Vous êtes sur la page 1sur 42

 Professional bodies are organizations whose

members are individual professionals.


 In some professions it is compulsory to be a
member of the professional body, in others it is not.
 This usually depends on whether or not the
profession requires the professional to have a
‘licence to practice’, or to be on a professional
register, in order to do their job.
 This is related to how the profession is regulated i.e.
who is responsible for making sure that
professionals are doing their jobs properly.
 Akta Perubatan 1971 mewajibkan mana-
mana individu yang ingin mengamal
profesyen perubatan di Malaysia perlu
berdaftar dengan Majlis Perubatan
Malaysia (MPM).
 The professional body may have a number of
functions. They may:
 Set and assess professional examinations
▪ Bertanggungjawab menentukan standard kemasukan
▪ Pensijilan / Pentauliahan - mendapat sijil dari badan
profesional.
 Issue a Code of Conduct to guide professional
behaviour
▪ Menyedia kod etika.
 Deal with complaints against professionals
and implement disciplinary procedures
 Mengawal tingkahlaku ahli.
 Provide support for Continuing Professional
Development through learning opportunities
and tools for recording and planning
 Provide networks for professionals to meet
and discuss their field of expertise
 Code of Professional Ethics
 Kode etika profesional ialah dokumen rasmi
yang menyatakan nilai-nilai utama sesebuah
organisasi dan peraturan-peraturan etika
yang diharapkan untuk dipatuhi oleh semua
anggota dalam organisasi.
 An ethical code is adopted by an
organization in an attempt to assist those in
the organization called upon to make a
decision (usually most, if not all) understand
the difference between 'right' and 'wrong'
and to apply this understanding to their
decision.
 Kod etika mempunyai beberapa fungsi
bagi suatu profesion.
 Inspirasi dan panduan
 Pencegahan Dan Disiplin
 Membentuk Imej Profesional, meningkatkan
keyakinan masyarakat terhadap profesional
 Memelihara Keharmoniann
 Sokongan
 Kod etika professional mengelaskan pelbagai
tingkah laku yang patut diamalkan dalam
sesebuah organisasi tersebut.
 Sebagai landasan dalam menjalankan pelbagai
kerja dengan lebih teratur dan lebih baik.
 Dengan panduan dan peraturan amalan-amalan
kerja, kod etika boleh memandu dan
mengingatkan ahli-ahli professional mengenai
keputusan yang perlu diambil dan tingkahlaku
yang sepatutnya apabila berada di dalam
sesuatu keadaan.
 Kod-kod etika digunakan khususnya oleh badan-
badan professional sebagai asas untuk menyiasat
sebarang penyelewengan ahli-ahlinya apabila
terdapat sebarang aduan diterima.
 Aduan-aduan ini akan dapat mengurangkan
penyalahgunaan kuasa oleh mereka yang berkuasa
dan berpangkat serta mempunyai kedudukan
tertentu dalam sesebuah organisasi atau jabatan.
 Selain itu ia juga dapat mengelakkan penggunaan
maklumat-maklumat rahsia syarikat atau jabatan
untuk kepentingan diri sendir.i
 Code of ethics can also increase confidence in
an organization by showing outsiders that
members of the organization are committed
to following basic ethical guidelines in the
course of doing their work.
 Kod-kod etika memberi satu gambaran
kepada semua pihak tentang imej positif
setiap profesion kerana setiap ahli terikat
dengan satu standard etika yang tinggi.
 Etika merupakan satu panduan kepada professional
untuk membina, meningkat dan mempertahankan
integriti, kejujuran dan maruah profesion masing-
masing.
 Secara umumnya, setiap kod etika professional
menjelaskan bahawa setiap ahlinya perlu
menggunakan segala ilmu pengetahuan yang
dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan
manusia seluruhnya, jujur kepada diri sendiri, majikan,
masyarakat dan pelanggannya serta sentiasa
berusaha untuk meningkatkan pengetahuan untuk
terus memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang
dari semasa kesemasa.
 Kod etika menggariskan standard
tingkahlaku yang harus dipatuhi dan
diamalkan sepenuhnya supaya kepentingan
semua pihak terpelihara.
 Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya
pertembungan di antara kepentingan diri dan
kepentingan umum.
 Mengelak pelbagai konflik dan rasa tidak
puashati dikalangan pihak yang berkaitan.
 Jika seseorang profesion didakwa atau
diragui oleh pihak lain tentang apa yang
dilakukan, maka dia boleh menggunakan kod
etika untuk menyokong tindakannya.
 Kod etika juga berfungsi melindungi
profesion dari gangguan atau campur tangan.
 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia
perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan
prinsip-prinsip berikut:-
 Niat yang betul
 Perlakuan yang baik
 Pengerak ke arah kebaikan
 Memperkotakan apa yang dikatakan Berdisiplin
dan beradab
 Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha
organisasi
 Walaupun terdapat banyak nilai murni, tetapi
tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja
Kementerian Pelajaran Malaysia. Nilai-nilai itu
adalah:
 Amanah
 Benar
 Bijaksana
 Bersyukur
 Dedikasi
 Ikhlas
 Penyayang
 Definisi:
 Bermaksud satu set tingkah laku atau
tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan
negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa
pelajar.
 Kod etika menyediakan garis panduan
bagaimana bertingkah laku dalam profesion
perguruan.
 Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.
 Kod Etika Perguruan menyatakan dengan
jelas tentang tanggungjawab guru terhadap
pemegang amanah dalam bidang
pendidikan.
 Guru lebih faham dan jelas tentang
