Vous êtes sur la page 1sur 23

Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling

Disampaikan Oleh;
Mohamad Fauzi Saad
Asas membantu
Kemahiran Asas Kaunseling

Syarat Utama;
 Empati – merasai dan memahami apa yang
dirasakan oleh klien
 Ketulinan (Genuiness) – menjadi diri anda
sendiri dengan tidak berselindung disebalik
nama pembimbing/kaunselor
 Penerimaan Positif Tanpa Syarat – menerima
individu tanpa meletakkan apa-apa syarat.
Kemahiran Asas Kaunseling

Kehadiran fizikal – posture, kontak mata, kedudukan


badan yang sesuai.
Jangan ada benda yang menghalang antara kaunselor
dengan klien
Jarak yang sesuai – 3 kaki
Kedudukan yang sesuai
Condong ke arah klien
Formula SOLER

S Square (selaras)

O Open (terbuka)

L Lean (condong)

E Eye contact (kontak mata)

R Relax (tenang)
Kehadiran Psikologikal – keupayaan untuk memahami
atau mengenalpasti isyarat-isyarat bukan lisan (non-
verbal) klien.
Cth;
Ekspresi muka
Jarak dengan kaunselor
Mengelak kontak mata
Gerakan badan
Nada suara
Tingkah laku bukan lisan.

Tingkah laku Kemungkinan Makna


• Menutup mulut dengan tangan • Saya perlu berhati-hati dengan apa yg akan saya
katakan.
• Kesakitan (emosi)
• Menarik nafas panjang
• Merasa malu
• Melihat arah lain dan main
sesuatu
• Letakkan jari di pipi • Berfikir dengan serius
• Senyum, tetapi tiada yg • Tidak memahami soalan
menggelikan hati
• Arahkan badan ke depan
• Berminat
• Badan ke belakang
• Tidak berminat
• Berdiam diri agak lama selepas
• Resah dengan respon
soalan diajukan
• Ubah kedudukan apabila orang
sedang bercakap • Ingin menyatakan sesuatu
Memberi fokus kepada semua aspek yang diluahkan
klien
Elakkan gangguan
Mendengar nada suara klien
Mendengar petunjuk emosi klien
Mendengar generalisasi @ perkara yang menganggu
Mengenalpasti emosi dan kognitif klien
Melalui pendekatan verbal dan non-verbal, untuk
galakan klien terus berkongsi pemikiran, perasaan dan
tingkah laku.
Cth;
“um..hmm..”, “ya”, “jelaskan lebih lanjut..”, “boleh bagi
contoh…”, “jadi maknanya…..”
Anggukan
Kemahiran Asas Kaunseling

Melalui maklumbalas dengan empati. Mendengar dan


memahami klien.
Melalui;
refleksi/cerminan
Menyoal
Probing (memeriksa/menyiasat)
Parafrasa
 Refleksi Perasaan
Nyatakan perasaan/ emosi klien yang terselindung.
Beri maklumat spesifik berkenaan emosi klien.
Jelaskan emosi bercelaru yang melanda klien.

Dilakukan secara;
Guna intipati ayat & emosi yang diluahkan.
Parafrasa & luahan pencerminan
Contoh: “nampaknya dari cerita awak, awak sangat marah dengan
kejadian tersebut?”
 Refleksi Makna
Nyatakan fikiran & perasaan terpendam klien
Bantu klien mencari erti & takrifan pengalaman kehidupan
Bantu klien kenali nilai, matlamat hidup & fahami aspek
dalaman melalui;
- Apa makna peristiwa?
- Apa yang dipelajari?
- Apa nilai asas yang mempengaruhi tindakan?
Contoh: “Jadi sejak kematian suami, puan rasa hidup puan ini
kosong?”
 Mengemukakan Soalan
Menyoal bertujuan untuk mendapatkan maklulmat yang lebih
jelas berhubung permasalahan klien.
2 jenis;
 Soalan Tertutup – mengesahkan maklumat
 Soalan Terbuka – Dapatkan lebih maklumat dan penjelasan
Arah tuju persoalan – kaitan dengan topik perbincangan
Kenapa Menyoal ?

Dapatkan maklumat khusus tentang klien dan masalahnya.


Diagnos masalah klien
Perhatikan caragaya percakapan dan penyampaian klien mengenai
sesuatu isu
Mengetahui isu yang ingin klien sampaikan;
* Fakta – Apa ?
* Perasaan – Bagaimana ?

Pantang; a. dengar dulu, baru tanya


b. jangan tanya banyak sangat
 Probing
Soalan langsung atau tidak langsung untuk meneroka lebih
lanjut tentang permasalahan klien, terutamanya aspek
pemikiran.
Contoh;
“Awak ada bercakap tentang individu yang berprasangka
dengan awak, boleh bagi contoh?”
 Parafrasa
Respon kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati t/laku klien.
Penting; tunjukkan kaunselor mendengar dan memahami klien.
Sesuai di awal sesi kaunseling
Tujuan ; mesej yang diberikan mula difahami kaunselor.
Memastikan kaunselor mendapat mesej yang betul dari klien
Panduan lakukan parafrasa;
* Ringkas dari kenyataan asal klien
* Harus tepat
* Satu kaedah memberi respon kepada klien
Contoh;
“Jadi disebabkan peristiwa dimalukan dikhalayak ramai, puan dah tak
berani untuk mengikut suami ke majlis yang dihadiri beliau la”
Beri penjelasan untuk klien jadikan arah tuju
Benarkan klien beri pengluahan diri (self-disclosure)
Beri maklumbalas, takrifan masalah & buat rumusan.
- maklumat
- nasihat
- saranan
- konfrantasi
 Konfrantasi
 Dilaksanakan setelah  Matlamat;
hubungan baik dan kukuh
terbentuk. - beri klien satu pandangan
lain dalam meneliti diri
 Dilakukan bila;
- kurangkan blind spot dalam
- terdapat percanggahan antara membantu klien melihat diri.
apa yang dikatakan dengan
perlakuan.  Panduan Konfrantasi:

- Percanggahan apa yg - Bina hubungan baik


dikatakan suatu masa dengan - Tidak menghukum/
masa yang lain. menyakitkan
- T/laku yg tidak sesuai, - Guna nada yang lembut,
maklumat untuk klien ada unsur ambil berat
memperbaiki diri.
- Jujur
Membantu klien perkara yang perlu dilakukan
Melihat persepsi klien terhadap fokus dirinya tentang
situasi atau isu yang dibincangkan
Memperluaskan perspektif klien
Kebolehan menyedarkan klien melihat diri
Ketahui bagaimana & apa orang lain melihat klien
Sentuh emosi klien
Bagaimana ?
- Tanggungjawab terima maklumbalas – benar/salah
- Tumpu kekuatan dan kelemahan klien
- Maklumbalas khusus, tepat dan pendek
- Selit dengan pujian, sokongan, amaran dan marah jika perlu.
Empati – kebolehan meletakkan diri dalam situasi klien
Jangkaan yang positif
Menghormati dan layanan mesra
Kebolehan konkritkan isu
Sikap tanpa nilai (non-judgemental)
fauzis@jpa.gov.my
03-8316 4048