

85 A

85 A

SEJARAH

70

48 E

70 B

75 B

75 B

SAINS

52

63 C

52 D

57 D

57 D

NAMA : DAYANG NUR IRDINA BINTI AG TAJUDIN


CITA-CITA : POLIS
PEKERJAAN IBU: PENGASUH

76
87
Anak ke-3 daripada 4 orang adik
beradik

DAYANG NUR IRDINA BINTI AG TAJUDIN


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

28

56 D

28 F

50 D

50 D

70

48 E

70 B

85 A

85 A

92

73 B

92 A

97 A

97 A

64

80 B

64 C

70 B

70 B

54

90 A

54 D

85 A

85 A

81

60 C

81 B

90 A

90 A

SEJARAH

70

54 D

70 B

85 A

85 A

SAINS

47

36 F

47 E

60 C

60 C

NAMA : HASARIDZWAN HASIF BIN HANISAN


CITA-CITA :POLIS
PEKERJAAN BAPA: PEMANDU BAS

78
87
Anak sulong daripada 3 orang adik
beradik

HASARIDZWAN HASIF BIN HANISAN


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

21

40 E

21 F

45 E

45 E

67

58 D

67 C

75 B

75 B

84

70 B

84 B

90 A

90 A

61

78 B

61 C

66 C

66 C

73

85 A

73 B

80 B

80 B

70

58 D

70 B

75 B

75 B

SEJARAH

57

80 B

57 D

65 C

65 C

SAINS

48

52 D

48 E

55 D

55 D

NAMA : JOCELYN CLARITA


CITA-CITA : AKAUNTAN
PEKERJAAN BAPA: USAHAWAN

84
87
Anak ke-3 daripada 4 orang adik
beradik

JOCELYN CLARITA
Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
CINA
BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN
MORAL

