Vous êtes sur la page 1sur 32

PROGRAMIRANJE 2

2. vježbe

Programiranje 2 2014/2015 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


INSTALACIJA

• Visual Studio 2012 Professional

• Visual C# Express – verzija 2012

• Ako netko ima Windows XP može se instalirati i 2010

Programiranje 2 2 / 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


INSTALACIJA

Programiranje 2 3 / 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


VISUAL STUDIO

• Microsoft-ovo integrirano razvojno okruženje


(IDE – Integrated Development Environment)

• Programiranje u različitim .NET jezicima

• Alati za uređivanje i upravljanje različitim vrstama datoteka

Programiranje 2 4 / 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


POČETNA STRANICA

Programiranje 2 5 / 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


ODABIR NOVOG PROJEKTA

• New project dijalog

• C# projekt
- Grupa povezanih datoteka, kao npr. C# kôd, slike i dokumentacija

• C# rješenje (solution)
- Grupa projekata koji sačinjavaju jednu aplikaciju, ili skup povezanih aplikacija

• Windows Aplikacije
- Sve što se izvršava pod Windows OS-om, npr. Microsoft Word, Microsoft Internet Explorer

Programiranje 2 6 / 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


ODABIR NOVOG PROJEKTA Rješenje kolokvija…

• Visual C#

• Windows

• Console Application

Visual C# projekti

Mjesto na koje se
sprema

Naziv projekta

Naziv rješenja

Programiranje 2 7 / 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


OKRUŽENJE NAKON STVARANJA NOVOG PROJEKTA

• Console application Klikom na botun određujemo


hoće li neki prozor biti skriven ili ne
Za svaki otvoreni
dokument se pojavljuje
novi tab

Skriveni prozori
su prikazani na
ovakav način
Naučite se snalaziti u
okruženju u kojem
radite!

Programiranje 2 8 / 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


UREĐIVANJE RADNOG OKRUŽENJA

• Razmještanje prozora Povlačenjem prozora za gornji rub


možemo odrediti gdje ćemo ga smjestiti

Programiranje 2 9 / 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


UREĐIVANJE RADNOG OKRUŽENJA

Ako se slučajno zatvori neki


od prozora, može se naći
na izborniku VIEW

Ako ste na početku


odabrali pogrešne postavke
izgleda:

Programiranje 2 10/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


IZBORNIK

• Traka (linija) izbornika

• Instrukcije za razvoj, održavanje i izvršavanje programa

• Neke stavke izbornika se pojavljuju samo u određenim načinima rada


Otvaranje, Sadrži opcije za ispravljanje pogrešaka
zatvaranje, ispis dodavanje elemenata i izvršavanje programa
projekta, … projektu

Prikaz prozora i
alatnih traka (ako
nešto od toga Kompajliranje Opcije za dodatne
slučajno programa IDE alate i
zatvorimo,
mogućnosti
možemo naći
podešavanjea
ovdje)
okruženja

Programiranje 2 11/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


SOLUTION EXPLORER

• Sadrži popis svih datoteka unutar rješenja

• Startni projekt je projekt koji se pokreće prilikom izvršavanja

• Podebljanog imena u Solution Exploreru

• Alatna traka

• Refresh ikona ponovno učitava datoteke unutar rješenja

• Show ikona prikazuje sve datoteke, čak i sakrivene

• Broj ikona se mijenja u ovisnosti o tipu odabrane datoteke


Važno je znati kako
ponovo naći prozor
solution explorer
nakon što se
slučajno ili
namjerno zatvori!

Programiranje 2 12/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


HELP

• View Help

• Add and Remove Help Content

• Omogućuje odabir lokalne ili


online pomoći

• Dynamic help

• Prikazuje popis tema u ovisnosti o trenutnom kontekstu

• Vodiči, primjeri, informacije za početnike

• Context-Sensitive help

• Automatski prikazuju relevantnu temu (F1)

Programiranje 2 13/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


PRVI PROGRAM / PROJEKT

• File >> New project

• Visual C# >> Windows >> Console Application

• Upisati naziv projekta!