tanggungjawab mereka.
 Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha
untuk menyemak semula kod ini dapat
dilakukan.
 Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat
menerusi sejauh mana kod etikanya boleh
dipertahankan dan dikuatkuasakan.
 Kandungan yang dinyatakan dalamTatasusila
Kod Etika Profesion Guru Malayisa di negara
ini menunjukkan perbezaan tertentu
berbanding kod etika di negara lain.
 Guru dapat melihat keunikan etika yang
diamalkan sama ada di negara ini ataupun di
negara lain.
 Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi
imej profesion perguruan secara hitam putih dan
rasmi.
 Membuka mata masyarakat untuk menghayati
tanggungjawab guru yang luas dan berat dan
menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan
dan negara.
 Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting
dalam sesebuah organisasi.
 Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara
kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas,
serta memupuk tanggungjawab bersama dan
mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi
 1. Lebih mengutamakan kebajikan dan
keselamatan pelajar kami daripada hal-hal
lain.
 2. Bersikap adil terhadap setiap orang
pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani,
mental, emosi, politik, ekonomi, sosial,
keturunan atau agama.
 3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit
mengenai pelajar kecuali kepada mereka
yang berhak mengetahuinya.
 4. Membimbing atau mengajar
 seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau
dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang
diajar di bilik darjah tanpa sebarang
bayaran.
 5. Menunjukkan satu cara pakaian,
pertuturan dan tingkahlaku yangvdapat
memberikan contoh yang baik kepada
pelajar.
 6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan
ikhtisas melalui pengkajian, lawatan dan
menghadiri kursus ikhtisas, persidangan,
mesyuarat atau seminar supaya
pengajaran kami mencapai mutu yang
setinggitingginya.
 1.Menghormati tanggungjawab utama ibu
bapa terhadap anak-anak mereka.
 2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan
kerjasama yang erat di antara institusi
pendidikan dengan rumahtangga.
 3.Menganggap semua maklumat yang
diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan
rumahtangga atau mengenai anak mereka
sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya
kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang
berhak mengetahuinya.
 4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa
demi kepentingan anak-anak mereka, dan
menggunakan maklumat yang diterima
daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
 5. Mengelakkan diri daripada menggunakan
atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan
eknonomi ibu bapa pelajar.
 6. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan
kata-kata atau melakukan sesuatu yang
boleh menjejaskan kepercayaan pelajar
terhadap ibu bapa atau penjaga mereka
 1. Mengelakkan diri daripada menyebarkan
sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan pelajar, masyarakat, negara atau
pun yang bertentangan dengan Rukun Negara.
 2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap
dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi
warganegara yang taat setia, bertanggungjawab
dan berguna, menghormati adanya perbezaan
kebudayaan, keturunan dan agama.
 3. Menghormati masyarakat tempat kami
berkhidmat dan memenuhi segala
tanggungjawab sebagai seorang
warganegara dan sentiasa sanggup
mengambil bahagian dalam sebarang
kegiatan masyarakat.
 4. Menggalakkan kerjasama dan
persefahaman di antara guru dengan ibu
bapa, institusi pendidikan dengan
masyarakat.
 5. Memberi sumbangan cergas untuk
meningkatkan kehidupan moral,
kebudayaan dan kecendekiawan
masyarakat.
 6. Berpegang kepada tingkah laku yang
sopan yang diterima oleh masyarakat dan
menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.
 1. Mengelakkan diri daripada membuat
sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru di
hadapan pelajar.
 2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang
boleh menjejaskan kecekapan kami
sebagai guru atau ibu bapa, atau berbuat
sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah
seseorang guru.
 3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya
menunaikan tanggungjawab kami dengan
rajin dan bersungguh-sungguh dan
mengekalkan sejajar dengan kemajuan
ikhtisas dan sosial.
 4 Sentiasa bersedia membantu rakan
sejawat kami terutamanya mereka yang
beru dalam profesion keguruan
 5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya
tidak mencemarkan nama baik profesion
keguruan.
 6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan
guru.
 CATATAN:
 Guru yang dimaksudkan dalam konteks
tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan
ilmu pengetahuan di sesebuah institusi
peringkat rendah, menengh dan tinggi,
termasuk guru terlatih yang bertugas dalam
pentadbiran, organisasi dan penyeliaan
pendidikan.
 [sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia.
http://www.moe.edu.my]
• Kenal pasti faktor etika yang relevan dan
alasan-alasannya.
• Kumpulkan semua fakta berkaitan faktor
etika terlibat
• Susun pertimbangan etika mengikut
kepentingan untuk diaplikasikan dalam
sesuatu situasi
• Sediakan tindakan alternatif untuk
menyelesaikan masalah dilema tersebut dan
kenal pasti implikasi setiap tindakan itu.
• Berbincang dengan rakan untuk
mendapatkan cadangan atau alternatif
tertentu.
• Buat keputusan dengan berhati-hati.