Vous êtes sur la page 1sur 9

Buk-M1, M2 - Sistem srednjeg

dometa
Raketni sistem PVO BUK-M1 namjenjen je za odbranu jedinica veličine korpusa od napada iz
vazdušnog prostora. Osnovna varijanta je sposobna za dejstvo protiv aviona i helikoptera na svim
visinama njihove upotrebe, a na zahtijev naručioca sistem se može osposobiti i za efikasno
dejstvo protiv krstarećih raketa i ciljeva koji primjenjuju intenzivno elektronsko ometanje.

Radar može da locira ciljeve na razdaljini od 32 km,može da prati avione na visini od 15 km do


22 km. Radar iz komandnog vozila može da otkrije avion na daljini od 100 km. Prednost ovog
sistema je u tome što istovremeno navodi 3 rakete na jedan cilj. Raketa je duga 5,5 metara, teška
690 kg. Bojeva glava težine 70 kg. Ispaljivanje rakete inicira radar koji
detektuje i locira cilj. U prednjem djelu rakete zajedno sa bojevom glavom je samo-aktivni radar
koji navodi raketu na cilj. Jedna baterija Buk M-1 je komandno, radarsko i lanserno vozilo. U
konvoju su takođe ostala pomoćna vozila, vozilo sa raketama i kransko vozilo. Rakete se
postavljaju na¸lanser kranom u vremenu od 15 minuta.
• Borbene komponente sistema su:
• komandno vozilo 9S470M1
• radar 9S18M1,
• samohodni lanser 9A310M1,
• vozilo za transport i lansiranje raketa 9A39M1,
• raketa 9M38M1.

Komponente za tehničku podršku i transport su:


• vozilo sa opremom za održavanje 9V881M1,
• vozilo sa radionicom za održavanje gusjeničnih vozila ATG-M1,
• vozilo sa opremom za testiranje raketa 9V95M1,
• vozila za održavanje i popravke: 9V883M1 (MRTO-1), 9V884M1 (MRTO-2) i 9V894M1 (MRTO-3),
• transportno vozilo 9T229 (6 raketa u kontejnerima ili 8 van kontejnera) sa opreme za pretovar raketa 9T318,
• kompresor UKS-400V,
• vozilo sa kranom 9T31M1.
9S470M1 KOMANDNO VOZILO

• Ovo vozilo predstavlja komandno mjesto za bateriju sistema BUK-M1, u čijem se sastavu još nalaze
vozilo sa osmatračkim radarom 9S18M1, 6 samohodnih lansera 9A310M1 i eventualno do 6 vozila za
transport i lansiranje raketa 9A39M1.
• Komandno mjesto je postavljeno na šasiju gujseničara i opremljeno je sistemima za prijem, obradu,
prikazivanje i slanje podataka, opremom za navigaciju, komunikacionom opremom i opremom za obuku
poslužilaca sistema.
• TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• Maksimalna brzina vozila na asfaltnom putu:..........65 km/h
• Autonomija kretanja po putu:...........................500 km
• Dužina:............................................................8371 mm
• Širina:............................................................3250 mm
• Visina:............................................................2975 mm
• Visina sa antenom:.........................................8785 mm
• Masa vozila:...................................................29870 kg
• Autonomija rada komandnog mesta:....................24 h
• Maksimalan broj jednovremeno prikazanih ciljeva:.....75
• Maksimalan broj jednovremeno praćenih ciljeva:...............15
9S18M1 RADARSKO VOZILO

• Osmatrački 3D radar otkriva i identifikuje ciljeve u vazdušnom prostoru i podatke o njima šalje
komandnom vozilu putem radio ili kablovske veze. Radar se može koristiti i autonomno, izvan sistema
BUK-M1.
• TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• Maksimalna visina otkrivanja cilja:.....................25 km
• Daljina otkrivanja cilja na visini 100m.................35 km
• Daljina otkrivanja cilja na visini 1000m...............100 km
• Zona osmatranja po azimutu:...............................360 stepeni
• Zona osmatranja po elevaciji:...............................40 stepeni
• Tačnost mjerenja daljine:..................................400 m
• Tačnost mjerenja azimuta i elevacije:.................3-4,5 stepena
• Vrijeme prevođenja iz marševskog u borbeni položaj:...........5 minuta
• Dužina u marševskom položaju:.........................9590 mm
• Dužina u borbenom položaju:.............................9580 mm
• Širina:............................................................3250 mm
• Visina.............................................................3250 mm
• Visina sa antenama (borbeni položaj)...............................8020 mm
• Masa vozila:.......................................................35000 kg
• Brzina po putu sa asfaltnom podlogom:..............................65 km/h
• Autonomija kretanja po putu sa rezervom goriva za 1 h rada:........500 km
9A310M1 SAMOHODNI LANSER

