Vous êtes sur la page 1sur 11

Pembudayaan Amalan Terbaik

Program Komuniti Pembelajaran


Profesional (PLC) di SMK Rahmat

EN. MOHD HANAFIZAR BIN MOHD ZULKIFFLY


SMK RAHMAT
78200 KUALA SUNGAI BARU
PENGENALAN PLC

2016
1.Lesson Study Panitia Matematik

2017
1.Lesson Study Panitia Matematik
2.Teacher Sharing Panitia Sains
3.Peer Coaching Panitia Bahasa Inggeris
PLC : Lesson Study

1. EN. MOHD HANAFIZAR BIN MOHD ZULKIFFLY


2. PN. NORINA BINTI HASSAN
3. PN. SITI HAWA BINTI BAHARI
HASIL DAPATAN PLC
Permasalahan Penambahbaikan Impak

1. Guru-guru sukar untuk 1. Perbincangan dan 1. RPH untuk Lesson


duduk semeja berbincang perjumpaan khas Study dapat disiapkan
menyediakan bahan PLC diadakan selepas sesi beserta BBM bagi
seperti penyediaan RPH persekolahan. aktiviti yang telah
secara bersama. Sesi dirancangkan.
diskusi juga sangat terhad
iaitu selepas tamat waktu 2. Guru-guru juga 2. Menarik perhatian
persekolahan. memberi idea dan guru-guru lain untuk
pandangan melalui turut memberi ide dan
Telegram / Whatsapp. cadangan aktiviti.
HASIL DAPATAN PLC
Permasalahan Penambahbaikan Impak
2. Penyediaan RPH 5E 1. Bagi menghasilkan RPH 1. Hasil RPH ini akan
mengambil masa yang yang berkualiti, memudahkan guru-guru
panjang untuk di taip persediaan awal lain untuk menggunakan
disamping merancang sangat penting. RPH yang sama untuk
menyediakan aktiviti yang kelas lain.
menarik dan bersesuaian. 2. Guru-guru disarankan
untuk mengakses
bahan PdPc daripada
Modul HEBAT.

3. Menyertai kumpulan
Telegram mata
pelajaran berkaitan.
HASIL DAPATAN PLC
Permasalahan Penambahbaikan Impak
3. Aktiviti berkumpulan di 1 Guru perlu merancang 1 Aktiviti dapat dihadkan
dalam kelas mengambil aktiviti mengikut aras mengikut tempoh masa
masa yang lebih panjang pencapaian murid. ditetapkan.
daripada yang telah
dirancangkan kerana 2 Gunakan Reward 2 PdPc berimpak tinggi di
murid-murid mempunyai Chart : bonus bagi yang mana murid lebih teruja
aras pencapaian yang siap awal dan penalti bagi untuk menyertai aktiviti
berbeza-beza. yang lewat. sepanjang PdPc.
HASIL DAPATAN PLC
Permasalahan Penambahbaikan Impak
4. Guru dalam kumpulan 1. Guru hanya masuk 1. Guru-guru yang turut
PLC tidak semuanya dapat pada waktu terluang serta dapat
turut serta membuat sahaja. mengaplikasikan
pemerhatian semasa sesi kepelbagaian kaedah
PdPc dijalankan kerana PdPc dan seterusnya
mereka juga ada kelas dapat meningkatkan
pada masa yang sama. mutu PdPc mereka.

2. Guru lain yang 2. Hasil pemerhatian


berkelapangan juga dapat
digalakkan mengikuti didokumentasikan
pemantauan PLC ini. dalam borang khas
dengan lebih efisien.
HASIL DAPATAN PLC
Permasalahan Penambahbaikan Impak
5. Guru dan murid kurang 1. Maklumkan kepada 1. Murid lebih bersedia
selesa dengan kehadiran murid tentang tujuan jika dimaklumkan
guru-guru lain sepanjang kehadiran guru-guru lebih awal.
PdPc. tersebut.

2. Guru perlu memainkan


peranan untuk
mengawal mood
kelas bagi menarik
perhatian murid
dengan aktiviti yang
menarik.
RUMUSAN

PLC lebih mudah PLC sangat


dijalankan dan membantu guru-
berimpak tinggi guru dalam
baik. melaksanakan
PdPc.

PLC = 3jam LADAP


PLC wajar menjadi tambah
nilai dalam ePrestasi.
PENGHARGAAN
Tn. Hj. Hamdan Bin Hashim
Pengetua

En. A. Halim Bin Mat Ali


Ketua Penyelaras PLC

Pn. Roshaliza Bt Harmaini


GKMP Sains dan Matematik

Dan Semua Rakan-rakan PLC


SMK Rahmat 78200 Kuala Sungai Baru