Vous êtes sur la page 1sur 24

ADYENDA

PANGKAT 2 | HUMSS 12-E


2

Ang adyenda ay nagtatakda ng mga paksang


tatalakayin sa pulong. (Sudprasert, 2014)
3
Ang pagkakaroon ng maayos at
sistematikong adyenda ang isa sa mga
susi ng matagumpay na pulong.

Napakahalagang maisagawa ito nang


maayos at maipabatid sa mga taong
kabahagi bago isagawa ang pulong.
BAKIT KAILANGAN NG
ADYENDA
SA ISANG PULONG?

4
Ito ay naglalaman ng mga 5
sumusunod na impormasyon:

MGA ITINAKDANG
PAKSANG ORAS
TATALAKAYIN PARA SA
BAWAT PAKSA

MGA
TAONG
MAGTATALAKAY
6

Ito rin ang nagtatakda ng


BALANGKAS
ng pulong.
Pagkakasunod-sunod ng paksang tatalakayin
Gaano katagal tatalakayin ang bawat paksa
7

Ito ay nagsisilbing
TALAAN o
TSEKLIST
upang matiyak na lahat ng paksang
tatalakayin ay kasama sa talaan.
8
Ito ay nagbibigay ng
pagkakataon sa mga kasapi na

HANDA
sa mga paksang tatalakayin o pagdedesisyunan.
9

Ito ay nakakatulong upang manatiling

NAKAPOKUS
sa mga paksang tatalakayin sa pulong.
MGA
HAKBANG
SA PAGBUO NG
ADYENDA

10
11

1MEMO
Magpadala ng

na nagsasaad na
magkakaroon ng
pagpupulong sa
ganitong petsa, oras,
at lugar
12

2
Kailangan nila itong

*Kung e-mail naman, dapat


PIRMAHAN
magpadala sila ng kanilang bilang katandaan ng kanilang
tugon. pagdalo sa pulong.
13

3
Gumawa ng isang
BALANGKAS
ng mga paksang tatalakayin.

PAKSA TAONG MAGTATALAKAY ORAS NA NAKALAAN

*Mas mainam kung ito ay nakalagay sa isang talahanayan, at nakasaad ang mga
paksa, ang mga taong magtatalakay, at mga oras na nakalaan para sa bawat
paksa.
13
14

Ang mga
paksa ay
dapat may
kinalaman sa
layunin ng
pulong

14
15
IPADALA
ang sipi ng adyenda
1-2 ARAW
bago ang pulong

5 SUNDIN
ang adyenda sa
araw ng pulong
15
MGA BAGAY NA
DAPAT TANDAAN
SA PAGGAMIT NG ADYENDA

16
17
SIGURADUHING
ang bawat taong dadalo sa pulong ay
makakatanggap ng sipi ng adyenda

17
18

Unahing talakayin sa pulong ang


HIGIT NA
MAHAHALAGANG
PAKSA
19

Simulan at tapusin ang pagpupulong


SA LOOB NG
ITINAKDANG
ORAS
*Manatili sa iskedyul ng adyenda ngunit maging flexible
kung kinakailangan
20

Ihanda ang mga kakakailanganing


DOKUMENTO
kasama ng adyenda.
IBA PANG MGA
HALIMBAWA
NG ADYENDA
22
23
FERRERA| KAHANAP| LAGDAMEO| LAURITO| MARAMAG| ONG|
RAMOS| SIBBALUCA

SALAMAT
SA PAKIKINIG!

NAWAY SA LAHAT NG BAGAY , ANG


DIYOS AY LAGING PAGPURIHAN!