33

50 D

33 F

45 E

45 E

67

74 B

67 C

73 B

73 B

64

46 E

64 C

70 B

70 B

88

85 A

88 A

93 A

93 A

62

64 C

62 C

68 C

68 C

75

77 B

75 B

82 B

82 B

85 A

85 A

62 C

SEJARAH

71

72 B

71 B

77 B

77 B

SAINS

56

40 E

56 D

61 C

61 C

NAMA :KU NORZUHAIRI BIN KU NORHAIROL NIZAM


CITA-CITA : DOKTOR
PEKERJAAN BAPA: JURUTEKNIK

79
87
Anak sulong daripada 2 orang adik
beradik

KU NORZUHAIRI BIN KU NORHAIROL NIZAM


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

56

48 E

56 D

63 C

63 C

45

46 E

45 E

74 B

74 B

92

65 C

92 A

96 A

96 A

52

56 D

52 D

60 C

60 C

52

54 D

52 D

66 C

66 C

50

50 D

50 D

63 C

63 C

SEJARAH

63

46 E

63 C

70 B

70 B

SAINS

35

42 E

35 F

52 D

52 D

NAMA : MOHAMAD ARSYAD EMIR BIN


MOHAMMAD SELAN
CITA-CITA : PEMAIN BOLA SEPAK
PEKERJAAN BAPA: KOPERAL PENJARA

30
30
Anak ke-2 daripada 3 orang adik
beradik

MOHAMAD ARSYAD EMIR BIN MOHAMMAD SELAN


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

20

30 F

20 F

40 E

40 E

58

48 E

58 D

65 C

65 C

85

75 B

85 A

90 C

90 C

62

58 D

62 C

70 B

70 B

40

55 D

40 E

50 D

50 D

47

60 C

47 E

62 C

62 C

SEJARAH

57

48 E

57 D

63 C

63 C

SAINS

31

34 F

31 F

44 E

44 E

NAMA : MUHAMMAD ADAM SUBOH BIN


SUBOH
CITA-CITA :POLIS
PEKERJAAN BAPA:POLIS

77
87
Anak ke-3 daripada 3 orang adik
beradik

MUHAMMAD ADAM SUBOH BIN SUBOH


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

31

60 C

31 F

45 E

45 E

51

40 E

51 D

60 C

60 C

89

73 B

89 A

94 A

94 A

64

64 C

64 C

73 B

73 B

55

74 B

55 D

65 C

65 C

64

50 D

64 C

75 B

75 B

SEJARAH

52

48 E

52 D

70 B

70 B

SAINS

32

40 E

32 F

45 E

45 E

NAMA :MUHAMMAD AKHMAL BIN MOHD


AMIN
CITA-CITA :PEMAIN BOLA SEPAK
PEKERJAAN BAPA:BURUH

83
87
Anak ke-5 daripada 6 orang adik
beradik

MUHAMMAD AKHMAL BIN MOHD AMIN


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

41

34 F

41 E

55 D

55 D

31

40 E

31 F

45 E

45 E

90

75 B

90 A

92 A

92 A

76

86 A

76 B

82 B

82 B

41

74 B

41 E

50 D

50 D

62

48 E

62 C

72 B

72 B

SEJARAH

45

56 D

45 E

60 C

60 C

SAINS

34

46 E

34 F

50 D

50 D

NAMA :MUHAMMAD ANDY AFSHAHIR


BIN MOHAMAD ADAM
CITA-CITA : POLIS
PEKERJAAN BAPA:WELDER

85
87
Anak ke-3 daripada 3 orang adik
beradik

MUHAMMAD ANDY AFSHAHIR BIN MOHAMAD ADAM


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

40

20 F

40 E

55 D

55 D

35

40 E

35 F

50 D

50 D

75

48 E

75 B

80 B

80 B

44

66 C

44 E

56 D

56 D

61

76 B

61 C

66 C

66 C

55

42 E

55 D

65 C

65 C

SEJARAH

66

40 E

66 C

75 B

75 B

SAINS

42

42 E

42 E

50 D

50 D

NAMA : MUHAMMAD ANIQ SYAHMI BIN


SANIP
CITA-CITA :JURUTERA
PEKERJAAN BAPA:PENOLONG JURUTERA
KANAN

83
87
Anak ke-2 daripada 4 orang adik
beradik

MUHAMMAD ANIQ SYAHMI BIN SANIP


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

27

26 F

27 F

50 D

50 D

58

56 D

58 D

65 C

65 C

91

77 B

91 A

96 A

96 A

65

66 C

65 C

72 B

72 B

48

71 B

48 E

55 D

55 D

68

66 C

68 C

80 B

80 B

SEJARAH

73

52 D

73 B

85 A

85 A

SAINS

50

40 E

50 D

55 D

55 D

NAMA : MUHAMMAD HAKIMI BIN ARUN


CITA-CITA : PEMAIN BOLA SEPAK
PEKERJAAN IBU : SURI RUMAH

72
87
Anak bongsu daripada 4 orang adik
beradik

MUHAMMAD HAKIMI BIN ARUN


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

29

30 F

29 F

45 E

45 E

40

58 D

40 E

60 C

60 C

79

70 B

79 B

85 A

85 A

62

70 B

62 C

66 C

66 C

34

55 D

34 F

45 E

45 E

65

60 C

65 C

70 B

70 B

SEJARAH

52

44 E

52 D

60 C

60 C

SAINS

45

26 F

45 E

50 D

50 D

NAMA : MUHAMMAD HASRIKIN BIN ADI


CITA-CITA : AHLI BOMBA
PEKERJAAN BAPA: PEMOTOBG RUMPUT

85
87
Anak bongsu daripada 5 orang adik
beradik

MUHAMMAD HASRIKIN BIN ADI


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

24

26 F

24 F

40 E

40 E

52

32 F

52 D

60 C

60 C

86

58 D

86 A

92 A

92 A

45

72 B

45 E

50 D

50 D

51

69 C

51 D

56 D

56 D

58

46 E

58 D

65 C

65 C

SEJARAH

53

40 E

53 D

60 C

60 C

SAINS

44

44 E

44 E

50 D

50 D

NAMA :MUHAMMAD KHAMAL BIN MOHD


AMIN
CITA-CITA : PEMAIN BOLA SEPAK
PEKERJAAN BAPA:BURUH

82
87
Anak bongsu daripada 6 orang adik
beradik

MUHAMMAD KHAMAL BIN MOHD AMIN


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS 5
BAHASA
MELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