• Odabrati mjesto spremanja

• Ako je odabrana opcija “Create directory for solution”, onda će se za svako


rješenje stvarati poseban direktorij (folder)

• Na mjesto gdje ćemo pisati, pojavit


će se unaprijed generirani kod

Programiranje 2 14/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


PRVI PROGRAM

• Za sada nam je najvažniji ovaj dio:

• Ovaj program u kojem još ništa nismo upisali već možemo pokrenuti…

• Nešto se dogodilo… ali prebrzo

Programiranje 2 15/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


PRVI PROGRAM

• Bilo bi lijepo da možete vidjeti što piše u tom prozorčiću, a da bi to postigli, unutar
onih vitičastih zagrada upišite sljedeću liniju koda, a onda opet pokrenite program
(opet F5)

• Utipkajmo prvu naredbu


ova naredba
podrazumijeva da će
korisnik unijeti nešto s
tipkovnice, te ga čeka dok
to ne napravi.

• Primjetimo… svaka naredba u C# završava sa znakom “točka-zarez”

• Ako je zaboravimo, VS će nas upozoriti crvenim “valom”

Programiranje 2 16/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


TOČKA-ZAREZ

Programiranje 2 17/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


POKRETANJE PROGRAMA

• F5

• Konzola zbog Console.ReadKey() čeka da pritisnemo neku tipku

Programiranje 2 18/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


ISPIS NA EKRAN

• Console.Write();

• Console.WriteLine();

Programiranje 2 19/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


KONZOLA

• Crni prozor u kojem trenutno radimo je: konzolski prozor ili konzola

• Trenutno radimo u tekstualnom korisničkom sučelju, kao što se radilo u kolegiju


Programiranje 1

• Stvaranje aplikacije s grafičkim korisničkim sučeljem (prozorima, botunima, …) je


zapravo teže, ali upotrebom .NET tehnologije, može se napraviti u nekoliko koraka

Programiranje 2 20/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


VARIJABLE

• Za početak ćemo koristiti tip varijable: string

• Varijabla se deklarira tako da se napiše koji je tip, te zatim njeno ime

• String se piše u dvostrukim navodnicima

• Varijablu u koju smo spremili string možemo ispisati na ekran pomoću


Console.WriteLine()

Programiranje 2 21/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


VARIJABLE

• String možemo učitati i s tipkovnice

• Najprije ćemo pitati korisnika kako se zove

• Korisnik će unijeti više od jednog znaka pa nam ne odgovara Console.ReadKey() već


ćemo iskoristiti naredbu za čitanje cijele linije teksta (odnosno linije teksta dok se
ne pritisne enter)

• Console.ReadLine()

Programiranje 2 22/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


VARIJABLE

• S tipkovnice čitamo podatke kao niz znakova, što je zapravo string

• Pročitane podatke moramo spremiti u varijablu da bi ih mogli ispisati na ekran

• Za pridruživanje vrijednosti linije teksta koju smo pročitali s tipkovnice, pišemo:


varijabla = Console.ReadLine();

• Umjesto pridruživanja konstantnog stringa kao u prethodnom primjeru, pridružit


ćemo varijabli ime ono što je Console.ReadLine() pročitala s tipkovnice

Programiranje 2 23/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


VARIJABLE

• U prethodnom primjeru smo koristili Console.WriteLine() za ispis poruke korisniku,


no ako želimo nešto unositi onda se često unosi u istoj liniji

• Za tu namjenu možemo koristiti Console.Write()

• Da bi mogli ispisati cijeli pozdrav:


Dobar dan Ante!

Moramo spojiti konstantni string “Dobar dan “, varijablu koja sadrži ime i string “!”

