Vous êtes sur la page 1sur 23

h t t p : / / a p b 1 . m o e . g o v .

m y

Aplikasi Pengurusan
Bantuan (APB)
Pengguna : Sekolah

Hak Cipta Terpelihara 2017 Bahagian Pengurusan


Maklumat dan Bahagian Kewangan, Kementerian
Pelajaran Malaysia
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
2

Paparan Muka Hadapan Sistem APB


h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

AKSES KE APLIKASI
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
4

Akses Ke APB

Login di pautan : https://apdm.moe.gov.my

Masukkan ID Pengguna & Kata Laluan


Tandakan didalam Kotak Saya bukan robot
Klik Log Masuk
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
5

Akses Ke APB

Link untuk akses ke APB telah diwujudkan dalam APDM di bawah


menu Ke Pengurusan Bantuan
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

APB Halaman Utama


6

Mengandungi :
* Pilihan bantuan yang diuruskan.
* Pengumuman berkaitan pengurusan
bantuan yang
dimaklumkan dari semasa ke semasa.
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
7

Menu untuk diakses


h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

PENGURUSAN BANTUAN
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
9

PENGURUSAN BANTUAN
Klik pada bantuan yang berkaitan.
Sebagai contoh, sesi ini akan memaparkan
pengurusan BKP.

Pastikan betul berada dalam pengurusan


BKP
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y
10

PENGURUSAN BKP

Terdapat 3 menu Utama :


Halaman Utama untuk ke halaman
utama
Permohonan Baru menguruskan
permohonan baru
Senarai Berjaya memaparkan senarai
pelajar yang berjaya
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

MENU :
PERMOHONAN BARU
PERMOHONAN BARU

Mengandungi 4 Submenu :

1. Layak memohon
2. Layak memohon telah dikemaskini
3. Semakan murid tawaran baru
4. Semakan Pengkreditan bayaran baru
PERMOHONAN BARU
Submenu 1
Layak memohon
Memaparkan senarai layak memohon mengikut
Tingkatan dan bilangan murid

- Klik di bilangan murid bagi memaparkan senarai pelajar untuk dikemaskini


PERMOHONAN BARU

- Klik di bahagian no kad pengenalan bagi kemaskini setiap pelajar.


- Pelajar yang telah dikemaskini akan bertukar kepada tanda right hijau

14
PERMOHONAN BARU

- Paparan menu kemaskini pelajar adalah seperti di atas.


- Setelah semua di isi, klik butang simpan
PERMOHONAN BARU
Submenu 2
Layak memohon telah dikemaskini
Memaparkan senarai layak memohon yang telah
dikemaskini di Submenu 1 mengikut Tingkatan dan
bilangan murid

Guru boleh melihat senarai pelajar dan batal permohonan pelajar


tersebut sekiranya perlu dengan klik angka bilangan murid.
16
PERMOHONAN BARU

.. Batal permohonan
PERMOHONAN BARU
Submenu 3
Semakan murid Tawaran baru
Menu untuk membuat carian pelajar berpandukan
pilihan seperti di bawah :

18
PERMOHONAN BARU

Contoh carian berpandukan Kad Pengenalan murid


PERMOHONAN BARU
Submenu 4
Semakan pengkreditan bayaran baru
Borang bagi semakan status bayaran BKP ke akaun
BSN

Contoh borang semakan


h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

MENU :
SENARAI BERJAYA
SENARAI BERJAYA

Menu yang memaparkan statistik murid berjaya yang dipilih oleh KPM
h t t p : / / a p b . m o e . g o v . m y

TAMAT

Hak Cipta Terpelihara 2013 Bahagian


Pengurusan Maklumat dan Bahagian
Kewangan, Kementerian Pelajaran