60

56

63

62

58 D

63

60 C

65 C

65 C

52 D

56 D

62 C

62 C

82 B

63 C

70 B

70 B

62

70 B

62 C

70 B

70 B

28

64 C

28 F

45 D

45 D

72

66 C

72 B

80 B

80 B

SEJARAH

73

62 C

73 B

82 B

82 B

SAINS

44

48 D

44 E

50 D

50 D

NAMA : NATASYA BINTI MD ISA


CITA-CITA : GURU TADIKA
PEKERJAAN IBU: TUKANG CUCI

AMARAN PERTAMA, DAN KEDUA UNTUK


KETIDAKHADIRAN
60
87
Anak ke-4 daripada 4 orang adik
beradik

NATASYA BINTI MD ISA


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

64

60 C

64 C

70 B

70 B

55

52 D

55 D

75 B

75 B

97

75 B

97 A

99 A

99 A

46

76 B

46 E

66 C

66 C

53

71 B

53 D

60 C

60 C

70

60 C

70 B

80 B

80 B

SEJARAH

65

62 C

65 C

75 B

75 B

SAINS

54

74 B

54 D

75 B

75 B

NAMA : NUR AINA NATASHA BINTI


JUSOH
CITA-CITA : POLIS
PEKERJAAN BAPA:SECURTY

83
87
Anak bongsu daripada 7 orang adik
beradik

NUR AINA NATASHA BINTI JUSOH


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

45

50 D

45 E

55 D

55 D

70

66 B

70 B

75 B

75 B

92

88 A

92 A

99 A

99 A

51

72 B

51 D

66 C

66 C

41

71 B

41 E

60 C

60 C

65

78 B

65 C

85 A

85 A

SEJARAH

71

57 D

71 B

87 A

87 A

SAINS

47

52 D

47 E

60 C

60 C

NAMA : NUR AISYAH BINTI MEGAT


AZIZUL
CITA-CITA : PENYANYI
PEKERJAAN BAPA: BERNIAGA

81
87
Anak sulong daripada 3 orang adik
beradik

NUR AISYAH BINTI MEGAT AZIZUL


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

60

66 C

60 C

72 B

72 B

59

68 C

59 D

65 C

65 C

91

58 D

91 A

96 A

96 A

48

70 B

48 E

53 D

53 D

50

94 A

50 D

60 C

60 C

67

48 E

67 C

75 B

75 B

SEJARAH

66

66 C

66 C

72 B

72 B

SAINS

46

50 D

46 E

55 D

55 D

NAMA : NUR FARIZA BINTI MOHD


SAINI
CITA-CITA : USAHAWAN
PEKERJAAN BAPA: PEMBANTU KOPERASI

78
87
Anak ke-4 daripada 5 orang adik
beradik

NUR FARIZA BINTI MOHD SAINI


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

54

40 E

54 D

60 C

60 C

53

42 E

53 D

66 C

66 C

90

80 B

90 A

95 A

95 A

56

74 B

56 D

80 B

80 B

66

86 A

66 C

70 B

70 B

60

72 B

60 C

85 A

85 A

SEJARAH

75

68 C

75 B

80 B

80 B

SAINS

49

54 D

49 E

55 D

55 D

NAMA : NUR IMAN NAJIHA BINTI


MOHD SAMADI
CITA-CITA : DOKTOR
PEKERJAAN BAPA :JURUTEKNIK

82
87
Anak bongsu daripada 3 orang adik
beradik

NUR IMAN NAJIHA BINTI MOHD SAMADI


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

52

42 E

52 D

57 D

57 D

40

54 D

40 E

45 E

45 E

92

75 B

92 A

95 A

95 A

60

72 B

60 C

65 C

65 C

66

78 B

66 C

72 B

72 B

70

58 D

70 B

80 B

80 B

SEJARAH

76

70 B

76 B

75 B

75 B

SAINS

46

48 E

46 E

55 D

55 D

NAMA : NURJEHA NATASYA BINTI


YAZID
CITA-CITA : DOKTOR
PEKERJAAN BAPA: KILANG

86
87
Anak ke-3 daripada 4 orang adik
beradik

NURJEHA NATASYA BINTI YAZID


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

61

54 D

61 C

66 C

66 C

51

68 C

51 D

75 B

75 B

91

78 B

91 A

95 A

95 A

56

66 C

56 D

64 C

64 C

40

70 B

40 E

55 D

55 D

63

64 C

63 C

70 B

70 B

SEJARAH

60

64 C

60 C

66 C

66 C

SAINS

40

62 C

40 E

50 D

50 D

NAMA : NURZIHAN BINTI MOHD


ZAHARU ASMAN
CITA-CITA : POLIS
PEKERJAAN BAPA: MEKANIK

82
87
Anak ke-2 daripada 4 orang adik
beradik

NURZIHAN BINTI MOHD ZAHARU ASMAN


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

40

30 F

40 E

45 E

45 E

51

40 E

51 D

60 C

60 C

68

80 B

68 C

76 B

76 B

60

72 B

60 C

65 C

65 C

47

73 B

47 E

66 C

66 C

59

46 E

59 D

65 C

65 C

SEJARAH

66