Programiranje 2 24/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


DODAVANJE PROJEKTA U RJEŠENJE

• Solution kao na slici sadrži jedan projekt, no može se dodati novi projekt odabirom
opcije: File >> New Project, te zatim opcije “Add to solution”

• Ako želimo da se on pokrene tipkom F5, onda desni klik na


naziv projekta i “Set as startup project”

Novi program će se pojaviti u


prozoru, a početni (Start up)
program je podebljanog naziva

Programiranje 2 25/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


VARIJABLE

• Osim stringova često u programima koristimo i brojeve

• Varijable koje sadrže cijele brojeve se deklariraju tako da se napiše tip int (skraćeno
od integer) i naziv varijable

• int broj;

• S brojevima možemo obavljati aritmetičke operacije (kao i u P1)

Prilikom ispisa zbroja smo morali upotrijebiti dvije


naredbe, što baš i nije praktično

Programiranje 2 26/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


FORMATIRANI ISPIS

• Ako je:

• Želimo ispis:

• To možemo dobiti upotrebom “predloška” za ispis, odnosno formatiranog ispisa


0 1 2

Ispis je moguće
dodatno
formatirati tako
Vitičaste zagrade označavaju da će Brojevi unutar vitičastih da se npr. odredi
se na tom mjestu ispisati varijable zagrada su redni brojevi koliko će se
koje slijede iza stringa varijabli koje su redom ispisati
navedene iza stringa decimalnih
mjesta i sl.

Programiranje 2 27/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


UNOS BROJEVA

• C# podrazumijeva da je sve što unosite string, čak i ako to nije ono što želite

• Kako biste od stringa dobili broj potrebno je obaviti operaciju pretvorbe koja se
zove parsiranje a naredba je

• int.Parse (string)

• Ako je to moguće, znamenke u stringu će biti pretvorene u cijeli broj, a u protivnom


će se pojaviti greška

• Primjer: Kraći način int broj;

string s; Console.Write("Unesi broj: ");


int broj; broj = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Unesi broj: ");


s = Console.ReadLine();
broj = int.Parse(s); Unosimo string

Pretvaramo string
u broj

Programiranje 2 28/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


VARIJABLE

• Zadatak:
- Korisnik upisuje ime i godinu rođenja. Ispisati u jednoj rečenici ime korisnika i koliko ima
godina u 2012.
- Primjer: korisnik unosi ime Ana, te godinu rođenja 1992. Program ispisuje:
Dobar dan Ana! Ti imaš 20 godina.
string ime;
int god;

Console.Write("Unesi ime: ");


ime = Console.ReadLine();

Console.Write("Unesi godinu rodjenja: ");


god = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Dobar dan {0}! Ti imas {1} godina.",ime,2012-god);

Console.ReadKey();

Programiranje 2 29/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


VARIJABLE

• Vratimo se na trenutak prethodnom primjeru:

• Ako probamo ispisati varijablu c, ispisat će se 2, što nije točno…

• Varijable a i b su cijelobrojne, čime se i dijeljenje interpretira kao cjelobrojno


dijeljenje, iako je c realan broj (float)

Programiranje 2 30/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


PRETVORBA TIPOVA

• Implicitno i eksplicitno pretvaranje


- Implicitno: kad se neće izgubiti informacije i nisu potrebne posebne naredbe (npr. želimo
spremiti cijeli broj kao realni)
- int a,b;
float c;
a = 5;
b = 2;
c = a;
- Eksplicitno: ako se može dogoditi gubitak informacija (npr. kod pretvorbe realnog broja u
cijeli)

• U slučaju eksplicitne pretvorbe, potrebno je upotrijebiti operator cast

• Cast se obavlja tako da se u okrugle zagrade upiše tip podatka kojeg želimo
dobiti, što mora biti ispred vrijednosti koju pretvaramo

• Za naš prethodni primjer je dovoljno jedan od brojeva a ili b pretvoriti u “veći”


tip kako dijeljenje više ne bi bilo cjelobrojno

c = (float)a / b;

Programiranje 2 31/ 34 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST


PROGRAMIRANJE 2

2. vježbe

Programiranje 2 2014/2015 © D. Krpan - Odjel za Informatiku - PMFST

Vous aimerez peut-être aussi