• Vozilo 9A310M1 opremljeno je lanserom za 4 rakete i nišanskim radarom koji u slučaju potrebe može biti koriščen i za
osmatranje. Može da dejstvuje i samostalno, izvan baterije sistema BUK-M1. Radar vodi do 4 rakete lansirane sa ovog
vozila ili sa vozila za transport i lansiranje raketa 9A39M1. Sa radarom je spregnut TV sistem za praćenje cilja u
uslovima optičke vidljivosti.
• TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• Maksimalna brzina cilja u dolasku:.................................830 m/s
• Maksimalna brzina cilja u odlasku:.................................300 m/s
• Visina dejstva:....................................................15-22000 m
• Daljina dejstva:...................................................3000-32000 m
• Daljina otkrivanja cilja na visini 3000 m:.........................85 km
• Daljina otkrivanja cilja na visini 100 m:..........................35 km
• Daljina otkrivanja cilja na visini 30 m:...........................23 km
• Daljina zahvata cilja na visini 3000 m:............................70 km
• Daljina zahvata cilja na visini 100 m:.............................30 km
• Daljina zahvata cilja na visini 30 m:..............................20 km
• Daljina zahvata lebdećeg helikoptera na visini 30 m:...............8-10 km
• Minimalna daljina praćenja cilja:..................................3 km
• Masa vozila:.......................................................32340 kg
• Dužina:............................................................9300 mm
• Širina:............................................................3250 mm
• Visina u marševskom položaju:......................................3800 mm
• Maksimalna visina u borbenom položaju:.............................7720 mm
• Maksimalna brzina vozila po asfaltnom putu:........................65 km/h
9A39M1 VOZILO ZA TRANSPORT I LANSIRANJE RAKETA

• Vozilo 9A39M1 transportuje 8 rezervnih raketa, od koji se 4 mogu i lansirati sa ovog vozila (vođenje raketa obavlja
radar na samohodnom lanseru 9A310M1).
• TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• Masa vozila:.......................................................35000kg
• Visina:............................................................3800 m
• Duzina:............................................................9960 m
• Sirina:............................................................3316 m
• Brzina kretanja po putu sa savremenom podlogom:....................65 km/h
• Autonomija kretanja po putu:.......................................500 km
• Autonomija dejstva:................................................24 h
• Vreme za prevođenje iz marševskog u borbeni položaj i obratno:.....5 minuta
• Vreme potrebno za dopunjavanje samohodnog lansera raketama:........13 minuta
• Vreme potrebno za dopunjavanje lansera na samom vozilu 9A39M1 (prebacivanje 4 rakete sa transportnih na lansirne
šine:.....................................15 minuta
9M38M1 RAKETA

Raketa 9M38M1 je namenjena uništavanju ciljeva u vazduhu koji se kreću brzinama manjim od 830 m/s.
Vođena je poluaktivno radarski. Bojeva glava mase 70 kg ima blizinski upaljač i uništava cilj na daljini
17 m. Raketa je teska 690 kg, a dugacka 5550 mm. Vjerovatnoča uništenja cilja je 0.7-0.9 sa jednom
raketom.
• TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• Vođenje:...........................................................poluaktivno radarsko
• Masa:..............................................................690 kg
• Masa BG:...........................................................70 kg
• Dužina:............................................................5550 mm
• Upaljač:...........................................................radarski blizinski
• Radijus ubojnog dejstva:...........................................17 m
• Verovatnoća pogađanja:.............................................0,7-0,9
Prikaz cijena ruskih raketnih sistema

• cijene su prema poslednjim isporukama (s-300) i procjenama (s-400)


• - S-400 (SA-21): $400 miliona dolara jedna baterija. To uključuje: 8 lansera, 112 raketa, komandna jedinica
sa dva radarska i pomoćnavozila.
• - S-300PMU-2 - (SA-20B): $200 miliona dolara 1 baterija. To uključuje: 6 lansera, 48 raketa, komandna,
radarska i pomoćna vozila.
• - S-300PMU-1 - (SA-20A): $160 miliona dolara 1 baterija - 6 lansera, 48 raketa, komandna, radarska i
pomoćna vozila. Po toj cijeni su prodati Iranu i još nekim kupcima.
• - Buk-M1-2 (SA-17) srednjeg dometa: $120 miliona dolara, To uključuje: 6 TELAR-a, 6
transloudera(utovarivač) i 36 raketa.
• - Tor-M1 (SA-15) sistem kratkog dometa: $25 miliona dolara
• - Pancir-S1: $16+ miliona dolara jedno pancir vozilo sa raketama - prodati po toj cijeni Alžiru.
• Bastion-P Obalska odbrambena baterija: $150 miliona dolara 1 baterija. To uključuje: radar, kontrolni
centar, 6 lansera i 36 raketa. Prodatpo toj ceni Siriji.
• - Iskander 9K720: Cijena jedne baterije 120 miliona dolara. 1 baterija uključuje: 6 lansirnih vozila, 24
rakete, komandno i pomoćna vozila.Jedna baterija nedavno prodata Siriji.