60 C

66 C

78 B

78 B

SAINS

41

40 E

41 E

55 D

55 D

NAMA : SITI AISYAH BINTI MOHD ZAKI


CITA-CITA : DOKTOR
PEKERJAAN BAPA: MATERIAL
COORDINATOR

77
87
Anak ke-4 daripada 5 orang adik
beradik

SITI AISYAH BINTI MOHD ZAKI


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

54

60 C

54 D

66 C

66 C

75

58 D

75 B

85 A

85 A

94

83 B

94 A

98 A

98 A

55

80 B

55 D

70 B

70 B

58

85 A

58 D

68 C

68 C

64

68 C

64 C

76 B

76 B

SEJARAH

71

56 D

71 B

76 B

76 B

SAINS

31

40 E

31 F

45 E

45 E

NAMA : SITI ALYAA SURAYA BINTI


ABDUL RAHMAN
CITA-CITA : SAINTIS
PEKERJAAN BAPA: PENGURUS KILANG

49
54
Anak ke-4 daripada 5 orang adik
beradik

SITI ALYAA SURAYA BINTI ABDUL RAHMAN


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

45

TH

45 E

50 D

50 D

64

TH

64 C

70 B

70 B

96

TH

96 A

99 A

99 A

53

TH

53 D

60 C

60 C

64

TH

64 C

75 B

75 B

70

TH

70 B

88 A

88 A

SEJARAH

70

TH

70 B

85 A

85 A

SAINS

40

TH

40 E

50 D

55 D

NAMA : SITI NAZIRAH BINTI MOHAMED


NOR
CITA-CITA : GURU
PEKERJAAN BAPA: PESARA

16
17
Anak bongsu daripada 5 orang adik
beradik

SITI NAZIRAH BINTI MOHAMED NOR


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

58

54 D

58 D

66 C

66 C

66

60 C

66 C

82 B

82 B

92

75 B

92 A

95 A

95 A

70

78 B

70 B

75 B

75 B

59

67 C

59 D

64 C

64 C

65

54 D

65 C

70 B

70 B

SEJARAH

65

62 C

65 C

66 C

66 C

SAINS

40

44 E

40 E

50 D

50 D

NAMA : SITI NURHAIZA BINTI SING


CITA-CITA : DOKTOR
PEKERJAAN BAPA: PEMANDU

35
36

SITI NURHAIZA BINTI SING


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

56

42 E

56 D

62 C

62 C

47

50 D

47 E

66 C

66 C

92

80 B

92 A

95 A

95 A

54

68 C

54 D

60 C

60 C

55

80 B

55 D

60 C

60 C

70

62 C

70 B

75 B

75 B

SEJARAH

67

70 B

67 C

73 B

73 B

SAINS

49

40 E

49 E

55 D

55 D

NAMA : WAN MUHAMMAD AMIN BIN


WAN ZULKEFLE
CITA-CITA : POLIS
PEKERJAAN BAPA: PENGAWAL
KESELAMATAN

35
36

WAN MUHAMMAD AMIN BIN WAN ZULKEFLE


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
MELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

36

32 F

36 F

45 E

45 E

80

46 E

80 B

85 A

85 A

94

85 A

94 A

95 A

95 A

71

66 C

71 B

80 B

80 B

27

75 B

27 F

45 E

45 E

47

64 C

47 E

54 D

54 D

SEJARAH

65

58 D

65 C

70 B

70 B

SAINS

48

54 D

48 E

55 D

55 D

NAMA : WAN NORSAIDATUL HIDAYAH


BINTI WAN MOHD SAIFUL
CITA-CITA : GURU
PEKERJAAN BAPA: CHEF

35
36

WAN NORSAIDATUL HIDAYAH BINTI WAN MOHD SAIFUL


Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN ISLAM

50

60 C

50 D

60 C

60 C

37

34 F

37 F

50 D

50 D

92

70 B

92 A

94 A

94 A

76

74 B

76 B

82 B

82 B

57

78 B

57 D

62 C

62 C

77

72 B

77 B

85 A

85 A

SEJARAH

63

72 B

63 C

70 B

70 B

SAINS

52

70 B

52 D

58 D

58 D

NAMA : YONG KIM HO


CITA-CITA :
PEKERJAAN BAPA:

35
36

YONG KIM HO
Nilai

TOV

OTR 1

AR 1

OTR 2

AR 2

OTR 3

AR 3

ETR

Matapelaja Tamba
GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR MK GR
ran
h
MKH D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

BAHASA
CINA
BAHASA
INGGERIS
BAHASA
IMELAYU
GEOGRAF
I
KEMAHIR
AN HIDUP
MATEMAT
IK
PENDIDIK
AN
MORAL

50

40 E

50 D

55 D

55 D

56

54 D

56 D

60 C

60 C

40

52 D

40 E

52 D

52 D

70

78 B

70 B

85 A

85 A

50

58 D

50 D

60 C

60 C

56

62 C

56 D

75 B

75 B

85 A

85 A

72 B

SEJARAH

53

36 F

53 D

60 C

60 C

SAINS

28

38 F

28 F

45 E

45 E

Centres d'intérêt liés