Vous êtes sur la page 1sur 15

Daripada: OH SOO CHIN

HAM FAI KIT


LUK LEE HUA
 Statistik asas merupakan satu teknik matematik
untuk memproses, menyusun, menganalisis dan
membuat kesimpulan tentang data yang
berbentuk kuantitatif
• Dalam ujian dan peperiksaan, kaedah statistik
digunakan untuk membuat analisis dan
kesimpulan.
• Data yang dipungut ini biasanya tidak disusun
dengan teratur.
• Untuk memudahkan kita merujuk kepada data
ini, ia seharusnya direkodkan secara teratur dan
sistematik.
Data terkumpul
 Telah disusun mengikut taburan kekerapan

 Histogram – Carta bar kekerapan menegak


 Polygon kekerapan – geraf garisan kekerapan
 Ogif – geraf garisan kekerapan terkumpul
 Carta Pie Chart – bahagian mewakili kategori
keseluruhan
Histogram
Poligon Kekerapan
Ogif
Carta pie
 Digunakan untuk menunjukkan perbandingan
kategori yang digunakan dalam data nominal atau
ordinal.
 Carta bulatan/pai adalah satu bulatan yang
dibahagikan kepada kepingan yang mewakili kategori.
Saiz setiap kepingan berbeza mengikut peratusdalam
setiap kategori.
Banking Preference

16% ATM
24%
2% Automated or live
telephone
Drive-through service at
17% branch
In person at branch

Internet
41%
Data Tak Terkumpul
 Belum diringkaskan dalam sebarang cara.
Juga dikenali sebagai data mentah.

Contoh Data Mentah


Seorang guru ingin mengetahui keberkesanan kaedah pengajaran
baru dalam matematik di sekolah rendah. Kaedah ini telah digunakan
untuk mengajar 85 orang murid dan satu ujian telah diberikan. Berikut
adalah markah ujian yang diperolehi oleh murid-murid tersebut:

25 63 82 71 12 57 63 54 19 70 45 70
44 43 25 42 40 70 63 62 83 23 81 70
58 31 32 28 48 63 62 59 38 35 37 38
17 23 0 96 81 72 18 93 2 15 60 71
82 18 27 58 50 52 53 89 19 23 72 58
37 33 30 46 81 73 75 63 65 53 35 20
76 50 52 64 71 3 47 61 62 44 53 38 90
Taburan Kekerapan
 Kekerapan merujuk kepada berapa kali sesuatu skor
wujud dalam sesuatu taburan.
 Skor 56% : 2 pelajar
• Skor 70% : 3 pelajar
• Skor 90% : 4 pelajar
Maka kekerapan untuk skor 90% ialah 4
(kekerapan tertinggi) manakala kekerapan untuk
56% ialah 2 (kekerapan terendah).
 Taburan kekerapan adalah jadual ringkasan di mana data disusun kepada
kelas numerik tertentu

 Sempadan data yang berbeza boleh menghasilkan gambaran yang


berbeza bagi data yang sama (terutama bagi set data yang kecil)

 Pergerakan dalam tumpuan data mungkin berlaku bila sempadan kelas


yang berbeza dipilih

 Apabila saiz set data meningkat, impak sebarang perubahan dalam


pemilihan sempadan kelas dikurangkan

 Apabila membandingkan dua atau lebih kumpulan dengan saiz sampel


yang berbeza, kita mesti menggunakan sama ada kekerapan relatif
(relative frequency) atau taburan peratusan (percentage distribution).
Cara mengumpul data
 1) Sensus
 Sensus ialah cara mengumpulkan data dengan jelas
mencatat atau meneliti seluruh elemen yang menjadi
objek penelitian

 2) Sampling
 cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau
meneliti sebagian kecil saja dari seluruh elemen yang
menjadi objek penelitian.
Jadual Taburan Kekerapan
 Jadual taburan kekerapan ialah satu kaedah & tatacara
untuk memperihalkan semua data yang terkumpul
dan tidak terkumpul.
Taburan Kekerapan Data tak
Terkumpul
 Susun data daripada yang terkecil kepada yang
terbesar mengikut nilai sebenar.
 Bentuk taburan kekerapan
Taburan kekerapan Data Terkumpul
 Mengkelas atau mengumpulkan data mengikut kelas
atau kategori.
 Kategori yang dibuat dipanggil kelas.
 Kelas mengandungi selang kelas, had kelas, nilai titik
tengah dan skor