Vous êtes sur la page 1sur 19

sabotowanie i amanie nakazw oraz

zakazw wadz okupacyjnych


potajemne suchanie i kolportowanie
informacji nadawanych przez rozgonie
alianckie
umieszczanie na parkanach i budynkach
napisw i hase o treci antyokupacyjnej
spontaniczne manifestacje z okazji
rocznic historycznych i wit narodowych
amanie dyscypliny pracy i akty
sabotaowe w zakadach produkcyjnych,
w cznoci i w transporcie
Norwegia zostaazdobyta przez
Niemcww czerwcu 1940 roku. Rzd
premierai krlewakuowali si
doWielkiej Brytanii.Norwegowienie
odparli napaci przez sabo
swojejarmiii nieprzygotowanie do
wojny Mimo to dobrze widoczna bya
powszechna wola. Wobec tego tu po
kapitulacji Norwegii rozpoczo si
formowanie oddziaw paramilitarnych
ibierny oprwobec zarzdze wadz
okupacyjnych.
rodek wykorzystywany do
produkcji bomby atomowej.
Produkowany na olbrzymi
skal w Norwegii w fabryce
Norsk Hyro.
Prbkacikiej wodyz fabryki Norsk
Hydro
Czonkami armii byli obywatele
wszystkich republik
jugosowiaskich. W szczytowym
okresie armia liczya 800 tysicy
onierzy. Bya najbardziej
efektywnymruchem
oporuantyniemieckiego w
okupowanejEuropie.
Francuscy badacze historii ruchu
oporu wyrniaj dwa podstawowe
rodzaje typw organizacji ruchy (
bardziej masowe, o rozlegej
dziaalnoci, byo dziewi
znaczniejszych, z mniejszymi cznie
21) i siatki (niewielkie,
koncentrujce si na wybranej sferze
dziaania, byo ich ponad 200).

Ruch oporu rozwin si silniej
wstrefie wolnej, a sabiej
wstrefie
okupowanejprzezNiemcw. W
listopadzie 1942 Niemcy
wkroczyli do strefy dotychczas
nieokupowanej (operacja Anton)
tym samym prawie cae
terytorium Francji znalazo si
pod okupacj.
Od 1938 do 1945 roku ruch oporu
dokona 17 prb pozbawienia
yciaAdolfa Hitlera. Ostatni z nich
byzamach z 20 lipca 1944 roku, ktry
take, jak poprzednie prby, ponis
fiasko. Jego rezultatem byo uwizienie
i egzekucje dokonane na ponad 4800
znanych lub podejrzanych
przeciwnikachreimu, co doprowadzio
do unicestwienia antyhitlerowskiego
niemieckiego ruchu oporu.
Dowdztwo radzieckie miao nadzieje na
powstanie na zajtych
przezWehrmachtterenach
spontanicznego ruchu
antyniemieckiego. Jednake taki ruch
nie powsta. Wobec tego 18 lipca 1941
roku Komitet Centralny KPZR wyda
nowe postanowienia w sprawie
organizacji wojny partyzanckiej. Na
zajtych przez Niemcw terenach
nakaza tworzenie podziemnych
komitetw partyjnych, ktre miay
nadzorowa dziaania partyzantki na
swoim terenie
Rzd radziecki uwaa Biaoru za
miejsce kluczowe dla rozwoju
wojny partyzanckiej. Gwnym
czynnikiem tej strategii bya
geografia regionu, z dua iloci
gstych lasw i bagien oraz jego
pooenie na liniach
komunikacyjnych z Moskw.
Radzieccy partyzanci na Biaorusi, 1943
rok
Radzieccy partyzanci na Biaorusi,
1944 rok
Ludno Ukrainy pocztkowo pozytywnie
przyjmowaa Niemcw, mianowany
przezAdolfa Hitlerakomisarzem Rzeszy
Erich Kochby zwolennikiem polityki
twardej rki. Systematycznie
deportowa mieszkacw Ukrainy do III
Rzeszy dopracy przymusowji
przeprowadzajczagad ydwna
terenach ukraiskich. Polityk t
aprobowa Hitler. W tych warunkach
wikszo ludnoci przyczya si do
antyniemieckiej konspiracji a ruch
partyzancki rozszerzy si na obszar
caej Ukrainy
Radziecki plakat
propagandowy na
cze radzieckich
partyzantw
z czasw drugiej
wojny wiatowej